Vad Kostar Det Att Bygga Hus I Stockholm?

Vad Kostar Det Att Bygga Hus I Stockholm
Skaffa översikt av utgifter och budget – När man ska bygga hus handlar det om stora pengar. Exakt hur mycket som ett husbygge kan kosta hänger både på komplexitet, storlek och standard. Det är svårt att uppskatta en mer precis summa utan att först få ut en fackkunnig person på platsbesök, men man kan i varje fall skapa sig en ungefärlig bild av kostnaden genom att titta på genomsnittspriset för att bygga hus.

 1. Baserat på prisstatistik från marknadsplatsen Byggstart ligger kostnaden för att bygga ett nytt hus på omkring 28.000 kr per kvadratmeter i genomsnitt.
 2. Detta svarar mot en totalkostnad på runt 3,5 miljoner kronor för ett komplett hus på 125 kvadratmeter.
 3. Det förekommer dock stora prisvariationer.
 4. De lägsta kvadratmeterpriserna hamnar kring 22.000 kr per kvadratmeter, medan de högsta kan sluta på över 45.000 kr kvadraten.

De här snittpriserna inkluderar allt arbete och material som är kopplat till uppförandet av huset. Arkitekt- och projekteringskostnader är däremot inte inkluderade i riktpriserna. Dessa kan variera från totalt 200.000 kr till över en miljon kronor, beroende på typen av projekt.

 1. Det är en lång rad faktorer som påverkar slutpriset i samband med att man ska bygga hus.
 2. När det gäller markarbetet och materialen till konstruktionsarbetet så har man små möjligheter till att påverka kostnaderna som byggherre.
 3. Något som man däremot kan påverka är den standard som man uppför huset i och vilka ytskikt som man använder både ut- och invändigt.

Härmed går det faktiskt att påverka slutpriset för projektet. Innan man drar igång med att planera själva arbetet så är det viktigt att man skaffar sig en översikt av de medel som man har tillgängliga för projektet. På så vis kan man försäkra sig om att man planerar ett projekt som man faktiskt har möjlighet att finansiera.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga en villa 2022?

Vad kostar det att bygga villa? – Baserat på projekt som lagts ut på Byggstart ser vi att snittpriset för att bygga villa ligger på cirka 22.500 kr per kvadratmeter. De billigare projekten kan bli så låga som 17.500 kr/m2, medan de dyraste kan gå upp till 35.000 kr/m2 eller mer.

Tomt: 2.500.000 kr Villa på 250 m2: 5.500.000 kr Arkitekt och bygglov: 250.000 kr Totalkostnad: 8.250.000 kr

Dessa priser är endast illustrativa, och de ska betraktas som en uppskattning av vilket prisintervall man kan vänta sig. Alla utgiftsposter som nämnts ovan påverkas av många olika faktorer, och därför skiljer sig slutpriset åt mellan olika projekt då det till sist och syvende är byggherrens olika beslut som bestämmer var slutpriset hamnar.
Visa hela svaret

Vad kostar ett nyckelfärdigt hus 2022?

Vad kostar ett nyckelfärdigt hus? – Priset för ett nyckelfärdigt hus varierar mycket. Slutsumman beror på vilka lösningar som du väljer, hur avancerad bostaden ska vara och vilka markförhållanden som finns på tomten. Baserat på projekt som har lagts in på Byggstart, har vi beräknat ett genomsnittspris på cirka 22.500 kronor, inklusive moms, per kvadratmeter.

 1. Summan inkluderar både material och arbete.
 2. Ett lågt snittpris ligger på 17.500 kronor, inklusive moms, per kvadrat, medan ett högt snittpris landar på 35.000 kr inklusive moms, och ibland högre än så.
 3. Var på skalan ditt husbygge hamnar beror på en rad faktorer och alla projekt är olika.
 4. Det är viktigt att diskutera prisbilden med arkitekten under tiden som han eller hon ritar huset så att du inte börjar bygga ett hus som du inte kan finansiera.

