När Vaccineras Fas 4 Kalmar?

När Vaccineras Fas 4 Kalmar
Start / 50-59-åringar kan boka vaccinationstid Pressmeddelande 2021-05-03 I dag inleder Region Kalmar län fas 4 i vaccinationskampanjen mot svår sjukdom i covid-19. Alla som är födda 1971 och tidigare kan nu boka tid för vaccination. – Många tillgängliga tider närmaste veckan gör det möjligt att öppna bokningarna för ytterligare en grupp.

 • Sedan förväntas vaccintillgången tillfälligt att minska, vilket innebär att vi inom kort måste sänka takten på vaccinationerna något.
 • Vi ber invånarna att ha förståelse om de inte kan få en tid direkt.
 • Tillgången till vaccin är fortfarande helt avgörande för hur snabbt vi kan vaccinera, säger vaccinsamordnare Marie Ragnarsson.

Under nästkommande tre veckor beräknas vaccinleveranserna vara begränsade, för att sedan öka igen. Därför förväntas det dröja några veckor innan ytterligare grupper släpps på för vaccination. Bokning sker via 1177.se. Ingen inloggning med e-legitimation krävs, så den som vill kan ta hjälp av en anhörig eller vän.
Visa hela svaret

När får man ta 4 sprutan?

Corona-Pandemie beendet? • Streiks in Großbritannien • Afghanistan isloiert sich

Påfyllnadsdoser ger förstärkt skydd – Alla i Sverige som är 18 år och äldre rekommenderas en primärvaccination med minst två doser vaccin mot covid-19. Skyddet efter dos 2 avtar successivt ju längre tiden går och snabbare hos äldre än hos yngre. Därför rekommenderas alla som är 18 år och äldre en påfyllnadsdos (dos 3) tidigast fyra månader efter primärvaccinationen.
Visa hela svaret

Hur bokar man 4 sprutan?

Behöver jag boka tid? Det varierar mellan regionerna om du behöver boka tid och hur du gör. Välj region högst upp på den här sidan för att se vad som gäller för dig. Här kan du läsa frågor och svar om att boka vaccination mot covid-19.
Visa hela svaret

Hur bokar jag Vaccinationstid Kalmar?

Start / Dags att boka influensavaccination Pressmeddelande 2022-10-28 Tisdagen 1 november öppnar bokningen för vaccination mot årets säsongsinfluensa för dem som tillhör en riskgrupp. Bokning till regionens hälsocentraler sker digitalt via 1177.se. E-tjänsten kräver inte inloggning med e-legitimation, så den som behöver kan ta hjälp av anhöriga och närstående för att boka en tid.

personer 65 år och äldre, gravida efter graviditetsvecka 12, vuxna och barn från sex månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma, andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder),kronisk lever- eller njursvikt, diabetes mellitus, tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling,

hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

För dem som ingår i en riskgrupp är vaccinationen kostnadsfri. Allmänheten erbjuds vaccination i december till en kostnad på 160 kronor. – I år är det särskilt viktigt att många vaccinerar sig mot säsongsinfluensan, då vi ser en ökad risk för hög smittspridning.

 • Immuniteten hos befolkning antas vara låg eftersom vi har haft lindriga säsonger senaste åren, säger smittskyddsläkare Arsene Nzobandora.
 • Vaccinet som upphandlats innehåller den sammansättning WHO rekommenderat inför säsongen och antalet doser uppskattas vara tillräckliga till alla som behöver.
 • Vaccinet mot säsongsinfluensa är ett väl beprövat vaccin och allvarliga biverkningar är mycket sällsynta.

Personer som är 65 år eller äldre och bor på särskilt boende kommer att få ett förstärkt influensavaccin. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa att vaccinera sig.
Visa hela svaret

Får man Vaccinationsbevis direkt?

Uppdateras mitt vaccinationsbevis automatiskt? – Nej, när du har hämtat ut ett vaccinationsbevis så uppdateras det inte automatiskt. Det gäller oavsett om du har sparat det i din digitala brevlåda eller på annat sätt. Du kan dock när som helst hämta ut ett nytt vaccinationsbevis på Covidbevis.se, så om giltighetstiden är på väg att gå ut så löser du det genom att hämta ett nytt bevis.
Visa hela svaret

Vilket vaccin används i Kalmar län?

