Var Är Jag Listad Stockholm?

Var Är Jag Listad Stockholm
Via 1177 Vårdguidens e-tjänster – Det snabbaste sättet att välja vårdcentral är att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster. Klicka på “Välj vårdcentral” för att logga in och följ instruktionerna för att välja den vårdcentral där du vill vara listad. Listningen börjar gälla dagen efter du gjort ditt val. Välj vårdcentral Läs mer om hur du loggar in i e-tjänsterna
Visa hela svaret

Hur kan man se var man är listad?

1. Hur gör jag för att byta vårdcentral? I e-tjänsterna på 1177.se under menyvalet vårdmottagningar kan du se vilken vårdcentral du är listad på och göra ett nytt vårdval. Om du har problem när du försöker välja vårdcentral via webben, mejla till [email protected], vid tekniska problem kontakta supporten för e-tjänsterna på 1177.se,2.

 • An jag gå in på vårdcentralen och göra mitt val där? Ja.3.
 • Från och med när gäller mitt val? Ditt val gäller dagen efter det att vårdcentralen registrerat ditt val.4.
 • Vad händer om jag inte väljer? Då blir du automatiskt tilldelad den vårdcentral som ligger närmast din folkbokföringsadress.5.
 • Vilka vårdcentraler kan jag välja mellan? Läs mer om Vårdval Vårdcentral och se en lista över valbara vårdcentraler,6.

Hur vet jag vilken vårdcentral jag ska välja? Ring och prata med den vårdcentral du är intresserad av för att höra vad de kan erbjuda.7. Ska alla invånare välja? Alla invånare över 16 år kan välja vårdcentral. För barn och ungdomar under 16 år väljer vårdnadshavaren.8.

 1. Vi har delad vårdnad, vem väljer åt barnet? Föräldrarna får komma överens om vilket som blir det bästa för barnet.
 2. Det är alltid möjligt att gå till vilken vårdcentral man vill.
 3. För barn är det alltid kostnadsfritt oavsett vilken vårdcentral han eller hon går till.9.
 4. An jag välja en särskild läkare på vårdcentralen? Det går inte att lista sig på en läkare, men om det finns önskemål att få en fast läkarkontakt så kan de flesta vårdcentralerna erbjuda detta.

Personer med tex kroniska sjukdomar som har regelbunden kontakt med vårdcentralen har rätt till en fast läkare. Hör gärna med vårdcentralen vad de kan erbjuda.11. Vad gäller för äldre som bor på sjukhem/äldreboende? De väljer också vårdcentral antingen själva eller via god man.

Personalen på äldreboendet kan i regel hjälpa till.12. Kan jag ändra mig och välja om? Ja, du kan byta när du vill, men högst två gånger under en 12-månadersperiod. Kontakta den vårdcentral du vill välja eller gå in på webben. Ditt nya val börjar nästa dag. Men det finns ett önskemål från Västra Götalandsregionen att det ska bli en kontinuitet mellan patient och vårdgivare.13.

Kan jag välja en vårdcentral där jag arbetar? Ja, du kan välja vilken vårdcentral som helst i hela Västra Götaland. Det behöver inte vara den som ligger närmast.14. Hur gör jag för att skaffa e-legitimation? Gå in på www.e-legitimation.se och läs mer om hur du skaffar e-legitimation.15.

An vårdcentralen neka mitt val? Nej, vårdcentralen kan inte neka ditt val.16. Kan jag bli nekad vård om jag går till en annan vårdcentral än den jag har valt? Nej. Har du akuta problem tar vårdcentralen emot oavsett om du är listad där eller inte.Det sker efter en medicinsk bedömning/prioritering.17.

Följer min journal med om jag byter till en annan vårdcentral? Din journal följer inte med automatiskt. Journal får aldrig flyttas utan ditt medgivande. Prata med personalen på din nya vårdcentral om du vill att din journal ska beställas/överföras.18. Vad händer med mig när min vårdcentral stänger? Du kommer att bli informerad om att den ska stänga och du kan då välja en annan vårdcentral.
Visa hela svaret

Var är en patient listad?

Om du vill få mer kontinuitet i din vård och träffa samma läkare varje gång kan du också välja en vårdcentral där du listar dig. För att få veta vilken vårdcentral du är listad på kan du logga in på ‘Mina sidor’ här på Vården.se. För att lista dig kontaktar du den vårdcentral där du vill vara listad.
Visa hela svaret

Måste man söka vård där man är listad?