Det är inte alla arkitekter som har insyn i byggkostnader vilket gör att det är bra att involvera en entreprenör eller konstruktör som kan bidra med olika infallsvinklar. Observera att det är god sed att betala en entreprenör, som tidigt är en del av projektet och agerar bollplank, per timma.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att bygga ett hus på 200 kvm?

Vad kostar det att bygga hus per kvadratmeter? – Vad kostar det egentligen att bygga ett nytt hus? Årets (2022) statistik från Byggstart.se visar att nybyggda hus med ordinär standard och storlek ofta ligger runt ett kvadratmeterpris på 22 500 kr. Movehomes husmodeller i standardutförande kostar från cirka 19 000 kr per kvadratmeter om du väljer totalentreprenad.

 • Den slutliga kostnaden per kvadratmeter beror naturligtvis på de tillval du gör och i vilken kommun du bygger.
 • Väljer du istället materialleverans för att själv handla upp entreprenörer eller bygga delar av huset på egen hand så ligger priset för själva materialet från Movehome från cirka 10 000 kr per kvadratmeter.

Jämför gärna offerter med andra hustillverkare innan du bestämmer dig – men se till att offerterna är likvärdiga. Dubbelkolla till exempel om kostnaden för grunden ingår. Bygger du ett Movehome med totalentreprenad ingår självklart kostnaden för grunden (kan variera mellan cirka 170 000-350 000 kr beroende på vilken husmodell du väljer).

Även tre viktiga försäkringar ingår i vår totalentreprenad, Färdigställandeförsäkring, 10-årig Nybyggnadsförsäkring samt 1-årig villaförsäkring. Här kan du läsa om en familj och hur deras kostnader för ett nytt hus såg ut när de valde att bygga ett Movehome med totalentreprenad. Deras månadskostnad baseras på de kostnader Maria och Mikael haft för hus, tomt, mark och byggherrekostnader.

I boendekalkylen finns drifts- och uppvärmningskostnader medräknade. I vårt interaktiva verktyg Bygg online upplever du alla färger och material på ett unikt sätt i 360ᐤ. Välj kommun där du vill bygga för att se priser. När du är nöjd med ditt hus kan du med ett enkelt klick skicka underlaget till en säljare där du vill bygga.
Visa hela svaret

Kan man bygga ett hus för 3 miljoner?

Definitioner av arkitektritat hus och nyckelfärdigt hus – Har du en snäv budget kan det vara relevant att ställa dig frågan om du har det ekonomiska utrymmet att anlita en arkitekt eller ej. Alternativet är att välja ett nyckelfärdigt hus från en hustillverkares katalog.

 • Även om du kan göra vissa anpassningar och ändringar på ett färdighus är det bara möjligt att göra mot ett pristillägg, och du kommer troligtvis ändå att få kompromissa om olika detaljer.
 • Fördelen är att du slipper kostnaderna för att anlita en arkitekt.
 • Självklart är även färdighusen ritade av arkitekter men den kostnaden är inräknad i priset för ett nyckelfärdigt hus.

Det behöver alltså nödvändigtvis inte vara så att du sparar mycket pengar på att välja ett färdighus före ett arkitektritat. Fördelen med att välja ett arkitektritat hus är att du får ett hus som är specialanpassat utifrån dina behov och önskemål. På så sätt kan du även bygga ett hus som bara har de funktioner och den inredning som du har behov av och inga element som du upplever som onödiga för att huset ska fungera för dig.

 • Funktioner och lösningar kan vara något som du måste godta om du väljer ett nyckelfärdigt hus.
 • Genom att välja att bygga ett arkitektritat hus kan du få ett hus som har flera av de funktioner och lösningar som du vill ha på en mindre yta.
 • En arkitekt har erfarenhet och kunskap om att möta byggherrens behov och önskemål med hjälp av smarta lösningar och en utrymmeseffektiv planlösning.
You might be interested:  När Stänger Go Banana Jönköping?

