Hur Många Flyktingar Tar Malmö Emot?

Hur Många Flyktingar Tar Malmö Emot
Malmös mottagande av nyanlända – Mottagandet av nyanlända, det vill säga personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande eller deras anhöriga, har varierat under årens gång. Stockholm och Göteborg tar generellt emot fler personer än Malmö.
Visa hela svaret

Hur många från Ukraina har kommit till Malmö?

De flesta har eget boende – Av de ukrainska medborgarna som finns i Malmö kommun har de flesta ordnat eget boende, 570 personer.198 bor i Migrationsverkets anläggningsboende. Av de 788 ukrainska flyktingarna i Malmö är 538 kvinnor och 250 män. I hela riket finns nu 23 197 kvinnor och 11 945 män från Ukraina.
Visa hela svaret

Vilken kommun tar emot flest flyktingar?

16 november 2021 kl 13:12 Nyheter Nästa år ska landets kommuner ta emot sammanlagt 7 500 flyktingar enligt bosättningslagen. Mottagandet är kvar på samma nivå som tidigare år. Listor: Så många flyktingar ska din kommun ta emot! Fördelning klar. Nu är fördelningen av de 7500 flyktingar som kommunerna ska ta emot enligt bosättningslagen, klar för nästa år. Nu är fördelningen mellan kommunerna av de 7500 flyktingar som ska tas emot enligt bosättningslagen klar. Det handlar alltså om flyktingar som kommer till Sverige och inte själva ordnar boende hos exempelvis en vän eller släkting.

 1. Mottagandet har minskat kraftigt sedan 2019 och är nu nere på en tredjedel av de nivåer vi såg från flyktingkrisen 2015 fram till 2018.
 2. För 2022 är det 20 kommuner som inte kommer ta emot några flyktingar alls.
 3. Det är mindre kommuner som tidigare år tagit emot ett stort antal flyktingar i förhållande till sin storlek.

Bland annat Hultsfred, som vi skrivit om tidigare. Flest antal tar Stockholm och Göteborg emot, medan Malmö återfinns längre ner på listan. Landets tredje största stad har också svarat för ett stort mottagande genom åren. Värt att notera är att av de 7 500 flyktingar som kommuner skulle ta emot i år har enbart 5 000 anlänt hittills.
Visa hela svaret

Hur många flyktingar tog Sverige emot 2022?

Statistiken finns enbart på svenska och i Excelformat. Månadsstatistik.

Månadsstatistik beviljade uppehållstillstånd jan-nov 2022 november 2022
Arbete 39,470 1,136
Asyl inklusive sökande enligt massflyktsdirektivet 54,649 2,071
EU/EES 7,310 626
Studier 13,505 494

Visa hela svaret

Vem tar emot mest flyktingar i Europa?

Senast uppdaterad: 2022-07-22 Publicerad: 2022-07-22 201 885 ansökningar om asyl beviljades i EU under 2021. Tyskland var det land som totalt sett beviljade flest asyl, men i förhållande till folkmängden låg Cypern högst. Sverige har tidigare varit bland de länder som beviljar flest asylansökningar men har, liksom många andra länder, stramat åt flyktingpolitiken under senare år.

 • Enligt Eurostats statistik beviljade EU :s medlemsländer sammanlagt 201 885 asylansökningar under 2021.
 • Av dessa utgjordes 30 procent av flyktingar från Syrien.
 • Andra stora grupper var flyktingar från Venezuela och Afghanistan.
 • Tyskland svarade för flest beviljade ansökningar och stod för nära 30 procent av samtliga positiva asylbesked i EU,

I förhållande till folkmängden var det dock Cypern som beviljade flest med nära 26 beviljade ansökningar per 10 000 invånare. Detta kan jämföras med EU -genomsnittet som uppgick till 4,5. Inom EU beviljades ungefär 10 000 färre asylansökningar under 2021 som året dessförinnan.

För Sveriges del minskade antalet med 27 procent. Under 2021 beviljades totalt 2 805 ansökningar i Sverige. Räknat som antal per 10 000 invånare uppgick siffran till 2,7. Efter det kraftigt ökande antalet asylsökningar under 2015 har många europeiska länder, inklusive Sverige, stramat åt sin flyktingpolitik.

Du kan läsa mer om flyktinginvandringen till Sverige här. Senast uppdaterad: 2022-07-22 av Simon Torstensson Publicerad: 2022-07-22 Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.
Visa hela svaret

Hur mycket får man i bidrag som invandrare?