Kan jag få vård på en vårdcentral även om jag inte är listad på den? – Ja, enligt patientlagen har du alltid rätt att söka vård var du vill oavsett om du är listad eller ej, För bättre kontinuitet rekommenderas det dock att du listar dig på den vårdcentral som kommer vara ditt förstahandsval för att söka vård. Det är också den generella rekommendation från de olika regionerna i Sverige.
Visa hela svaret

Hur många gånger får man lista om sig?

Kan jag byta vårdcentral? – Du kan byta den vårdcentral som du är listad på. Det kan vara om du inte är nöjd med den vårdcentral du har valt eller vill byta av något annat skäl. Du kan byta vårdcentral högst två gånger på ett år, om det inte finns särskilda skäl för att göra det fler gånger.

 1. Ofta går det att välja och byta vårdcentral genom att logga in på 1177.se.
 2. Läs mer om hur du gör i slutet av texten, i kapitlet Information från regionerna.
 3. Välja specialiserad öppenvård Specialiserad öppenvård är precis som annan öppenvård, vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus.
 4. Det innebär oftast att du får vård på en särskild mottagning med specialistläkare.

Det kan till exempel vara en hudmottagning, en psykiatrisk mottagning eller en ögonmottagning. Du som har någon särskild sjukdom kan också direkt kontakta en mottagning som är specialiserad på din sjukdom, till exempel en njurmottagning. Du kan välja att söka vård på en specialiserad öppenvårdsmottagning var du vill i Sverige, men ibland behöver du ha en remiss.

 • När behöver jag ha remiss? En är ett meddelande med information om att du som patient behöver en särskild bedömning, undersökning eller behandling.
 • För att få en remiss måste du först söka vård på en vårdcentral.
 • Sedan skickar läkaren på vårdcentralen en remiss till den mottagning du vill komma till, om det behövs.
You might be interested:  Vem Var Mördaren I Malmö?

Ibland kan du själv skriva en så kallad om du vill boka tid på en särskild mottagning. Egenanmälan kallas också egen vårdbegäran. I vissa regioner kan du göra en egenanmälan eller vårdbegäran genom att logga in på 1177.se. Det varierar mellan regionerna vilka krav på remiss som finns för att kunna söka specialiserad öppenvård.
Visa hela svaret

Måste man ringa 1177 innan man åker till akuten?

Öppettider och kontakt – En vårdcentral har öppet på dagtid under vardagarna. Du kan söka direkt om det är bråttom, till exempel om du har ett sår som blöder. Annars är det oftast bäst att ringa först. Hos många vårdcentraler kan du boka tid genom att,

På vissa vårdcentraler kan du komma mellan vissa klockslag utan att ha bokat en tid. Det brukar också gå att få rådgivning på telefon eller genom att logga in och kontakta mottagningen. Ibland kan vårdcentralen ordna med hembesök. En del vårdcentraler har en jouröppen mottagning för att ta emot akuta besvär även på kvällar, helger och ibland nätter.

Du behöver oftast ringa först och boka tid. På en del håll i landet finns jourverksamheten på särskilda jourmottagningar, närakuter eller på sjukhusets akutmottagning. Du söker till den jouröppna mottagningen om du har besvär som inte kan vänta. Gäller det livshotande tillstånd ska du i stället åka till en akutmottagning på ett sjukhus eller ringa 112.
Visa hela svaret

Hur många patienter träffar en läkare per dag?

“Det väsentliga för patienten är alltid de medicinska resultaten” Den svenska sjukvården brottas med en del problem och med jämna mellanrum debatteras dess förmenta ineffektivitet. Men i denna debatt hamnar fokus ofta på helt ovidkommande och missvisande siffror.

 1. Närmast tänker vi på den allmänt spridda siffran om antalet patientbesök per läkare.
 2. Samtidigt som Sverige är ett av de OECD-länder som har högst läkartäthet, anges det att svenska läkare endast träffar 2,7 patienter per dag, medan japanska läkare uppges träffa 20,7 patienter.
 3. Av detta dras slutsatsen att svenska läkare är ineffektiva, senast i en ledare i Svenska Dagbladet den 25 mars.

Är det verkligen så att antalet patientbesök per läkare är ett mått på effektivitet? Tillgängligheten till primärvården och operationssjukvården är låg, ibland katastrofalt låg. Men det allra viktigaste när man diskuterar sjukvården är ju de medicinska resultaten.

