Hur Många Studerar På Uppsala Universitet?

Hur Många Studerar På Uppsala Universitet
Uppsala universitet grundades redan år 1477 och är idag ett starkt och brett forskningsuniversitet som rankas bland de främsta i världen. Här finns omkring 50 000 studenter och nära 5 000 forskare. Det yttersta målet för universitetet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.
Visa hela svaret

Varför ska man plugga i Uppsala?

En podd om livet som student – Universitetet är en stor del av staden Uppsala, välkommen hit – välkommen hem som mottot i staden lyder. Uppsala är en plats som lockar många olika studenter tack vare sitt breda utbud av studentlivet. Oavsett vem du är så finns det något här för dig.
Visa hela svaret

Vilka universitet är svårast att komma in på?

Svårast att komma in på Lunds Universitet (22,29) Karolinska Institutet (22,21) och Uppsala universitet (22,19). Något enklare på Linköpings universitet (21,77), Umeå universitet (21,73) och Örebro universitet (21,67).
Visa hela svaret

Vilket universitet är lättast att komma in på?

Lågt antagningspoäng = låg lön? – Så behöver det verkligen inte vara! Eftersom många av utbildningarna med lägre antagningspoäng oftast har haft färre sökande kan behovet av den kompetensen vara hög ute på arbetsmarknaden. Antagningspoängen speglar alltså inte nödvändigtvis lönen.

I listan nedan har vi samlat fem exempel på spännande utbildningar som hösten 2021 antog alla som sökte till programmen. Yrkeslärarprogrammet är ett kortare program för dig som har yrkeserfarenhet och som vill arbeta som lärare på gymnasiets yrkesprogram eller inom vuxenutbildning. Hösten 2021 blev alla som sökte till utbildningen förutom två personer antagna till programmet.

Yrkeslärare beräknas ha mycket stora möjligheter till arbete nu och om fem år och medellönen ligger på 37 400 kronor.
Visa hela svaret

Hur hoppar mån av universitetet Uppsala?

Avregistrering. Om du inom tre veckor efter kursstart avbryter studierna på kursen ska du meddela institutionen. Du blir då avregistrerad och får möjlighet att söka kursen igen vid ett senare tillfälle. Observera att det inte räcker med att lämna återbud på antagning.se för att avregistrera sig.
Visa hela svaret

Hur många Omtentor Uppsala?

Om tentan blir omtenta Lina Svensk / / / Publicerad 2018-10-05 12:06 Väldigt många har både en och två omtentor innanför rocken när de till slut kommer i mål och tar ut sin examen. Men finns det några begränsningar för hur många gånger man kan kugga ett examinerande moment innan universitetet säger stopp? Kan man behöva betala för det till slut? Vi reder ut “Det finns omtentor, men inte omfester” brukar det ju heta i studentmun när man vill truga med en kompis på nationsklubb kvällen innan hen ska ta en fyratimmars salstenta i ottan.

De av oss som är det minsta lättledda har nog också gått på den där devisen någon enstaka gång innan man insett att det inte riktigt är ord att leva efter (många fester liknar ändå varandra efter ett tag och att plugga inför en omtenta parallellt med att nästkommande delkurs inleds är precis så jobbigt som det låter), men då är det också bra att veta vad som komma skall när lyckoruset från den prioriterade utekvällen lagt sig.

You might be interested:  Vad Heter Ån I Uppsala?

Så vilka regler riktlinjer gäller egentligen när det kommer till missade eller kuggade examinerande moment vid Uppsala universitet? Vi frågade Cilla Häggkvist, biträdande chef för studentavdelningen. För det första – finns det några begränsningar för hur många gånger man kan ta om ett examinerande moment? – Rent generellt gör det inte det.

 • Högskoleförordningen har som grundregel att antalet examinationstillfällen inte ska vara begränsade – att man har rätt att ta om ett examinerande moment hur många gånger som helst.
 • Däremot kan de enskilda lärosätena själva besluta om begränsningar inom vissa utbildningar och kurser av olika anledningar, men då måste man erbjuda minst fem examinationstillfällen.

För praktik och VFU kan man begränsa det till två tillfällen av praktiska och kostnadsmässiga skäl.

Finns det några sådana begränsningar vid Uppsala universitet? Varför begränsar man antalet examinationstillfällen vid vissa utbildningar? Det finns ingen möjlighet att få en kompletteringsuppgift eller liknande om man inte har klarat en examinerande uppgift efter att man har kuggat de examineringstillfällen som erbjuds? Vad händer om universitetet lägger ner en kurs och jag ännu inte har tentat av den? Kan jag inte bara tenta av en liknande kurs som ges? Kan man till slut bli tvungen att betala för att få ta en omtenta?

– Ja, det gör det, till exempel på MedFarm.* Men där man har begränsat antalet examinationstillfällen måste det framgå tydligt i kursplanen hur många tillfällen det rör sig om. – Det kan finnas flera anledningar. Att man till exempel begränsar antalet gånger man kan få VFU har att göra med att det dels kostar pengar att skicka ut någon på praktik, och dels att det är väldigt svårt att placera ut en student som tidigare blivit underkänd på sin praktik på ett nytt ställe.