Det kan i sin tur bidra till att totalkostnaden för själva husbygget sjunker något. Därför kan slutkostnaden för ett nyckelfärdigt hus blir ungefär densamma som för ett arkitektritat. Observera att om du väljer specialanpassade lösningar, antingen gällande husets konstruktion eller interör, när du gör projekteringen tillsammans med arkitekten, kan det snabbt leda till att kostnaderna stiger både för arkitektens arbete och byggarbetet.
Visa hela svaret

Kan man bygga ett hus för 1 miljon?

Bygga om hus för mindre än 1 miljon – är det möjligt? – Huruvida det är möjligt att bygga om huset för under 1 miljon hänger såklart på husets storlek. Ju större ytorna är som ska byggas om, desto mer kostsamt kommer det att vara. Under nästa rubrik så kommer vi att titta närmare på vad som ingår i ett typiskt ombyggnadsprojekt.

Generellt sett är det svårt att få till ett kvadratmeterpris under 10,000 kronor. Detta betyder att den yta som ska byggas om inte bör överstiga 100 kvadratmeter för att man ska kunna genomföra projektet för under miljonen. Snittkvadratpriset för att bygga om hus ligger ofta närmare 15,000 kronor per kvadratmeter, så det kräver också att man försöker kapa kostnader överallt där det går.

Om du planerar att bygga om både utvändigt och invändigt kommer det att vara mycket svårt att hålla sig under en prislapp på 1 miljon. Den här summan innebär alltså en stram budget för en typisk ombyggnation. För att hålla sig inom budget krävs det att man kompromissar och är villig att göra plånboksvänliga val under hela byggprocessen.

I tillägg till detta kommer det att vara lättare att hålla en budget i den här storleken om det är lätt för hantverkarna att komma till för att arbeta. Att bygga om hus inne i stadskärnan blir ofta dyrare eftersom man som byggherre då även behöver stå för parkeringskostnader och eventuella trängselavgifter.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här,
Visa hela svaret

Kan man bygga ett hus för 4 miljoner?

Nyckelfärdigt hus under 3 miljoner – är det möjligt? – Skulle du vilja ha ett nytt hus, men att någon annan tog sig an ansvaret för byggprocessen? Ja, i så fall låter ju ett nyckelfärdigt hus verkligen som lösningen för dig. Men att bygga hus kräver så klart inte bara att man investerar tid – det är ju också ett projekt som kostar mycket pengar.

Priset på ett nyckelfärdigt hus ligger i genomsnitt på runt 28,000 kronor per kvadratmeter. Detta är som sagt endast ett genomsnitt och det går att hitta massvis med projekt som avviker från den siffran. I det övre prisskiktet återfinns projekt som kostar ända upp mot 45,000 kronor per kvadratmeter, medan de allra billigaste nyckelfärdiga husen kan komma ner i en prislapp kring 23,000 kronor per kvadratmeter.

Var just ditt projekt hamnar på den här skalan avgörs av en rad olika faktorer. Om man ska bygga ett nyckelfärdigt hus för mindre än 3 miljoner kronor så behöver man försöka spara på slantarna i varje led av projektet. Detta ställer en del krav och innebär en del begränsningar på det hus som man uppför:

Tomten behöver vara platt och utan besvärliga markförhållanden under ytan. Om man behöver spränga för att få grunden på plats kommer totalpriset öka avsevärt.Huset behöver vara av en “enkel” modell, med en enkel konstruktion som gör att man kan undvika arbete som är mer tidskrävande och komplicerat.Antalet kök och badrum är begränsat till ett av varje typ. Anledningen till detta är att de här typerna av rum vanligtvis är de dyraste rummen att realisera i ett hus.Både invändigt och utvändigt är de material och produkter som används av en billigare prisklass.Storleken på huset överstiger inte 130 kvadratmeter. Om man utgår från det lägsta snittpriset per kvadratmeter på 23,000 kronor ger det att huset får vara på maximalt 130 kvadratmeter för att hamna på ett totalpris under 3 miljoner.130 kvadratmeter är nära nog ett minimum för en normal, fristående villa.

