Vad Kostar En Sjukresa I Stockholm?

Vad Kostar En Sjukresa I Stockholm
En sjukresa med taxi kostar upp till 140 kronor per enkelresa. En kort resa kan kosta mindre. Egenavgiften för resan faktureras i efterhand. Har du rest med en privat taxi ansöker du om ersättning i efterhand för dina utlägg.
Visa hela svaret

När har man rätt till sjukresor?

Du måste alltid betala en del av resan själv, den så kallade egenavgiften. Hur hög egenavgiften är, bestämmer varje region och beror på vilket färdsätt du väljer. Du kan bara få din sjukresa betald om du har valt att söka vård i den region där du är folkbokförd.

 1. Om du på egen hand väljer att vända dig till någon annan region har du inte rätt till ersättning.
 2. Du kan resa med privat bil, buss och tåg och ansöka om ersättning.
 3. Den vårdpersonal som är legitimerad och ger dig vård kan besluta att du har rätt att åka med taxi.
 4. Det beror på hur sjuk du är.
 5. Varje region bestämmer vilka resor som ska ersättas.

Läs mer nedan om vad som gäller i din region.

Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Härjedalen Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholms län Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland

Visa hela svaret

Kan man få ersättning för sjukresor?

Frågor och svar om sjukresor Innehållet gäller Västmanland När du reser till och från vården för bland annat läkarbesök eller sjukvårdande behandling kan du få ersättning för en del av dina resekostnader. I första hand ska sjukresan ske med kollektivtrafik, du kan även använda egen bil.

Vad är en bokad sjukresa? Kan du av hälsoskäl inte resa med kollektivtrafik eller bil kan du ha rätt till en bokad sjukresa med taxi eller speciellt anpassat fordon. Vad behöver jag för att få ersättning för resa till vård utanför Västmanland? För resor utanför länet kan du få ersättning om du har en specialistvårdsremiss eller remiss avseende vårdgaranti.

Vad är sjukreseersättning? När du reser till och från vården för bland annat läkarbesök eller sjukvårdande behandling kan du få ersättning för en del av dina resekostnader. Det kallas för sjukreseersättning. Vem har rätt till sjukreseersättning? Du som är folkbokförd i Västmanlands län kan få ersättning för resor från din folkbokföringsadress till läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandvård inom länet, om besöket sker hos en giltig vårdgivare.

 • An jag få ersättning för alla typer av resor? Du kan få ersättning för resor med kollektivtrafik eller egen bil.
 • Vad är ersättningen för egen bil? Resor med egen bil ersätts med 1,70 kr/km för den del av enkelresan som överstiger 40 km (80 km vid resa tur och retur).
 • Vad är ersättningen vid resa med kollektivtrafik? Reser du med kollektivtrafik till och från vården kan du få ersättning för hela biljettkostnaden.

Hur ansöker jag om ersättning för min sjukresa? Det gör du efter ditt besök antingen genom att logga in i e-tjänsten eller via en blankett. Läs om hur du ska göra i artikeln Kan jag ansöka om sjukreseersättning via en blankett? Var hittar jag blanketten? Antingen skriver du ut den själv från artiklen eller så kan du hämta den i någon av sjukhusentréernas receptioner på sjukhuset eller på din vårdcentral.

Vart skickar jag min ansökan om sjukreseersättning, kvitton och biljetter? Den skickar du med post till den här adressen. KollektivtrafikförvaltningenAtt: SjukresorÄngsgärdsgatan 12 721 30 Västerås Hur långt tillbaka i tiden kan jag göra en ansökan? Ansökan om ersättning måste göras inom ett år från besöksdatumet, kostnader för sjukresor äldre än ett år ersätts inte.

Kan jag ansöka åt någon annan i e-tjänsten? Ja du kan hjälpa någon annan att göra en ansökan. Om ersättningen ska betalas ut till annan person än patienten behöver den som hjälper till med ansökan logga in med sitt BankID. Vad behöver jag skicka med när jag ansöker om ersättning för sjukresa? Om du ansöker via pappersblankett ska du skicka med kvitto från ditt besök i hälso- och sjukvården eller ett vårdgivarintyg.

