När Stänger Vägtullarna I Stockholm?

När Stänger Vägtullarna I Stockholm
Stockholm Den 1 januari 2020 förändrades reglerna för trängselskatt i Stockholm, bland annat tas skatten ut en halvtimme tidigare på morgonen. Trängselskatt tas även ut vissa dagar före helgdag och den första veckan i juli. Skattebeloppen har även anpassats efter hög- eller lågsäsong.

dag före långfredagendag före Kristi himmelsfärdsdagdag före alla helgons dagdag före första maj (om dagen infaller på en vardag), ochdag före nationaldagen (om dagen infaller på en vardag).

Under juli månad tas det inte ut trängselskatt, förutom för de fem första vardagarna i den månaden. Trängselskatten är säsongsanpassad, så att skattenivån varierar under året. Högsäsongen är perioden 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november.
Visa hela svaret

När stänger vägtullar?

Tider och kostnader för trängselskatt på Essingeleden – Den som kör Essingeleden E4 och passerar Fredhäll och Kristineberg får betala en (1) ny passage på Essingeleden. Detsamma gäller om man kör på eller av Essingeleden vid Tranebergsbron.

Tider(klockan) Skattebelopp högsäsong(kronor) Skattebelopp lågsäsong(kronor)
6:00–6:29 15 15
6:30–6:59 27 22
7:00–8:29 40 30
8:30–8:59 27 22
9:00–9:29 20 15
9:30–14:59 11 11
15:00–15:29 20 15
15:30–15:59 27 22
16:00–17:29 40 30
17:30–17:59 27 22
18:00–18:29 20 15

Hade du nytta av informationen på den här sidan? Tack för att du lämnade ett omdöme! Senast ändrad Senast uppdaterad: 2022-08-15, kl 00:01 : Tider och belopp för trängselskatt i Stockholm
Visa hela svaret

Vad kostar vägtullarna i Stockholm?

För både innerstaden och Essingeleden gäller att trängselskatt tas ut för svensk- och utlandsregistrerade fordon, måndag till fredag mellan 06.00 och 18.29. Beloppen för att åka in och ut ur trängselskattezonen i Stockholm är 11, 15, 20, 30 och 45 kronor beroende på vilken tid du passerar.
Visa hela svaret

Vilka tider är det minst trafik i Stockholm?

FAQ – När är det minst trafik i Stockholm? Det är minst trafik i Göteborg på kvällen efter 19 tiden och senare ut på natten, eller under dagen då de flesta är på jobbet. Då är de bästa tiderna för att köra bil i Stockholm. Vad är trängselskatten i Stockholm? trängselskatten i Göteborg är högst 135 kronor per dag och fordon med olika kostnader beroende på vilken tidpunkt på dagen du är ute och kör.
Visa hela svaret

Var kan man se sin trängselskatt?

Appen Mina fordon – Via appen Mina fordon får du information om betalda och obetalda skattebeslut samt passager som registrerats på ett visst fordon och som ännu inte blivit ett skattebeslut. Observera att appen inte visar någon information om infrastrukturavgifter (broavgifter) utan endast trängselskatt.
Visa hela svaret

Vilka tider är det vägtullar?

Stockholm Den 1 januari 2020 förändrades reglerna för trängselskatt i Stockholm, bland annat tas skatten ut en halvtimme tidigare på morgonen. Trängselskatt tas även ut vissa dagar före helgdag och den första veckan i juli. Skattebeloppen har även anpassats efter hög- eller lågsäsong.

dag före långfredagendag före Kristi himmelsfärdsdagdag före alla helgons dagdag före första maj (om dagen infaller på en vardag), ochdag före nationaldagen (om dagen infaller på en vardag).

Under juli månad tas det inte ut trängselskatt, förutom för de fem första vardagarna i den månaden. Trängselskatten är säsongsanpassad, så att skattenivån varierar under året. Högsäsongen är perioden 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november.
Visa hela svaret

Kan man betala trängselskatt med Swish?