Påfyllnadsdos 5 eller 6 –

 1. En ytterligare påfyllnadsdos erbjuds till alla som är födda 1957 eller tidigare eller har hemtjänst/hemsjukvård eller bor på särskilt boende samt alla personer som är 18 år eller äldre och tillhör,
 2. Då vissa patientgrupp har tre doser i sitt grundskydd (immunsupprimerade patienter) kan det innebära att de får upp till så många som sex doser.
 3. Vid frågor går det bra att höra av sig till,

Innan du bokar tid för vaccination

 • Tänk på att du själv måste säkerställa att det har gått rätt intervall mellan dina doser innan du bokar en tid för vaccination. I ovan stycke kan du läsa mer om hur lång tid det ska ha passerat mellan de olika doserna.
 • Om du är minderårig krävs generellt ett samtycke som är påskrivet av din(a) vårdnadshavare. I undantagsfall kan en mognadsbedömning göras för att du ska få vaccinera dig utan samtycke. Blanketten finns även översatt till,,, och,
 • Bokningen kräver ingen inloggning, så du kan ta hjälp av någon annan för att boka.
 • Om du har skyddade personuppgifter ska du inte boka din tid online, ring i stället din hälsocentral. Från och med den 1 september kan få hjälp att boka en tid för vaccination.
 • Om du vid tidigare vaccination eller allergisk reaktion haft en så kraftig reaktion att du behövt akut sjukhusvård ska du inte boka en tid online. Istället uppmanas du att kontakta din hälsocentral för rådgivning och tidsbokning.
 • Om du äter Waran ska du också boka en tid för blodprov en vecka innan din vaccination. (PK ska vara under 3,0 för att vaccin ska kunna ges.)
You might be interested:  När Börjar Höstterminen 2021 Karlstad?

Tiderna fylls på löpande. Ett tips är att titta efter en tid på närliggande mottagningar om du inte hittar en vaccinationstid på din mottagning. För att minska risken för smittspridning ska alla som vill vaccinera sig boka en tid för detta. Vid vaccinationstillfället, tänk på att:

 • Ha din legitimation med dig. Om du är personal, så ska du även ha tjänstelegitimation, anställningskontrakt eller motsvarande med dig som styrker din anställning.
 • Komma i nära anslutning till din tid för att minska trängsel och håll avstånd till andra i lokalen.
 • Ha kläder som gör överarmen lättillgänglig.
 • Ät och drick innan du kommer för din vaccination.

Här kan du se en film med ljud och text på svenska om hur du går tillväga för att boka en tid för vaccination mot covid-19. Caroline Richardsson, 1177 Vårdguidens webbredaktion, Region Kalmar län : Boka vaccination mot covid-19 i Kalmar län
Visa hela svaret

Kan man få Omikron 2 gånger?

Kan man bli smittad flera gånger? – Om du har haft covid-19 har du ett visst skydd mot att få sjukdomen igen. Men skyddet minskar med tiden och är mindre effektivt mot nya varianter av viruset. Risken att bli allvarligt sjuk är dock mindre om du har haft infektionen tidigare.
Visa hela svaret

Vem får ta dos 4 Västra Götaland?

221212: Beställningsstopp på Marknadsplatsen jul-nyår för externa avtalade vaccinatörer Under perioden från och med 22/12-2022 till och med 1/1-2023 är det inte möjligt att beställa via Marknadsplatsen. Detta på grund av en ändring i Västra Götalandsregionens organisatoriska struktur och ekonomiska styrning.

 1. För dig som beställare – Inköp och e-handel (vgregion.se) 221208: Information gällande Samlingssidan för att visa lediga tider Under jul och nyår har vi reducerad bemanning och därför förändringsstopp 21 december-8 januari.
 2. Detta innebär att alla manuella förändringar på samlingssidan för vaccination covid-19 måste meddelas oss före den 21 december eller efter 8 januari, inga förändringar kommer att kunna ske däremellan.

