Vad Heter Landshövdingen I Karlstad?

Vad Heter Landshövdingen I Karlstad
Georg Andrén är landshövding i Värmlands län från och med 9 december 2019.
Visa hela svaret

Vad heter landshövdingen?

Sveriges landshövdingar

Ämbete Innehavare Tillträde
Landshövding i Stockholms län Sven-Erik Österberg 2018
Landshövding i Södermanlands län Beatrice Ask 2020
Landshövding i Uppsala län Göran Enander 2016
Landshövding i Värmlands län Georg Andrén 2019

Visa hela svaret

Vilka utser en landshövding?

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med länsrådet.
Visa hela svaret

Hur många landshövdingar har vi i Sverige?

Stigande ålder – Att landshövdingar ofta är något äldre hör till sakens natur. Dels handlar det om att det behövs erfarna personer att leda länsstyrelserna. Dels kan det vara en lämplig post att ge till en ex-politiker för lång och trogen tjänst. Samtidigt har landshövdingarnas gäng fått fler årsringar på senare år. Politik på allvar : Landets landshövdingar allt äldre
Visa hela svaret

Hur länge kan man vara landshövding?

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses vanligtvis i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet.
Visa hela svaret

Vad har en landshövding i lön?

Landshövdingarnas löner höjs – de tjänar mest I samband med att regeringen tog beslut om löneökningar för statens myndighetschefer har även landshövdingarna runtom i Sverige fått höjda löner. För Moderaternas tidigare justitieminister Beatrice Ask innebär, precis som för partikollegan Lotta Finstorp, löneökningen att de numera tjänar 109 800 kronor i månaden.

De är landshövdingar i Sörmland respektive Norrbotten. Lönen är densamma för alla landshövdingar, utom för storstadslänens som får desto mer. Som landshövding i Stockholm har Sven-Erik Österberg, tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot och statsråd, en lön på 114 800 kronor efter årets löneökning.

Samma lön får tidigare försvarsminister Sten Tolgfors, moderat, när han i september tillträder som ny landshövding i Västra Götalands län. De nya lönerna gäller retroaktivt från och med den 1 oktober 2021. Löneökningarna för landshövdingarna, generaldirektörer med flera uppgår detta år till 1,8 procent i snitt. Politik på allvar : Landshövdingarnas löner höjs – de tjänar mest
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Många Flyktingar Tar Malmö Emot?

Var bor landshövding?

Landshövdingarna i Sverige bor på ett länsresidens. Platsen där länsresidenset finns kallas residensstad.
Visa hela svaret

Vad är skillnaden mellan landstinget och Länsstyrelsen?

Länsstyrelserna i Sverige – Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länen. Den viktigaste uppgiften är att se till att de mål som riksdagen och regeringen slagit fast inom en rad olika politikområden uppnås samtidigt som hänsyn tas till länets förutsättningar.

 • Länsstyrelserna är alltså statliga myndigheter till skillnad från regionerna, som är en form av kommun, med fullmäktige som väljs av invånarna.
 • De 21 länsstyrelserna har sammanlagt cirka 6 800 anställda.
 • Länsstyrelsen leds av en landshövding som regeringen utser.
 • Även landshövdingens närmaste medarbetare, länsrådet eller länsöverdirektören, utses av regeringen.

Personalen i övrigt anställs av länsstyrelsen.
Visa hela svaret

Var landshövding i norr?

Lotta Finstorp är landshövding i Norrbottens län sedan 1 februari 2021.
Visa hela svaret

Vem styr Länsstyrelsen?

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med en länsöverdirektör. Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas.
Visa hela svaret

Vad heter landshövdingen i Stockholm?

Sven-Erik Österberg Sven-Erik är landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholm sedan den 1 februari 2018. Han har en bakgrund som riksdagsledamot, biträdande finansminister och kommer senast från uppdraget som landshövding i Norrbottens län. Sven-Erik Österberg är född 1955 i Västmanland.
Visa hela svaret

Vem är landshövding i Göteborg?

