Hur Mycket Skatt I Karlstad?

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 95 408 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Karlstads kommun till 32,95 procent, vilket var den 92:a lägsta i Sverige. Byt kommun Visa alla nyckeltal för denna kommun Byt nyckeltal Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund. Kommunens webbplats
Visa hela svaret

Vilken kommun har lägst skatt?

Senast uppdaterad: 2022-12-16 Publicerad: 2022-12-16 I kommunalskatten ingår både skatt till kommunen och skatt till landstinget. Under 1960- och 1970-talen ökade kommunalskatten kraftigt.2023 uppgår medelskattesatsen i landet till 32,23 procent, en sänkning med 0,01 procentenheter jämfört med 2022.

 1. Den genomsnittliga kommunalskattesatsen, exklusive begravningsavgift, uppgår 2023 till 32,23 procent.
 2. Detta är mer än en fördubbling jämfört med 1960 då kommunalskatten i genomsnitt låg på 14,63 procent.
 3. Framförallt gjordes höjningarna under 1960- och 1970-talen, men tendensen med stigande skattesatser har hållit i sig även under senare år.

I genomsnitt är kommunalskatten idag 1,9 procentenheter högre än den var år 2000. Förutom skatt till kommunen och landstinget inbegrep kommunalskatten tidigare även en skatt till kyrkan. I och med att kyrkan i princip helt skildes från staten år 2000 ingår dock sedan dess inte längre någon kyrkoskatt i kommunalskatten.

 1. I stället betalas en avgift av dem som tillhör Svenska kyrkan.
 2. Begravningsavgiften är dock fortfarande obligatorisk.
 3. Tidigare varierande den från församling till församling, men från och med år 2017 är den enhetlig för hela landet med undantag för Stockholm och Tranås.
 4. Notera att begravningsavgiften inte inkluderas i medelskattesatsen i diagrammet ovan, men finns med i diagrammet som redovisar kommunalskattens komponenter.

Kommunalskatten varierar ganska kraftigt från kommun till kommun. Högst är den i Dorotea där den 2023 uppgår till 35,15 procent. Lägst är den i Österåker: 28,98 procent. Läs mer i vår regionala statistik eller se karta nedan. En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.
Visa hela svaret

Hur hög är Regionskatten?

Regionskatt – Förutom kommunalskatt betalar du även regionskatt till Västra Götalandsregionen för år 2022 med 11,48 procent. Det innebär att 11 kronor och 48 öre av varje intjänad hundralapp går till Västra Götalandsregionen.
Visa hela svaret

Hur mycket skatt betalar man i Sunne kommun?

Sunne kommun ligger i Värmlands län och har 13 355 invånare. Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 281 055 kronor. Kommunalskatten i Sunne kommun är 33,35 procent 2023. Kommunens webbplats

Sunne Sverigemedel Utveckling
Invånare i kommunen 13 355 36 043
Antal, 2021
Medelålder 45,2 41,6
År, 2021
Befolkningsökning 0,7 2,2
Procent, treårsbasis, 2018-2021
Medianinkomst 281 055 304 068
Kronor, 2020
Skattesats 33,35 32,23
Procent, 2023
Andel högutbildade 18,6 29,6
Procent, 2021
Förvärvsfrekvens 81,6 79,6
Procent, 2021
Andel företagare 9,5 6,1
Procent, 2021
Nyföretagande 11,6 13,0
Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021
Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) 5,8 7,9
Procent, 2021
Andel förtidspensionärer 5,4 3,9
Procent, 2021
Andel bidragsförsörjda 13,2 13,9
Procent, 2021
Företagsklimat, ranking 1-290 110
Ordningstal, 2021
Största privata arbetsgivare TETRA PAK PACKAGING MATERIAL SUNNE AKTIEBOLAG
Antal anställda, År 2022 Antal anställda: 225
Anställda i kommunen Sunne kommun
Antal årsarbetande, År 2022 Antal årsarbetande: 1 925
Kommunens skatteintäkter 45 494 46 732
kr per invånare, 2021
Statsbidrag och utjämning till kommunen 20 116 9 774
kr per invånare, 2021
Kommunens kostnader 63 753 58 058
kr per invånare, 2021

Sunne har landarealen 1 288 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 74:e största i landet. Senast uppdaterad: 2020-10-29 Publicerad: 2020-10-29
Visa hela svaret

Hur mycket är skatten i Stockholm?

Kommunalskatten – Stockholms stad Invånare i Stockholms stad ska betala kommunalskatt. Kommunfullmäktige beslutar om hur mycket. Den totala kommunala skattesatsen för 2022 i Stockholms stad är 29,82 kronor per intjänad hundralapp när kommunalskatten och regionskatten räknas samman. Regionskatten beslutas av regionfullmäktige.