Förändringar mejlas som vanligt till [email protected] 221125: Nya förutsättningar för vaccination mot Covid-19 1. Moderna Spikevax har en hållbarhet till 221207 och kommer därför ej att levereras efter 221128.2. Moderna Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 är beställningsbart från och med 221124 (se ytterligare info nedan).

Det innebär följande i väntan på mer information från Folkhälsomyndigheten: Som primärvaccin (dos 1 och 2) används – Pfizer Comirnaty original KONCENTRAT (från 18 år). Artikelnr: 776707-1065 – Novavax Nuvaxovid (från 31 år). Artikelnr: 773509-1065 Som påfyllnadsdos (dos 3 och uppåt) används i första hand – Pfizer Comirnaty BA.4-5 (från 18 år).

Artikelnr: 773639-1065 – Moderna Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 (från 31 år). Artikelnr: 773674-1065. – Om invånare önskar en påfyllnadsdos av de andra för påfyllnadsdos godkända vaccinsorterna går dessa fortfarande bra att ge. Övrigt – Om ni har kvar volymer av Comirnaty Original/Omicron BA.1 och Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1, spara detta i kyl till dess att utgångsdatum passerats.

Efterfrågan för primärvaccin beräknas inte särskilt hög i nuläget. Beställ endast några fåtal vialer veckovis och öka beställning vid behov. – Generell regel vid beställning. Beställ endast behov för max en vecka i taget. Moderna Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 (från 31 år) – För information om förvaring, dosering och administrering se Spikevax – vaccin mot covid-19 – Moderna | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se) – För information om vilka grupper som kan erbjudas vaccinet se Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) – Länkarna finns samlande på Västra Götalandsregionens sida Vaccin mot covid-19 – Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) – Det finns även en sida i FASS Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 – FASS Vårdpersonal men där finns endast en länk till säkerhetsinformation om dosering i nuläget.221115: Avveckling av Svevac och införande av nytt journalsystem för registrering av vaccinationer Inera har sagt upp avtalet med Svevac 2022-12-31.

Svevac kommer finnas tillgängligt för överföring av data till nytt journalsystem för registrering av vaccinationer under första halvåret 2023. Förlängningen gäller för enheter inom VGR samt de privata vårdgivare som har vårdavtal med VGR och som idag registrerar vaccinationer i Svevac.

Projektet har börjat se över historisk data i Svevac och kommer att kontakta berörda vårdcentraler och enheter för planering av flytt av data till det nya journalsystemet. Nytt journalsystem för registrering av vaccinationer i VGR Underlag är annonserat för ett nytt journalsystem för registrering av vaccinationer i VGR.

Anbudstiden gäller till 15 december och efter det kommer anbudsutvärdering att genomföras. Information om det nya systemet och utbildningstillfällen kommer. Registrering av pneumokockvaccin till NVR 1 december 2022 Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter för särskilt vaccinationsprogram för riskgrupper mot pneumokocker som kommer gälla from 1 december 2022.

 1. Det Pfizer Comirnaty original (färdigspätt) som finns i nationellt och VGR:s lager har utgångsdatum 221130 och kommer ej att levereras efter 221115.
 2. Pfizer Comirnaty Original/Omicron BA.1 utgår och kommer ej att levereras efter 221115.
 3. Novavax Nuvaxovid får höjd åldersgräns och kan ges till dem som är 31 år eller äldre.
You might be interested:  18 Åring Malmö Latin Vem?

Det innebär följande i väntan på mer information från Folkhälsomyndigheten: Som primärvaccin (dos 1 och 2) används – Pfizer Comirnaty original KONCENTRAT (från 18 år). Artikelnr: 776707-1065 OBS, behöver spädas. Se FASS för beredning: Comirnaty – FASS Vårdpersonal – Moderna Spikevax (från 31 år) Artikelnr: 781381-1065 – Novavax Nuvaxovid (från 31 år) Artikelnr: 773509-1065 Som påfyllnadsdos (dos 3 och uppåt) används i första hand – Pfizer Comirnaty BA.4-5 till alla.

