Vad Kallas Kristianstad I Folkmun?

Vad Kallas Kristianstad I Folkmun
Historia – Karta över Kristianstad från 1790-talet Kristianstad på 1850-talet. Staden Kristianstad grundades efter Kalmarkriget 1614 av den danske kungen Kristian IV, efter det att den närbelägna staden Vä bränts. På danska numreras kungligheter med arabiska siffror, och Kristianstads kommun har än i dag Christian 4:s sigill med ett C4 i sitt kommunvapen efter hans danska namn Christian 4.

Detta sigill trycktes även under en tid på lokala sedlar då det var lokala banker som hade rätt att ge ut sådana. De sista sedlarna med Christian 4 trycktes kring sekelskiftet 1800/1900. Anläggningsbrevet utfärdades 1614, men själva stadsprivilegierna först 1622, då staden även fick stapelstadsrätt, För att gynna Kristianstad upphörde både Vä och Åhus att vara städer vid Kristianstads grundande.

Staden anlades redan från början som en fästning, med vallar, vallgravar och bastioner, Detta för att skydda den mot svenskarna, som härjade i området. Det hjälpte dock inte särskilt länge, då Kristianstad blev svenskt vid freden i Roskilde 1658, tillsammans med resten av Skåne.

Staden var således endast i dansk ägo under cirka 40 år. Danskarna återkom dock under det Skånska kriget 1675-1679 under två års tid och även 1710 men då endast för en månads tid. Kristianstad tjänade vid 1700-talets början som uppehållsort för två olika statschefer i exil. Den ene var Stanisław I Leszczyński av Polen och den andre var zaporizjakosackernas hetman Filip Orlik,

Båda stöttade Karl XII:s fälttåg mot Ryssland och hamnade därefter i onåd efterhand som kriget vände till ryssarnas fördel.1772 genomfördes Gustav III:s statskupp genom väl förberedda händelser i huvudstaden och två noga utvalda fästningsstäder, nämligen Kristianstad och Sveaborg,

 • Johan Christopher Toll var central för händelseförloppet i Kristianstad.
 • Ristianstad blev snabbt ett viktigt regionalt centrum, och som i ett led att stärka stadens attraktionskraft blev staden residensstad för Kristianstads län (som existerade 1719-1997) när Generalguvernementet Skåne upplöstes 1719.1847 härjade en stor stadsbrand, då förstördes 36 gårdar och över 700 personer blev husvilla.1849 togs beslutet att fästningsvallarna kring staden skulle rivas.

Staden hade fram till dess vuxit sig mycket trång och ett starkt behov av expansion utanför den gamla stadsrektangeln förelåg. Raserandet av vallarna gjorde också att järnvägen kunde dras fram till staden. De sista delarna av vallsystemet revs dock inte förrän omkring 1910 kring nuvarande Norretullskolan.

 1. De gamla vallarna vräktes i regel helt enkelt ned i vallgraven som löpte runt staden.
 2. Vid Norretullsskolan har Bastionen Konungen återskapats kring millennieskiftet så som den såg ut på 1760–1780-talen när Kristianstad var en fästningsstad.
 3. Den engelske civilingenjören John Nun Milner (1820–1890) verkade under en tioårsperiod i mitten av seklet med att torrlägga Nosabysjön (en vik av Hammarsjön ).

Torrläggningen påverkade stadens tillväxtmöjlighet österut på ett radikalt sätt. När Hovrätten över Skåne och Blekinge skapades på 1800-talet blev Kristianstad huvudorten, dels eftersom staden låg mittemellan Malmö i sydvästra Skåne och Karlskrona i östra Blekinge, dels eftersom Kristianstad hade en större betydelse för Skåne än vad staden har i dag.

Vid denna tid var Malmö och Kristianstad ungefär jämnstora. Efter en lång kampanj ledd av flera företrädande jurister i Malmö och Lund flyttades hovrätten 1917 till Malmö. På 1910-talet förlades dock Norra skånska infanteriregementet (I 6) till staden, och flyttades 1923 till nya kaserner ute på Näsby.