På kvittot ska ditt personnummer, besöksdatum och var du haft ditt vårdbesök framgå. Har du rest med kollektivtrafik ska du även skicka med biljetterna. Har du “blippat” ditt betalkort på bussen hittar du information om hur du får ditt kvitto här nedan. Måste jag köpa en enkelbiljett för att få ersättning? Nej, det behöver du inte.

Det går bra med alla typer av produkter men du måste skicka med biljetterna. Har du köpt en biljett i VL-appen gör du så här.

You might be interested:  Var Kan Man Parkera Gratis I Stockholm?

Gå in på biljetten. Tryck på “i” upp i det högra hörnet. Skriv in din e-postadress i fältet “epost för kvitto”. Tryck på “Skicka kvitto”. Du får nu ditt kvitto till din epost. Skriv ut det och skicka med din ansökan.

Vad ska jag skicka in för kvitto om jag har åkt med resekort? Har du åkt med resekort skickar du med kvittot från när du laddade på kortet med resor. Behöver jag skicka med remissen för specialistvård eller remissen för vårdgaranti när jag har besökt vård utanför Västmanland? Hur betalas ersättningen ut? Utbetalning sker via Swedbanks utbetalningssystem.

 1. För utbetalning till ditt bankkonto behöver du ha anmält dig till Swedbanks kontoregister.
 2. Ontot kan du ha i vilken svensk bank som helst, du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank.
 3. Om du inte har anmält ett konto får du en utbetalningsavi.
 4. Har du frågor kontaktar du Swedbank eller din bank.
 5. När kommer pengarna in på mitt konto? Handläggningstiden kan vara upp till fyra veckor.

Hur ansöker jag om jag har ett LMA-nummer eller skyddad identitet? Då ska du ansöka via blanketten. Jag behöver hjälp med min ansökan, vart vänder jag mig? Till Kollektivtrafikförvaltningen på telefonnummer 021-17 53 30. Caroline Sönnerlid, Region Västmanland : Frågor och svar om sjukresor
Visa hela svaret

Hur fungerar sjukresor i Stockholm?

En sjukresa är en resa mellan en patients hem och till vård och behandling som är regionsfinansierad, eller en resa mellan två regionsfinansierade vårdgivare. I Region Stockholm krävs ett tillstånd från vårdgivare för att få ersättning för eller för att få resa med sjukresor som ordnas av regionen.
Visa hela svaret

Vad är det för skillnad på färdtjänst och sjukresa?

Färdtjänst och sjukresor Vad Kostar En Sjukresa I Stockholm Färdtjänst är en ersättning för kollektivtrafik för dig som har en funktionsnedsättning och inte kan åka med den allmänna kollektivtrafiken. Sjukresa med taxi är en typ av resa för personer som ska besöka en vårdinrättning och inte kan resa med allmänna kommunikationer.

Färdtjänst och sjukresor kallas även för särskild kollektivtrafik (SÄKO). Kommunerna i länet är huvudmän för färdtjänsten och man ansöker om färdtjänst hos respektive kommun. I Kramfors, Timrå och Ånge kommun handläggs färdtjänsten av Din Tur på uppdrag av kommunerna. Region Västernorrland ansvarar för sjukresorna.

Färdtjänstresor och sjukresor med taxi beställs hos Din Tur Kundcenter. Färdtjänst är en ersättning för kollektivtrafik för dig som har en funktionsnedsättning och inte kan åka med den allmänna kollektivtrafiken. Sjukresa med taxi är en typ av resa för personer som ska besöka en vårdinrättning och inte kan resa med allmänna kommunikationer.

Färdtjänst och sjukresor kallas även för särskild kollektivtrafik (SÄKO). Kommunerna i länet är huvudmän för färdtjänsten och man ansöker om färdtjänst hos respektive kommun. I Kramfors, Timrå och Ånge kommun handläggs färdtjänsten av Din Tur på uppdrag av kommunerna. Region Västernorrland ansvarar för sjukresorna.