Artikelnr: 773639-1065 – Om invånare önskar en påfyllnadsdos av de andra för påfyllnadsdos godkända vaccinsorterna går dessa fortfarande bra att ge. Övrigt – Om ni har kvar volymer av Comirnaty Original/Omicron BA.1 och Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1, spara detta i kyl till dess att utgångsdatum passerats.

– Efterfrågan för primärvaccin beräknas inte särskilt hög i nuläget. Beställ endast några fåtal vialer veckovis och öka beställning vid behov. – Generell regel vid beställning. Beställ endast behov för max en vecka i taget.221107: Hälsodeklaration Uppdaterad Hälsodeklaration hittas på följande länk: Hälsodeklaration inför vaccination mot covid-19-1.pdf (vgregion.se) 221102: Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det proteinbaserade covid-19- vaccinet Nuvaxovid inte ges till personer som är 30 år och yngre.

 1. Beslutet är temporärt och gäller från och med den 2 november.
 2. Nuvaxovid kan fortsättningsvis ges som primärvaccination eller påfyllnadsdos till individer 31 år och äldre.
 3. Vaccinationer med Nuvaxovid pausas för personer 30 år och yngre — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 221031: Påminnelse.

Vaccination mot covid -19 till barn upphör 1 november Från den 1 november 2022 avslutas Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation om vaccination mot covid-19 till alla grundfriska barn och unga mellan 12 och 17 år. Detta görs på grund av den låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och unga.

 • Vi vill förtydliga att detta gäller samtliga doser till barn, alltså även dos 2 till den som tidigare fått dos 1.
 • Det behöver framgå tydligt på era webbsidor att barn under 18 år inte längre kan erbjudas vaccination mot covid -19.
 • Rekommendationen om vaccination av barn och unga gäller därefter enbart särskilda grupper av barn, definierade av Svenska Barnläkarföreningen.

Dessa barn behöver alltså hänvisas till behandlande läkare för vaccination.221026: Vaccinera mot covid-19 och influensa vid samma tillfälle De som riskerar att bli svårt sjuka av influensa riskerar också att bli svårt sjuka i covid-19. Smittskydd Västra Götaland betonar därför vikten av att de som är i riskgrupp vaccinerar sig både mot influensa och covid-19.

Dessa vaccinationer kan oftast ges vid samma tillfälle. Pågående ramavtalsupphandling är överprövad vilket gör att avtalade vaccinatörer inte kommer kunna erbjuda influensavaccination för personer över 65 år. Samtidigt ser vi att många i åldersgruppen 65-79 år ännu inte har tagit sin höstdos mot covid-19.

Möjligen väntar många in influensavaccinationen. Vaccinationssamordningen är därför angelägna om att vårdcentraler som har möjlighet att ge vaccination mot både influensa och covid-19 vid samma tillfälle erbjuder detta. För att underlätta för invånarna behöver det tydligt framgå på er webbplats/telefonsvarare om de kan få båda vid samma tillfälle samt om ni har tidbokning eller drop-in.

I kommunikationen till invånarna kommer det framgå att åldersgruppen 65 år eller äldre rekommenderas vaccination mot både covid-19 och influensa i höst och att båda doserna oftast kan ges vid samma tillfälle.221004: Rättelse angående Svevac I dagsläget används systemet Svevac för registrering av vaccinationer i Västra Götalandsregionen (VGR).

Inera har sagt upp avtalet av befintligt system Svevac för registrering av vaccinationer from 2022-12-31. Förhandling om förlängning av avtalet med Inera pågår. VGR har startat ett projekt som ansvarar för att ny funktionalitet implementeras för registrering av vaccinationer där även avveckling av befintligt system Svevac ingår.

VGR ansvarar för de privata vårdgivare som har vårdavtal med VGR och som idag använder Svevac. Projektet återkommer med mer information i slutet av oktober.221003: Från onsdag den 5 oktober kan Pfizer Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 beställas Namn: Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, Injektionsvätska, dispersion (15/15 mikrogram)/dos Som påfyllnadsos ska i första hand Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 erbjudas.

