Hur Många Invånare Har Uppsala 2021?

Hur Många Invånare Har Uppsala 2021
Folkmängd i Uppsala kommun – Uppsala är befolkningsmässigt Sveriges fjärde största kommun. Den sista december 2021 var den officiella folkmängden i Uppsala kommun 237 596 personer, vilket innebär en befolkningsökning med 3 757 personer jämfört med sista december 2020.
Visa hela svaret

Hur många bor i Uppsala län 2021?

Nu har Uppsala län över 400 000 invånare. Det visar de senaste siffrorna om folkmängden i länet. Antalet invånare väntas fortsätta öka kommande år enligt Region Uppsalas befolkningsprognos. Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande. Det bor nu över 400 000 invånare i Uppsala län visar de visar de senaste siffrorna om folkmängden i länet från Skatteverket.

Det är en ökning med 4 974 personer jämfört med 2021. – Det är mycket glädjande att vi blir fler invånare i Uppsala län, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande. En växande befolkning är ett kvitto på att Uppsala är en attraktiv region där många människor vill leva, bo och verka – idag och i framtiden.

– I Region Uppsalas uppdrag ingår det ett ansvar för att driva på för en hållbar regional utveckling i samverkan med länets kommuner, myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och akademi, säger Emilie Orring. Vi arbetar tillsammans för att utveckla Uppsala län genom att stimulera innovation, ny teknik, gröna lösningar för framtiden, ett förbättrat näringslivsklimat och stärkt kompetensförsörjning.

  • Allt med syfte att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och fortsatt utveckling, både för dem som bor i länet idag och för kommande generationer.
  • Befolkningsprognos visar fortsatt ökning Även Region Uppsalas senaste befolkningsprognos visar att Uppsala län växer och förväntas fortsätta växa i högre takt än rikssnittet.
You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det Från Arlanda Till Stockholm?

Prognosen visar att befolkningen i Uppsala län förväntas öka till 538 613 invånare år 2050. Det innebär en ökning med 39 procent mellan 2022 och 2050 och som jämförelse förväntas befolkningen i riket i stort växa med knappt 13 procent under samma period.

  • Invånarantalet i länet har ökat stadigt från 298 735 invånare år 2002 till dagens 400 000 invånare.
  • Ldersfördelningen visar att andelen unga vuxna mellan 18 och 30 år är högre i Uppsala län jämfört med landet i stort, samtidigt som andelen personer över 35 år är något lägre än rikssnittet.
  • Den växande folkmängden förklaras till stor del av ett positivt flyttnetto i kombination med ett positivt födelsenetto.

Enligt prognosen har Uppsala kommun den tredje högsta prognosticerade tillväxten inom länet mellan 2021 och 2050, 37 procent. Enköpings kommun förutspås öka med knappt hälften av dagens invånarantal under prognosperioden och Knivsta kommun väntas växa allra mest med 58 procent.
Visa hela svaret

Hur mycket får män i bidrag som invandrare?

Det totala antalet var 784 651, vilket motsvarar 13,3 procent av befolkningen i arbetsför ålder.
Visa hela svaret

Hur många bor i Ryssland 2022?

Ryssland, Ryska federationen, stat i norra Europa och Asien; 17 miljoner km 2, 142 miljoner invånare (2022). (16 av 112 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Ryssland består i väster huvudsakligen av en enorm låglandsregion som sträcker sig från Östersjön till floden Jenisej.
Visa hela svaret

Vad är den minsta staden i Sverige?

Jerle Stad På 1640-talet när järnproduktionen var Sveriges viktigaste inkomstkälla planerade riksmarskalk Carl Bonde att anlägga en stor hamnstad för export av järnmalm vid Järleån. En kanal skulle byggas som skulle ansluta Järleån till Hjälmare kanal och sedan vidare till kusten.

Staden skulle bli residensstad i det planerade Jerla Län, Carl Bonde själv blev utnämnd till landshövding i det blivande länet. Den 29 oktober 1642 utfärdades stadsprivilegier för Järla Stadh. Knektar sändes till platsen för att röja, planer på en kungsgård och en domkyrka fanns. Men, Carl Bonde, den drivande kraften bakom projektet blev sjuk och av stadsplanerna blev intet.

Stadsprivilegierna glömdes bort i många år men stadsprivilegierna drogs aldrig in. Jerle är nu Sveriges minsta stad, med ca 30 invånare. Hur Många Invånare Har Uppsala 2021 Jerle Stadsvapen, det brinnande berget : Jerle Stad
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kan Man Göra I Göteborg För Barn?

Hur många bor i Gamla Uppsala?

Befolkningsutveckling –

Befolkningsutvecklingen i Uppsala 1950–2020
År Folkmängd Areal ( ha )
1950 56 052
1960 72 978
1965 82 450
1970 92 624
1975 101 850
1980 102 102
1990 109 497 4 624
1995 119 979 4 758
2000 124 036 4 764
2005 128 409 4 786
2010 140 454 4 877
2015 149 245 4 374
2020 166 698 4 323
Anm.: Sammanvuxen med Brillinge 1970, med Berthåga, Gamla Uppsala och Sunnersta 1975. Ultuna utbruten 2015. Sammanväxt med Vårdsätra 2018

Visa hela svaret