När Slår Björken Ut I Göteborg?

När Slår Björken Ut I Göteborg
Blommar från april – Björkens blomning inleds i sydligaste Sverige normalt under andra halvan av april och avslutas i våra nordligaste städer kring månadsskiftet juni-juli. Björkpollen kan dock förekomma i luften redan i mars, då det förts in med vindar från Centraleuropa.
Visa hela svaret

När brukar björken slå ut?

Våren ovanligt tidig i år också Vitsippor. Foto: Erik Hansson I år genomfördes som vanligt Vårkollen under Valborgshelgen och det blev ett rekordstort intresse. Nästan 12 000 observationer av tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg rapporterades in från ungefär 2 300 medborgarforskare.

 1. Jämfört med data från 100 år sedan har våren hunnit en bra bit längre norrut.
 2. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var det normalt att björkarnas lövsprickning startade precis vid Valborg i allra sydligaste Skåne.
 3. Numera visar Vårkollens data att den sker ända upp till den naturliga Norrlandsgränsen till 1 maj.

Även sälgen har gått från att blomma i hela Götaland och Sveland vid Valborg till att nu, drygt 100 år senare blomma långt upp i Norrland. I fjol var sälgen till och med överblommad ända upp till Mälardalen. – Även om vi har forskningsresultat som visar att lövsprickningen hos björk och blomningen hos vårblommande arter har tidigarelagts ett par veckor sedan 1900-talets början, vet vi att olika arter kommer att påverkas på olika sätt av klimatförändringen.

 • Nu börjar vi skönja vad som är det nya “normala”, men också att vårvädret enskilda år ställer till det, så att avvikelserna kan bli avsevärda, säger Ola Langvall vid Sveriges lantbruksuniversitet och samordnare för Svenska fenologinätverket.
 • Vårkartor för respektive växtart.
 • Älla: SLU/Ola Langval Årets data anses visa hur arterna reagerar på olika väderförhållanden under våren.

Tidiga arter, som tussilago, blåsippa, vitsippa och sälg gick i blom tidigt. Senare fenomen, som björkens lövsprickning och häggblomningen inte hann få tillräckligt med värme för att hinna slå ut innan det blev kallare i slutet av april. Då stannade processen av och tidigblommande arter fick en lång blomperiod.
Visa hela svaret

När är det Lövsprickning?

Över 10 000 observationer av tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg rapporterades in från nästan 2 000 platser i landet, när Vårkollen ville veta hur långt våren hade kommit under Valborgshelgen, vilket är 25 procent mer än de föregående åren.

Dessa växters blomning respektive lövsprickning har kommit långt norrut i år, jämfört med observationer för 100 år sedan, men jämfört med de senaste fem årens vårkollar, så blev det ganska nära medel, då våren tog halt sista veckan innan Valborg och i nordligaste Sverige och fjällen låg snön fortfarande djup.

Under Valborgshelgen genomförde Svenska Botaniska Föreningen tillsammans med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet Vårkollen för sjätte gången. Vårkollen är ett medborgarforskningsprojekt där forskare analyserar data om vårtecken som frivilliga har rapporterat in.

Tanken är att få en ögonblicksbild av hur långt våren har kommit i landet, så att man kan se om och hur vårens ankomst påverkas av klimatförändringar. – Vi är glada att ännu fler har deltagit i Vårkollen i år och hoppas så klart att detta ska bidra till ett ökat engagemang för våra vilda växter och vad som händer med dem i ett förändrat klimat, säger Mora Aronsson, ordförande för Svenska Botaniska Föreningen.

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fanns en liknande verksamhet, vilket gör att Vårkollens resultat kan jämföras med hur det såg ut vid Valborg för hundra år sedan. Till exempel var det normalt att björkarnas lövsprickning startade precis vid Valborg i allra sydligaste Skåne.

Tidigare år med Vårkollen visar att lövsprickningen numera har når långt upp i Svealand till 1 maj och i år även en bit in i södra Norrland. På samma sätt hade sälgen börjat blomma i hela Götaland och Sveland vid Valborg, enligt den historiska databasen, men i år har sälgen påbörjat sin blomning långt upp i Norrland, undantaget nordligaste delarna och fjällen.