Det Comirnaty Original/Omicron BA.1 och Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 som ni har hemma behöver ni spara i kyl till dess att utgångsdatum passerats. Detta i avvaktan på mer information om hur dessa vaccin ska användas. Rekommendationen är att beställa hem vaccinet för cirka 1 veckas förbrukning i taget p.g.a.

 • Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 är endast godkänt som påfyllnadsdos, alltså från dos 3.
 • Hållbarhet i kyl 10 veckor, etikett från Oriola gäller.
 • Beställs från Oriolas webbshop, artikelnummer 773639-1065.

Observera att Pfizers originalvaccin för vuxna och variantanpassade vaccin har grått lock. Var därför noga med att läsa texten på förpackning och flaskor så att ingen förväxling sker. Primärvaccin Följande vaccin kan användas som primärvaccin:

 • Comirnaty, Covid-19 mRNA Vaccine 30 mikrogram/dos (originalvaccinet)
 • Moderna Spikevax (31 år och uppåt)
 • Novavax Nuvaxovid (18 år och uppåt)

221003: Vaccination av barn 12-17 år Folkhälsomyndigheten har fattat nytt beslut om vaccination av barn 12-17 år: Rekommendation om allmän vaccination mot covid-19 för barn 12–17 år tas bort — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 220915: Från torsdagen den 15 september kan Modernas variantanpassade vaccin mot Covid-19 beställas Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (50/50 mikrogram/ml)

 • En dos är 0,5 ml, vilket ger 25/25 mikrogram/dos
 • Vaccinet används endast för påfyllnaddos, från dos 3
 • En hel dos ges.
 • Som tidigare ges Modernas vaccin Spikevax från 31 års ålder
 • Hållbarhet i kyl 30 dagar, etikett från Oriola gäller.
 • 5 doser/vial
 • Beställs från Oriolas webbshop, Artikelnummer 773632-1065
You might be interested:  Vad Kallar Studenterna I Lund Valborg?

Gällande variantanpassat vaccin – både Comirnaty och Spikevax – är både originalvaccinet och det nya variantanpassade godkänt för påfyllnadsdoser. Man bör nu i första hand ge det variantanpassade, i alla fall till alla som efterfrågar det. Det är ofrånkomligt att det kommer att medföra kassation av vaccindoser av originalvaccinet.220915: Avveckling av Svevac Inera har meddelat samtliga sina kunder att de avser att avveckla Svevac from 1 januari 2023.

 • VGR har startat ett projekt med avsikten att ersätta Svevac med ett nytt system för registrering av vaccinationer, med målsättningen att ha ett nytt system färdigt och driftsatt senast i juni 2023.
 • Inera har dock informerat att man inte har för avsikt stänga ner Svevac innan Västra Götalandsregionen är färdiga med införandet av ett nytt system.220908: Från fredagen den 9 september kan Pfizers variantanpassade vaccin mot Covid-19 beställas Namn på variantanpassat vaccin: Comirnaty Original/Omicron BA.1, Injektionsvätska, dispersion (15/15 mikrogram)/dos Rekommendationen är att beställa hem vaccinet för cirka 1 veckas förbrukning i taget p.g.a.

att inleverans sker till VGR i omgångar. Det kommer att finnas gott om vaccin.

 • Comirnaty, Covid-19 mRNA Vaccine 30 mikrogram/dos (originalvaccinet) ska fortsatt användas för primärvaccination.
 • Comirnaty Original/Omicron BA.1 är endast godkänt som påfyllnadsdos, alltså från dos 3.
 • Hållbarhet i kyl 10 veckor, etikett från Oriola gäller.
 • Fass-texten är ännu inte uppdaterad.
 • Beställs från Oriolas webbshop.

Observera att både originalvaccin för vuxna och variantanpassat vaccin har grått lock. Var därför noga med att läsa texten på förpackning och flaskor så att ingen förväxling sker.220818: Höstdos 80+, SÄBO/Hemsjukvård samt personer med hemtjänst Höstdosen ges tidigast 4 månader efter föregående dos.

 • Ansvar och samverkan 80+, SÄBO/Hemsjukvård samt personer med hemtjänst ska erbjudas vaccination av sin vårdcentral så som tidigare.
 • För personer inom kommunal hälso- och sjukvård sker samverkan och planering med kommunerna enligt ordinarie rutin, som tidigare.
 • Man kan även samverka kring personer med hemtjänst.