 • Om vi nu väljer sådana mått blir bilden helt annorlunda och knappast katastrofal.
 • På de flesta av de internationellt accepterade måtten ligger Sverige i den absoluta världstoppen.
 • Vi kan börja med medellivslängden, som 2016 var 84 år för kvinnor och 81 år för män enligt världshälsoorganisationen WHO.
 • Försumbart lägre än i Japan som ligger i topp.

Mödradödligheten med 4–5 dödsfall per 100 000 förlossningar är också i den absoluta världstoppen. Lika betydelsefull är canceröverlevnad och åter finner vi Sverige i världstoppen. Likadant är det med vården av de allra minsta prematurerna. I en artikel i Jama, refererad i Läkartidningen den 26 mars, visar man att de svenska resultaten är bäst i världen, vilket har uppnåtts utan att komplikationerna har ökat.

Denna bild av resultaten bekräftas också i Euro Health Consumer Index. Hade inte den usla tillgängligheten dragit ner rankningen hade Sverige varit i samma klass som topptrion Nederländerna, Schweiz och Danmark. De medicinska resultaten är i världsklass men inte tillgängligheten. Endast Storbritannien och Irland uppvisar sämre tillgänglighet.

Antalet mellanchefer på Nya Karolinska Solna överstiger numera antalet sängplatser. Chefer, handläggare och administratörer i största allmänhet är sjukvårdens snabbast växande yrkesgrupp och är sedan några år tillbaka större än antalet läkare. Hur effektiv är denna kader av sjukvårdsadministratörer och på vilket sätt bidrar de till att fler patienter kommer till doktorn? Vårdgaranti och valfrihet finns på pappret, men vår erfarenhet, tillsammans uppemot 90 år inom sjukvården, är att politiker och administratörer gör sitt bästa för att systemet ska bli så ogenomträngligt och svårforcerat som möjligt för patienten.

Här finns sjukvårdens största ineffektivitet! På vilket sätt bidrar detta till att fler patienter kommer till doktorn? Självbestämmande och platta professionella hierarkier med tydliga mål och en äkta respekt för patienternas valfrihet har större betydelse för att öka antalet mottagningsbesök och korta köerna än satsningar på ökad byråkrati.

Sjukvårdens effektivitet eller ineffektivitet angår alla i Sverige, inte bara professionen. Men vi inom professionen måste ta täten och inte tiga då kritiken vilar på felaktiga premisser. Vi ska inte tävla med andra länder om hur fort vi kan få svängdörrarna till mottagningarna att snurra.
Visa hela svaret

Vilken är den bästa vårdcentralen i Stockholm?

Distriktsläkarföreningen tilldelar Liljeholmens vårdcentral priset “Stockholms bästa vårdcentral 2022”. Motiveringen lyfter bland annat fram att vårdcentralen har schemalagd tid för läkarmöten, fortbildning samt god arbetsmiljö med fokus på kvalitet och god vård.

 • I motiveringen till priset framgår även att specialisterna på Liljeholmens vårdcentral har regelbunden “rondtid” för genomgång av komplicerade fall, schemalagda läkarmöten och avsatt tid för fortbildning.
 • På vårdcentralen bedrivs flera förbättringsarbeten och forskning parallellt med undervisning av studenter och utbildningsläkare.

Detta sammanlagt skapar enligt motiveringen en god arbetsmiljö där fokus ligger på kvalitet, god vård och nöjda patienter. Priset Stockholms bästa vårdcentral 2022 tilldelas av Distriktsläkarföreningen Stockholm som är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund.
Visa hela svaret

Vart vänder man sig om man inte får vård?

Lämna synpunkter eller klagomål Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling. Du kan också kontakta patientnämnden i din region. Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.
Visa hela svaret

Hur lång väntetid närakuten?

Hur långa väntetider är det på närakuten? Vi måste alltid hjälpa dem som är svårast sjuka först. Därför är det svårt för oss att veta hur länge du kan behöva vänta. Vi gör allt vi kan för att du ska slippa vänta längre än nödvändigt.
Visa hela svaret

Vilken närakut hör jag till?

Om du ringer telefonnummer 1177 före ditt besök kan sjuksköterskorna som svarar hjälpa dig att avgöra om du ska besöka en närakut eller akutmottagning på sjukhus eller om du kan vänta till dagen efter och gå till en vårdcentral.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Många Invånare Är Det I Göteborg?

Måste man vara listad på kry?

Fysisk etablering och listning Kry har länge varit den aktör som i främsta ledet drivit digital vårdutveckling i Sverige. Nu med fysiska vårdcentraler på plats kan vi också ta det helhetsansvar för patientresan som efterfrågats. För att göra det kan patienter välja att lista sig hos oss, det vill säga välja Kry som sin ordinarie vårdcentral.