Under 1800-talet höll således Kristianstad hög status hos societeten i landet till följd av (som det ansågs) förnäma samhällsinstitutioner såsom hovrätt och regementen. I folkmun kunde staden ibland omnämnas som “den skånska adelns vinterpalats”. Det var under vintertid som den skånska godsägaradeln flyttade in från kalla och dragiga slott till representativa lägenheter i Kristianstad.

 • Framförallt blev Västra Boulevarden ett populärt stråk för överklassen.
 • Christianstads Enskilda Bank (grundad 1865) gav i slutet av 1800-talet ut sedlar med porträtt av Kristian IV i stället för den svenske kungen (de enskilda bankernas sedelutgivningsrätt upphörde 1898).
 • Ristianstad var fram till och med 1996 residensstad i Kristianstads län, som 1997 gick upp i Skåne län.

Sedan även landstingen slagits samman till Region Skåne blev staden från 1999 säte för dess regionfullmäktige, Även Länsrätten i Skåne län fanns lokaliserad till Kristianstad fram till 2008. I Kristianstad har sju länder under olika perioder upprätthållit honorärkonsulat,

Ett kungligt danskt vicekonsulat etablerades 1855 och upphöjdes till konsulat 2002, men drogs in 2012. En nordamerikansk konsularagentur fanns 1873–1887 (samma man var dansk vicekonsul och nordamerikansk konsularagent). Det självständiga kungariket Norge inrättade ett vicekonsulat 1907, vilket dock drogs in 1937, för att återupprättas 1946 och upphöjas till konsulat 1988, men det är numera åter indraget.

Argentina hade ett vicekonsulat 1911–1935. Även Finland hade ett vicekonsulat i Kristianstad 1923–1925 samt 1931–1967. Litauen etablerade ett konsulat 1995 och det är det enda konsulat som i dag finns kvar i Kristianstad. Tyskland upprättade ett konsulat 1996, men det är numera således indraget.
Visa hela svaret

Vad betyder Åhus?

😉 Åhus historia går ända tillbaka till sen järnålder/vikingatid, då en betydande handelsplats var etablerad en bit uppströms om det nutida samhället. På 1100-talet uppfördes en borg utanför staden efter kontinental förebild, troligtvis av den lundensiske ärkebiskop Eskil.

 • Hus hette från början Aos (1296).
 • Namnet betyder ‘åmynning’.
 • Att orten senare kom att heta Åhus förklaras av borgen som fanns där.
 • En borg kunde kallas ‘hus’ (jfr 7).
 • Ett antaget namn är Aosa hus, Åhus borg, som sedan skulle ha förändrats till Åhus.
 • Möjligen kan denna förändring ha skett genom lågtyskt inflytande.

Staden var en betydande handelsplats i det danska riket. Sin blomstringstid som stad upplevde Åhus under 1200- till 1400-talet, då staden lydde under och gynnades av Lunds ärkestift. Bland annat uppfördes då en ringmur, vars rester är de näst bäst bevarade resterna av en medeltida ringmur i det nuvarande Sverige. Åhus förlorade mycket av sin betydelse i och med reformationen på 1500-talet, ett århundrade då också svenska plundringar drabbade hårt och bland annat förvandlade borgen till den ruin i hamnområdet den än i dag är. Nedgångsperioden fullbordades med att Åhus förlorade sina stadsrättigheter 1617, när fästningsstaden Kristianstad grundades av Kristianstad IV.1658 kom Åhus till Sverige genom freden i Roskidle. Fem gator leder in till Åhus torg, som fram till 1600-talet var mycket större än vad det är nu. Mariakyrkan som är från tidigt 1100-tal, hittar du i den norra delen av torget. Det gamla rådhuset (1300-tal) ligger strax bredvid Mariakyrkan och inrymmer idag Åhus Museum.

 • Linas Bageri, också kallat Otto Ols-huset, är uppfört 1799 och.
 • I detta gula, stora hus på Åhus torg har det funnits bageri- och handelsbutik, fram till för ett par år sedan.
 • Stadsmuren som bevarar rester från 1400-talet finns i slutet av Norregatan.
 • Anders Håkansgården är platsen där Hembygdsföreningen S:ta Annas Gille huserar.
You might be interested:  Hur Länge Går Tunnelbanan Stockholm?

