När Töms Mina Sopor Malmö?

När Töms Mina Sopor Malmö
Se vilken dag det är soptömning på din adress. Skriv in gatunamnet i rutan, välj i listan och tryck på sök. Om du är kund hos VA SYD och vill ladda ner ett tömningsschema att spara eller skriva ut, vänligen logga in på Mina sidor.
Visa hela svaret

Vilken vecka hämtas mina sopor?

Klipp buskar och grenar – För att sopbilen ska komma fram och tömma kärlen behöver grenar från buskar och träd som sticker ut över vägen klippas. Illustrationen nedan visar den höjd och bredd som gäller för att sopbilen ska komma fram på ett säkert sätt för att tömma kärlen.

Vägen ska vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd på 4,7 meter.Grenar och buskar utanför er fastighet behöver klippas bort så att tömning kan utföras.

Avfallshämtning sker måndag till fredag oavsett helgdagar, året runt.Du som bor i villa eller radhus har sophämtning varannan vecka under vecka 35 till och med vecka 24.

Under sommarperioden, vecka 25 till och med vecka 34, kan du få hushålls- och matavfall hämtat varje vecka. Du kör ut hushålls- och matavfallskärlen när du vill få dem tömda. Behöver du inte hämtning av avfallet låter du kärlet eller kärlen står kvar inne på tomten. Observera att även tomma tömningar faktureras.

Kärlen är utrustade med ett datachip, som registrerar varje tömning och gör den rörliga kostnaden rättvis och miljöeffektiv. Du kan välja att ha ett kärl där du lägger allt ditt hushållsavfall eller så väljer du att sortera ut ditt matavfall och får ett särskilt kärl för det.

Har man hämtning jämna veckor hämtas hushållsavfallet från och med vecka 20 och jämna veckor framöver.Har man hämtning udda veckor hämtas hushållsavfallet från och med vecka 19 och udda veckor framöver.

Visa hela svaret

När hämtas avfall?

För dig som bor i Smedjebackens kommun – Villor Det bruna kärlet för matavfall tömmer vi varannan vecka. Det gröna kärlet för restavfall kan du få tömt varannan vecka, var fjärde vecka eller fyra gånger per år. Här kan du se vilken veckodag under 2022 som vi hämtar ditt hushållsavfall. Pdf, 350.7 kB, öppnas i nytt fönster. Om du har avfallshämtning var fjärde vecka (månadstömning) eller fyra gånger per år (kvartalstömning), kan du se vilka veckor som vi hämtar ditt avfall. Vilken veckodag vi hämtar ditt avfall ser du i spalten “Tömning varannan vecka”. Mer information om avfallshanteringen i Smedjebacken. Råd och tips om avfallshämtningen.
Visa hela svaret

När kommer sopbilen till mig?

Ange din adress nedanför för att se när sopbilen kommer. Börja skriv din adress i rutan, klicka på den fullständiga adressen i listan som dyker upp och klicka därefter på “sök”. Från 1 maj kan du se när sopbilen kommer till din sommarstuga. Sök på din adress Tunnorna ska stå med hjulen mot vägen, alltså öppningen bort från vägen. Är sopbilen försenad? Läs mer här.

Var sidan till hjälp?

Ja Nej

Lämna synpunkter om webbplatsen här. Har du andra frågor? Maila [email protected]. E-post Skriv gärna din e-postadress och/eller telefonnummer här nedanför så kan vi vid behov återkoppla till dig. Telefonnummer

Senast ändrad: 20 januari, 2021, 09:33
Visa hela svaret

Hur ofta töms soptunnan?

Varför har ni valt detta system? Vi har utrett om och hur insamling av matavfall ska kunna genomföras på bästa sätt och kommit fram till att detta sätt är det mest fördelaktiga. Det är också det system som används av de flesta kommuner i Sverige. Är egen kompostering av matavfall att föredra framför den bruna tunnan? Nej, det nationella etappmålet syftar till att vi ska ta tillvara både näringsämnen och energi ur matavfallet, varav det senare inte är möjligt vid kompostering Hur ofta har man tömning? För villahushåll gäller att matavfallet kommer att hämtas varannan och restavfallet var fjärde vecka.