Kommunalskatt: 17,74 kronor Regionskatt: 12,08 kronor Totalt: 29,82 kronor

Skattesatsen anges i kronor per intjänad hundralapp.
Visa hela svaret

När ska man betala 50 procent skatt?

Något förenklat kan man säga att de allra flesta betalar en marginalskatt på 30-35 %. De som tjänar över 504 000 får en marginalskatt på ca 50 % och de som tjänar över 703 000 kronor får i sin tur en marginalskatt på ungefär 55 %.
Visa hela svaret

Hur mycket skatt betalar man om man tjänar 100 000?

Arbetsinkomster för pensionärer 2015 – För personer som fyller minst 66 år under inkomståret 2015 blir det jobbskatteavdrag efter följande regler: För arbetsinkomster upp till 100 000 kr ges ett jobbskatteavdrag med 20 procent av arbetsinkomsten. Skatten på arbetsinkomster på upp till 100 000 kr blir ca 15 % om den totala årsinkomsten inklusive pensionsinkomster (fastställd förvärvsinkomst) inte överstiger ca 470 000 kr.

 1. På arbetsinkomster i skiktet mellan 100 000 och 300 000 kr per år ges ett jobbskatteavdrag med 5 procent av arbetsinkomsten.
 2. Totalt kan jobbskatteavdraget således uppgå till 30 000 kr.

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim. Bokföring och fakturering för din passion.
Visa hela svaret

Vilket län betalar mest skatt i Sverige?

Genomsnittlig total kommunal skattesats 2019-2022 –

Skatt 2019 2020 2021 2022
Total kommunal skattesats 32,19 32,28 32,27 32,24

Lägst skatt får invånarna i Österåkers kommun (28,98), Solna kommun (29,20) samt Täby kommun (29,63). – Högst skatt får invånarna i Dorotea kommun (35,15 %), Bräcke kommun (35,09 %) och Vindelns kommun (34,95 %).
Visa hela svaret

Vad är högsta skatten i Sverige?

När ska man betala statlig inkomstskatt och hur hög är den? Inkomstår 2022 För inkomståret 2022 finns det endast en skiktgräns och den är 540 700 kronor. På inkomster över denna gräns betalar du statlig inkomstskatt med 20 procent. Skiktgränsen gäller den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort.

För att underlätta beräkningen av hur stora inkomster du kan ha innan den statliga inkomstskatten tas ut, kan du utgå från den så kallade brytpunkten. Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt före grundavdraget. Det finns två brytpunkter. En för dig som inte har fyllt 65 år vid årets ingång och en för dig som är 65 år vid årets ingång.

Du som inte har fyllt 65 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 554 900 kronor (540 700 + 14 200) innan den statliga inkomstskatten börjar tas ut. Du som har fyllt 65 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 618 700 kronor (540 700 + 78 000).

 • Innan den statliga inkomstskatten tas ut.
 • Att du som har fyllt 65 år vid årets ingång har högre brytpunkter beror på att grundavdraget är högre.
 • Inkomstår 2021 För inkomståret 2021 finns en skiktgräns.
 • Skiktgränsen är 523 200 kronor.
 • På inkomster över denna gräns betalar du statlig inkomstskatt med 20 procent.

Skiktgränsen gäller den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort. För att underlätta beräkningen av hur stora inkomster du kan ha innan den statliga inkomstskatten tas ut, kan du utgå från den så kallade brytpunkten.

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt före grundavdraget. Det finns det två brytpunkter. En för dig som inte har fyllt 65 år vid årets ingång och en för dig som fyllt 65 år vid årets ingång. Du som inte har fyllt 65 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 537 200 kronor (523 200 + 14 000) innan den statliga inkomstskatten börjar tas ut.

Du som har fyllt 65 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 596 800 kronor (523 200 + 73 600). innan den statliga inkomstskatten tas ut. Att du som har fyllt 65 år vid årets ingång har högre brytpunkter beror på att grundavdraget är högre. : När ska man betala statlig inkomstskatt och hur hög är den?
Visa hela svaret

Vem betalar mest skatt i Sverige?

Svenskarna som är rikast jämfört med svenskarna som betalar mest skatt Senaste tiden har det skrivits i alla stora medier om våra rikaste svenskar, som äger mer en 1 miljard. Vi tyckte det var kul att jämföra den listan med vilka som betalar mest skatt i Sverige.

