Vad Kostar Elen Idag Stockholm?

Vad Kostar Elen Idag Stockholm
Elpris idag Elpris per dag för Sveriges 4 elområden är idag, 2022-12-27: SE1 Luleå: 75,91 öre/kWh. SE2 Sundsvall: 75,91 öre/kWh. SE3 Stockholm: 87,29 öre/kWh.
Visa hela svaret

Vad kostar el per kWh idag 2022?

Vad kostar elpriset per kWh 2022? – Elpriser per kWh för 2022 fram till och med september har varit i genomsnitt 42,3 öre per kWh i elområde 1, 46,2 öre per kWh i elområde 2, 129,9 öre per kWh i elområde 3 och 161,2 öre per kWh i elområde 4. Genomsnittpriserna för helåret 2021 var 43,2 öre per kWh i elområde 1, 43,3 öre per kWh i elområde 2, 67 öre per kWh i elområde 3 och 81,7 öre per kWh i elområde 4.

Priserna och tabellen kommer från Energimarknadsbyrån och visar priserna på elbörsen för olika elprisområden och månader. Priserna är exklusive moms och andra avgifter som elhandelsbolagen kan ta ut. Det är främst de södra delarna av Sverige i elområde 3 och 4 som har haft en rejäl ökning av elpriset i augusti och september.

Elområde 1 och 2 har dock också fått en rejäl ökning under september månad. Läs mer om olika elområden. Tabell från Energimarknadsbyrån Elpriset per kWh varierar under årets gång och beror på vilket utbud och vilken efterfrågan som finns på elen. Priset anges i både öre och kronor per kilowattimme. Nedan går vi igenom två exempel på hur du kan räkna. Exempel elpris per kWh villa: En villa som har en elförbrukning på över 15 000 kWh per år betalade under 2021 i genomsnitt ett elpris på 1,75 kronor per kWh inklusive elnätsavgifter, elpris och skatter enligt Energimarknadsbyrån.

Det innebär att en villa som har en elförbrukning på cirka 25 000 kWh på ett år hade en elkostnad på 43 750 kronor per år. Om värme inte ingår i elkostnaden är priset dock oftast lägre. Exempel elpris per kWh lägenhet: Enligt Energimarknadsbyrån uppgick elkostnaden för en mindre lägenhet som har en årsförbrukning på mellan 1000-2499 kWh till i genomsnitt 2,67 kr per kWh.

Det innebär att en lägenhet med en årsförbrukning på 2000 kWh per år hade en elkostnad på 5 340 kronor per år.
Visa hela svaret

Hur kan jag följa elpriset idag?

Aktuella elpriser idag – vad ligger elpriset på just nu? Vad Kostar Elen Idag Stockholm Ett fast elpris innebär att du som kund får ett avtalat fast pris att betala per kilowattimme (kWh). Det fasta elpriset är bundet under hela ditt avtals längd och du behöver inte tänka på elmarknadens toppar och dalar. Här kan du se de senaste priserna.

Priserna anges inklusive moms. Årsavgift tillkommer. Senast uppdaterat 2022-12-24 Priset baseras på vårt inköpspris på elbörsen Nord Pool. Inköpspriset viktas mot elanvändningen i ditt elområde, till det kommer avgifter, påslag och moms. Det rörliga priset följer prisutvecklingen på elbörsen och sätts i efterhand.

Priserna nedan inkluderar moms, påslag och elcertifikat. Årsavgift tillkommer. Tillsvidare – 660 kronor/år Just nu kan det kännas extra svårt att välja elavtal. Vår rekommendation utifrån rådande läge är att teckna ett avtal med rörligt elpris och avvakta hur marknaden utvecklar sig.

 • Osäkerheten kring prisbilden i vinter är mycket stor och det går därför inte att förutse vad elpriset kommer att bli.
 • Även om priset på elmarknaden väntas vara högt i höst och vinter kommer det sannolikt inte vara lika högt alla timmar.
 • För dig som har möjlighet att vara flexibel i din förbrukning och styra elanvändningen till de timmar på dygnet då priset är lägst kan istället vara ett bra val.
You might be interested:  Vad Kostar En Sjukresa I Stockholm?

På grund av de höga priserna är det i dagsläget svårt att motivera att teckna ett fastprisavtal. Men om du värdesätter förutsägbarheten i att veta vilket elpris du kommer att ha erbjuder vi fastprisavtal med bindningstid på max ett år. Väljer du detta alternativ rekommenderar vi dock att du på förhand utifrån aktuellt fastpris.

 • I grafen visas det aktuella elpriset i kwh för 2022.
 • Välj elområde och se hur elpriset ser ut just nu där du bor.
 • Du kan även klicka i boxarna för föregående år 2020 och 2021 för att enkelt kunna jämföra dagens elpris med föregående perioder.
 • Alla priser är exklusive moms och påslag.
 • Priserna på elmarknaden i Europa och i Norden fortsätter att dagligen svänga kraftigt runt en historiskt sett hög nivå.