Här finns utställningar och visning av samlingar från forna tider. Tobaksladan och Repslageriet finns vid södra rondellen. Mitt i rondellen finns också en av kustens gamla hommebåtar som användes på tider då ålen gick till i stora stim. The Absolut Company med Spritkyrkan och dess välkända produkter som exporteras över hela världen ligger också längs med Hamnpromenaden, och på Köpmannagatan. Här, och bara här, tillverkas Absolut vodka. Efter ett besök på Absolut Home kommer du att förstå att alla vodka inte är lika. Besök S:t Annas gränd och se och läs om stensarkofagen, bärgad från ett sjunket skepp söder om Revhaken. Missa inte heller Kungsstugan från 1600-talet, som tillhörde en borgargård med takmålningar som är utmärkt prov på renässanskonst. S:t Annas kapell (1524) eldhärjades 1569 och återuppbyggdes.

Idag är det en ruin men även kapell för de som önskar gifta sig i historisk miljö. Tallen vid Åhusbryggan är ett av Åhus mest fotograferade motiv. Åk dit, fotografera och njut av utsikten. Åhus bryggan är ett måste att besöka om du befinner dig i Åhus! Den ligger på Täppetstranden och sträcker sig 120 meter ut i havet.

Kronoskogen är ett välbesökt naturreservat med underbar rekreationsmiljö. Det är ett omväxlande område, som omfattar både blandskog, kustdynlandskap, vassområden och en vidsträckt sandstrand. Nya Åhusparken, Inte långt från Åhus centrum ligger Nya Åhusparken, fd. Åhus Folketspark där den gamla dansrotundan från 1926 ännu finns kvar. Dansrotundan har restaurerats på senare år. Är du i Åhus under våren får du inte missa upplevelsen att se Tranorna vid Pulken i Härnestad. Köpmannagatan i Åhus är en unik handelsplats mitt i centrala Åhus. Gatan präglas av mysiga butiker, cafeér och restauranger. Foto: Lennart Johanzon
Visa hela svaret

Hur stavar man till Kristianstad?

Att Kristianstad numera stavas med K och inte Ch beror på ett beslut år 1863 på Kristianstadsbladets redaktion. Nya stavningsregler hade införts i svenska språket.
Visa hela svaret

Vad är en playa?

En ordbok fr slang, skna ord, uttryck och talestt – som du sger dom!

Sk i ordboken:

table>

Hemsidan Slumpa Lgg till Om

table>

blddra!

Plan Ö Planka planrak plarre Plast-aina Plastbidé plastig Plastraket platinummunk plattan playan player pleb plep pligg Plimp plingelingdroska pling-plong-taxi plira Plis Plit

1
4 1

Playan är ett slang för stranden som kommer från det spanska ordet “playa”, vilket betyder just strand Ska du med till playan? Playan Stranden Av EsV-town den 20 maj 2020 0 kommentarer

2
16 93

Uttalas ‘plajan’). SVT Play, eller annan play-tjänst. “Passa på att titta på filmen nu när den ligger på playan.” “Jag hinner inte se Uppdrag granskning ikväll, jag ser det på playan imorgon istället.” TV svt Av Obivle den 7 februari 2018 1 kommentarer playan ? Vad r det du sger?

/td>

Gillar du Slangopedia? Klicka p vra annonser nr du ska handla p ntet! © Slangopedia 2008-2022 :
Visa hela svaret

Vilken Förort är farligast?

Särskilt utsatta områden: Rinkeby/Tensta, Stockholm. Husby, Stockholm. Hallunda/Norsborg, Botkyrka. Fittja, Botkyrka.
Visa hela svaret

Vad är det farligaste området i Sverige?

Tre nya områden på polisens lista Tre områden är nya på listan när polisen uppdaterar sin lista över utsatta områden i landet. Det rapporterar Sveriges Radio. I den kategori som polisen definierar som särskilt utsatta områden med bland annat “allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen” finns inga nya områden i årets lista.