Det tragikomiska är att endast några få på förmögenhetslistan syns i skattelistan. Artikeln är lite off-topic men vi tyckte det var intressanta fakta. Högst upp på förmögenhetslistan är IKEAS grundare Ingvar Kamprad med hela 550 miljarder kronor på banken. Tvåa på listan är Stefan Persson som jobbar på H&M och äger 215 miljarder.

Så här ska Karlstad växa 2021-2022

Nykomlingen på listan är grundaren av spelet Minecraft, Markus ‘Notch’ Persson, som har en förmögenhet om 16 miljarder kronor. Ingvar Kamprad är med råge Sveriges rikaste person, men hans finns inte ens med i topp 20 när det kommer till att betala skatt.

Betalar Ingvar någon skatt i Sverige? Som du kan se skiljer sig förmögenhetslistan och skattelistan rejält. Bland svenskarna som tjänar mest hittar vi endast ett fåtal i skattelistan. Kan du hitta dem? De rikaste i förmögenhetslistan finns inte ens med i skattelistan. Det är först när vi räknar ned till 13:e plats som vi hittar Lottie Tham som kommer tvåa i skattelistan.

Även Markus ‘Notch’ Persson betalar sin skatt och hamnar på fjärde plats i skattelistan. Som vi ser är det inte de rika i Sverige som betalar för sig, utan det är alla vi andra. (I vänstra kolumnen står siffran för förmögenhet i miljarder. I den högra kolumnen är siffran skatt i miljoner).

Rikaste Svenskarna Svenskarna som betalar mest skatt
(miljarder)
Ingvar Kamprad, 550 ( IKEA) Barbara Bergström, 207
Stefan Persson, 215 (HM) Lottie Tham 168, (HM)
Hans Rausing, 89 (Tetra Laval) Fredrik Lundberg, 123, (Lundbergs)
Antonia Johnson, 59 (Axel Johnson) Markus Persson, 88, (Mojang)
Ane Uggla, 58 (AP Möller Maersk) Lars-Göran Blank, 71, (Jula)
Melker Schörling, 39 (Securitas) Gustaf Douglas, 69, (Latour)
Frederik Paulsen, 35 (Ferring) Sven Anders Gösta Nordgrén, 62
Jörn Rausing, 30 (Tetra Laval) Carl Douglas, 60, (Latour)
Finn Rausing, 30 (Tetra Laval) Henric Lundgren, 53
Kirsten Rausing, 30 (Tetra Laval) Lars Staffan Johansson, 53
Bertil Hult, 30 (EF) Janis Teodors Dzedins, 51
Fredrik Lundberg, 24 (Lundbergs) Hans Eric Jean Gösta Nicou, 50
Lottie Tham, 23 (HM) Eric Douglas, 48, (Latour)
Torbjörn Törnqvist, 20 (Gunvor Group) Karl-Johan Persson, 47, (HM)
Markus Persson, 16 (Mojang) Jan Axel Bengtsson, 43, (HM)
Roger Akelius, 12 (Akelius Fastigheter) Dan Stern, 41
Gustaf Douglas, 12 (Latour) Martin Larsson, 39
Dan Sten Olsson, 12 (Stenagruppen) Stefan Persson, 39, (HM)
Carl Bennet, 10 (Carl Bennet AB) Bo Larsson, 38
Niklas Zennström, 10 (Skype) Peter Thelin, 38 (Brummer & Partners)

Svenskarna som är rikast jämfört med svenskarna som betalar mest skatt
Visa hela svaret

Vilka har skattetabell 30?

Skattetabell för beräkning av skatteavdrag för år 2023 – Arbetsgivare gör skatteavdrag vid varje utbetalningstillfälle. På inkomst som är huvudinkomst görs skatteavdrag enligt tabell eller enligt beslut från Skatteverket. På ersättningar som inte är huvudinkomst görs skatteavdrag med 30 procent.
Visa hela svaret

Hur blir skatten 2023?

Senast uppdaterad: 2022-12-16 Publicerad: 2022-12-16 Under 2023 sjunker den genomsnittliga kommunalskatten något och den blir i snitt 32,23 procent. Fem kommuner kommer att höja kommunalskatten, medan sju kommuner sänker skatten. Mest ökar den i Vara, där den höjs med 60 öre per hundralapp.

 1. En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.
 2. Under 2023 väntas kommuner och regioner i Sverige möta stora utmaningar.
 3. Majoriteten av regionerna och flera kommuner väntas göra underskott enligt SKR:s ekonomirapport,
 4. Trots detta väljer få kommuner att ändra den kommunala skattesattsen och faktum är att den genomsnittliga kommunalskattesatsen sjunker något under 2023.

