Hur Många Poliser I Göteborg?

Hur Många Poliser I Göteborg
‘Skapar hål i Göteborg’ Av de drygt 180 polisanställda som flyttas kommer runt 45 från väst och majoriteten av dem från Göteborg.
Visa hela svaret

Hur många poliser har Göteborg?

Under 2019 blev polisen i område Väst 260 medarbetare fler – från dagens 4 960 till cirka 5 170. I Göteborg handlar det om en nettoökning på 41 poliser och 24 civilanställda, polisaspiranter inte medräknade.
Visa hela svaret

Hur många poliser finns det i Västra Götaland?

Nästa år kommer Sverige att få en helt ny polisorganisation. Det blir en nationell polis, med sju stora regioner, i stället för 21 polismyndigheter. Klas Friberg, som är länspolismästare för Västra Götalands län, kommer från 2015 att vara regionpolischef för region väst, där även Hallands län kommer att ingå.

Samtidigt har polismyndigheterna i både Västra Götaland och Halland fått krympande resurser. I Rikspolisstyrelsens beräkningsunderlag bedöms de som “minuslän”. När det totala antalet anmälda våldsbrott minskar i de två storlänen, får polismyndigheterna inga nya poliser som ersätter de gamla som går i pension.

Oavsett hur komplexa brotten är. – Man har bedömt att både Västra Götalands län och Halland ska minska totalt. Våra pensionsavgångar och övriga avgångar i år gör att vi blir färre poliser, och vi får inte tillräckligt många att fylla upp för dem som slutar under 2014, säger Klas Friberg.

Det är något som fattats i debatten om den “enorma resursökningen” som polisen har fått sedan 2006, säger Klas Friberg, och konstaterar att räknat till antalet årsarbetskrafter mellan 2006 och 2011 var ökningen i Västra Götalands län sex procent, enligt Brottsförebyggande rådets beräkning. – En ganska modest ökning av resurserna till polisen, säger han.

Även om det tillkommit många unga nya poliser i riket visar också BRÅ:s utredning att många av dem bildar familj och är föräldralediga. – Det är helt rätt. Vår egen statistik visar att nettoarbetstiden har minskat med tre procent sedan 2010. Det kanske inte låter så mycket, men vi är 4 300 anställda.

Räknar man om det till timmar och vad det innebär i årsarbetskrafter så innebär det ungefär 100 personer fler som är lediga. Och då är det inte sjukdomar, utan föräldraledigheter, säger Klas Friberg. Samtidigt är det en stor grupp 40-talister som är på väg att lämna kåren och gå i pension de närmaste åren.

I den nya polisregionen väst kommer det att finnas cirka 3 700 poliser som ska täcka hela området från gränsen till Skåne upp till Värmland. Under de senaste 15 månaderna har det varit 69 skjutningar i Göteborg med 36 skadade och 8 döda. Dramatiska och komplicerade våldsbrott, som tar mycket tid och resurser att utreda.

 • Vad tar Rikspolisstyrelsen för hänsyn till det? – I fördelningsmodellen finns inte den omständigheten med, utan det är våldsbrott generellt, säger Klas Friberg.
 • För att klara ut polisarbetet som helhet i Göteborg i nuläget, har myndigheten fått förstärka med poliser från Skaraborg, Älvsborg och Fyrbodal.

Poliser som annars arbetar på sina orter. Vid nyåret 2014 kommer det att finnas 20 färre poliser i Västra Götalands län enligt dagens beräkning. Vad får det för konsekvenser för polisens arbete i Västra Sverige? – Vi får anpassa verksamheten med den här minskningen i år.

 1. Min syn är att vi inte ska minska mer nu, utan jag kommer att hävda att vi bör få en ersättning under 2015 med nya poliser som åtminstone motsvarar pensionsavgångarna, säger Klas Friberg.
 2. Fakta: Den nya nationella polisen Från 2015 ska landets poliser arbeta inom en och samma myndighet, i stället för 21 stycken olika polismyndigheter.

Polisen kommer att delas in i sju regioner, varav Västra Götalands län och Hallands län bildar region väst. Organisationen för polisen ska vara likvärdig över hela landet. Polisverksamheten ska också komma närmare medborgarna i lokalpolisområden. Ett gemensamt datasystem ska också underlätta för polisen att se brottsmönster och brottstrender över hela riket. Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här,
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Många Sjukhus Finns I Stockholm?