Den är t.o.m. överblommad ända upp till Mälardalen. Anmärkningsvärt är också att häggen, som tidigare började blomma först i mitten av maj i sydligaste Skåne, två år i rad nu börjat blomma i delar av Götaland och Svealand. De fem föregående Vårkollarna visar dock att i medeltal startar inte häggens blomning förrän efter 1:a maj.

Även om vi har forskningsresultat som visar att lövsprickningen hos björk och blomningen hos vårblommande arter tidigarelagts några veckor sedan 1980-talet, vet vi att olika arter kommer att påverkas på olika sätt av klimatförändringen. Med så många Vårkollar i bagaget kan vi nu börja skönja vad som är det nya “normala”, säger Ola Langvall vid Sveriges lantbruksuniversitet och samordnare för Svenska fenologinätverket.

I år har det varit ännu tydligare hur olika våra arter reagerar på olika väderförhållanden under våren och, inte minst, hur stor påverkan snötäckets utbredning vid den här tidpunkten har. Särskilt tydligt är detta för de tidiga arterna, såsom tussilago, blåsippa och sälg.
Visa hela svaret

När tappar björken sina löv?

Först färgprakt, sedan tomt – Efter färgprakten faller löven av. Om det kommer en köldknäpp kan det ske inom ett dygn. Och kring den 20 oktober brukar träden vara kala i vårt land. Löven fälls för att de inte klarar vinterkylan. Det börjar med att trädet drar ut klorofyll och andra näringsämnen ur bladen och lagrar dem i de övervintrande delarna.

De andra färgämnena syns då klorofyllet försvinner från bladen. Småningom har lövet gjort sitt och trädet bildar ett tunt separerande skikt mellan sig självt och lövet – och de allt lösare sittande löven flyger iväg av blåst eller regn. Processen styrs av hur mycket av tillväxthormonet auxin det finns vid tillfället.

Mängden auxin styrs i sin tur av hur många ljusa timmar det är under dygnet.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Är Det Att Bo På Lidingö?

När blommar hägg 2022?

Under Valborgshelgen genomfördes Vårkollen för åttonde året i rad. Observationer av tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg rapporterades in från medborgarforskare landet runt. Blomningen respektive lövsprickningen (björk) har inte kommit riktigt lika långt norrut i år som medeltalet av tidigare Vårkollar.

För de tidiga arterna har det tagit stopp vid snögränsen, så att de inte avancerat längre än för 100 år sedan, medan de senare arterna har kommit en bit längre norrut än förr. Under Valborgshelgen genomförde Svenska Botaniska Föreningen tillsammans med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet Vårkollen för åttonde gången.

Vårkollen är ett medborgarforskningsprojekt där forskare analyserar data om vårtecken som frivilliga har rapporterat in. Med Vårkollen får vi en ögonblicksbild av hur långt våren kommit i landet vid samma tid varje år och kan på så sätt se om och hur vårens ankomst påverkas av klimatförändringar.

Vi är glada att vi har ett stadigt intresse för att vara medborgarforskare och delta i Vårkollen. Vi hoppas så klart att detta ska bidra till ett ökat engagemang för våra vilda växter och vad som händer med dem i ett förändrat klimat, säger Mora Aronsson, ordförande för Svenska Botaniska Föreningen.

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fanns en liknande verksamhet, vilket gör att Vårkollens resultat kan jämföras med hur det såg ut vid Valborg för hundra år sedan. Till exempel var det normalt att björkarnas lövsprickning startade precis vid Valborg i allra sydligaste Skåne.

Vårkollen visar att det numera är normalt att lövsprickningen når ända upp till den naturliga Norrlandsgränsen till 1 maj. I år har dock björken bara börjat sin lövsprickning upp till Mälardalen, med Småländska höglandet undantaget. På samma sätt hade sälgen börjat blomma i hela Götaland och Sveland vid Valborg, enligt den historiska databasen, men i år har sälgen påbörjat sin blomning hela vägen upp till snögränsen (se SMHI:s snödjupskarta från 2022-04-30 ).

Under ett par år tillbaka har också häggen, som tidigare började blomma först i mitten av maj i sydligaste Skåne, börjat blomma ända uppe i Svealand, men i år är det bara längst ut på väst- och sydkusten som häggen har börjat blomma på några få ställen.