 • Men ofta har det att göra med just kostnader och lärares arbetstid i och med att tid måste tas från undervisningen.
 • En klassisk salstenta är förhållandevis billig, men andra examinerande moment, som till exempel labbar, kan kosta en hel del i utrustning och därför inte erbjudas så många gånger.
 • Inom vissa utbildningsområden kan det också finnas säkerhetsmässiga skäl till begränsningen – har exempelvis en blivande läkare inte klarat en examination vid något av de sex tillfällen som erbjuds för studerande på grundnivå, så kanske inte det yrket är det bästa valet för den individen.

I så fall bör personen ta kontakt med en studievägledare som kan hjälpa den att hitta en annan lämplig utbildning. – Nej, då kan man inte ta sig vidare i utbildningen och får ta kontakt med en studievägledare för att reda ut hur man kan gå vidare. Men anser man att något i själva examinationsprocessen har gått felaktigt till eller att bedömningen har gått till på fel sätt så kan man kontakta vår betygsombudsman.

Man kan inte överklaga ett betyg, däremot kan man få det omprövat av examinator eller så kan betygsombudsmannen utreda om examinationen eller betygssättningen har gått felaktigt till. – Vid Uppsala universitet ska man alltid erbjuda tre omtentatillfällen vid tre på varandra följande terminer efter att en kurs slutar erbjudas.

Så har du kuggat en sådan har du ett och ett halvt år på dig att tenta av den. – Nej, du måste vara registrerad på kursen du tentar av och ha klarat de andra obligatoriska momenten. Däremot är det ju säkerligen till din fördel att du redan kan mycket av det som finns med i kursplanen.

 • Nej, det är alltid gratis.
 • Samma regler gäller för omexaminationer som för ordinarie examinationstillfälle.
 • Uppdatering: Under 2019 beslutade man, dels tack vare påtryckningar från Farmacevtiska studentkåren, att vid Farmaceutiska fakulteten att ta bort omprovsbegränsningen med undantag av verksamhetsförlagda kurser.
You might be interested:  Var Ska Man Bo I Lund?

Vid Medicinska fakulteten finns dock begränsningen kvar. Vem bestämmer? De regler och riktlinjer som omnämns i artikeln gäller för examinerande kursmoment generellt, alltså inte endast en klassisk sals- eller hemtenta, utan även exempelvis VFU, laborationer och inlämningsuppgifter.

Reglerna för examination vid UU regleras på flera olika nivåer – i grunden ligger Högskoleförordningen, därefter finns de universitetsövergripande arbetsvillkoren för studenter, sedan de enskilda fakulteternas bestämmelser och slutligen reglering i utbildningens kursplan. I “riktlinjer för studenternas arbetsvillkor”, som du hittar på universitetets hemsida, kan du läsa mer om vilka rättigheter och skyldigheter du har gällande examination.

Dåtidligt högtidligt Lite kuriosa på tema tentamina: På 1800-talet var studenterna i Uppsala tvungna sätta på sig frack, både när de anmälde sig till tentamen och sedan när de – i regel hemma hos professorn – tenterade. Under 1900-talets lopp ändrades detta men långt fram i tiden fanns det lärare som var mycket noga med klädseln vid sådana tillfällen.
Visa hela svaret

Får man dator på Uppsala universitet?

Carolina Rediviva och ämnesbiblioteken – Carolina Rediviva har 15 publika datorer och en kombinerad utbildnings- och datasal med 9 datorer. Datasalen kräver campuskort för tillträde. Datorer finns att låna på alla ämnesbibliotek. Se bibliotekens öppettider,
Visa hela svaret

Hur många pluggar på GU?

11 435 studenter Varav 2 628 inom lärarutbildningen. Av antalet studenter var 73% kvinnor inom såväl ordinarie uppdrag som inom lärarutbildningen.
Visa hela svaret

Hur många har sökt till universitet 2022?

Vid midnatt den 17 oktober stängde anmälan till vårens högskoleutbildningar på Antagning.se. Nära 231 000 personer hade då anmält sig till program och kurser – en minskning med nästan 12 000 personer eller knappt fem procent jämfört med vårterminen 2022.

 1. Vi ser en viss minskning jämfört med toppnoteringarna i samband med pandemin, men intresset för högre utbildning ligger fortfarande kvar på höga nivåer.
 2. Demografin och det försämrade ekonomiska läget gör att vi sannolikt får se ett fortsatt högt söktryck, även under kommande ansökningsomgångar, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).

Antalet sökande minskar i alla ålderskategorier. Tydligast är nedgången i åldersgruppen 25–34 år där antalet sökande minskar med nära 7 500 personer eller drygt åtta procent jämfört med vårterminen 2022. Totalt har 230 826 personer sökt program och kurser våren 2023 jämfört med 242 764 personer våren 2022.