Får man betalt när man läser till polis?

Förmånligt pensionsavtal – Polisen har ett av arbetsmarknadens bästa tjänstepensionsavtal, med pensionsavsättningar som är dubbelt så höga som normalnivån på arbetsmarknaden i övrigt. Vad har man för arbetstider som polis? Vad har man för arbetstider som polis? Arbetstiderna styrs av samhällets behov av poliser, därför jobbar man ofta både kvällar, helger och nätter.
Visa hela svaret

När är det för sent att bli polis?

Fördel med livserfarenhet – Ser du några fördelar med att du själv var lite äldre när du sökte polisutbildningen? – Livserfarenheten är en stor fördel. Jag är trygg i mig själv och då får man mycket gratis. Jag behöver inte pröva mina vingar i olika sociala sammanhang och ser på saker på andra sätt än vad jag gjorde när jag själv var 25.

Jag har en stabilare grund idag och tror också att jag är en bättre polis än vad jag själv hade varit när jag var 25. Vad vill du säga till någon annan som tror att den personen är för gammal för att bli polis? – Jag vet många som skulle passa som polis och som säger att de är för gamla – kanske fast de bara är 35 år.

Det finns ingen åldersgräns för att bli polis! Självklart finns det begräsningar ju äldre man blir, men om det är en dröm finns det säkerligen vägar att ta. Det är bara att sätta sig på cykeln, göra sina marklyft, vara sig själv och ansöka. Kunde jag så kan ju du, det är nog inte försent.
Visa hela svaret

Måste poliser ha hatt?

Huvudbonad – Huvudbonad ska bäras vid all tjänstgöring utomhus. Det finns tre varianter att välja på, antingen en keps, en båtmössa eller en stickad mössa. Vintertid får ordningsvakter bära en fodrad keps. Undantag från krav på huvudbonad vid tjänstgöring utomhus är när du tjänstgör i kostym. Se bärandeföreskriften i bilaga 4 i FAP 670-1.
Visa hela svaret

Vem är chef för polisen?

Rikspolischefen. Rikspolischef sedan den 15 februari 2018 är Anders Thornberg. Christina Weihe är stabschef.
Visa hela svaret

Vem är polischef i Göteborg?

Erik Nord, född 1961, är en svensk polis, som 2014 utsågs till polisområdeschef för polisområdet Göteborg inom Polisregion Väst, Innan dess vara han operativ chef vid Polismyndigheten Västra Götaland, Erik Nord avlade polisexamen 1982. Erik Nord är uppväxt på Hisingen och i Brottkärr i södra Göteborg.
Visa hela svaret

Vad tjänar en polis efter 10 är?

Polisens ingångslön väntas bli över 31 000 kr i månaden Ingångslönen för polisen ska höjas till minst 31 000 kronor till år 2024. Dessutom dubbleras ob-ersättningen i två steg under kommande år. Det meddelade Polismyndigheten och Polisförbundet på en pressträff i dag.

De båda parterna är alltså överens om hur de särskilt avsatta lönemedlen för polislönesatsningar ska användas. Det handlar om 400 miljoner kronor per år, för åren 2022 till 2024. I dag tjänar en nybliven polis runt 27 000 kronor, men 2024 är målet att lönen inte ska understiga 31 000 kronor. Publicerad 13 juni 2022 kl 12:54 SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet.

Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. : Polisens ingångslön väntas bli över 31 000 kr i månaden
Visa hela svaret

Är polis ett bra jobb?

Arbeta som polis | Polismyndigheten Oavsett om du vill bli ingripandepolis, brottsutredare eller ingå i insatsstyrkan är polis ett viktigt, omväxlande och stimulerande yrke.

Hur Många Poliser I Göteborg Hur Många Poliser I Göteborg Hur Många Poliser I Göteborg Hur Många Poliser I Göteborg Hur Många Poliser I Göteborg Hur Många Poliser I Göteborg

1/6 Som polis kommer du att göra skillnad i människors liv, i stort och smått. Du måste kunna hantera utmanande situationer och fatta rätt beslut även under pressade förhållanden. Det kräver att du är trygg i dig själv men framförallt måste du ha en grundläggande vilja att göra samhället tryggare för alla.
Visa hela svaret

You might be interested:  Var Ligger Tingsrätten I Göteborg?

Hur många timmar jobbar en polis?