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här,
Visa hela svaret

Är det billigare att bygga hus än att köpa?

2. Vad kostar det att bygga nytt hus 2022? – Det är svårt att svara på vad ett nytt hus kostar eftersom det beror på så många saker: vilket hus du bygger, vilken tomt du väljer, vilka tillval du gör och vilka avgifter som tillkommer kring vatten och avlopp.
Visa hela svaret

Vilken hustyp är billigast att bygga?

Kostsammare entreprenad – Att köpa ett stomrest hus är oftast det billigaste alternativet sett till vad du får för pengarna. Ett hus på totalentreprenad är i de flesta fall dyrast, normalt debiterar samordnaren minst 15% i entreprenadtillägg för att täcka sina kostnader för samordningen. : Bygg Villa Varm istället för ett hus på totalentreprenad!
Visa hela svaret

Vad är dyrast med att bygga hus?

Skaffa översikt av utgifter och budget – När man ska bygga hus handlar det om stora pengar. Exakt hur mycket som ett husbygge kan kosta hänger både på komplexitet, storlek och standard. Det är svårt att uppskatta en mer precis summa utan att först få ut en fackkunnig person på platsbesök, men man kan i varje fall skapa sig en ungefärlig bild av kostnaden genom att titta på genomsnittspriset för att bygga hus.

Baserat på prisstatistik från marknadsplatsen Byggstart ligger kostnaden för att bygga ett nytt hus på omkring 28.000 kr per kvadratmeter i genomsnitt. Detta svarar mot en totalkostnad på runt 3,5 miljoner kronor för ett komplett hus på 125 kvadratmeter. Det förekommer dock stora prisvariationer. De lägsta kvadratmeterpriserna hamnar kring 22.000 kr per kvadratmeter, medan de högsta kan sluta på över 45.000 kr kvadraten.

De här snittpriserna inkluderar allt arbete och material som är kopplat till uppförandet av huset. Arkitekt- och projekteringskostnader är däremot inte inkluderade i riktpriserna. Dessa kan variera från totalt 200.000 kr till över en miljon kronor, beroende på typen av projekt.

 1. Det är en lång rad faktorer som påverkar slutpriset i samband med att man ska bygga hus.
 2. När det gäller markarbetet och materialen till konstruktionsarbetet så har man små möjligheter till att påverka kostnaderna som byggherre.
 3. Något som man däremot kan påverka är den standard som man uppför huset i och vilka ytskikt som man använder både ut- och invändigt.

Härmed går det faktiskt att påverka slutpriset för projektet. Innan man drar igång med att planera själva arbetet så är det viktigt att man skaffar sig en översikt av de medel som man har tillgängliga för projektet. På så vis kan man försäkra sig om att man planerar ett projekt som man faktiskt har möjlighet att finansiera.
Visa hela svaret

Har det blivit dyrare att bygga hus?

Kraftigt höjda materialpriser och sena leveranser – Pågående projekt påverkas förmodligen redan nu. Kostnaderna för bland annat trä och stål har ökat mycket, likaså priserna på energi- och drivmedel. Brist på komponenter så som halvledarteknik har också lett till en prisökning.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Många Besöker Gröna Lund Per Dag?

Var får man mest hus för pengarna?

Nya siffror från bostadssajten Booli visar hur många kvadratmeter villa du får för en miljon i varje kommun. Mellan den billigaste och dyraste kommunen skiljer det 186 kvadratmeter! Genom att titta på medelslutpriser per kvadratmeter kan du se hur många kvadratmeter du har råd med för en miljon.

 1. Boolis siffror visar hur många kvadratmeter du har råd med för en miljon.
 2. I Sollefteå kommun får du allra mest för pengarna – hela 200 kvadratmeter för en miljon.
 3. Alla fem kommuner där du får minst för pengarna ligger i huvudstadsregionen.
 4. I Stockholms kommun får du 18 kvadratmeter för miljonen, vilket är en kvadratmeter mer än vad du fick för ett år sedan.