Prisutvecklingen i Sverige är tätt sammankopplad med våra grannländer och beror på lokala och globala förutsättningar för elproduktion och elkonsumtion. I Norden påverkas elspotpriserna främst av väderfaktorer, såsom nederbörd, temperatur och lokala vindförhållanden, men också på överföring till länder utanför Norden.

Efter den blöta hösten har vi återgått till en torr period. Tillgången på vattenkraft har minskat och är i linje med den torra våren och sommaren. Nivåerna i vattenmagasinen i Norden är därför mycket långt under normala nivåer. Den nederbördsrika hösten återställde mycket av underskottet, vilket förbättrade förutsättningarna för denna vinter.

I och med våra elnätsförbindelser med övriga Europa påverkas vi även av vad som händer i andra länder och hur förhållandena ser ut där. Tillgången på gas och kol från Ryssland och övriga världen samt priset på utsläppsrätter är alla viktiga parametrar för elproduktionen på kontinenten.

 • Sanktioner mot Ryssland och deras gensvar med att minska gasöverföringen lyfter priset i Europa.
 • Det påverkar i sin tur det nordiska elpriset.
 • Det fasta elpriset fortsätter med kraftiga svängningar från vecka till vecka och ligger just nu på historiskt höga nivåer till följd av oro kring hur energisituationen kommer att vara i framtiden.

Senast uppdaterad 2022-12-16
Visa hela svaret

Vad är elpriset idag i område 4?

Innehåll – Se elpris timme för timme (27 december 2022) när elpriset är som lägst respektive högst i SE4 – Malmö. Lägsta timpris är 5,59 öre/kWh (kl.03:00 – 04:00) och högsta timpris är 179,71 öre/kWh (kl.18:00 – 19:00) vilket är en prisskillnad på 174,12 öre/kWh. OBS! Morgondagens timpriser är tillgängliga i diagrammet efter kl 13:30. Har du timprisavtal?,

Klockslag Timpris (SE4)
Kl.00 – 01 22,29 öre/kWh
Kl.01 – 02 11,16 öre/kWh
Kl.02 – 03 6,36 öre/kWh
Kl.03 – 04 5,59 öre/kWh
Kl.04 – 05 12,81 öre/kWh
Kl.05 – 06 21,90 öre/kWh
Kl.06 – 07 34,01 öre/kWh
Kl.07 – 08 78,30 öre/kWh
Kl.08 – 09 90,99 öre/kWh
Kl.09 – 10 106,44 öre/kWh
Kl.10 – 11 104,68 öre/kWh
Kl.11 – 12 118,31 öre/kWh
Kl.12 – 13 120,45 öre/kWh
Kl.13 – 14 121,20 öre/kWh
Kl.14 – 15 121,81 öre/kWh
Kl.15 – 16 141,79 öre/kWh
Kl.16 – 17 161,02 öre/kWh
Kl.17 – 18 173,17 öre/kWh
Kl.18 – 19 179,71 öre/kWh
Kl.19 – 20 135,06 öre/kWh
Kl.20 – 21 106,04 öre/kWh
Kl.21 – 22 76,68 öre/kWh
Kl.22 – 23 74,47 öre/kWh
Kl.23 – 00 70,81 öre/kWh

Se historiska elpriser senaste 2 veckorna i SE4 – Malmö. Priset är det genomsnittliga dagspriset som betalades. Dagens elpris i SE4 är 87,29 öre/kWh

Datum Dagspris (SE4)
Imorgon 78,43 öre/kWh
2022-12-27 87,29 öre/kWh
2022-12-26 40,49 öre/kWh
2022-12-25 107,87 öre/kWh
2022-12-24 125,75 öre/kWh
2022-12-23 186,35 öre/kWh
2022-12-22 207,53 öre/kWh
2022-12-21 236,50 öre/kWh
2022-12-20 203,39 öre/kWh
2022-12-19 208,33 öre/kWh
2022-12-18 196,64 öre/kWh
2022-12-17 286,16 öre/kWh
2022-12-16 449,70 öre/kWh
2022-12-15 432,74 öre/kWh
2022-12-14 483,78 öre/kWh

Se historiska elpriser för varje månad (senaste 12 månaderna) i SE4 – Malmö samt glidande medelpris för dagar som gått i nuvarande månad. Priset är det genomsnittliga priset som betalades.