 1. De tidigare Vårkollarna visar dock att häggens blomning i medeltal inte startar förrän efter 1:a maj, även i nutid.
 2. Även om vi har forskningsresultat som visar att lövsprickningen hos björk och blomningen hos vårblommande arter har tidigarelagts ett par veckor sedan 1900-talets början, vet vi att olika arter kommer att påverkas på olika sätt av klimatförändringen.

Nu börjar vi skönja vad som är det nya “normala”, men också att vårvädret enskilda år ställer till det, så att avvikelserna kan bli avsevärda, säger Ola Langvall vid Sveriges lantbruksuniversitet och samordnare för Svenska fenologinätverket. I år har det varit väldigt tydligt hur olika vårvädret kan påverka olika arter, beroende på hur tidigt de blommar eller påbörjar sin lövsprickning.

De tidiga arterna, såsom tussilago, blåsippa, vitsippa och sälg kom tidigt i blom tack vare en mild början på våren, medan björkens lövsprickning och häggblomningen, som är lite senare i starten, inte hann få tillräckligt med värme för att hinna slå ut innan den kyliga perioden i april inleddes och hela processen för att komma till lövsprickning respektive blomning stannade av.

Vi ser också att de tidigblommande arterna fortfarande blommar i stora delar av landet, även om de började blomma för flera veckor sedan, medan de har hunnit blomma över i södra Sverige under år då våren kommer tidigt. Det är också tydligt att tussilagons och sälgens blomning i år har begränsats av att det fortfarande ligger mycket snö i Norrlands inland, vilket gör att dessa inte blommar längre norrut än förr i tiden, även om blomstarten troligtvis påbörjades tidigare i söder.
Visa hela svaret

När slår träden ut i Göteborg?

Göteborg Det är bara början av februari, men i Göteborg blommar redan körsbärsträden. Den kalla vintern har uteblivit och i Seminarieparken har knopparna börjat slå ut.
Visa hela svaret

Vilka träd slår ut sist?

Lövsprickning och lövfällning – Asken är omtalad för att “slå ut sist av alla lövträd på våren samt att fälla sina blad först av alla lövträd på hösten”, Men det är en sanning med modifikation. Helt klart är att fullvuxen ask (med höjd över 30 meter och med en diameter i brösthöjd av åtminstone en meter) är “sist ut” under vårens lövsprickning, gällande alla inhemska lövträd.

 1. Däremot kan icke fullvuxna träd, slå ut före t.ex.
 2. Ekar av samma storlek.
 3. Men askens rykte som första lövfällande träd på hösten stämmer knappast alls, oavsett trädets storlek.
 4. Askens lövfällning är mycket tydligt knuten till frostnätter, främst efter höstdagjämningen,
 5. I slutet av september kan trädet klara enstaka frostnätter, men från mitten av oktober fälls löven typiskt under den andra eller tredje “riktiga” frostnatten *,

Notabelt är att trädet (d.v.s. varje individ) fäller samtliga sina löv under en och samma natt, samt att löven faller av gröna. Till skillnad från de flesta andra lövträd antar asken inga “höstfärger”. Björk, bok, lind och alm är exempel på lövträd som alla kan fälla sina blad före asken.
Visa hela svaret

När faller löven från träden?

Varför skiftar löven färg och sedan faller av träden? – Vintern är en torr säsong så snart allt vatten i marken är fruset och oåtkomligt. Å för att träden ska klara av torkan tappar de sina löv. I vanliga fall, då det är varmare, kan trädet suga upp vatten ur marken och lövet bereda näring genom fotosyntesen.

 • Men vid +3 grader stannar fotosyntesen av, och det är det gröna i lövet – klorofyll – som sköter fotosyntesen.
 • När fotosyntesen upphör på grund av kyla bryts klorofyllet ner och lövets alla andra färger blir synliga.
 • Det är då det blir så in i vassen vackert! Först blir det orange och gult.
 • När det blir ännu kallare, till exempel om nätterna, suger trädet in all den sista näringen och då blir vissa löv även röda.
You might be interested:  Vilket Vaccin I Kalmar Län?