De kommuner som väljer att sänka kommunalskatten under 2023 är Vännäs, Hammarö, Orust, Tranås, Trosa, Uppvidinge och Timrå. Mest sänks den i Vännäs, där förändringen blir 25 öre per hundralapp. De fem kommuner som istället väljer att höja den är Vara, Tibro, Ljusnarsberg, Hjo och Solna.
Visa hela svaret

Vad betyder skattetabell 36?

Tips och kom ihåg! – För att räkna fram en löntagares skattetabell kan den antingen hämtas från Skatteverkets webbtjänst eller så kan den räknas fram enligt en formel. Kommunalskattesatsen + Landstingskattesatsen + Avgift för trossamfund = Din skattetabell.

Tänk på att vi alltid avrundar uppåt till närmaste heltal. Det finns finns 12 olika skattetabeller, skattetabell 29-40. De högre tabellerna, 36-40, används oftast i kommuner med hög kommunalskatt och där personen i fråga även är med i kyrkan eller annat trossamfund. Ett datum som kan vara bra att lägga på minnet är den 1 november.

Det är var en anställd bor vid den tidpunkten som ligger till grund för hela kommande skatteår. Om en medarbetare är folkbokförd i Stockholms kommun den 1 november 2020 är det skattetabell 30 som gäller hela det kommande året 2021 oavsett om medarbetare flyttar till Solna kommun där skattetabell 29 används den 2 november.

Ort och gott är det den kommun man är folkbokförd i den 1 november varje år som avgör vilken skattetabell som kommer ligga till grund under hela det kommande året. För dig som arbetsgivare och utbetalare av lön kan du använda dig av FOS-förfrågan för att ta reda på dina anställdas preliminärskatteuppgifter.

Förkortningen står för Fråga Om Skatteavdrag. Förfrågan skickas till Centrala skatteregistret som sedan lämnar svar till dig.
Visa hela svaret

Hur mycket är skatten i Schweiz?

BESKATTNING – Standardbeskattning Varje kanton sätter sina egna skattesatser och pålägger i allmänhet följande skatter; inkomst, nettoförmögenhet, fastigheter, arv och gåvoskatt. Den specifika skattesatsen varierar beroende på kanton och ligger mellan 21 % och 46 %.

I Schweiz är överföring av tillgångar, vid dödsfall, till en make, barn och/eller barnbarn befriad från gåvo- och arvsskatt, i de flesta kantoner. Kapitalvinster är i allmänhet skattefria, förutom när det gäller fastigheter. Försäljning av bolagsaktier är en av tillgångarna, som är befriad från kapitalvinstskatt.

Engångsbeskattning Engångsbeskattning är en särskild skattestatus, tillgänglig för bosatta icke-schweiziska medborgare, utan förvärvsarbete i Schweiz. Som skatteunderlag används den skattskyldiges livsstilskostnader istället för deras globala inkomst och förmögenhet.

Detta innebär att det inte är nödvändigt att rapportera effektiva globala intäkter och tillgångar. När skattebasen har fastställts och kommit överens med skattemyndigheterna kommer den att omfattas av den normala skattesats som är relevant i just den kantonen. Det är möjligt för en individ att ha förvärvsarbete utanför Schweiz och att dra fördel av schweizisk klumpsummabeskattning.

Aktiviteter relaterade till förvaltningen av privata tillgångar i Schweiz kan också genomföras.
Visa hela svaret

Vilket land har högst skatt 2022?

Höga svenska skatter – Det går inte att rakt av jämföra det danska skattesystemet med det svenska. Men redan idag har alltså Danmark en marginalskatt på 56,5 procent jämfört med Sveriges som ligger på 66 procent, med hänsyn tagen till arbetsgivaravgiften.

 1. Det gör att Sverige ligger i den absoluta världstoppen, bara slaget av Belgien.
 2. Genomsnittet för OECD är 46 procent (se tabell nedan).
 3. Förutom arbetsgivaravgiften betalar man i Sverige bara kommunalskatt eller lägre på inkomster på upp till 537 200 kronor (2021).
 4. Hur stor skatten blir avgörs av jobbskatteavdrag och grundavdrag.

Till exempel betalar man 48,6 procent inklusive arbetsgivaravgifter på inkomster över 384 700 kronor. Över en årlig lön på 537 200 kronor så betalar svenskarna också statlig inkomstskatt på 20 procent och över 644 500 kronor hamnar man på den högsta marginalskatten på 66 procent på grund av avtrappningen av jobbskatteavdraget.