Universitet/högskola Anmälningsalternativ Första-hands-sökande VT 2023
Stockholms universitet SU-29989 – Juristprogrammet 1 572
Karolinska institutet KI-42002 – Läkarprogrammet 1 470
Lunds universitet LU-81300 – Juristprogrammet 1 270
Uppsala universitet UU-P7800 – Juristprogrammet 951
Lunds universitet LU-81502 – Läkarprogrammet 906

UHR fortsätter nu att granska de anmälningar som har kommit in, vilket bland annat innebär registrering och bedömning av meriter tillsammans med universitet och högskolor. Den 9 december får de sökande de första antagningsbeskeden. UHR går ut med en djupare analys av samma anmälningsstatistik – Statistik i samband med sista anmälningsdag vårterminen 2023 – fredag den 28 oktober
Visa hela svaret

Vilket är världens äldsta universitet?

Universitetet al-Karaouine – Universitetet Al-Karaouine är enligt UNESCO världens äldsta universitet som har bedrivit undervisning kontinuerligt. Moskén är en plats för religiösa och politiska diskussioner och utvecklades efterhand med undervisning i många ämnen såsom grammatik, retorik, logik, medicin, matematik, musik, astronomi, historia och geografi.
Visa hela svaret

Var kan man sitta och plugga i Uppsala?

Välkommen till Uppsala universitetsbibliotek. Här har vi samlat information om biblioteket som är bra att ha för dig som är ny student. Uppsala universitetsbibliotek består av 10 bibliotek i Uppsala samt 1 i Visby, En del bibliotek har särskilda ämnesfokus, men är ändå öppna för alla, oavsett vad du läser.
Visa hela svaret

Hur är det att bo i Uppsala?

Varför bo i Uppsala? – Varför väljer så många att bo i Uppsala? 4 000 personer flyttar årligen till Sveriges fjärde storstad Uppsala. Vad är det som lockar förutom studier och jobb? Läget är suveränt med endast 18 minuter till Arlanda och 30 minuter till Stockholm.

 • Inom Uppsala är avstånden också korta, vilket gör det möjligt att enkelt ta sig fram till fots eller på cykel.
 • Uppsala är en av Sveriges äldsta städer, med rik historia.
 • Det är en modern stad som lyckats behålla småstadskänslan.
 • Här finns ett rikt kulturliv och utbud av shopping, restauranger och evenemang.

Fyrisån och många vackra grönområden bidrar till en trivsam stadsmiljö. På nära håll finns dessutom en levande landsbygd. Bland de främsta landmärkena och sevärdheterna återfinns Uppsala domkyrka, slottet, Gustavianum, Gamla Uppsala fornminnesområde och Botaniska trädgården.
Visa hela svaret

Hur många har sökt till universitet 2022?

Vid midnatt den 17 oktober stängde anmälan till vårens högskoleutbildningar på Antagning.se. Nära 231 000 personer hade då anmält sig till program och kurser – en minskning med nästan 12 000 personer eller knappt fem procent jämfört med vårterminen 2022.

– Vi ser en viss minskning jämfört med toppnoteringarna i samband med pandemin, men intresset för högre utbildning ligger fortfarande kvar på höga nivåer. Demografin och det försämrade ekonomiska läget gör att vi sannolikt får se ett fortsatt högt söktryck, även under kommande ansökningsomgångar, säger Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).

Antalet sökande minskar i alla ålderskategorier. Tydligast är nedgången i åldersgruppen 25–34 år där antalet sökande minskar med nära 7 500 personer eller drygt åtta procent jämfört med vårterminen 2022. Totalt har 230 826 personer sökt program och kurser våren 2023 jämfört med 242 764 personer våren 2022.

Universitet/högskola Anmälningsalternativ Första-hands-sökande VT 2023
Stockholms universitet SU-29989 – Juristprogrammet 1 572
Karolinska institutet KI-42002 – Läkarprogrammet 1 470
Lunds universitet LU-81300 – Juristprogrammet 1 270
Uppsala universitet UU-P7800 – Juristprogrammet 951
Lunds universitet LU-81502 – Läkarprogrammet 906

UHR fortsätter nu att granska de anmälningar som har kommit in, vilket bland annat innebär registrering och bedömning av meriter tillsammans med universitet och högskolor. Den 9 december får de sökande de första antagningsbeskeden. UHR går ut med en djupare analys av samma anmälningsstatistik – Statistik i samband med sista anmälningsdag vårterminen 2023 – fredag den 28 oktober
Visa hela svaret

Hur många tentor får man göra Uppsala universitet?

Hur många omtentor får du göra? – Huvudregeln är att du i princip ska få hur många försök som helst på dig att examinera en kurs. Men högskolorna får begränsa antalet tillfällen för vissa kurser om det skulle vara orimligt dyrt att tillåta hur många examinationer som helst.
Visa hela svaret