Färdtjänstresor och sjukresor med taxi beställs hos Din Tur Kundcenter. : Färdtjänst och sjukresor
Visa hela svaret

Måste man ha intyg för sjukresa?

Intyg för att få resa med sjukresetaxi – Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen För att få åka sjukresetaxi, specialfordon eller liggande transport krävs ett tillstånd. Det är patientens aktuella medicinska hälsotillstånd som avgör om patienten kan åka med kollektivtrafik, eller inte.

 1. Detta gäller även vid resa på grund av akut vårdbehov.
 2. Intyget ska utfärdas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som träffat patienten.
 3. Patienter med färdtjänsttillstånd får resa med dyrare färdsätt utan intyg från vårdgivare.
 4. Orsaker som att det är långt till den allmänna kollektivtrafiken eller att kollektivtrafiken har glesa och oregelbundna avgångar berättigar inte till tillstånd för att få åka med sjukresetaxi.

I samband med förlossning kan resekostnadsersättning betalas ut till och från vårdgivare utan att tillstånd har utfärdats.
Visa hela svaret

Vad kostar det att åka med sjukresor?

Sjukresa med taxi Du betalar aldrig något till taxiföraren när du åker med det blå sjukresekortet. En sjukresa med taxi kostar upp till 140 kronor per enkelresa. En kort resa kan kosta mindre. Egenavgiften för resan faktureras i efterhand.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vilken Tid Stänger Tunnelbanan I Stockholm?

Vilka kan få sjukresor?

Medicinsk bedömning är grunden för sjukresor – Tillstånd för sjukresor får beviljas om patienten har stora svårigheter att ta sig till eller att resa med SL och Waxholmsbolaget, det som kallas den allmänna kollektivtrafiken. En medicinsk bedömning ska alltid göras för att bedöma om patienten behöver tillstånd för sjukresa.
Visa hela svaret

Vem betalar för sjukresor?

Sjukresor är en resa till och från en vårdgivare. Regionerna är huvudmän för sjukvården och har skyldighet att pröva frågor om och betala ut ersättning för sjukresor. En sjukresa kan ske på olika sätt i olika län. Den enskilde har rätt till resekostnadsersättning för resor som måste genomföras till de flesta former av sjuk- och tandvård på grund av sjukdom eller förlossning.
Visa hela svaret

Finns högkostnadsskydd för sjukresor?

Skydd mot höga kostnader – Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen Som skydd mot höga kostnader för sjukresor finns ett regionalt högkostnadsskydd. Det innebär att en patient maximalt ska betala 2 000 kronor i egenavgifter under en 12-månadersperiod.

Det är egenavgifter för sjukresor som ligger till grund för högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddsperioden påbörjas vid första resan och gäller 12 månader framåt i tiden. Det är inte tillåtet att förlänga frikortets giltighetstid genom att stryka egenavgifter. När patienten har betalat 2 000 kronor i egenavgifter kan frikort utfärdas för resterande del av 12-månadersperioden.

Frikortet ger rätt till avgiftsfria sjukresor under förutsättning att övriga kriterier för sjukresa och resekostnadsersättning är uppfyllda. Om resekostnaden för en sjukresa inte överstiger egenavgiften för det aktuella färdsättet betalas inte resekostnadsersättning ut.
Visa hela svaret

Hur ansöker man om ersättning för sjukresor?

Ansök om ersättning digitalt –

Du loggar in på 1177.se. För att använda e-tjänsten behöver du legitimera dig med en e-legitimation och vara över 18 år. Här loggar du in på 1177.se Välj Skånetrafiken som mottagning och formuläret “Begäran om ersättning för sjukresa”. Du kan bifoga kvitton för utlägg genom funktionen “bifoga filer”. När ansökan kommit in till oss hanterar och handlägger vi den i turordning. När beslutet är klart får du ditt besked via 1177.se. Du kan bara ansöka för egen del.