Läs mer på Ekonomifakta ) I Danmark betalar de som har en inkomst lägre än 51 000 danska kronor om året enbart ett arbetsmarknadsbidrag på 8 procent. På inkomstnivåer över det omfattas de danska inkomsttagarna också av den så kallade bottenskatten, vilket höjer marginalskatten till 19,1 procent. Nästa stora hopp är när kommunal- (och kyrkoskatt som är frivillig som i Sverige) kickar in.

Det sker vid 57 000 danska kronor. Det är då marginalskatten hamnar på 42,7 procent. Över 592 000 danska kronor i lön blir marginalskatten alltså 56,5 procent. “Parterna är överens om att driva förslaget i förhandlingarna om ett slags tillväxtpaket”. I Danmark betalar de som har en inkomst lägre än 51 000 danska kronor om året enbart ett arbetsmarknadsbidrag på 8 procent.

 • På inkomstnivåer över det omfattas de danska inkomsttagarna också av den så kallade bottenskatten, vilket höjer marginalskatten till 19,1 procent.
 • Nästa stora hopp är när kommunal- (och kyrkoskatt som är frivillig som i Sverige) kickar in.
 • Det sker vid 57 000 danska kronor.
 • Det är då marginalskatten hamnar på 42,7 procent.

Över 592 000 danska kronor i lön blir marginalskatten alltså 56,5 procent. Trots de borgerliga partiernas gemensamma agenda finns ingen politisk majoritet i Folketinget för att höja gränsen för när toppskatten ska betalas. – Parterna är överens om att driva förslaget i förhandlingarna om ett slags tillväxtpaket, som initierades i september av regeringen.
Visa hela svaret

Hur mycket skatt betalar man i Lidingö?

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 162 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Lidingö stad till 29,92 procent, vilket var den sjunde lägsta i Sverige. Byt kommun Visa alla nyckeltal för denna kommun Byt nyckeltal Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund. Kommunens webbplats
Visa hela svaret

Vad är en hög lön 2022?

Tjänar du mer än 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar en lön på 44 375 kronor i månaden eller en årslön på 532 500 kr (år 2022 ) så har det i de flesta tjänstepensionsavtalen betydelse för hur mycket pengar din arbetsgivare sätter av till din framtida pension.
Visa hela svaret

När börjar man skatta 30%?

En utländsk arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige ska göra skatteavdrag från ersättning för arbete som utförs i Sverige från och med den 1 januari 2021. Skatteavdraget är 30 procent.
Visa hela svaret

Hur mycket betalar man i skatt om man tjänar 30000?

Lön År Månad Varannan månad Vecka Dag Timme Marginal skattesats 32.6% Genomsnittlig skattesats 29.1% Sammanfattning Om du tjänar 360 000 kr om året och är bosatt i Stockholm, Sverige, blir du beskattad 104 682 kr, Det betyder att din nettolön blir 255 318 kr om året, eller 21 277 kr i månaden.

Den genomsnittliga skattesatsen är 29.1% och din marginalskatt blir 32.6%, Marginalskatten betyder att varje extra krona du tjänar beskattas med denna skattesats. En löneökning med 100 kr, beskattas med 32.64 kr, och din nettolön blir då 67.36 kr, Bonus Exempel En 1 000 kr bonus betyder en ökning av nettolönen med 1 000 kr,

En 5 000 kr bonus betyder en ökning av nettolönen med 3 368 kr, VIKTIGT* Kvarhållning är beräknade och baseradet på Stockholm tabeller i Sverige, inkomstskatt. For enkelhetens skull har vissa variabler (som civilstånd och andra) antagits. Detta dokument representerar inte juridisk auktoritet och ska endast användas för uppskattning.
Visa hela svaret

Är 35 000 en bra lön?

Vad är en dålig lön i sverige Hejsan, Har läst några inlägg om vad ni har för löner här på forumet. Det är ju skyhöga löner där snittet ligger 45000 plus. Medellönen i Sverige ligger på 36100kr. Så jag undrar vad är en dålig lön i Sverige idag? Vad är en godtagbar lön i Sverige idag? Samt vad bör man tjäna när man är t.ex 20, 30, 40 osv.T.ex så är 35000kr i månaden jätte bra när man är under 30 år men är man 50 år så är det kanske inte lika bra.

Någon som har en lista på genomsnittslönen baserat på olika åldersgrupper? Jag har timlön själv och tjänar 158kr i timmen vilket motsvarar cirka 26000 om jag jobbar 167 timmar i månaden. Jag är 21 år och började jobba efter gymnasiet. Tänker att det beror på om du har en högskoleutbildning eller inte.