 • Varför ska jag sortera, blandas inte avfallet ändå? Nej, innehållet i matavfallskärlet blandas inte med innehållet i något annat kärl.
 • Vem är ansvarig för kärlet? Avfall och Återvinning Skaraborg äger alla kärl, men det är du som fastighetsägare som svarar för att hålla det rent.
 • Om det går sönder eller försvinner får du ett nytt kärl men om du avsiktligt skadat kärlet kan du bli skadeståndsskyldig.

Kan jag byta kärlstorlek för matavfallskärlet? För matavfall används bara 140 l kärl. Större kärl blir för tunga att hantera. Var ska kärlet stå? Kärlet måste stå ute på den ordinarie tömningsplatsen när det ska tömmas. Var kärlet står resten av tiden bestämmer du själv.

Vad får jag lägga i papperspåsen? Det som rensas bort när maten tillagas eller som blir kvar efter måltiden. Allt som kan ätas eller hör till livsmedlet, undantaget köttben. Även skal, kaffesump, tepåsar kan läggas i matavfallet. Möglig mat går bra, men inte giftiga ämnen som tobak eller läkemedel. Hushållspapper som kladdats ner av mat kan också slängas som matavfall.

Får jag lägga löv och annat trädgårdsavfall i matavfallskärlet? Nej, risken är att det då följer med grus och sten som absolut inte är bra för anläggningen som tar emot matavfallet. Kan jag använda annan påse än papperspåsen? Nej, du måste använda de påsar du får genom Avfall och Återvinning Skaraborg.

 1. Andra påsar kan orsaka problem i biogasanläggningen när matavfallet rötas.
 2. Varför papperspåse? Papperspåse måste användas eftersom plast och bioplast inte kan tas in i biogasanläggningen där matavfallet rötas och försvårar en miljöriktig användning av restprodukten.
 3. Vad innebär det att matavfallet rötas? Först görs en så kallad hygienisering, avfallet värms upp för att döda eventuella smittämnen.

Därefter pumpas avfallet in i en rötningstank där det ligger ca 20 dagar. Under dessa dagar bryts avfallet ner av mikroorganismer och samtidigt bildas biogas. Biogasen består av metan och koldioxid. Gasen renas från koldioxid, uppgraderas, och kan sedan användas som fordonsbränsle.

Jämfört med fossila bränslen ger biogas betydligt lägre utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen. Det som sedan är kvar i rötningstanken när man tagit hand om biogasen är biogödsel. Det är ett snabbverkande gödselmedel som kan ersätta konstgödsel. Hur gör jag när påsarna tagit slut? Vid första leveransen får du påsar som normalt räcker ett halvår.

När du behöver fler påsar kan du beställa flera genom att på hämtningsdagen klämma fast en påse under locket på kärlet. Du kan också hämta påsar på återvinningscentralerna under ordinarie öppettider. Du behöver inte betala något för de nya påsarna men de ska naturligtvis bara användas till ditt matavfall.

 • Vad blir det för avgift om jag väljer att inte samla in matavfall? En miljöstyrande taxa införs som innebär att årsavgiften ökar med 570 kronor för de som inte sorterar matavfall.
 • Du kan läsa mer om de olika abonnemangen och priserna under fliken “Information och avgifter”,
 • Till vilken nytta? Matavfall kan behandlas biologiskt genom att rötas i en biogasanläggning.
You might be interested:  Omx Stockholm Pi Vad Är Det?

Då får man ut biogas som kan användas som drivmedel i bilar och bussar och man slipper använda så mycket fossila bränslen som bensin och diesel. Dessutom får man biogödsel som kan användas på åkermark i stället för konstgödsel. Måste jag vara med? Det är frivilligt att sortera sitt matavfall men vi vill att så många som möjligt sorterar, eftersom matavfallet är en resurs som bör tas tillvara.