 1. Många patienter har valt att lista sig hos Kry sedan vi öppnade våra fysiska vårdcentraler i Region Stockholm den 1 september.
 2. Ry har byggt en relation till ett stort antal patienter under de fem år som den digitala tjänsten hittills funnits och att många nu väljer att lista sig hos oss ser vi som ett gott betyg och ett kvitto på att patienterna uppskattar den vård de får hos Kry och har förtroende för oss som sin helhetsvårdgivare.

Fakta kring listning hos Kry:

För att kunna lista sig på någon av Krys vårdcentraler måste patienten ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige. Kry har vårdcentraler i Sörmland, Stockholm och Skåne.Valet av sin vårdcentral ska alltid vara informerat och aktivt. När man väljer att lista sig genom Krys app så framgår information om vad listning innebär, och man bekräftar vårdvalet med BankID. Vårdvalet efterföljs sedan med inboxmeddelande, mejl samt information i appen.Utöver appen kan man även lista sig via 1177.se, kry.se och pappersblankett på en av Krys vårdcentraler.Många av våra patienter väljer oss på grund av vår goda tillgänglighet såväl digitalt som på vårdcentralerna. Men för de patienter som inte kan eller vill använda våra digitala kontaktvägar, går det naturligtvis bra att kontakta oss via telefon för att boka tid.

Den vårdcentral som patienten väljer att lista sig på bör vara den vårdgivare dit patienten i första hand vänder sig för sin vård. Däremot har patienten rätt att söka, och få, vård även hos vårdgivare där man inte är listad och samma regler gäller alla vårdgivare i hela Sverige.

Självklart kan man därför få vård även digitalt via Kry utan att lista sig – som majoriteten av våra app-användare fortfarande gör även i Stockholm och Skåne. Kry nekar aldrig någon patient vård. Möjligheten för patienter att lista sig digitalt, direkt på vårdgivares hemsidor eller andra digitala tjänster, har funnits i Region Stockholm under en längre tid.

Den möjligheten vill även vi ge våra patienter. Informationen och flödet för listning i Krys app har tagits fram i samråd med Region Stockholm som bekräftar att Kry agerar helt korrekt. I och med att Kry öppnat fysiska vårdcentraler i Region Stockholm omfattas vi av precis samma uppdrag, ansvar, krav och regelverk som andra vårdcentraler i Regionen.
Visa hela svaret

Hur många patienter har en husläkare?

Antal invånare per specialist i allmänmedicin, inklusive tillgängliga ST- läkare i allmänmedicin, per län 2019 och i relation till riktvärdet 1100 invånare per fast läkarkontakt, respektive målnivån på 55 procent i enlighet med överenskommelsen God och nära vård 2021.
Visa hela svaret

Får ingen tid på vårdcentralen?

Andra tidsgränser – Regionerna kan ha andra tidsgränser än vad som gäller enligt den nationella vårdgarantin. Tidsgränserna kan vara kortare. De kan inte vara längre. Var Är Jag Listad Stockholm Du ska få information om vårdgarantin. Du ska också få veta hur dina beslut påverkar hur länge du kan få vänta på vård. Vad händer om jag inte får vård inom vårdgarantin? Om din mottagning inte kan ge dig vård inom tidsgränserna för vårdgarantin, ska du erbjudas vård på en annan mottagning.

 • Den nya mottagningen kan finnas i din egen region, eller i en annan.
 • Du kan inte välja vilken mottagning du ska hänvisas till om du vill använda dig av vårdgarantin.
 • Du kan tacka nej till erbjudandet om vård på en annan mottagning.
 • Då avstår du från vårdgarantin.
 • Det kan göra att du får vänta längre på vård.

Kontakta mottagningen där du väntar på vård om du ångrar dig och vill ha vård på en annan mottagning. Då börjar vårdgarantin räknas på nytt från det datum du meddelade att du ändrade dig. Du kan få ersättning för de extra kostnader du kan få om du blir hänvisad till en annan mottagning.
Visa hela svaret

Kan man byta läkare när man är sjukskriven?

Jag får ingen hjälp av min läkare på vårdcentralen, vad ska jag göra? – Tänk efter vad det är som inte fungerar i din kontakt med din läkare. Förstår ni varandra? Har läkaren uppfattat vad det är du behöver hjälp med? Föreligger det något missförstånd som kan redas ut? Vi på Aj Personskador lämnar ibland rådet att byta läkare, byta vårdcentral eller till och med byta sjukhus.