Fackförbund brukar prata om en ingångslön på 32 500 kronor för akademiker. Så under det med en högskoleutbildning är lågt. Sedan ska den lönen höjas löpande. Så om du är äldre bör lönen vara högre. Låg ekonomisk standard anses vara 60 procent av medianlönen i Sverige (32.400 kr år 2020, alltså 19.440 kr för det året). Hur Mycket Skatt I Karlstad Låg ekonomisk standard, vuxna, är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess förutsättningar. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i Sverige. I Sverige uppgick medianlönen till 32 400 kronor i månaden år 2020. Den var något högre i privat sektor än bland offentliganställda, men skillnaden var inte större än 300 kronor i månaden. Genomsnittslönen i hela ekonomin uppgick till 36 100 kronor.3 gillningar Apropå arbetade timmar i månaden finns den här tråden som jag startade ifall det ämnet är intressant.

Jag jobbar hemifrån. I min bransch arbetar folk oftast för mycket snarare än för lite, inklusive jag själv. Även efter att jag avslutat arbetsdagen (vanligtvis efter mer än de förväntade timmarna) kollar jag ofta Slack och mailar. Tur för mig att jag tycker att arbetet är intressant och gör det på egen hand.1 gillning Hej Emil och välkommen! Du får ta hänsyn till ålder och utbildning på de som postar, liksom vilka det är som är intresserade nog av ekonomi för att hänga på en blogg om investerande.

Själv är jag 45+ med 7 års universitetsstudier i ryggen och har medvetet valt ett yrke med god löneutveckling. I din ålder tjänade jag däremot motsvarande ungefär 21000 i månaden och var först i 30-årsåldern jag tjänade mer än du gör nu. Inflationsjusterat förstås.

Vad är en dålig lön? Det ör lite som hur långt är ett snöre? Det beror på din ålder, erfarenhet, bransch, utbildning etc. Om man väljer att jobba som vårdbiträde inom hemtjänsten väljer man t.ex. ett av Sveriges sämst betalda arbeten (har jag för mig i alla fall) och då skulle 26000 vara en rasande bra lön.

Om du däremot är utbildad civilingenjör med 5 års erfarenhet så är det ingen vidare lön.1 gillning harvest: Fackförbund brukar prata om en ingångslön på 32 500 kronor för akademiker. Så under det med en högskoleutbildning är lågt. Sedan ska den lönen höjas löpande.

 • Så om du är äldre bör lönen vara högre.
 • Det kanske facken brukar.
 • Men det är rätt stor spännvidd i begreppet “akademiker” och stora skillnader mellan “högskoleutbildning” och “högskoleutbildning”.
 • Som exempel skulle jag tro att både civilingenjörer i teknisk fysik, tandläkare, bibliotekarier och även lite löst lästa kurser i genusvetenskap eller filmvetenskap skulle gå att klämma in i begreppet.

Vissa blir erbjudna dussintals jobb med “hög” lön innan examen, andra får aldrig en lön som når upp till svensk medel. Vidare har ålder ungefär ingenting med lönesättning att göra. Däremot kan erfarenhet och kompetens vara avgörande för vilken tjänst, och därmed vilken lön, du kan få.1 gillning Emil_H: Medellönen Viktigt att skilja på medellön och medianlön.

Medel kan dras upp väldigt mycket av en extremt rik person (som lätt kan tjäna mer än flera hundra tusen fattiga), så då är det bättre att jämföra med medianen (personen som är i mitten).4 gillningar anon27713381: Vidare har ålder ungefär ingenting med lönesättning att göra. Det finns visst ett samband då de äldre har haft mer tid att få mer erfarenhet och samla mer kompetens.

Det visar ju dessutom all statistik på. Välkommen hit! Jag tycker att så länge utbildning och tid i yrket matchar någorlunda hur den branschen ser ut samt att lagkraven kring minimilönen följs så finns det inga dåliga löner. Flippa burgare på Donken är absolut ett vettigt jobb, fast i första hand för den utan yrkesutbildning t ex.

 • Men mäter man sig mot de med likvärdig utbildning och lika många år i yrket och ligger långt efter, då kan man börja tala om oskälig kanske, men fortfarande inte nödvändigtvis dålig.
 • Även exempelvis geografi kan spela in.
 • I vissa yrken tjänar man mer i storstäder och i andra mindre, drivet av kompetens och tillgång på arbetskraft etc.

Så, det är lite för komplext att svara på kort tycker jag. Självklart är det olika för olika yrken. Men det var ett referensvärde. När det gällde lönen så tänkte jag på den årliga lönerevisionen. Alla bör få en årlig löneökning motsvarande inflationen. Och om du gör karriär eller byter arbetsgivare så kan du även höja lönen realt.