Oregelbunden arbetstid – Du som arbetar på Polismyndigheten Du som arbetar på oregelbunden arbetstid (skift) har en viss arbetstidsförkortning. Då gäller detta:

38.30 timmar för dig som periodplanerar 38.12 timmar för dig som går på ordinarie (fast) lista

Du som har oregelbunden arbetstid får också arbetstidsförkortning enligt tidssnurran nedan som minskar veckoarbetstiden ytterligare när du arbetar nätter, veckoslut och helger.
Visa hela svaret

Får polisen träna på arbetstid?

Friskvård – Alla medarbetare inom polisen kan få friskvårdsbidrag som en skattefri förmån från arbetsgivaren. Polismyndigheten ger en ersättning på 100 procent av kostnaden för friskvårdsaktiviteter, med maxbeloppet 1800 kronor per år. Polismyndigheten erbjuder också alla medarbetare, utom timanställda, en friskvårdstimme.
Visa hela svaret

Är det farligt att vara polis?

Hot och våld är ett vanligt arbetsmiljöproblem bland poliser. En tredjedel av alla kvinnliga poliser och en fjärdel av alla manliga utsätts för hot och våld i sitt yrke. Det kan till exempel vara sparkar och slag vid omhändertagande av en berusad person.

 • Arbetsgivaren är skyldig att utreda riskerna för hot och våld och vidta lämpliga åtgärder.
 • Polisen ska snabbt kunna kalla på hjälp och då behövs till exempel ett väl fungerande kommunikationssystem.
 • De senaste åren har arbetssjukdomar som beror på sociala och organisatoriska faktorer minskat kraftigt i poliskåren.

Trots det utgör psykosociala besvär en stor andel av anmälda arbetssjukdomar. Ett vanligt problem är för hög arbetsbelastning och för hög arbetstakt, exempelvis för många inkomna ärenden. För mycket att göra och dålig kontroll kan orsaka stress, Långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan bland annat leda till felhandlingar, konflikter och personalomsättning.

 1. Det kan också orsaka högt blodtryck, huvudvärk och värk i axlar och nacke, hjärt- och kärlsjukdomar och problem med magen.
 2. För att förebygga stress är det viktigt med inflytande över sitt arbete, stöd från omgivningen och självklart tid till återhämtning.
 3. Poliser anmäler oftare arbetsskador jämfört med andra yrkesgrupper.

Bland anmälda arbetsolyckor är trafikolyckor vanligt förekommande. Det gäller både bil och motorcykel. En förarutbildning för poliser med fokus på riskmedvetenhet kan vara ett sätt att minska trafikolyckorna. Ansvar för arbetsmiljön Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön.

 1. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.
 2. Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns.
 3. Därefter ska riskerna åtgärdas.

Vart vänder jag mig? Om det finns brister i din arbetsmiljö eller om du upptäcker en risk tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud, Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Fackförbund: Polisförbundet, ST, Seko och Saco-S, Som chef kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarorganisation: Arbetsgivarverket, Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö kontakta Arbetsmiljöverket,

Den här texten vänder sig till verksamma inom branschen och syftar till att beskriva arbetsmiljön, vilka risker som finns och hur man kan göra för att minska dem. Allmänna beskrivningar av yrken finns hos Arbetsförmedlingen,79% (av 125 läsare) hade nytta av den här informationen Hjälpte denna information dig? x Tack för ditt omdöme! Vill du skicka en kommentar till oss? (Max 600 tecken) Skicka Tack för din kommentar! Stäng
Visa hela svaret

Hur många poliser finns det i Danmark?

invånare per polis – Dansk polis har ungefär 15000 anställda varav cirka 10 700 poliser. Det går ungefär 523 invånare per polis i Danmark. I Sverige är motsvarande siffra 484. *De danska poliskretsarna är ekonomiskt fristående, men poliserna är anställda av danska polisen centralt.

Det har varit en händelserik natt. Inbrott, bränder och en trött kollega som kört av vägen. Det senare väcker en viss munterhet bland de cirka 25 poliser som deltar i utsättningen på lokalpolisstationen i Nykøbing-Falster. Två av dem reser sig och lämnar mötet efter bara några minuter. – De ska köra en transport.

You might be interested:  Hur Hög Är Bocken I Gävle?

Det går fyra transporter i dag. Sammanlagt åtta man behövs till det, suckar John Hansen, fackordförande för lokalpoliserna i kretsen. Det handlar om transporter fram och tillbaka mellan häkten och domstolar. I Danmark var det inte bara polisväsendet som reformerades 2007 – även rättsapparaten centraliserades.82 lokala domstolar blev 24.