 1. Däremot lämnar Kronogården/Lextorp/Sylte i Trollhättan och Karlslund i Landskrona den listan och definieras istället i den lägre kategorin som riskområden.
 2. I kategorin för utsatta områden återfinns nu Fisksätra i Nacka och Visättra/Grantorp i Flemingsberg som nya på listan.
 3. Valsta i Sigtuna är nya på listan över riskområden.

Klockaretorpet i Norrköping och Rannebergen i Göteborg lämnar listan helt. Linda H Staaf, chef för polisens underrättelsetjänst, anser att det generellt finns positiva tendenser i utvecklingen för landets utsatta områden. – Vi ser inga större svängningar mellan åren, när vi gör de här bedömningarna.

Men överlag så ser vi positiva tendenser, att det går åt positivt håll. Det finns områden som har en negativ utveckling, men överlag ser vi positiva tendenser, säger Linda H Staaf, chef för polisens underrättelsetjänst, till Sveriges Radio. I Göteborg mottas beskedet om bland annat Rannebergen med glädje.

– Det är med glädje vi idag mottagit polisens nya bedömning av läget i Göteborg. Det är viktiga steg, både för dessa områden och för hela stadens utveckling, säger Terje Johansson vd för Framtidenkoncernen i ett pressmeddelande. Hela listan nedan. Särskilt utsatta områden

Bergsjön, Göteborg Husby, Stockholm Rinkeby/Tensta, Stockholm Skäggetorp, Linköping Södra Sofielund (Seved), Malmö Alby, Botkyrka Biskopsgården, Göteborg Fittja, Botkyrka Gottsunda, Uppsala Hallunda/Norsborg, Botkyrka Hammarkullen, Göteborg Hjällbo, Göteborg Hässleholmen/Hulta, Borås Lövgärdet, Göteborg Norrby, Borås Nydala/Hermodsdal/Lindängen, Malmö Rosengård, Malmö Vivalla, Örebro Ronna/Geneta/Lina, Södertälje

Utsatta områden

Fröslunda, Eskilstuna Lagersberg, Eskilstuna Navestad, Norrköping Skogås, Huddinge Vårby, Huddinge Älvsjö/Solberga, Stockholm Andersberg, Halmstad Brandbergen, Haninge Bredäng, Stockholm Bäckby, Västerås Charlottesborg, Kristianstad Edsberg, Sollentuna Finnsta, Upplands Bro Gamlegården, Kristianstad Hagsätra/Rågsved, Stockholm Hisings Backa, Göteborg Hässelby/Vällingby, Stockholm Råslätt, Jönköping Skiftinge, Eskilstuna Sångvägen, Järfälla Termovägen, Järfälla Vårberg, Stockholm Östberga, Stockholm Jordbro, Haninge Storvreten, Tumba Gårdsten, Göteborg (tidigare riskområde) Visättra/Grantorp, Flemingsberg (ny på listan) Fisksätra, Nacka (ny på listan)

Riskområden

Holma/Kroksbäck/Bellevuegården, Malmö Oxhagen/Varberga, Örebro Söder, Helsingborg Tjärna Ängar, Borlänge Tureberg, Sollentuna Dalhem/Drottninghög/Fredriksdal, Helsingborg Fornhöjden, Södertälje Hovsjö, Södertälje Rissne/Hallonbergen, Sundbyberg Kronogården/Lextorp/Sylte, Trollhättan (tidigare utsatt område) Karlslund, Landskrona (tidigare särskilt utsatt område) Araby, Växjö (tidigare särskilt utsatt område) Tynnered/Grevegården/Opaltorget, Göteborg (tidigare särskilt utsatt område) Valsta, Sigtuna (ny på listan)

Borttagna från listan

Klockaretorpet, Norrköping Rannebergen, Göteborg

Skriv upp dig på våra mejllistor för att inte missa något: sammanställningar över senaste veckan, nya tjänster på FV Jobb och seminarieinformation – samtliga tjänster är Gratis, : Tre nya områden på polisens lista
Visa hela svaret

Vad hette Skåne förr?

