Vad Kostar Stockholm 3 Testet?

Vad Kostar Stockholm 3 Testet
Stockholm3-testets pris är 324,80 €. Priset inkluderar: Blodprovstagning. Resultat och rekommendationer för uppföljning på MinMehiläinen-tjänsten.
Visa hela svaret

Vad kostar det att ta PSA-prov?

395 kr – PSA står för prostataspecifikt antigen och testet mäter mängden prostataspecifikt antigen i blodet. Testet kan tyda på en tumörförändring men den vanligaste orsaken till att värdet är förhöjt är benigna anledningar såsom benign prostatahyperplasi, urinvägsinfektion och vid akut/kronisk prostatit.1 hälsomarkör

Mäter mängden prostataspecifikt antigen. Ger dig en insikt i vilken mängd PSA du har i blodet. Indikerar om du har inflammation i prostatakörteln eller benign/malign förändring i prostatakörteln.

Visa hela svaret

Vad är Stockholm 3 metoden?

Stockholm3 -test Stockholm3 -testet är ett blodprov som är utvecklat av forskare på Karolinska Institutet. Stockholm3 -testet mäter över 100 markörer för att fastställa risken för behandlingskrävande prostatacancer.
Visa hela svaret

Hur ofta ska man göra PSA-prov?

Förhårdnad i prostatan – Du behöver utredas mer om läkaren känner en förhårdnad i din prostata. Det gäller även om PSA-värdet är lågt. Låga värden, vad innebär det? Risken är liten att du har allvarlig prostatacancer om PSA-värdet är under gränsvärdet för din ålder.

Ett PSA-värde under 1 mikrogram per liter innebär att du har mycket liten risk att få allvarlig prostatacancer de närmaste åren. Hur ofta ska jag lämna prov för att minska risken för cancer? Du behöver lämna PSA-prov regelbundet om du vill minska risken för att få en allvarlig prostatacancer. Hur ofta du rekommenderas att lämna prov beror på vad som gäller för dig.

Du kan vänta sex år innan du lämnar ett nytt prov om du har ett PSA-värde under 1 mikrogram per liter och är under 65 år gammal. Du behöver inte lämna fler prov alls om du har ett PSA-värde under 1 mikrogram per liter, är över 65 år gammal och inte har symtom som skulle kunna bero på prostatacancer.

Se till att bli undersökt av läkare om du till exempel har svag urinstråle eller behöver kissa så ofta att det är besvärande. Du kan vänta två år om ditt PSA-värde är under gränsen för din ålder, men över 1 mikrogram per liter. Du rekommenderas PSA-prov med ett till två års mellanrum om du har en, Vad är PSA och var finns det? PSA är en förkortning för prostataspecifikt antigen.

Det är ett protein som tillverkas i prostatakörteln och som följer med sädesvätskan när du får utlösning. PSA gör att spermierna blir rörligare. En liten mängd PSA finns också i blodet och det är den halten som mäts med ett PSA-prov. Större delen av det PSA som finns i blodet är bundet till olika proteiner.
Visa hela svaret

You might be interested:  När Är Studenten 2021 Stockholm?

Var kan män ta Stockholm 3 test?

Stockholm3 – testet mäter risken för prostatacancer. Stockholm3 – testet lämpar sig i första hand för män i åldern 50–70 år. Du kan begära Stockholm3 – testet i vilket som helst av Mehiläinens laboratorium.
Visa hela svaret

När ska man testa sig för prostatacancer?

PSA-prov kan övervägas bland män mellan 50 och 75 års ålder. De flesta män som har ett förhöjt PSA-värde har inte prostatacancer. Om mer än en man i familjen drabbats av prostatacancer ökar risken kraftigt. Om du är mellan 50 och 75 år kan du boka tid för PSA- test hos din Vårdcentral.
Visa hela svaret

Vilka symtom ger prostatit?