Jag har så lite matavfall och det känns onödigt med ett extra kärl? Vi vill att så många som möjligt sorterar sitt matavfall för att kunna uppnå större miljövinster. Jag har barn som använder blöjor och klarar inte att få det gröna kärlet tömt var fjärde vecka? Hushåll med blöjbarn eller särskilda behov kan teckna abonnemang för insamling av matavfall som innebär att även det gröna kärlet töms varannan vecka.

Då innebär det en avgiftshöjning. Vad händer om jag sorterar fel? Om det blir felsorterat avfall i matavfallet finns det risk för att till exempel skadliga mikroplaster kommer att spridas och att den biologiska behandlingen försvåras. Sophämtarna har till uppgift att titta i matavfallskärlen i samband med tömning.

 • Om de upptäcker att någon fel noteras det och följs upp.
 • Jag komposterar mitt matavfall idag, hur berörs jag av det nya systemet? Som systemet ser ut kan du välja mellan att fortsätta kompostera ditt matavfall eller välja att gå med i insamlingen och skicka ditt matavfall till rötning.
 • Vad gör jag åt fastfruset matavfall? Påsarna kan frysa fast om de är varma och fuktiga när de slängs i kärlet på vintern.

Här är några tips hur du kan undvika det:

Se till att matavfallet runnit av ordentligt innan du lägger det i påsen. Slå in matavfallet i lite hushållspapper som suger upp fukten. Lägg lite tidnings- eller hushållspapper i botten av påsen. Låt påsen ligga ute och frysa till lite innan du slänger den i kärlet, gärna under en hink för att hindra djur från att komma åt påsen. En fryst påse fastnar inte lika lätt i kärlet. Se till att matavfallet inte ramlar ur påsen när du slänger den i kärlet. Om kärlet är rent fryser påsarna inte fast lika lätt. Om påsarna redan har frusit fast i kärlet behöver du se till att kärlet går att tömma på hämtningsdagen. Skaka på kärlet eller slå försiktigt på sidorna på kärlet så lossnar påsarna bättre.

Vad gör jag åt eventuell lukt? Matavfall kan lukta om det förvaras för länge och för varmt. Ju mer fukt i matavfallet desto mer lukt kan man få. Matavfallspåsen som ska användas är av papper just för att matavfallet ska kunna torka upp lite under förvaringen i köket.

Se till att matavfallet rinner av ordentligt innan du lägger det i matavfallspåsen. Häll aldrig ner flytande matavfall som soppa eller sås i påsen. Byt påse ofta. När det är sommar och varmt kan du byta påse innan den blir full. Det kan du också göra om du har matavfall som luktar extra mycket (ex räkskal), för att slippa lukt i köket. Skölj räkskal och fiskrens i kallt vatten eller lägg det i en påse i frysen innan du slänger det i matavfallet. Lägg lite hushållspapper (en tidningssida) i botten av påsen för att suga upp fukt. Stäng påsen ordentligt innan du slänger den i matavfallskärlet. För att slippa lukt i sopkärlet bör du rengöra kärlet med jämna mellanrum. Låt kärlet stå i skugga så mycket som möjligt och se till att locket på kärlet alltid är stängt. Genom att stryka lite ättika inuti kärlet kan man hålla lukt och flugor borta.

Blir det inte massa flugor i matavfallskärlet? Det går aldrig att få helt fritt från flugor, de finns överallt i vår omgivning, men genom att rengöra kärlet med jämna mellanrum kan du minska problemet. Blir det inte en massa onödiga transporter med ett extra kärl? Man får ut mer energi genom att röta matavfallet än vad som går åt för att transportera det.

 • Är det tillåtet att höja avgiften för de som inte deltar i matavfallsinsamlingen? Enligt Miljöbalken får avgift tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.
 • Vad kostar det att byta kärl? Du kan kostnadsfritt byta storlek på det gröna kärlet för restavfall genom att ta med ditt tomma och rengjorda kärl till någon av våra platser för kärlbyten.

Om du vill att vi genomför bytet vid din fastighet får du betala en avgift enligt taxa. Kärlet för matavfall finns bara i en storlek, d.v.s.140 liter. För mer information: byte av kärlstorlek Kan jag dela det bruna kärlet med min granne? Ja, under förutsättning att ni är två närboende fastighetsägare som också klarar att dela det minsta gröna kärlet (140 liter) för restavfall.
Visa hela svaret

Varför kommer sopbilen så tidigt?