Indelningar – Skåne övergick från Danmark till Sverige 1658. Svensk rättegångsordning infördes i Skåne 1682–1683 och 1683 inrättades Skånska lagsagan, som avskaffades 31 december 1849. Vid övergången till Sverige 1658 fanns fyra län i Skåne, vilka inledningsmässigt behölls: Kristianstads län, Malmöhus slottslän, Landskrona län och Helsingborgs län,

 • De tre sistnämnda slogs ihop 1669 och bildade ett utökat Malmöhus län styrd av en egen landshövding, vilket gällt för Kristianstads län från 1658.
 • Malmöhus län 1658-1660 och hela Skåne 1676–1719 styrdes som en del av Skånska generalguvernementet,
 • Skåne var därefter från 1719 till 1997 uppdelat i de två länen, Malmöhus län och Kristianstads län, som 1997 slogs samman till Skåne län, som förutom landskapet Skåne även består av Östra Karups socken i landskapet Halland.

Skåne hör och har hört till Lunds stift, Övriga indelningar beskrivs i artiklarna Malmöhus län och Kristianstads län.
Visa hela svaret

Vad heter ån som rinner genom Kristianstad?

Vallar skyddar mot framtida översvämning i Kristianstad, fördjupning Kristianstad ligger i nordöstra Skåne och i dagsläget bor cirka 35 000 människor i staden. Kristianstad ligger invid Hammarsjön, med Helge å som rinner utmed staden. Helge å passerar sedan genom Hammarsjön för att därefter mynna ut i Hanöbukten söder om Åhus.
Visa hela svaret

Vad betyder mar på svenska?

Substantiv –

Böjningar av mar Singular Plural
utrum Obestämd Bestämd Obestämd Bestämd
Nominativ mar maren marar mararna
Genitiv mars marens marars mararnas

mar

(dialektalt) gyttjig och grund havsvik ; göl Etymologi: Av fornnordiska marr (“hav”), av urgermanska *mari, av urindoeuropeiska *móri, Besläktat med tyska Meer, latinska mare, kymriska môr och polska morze, Besläktat med bland annat marin, morsk och moras, Användning: Ordet återfinns främst som förled, och betyder då hav- eller vatten-, se vidare mar-,

Lägg till översättningar.
Visa hela svaret

Vad betyder Litoral?

Havens ekosystem
Litoralzonen Kontinentmarginal
Intertidalzonen Pelagial
Neristiska zonen Sund
Kontinentalsockel Djuphavsberg
Kelp Hydrotermisk källa
Korallrev Demersala zonen
Agulhas bank Bentiska zonen

Litoral betecknar den del av en sjö eller ett hav som ligger närmast land. Litoralzonen ligger mellan hög- och lågvattenstånden. I havet utgör litoralzonen vanligen området från den översta stänkzonen, det vill säga just ovanför högvattensnivån, till det djup där solljuset möjliggör biologiskt liv. I insjöar omfattar litoralen från bränningszonen ner till den undre gränsen för gröna växter.
Visa hela svaret

Hur är Playa del Ingles?

Playa del Inglés – Den officiella webbsidan för turism på Gran Canaria Playa del Inglés fick även högt betyg i rolig strand. Det är en av de populäraste och mest besökta stränderna på Gran Canaria. Där finns nämligen områden för ungdomar att träffas, områden för surfare, för joggingfantaster, för aspiranter till strandraggare, för utövande av capoeira, leende solstolsliggare eller grupper av kompisar som hoppar och dyker i vågorna.

Tack vare alla dessa aktiviteter med liv och rörelse uppnådde Playa del Inglés högsta betyg som sportstrand. Och därför i kurvan där nudiststranden börjar, regerar surfarna något avsides, och i den minst besökta delen solar alla som vill vara ensamma en dag i solen. Det är detta som är så bra med denna strand.

Den har så många valmöjligheter du bara kan önska dig för en bra dag på stranden. Vad Kallas Kristianstad I Folkmun : Playa del Inglés – Den officiella webbsidan för turism på Gran Canaria
Visa hela svaret

Vad heter åarna i Skåne?