Betala trängselskatt via bankgiro Trängselskatt kan betalas via bankgiro på bank, via Internetbank eller med bankernas kuverttjänster. Varje månad får du en avi från Transportstyrelsen med föregående kalendermånads passager och belopp (skattebeslut) att betala. Varje månads skattebeslut ska betalas var för sig.
Visa hela svaret

Vart betalar man vägtull i Stockholm?

Så betalar du trängselskatt – Du kan betala trängselskatt på något av följande sätt:

autogiro e-avi (e-faktura) bankgiro (via det inbetalningskort vi skickar ut) digital brevlåda (erbjuder din brevlådeoperatör en betallösning kan du betala i din digitala brevlåda).

Läs mer om betalning och avisering av trängselskatt,
Visa hela svaret

Kan man göra avdrag för trängselskatt?

Alla utgifter som krävs för din verksamhet får du dra av som kostnad, inklusive trängselskatt. Det kan dock vara en bedömningsfråga om just din verksamhet kräver utgifter för trängselskatt. Kontrollera med Skatteverket!
Visa hela svaret

Vad avgör vem som ska betala trängselskatt?

Enligt Transportstyrelsen ska trängselskatt betalas för de fordon som är registrerade som personbil, lastbil eller buss. Övriga fordon som inte behöver betala trängselskatt är till exempel traktor, motorredskap, motorcykel och uttryckningsfordon. Trängselskatten har tre syften:

Att förbättra mijön Att förbättra framkomligheten i trafiken Att finansiera infrastruktur

Visa hela svaret

Kan arbetsgivaren betala trängselskatt?

Skatteverkets modell – Skatteverket redovisar i ett ställningstagande en modell som kan tillämpas utan förmånsbeskattning när en anställd haft körningar som medfört trängselskatt både privat och i tjänsten. Enligt Skatteverkets modell avtalar arbetsgivaren med den anställde att han genom nettolöneavdrag först betalar ett belopp som motsvarar hela totalbeloppet för trängselskatt enligt beslutet från Transportstyrelsen för bilen i fråga.

 • Vid denna tidpunkt har varken arbetsgivaren eller den anställde kännedom om fördelningen mellan tjänstekörning och privat körning.
 • Sedan har den anställda rätt att med ett avräkningsunderlag som visar vilka passager som avsett tjänstekörning återfå motsvarande delbelopp från arbetsgivaren.
 • Genom detta avtal och i och med att full betalning görs för den privata trängselskatten uppstår ingen skattepliktig förmån, konstaterar Skatteverket.

Som alternativ till ett nettolöneavdrag kan den anställda själv betala skattebeslutet från Transportstyrelsen, och gör därmed ett utlägg för arbetsgivaren motsvarande den del av fakturan som avser tjänsteresor.
Visa hela svaret

Hur många bilar åker på Essingeleden varje dag?

Stockholmstrafiken i siffror Pendlingstrafiken i siffror

300 000 personer av Stockholms 932 917 invånare pendlar dagligen in till Stockholm för att arbeta. (2015)160 000 fordon per dygn kör på Essingeleden.

Antal bilar och bussar som i snitt, under ett vardagsdygn passerade innerstan (hösten 2015): Snittet för södra innerstan: 190 100

Danviksbron: 36 400Liljeholmsbron: 30 800Skanstullsbron: 24 100Skansbron: 16 600

Snittet för norra innerstan: 296 400

Roslagsvägen norr Bergiusvägen: 60 000Uppsalavägen vid Norrtull: 51 300Lidingöbron: 40 000Norra länken under Bellevue: 38 200Klarastrandsleden N Pampaslänken: 26 400

Kollektivtrafiken i siffror 1 000 000 resor görs med buss i stockholmsregionenvarje dag.Stockholms län trafikeras av ungefär 500 busslinjer.

Den mest trafikerade busslinjen är linje 4. Dagligen stiger 60 000 resenärer på och av längs med linjens hållplatser mellan Radiohuset och Gullmarsplan. En vanlig vardag görs det 1 203 000 påstigningar i tunnelbanan, 1 125 000 går ombord på bussarna i länet, 299 000 på pendeltågen och 156 000 pålokaltåg eller spårvagn. Källor: SCB, Stockholms stad, SL m fl : Stockholmstrafiken i siffror
Visa hela svaret

Hur lång tid har man på sig att betala trängselskatt?