Motiveras med att sopbilarna ska slippa morgonrusningen – I Helsingfors centrum kan soporna tömmas flera gånger i veckan eftersom avfallsrummen är så små. Dessutom sker tömningen av olika slag av sopor skilt. Till exempel kan också glas- och metallavfall tömmas klockan 5 på morgonen i centrum av Helsingfors.

“Det förorsakar sannolikt buller som är ännu mer störande än annan soptömning. Och eftersom husen ligger så nära varandra kan tömningen vid ett hus störa sömnen hos invånare i ett annat hus”, står det i besväret till domstolen. Helsingforsregionens miljötjänster motiverar den tidiga sophämtningen med att sopbilarna då inte fastnar i morgonrusningen.

Det här gör att trafiken löper lättare och att trafiksäkerheten och luftkvaliteten förbättras.
Visa hela svaret

När töms gröna tunnan?

Tunnan töms i normalfallet varannan vecka. Om du komposterar allt förmultningsbart avfall från hushållet och trädgårdsavfall i en skadedjurssäker behållare kan du ansöka om hämtning var fjärde vecka. Läs mer om kompostering av avfall.
Visa hela svaret

Var kan man hämta Matavfallspåsar i Malmö?

VILLA. Kläm en matavfallspåse i locket på kärl 1 på tömningsdagen. Chaufförerna ska då se till att leverera nya påsar till dig. Tills vidare har vi också ett antal utlämningsställen där du själv kan hämta fler påsar.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Är Det Att Bo I Helsingborg?

När avfall upphör att vara avfall?

Avfall kan upphöra att vara avfall när avfallet genomgått en återvinningsprocess. Det kan ske genom att tillämpa så kallade End of waste-kriterier eller genom en bedömning i det enskilda fallet.
Visa hela svaret

När upphör avfall vara avfall?

Bedömning av när avfall upphör att vara avfall EU-kommissionen har tillsammans med medlemsländerna tagit fram EU-förordningar med kriterier för när olika avfallsslag upphör att vara avfall, så kallade End of waste-förordningar. Sådana förordningar finns i dagsläget för järn-, stål- och aluminiumskrot, glaskross och kopparskrot.

Eftersom förordningarna är bindande är det viktigt att avfallsinnehavare som vill att deras avfall ska upphöra att vara avfall är medvetna om de existerande EU-förordningarna och avgör om de träffas av bestämmelserna eller inte. En avfallsinnehavare är inte tvungen att se till att sitt avfall upphör att vara avfall.

Det är först när innehavaren är intresserad av att återvinna avfallet så att det ska upphöra att vara avfall som det blir viktigt för denne att kontrollera om det finns bindande kriterier för det specifika avfallet. Naturvårdsverkets tolkning är att EU-förordningarna träffar den som vill sälja järn-, stål-, aluminiumskrot, glaskross eller kopparskrot som en produkt.

Detta mot bakgrund av hur definitionen av producent är utformad i förordningarna, det faktum att kriterierna ska tillämpas vid överlåtelse och att förordningarna omfattar just dessa fraktioner. Om det inte finns någon producent i Sverige som vill sälja till exempel järn- och stålskrot som produkt, blir det därmed inte aktuellt för svenska företag att tillämpa kriterierna för järn- och stålskrot.

Förordningarna beskriver de kriterier som ska vara uppfyllda efter återvinningsförfarandet, vilket avfall som får användas som insatsmaterial vid återvinningen samt hur det avfall som används som insatsmaterial ska behandlas vid återvinningsprocessen.

Förordningarna anger villkor som ska vara uppfyllda för varje överföring från producenten till en annan innehavare. En producent definieras i detta sammanhang som: den innehavare som överför till exempel metallskrot till en annan innehavare för första gången efter det att metallskrotet har upphört att vara avfall.