 1. Om du inte är helt fel på bollen bör du kunna göra en sådan resa i ditt arbetsliv.
 2. Emil_H: T.ex så är 35000kr i månaden jätte bra när man är under 30 år men är man 50 år så är det kanske inte lika bra.
 3. Någon som har en lista på genomsnittslönen baserat på olika åldersgrupper? Jag har timlön själv och tjänar 158kr i timmen vilket motsvarar cirka 26000 om jag jobbar 167 timmar i månaden.

Jag är 21 år och började jobba efter gymnasiet. Finns t.ex. här, Så 25 000 kr verkar medellönen vara mellan 18 och 24 års ålder. jonhi: Det finns visst ett samband då de äldre har haft mer tid att få mer erfarenhet och samla mer kompetens. Det visar ju dessutom all statistik på. Emil_H: Jag har timlön själv och tjänar 158kr i timmen vilket motsvarar cirka 26000 om jag jobbar 167 timmar i månaden. Jag är 21 år och började jobba efter gymnasiet. Du tjännar mer än typ 82% i din årskull om man kollar på år 2020, se grafer nedan. Men det blir lite orättvis bild i din ålder då många studerar.
Visa hela svaret

Hur många tjänar över 50 000 i månaden?

Snart lägger regeringen budget. Jaktsäsongen på rika har inletts och lägger sig som en våt filt över ambitioner, flit och egen ansträngning. Ett år vid makten och jaktsäsongen på rika har inletts. De rika i samhället ska bidra mer, och lösa de flesta av samhällsproblemen, om man får tro retoriken.

 1. I valrörelsen sa Magdalena Andersson att “bara de riktigt rika” skulle få höjd skatt, och den gränsen var satt till en lön på 60 000 kronor per månad.
 2. I budgeten har gränsen för “riktigt rik” flyttats till 50 000 kronor per månad, som nu samtliga får höjd skatt.
 3. Aftonbladets ledarsida gnuggade händerna av förtjusning och skrev att skatten för de rika måste gå att höja ännu mer.

Problemet är att vi inte har så många i rika i Sverige som folk verkar tro. Ta till exempel Markus “Notch” Persson, som sålde Minecraft och har en förmögenhet på elva miljarder. Han bor i USA. Nicklas Zennström sålde sitt livsverk Skype när han bodde i England.

 • Pengarna sitter delvis i en stiftelse nu.
 • Folk som är riktigt rika eller planerar att bli flyttar från Sverige.
 • Skälet är enkelt – vi har fortfarande alldeles för höga skatter.
 • Men om nu regeringen vill beskatta de rika, varför har de då inte med en förmögenhetsskatt i sin budget? För att vi redan testat det och resultatet blev inte mer skatteintäkter, bara att kapitalet strömmade ut ur Sverige för att investeras i företag, fastigheter och annat utomlands.

Så den togs klokt nog bort, av socialdemokrater. I stället ska alltså “de riktigt rika” som har hög lön bidra mer. Hur många tjänar då över 50 000 kronor per månad? Endast tre procent av befolkningen. Då kan man undra vad skillnaden mellan rik och vanlig är i Sverige.

Medianlönen är 28 000 kronor per månad. Efter skatt blir det 21 500 kronor. Tack vare jobbskatteavdraget 2 400 kronor mer än innan. En “riktigt rik” i Sverige får ut 33 000 kronor. Detta är skillnaden mellan vanlig och rik – 11 500 kronor, enligt socialdemokraternas definition. Och nu ska alltså den skillnaden ner, helst utplånas.

Dessa personer betalar redan över en halv miljon i löneskatt (inkl sociala avgifter) varje år, jämfört med medelinkomsttagaren som betalar 234 000. Den procent som tjänar mest i Sverige betalar i dag minst en miljon per person och år. På grund av den progressivitet som redan finns i skattesystemet får du bara behålla 40 kronor av varje ny hundralapp du får i löneökning när du tillhör “de riktigt rika”.

Men eftersom vi lever i ett land som sett varje egen ansträngning som ett brott mot kollektivet räcker det med att tjäna blott 38 000 kronor för att vara höginkomsttagare. Lönespridningen är den minst i hela OECD. Den svenska avundsjukan har tyvärr dominerat det här landet alldeles för länge och vänstern har alltid varit mer intresserad av att bekämpa rikedom än utrota fattigdom.

För en person blir inte rikare för en annan får mindre, bara relativt sett mindre fattig då skillnaden minskar. Symbolpolitik när den är som sämst. Den nu ökade beskattningen av de som redan bidrar många gånger fler än andra förväntas ge ynka 2,7 miljarder.