 • För poliserna i Sydsjælland och Lolland-Falster, som till ytan är en av de största poliskretsarna, innebär det många och långa skjutsningar till häktningsförhandlingar och rättegångar.
 • Man tänker till en extra gång innan man frihetsberövar någon nu och har nog blivit lite väl återhållsam på den punkten, säger John Hansen.

I Nykøbing-Falster doftar det syrligt och lite bränt. Från en hög skorsten väller bullig vit rök. Här ligger en av Danmarks två stora sockerfabriker. – Det kallas för det vita guldet. Samhället är helt och hållet uppbyggt runt fabriken. Här finns dåligt med jobb för akademiker och utflyttningen är stor, berättar John Hansen.

Han kommer själv från trakten och arbetade med större utredningar inom kriminalpolisen i över tjugo år innan omorganisationen. I och med den flyttades hans arbetsuppgifter till en stad tio mil bort. John Hansen ville inte pendla så han bestämde sig för att gå till lokalpolisen. Efter 17 år som civilklädd utredare drog han på sig uniformen igen.

Nu jobbar han mest fackligt, men några helger om året kör han radiobil. – Det kändes lite märkligt, men man vänjer sig. Det bästa är att sätta mig i bilen tillsammans med en yngre kollega. De kan det tekniska. Jag kan bidra med förmågan att sätta fingrarna i jorden.

Det är ett danskt uttryck för att ta det lugnt, vilket kan behövas ibland. Kanske inte minst i det fackliga arbetet. John Hansen och det danska polisförbundet stångas med många problem kopplade till omorganisationen. Dessutom blir poliserna i Danmark allt färre. – Vi lovades fler poliser 2008. Då hade de skurit ner för mycket.11 100 poliser skulle man komma upp i, senast första januari 2012.

Men jurister anställs i stället. Nu är vi 10 700 och blir färre, säger han.
Visa hela svaret

Hur många poliser per invånare?

Regeringen har som mål att öka antalet polisanställda med 10 000, varav merparten poliser, fram till 2024. Det går trögt. Totalt har myndighetens anställda ökat med 6 269 personer sedan 2016. Av dem är bara 1 927 poliser. I Sverige finns nu 21 386 poliser, långt ifrån målet om 26 200 vid utgången av 2024.

 1. Antalet poliser per capita är i stort sett oförändrat sedan 2010.
 2. I den region som har drabbats hårdast av gängskjutningarna i år, Stockholm, minskar antalet poliser.
 3. De har sedan 2016 blivit 118 färre.
 4. Hälften av alla dödsoffer för skjutningar i Sverige fram till den sista mars i år har dödats i huvudstadsregionen.

Att antalet poliser sjunker i den region som är viktigast för Sveriges tillväxt och välstånd är ohållbart. Länets 2,4 miljoner invånare och 300 000 företag måste kunna lita på att polisen finns där för att upprätthålla tillit och trygghet, som är grundläggande förutsättningar för att samhälle och näringsliv ska fungera.

Den ansträngda bemanningssituationen för poliser, i synnerhet i huvudstaden, borde oroa regeringen, men inrikes- och justitieminister Morgan Johanssons budskap när han besökte Rosengård i Malmö efter upploppen under påskhelgen var att polisen har mer resurser än någonsin tidigare. I absoluta tal är justitieministerns påstående korrekt, men i förhållande till antal invånare är antalet poliser konstant eller sjunkande.2010 fanns det 216 poliser per 100 000 invånare, enligt Polisförbundet.2021 var siffran 205.

I Tyskland finns det 300 poliser per 100 000 invånare, i Frankrike 320 och i Spanien 360. Samtidigt har det dödliga våldet bland unga män ökat kraftigt i Sverige, men inte i övriga Europa, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå. Regeringen verkar inte vilja ta in verkligheten.

Sverige behöver fler poliser – och de som redan arbetar måste få incitament att stanna kvar. Behovet ser ut att vara allra störst i Stockholm. Moderaterna vill se högre polislöner. Det är en bra början. Men lika viktig är frågan om var poliserna ska bo. Problemet är att Sveriges huvudstad är så dyr att bo i att det är svårt att ha råd att vara polis där.

Så kan vi inte ha det.
Visa hela svaret