Men, det är otroligt sällsynt med en villa för en miljon i Stockholms kommun – då ska den vara i riktigt risigt skick, säger Matilda Adelborg. Booli har även jämfört skillnaden på hur många kvadratmeter du fick förra året, och hur många du får för samma peng idag.

 • I de allra flesta kommuner får du några kvadratmeter mindre för samma summa jämfört med 2018.
 • Många av kommunerna har haft en positiv prisutveckling det senaste året, vilket medför att du inte har råd med lika många kvadratmeter idag som för ett år sedan, säger Matilda Adelborg, pressansvarig på Booli.

Här får du mest för pengarna

Placering Kommun Kvadratmeterpris Antal kvadratmeter
1 Sollefteå 5 000 200
2 Emmaboda 5 800 172
3 Filipstad 6 200 161
4 Hagfors 6 300 159
5 Älvsbyn 6 400 156

Här får du minst för pengarna

Placering Kommun Kvadratmeterpris Antal kvadratmeter
1 Lidingö 72 100 14
2 Danderyd 68 600 15
3 Solna 62 500 16
4 Nacka 58 100 17
5 Stockholm 56 800 18

Siffrorna baseras på villaförsäljningar under perioden 1/1-4/9 respektive år. I bifogad excelfil finns en lista över alla kommuner. Det finns även en jämförelse med samma period 2018.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga hus 300 kvm?

Kostnad för att bygga hus per kvadratmeter – Alla husbyggen är unika och många faktorer spelar in som påverkar slutpriset. Därför är det svårt att ge exakta exempel på vad det kan kosta per kvadratmeter. Vi kan göra en generell uppskattning för ett nybyggt hus med vanlig standard gällande konstruktion och storlek.

 • Med arbetskraft och material inkluderat kan priset på ett sådant husbygge landa på mellan cirka 15 000 och 25 000 kronor per kvadratmeter.
 • För ett mer avancerat husbygge kan det kosta över 35 000 kronor per kvadratmeter.
 • Ska du ha ett arkitektritat hus tillkommer kostnader såsom arkitektarvode, ritningar och möten och avstämningar.

Där påverkas förstås också priset av vilket arkitekt du väljer och vad du önskar att bygga.
Visa hela svaret

Har man råd att bygga hus?

2. Ta in experter för besiktning – Det är mycket viktigt att man genomför en besiktning av tomten som man planerar att bygga på. På så vis kan man verifiera att tomten är lämplig för bebyggelse. Man kan också undersöka vad för typ av hus som man kan bygga – passar tomten för ett prefabricerat hus, eller behöver man platsbygga huset från grunden? En besiktning ger även förutsättningar för att skatta kostnaderna för projektet.
Visa hela svaret

Vilket nyckelfärdigt hus är billigast?

Elsa från Älvsbyhus – Detta hus är det billigaste vi hittat som går att köpa från hustillverkare. Elsa kostar 1 368 900 sek i standardutförande och då får man ett mindre hus på 85 m2 med 2-3 rum och kök samt tvättstuga. Byggytan är 104 m2. Kostnader för markarbeten, avgifter till myndigheter, tomt osv. tillkommer. Se huset nedan eller gå direkt till tillverkarens hemsida här.
Visa hela svaret

Är A hus dyra?

Två husdrömmar uppfyllda tillsammans med A-hus – Familjen Elfwén Fundberg i Eskilstuna letade länge efter en husleverantör som passade dem när de skulle bygga sitt första hus. De fastnade till slut för A-hus och blev så nöjda med resultatet att de nu byggt tillsammans med A-hus igen.

– Vi tittade på många leverantörer och jämförde väldigt mycket innan vi bestämde oss. Vi trodde först att A-hus var mycket dyrare än de var, berättar Madeleine Fundberg. Men när vi tittade närmare på vad som faktiskt ingick i priset, så hade A-hus en väldigt hög grundstandard, medan vi hos flera andra leverantörer hade varit tvungna att göra dyra tillägg.