SYMTOM och KLINISKA FYND – Akut prostatit

 • Vanligen buksmärtor och vattenkastningsbesvär (kan leda till urinstämma)
 • Ofta hög feber med påverkat allmäntillstånd
 • Akut prostatit förekommer ibland efter prostatapunktion, trots att patienten behandlats med adekvat antibiotikaprofylax
 • Relativt ovanligt tillstånd, oftast tämligen enkelt att diagnostisera eftersom patienten i kombination med ovanstående har en distinkt ömmande prostata

Kronisk bakteriell prostatit

 • Symtomen är vanligen diffusa med smärtor i bäckenbotten och rygg, ofta i kombination med vattenkastningsbesvär (LUTS). Dessa innefattar lagringssymtom (trängningar och ökad miktionsfrekvens dag- och nattetid) och tömningssymtom (svag stråle, startsvårigheter, känsla av dålig tömning, efterdropp). Tyngdkänsla, smärtor, obehag från underlivet och samlivsproblem förekommer också. Lagringssymtomen upplevs i allmänhet som mest besvärande av patienten.
 • Utlösande faktorer kan vara avkylning, sportaktivitet mm.
 • Patienter med kronisk bakteriell prostatit kan få kortare eller längre perioder med uppblossande symtom av typ akut prostatit.
 • Bedöms stå för endast 10 % av prostatitsyndromet, men möjligen föreligger det en underdiagnostik pga svårigheter att odla fram agens.
 • Symtomen vid kronisk prostatit varierar ofta i intensitet med månads- till årslånga fluktuationer, även utan behandling.

Kronisk prostatit/kronisk bäckenbottensmärta

 • Troligen betydligt vanligare än kronisk bakteriell prostatit.
 • Samma symptom som vid kronisk bakteriell prostatit.
 • Psykogena pålagringar är ofta en del i sjukdomskomplexet.

Asymptomatisk prostatit

Inga symptom. Diagnoseras i samband med prostatabiopsi, TUR-P eller vid prostatektomi.

Visa hela svaret

Måste man fasta inför PSA-prov?

Hur tas PSA provet? Provet tas som blodprov i armen. Du kan dricka och äta som du brukar före provtagning.
Visa hela svaret

Hur högt Psavärde kan man ha?

Varför behöver man analysera PSA? – PSA-testet görs för att screena män för prostatacancer. Experterna är överens om att PSA-testning är inte rätt för alla män. Om ett PSA-test används för screening, är det oftast gjort för män äldre än 50 år eller för dem med hög risk för prostatacancer, såsom män med ärftliga anlag för prostatacancer. Eftersom andra vanliga medicinska tillstånd, såsom godartad prostataförstoring (BPH) och prostatit, kan orsaka höga PSA-nivåer, kan en prostatabiopsi göras om läkaren misstänker prostatacancer. Det finns både i normal och patologisk prostatavävnad. PSA-värdet är korrelerat till mängden prostatavävnad. De högsta värderna ses vid metastaserande prostatacancer. I uppföljning av behandlade patienter med prostatacancer, kan ökningen indikera recidiv. Vid prostatit kan värden upp till 40 – 50 µg/L ses. Dessa sjunker när inflammationsprocessen går tillbaka. Det är i “gränsområdet” från 4 – 10 µg/L som risken för malignitet ses vid ökade värden. Normalt bör män under 50 år inte ha PSA över 2,5 µg/L, medan män över 70 år med benign hyperplasi mycket väl kan ha värden upp till 6,5 µg/L. Mätning av PSA är ett hjälpmedel och svaret bör värderas mot problemställningen, kliniska fynd och ålder. Expertgrupper varnar för att använda PSA i opportunistisk screening, det bör vara ett subjektiv eller objektiv grund till undersökningen. Läkemedelsbehandling av benign prostatahyperplasi med Finasterid ger en reduktion prostatastorleken och därmed nedsatt PSA. PSA mellan 0,2 och 9,9 µg/L svaras ut med 1 decimal. PSA > 10 µg/L svaras ut utan decimal.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Många Kvadratkilometer Är Göteborg?

Hur ser prostatacancer ut?

Prostatacancer

 1. Du är här:

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Ibland är sjukdomen ärftlig men för det mesta är orsaken oklar. Det finns olika behandlingar. Ibland går det att vänta med behandling. Risken för sjukdomen ökar med åldern. Prostatan är en körtel som bland annat bildar transportvätska för spermierna vid en utlösning.

Prostatan är en körtel runt urinröret. Prostatan bildar vätska. Vätskan transporterar spermierna vid en utlösning. Prostatan behöver hormonet testosteron för att växa och fungera. Testosteron bildas främst i testiklarna. i prostatan innebär att en cancertumör har bildats. Först växer den bara inuti prostatakörteln, ofta i de delar som ligger längst från urinröret.