Åar i Skåne – Om du föredrar att fiska längs en bäck eller å erbjuder Skåne ett brett utbud av möjligheter. Helge å, Vramsån, Almaån, Holjeån och Skräpbeån är några av de mest populära åarna för fiske. Världsrekord i sikfiske togs i Skräbeån när en sik som vägde mer än 5 kg fångades, och havsöringar på mer än 10 kilo har också fångats här.
Visa hela svaret

Vad är Sveriges lägsta punkt?

Att Kebenekaise är Sveriges högsta topp vet de flesta, men hur många känner till att Sveriges lägsta markpunkt ligger i Kristianstad? Lägsta punkten är -2,32 meter under havsytan i höjdsystemet RH2000 (-2,41 meter enligt det tidigare RH70).
Visa hela svaret

Vad heter den största sjön i Skåne?

Det finns många sjöar och vattendrag i Kristianstads kommun. Flera av Skånes större sjöar ligger helt eller delvis inom kommunen. Här finns också många vattendrag, till exempel rinner Skånes största vattendrag Helge å genom kommunen. Vramsån och Mjöån är två exempel på åar med höga naturvärden. Paddling på Immeln. Foto: Patrik Olofsson Inom Kristianstads kommun finns det flera stora sjöar och värdefulla vattendrag. Ivösjön som är Skånes största sjö ligger i den nordöstliga delen av kommunen. Sjön har ett rikt djur- och växtliv. Det finns till exempel närmare 25 olika fiskarter, bland annat den sällsynta fisken nissöga.

I kontrast till sprickdalssjöarna i norr breder de mer grunda och näringsrika sjöarna Hammarsjön och Araslövssjön ut sig på Kristianstadsslätten. Hammarsjön har en mycket rik undervattensflora med arter som den ovanliga sjönajasen. Även strandängarna runt sjön har en stor mångfald av liv. Flera fågelarter är knutna till de hävdade översvämningsmarkerna, till exempel den sällsynta rödspoven.

I kommunen finns flera värdefulla vattendrag. Två av de allra finaste vattendragen är Mjöån och Vramsån. Båda är hemvist åt flera sällsynta insekter, fiskar, musslor och växter. Flera av biflöden till åarna rinner genom raviner på Linderödsåsens nordsluttning.
Visa hela svaret

Varför heter Åhus Åhus?

Historia – Åhus historia går ända tillbaka till sen järnålder / vendeltid, då en betydande handelsplats var etablerad en bit uppströms om det nutida samhället. På 1000-talet uppfördes en borg utanför staden efter kontinental förebild. Uppförandet av borgen tillskrevs länge den lundensiska ärkebiskopen Eskil, men fynd av träkol vid en arkeologisk undersökning 2010 antyder att den kan vara äldre än så.

 • Hus hette från början Aos (1296).
 • Namnet betyder ‘åmynning’.
 • Under loppet av 1300-talet förändrades stavningen successivt till Åhus (Aahus 1330).
 • Möjligen kan denna förändring ha skett genom lågtyskt inflytande.
 • Staden var en betydande handelsplats i det danska riket,
 • Sin blomstringstid som stad upplevde Åhus under 1200- till 1400-talet, då staden lydde under och gynnades av Lunds ärkestift,

Bland annat uppfördes då en mur kring halva staden och en vall med vallgrav runt halva. Ruinerna av muren är de näst bäst bevarade resterna av en medeltida ringmur i det nuvarande Sverige efter Visby ringmur, De äldsta kända stadsrättigheterna är från 1326, men enligt ortens egen tradition räknar man med att den grundades 1149, då ärkebiskop Eskil fick den som förläning.

Åhus medeltida rådhus, vilket omnämns i skrift första gången 1431, är delvis bevarat i den byggnad vid torget som numera inrymmer Åhus museum, Åhus förlorade mycket av sin betydelse i och med reformationen på 1500-talet, ett århundrade då också svenska plundringar drabbade hårt och bland annat förvandlade borgen till den ruin i hamnområdet den är än i dag.

Nedgångsperioden fullbordades med att Åhus förlorade sina stadsrättigheter 1617, när fästningsstaden Kristianstad grundades av Kristian IV,1658 kom Åhus till Sverige genom freden i Roskilde,
Visa hela svaret

Vad är Åhus känd för?