Husbyggarskolan | Vad kostar det att bygga hus?

Och då hamnade vi ändå i samma prisnivå som A-hus i slutänden. – Den avgörande skillnaden blev att A-hus kändes som ett mer genuint hus. Man ser och känner skillnaden mot andra hus i samma prisklass när man går in i huset, säger Gustaf Elfwén.
Visa hela svaret

Hur litet hus får man bygga?

Bygglovsbefriade åtgärder till en- och tvåbostadshus – Många av de åtgärder som är undantagna från krav på bygglov enligt PBL får endast uppföras eller utföras på eller i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Det finns även en bygglovsbefriad åtgärd som endast får göras i enbostadshus.

 • Dessa bygglovsbefriade åtgärderna får göras till en- och tvåbostadshus oberoende av om de är friliggande eller sammanbyggda.
 • Det innebär att sådana åtgärder även får göras till eller på kedjehus, parhus eller radhus.
 • Exempelvis kan varje radhus i en radhuslänga få göra varsin attefallstillbyggnad om alla andra förutsättningar för lovbefrielse är uppfyllda.

Det är även viktigt att veta skillnaden mellan två sammanbyggda enbostadshus och tvåbostadshus när det gäller bygglovsbefriade åtgärder. På tvåbostadshus får endast en attefallstillbyggnad göras men om det istället är två sammanbyggda enbostadshus får en attefallstillbyggnad göras till respektive bostad.

Att inreda ytterligare bostad utan bygglov får endast göras i enbostadshus. I de fallen är det därför viktigt att veta om en byggnad är två sammanbyggda enbostadshus eller ett tvåbostadshus. Vissa bygglovsbefriade åtgärder till en- och tvåbostadshus måste göras inom den egna tomten. Det är därför även viktigt att veta vad en tomt är.

Ibland kan flera en- eller tvåbostadshus vara placerade på en och samma tomt. Rätten till friggebod, attefallshus och flera andra lovbefriade åtgärder har en storleksbegränsning som anges bland annat i area. Den maximala arean för friggebod och attefallshus räknas per tomt.

 1. Det betyder att rätten att bygga exempelvis friggebodar och attefallshus även räknas per tomt och inte enbart per bostadshus.
 2. Om flera en- eller tvåbostadshus står på en och samma tomt betyder det att det bara får byggas 15 kvadratmeter friggebod och 30 kvadratmeter attefallshus på tomten, oavsett hur många bostadshus som finns där.

En radhuslänga kan exempelvis vara uppdelad i flera tomter eller vara en enda stor gemensam tomt. Detta är då avgörande för om man får bygga friggebodar på totalt 15 m 2 till varje radhus eller om man endast får bygga friggebodar på totalt 15 m 2 till hela radhuslängan.

För vissa bygglovsbefriade åtgärder till en- eller tvåbostadshus har däremot tomten ingen betydelse. Det gäller exempelvis inredande av ytterligare en bostad, attefallstillbyggnad och attefallstakkupor. Attefallstillbyggnaden har ingen begränsning av antalet kvadratmeter som får byggas per tomt utan begränsningen är istället per en- och tvåbostadshus.

Om två bostadshus står på samma tomt får man göra varsin lovbefriad tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter. Det gäller oavsett om de är sammanbyggda eller inte. Alltså behöver inte tomtens utsträckning bedömas i detta fall. De bygglovsbefriade åtgärder som endast får utföras till ett en- och tvåbostadshus är:

skyddad uteplats skärmtak friggebod attefallshus attefallstillbyggnad attefallstakkupor altan liten tillbyggnad utanför detaljplan komplementbyggnad utanför detaljplan mur och plank utanför detaljplan byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel uppställningsplats för fritidsbåt, husbil och husvagn parkeringsplats

You might be interested:  När Går Solen Upp Och Ner I Stockholm?