Tillslut, när det inte är tillräckligt med vatten i lövet kvar, vissnar det och faller av och det vackra skådespelet börjar lida mot sitt slut. Löven som faller och lägger sig som ett täcke på marken ser ut som ett stort färgglatt hav i naturen. Men så fort de legat någon dag dör cellvävnaden och nedbrytningen påbörjas.
Visa hela svaret

Var kan man hitta björk?

I Sverige finns två virkesproducerande arter – vårtbjörk (Betula pendula) och glasbjörk (Betula pubescens). Björkarna utgör tillsammans 2/3 av landets totala lövträdsvolym, eller drygt 12 % av det totala virkesförrådet på produktiv skogsmark ( läs mer om björkens utbredning och virkesförråd ).

 • Båda arterna växer bäst på friska näringsrika marker.
 • Vårtbjörken har en medelproduktion på omkring 10 m 3 sk per ha och år på bra marker.
 • Den växer något så när även på torrare och magrare marker medan glasbjörken har ett försprång på fuktiga och våta marker, till exempel på torvmark och styv lera.
 • Arterna förekommer ofta i blandning.

På frisk mark är detta en nackdel eftersom glasbjörkens där endast ger 70 – 80 % av vårtbjörkens produktion. Vårtbjörkens volymproduktion varierar beroende på förhållandena från ca 70 till 100 % av granens. Förädlad björk kan dock nå upp i samma produktionsnivå som granen.

Björk har också fördelen att den startar snabbt. Det är först i 40-50-årsåldern som granen drar ifrån. Är man ute efter att snabbt producera virke är förädlad björk ett både lockande och klimatsmart alternativ. Björkarna är uttalat ljuskrävande pionjärträd, och de finns spridda över hela landet upp till fjällskogen.

Vårtbjörken har sin tyngdpunkt i södra Sverige, där den utgör 30-50 % av björkarnas virkesförråd, men i norr dominerar glasbjörken med 80-90 %. Glasbjörk (Betula pubescens). Illustration Bo Mossberg från Den nordiska floran. Vårtbjörk (Betula pendula). Illustration Bo Mossberg från Den nordiska floran.
Visa hela svaret

Kan man äta bär från hägg?

Den väldoftande häggen (Prunus padus), som växer i hela landet utom på Öland och Gotland, får också bär som är ätliga. De svarta bären, som egentligen är stenfrukter, har en söt och sträv smak.
Visa hela svaret

När är mellan hägg och syren?

Den infaller på försommaren, någon gång i maj eller juni, beroende på vädret och naturligtvis var i landet man bor. Uttrycket ‘ mellan hägg och syren ‘ brukar sättas samman med historien om en skomakare som satte upp en skylt på dörren, där det stod ‘stängt mellan hägg och syren.’
Visa hela svaret

När slår häggen ut?

Hägg (Prunus padus) är ett medelstort träd i familjen rosväxter som blir 3-14 m högt och blommar i maj till juni.
Visa hela svaret

Får löv sent?

Ask (Fraxinus excelsior) Den lövas sist av alla våra träd, ofta så sent som i början av juni, och avlövas först av alla, ibland redan i september. Få andra svenska träd har sammansatta blad. Bladen är motsatta, upp till 25 centimeter långa med fyra till sju bladpar och ett uddblad.
Visa hela svaret

När blir träden gröna på våren?

Frågeställare Olof Olsson måndag, 12 juni, 2017 – 12:30 Svarat av: Ola Langvall Försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning SLU Fråga Hej! Nu i vårtider skulle det vara kul att veta vilka träd som slår ut först respektive sist och de ungefärliga skillnaderna. Jag är mest intresserad av sälg, rönn och hägg kring Storsjön i Jämtland. Svar Hej Olof! När det gäller i vilken ordning olika trädslag “slår ut”, är det först och främst frågan om du med detta menar lövsprickning eller blomning.

 1. När det gäller andra växter handlar det uteslutande om blomning, men när det gäller träd brukar intresset framför allt vara för lövsprickningen.
 2. Nu sammanfaller ofta dessa fenologiska fenomen i tiden för de flesta träd, men inte alla.
 3. Lind t.ex.
 4. Blommar ju inte förrän mitt i sommaren.
 5. Lövsprickningen sker tidigast hos hägg och senast hos rönn, av de trädslag som du räknar upp.