Ål, snus och brännvin – År 1617 förlorade Åhus stadsrättigheterna i och med Kristianstads grundläggande år 1614. Borgare fick bara utnyttja sina rättigheter som handelsidkare i städer och Christian IV var noga med att den nya staden inte bara skulle vara en fästningsstad.

Här skulle idkas handel också. Århundradena som sedan följde var Åhus en ganska obetydlig ort, men den överlevde och blomstrade på nytt i och med att järnvägen kom till byn i slutet av 1800-talet. Då följde en period där Åhus som ort blev känt för både ål, snus och brännvin. Numera gäller kändisskapet först och främst brännvinet.

“Det absolut renaste i världen”, som också har fått en populär besöksplats på Absolut Home. Ålen är i dag en hotad art men ålakusten med de unika ålabodarna är fortfarande ett levande kulturminne som är utnämnt till ett immateriellt kulturarv enligt UNESCO:s definition och finns med på den svenska kulturarvslistan. Långa sandstränder i Åhus Årligen återkommande beachfotboll/beachhandboll på stranden i Åhus I dag är Åhus en attraktiv ort med drygt 10 000 bofasta och minst lika många som bor i stugor och hotell under sommarhalvåret. Flera evenemang äger rum under sommaren såsom Åhus Beachhandboll och Åhus Beachfotboll, Ålafestivalen, vinvandring, hamnfest, musikevenemang med mera.

 • Med sina långa sandstränder och en medeltida stadskärna lockar Åhus såväl svenska som utländska turister.
 • Hus har faktiskt Sveriges näst bäst bevarade medeltida stadskärna efter Visby.
 • Hus har också blivit ett centrum för konst och design med med många duktiga konstnärer och formgivare.
 • Bland de lokala företagen kan nämnas The Absolut Company med tillverkning av Absolut Vodka och ett antal välkända designföretag som Blå Station, Ateljé Lyktan, Studio Glashyttan och Åhmans inredningar.

Sedan 1971 är Åhus en del av Kristianstads kommun.
Visa hela svaret

Vad hette Åhus 1296?

Sevärdheter gammal Åhus historia går ända tillbaka till sen järnålder/vikingatid, då en betydande handelsplats var etablerad en bit uppströms om det nutida samhället. På 1100-talet uppfördes en borg utanför staden efter kontinental förebild, troligtvis av den lundensiske ärkebiskop Eskil.

Åhus hette från början Aos (1296). Namnet betyder ‘åmynning’. Att orten senare kom att heta Åhus förklaras av borgen som fanns där. En borg kunde kallas ‘hus’ (jfr 7). Ett antaget namn är Aosa hus, Åhus borg, som sedan skulle ha förändrats till Åhus. Möjligen kan denna förändring ha skett genom lågtyskt inflytande.

Staden var en betydande handelsplats i det danska riket. Sin blomstringstid som stad upplevde Åhus under 1200- till 1400-talet, då staden lydde under och gynnades av Lunds ärkestift. Bland annat uppfördes då en ringmur, vars rester är de näst bäst bevarade resterna av en medeltida ringmur i det nuvarande Sverige.

 • De äldsta kända stadsrättighigheterna är från 1326, men enligt ortens egen tradition räknar man med att den grundades 1149, då ärkebiskop Eskil fick den som förläning.
 • Hus förlorade mycket av sin betydelse i och med reformationen på 1500-talet, ett århundrade då också svenska plundringar drabbade hårt och bland annat förvandlade borgen till den ruin i hamnområdet den än i dag är.

Nedgångsperioden fullbordades med att Åhus förlorade sina stadsrättigheter 1617, när fästningsstaden Kristianstad grundades av Kristianstad IV.1658 kom Åhus till Sverige genom freden i Roskidle. Källa Wikipedia.se

Fem gator leder in till Åhus torg, som fram till 1600-talet var mycket större än vad det är nu.Mariakyrkan som är från tidigt 1100-tal, hittar du i den norra delen av torget.Det gamla rådhuset (1300-tal) ligger strax bredvid Mariakyrkan och inrymmer idag Åhus Museum.