Visa hela svaret

Hur bokar jag en sjukresa?

Så här bokar du din sjukresa : Telefon 0771–77 44 11.
Visa hela svaret

När får man frikort på sjukresor?

Egenavgifter –

Övrigt
Kollektivtrafik, buss, båt, tåg och spårvagn *35 kr Avgiftsfri anslutningsresa
Flyg 200 kr Avgiftsfri anslutningsresa
Egen bil (oavsett antal passagerare) 125 kr Milersättning 18,50 kr/mil
Sjukresetaxi, specialfordon, liggande transport 125 kr Intyg från vårdgivare eller registrerat kommunalt färdtjänsttillstånd

Om du vid ett resetillfälle åker flera färdsätt gäller den lägsta egenavgiften.*36 kronor från och med 8 januari 2023 Högkostnadsskydd och frikort Sjukresor omfattas av högkostnadsskydd. Det betyder att du som åker sjukresa inte behöver betala mer i egenavgifter än 2 000 kronor per år.

Om du betalar 2 000 kronor eller mer under en 12-månaders period kan du ansöka om frikort. Perioden för högkostnadsskyddet beräknas från din första resa och gäller 12 månader framåt. Under frikortsperioden behöver du inte betala egenavgiften för din sjukresa. Resekostnader som är mindre än egenavgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Du måste själv bevaka när du når högkos nadsgränsen och då skicka in en, Har du betalat mer än 2 000 kronor i egenavgifter kan du får tillbaka det överstigande beloppet du betalat. Återbetalningen görs under innevarande högkostnadsskyddsperiod. Kom ihåg att spara alla dina besöks-/vårdkvitton och eventuella biljetter som måste bifogas med ansökan.
Visa hela svaret

Vem har rätt till serviceresor?

Dessa resor bekostas av det allmänna via kommun, landsting eller stat. Färdtjänst är till för den som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken.
Visa hela svaret

Hur ansöker man om arbetsresor?

Ansök om arbetsresor För att ansöka om arbetsresor skickar du in ett arbetsgivarintyg och ett meddelande om att du vill ansöka om arbetsresor. I arbetsgivarintyget ska det stå om du har ett tidsbegränsat vikariat eller en tillsvidareanställning. Det ska också framgå hur många dagar i veckan du arbetar.
Visa hela svaret

Kan man beställa Sjukresa dygnet runt?

Färdtjänst – Beställ färdtjänst på telefon 0771-71 10 20, senast två timmar innan. Resan kan komma att läggas senare eller tidigare med 45 minuter. Resan planeras utifrån den servicenivå som färdtjänsthandläggaren hos din kommun har beslutat att du ska ha.

Ditt namn och födelsedatum eller kundnummer Var du vill hämtas och lämnas När du vill åka eller när du vill vara framme Om vi ska köra dig tillbaka och i så fall vilken tid Portkod och telefonnummer till de platser där vi ska hämta dig vid resan dit och resan tillbaka. Om resan till sjukvården är för egen behandling eller eget vårdbesök Om du använder hjälpmedel, exempelvis rullstol eller rollator Om du har ledsagare eller medresenär Om du behöver extra hjälp av föraren (och fått det beviljat av din handläggare)

You might be interested:  När Är Påsklovet 2021 Uppsala?

Visa hela svaret

Får anhörig följa med på Sjukresa?

Följeslagare och medföljande – Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen En patient kan på grund av ålder eller hälsotillstånd vara i behov av en följeslagare. Resekostnaden för följeslagaren ska räknas in i patientens resekostnad. Något avdrag för egenavgift för följeslagaren ska inte göras.

 • Patient och följeslagare måste göra resan tillsammans.
 • Alla patienter oavsett ålder har rätt att vid sjukresa med kollektivtrafik såsom buss, tåg, spårvagn och båt ha med sig en följeslagare utan kostnad och intyg från vårdgivare.
 • I ansökan om ersättning ska det framgå vem som är följeslagare.
 • Barn och ungdomar tom 19 år har rätt att ha med sig en följeslagare utan kostnad och utan intyg från vårdgivare.