Då märker du inte av sjukdomen. Det kan ta 10 till 15 år innan cancertumören sprider sig eller ger symtom. Ibland kan sjukdomen utvecklas snabbare. Cancern kan sprida sig i kroppen och bilda dottertumörer, som också kallas metastaser. Prostatacancer kan sprida sig till lymfkörtlar och skelettet, till exempel i nedre delen av ryggraden och bäckenbenet.

 • Du behöver kissa ofta.
 • När du vill kissa dröjer det innan urinen kommer.
 • Du har svag urinstråle.
 • Det finns blod i urinen.

Prostatacancer som har spridit sig kan också ge andra symtom. Du kan ha ont i skelettet någonstans i kroppen utan att du har skadat dig. En del känner sig trötta eller tappar matlusten så att de minskar i vikt. Symtomen kan ha andra orsaker än prostatacancer.

Besvär med att kissa kan till exempel bero på en, som är vanligt hos personer över 60 år. När och var ska jag söka vård? om du tror att du har prostatacancer. Det är ofta inte bråttom. Om det är helg kan du vänta tills det blir vardag. Du kan kontakta de flesta mottagningar genom att, Ring telefonnummer 1177 om du vill ha,

Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård. Kontakta en vårdcentral så snart som möjligt om du har blod i urinen. Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt. Vänta tills vårdcentralen öppnar. Utredning och undersökningar Här får du veta mer om några undersökningar som är vanliga vid misstanke om prostatacancer.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kostar En Biobiljett I Stockholm?

Hur undersöker man prostatacancer?

Utvecklingen går snabbt när det gäller metoder att undersöka prostatan. Strategin kan vara olika beroende på vilka fynd man gör men också på vilken klinik som utför undersökningen. De vanligaste metoderna för att ställa diagnosen prostatacancer är via PSA-prov, palpation, ultraljud, magnetkamera (MR) och vävnadsprov (biopsi). PSA-prov Det första steget är oftast att läkaren tar ett PSA-prov, vilket är ett enkelt blodprov som mäter halten av prostataspecifikt antigen (PSA), ett protein som bildas i prostatakörteln. Proteinet finns normalt i låga halter i blodet men ökar vid godartad prostataförstoring och infektion, men kan också stiga på grund av cancer.

 • Blodprov PSA, 1177.se Om PSA-prov, 1177.se Vårdguiden Känna på prostatan Är PSA-halterna förhöjda kan läkaren/urologen känna med ett finger på prostatan, vilket kallas rektal palpation.
 • Detta görs via ändtarmen och tar endast någon minut.
 • Vanligtvis är prostatan jämn, fast och något elastisk men om prostatan känns hårdare och knöligare än normalt kan det vara ett tecken på cancer.

Ultraljud – magnetkamera – biopsi Vid misstanke om prostatacancer görs en ultraljudsundersökning av prostatan som innebär att läkaren för in en stav med storlek som ett finger in i ändtarmen. Vid undersökningen beräknas storleken på prostatan och bedöms utbredning av eventuell tumör.

 • Nästa steg är numera allt oftare en undersökning med magnetkamera för att avgöra om det finns misstänkta förändringar i prostatan.
 • Om inte så kan man avstå från fortsatt undersökning och istället övergå till regelbundna kontroller.
 • Vid misstänkt tumörbildning tas vävnadsprov där, så kallade biopsier.
 • Alternativt börjar man direkt med biopsier som då tas systematiskt från hela prostatan.

För att minska risken för infektioner ska antibiotika alltid ges före ingreppet. Vävnadsproven analyseras sedan i mikroskop för att se om de t innehåller cancerceller. Undersökning med magnetkamera, 1177.se Vävnadsprov av prostata – prostatabiopsi, 1177.se Gleason Vävnadsproven som tas vid biopsi analyseras i mikroskop för att se om de innehåller cancerceller.

 • En gradering finns som kallas Gleason för bedömning om cancer finns och vilken karaktär den i så fall har.
 • Skalan går från 1–5, där 1 utgör frisk vävnad och 5 utgör den mest aggressiva cancerbildningen.
 • Man redovisar två värden som adderas, varav det första är det mest förekommande värdet och det andra är det mest aggressiva.

Vid till exempel Gleason 3+3 (= 6) anses tumören mer beskedlig utan förmåga att sprida sig. Vid högre värden ska behandling övervägas. Vid befarad spridning Om misstanke finns att cancern hunnit börja sprida sig utanför prostatan används olika avbildningsmetoder för att bedöma omfattningen.
Visa hela svaret