Månad Månadspris (SE4)
December 2022 * 306,62 öre/kWh
November 2022 134,84 öre/kWh
Oktober 2022 81,26 öre/kWh
September 2022 241,67 öre/kWh
Augusti 2022 304,99 öre/kWh
Juli 2022 122,52 öre/kWh
Juni 2022 180,37 öre/kWh
Maj 2022 139,14 öre/kWh
April 2022 113,85 öre/kWh
Mars 2022 154,54 öre/kWh
Februari 2022 83,86 öre/kWh
Januari 2022 109,37 öre/kWh
December 2021 187,39 öre/kWh

Nuvarande månad: Glidande medelvärde med dagspriser för 1 – 27 december som fönster. Se vad din elförbrukning kostar just nu mellan kl.17:00 – 18:00 om du bor i elområdet SE4 – Malmö.4 kWh 10 kr 40 – 100 kWh 104 – 261 kr 2 – 4 kWh 5 – 10 kr 0,7 – 1,5 kWh 2 – 4 kr Uträknad elkostnad är spotpris inklusive energiskatt och moms.

Till detta tillkommer kostnad för elcertifikat, påslag och elnätskostnader. Tänk på att elpriset kan variera beroende på vilken typ av uppvärmning du har i din bostad och vilken energiklass du har på dina vitvaror. Priset ovan är baserat på aktuellt timpris för en kilowattimme (1,73 kr/kWh). Tänk på att idag är spotpriset som lägst mellan kl.03:00 – 04:00 (0,06 kr/kWh) och som högst mellan kl.18:00 – 19:00 (1,80 kr/kWh) i SE4 – Malmö.

Tips! eller, : Spotpriser på el för området SE4 – Malmö
Visa hela svaret

Var ser man elpriset timme för timme?

Så byter du till timpris – Timpris/timmätning sköts av det nätbolag som äger elnätet i det område där du bor, men väljer du Fortum så kan du välja timpris när du så sköter vi bytet åt dig och tar kontakt med din nätägare utan att du behöver tänka på något. Bytet kan dröja upp till tre månader beroende på vilket nätbolag du har, men går vanligtvis betydligt snabbare. Vad Kostar Elen Idag Stockholm När du har rörligt elpris med timpris/timmätning kan du enkelt få följa på el just nu. Så att du enkelt kan planera din elanvändning till dygnets billigaste timmar. Ställ dessutom in prisbevakning så att du kan få notiser när morgondagens priser understiger/överstiger angivet värde. Vad Kostar Elen Idag Stockholm Följ och ta reda på vilka prylar i hemmet som drar mest el. Med hjälp av detta kan du enklare dra slutsatser kring vad du behöver energieffektivisera. Vare sig det är ditt duschande, din matlagning eller uppvärmningen. Varför inte ladda ner Mitt Fortum och testa dig fram.

När passar timpris bra? Om du har en lite högre förbrukning och har möjlighet att flytta/styra din förbrukning till timmar med lågt pris (t.ex. via elbil, smart värmepump, smarta vitvaror, din elkonsumtion osv.) så finns det absolut besparingspotential. Har du dessutom solceller är det en utmärkt kombination.

När passar timpris mindre bra? Om du i princip bara har hushållsel (ingen uppvärmning, ingen elbil osv.) och har “normala” rutiner (inget skiftjobb osv.) är elförbrukningen oftast relativt låg och relativt svår att flytta i någon större utsträckning.

När du blivit kund hos Fortum och har ett aktivt, rörligt elavtal kan du lägga om från månadspris till timpris på två sätt:I appen – och lägg om till timpris med några klick.I telefon – så hjälper vi dig lägga om till timpris.

Timmätning sköts av det nätbolag som äger elnätet i det område där du bor, men väljer du Fortum så sköter vi bytet åt dig och tar kontakt med din nätägare utan att du behöver tänka på något. Bytet kan dröja upp till tre månader beroende på vilket nätbolag du har, men går vanligtvis betydligt snabbare.

An man byta tillbaka om man ångrar sig? Svaret på den frågan är faktiskt “Nja”. En nätägare har skyldighet att lägga om din mätare på timmätning om du efterfrågar det, däremot har nätägaren ingen skyldighet att lägga tillbaka dig på månadsmätning om du skulle ångra dig. Det innebär att det helt enkelt skiljer sig mellan nätägare hur lätt det är att byta tillbaka.

Vill du vara på den säkra sidan är det bra att kontakta sin nätägare och fråga innan du går över till timmätning, om du vet med dig att du eventuellt vill byta tillbaka i framtiden. Vad är skillnaden på spotpris och timpris? Timpriset baseras på spotpriset.

Spotpriset är det riktpris som sätts på elbörsen Nord Pool och som i sin tur ligger till grund för det rörliga elpriset och därmed timpriset. Är elen billigare på natten? Elpriset påverkas av hur många som använder elen och i regel så innebär det att elen är billigare på natten, då de flesta ligger och sover och inte använder el i samma utsträckning.

Med det sagt kan timpriset under natten fortfarande variera. Vad Kostar Elen Idag Stockholm För dig med elbil
Visa hela svaret