Detta gäller samtliga färdsätt. Personer fyllda 85 år har rätt att vid sjukresa med sjukresetaxi ha med sig en följeslagare utan kostnad och utan intyg från vårdgivare.
Visa hela svaret

Vad kostar det att åka färdtjänst i Stockholm?

Vad kostar en färdtjänstresa? En resa med färdtjänst under 3 mil kostar 86 kronor. Om resan är längre än 3 mil tillkommer 86 kronor för varje ny påbörjad 3-mils sträcka. Det är avgiften för resan.
Visa hela svaret

Vilka kan få sjukresor?

Medicinsk bedömning är grunden för sjukresor – Tillstånd för sjukresor får beviljas om patienten har stora svårigheter att ta sig till eller att resa med SL och Waxholmsbolaget, det som kallas den allmänna kollektivtrafiken. En medicinsk bedömning ska alltid göras för att bedöma om patienten behöver tillstånd för sjukresa.
Visa hela svaret

Vem har rätt till reseersättning?

Vem kan få reseersättning? – Om du reser till, från eller i jobbet så kan du ha rätt till skattefri reseersättning. För att få göra ett reseavdrag måste du uppfylla följande tre krav:

Sammanlagt belopp om 11 000 krMinst 5 km till jobbetSpara minst 2 tim/dag

Reseavdraget är en skattereduktion om du kan dra av om resorna överstiger totalt 11 000 kr per år. För belopp under 11 000 kr så är kostnaden inte avdragsgill. Du behöver dessutom ha minst fem kilometer till jobbet samt spara minst två timmer per dag jämfört med om du istället hade åkt med kollektivtrafiken.

Med kollektivtrafik bland annat bussar, tåg och tunnelbana. Skatteverket beräknar tidsvinsten på två timmar genom att beräkna den kortaste möjliga körsträckan. I denna tidsvinst får du inte räkna med privata ärenden längs med vägen, såsom att hämta barn på förskola eller skola. Det är alltså inte alla som tar bilen till jobbet som får dra av kostanden för transporten.

Om det däremot saknas allmänna kommunikationsmedel där du bor så får du ansöka om reseersättning redan när du har längre än två kilometer till jobbet.
Visa hela svaret

Hur ansöker man om ersättning för sjukresor?

Ansök om ersättning digitalt –

Du loggar in på 1177.se. För att använda e-tjänsten behöver du legitimera dig med en e-legitimation och vara över 18 år. Här loggar du in på 1177.se Välj Skånetrafiken som mottagning och formuläret “Begäran om ersättning för sjukresa”. Du kan bifoga kvitton för utlägg genom funktionen “bifoga filer”. När ansökan kommit in till oss hanterar och handlägger vi den i turordning. När beslutet är klart får du ditt besked via 1177.se. Du kan bara ansöka för egen del.

Visa hela svaret

Vilka olika sätt kan en sjukresa ske genom?

Sjukvårdshuvudmannen bestämmer själv grunderna – Sjukvårdshuvudmannen bestämmer själv grunderna för resekostnadsersättningen samt nivån på avgiften som den enskilde själv måste betala, den så kallade egenavgiften. Varje landsting eller region bestämmer vilka resor som ska ersättas.

 • Besluten grundar sig på den enskildes medicinska status.
 • Det finns inte några bestämmelser som reglerar hur sjukresorna måste utföras.
 • De kan ske med ordinarie kollektivtrafik, taxi, egen bil och med lufttrafik eller fartyg.
 • Egenavgiften påverkas i regel av val av färdsätt.
 • Lagen om färdtjänst styr att det inte tillåtet att använda färdtjänst vid resor till och från vård och behandling.

Likaså gäller för andra resor som redan bekostas av det allmänna. Anledningen till detta är att resorna har olika ansvariga huvudmän och belastar därmed olika budgetar.
Visa hela svaret