 1. Detta ska jämföras med att bara Sidas biståndsbudget är 27,5 miljarder i år.
 2. Men summan tar dessutom noll hänsyn till människors beteende.
 3. Och varför ska du jobba mer eller ta det där chefsjobbet om det lönar sig betydligt mindre ekonomiskt? Vi beskattar tobak, bensin och annat för att minska konsumtionen men om man höjer skatten på arbete ska detta plötsligt inte leda till mindre arbetande? Detta går alltså inte ihop.

Intäkterna till staten kommer bli betydligt mer blygsamma, kanske rent av noll. Kvar är bara tom plakatpolitik och en ännu större skattebörda som lägger sig som en våt yllefilt över ambitioner, flit och egen ansträngning. Den svenska avundsjukan har tyvärr dominerat det här landet alldeles för länge.
Visa hela svaret

Är 80000 En bra lön?

En genomsnittlig VD i Sverige tjänar 74 0000 kr/mån – Men att ha en traditionell lön på motsvarande 80 000 skulle troligtvis kräva ganska mycket av mig som person, både tidsmässigt och energimässigt. Tex tjänar en genomsnittlig VD i Sverige i min ålder i snitt 74 000/månad (källa SCB).
Visa hela svaret

Vilka kommuner sänker skatten?

Sju kommuner sänker skatten 2023, fem höjer den dec 16, 2022 | Nyheter Den genomsnittliga kommunalskatten sjunker något 2023 när sju kommuner sänker skatten, medan fem kommuner istället höjer den. Störst blir skattesänkningen i Vännäs och högst höjning får skattebetalarna i Vara.

Under 2023 sjunker den genomsnittliga kommunalskatten i Sverige med 1 öre till 32,23 kronor per 100 kronor inkomst. Sju kommuner sänker skatten 2023: Hammarö, Orust, Timrå, Tranås, Trosa, Uppvidinge och Vännäs. Störst sänkning blir det för skattebetalarna i Vännäs där skatten sänks med 25 öre. Samtidigt är det fem kommuner som höjer skatten: Hjo, Ljusnarsberg, Solna, Tibro och Vara.

Högst skattehöjning får skattebetalarna i Vara där skatten höjs med 60 öre. Lägst skatt i Sverige fortsätter Österåkers kommun ha med en kommunalskattesats på 28,98 öre. Högst skatt har fortsatt Dorotea med en skattesats på 35,15 öre per 100 kronor inkomst.
Visa hela svaret

Hur mycket skatt i olika kommuner?

Statistiknyheter – Den totala kommunala skattesatsen minskar något nästa år 2022-12-16 Den totala kommunala skattesatsen minskar något i genomsnitt nästa år och uppgår till 32,23 procent. De genomsnittliga förändringarna i skattesatsens två delar – kommunal skattesats och skattesats till regioner – är så små att de mäts i delar av ören. Alla statistiknyheter för denna statistik
Visa hela svaret

Vilka kommuner har lägst skatt i Stockholm?

När bestäms skattesatsen 2023? – Skattesatsen för kommunalskatt sätts för varje kalenderår. Nästa gång den ändras blir 1 januari 2023. Det är alltså vid årsskiftet som du får reda på om din kommun höjer eller sänker skatten för det gällande året. Vanliga frågor och svar – Kommunalskatt Vad är kommunalskatt? Kommunalskatt är den del av din inkomstskatt som går till kommunen och regionen du bor i.

 • Ommunalskatt betalas av alla personer som är folkbokförda i Sverige och har en beskattningsbar inkomst.
 • Hur mycket betalar vi i kommunalskatt? Kommunalskatten är olika i alla olika Sveriges kommuner, och det skiljer över fem procentenheter mellan den kommun som har lägst och den som har högst.
 • Men snittet för Sverige ligger på 32,24 procent för 2022.

Vilken kommun har högst kommunalskatt 2022? Högst kommunalskatt 2022 har Dorotea kommun i Västerbottens län. De har en skattesats på 35,15%. Var betalar jag kommunalskatt? Du betalar kommunalskatt i kommunen du är folkbokförd i – oavsett var du jobbar.
Visa hela svaret

Vilken kommun i Skåne har lägst skatt?

Kävlinge i Skåne – En av kommunerna med lägst skatt är Kävlinge kommun. Foto: Tomas Oneborg En av kommunerna med lägst skatt är Kävlinge kommun. Foto: Tomas Oneborg Kommunalskatten varierar stort mellan Sveriges kommuner – mellan 29 och 35 procent. Det betyder att en medelinkomsthushåll betalar runt 25 000 kronor mer i skatt om den bor i kommunen med högst skatt jämfört om det hade bott i kommunen med lägst skatt, enligt intresseorganisationen Skattebetalarna.
Visa hela svaret