Bestämmelserna gäller även den som importerar motsvarande material till EU. Med importör avses: en fysisk eller juridisk person etablerad i unionen och som för in metallskrot som har upphört att vara avfall i unionens tullområde. För varje sändning av det aktuella materialet ska producenten eller importören utfärda en försäkran om överensstämmelse enligt en mall som återfinns i den förordningen.
Visa hela svaret

När töms min Trädgårdstunna?

Trädgårdskärlet töms varannan vecka mellan vecka 9 och vecka 50. Trädgårdsavfall är allt komposterbart som uppkommer vid trädgårdsskötsel. Det bästa sättet att hantera trädgårdsavfall är att ha ett abonnemang för trädgårdsavfall.
Visa hela svaret

Var kan jag slänga hushållssopor?

Återvinningscentraler, återvinningsstationer och miljöstationer – På återvinningscentralen kan du lämna grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall. Återvinningscentraler, Stockholm Vatten och Avfalls webbplats På återvinningsstationen kan du slänga papp, plastförpackningar och tidningar, glas och metall.
Visa hela svaret

Kan man slänga kläder i soptunnan?

Tänk på det här –

Av de 7,5 kilo textilier vi slänger i soporna per person och år är ungefär hälften i så gott skick att de skulle kunna användas av någon annan. Sträva efter att använda textiler längre och ta hand om dem på rätt sätt, så skapas så lite sopor som möjligt. Hela kläder och hemtextilier som du inte använder kan du sälja, skänka eller lämna till en välgörenhetsorganisation eller annan insamlare. Uttjänta och trasiga kläder och hemtextilier kan du lämna till kommunens insamling för textilavfall. Kontakta din kommun för att få svar på hur det fungerar där du bor.

Visa hela svaret

Får man slänga löv i soptunnan?

Skaffa ett eget trädgårdskärl – Du som har ett hus med en trädgård skaffa ett abonnemang hos NSR om att få trädgårdsavfall hämtat vid din tomt. I trädgårdskärlet kan du lägga grenar, gräs, löv och liknande avfall som uppstår vid normal skötsel av din trädgård.
Visa hela svaret

Hur ofta töms soptunnan?

Varför har ni valt detta system? Vi har utrett om och hur insamling av matavfall ska kunna genomföras på bästa sätt och kommit fram till att detta sätt är det mest fördelaktiga. Det är också det system som används av de flesta kommuner i Sverige. Är egen kompostering av matavfall att föredra framför den bruna tunnan? Nej, det nationella etappmålet syftar till att vi ska ta tillvara både näringsämnen och energi ur matavfallet, varav det senare inte är möjligt vid kompostering Hur ofta har man tömning? För villahushåll gäller att matavfallet kommer att hämtas varannan och restavfallet var fjärde vecka.

 • Varför ska jag sortera, blandas inte avfallet ändå? Nej, innehållet i matavfallskärlet blandas inte med innehållet i något annat kärl.
 • Vem är ansvarig för kärlet? Avfall och Återvinning Skaraborg äger alla kärl, men det är du som fastighetsägare som svarar för att hålla det rent.
 • Om det går sönder eller försvinner får du ett nytt kärl men om du avsiktligt skadat kärlet kan du bli skadeståndsskyldig.

Kan jag byta kärlstorlek för matavfallskärlet? För matavfall används bara 140 l kärl. Större kärl blir för tunga att hantera. Var ska kärlet stå? Kärlet måste stå ute på den ordinarie tömningsplatsen när det ska tömmas. Var kärlet står resten av tiden bestämmer du själv.

 • Vad får jag lägga i papperspåsen? Det som rensas bort när maten tillagas eller som blir kvar efter måltiden.
 • Allt som kan ätas eller hör till livsmedlet, undantaget köttben.
 • Även skal, kaffesump, tepåsar kan läggas i matavfallet.
 • Möglig mat går bra, men inte giftiga ämnen som tobak eller läkemedel.
 • Hushållspapper som kladdats ner av mat kan också slängas som matavfall.