 1. Det kan ibland vara aktuellt att skriva egenremiss för att komma till en annan regions sjukhus för utredning och behandling.
 2. När det handlar om att läkare ska utfärda intyg för sjukskrivning är det oerhört viktigt att kompetensen finns att uppfatta besvärsbilden hos patienten och tydligt påvisa i intyget vad som sätter ner arbetsförmågan.

Kan läkaren inte detta är det absolut läge att byta till annan läkare. Ett bristfälligt läkarintyg kan medföra att Försäkringskassan nekar ersättning från socialförsäkringen. Vi har i Läkartidningen nr 15, 2018, läst att flera regioner inför riktlinjer för hur man ska neka patienterna att byta läkare.

 1. Det sänker patientens rätt till adekvat vård och behandling.
 2. I vårt uppdrag som juridiska ombud i personskadeärenden vet vi att klientens framtid står och faller med om klienten har tur att få en bra läkarkontakt, som förstår, kan göra sig förstådd och även kan uttrycka sig på ett tydligt och bra sätt i de läkarintyg som Försäkringskassan och försäkringsbolag efterfrågar.

Vi har alltför många gånger uppgivet läst bedrövliga intyg som inte går att förstå. Vi har haft gråtande klienter som inte vet vart de ska vända sig för att få ett sakligt och bra medicinskt underlag för att kunna erhålla sjukpenning eller annan förmån från socialförsäkringen, ersättning från försäkringsbolag eller framförallt rätt vård.
Visa hela svaret

Hur många är listade på min vårdcentral?

Så skiljer sig antalet listade mellan vårdcentraler Publicerad: 22 april 2021, 04:00 Arkivbild. Foto: Jesper Cederberg Sveriges sju största vårdcentraler har över 25 000 listade patienter, medan ett 30-tal ligger mellan 1 000 och 2 000 listade. Verksamma på vårdcentraler i olika ändar av skalan pekar på olika för- och nackdelar. Vivianne Sprengel Dagens Medicins kartläggning av landets vård- och hälsocentraler visar att det finns betydande skillnader mellan hur många patienter de har hand om.

 • Störst är Gustavsbergs vårdcentral i Region Stockholm med Obegränsad tillgång till allt digitalt innehåll Nyhetstidningen direkt i brevlådan, 34 nr per år Överblick, fördjupning och snabb uppdatering om svensk hälso- och sjukvård Möjlighet att säga upp under första 30 dagarna För 2 795 kr ex.
 • Moms (ord.
You might be interested:  Vilket Län Ligger Uddevalla I?

pris 3 495 kr ex. moms) får du tillgång till allt vårt digitala material och vårt magasin. Prenumerationen är löpande på årsbasis. Första månaden är utan kostnad och du har under den perioden möjlighet att säga upp din nystartade prenumeration. Redan prenumerant? : Så skiljer sig antalet listade mellan vårdcentraler
Visa hela svaret

Har man rätt att byta sjukhus?

Du har rätt att välja vilken vårdgivare du vill i landet när du söker vård inom primärvård och öppen specialistvård (all sjukvård där man inte behöver läggas in på sjukhus ).
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att föda ett barn?

Den avgift som en patient betalar täcker bara en del av kostnaden för den vård som hon eller han får. Den skatt som invånarna i Östergötland betalar till Region Östergötland används till resten av kostnaden. Några exempel på vad en patient betalar och vad den verkliga kostnaden är:

Du gör ett läkarbesök på en vårdcentral och betalar 200 kronor. Verklig kostnad: cirka 3 100 kronor. Du gör ett distriktssköterskebesök och betalar 200 kronor. Verklig kostnad: cirka 1 500 kronor. Du är med om en förlossning (som är okomplicerad) och betalar 100 kronor. Verklig kostnad: cirka 40 000 kronor. Du får höftleden utbytt och betalar 100 kronor per dag i fem dagar. Verklig kostnad: cirka 107 000 kronor.

Visa hela svaret

Hur sent kan läkare ringa?

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt.
Visa hela svaret

Måste man ta Covid test där man är listad?

Nu är det enklare att hitta tid för PCR-test – VGRfokus – Dina nyheter från Västra Götalandsregionen Nu har det blivit enklare att hitta lediga tider för att göra ett så kallat PCR-test, som visar om man är smittad av covid-19. Via en ny sida på 1177.se kan man utan att behöva logga in få en snabb överblick vilka vårdcentraler som har bokningsbara tider.