Linas Bageri, också kallat Otto Ols-huset, är uppfört 1799 och. I detta gula, stora hus på Åhus torg har det funnits bageri- och handelsbutik, fram till för ett par år sedan. Stadsmuren som bevarar rester från 1400-talet finns i slutet av Norregatan. Anders Håkansgården är platsen där Hembygdsföreningen S:ta Annas Gille huserar.

 1. Här finns utställningar och visning av samlingar från forna tider.
 2. Tobaksladan och Repslageriet finns vid södra rondellen.
 3. Mitt i rondellen finns också en av kustens gamla hommebåtar som användes på tider då ålen gick till i stora stim.
 4. Gamla Äspetbron, som ligger vid Gamla Skeppsbron i Åhus, är en före detta svängshjulsbro uppförd 1908.

Taxan för att nyttja bron tur & retur var 5 öre. Före bron skedde transporter till Espet med färja. Vid gamla Äspetbron finns före detta Ålexporten, välkänt för rökt ål fiskad längs ostkusten vid Åhus och Yngsjö. Åhus Gästgivaregård uppförd 1737, ligger vackert vid hamnpromenaden.

Hit vallfärdade man från långt håll för att njuta av den feta ålen, miljön och utsikten längs hamnen. Gamla Brandstationen med sitt slangtorn ligger precis i anslutning till Gästgivaregården. The Absolut Company med Spritkyrkan och dess välkända produkter som exporteras över hela världen ligger också längs med Hamnpromenaden, och på Köpmannagatan.

Här, och bara här, tillverkas Absolut vodka. Hamnpromenaden med Glass- och restaurangbåtar och flera andra trevliga krogar med lockande smaker bör besökas. AOSEHUS är idag slottsruin men omnämnt redan år 1137 som ett slott med gravar, vallar och torn som försvar av åmynningen och orten Aos (Åmund, Åmynning) längre in i Helge å.

Slottet raserades 1569 av hertig Karl och blev sedan aldrig återuppfört. I Åhus centrum, längs med Köpmannagatan och vid Åhus torg, finns många butiker som är väl värda ett besök. Kulturhuset AOSEUM ligger på Vallgatan i Åhus. Här finner du Åhus hus för konst, musik, teater, film, bok och föreläsningar.

Besök S:t Annas gränd och se och läs om stensarkofagen, bärgad från ett sjunket skepp söder om Revhaken. Missa inte heller Kungsstugan från 1600-talet, som tillhörde en borgargård med takmålningar som är utmärkt prov på renässanskonst. S:t Annas kapell (1524) eldhärjades 1569 och återuppbyggdes.

 1. Idag är det en ruin men även kapell för de som önskar gifta sig i historisk miljö.
 2. Husbryggan är ett måste att besöka.
 3. Den ligger på Täppet och den sträcker sig 120 meter ut i havet.
 4. Tallen vid Åhusbryggan är ett av Åhus mest fotograferade motiv.
 5. K dit, fotografera och njut av utsikten Kronoskogen är ett välbesökt naturreservat med underbar rekreationsmiljö.

Här finner du också fågelskyddsområdet Korran. Nya Åhusparken. Inte långt från Åhus centrum ligger Nya Åhusparken, fd. Åhus Folketspark där den gamla dansrotundan från 1926 ännu finns kvar. Dansrotundan har restaurerats på senare år. Den ideella föreningen som sköter området fick Byggnadsmiljöpriset utav Kristianstads kommun år 2016 för sin restaurering av dansrotundan.

 1. På området finns det boulebana, grillplats, toaletter, picknickbord och stora gräsytor som bjuder in till lek och avkoppling.
 2. Under sommarhalvåret arrangeras ett flertal event såsom loppisar, musikunderhållning, dans och träningspass och mycket mer.
 3. Är du i Åhus under våren får du inte missa upplevelsen att se Tranorna vid Pulken i Härnestad.

Dit kommer tusentals tranor varje år och Pulken har omkring 6000 besökare som är alla hänförs av områdets finaste vårtecken. : Sevärdheter gammal
Visa hela svaret