Björk och sälg kommer däremellan. Om du vill kolla hur det ser ut just kring dina hemtrakter, kan du gå in på Naturens kalenders hemsida, se länk längre ner på sidan, där du kan på Sverigekartan se vid vilka datum de första rapporterna på lövsprickning (och blomning) gjordes för olika platser.
Visa hela svaret

När blir träden gula?

Naturen anpassar sig nu till vintern och därför ändrar trädens blad sina färg och faller av. De olika färgerna skapas av ämnen i bladen. Vissa finns där hela tiden medan andra färger bildas och ökar vid rätt väderlek. Ny forskning visar att trädens röda färg är en sorts solskyddsmedel,

Växter får näring genom fotosyntes. Det är en process som omvandlar koldioxid och vatten till socker genom solens energi. Energin fångas upp av klorofyllet som är det gröna pigmentet i löv och i växternas gröna delar. Sockret som produceras genom fotosyntes transporteras runt i trädet och lagras i bladen.

Växter behöver solljus och värme för att producera klorofyll (som också kan förstöras i för starkt ljus). På sommaren skapas klorofyll hela tiden och löven håller sig då gröna. På hösten då ljuset avtar minskar produktionen av klorofyll och bladen ändrar färg.

 • Det enda undantaget bland lövträden vars blad inte ändrar färg på hösten är alen.
 • Anledningen tros vara att alens blad innehåller mer kväve än andra trädsorter.
 • Om en växt inte får ljus gulnar den.
 • Det syns tydligt om man exempelvis slår upp ett tält på en gräsmatta, då gulnar gräset så småningom under.

På vintern, när det är mindre ljus, produceras inte klorofyll. Det finns redan ett gult pigment, så kallade karotinoider, i lövens celler men det syns inte förrän produktionen av klorofyll avtar. Det är för övrigt samma pigment som i morötter. När den gröna färgen i bladen försvinner, återstår det gula karotinet och bladen gulnar.

You might be interested:  Vad Händer I Påsk I Göteborg?

Alla nätter snabbar på bladens färgskiftning. En del blad får vackra röda färgnyanser. Dessa färger bildas genom att trädet producerar antocyaniner: Det går till så att när ett träd gör sig redo att fälla sina blad, så bildas ett lager av celler invid bladskaftet i basen av lövet. Detta lager stramar åt sockrets färd tillbaka in i trädet vid fotosyntes.

När sockret koncentreras i bladen reagerar sockret med proteinerna i cellernas saft och producerar antocyaniner. De ger ett lila-rött pigment som också gör så att äpplen blir röda och vindruvor vinröda. Mängden antocyaniner varierar från år till år, de ökar när solen lyser, vid torka och när temperaturen är över noll grader.

 • Enligt en ny studie från Umeå universitet ger den röda färgen löven ett viktigt skydd mot solens strålar.
 • När klorofyllet försvunnit från bladen kan trädet få för mycket ljus, men den röda färgen stoppar ljuset.
 • Det är bland det farligaste som finns när växten får för mycket ljus som den inte kan använda.