 1. Den som har symptom på covid-19 uppmanas att testa sig.
 2. Provet är kostnadsfritt och kan genomföras på annan vårdcentral än där man är listad.
 3. Sedan mitten av mars finns också möjlighet till hemleverans av PCR-test () för den som har svårt att ta sig till vårdcentralen.
 4. I vissa kommuner har det varit svårt att hitta lediga tider för provtagning och den som velat boka tid har behövt logga in via olika vårdcentraler för att leta tider.

Nu har det blivit enklare att via 1177.se se vid vilka vårdcentraler det finns lediga tider på webbsidan:, – Vi är jätteglada att få det här på plats och vi hoppas att detta underlättar att hitta lediga tider. Det är viktigt att testa sig och då vill vi också att det ska vara lätt att hitta en tid, säger Madeleine Stark, enhetschef på avdelningen vårdens digitalisering, Koncernkontoret, som varit delaktig i utvecklingen av funktionen.
Visa hela svaret

Måste man vara listad på kry?

Fysisk etablering och listning Kry har länge varit den aktör som i främsta ledet drivit digital vårdutveckling i Sverige. Nu med fysiska vårdcentraler på plats kan vi också ta det helhetsansvar för patientresan som efterfrågats. För att göra det kan patienter välja att lista sig hos oss, det vill säga välja Kry som sin ordinarie vårdcentral.

Många patienter har valt att lista sig hos Kry sedan vi öppnade våra fysiska vårdcentraler i Region Stockholm den 1 september. Kry har byggt en relation till ett stort antal patienter under de fem år som den digitala tjänsten hittills funnits och att många nu väljer att lista sig hos oss ser vi som ett gott betyg och ett kvitto på att patienterna uppskattar den vård de får hos Kry och har förtroende för oss som sin helhetsvårdgivare.

Fakta kring listning hos Kry:

För att kunna lista sig på någon av Krys vårdcentraler måste patienten ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige. Kry har vårdcentraler i Sörmland, Stockholm och Skåne.Valet av sin vårdcentral ska alltid vara informerat och aktivt. När man väljer att lista sig genom Krys app så framgår information om vad listning innebär, och man bekräftar vårdvalet med BankID. Vårdvalet efterföljs sedan med inboxmeddelande, mejl samt information i appen.Utöver appen kan man även lista sig via 1177.se, kry.se och pappersblankett på en av Krys vårdcentraler.Många av våra patienter väljer oss på grund av vår goda tillgänglighet såväl digitalt som på vårdcentralerna. Men för de patienter som inte kan eller vill använda våra digitala kontaktvägar, går det naturligtvis bra att kontakta oss via telefon för att boka tid.

Den vårdcentral som patienten väljer att lista sig på bör vara den vårdgivare dit patienten i första hand vänder sig för sin vård. Däremot har patienten rätt att söka, och få, vård även hos vårdgivare där man inte är listad och samma regler gäller alla vårdgivare i hela Sverige.

Självklart kan man därför få vård även digitalt via Kry utan att lista sig – som majoriteten av våra app-användare fortfarande gör även i Stockholm och Skåne. Kry nekar aldrig någon patient vård. Möjligheten för patienter att lista sig digitalt, direkt på vårdgivares hemsidor eller andra digitala tjänster, har funnits i Region Stockholm under en längre tid.

Den möjligheten vill även vi ge våra patienter. Informationen och flödet för listning i Krys app har tagits fram i samråd med Region Stockholm som bekräftar att Kry agerar helt korrekt. I och med att Kry öppnat fysiska vårdcentraler i Region Stockholm omfattas vi av precis samma uppdrag, ansvar, krav och regelverk som andra vårdcentraler i Regionen.
Visa hela svaret

Hur mycket får en vårdcentral för en listad patient?

Dels höjer regionen den ersättning vårdcentralerna får för listade patienter och sänker ersättningen per patientbesök från 475 kronor till 110 kronor. Dels får den vårdcentral som tar emot en patient som är olistad, eller listad hos någon annan, 300 kronor extra, både för fysiska besök och för digitala besök.
Visa hela svaret

Vilken vårdcentral är jag listad på Skåne?

Du som bor i Skåne kan själv välja vilken vårdgivare eller mottagning du vill söka vård hos. Du kan välja mellan vårdenheter som är privata eller som drivs av Region Skåne. Mer information om hur du väljer finns på 1177.se.
Visa hela svaret