Den bygglovsbefriade åtgärden som endast får göras i ett enbostadshus är:

inreda en ytterligare bostad

Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus
Visa hela svaret

Hur små hus får man bygga?

Storlek på ett attefallshus – Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).
Visa hela svaret

Hur mycket kostar totalentreprenad?

När man bygger hus kan kostnaderna variera kraftigt, inte bara med vilken husmodell och tillverkare man väljer, men även med var i landet man bygger, vilken entreprenadform man väljer, hur mycket arbete som krävs på tomten och om det redan finns anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Därför är det svårt att göra en uppskattning av kostnader vid husbygge, men som tumregel brukar man säga att ett lösvirkeshus som är platsbyggt kostar från 8 000 kronor kvadratmetern, ett nyckelfärdigt hus kostar mellan 12 000 kronor och 25 000 kronor kvadratmetern, medan ett arkitektritat stenhus kan kosta 30 000 kronor kvadratmetern eller mer.

Här har vi angett några exempelkostnader för ett fiktivt hus i stadsnära miljö som man kan ha i åtanke när man planerar att bygga hus:

Tomt kan kosta allt från några hundra tusen kronor till flera miljoner, köper man stadsnära tomt, t.ex. i Stockholms skärgård, bör man räkna med priser från 2 000 000 kronor.Nyckelfärdiga husmodeller med totalentreprenad kostar ofta från 2 000 000 kronor.

Eller om man valt att anlita egenarkitekt kostar detta allt mellan 200 000 och 500 000 kronor (och sedan tillkommer förstås kostnaden för anpassningen eller platsbygget med material och entreprenad om detta krävs). Vi kommer inte räkna med denna kostnad i detta exempel då vi tänker oss ett nyckelfärdigt hus med totalentreprenad.

Kostnader för tillval kan lätt skena iväg, man bör räkna med minst 10 000 kronor extra i tillval.Lagfart och avgift är 1,5 % av tomtpriset plus 895 kronor, i detta exempel runt 30 000 kronor. Bygglov beror på kommun och varierar kraftigt, men kan kosta från 40 000 kronor i Stockholms skärgård.Pantbrevet är 2 % av det totala lånet och kan i detta fall kosta 80 000 kronor.Ränta på byggnadskreditiv beror på lånets storlek och hur länge man lånar pengar och kan i detta fall kosta 100 000 kronor.Material till grund kan kosta 100 000 kronor.Själva husgrunden kan kosta 150 000 kronor.Vatten och avlopp (om inte kommunalt vatten och avlopp finns) kan variera kraftigt i pris, här använder vi en exempelkostnad på 150 000 kronor.Nyanslutning av el kan kosta 30 000 kronor.Fiberanslutning kan kosta 10 000 kronor. Garage kan kosta från 150 000 kronor.Räkna med att färdigställande av fastigheten och tomten kostar minst 100 000 kronor över ovan kostnader.

Totalpriset för vårt exempelbygge i Stockholms skärgård skulle alltså ligga runt 5 miljoner kronor. Husbyggarskolan Del 1 – Tomten Del 2 – Arkitekten Del 3 – Planlösningen Del 4 – Entreprenadformer Del 5 – Pappersarbete 1 Del 6 – Pappersarbete 2 Del 7 – Slutlig beställning Del 8 – Byggstart Del 9 – Besiktning och inflyttning Del 10 – Kostnader vid husbygge
Visa hela svaret

Måste man ha kontantinsats vid husbygge?

Att tänka på –

Du får inte låna till hela kostnaden för ditt bygge, du behöver ha en kontantinsats på minst 15 procent. En spärrförbindelse reserverar en del av lånet till en byggentreprenör eller leverantör. Sätt dig in i hur det fungerar. Det finns ingen absolut garanti för att banken beviljar ett bolån när bygget är klart – ta reda på vad som gäller!

Ansöka om byggnadslån Omläggning till bolån
Visa hela svaret

Vad kostar en grund till ett hus?