Tilläggsavgiften är 500 kronor – Om betalningen inte bokförts på Transportstyrelsens konto för trängselskatt det datum som står på avin, läggs en tilläggsavgift på. Tilläggsavgiften är 500 kronor. Skatten, tillsammans med tilläggsavgiften, måste vara bokförd på vårt konto för trängselskatt senast 30 dagar efter beslutet om tilläggsavgift.
Visa hela svaret

Vilka bilar slipper trängselskatt?

Undantag – Diplomatregistrerade bilar, utryckningsfordon, bussar med en totalvikt av minst 14 ton och EG-mobilkranar är automatiskt undantagna från trängselskatt. Undantaget gäller även för utländska bussar och EG-mobilkranar. Om du har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du få en bil befriad från trängselskatteplikt. Du ska då ansöka om det.

Mer information om att bli befriad från trängselskatt

Visa hela svaret

Måste man betala vägtull i Norge?

Vägavgifter i Sverige & Norge – I Sverige och Norge måste alla fordon, inklusive utlandsregistrerade fordon, betala vägavgift. ANPR systemet (Automatic Number Plate Recognition System) registrera automatiskt fordon som passerar genom vägnätet. Epass24 används av alla vägoperatörer i Sverige och Norge för att underlätta betalning av vägavgifter.

 1. Om ditt fordon är registrerat i Sverige kan du betala alla dina norska vägavgifter automatiskt med Epass24.
 2. Däremot kan du inte använda ett Epass24 konto för att betala svenska vägavgifter, om ditt fordon är registrerat i Sverige.
 3. Har du ett fordon registrerat i Norge, kan du använda Epass24 för att betala dina svenska vägavgifter automatiskt.

Ägare till fordon registrerade utanför Sverige eller Norge kan använda Epass24 för att betala alla avgifter. Ett konto hos Epass24 säkerställer att du betalar rätt belopp i rätt tid. Detta hjälper dig att undvika att betala för sent, vilket kan medföra att berörd vägoperatör kan pålägga extra avgifter för sen betalning.

 1. Du kan registrera flera fordon för enklare administration och kontroll.
 2. Epass24 är gratis, du betalar bara för väganvändningen.
 3. En tilläggsavgift på 500 sek utfärdas om du betalar trängselskatt i Sverige försent.
 4. Med mitt Epass24 konto säkerställer jag att betalningen alltid görs i rätt tid.
 5. Tack Epass!” Maximilian Herrmann, Dusselsdorf “Var på en underbar semester i Norge och körde genom Sverige.

Under resan, registrerade jag mig på Epass24 och både mina svenska och norska vägtullavgifter drogs på mitt kort helt automatiskt. Superenkelt och inte alls så som man är van vid att betala vägavgifter i Italien, där man behöver stanna vid tullstationen.” Michaela Ponzio, Milano Vägavgifter införs i syfte att förbättra infrastruktur, hälsa och miljön i samhället.
Visa hela svaret

När betalar man vägtullar?

Betalning och avisering av trängselskatt Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast det datum som anges på den avi du får hem. Om trängselskatten inte betalas i tid läggs en extra avgift på. Det är viktigt att komma ihåg när skattebesluten ska vara betald och att varje skattebeslut hanteras för sig.
Visa hela svaret

Vilka tider är det vägtullar i Göteborg?

Tider och kostnader för trängselskatt i Göteborg –

Tider (klockan) Skattebelopp (kronor)
06:00–06:29 9 kr
06:30–06:59 16 kr
07:00–07:59 22 kr
08:00–08:29 16 kr
08:30–14:59 9 kr
15:00–15:29 16 kr
15:30–16:59 22 kr
17:00–17:59 16 kr
18:00–18:29 9 kr
18:30–05:59 0 kr

Visa hela svaret