Sten Tolgfors ny landshövding i Västra Götalands län På regeringen.se använder vi kakor för att löpande förbättra webbplatsen. Du väljer själv om du accepterar kakor. Ja, jag accepterar kakor. Pressmeddelande från Regeringen har utsett Sten Tolgfors till ny landshövding i Västra Götalands län.

 • Sten Tolgfors förordnande som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Västra Götalands län gäller från och med den 1 september 2022 till och med den 31 augusti 2028.
 • Sten Tolgfors är en erfaren politiker och ett mångårigt statsråd.
 • Hans erfarenheter från politik och näringsliv kommer att vara en tillgång för invånarna i Västra Götaland.

Hans erfarenhet som tidigare försvarsminister kommer också att vara en tillgång i uppbyggnaden av det civila försvaret – där länsstyrelserna har en central roll, säger civilminister Ida Karkiainen. Sten Tolgfors är född 1966. Han var mellan åren 1994 och 2006 riksdagsledamot. : Sten Tolgfors ny landshövding i Västra Götalands län
Visa hela svaret

Vem är landshövding i Örebro län?

Landshövdingar i Örebro län

Landshövding i Örebro län
Örebros länsvapen
Nuvarande Maria Larsson sedan 4 maj 2015
Residens Örebro slott
Säte Örebro

Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Att Göra I Lund?

Vad är en landshövding chef över?

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.
Visa hela svaret

Vem blev landshövding 1973?

svensk politiker och nationalekonom / From Wikipedia, the free encyclopedia – Hans Hagnell, född 15 december 1919 i Oscar Fredriks församling i Göteborg, död 16 juli 2006 i Engelbrekts församling i Stockholm, var en svensk politiker ( socialdemokrat ) och nationalekonom,

Hans Hagnell
Hans Hagnell i Studio S 1976.
Född 15 december 1919 Oscar Fredriks församling i Göteborgs och Bohus län, Sverige
Död 16 juli 2006 (86 år) Engelbrekts församling i Stockholms län, Sverige
Begravd Sandsborgskyrkogården kartor
Nationalitet Sverige
Medborgarskap Sverige
Utbildad vid Göteborgs högskola
Sysselsättning Nationalekonom, politiker, landshövding
Befattning
Andrakammarledamot, Stockholms kommuns valkrets (1957–1970) Suppleant i Europarådets parlamentariska församling (1959–1961) Ledamot av Europarådets parlamentariska församling (1961–1966) Landshövding i Gävleborgs län (1971–1986) Ledamot av Sveriges riksdag 1971–1973 års mandatperiod i Sveriges riksdag, Stockholms kommuns valkrets (1971–1974)
Politiskt parti
Socialdemokraterna
Släktingar Nils Hagnell (syskon)
Redigera Wikidata

Oops something went wrong:
Visa hela svaret

Vad heter Uppsalas landshövding?

Göran Enander är landshövding i Uppsala län sedan 2016.
Visa hela svaret

Vad tjänar en bitr rektor?

Vad har skolledare i lön? – Skolledarnas löner är individuella och varierar därför markant såväl mellan arbetsgivare som mellan individer. Då rektorsutbildning är en befattningsutbildning som du genomgår efter att ha tillträtt en rektorstjänst är det inte relevant att jämföra åldersgrupper med varandra lönemässigt.

 1. Lönerna varierar bl.a.
 2. Beroende på skillnader i rektorsuppdragets omfattning och skolform, men också på skolledarnas yrkeserfarenhet och personliga skicklighet och var i landet man arbetar.
 3. Medellönen för en skolledare var under 2020 ca.55 200 kr.
 4. Rektorer i grundskola och gymnasium har en lön på mellan 49 500–79 000 kr per månad.

En biträdande rektors lön varierar mellan 41 000 och 59 000 kr per månad och en rektor i förskolan mellan 44 500 och 59 800 kr per månad. Biträdande rektor i förskolan har en lön mellan 36 000 – 59 000. Skolchefers löner varierar mellan 60000 och 130 000 kr per månad beroende på till exempel ansvarsområde och kommunens storlek.
Visa hela svaret

Vad är en bra Chefslön?