Det är vårdcentralen som ansvarar för att säkerställa att alla listade personer som fyller minst 80 år under året blir erbjudna vaccination. Detsamma gäller personer med hemtjänst (som kan vara yngre än 80 år). Vårdcentralen ska kontakta sina listade personer i åldersgruppen och informera dem om påfyllnadsdosen och hur de kan gå tillväga för att vaccinera sig.

 1. Vårdcentralerna väljer själva hur de vill ta kontakt.
 2. Eftersom dessa personer själva kan välja att få sin påfyllnadsdos hos valfri vaccinatör kan några personer redan vara vaccinerade.
 3. Informationen om hur dessa personer ska få sin vaccination ska finnas på varje vårdcentrals webbsida.220818: Höstdos 65+ och riskgrupp Grupperna rekommenderas i första hand att besöka www.1177.se för att hitta vaccinationsmottagning.

Höstdos rekommenderas att erbjudas från den 1 september 2022 till:

 • personer som är 65 år (födda fr o m 1957) och äldre
 • personer som har fyllt 18 år och är i riskgrupp för allvarlig covid-19 (inklusive personer 18 år och äldre med måttlig till allvarlig immunbrist, personer med Downs syndrom och gravida)

220809: Höstens vaccinationer startar 1 september Höstens vaccinationer startar för nedanstående grupper den 1 september.

 • Vårdcentralerna vaccinerar i första hand 80 år och äldre samt personer med kommunal hälso- och sjukvård
 • 65+ och medicinska riskgrupper 18 år och äldre hänvisas att vaccinera sig hos annan vaccinatör än vårdcentral via 1177 samlingssida
 • Gruppen 18+ som väljer att ta en påfyllnadsdos med rätt intervall hänvisas till annan vaccinatör än vårdcentral via 1177 samlingssida

Vårdcentraler som anser sig ha kapacitet kan även erbjuda tid till övriga invånare när vaccination av grupperna 80 år och äldre samt personer med kommunal hälso- och sjukvård är säkerställd. Sjukhusen kan välja att erbjuda vaccination för personer som har kontakt med deras specialistmottagningar samt personal.

 • Alla invånare, 18 år och äldre, kan välja att ta en påfyllnadsdos i höst.
 • Det är viktigt att vara uppmärksam på att rekommenderade dosintervall följs.220531: Vaccinationsrekommendationer från 1 september 2022 Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om rekommendationer för vaccination mot covid-19, från den 1 september.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 1 september. Påfyllnadsdos hösten 2022, oavsett tidigare antal påfyllnadsdoser rekommenderas till:

 • alla från 65 års ålder och personer som bor på särskilt boende, personer med hemtjänst och personer med hemsjukvård från 18 år
 • alla från 18 års ålder i riskgrupp
 • alla från 18 år med måttlig och allvarlig immunbrist (särskilda rekommendationer och individualiserade scheman kan gälla för denna grupp)

220531: Övergång från Pfizer koncentrat till färdigspädd Pfizer Sista leveransdag för Comirnaty Pfizer koncentrat (lila lock), artikelnummer 776707-1065, är tisdag 220531. Därefter kommer Comirnaty Pfizer färdigspädd (grått lock), artikelnummer 773563-1065, att vara beställningsbart från och med 220601 med tidigast möjliga leverans dagen efter.

 • Alla som kunnat beställa koncentratet kommer att kunna beställa det färdigspädda.
 • Beställning sker som vanligt i Oriolas webbshop, använd artikelnummer 773563-1065.220404: Fjärde dos till den som är född 1957 eller tidigare Personer som i år fyller 65 år eller är äldre ska erbjudas en fjärde dos vaccin mot covid-19.

Den andra påfyllnadsdosen (dos 4) bör erbjudas från det att fyra månader har gått sedan det förra vaccinationstillfället.220317: Ny sida samlar information och riktlinjer om vård av personer från Ukraina Gå till samlingssidan Nyhetsarkiv med tidigare notiser
Visa hela svaret