Jag brukar likna det vid en kärnreaktor utan kontroll, säger Stefan Jansson, professor på Umeå Plant Science Center till Göteborgs-Posten, Väderleken bestämmer färgerna Den perfekta väderleken för vackra färgskiftningar hos träden är en kombination av kalla nätter- men inte frysgrader, och torra, soliga dagar. När Slår Björken Ut I Göteborg Oxeln, sorbus intermedia, får en speciell grå-vinröd färg och tappar sina blad ganska tidigt. I trädets grenar kan man sen tydligt se trastar och andra fåglar äta bären när löven trillat av. Foto: Kristina Bäck och MPF Licensed by Wikipedia Ekens blad quercus robur, blir mest gulbruna men är spröda och fina. Foton: Kristina Bäck Asp, populus tremula, har underbara rasslande blad som doftar gott på hösten. De kan vara gula eller har röda varierande färger men gyllengul färg är vanligast. Om man tittar kan man se att de röda asparna alltid står gruppvis tillsammans. De är en grupp som är identisk, en så kallad klon. Björkens blad blir gula, betulus pendula, är små och fina att använda till lövkompost, liksom aspens och rönnens blad eller att kratta in i trädgårdsland som vintertäckning.Foto: Kristina Bäck och Rocor via Flickr Rönnen, här en Ullungrönn, Sorbus Dodong, som har underbara röda färger och bär. Ullungrönnens bär är inte alls lika sura som vanliga rönnbär. Foton: Kristina Bäck När Slår Björken Ut I Göteborg När Slår Björken Ut I Göteborg Lönnen, acer platanoides, är känd för sina färgsprakande blad i härliga nyanser. Detta blad har s k “lönntjärfläckar”. De bildas av svampen Rhytisma acerina o ch visar sig som svarta fläckar på hösten. Den är vanligt förekommande, men eftersom den är mycket känslig för förekomst av svavel i luften finns den inte i närheten av svavelutsläpp. Alen, almus sp,, är det enda lövträdet som har kvar sin gröna färg hela hösten. Anledningen anses vara att alens blad innehåller mer kväve. Foto: Eila Kaarina via Flickr och Free Photos via Flickr När Slår Björken Ut I Göteborg Linden, tilia cordata, vars nyutslagna blad man kan äta i en sallad på våren får gul höstfärg. Foton: James Gaither via Flickr och Annelivia via Flickr När Slår Björken Ut I Göteborg När Slår Björken Ut I Göteborg Hästkastanjens, aesculus hippocastum, stora blad går i gula nyanser vid lövfällningen. Kastanjerna trillar också ner till glädje för många barn. Foton: Julia M via Flickr och Vilma Bharatan via Flickr Källor: Naturhistoriska Riksmuseet och The Guardian
Visa hela svaret

När ska björk avverkas?

Björken – ett folkkärt träd Björken (Betula) är vårt vanligaste lövträd och växer i hela landet. I Sverige finns vårtbjörk (Betula pendula), glasbjörk (Betula pubescens) och dvärgbjörk (Betula nana), men det är de två förstnämnda som ofta sammanförs till arten vanlig björk.

 1. Ronan är smal och barken är från början gyllenbrun, men blir sedan vit med mörka tvärställda korkporer.
 2. Barken på glasbjörken är ofta vitare och slätare än vårtbjörkens.
 3. Tittar man sedan på grenarna så är vårtbjörkens mer nedhängande och glasbjörkens mer uppåtriktade.
 4. Vårtbjörken har fått sitt namn av att skotten är försedda med hartsvårtor.

Glasbjörkens årsskott är håriga och inte så sträva. Björken är vårt mest ljuskrävande träd, men släpper även igenom ljus så att andra träd, till exempel gran, kan leva i dess skugga. Vårtbjörken trivs bäst på friska medelgoda skogsmarker, men växer också på torra, sandiga marker, medan glasbjörken behöver mer vatten och växer på fuktig skogs- och hagmark, i kärr och liknande.

 • Lövsprickningen, som är ett tecken på att sommaren är på gång, sker i mitten av maj i de södra delarna av landet.
 • Vid lövsprickningen är vårtbjörkens små blad brungröna och glasbjörkens ljust gröna.
 • Björken är ett så kallat pionjärträd och lägger gärna beslag på mark som blivit ledig efter avverkning av äldre skog eller efter skogsbrand.

De lätta fröna sprids lång väg med vinden. Många björkar skjuter också många stubbskott. Den kan bli upp till 300 år, men är fullvuxen redan i 80-årsåldern och avverkas i skogsbruket vid 60-80 års ålder. Vårtbjörken är mer snabbvuxen och producerar större mängd virke än glasbjörken.
Visa hela svaret

När Ansa björk?

Beskära björk – råd Hej Björk ska du inte beskära på våren, då blöder den ymnigt och kan ta skada. Beskär den under JAS-perioden, alltså juli, augusti, september. Björkar bör egentligen inte beskäras alls, de växer vackrast om de får behålla sin naturliga form.

 • Ibland måste dock björken beskäras, som i ditt fall där grenarna hänger över gatan.
 • Det blir nog bäst om du inte klipper i grenar i övrigt utan bara stammar upp björken istället.
 • Det vill säga, ta bort några av de nedersta grenarna helt så att stammen blir något högre, och så att de lägsta grenarna därmed hamnar högre upp och inte vållar förbipasserande besvär.

Med vänlig hälsning Sylvia : Beskära björk – råd
Visa hela svaret