Yrkena med högst medellön 2021 –

Yrke Medellön
Chefer inom bank, finans och försäkring 144 900
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. 99 900
Mäklare inom finans 91 300
Verkställande direktörer m.fl. 87 300
Ekonomi- och finanschefer 85 300
Specialistläkare 83 200
Informations-, kommunikations- och PR-chefer 81 600
Chefer inom bank, finans och försäkring 81 300
Forsknings- och utvecklingschefer 78 500
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva 78 000

Visa hela svaret

Vem bor i slottet Örebro?

Det klassicistiska slottet – Under senare hälften av 1600-talet började slottet förfalla och trots att det var mycket illa åtgånget blev någon renovering inte aktuell förrän i slutet av 1750-talet. Nu förvandlades Örebro Slott nu till ett stramt klassicistiskt slott med nästan platta tak.

 1. Ringmuren revs och ersattes av stenbroar och terrasser, alla bevarade än idag.
 2. Nu byggdes också en exklusiv våning för landshövdingen – en bostad som används än idag av Örebro läns landshövdingar.
 3. Slottet hade flera användningsområden under denna tid som exempelvis fängelse och arrestlokal, gevärsdepå och sädesmagasin.1810 hamnade Örebro åter i rampljuset då Jean Baptiste Bernadotte valdes till svensk tronföljare Karl (XIV) Johan vid en riksdag i Örebro.

Slottet fungerade som bostad åt kungligheterna, medan S:t Nicolai kyrka vid Stortorget fungerade som rikssal.
Visa hela svaret

Var bor kungen när han är i Göteborg?

Residenset, även Torstensonska palatset, eller Kungshuset är en byggnad vid Södra Hamngatan i Göteborg.
Visa hela svaret

Vem bor i Tessinska palatset?

Tessinska palatset, som är byggnadsminne, är sedan 1968 residens för landshövdingen i Stockholms län. I palatset finns landshövdingens privat- bostad, representationslokaler och en paradvåning bevarad från Tessins tid. Sedan 2018 är Sven-Erik Österberg landshövding i Stockholms län.
Visa hela svaret

Vad heter landshövdingen i Stockholm?

Sven-Erik Österberg Sven-Erik är landshövding och chef för Länsstyrelsen i Stockholm sedan den 1 februari 2018. Han har en bakgrund som riksdagsledamot, biträdande finansminister och kommer senast från uppdraget som landshövding i Norrbottens län. Sven-Erik Österberg är född 1955 i Västmanland.
Visa hela svaret

Vad heter landshövdingen i Göteborg?

Sten Tolgfors ny landshövding i Västra Götalands län På regeringen.se använder vi kakor för att löpande förbättra webbplatsen. Du väljer själv om du accepterar kakor. Ja, jag accepterar kakor. Pressmeddelande från Regeringen har utsett Sten Tolgfors till ny landshövding i Västra Götalands län.

 • Sten Tolgfors förordnande som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Västra Götalands län gäller från och med den 1 september 2022 till och med den 31 augusti 2028.
 • Sten Tolgfors är en erfaren politiker och ett mångårigt statsråd.
 • Hans erfarenheter från politik och näringsliv kommer att vara en tillgång för invånarna i Västra Götaland.

Hans erfarenhet som tidigare försvarsminister kommer också att vara en tillgång i uppbyggnaden av det civila försvaret – där länsstyrelserna har en central roll, säger civilminister Ida Karkiainen. Sten Tolgfors är född 1966. Han var mellan åren 1994 och 2006 riksdagsledamot. : Sten Tolgfors ny landshövding i Västra Götalands län
Visa hela svaret

Vad heter Uppsalas landshövding?

Göran Enander är landshövding i Uppsala län sedan 2016.
Visa hela svaret

Vad heter landshövdingen i Östergötland?

Carl Fredrik Graf är landshövding i Östergötland sedan den 1 september 2018 med ett förordnande på sex år.
Visa hela svaret