Får jag lägga löv och annat trädgårdsavfall i matavfallskärlet? Nej, risken är att det då följer med grus och sten som absolut inte är bra för anläggningen som tar emot matavfallet. Kan jag använda annan påse än papperspåsen? Nej, du måste använda de påsar du får genom Avfall och Återvinning Skaraborg.

 1. Andra påsar kan orsaka problem i biogasanläggningen när matavfallet rötas.
 2. Varför papperspåse? Papperspåse måste användas eftersom plast och bioplast inte kan tas in i biogasanläggningen där matavfallet rötas och försvårar en miljöriktig användning av restprodukten.
 3. Vad innebär det att matavfallet rötas? Först görs en så kallad hygienisering, avfallet värms upp för att döda eventuella smittämnen.

Därefter pumpas avfallet in i en rötningstank där det ligger ca 20 dagar. Under dessa dagar bryts avfallet ner av mikroorganismer och samtidigt bildas biogas. Biogasen består av metan och koldioxid. Gasen renas från koldioxid, uppgraderas, och kan sedan användas som fordonsbränsle.

Jämfört med fossila bränslen ger biogas betydligt lägre utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen. Det som sedan är kvar i rötningstanken när man tagit hand om biogasen är biogödsel. Det är ett snabbverkande gödselmedel som kan ersätta konstgödsel. Hur gör jag när påsarna tagit slut? Vid första leveransen får du påsar som normalt räcker ett halvår.

När du behöver fler påsar kan du beställa flera genom att på hämtningsdagen klämma fast en påse under locket på kärlet. Du kan också hämta påsar på återvinningscentralerna under ordinarie öppettider. Du behöver inte betala något för de nya påsarna men de ska naturligtvis bara användas till ditt matavfall.

 1. Vad blir det för avgift om jag väljer att inte samla in matavfall? En miljöstyrande taxa införs som innebär att årsavgiften ökar med 570 kronor för de som inte sorterar matavfall.
 2. Du kan läsa mer om de olika abonnemangen och priserna under fliken “Information och avgifter”,
 3. Till vilken nytta? Matavfall kan behandlas biologiskt genom att rötas i en biogasanläggning.
You might be interested:  Hur Är Det Att Plugga På Umeå Universitet?

Då får man ut biogas som kan användas som drivmedel i bilar och bussar och man slipper använda så mycket fossila bränslen som bensin och diesel. Dessutom får man biogödsel som kan användas på åkermark i stället för konstgödsel. Måste jag vara med? Det är frivilligt att sortera sitt matavfall men vi vill att så många som möjligt sorterar, eftersom matavfallet är en resurs som bör tas tillvara.

Jag har så lite matavfall och det känns onödigt med ett extra kärl? Vi vill att så många som möjligt sorterar sitt matavfall för att kunna uppnå större miljövinster. Jag har barn som använder blöjor och klarar inte att få det gröna kärlet tömt var fjärde vecka? Hushåll med blöjbarn eller särskilda behov kan teckna abonnemang för insamling av matavfall som innebär att även det gröna kärlet töms varannan vecka.

Då innebär det en avgiftshöjning. Vad händer om jag sorterar fel? Om det blir felsorterat avfall i matavfallet finns det risk för att till exempel skadliga mikroplaster kommer att spridas och att den biologiska behandlingen försvåras. Sophämtarna har till uppgift att titta i matavfallskärlen i samband med tömning.

 • Om de upptäcker att någon fel noteras det och följs upp.
 • Jag komposterar mitt matavfall idag, hur berörs jag av det nya systemet? Som systemet ser ut kan du välja mellan att fortsätta kompostera ditt matavfall eller välja att gå med i insamlingen och skicka ditt matavfall till rötning.
 • Vad gör jag åt fastfruset matavfall? Påsarna kan frysa fast om de är varma och fuktiga när de slängs i kärlet på vintern.