Vad kan du förvänta dig för pris? – Eftersom totalkostnaden för bygget av din grund till stor del hänger på vad ni hittar när ni satt spaden i marken på just din tomt, är det svårt att göra någon uppskattning på vad det kommer att kosta. Emellertid kan det vara relevant att titta på vad tidigare projekt har kostat.

Inom ramarna för tjänsten Byggstart har vi arbetat fram en prisdatabas med prisuppgifter från projekt som genomförts av entreprenörer inom vårt nätverk. Utifrån den här informationen kan vi beräkna ett genomsnittlig pris för en rad olika typer av byggprojekt. Priserna inkluderar alla kostnader som är knutna till arbetet, bland annat arbets- och materialkostnader samt hyra av utrustning.

Vi ser att snittpriset för att bygga en grund till ett enbostadshus ligger kring 150.000 kr. Priset motsvarar anläggningen av en grund på omkring 100 kvadratmeter och omfattar inte grävkostnader eftersom dessa kostnader varierar stort mellan olika projekt.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga en ny villa?

Skaffa översikt av utgifter och budget – När man ska bygga hus handlar det om stora pengar. Exakt hur mycket som ett husbygge kan kosta hänger både på komplexitet, storlek och standard. Det är svårt att uppskatta en mer precis summa utan att först få ut en fackkunnig person på platsbesök, men man kan i varje fall skapa sig en ungefärlig bild av kostnaden genom att titta på genomsnittspriset för att bygga hus.

 1. Baserat på prisstatistik från marknadsplatsen Byggstart ligger kostnaden för att bygga ett nytt hus på omkring 28.000 kr per kvadratmeter i genomsnitt.
 2. Detta svarar mot en totalkostnad på runt 3,5 miljoner kronor för ett komplett hus på 125 kvadratmeter.
 3. Det förekommer dock stora prisvariationer.
 4. De lägsta kvadratmeterpriserna hamnar kring 22.000 kr per kvadratmeter, medan de högsta kan sluta på över 45.000 kr kvadraten.

De här snittpriserna inkluderar allt arbete och material som är kopplat till uppförandet av huset. Arkitekt- och projekteringskostnader är däremot inte inkluderade i riktpriserna. Dessa kan variera från totalt 200.000 kr till över en miljon kronor, beroende på typen av projekt.

 1. Det är en lång rad faktorer som påverkar slutpriset i samband med att man ska bygga hus.
 2. När det gäller markarbetet och materialen till konstruktionsarbetet så har man små möjligheter till att påverka kostnaderna som byggherre.
 3. Något som man däremot kan påverka är den standard som man uppför huset i och vilka ytskikt som man använder både ut- och invändigt.

Härmed går det faktiskt att påverka slutpriset för projektet. Innan man drar igång med att planera själva arbetet så är det viktigt att man skaffar sig en översikt av de medel som man har tillgängliga för projektet. På så vis kan man försäkra sig om att man planerar ett projekt som man faktiskt har möjlighet att finansiera.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga ett lösvirkeshus?

Kostnad för lösvirkeshus – Kostnaden för lösvirkeshus, ett hus som byggs på plats, kan kosta både mer eller mindre än ett nyckelfärdigt hus. Väljer du att anlita arkitekt och göra en mer avancerad konstruktion med dyra material kan det slutgiltiga priset blir avsevärt högre än för ett hus från en byggfabrikant.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det och vad kostar det att bygga en normal villa idag?

Bygga med lösvirke med byggfirma – Väljer man att bygga ett lösvirkeshus och man vill använda sig av en byggfirma brukar bygget också gå ganska snabbt. Det är givetvis också beroende på hur stor byggfirma man väljer och hur många snickare som är igång samtidigt.
Visa hela svaret

Har det blivit dyrare att bygga hus?

Kraftigt höjda materialpriser och sena leveranser – Pågående projekt påverkas förmodligen redan nu. Kostnaderna för bland annat trä och stål har ökat mycket, likaså priserna på energi- och drivmedel. Brist på komponenter så som halvledarteknik har också lett till en prisökning.
Visa hela svaret