Här är några tips hur du kan undvika det:

Se till att matavfallet runnit av ordentligt innan du lägger det i påsen. Slå in matavfallet i lite hushållspapper som suger upp fukten. Lägg lite tidnings- eller hushållspapper i botten av påsen. Låt påsen ligga ute och frysa till lite innan du slänger den i kärlet, gärna under en hink för att hindra djur från att komma åt påsen. En fryst påse fastnar inte lika lätt i kärlet. Se till att matavfallet inte ramlar ur påsen när du slänger den i kärlet. Om kärlet är rent fryser påsarna inte fast lika lätt. Om påsarna redan har frusit fast i kärlet behöver du se till att kärlet går att tömma på hämtningsdagen. Skaka på kärlet eller slå försiktigt på sidorna på kärlet så lossnar påsarna bättre.

Vad gör jag åt eventuell lukt? Matavfall kan lukta om det förvaras för länge och för varmt. Ju mer fukt i matavfallet desto mer lukt kan man få. Matavfallspåsen som ska användas är av papper just för att matavfallet ska kunna torka upp lite under förvaringen i köket.

Se till att matavfallet rinner av ordentligt innan du lägger det i matavfallspåsen. Häll aldrig ner flytande matavfall som soppa eller sås i påsen. Byt påse ofta. När det är sommar och varmt kan du byta påse innan den blir full. Det kan du också göra om du har matavfall som luktar extra mycket (ex räkskal), för att slippa lukt i köket. Skölj räkskal och fiskrens i kallt vatten eller lägg det i en påse i frysen innan du slänger det i matavfallet. Lägg lite hushållspapper (en tidningssida) i botten av påsen för att suga upp fukt. Stäng påsen ordentligt innan du slänger den i matavfallskärlet. För att slippa lukt i sopkärlet bör du rengöra kärlet med jämna mellanrum. Låt kärlet stå i skugga så mycket som möjligt och se till att locket på kärlet alltid är stängt. Genom att stryka lite ättika inuti kärlet kan man hålla lukt och flugor borta.

Blir det inte massa flugor i matavfallskärlet? Det går aldrig att få helt fritt från flugor, de finns överallt i vår omgivning, men genom att rengöra kärlet med jämna mellanrum kan du minska problemet. Blir det inte en massa onödiga transporter med ett extra kärl? Man får ut mer energi genom att röta matavfallet än vad som går åt för att transportera det.

Är det tillåtet att höja avgiften för de som inte deltar i matavfallsinsamlingen? Enligt Miljöbalken får avgift tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. Vad kostar det att byta kärl? Du kan kostnadsfritt byta storlek på det gröna kärlet för restavfall genom att ta med ditt tomma och rengjorda kärl till någon av våra platser för kärlbyten.

Om du vill att vi genomför bytet vid din fastighet får du betala en avgift enligt taxa. Kärlet för matavfall finns bara i en storlek, d.v.s.140 liter. För mer information: byte av kärlstorlek Kan jag dela det bruna kärlet med min granne? Ja, under förutsättning att ni är två närboende fastighetsägare som också klarar att dela det minsta gröna kärlet (140 liter) för restavfall.
Visa hela svaret

Hur ska soptunnan stå vid tömning?

Matavfallskärlets placering – Kärlets framsida ska placeras med framsidan mot vägen dvs hjulen pekar in mot tomten. Kärlen placeras med 50 cm fritt utrymme runt om och minst 50 cm isär. Det är även viktigt att kärlet för matavfall står till höger och kärlet för restavfall står till vänster – från vägen sett. Se bild hur sopkärlen för restavfall och matavfall ska vara placerade Öppnas i nytt fönster.
Visa hela svaret

När är sista tömning av trädgårdsavfall?

Säsong 2023 – Abonnemanget för trädgårdsavfall kostar 1 338 kronor per kärl, inklusive moms, för hela säsongen 2023 – oavsett när på säsongen du anmäler dig. För att alla anslutna kunder ska få lika många hämtningar under året, oavsett hämtning jämn eller ojämn vecka, justeras de första och sista hämtningarna så att de kommer så nära 1 april – 31 oktober som möjligt. : Hämtning av trädgårdsavfall
Visa hela svaret

När töms soptunnan Karlshamn?

Öppettider

Måndag – torsdag 7:30-16:30
Fredag 7:30-16:00
Dag före röd dag (och afton) 7:30-12:00

Visa hela svaret