Hur finansieras flyktingmottagandet i Laholms kommun? – Laholms kommun får statlig ersättning för varje flykting med uppehållstillstånd som bosätter sig i kommunen. Den avser kostnader för etableringsinsatser såsom: • mottagande och praktisk hjälp vid bosättning • särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera • utbildning i svenska för invandrare • samhällsorientering • tolk • andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället • vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration Kommunen får också en årlig grundersättning för flyktingmottagning och en årlig grundersättning för mottagande av ensamkommande barn.
Visa hela svaret

Vilka städer har flest invandrare i Sverige?

Här är listan på kommunerna som tar emot flest och minst antal flyktingar per tusen invånare Uppdaterad 15 oktober 2015 Publicerad 14 oktober 2015 SVT Nyheter har granskat hur många flyktingar som var inskrivna hos Migrationsverket den första oktober i år.

Vi har tittat på hur många som tas emot av kommuner per 1.000 invånare. Enligt Migrationsverkets statistik fanns det den första oktober drygt 108.000 inskrivna asylsökande i deras mottagningssystem. Slår man ut det på landets hela befolkning, blir det 11 nyanlända flyktingar per 1.000 invånare i Sverige.

Totalt sett fanns flest asylsökande i storsstadskommunerna. Flest fanns i Stockholm stad med drygt 5.600 flyktingar, Göterborg hade över 4.300 och Malmö drygt 4.100. Men tittar man i stället på antalet flyktingar i kommunerna per 1.000 invånare blir bilden en helt annan.

Ljusnarsberg 134,1Norberg 124,0Laxå 84,9Hultsfred 84,0Filipstad 77,7Östra Göinge 73,8Uppvidinge 69,1Borgholm 63,3Hedemora 63,2Flen 63,1Hällefors 57,1Jokkmokk 56,2Kramfors 55,8Valdemarsvik 55,8Lessebo 54,9Ånge 54,5Mellerud 54,2Lindesberg 52,3Töreboda 50,7Vingåker 50,5

You might be interested:  Hur Många Bor I Göteborg 2020?

I botten:

Vellinge 0,4Öckerö 0,6Värmdö 0,9Kävlinge 0,9Lekeberg 1,0Gotland 1,0Danderyd 1,1Habo 1,3Staffanstorp 1,4Hammarö 1,4Kungsbacka 1,5Vaxholm 1,5Ekerö 1,6Kungälv 1,6Vallentuna 1,7Österåker 1,8Lund 1,8Bollebygd 2,0Lomma 2,0Söderköping 2,1

Källa: SVT/ Migrationsverket Sammanställningen bygger på statistik hämtad från Migrationsverket. Siffrorna avser personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Det gäller alltså personer som befinner sig i asylprocessen och personer som fått uppehållstillstånd, men ännu inte blivit kommunplacerade.

 • Det är en ögonblicksbild från den 1 oktober 2015 då Migrationsverket gjorde sin senaste uppdatering.
 • Totalt handlar det om 108.539 personer som är fördelade av Migrationsverket i svenska kommuner.
 • I och med att genomsnittstiden för handläggningen av ett asylärende ligger på knappt åtta månader betyder det att majoriteten har kommit till Sverige i år.

Läs mer: I Migrationsverkets statistik fördelas de boende på tre grupper:

Anläggningsboende (ABO) som Migrationsverket erbjuder, normalt en lägenhet i hyreshus. Eget boende (EBO) är boende där personen själv ordnat boende hos en släkting eller motsvarande. Exempel på “övrigt boende” är familjehemsplacerade barn eller vistelse på sjukhus.

I vår sammanställning har vi utgått från totalsiffran av de tre boende-grupperna. Statistiken finns även uppdelat på åldrar. Vi har valt att titta närmare på åldersgrupperna 7-15 år, det vill säga barn i grundskoleåldern. För att kunna jämföra kommunerna med varandra har vi valt att räkna ut antal nyanlända per 1.000 invånare.

Befolkningsstatistiken kommer från Statistiska centralbyrån den 31 december 2014. När vi har granskat åldersgrupperna 7-15 år och räknat ut dessa per capita har vi även utgått ifrån befolkningen i åldersgrupperna 7-15 år. Uppdaterad 15 oktober 2015 kl 12:55 Publicerad 14 oktober 2015 kl 06:20 SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet.

Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. : Här är listan på kommunerna som tar emot flest och minst antal flyktingar per tusen invånare
Visa hela svaret

Hur många invandrare kan inte försörja sig i Sverige?

Senast uppdaterad: 2022-12-15 Publicerad: 2022-12-15 Arbetslösheten bland utrikes födda är väsentligt högre än bland inrikes födda. Detta beror bland annat på att utbildningsnivån generellt sett är lägre i gruppen, samt att det tar tid att etablera sig i ett nytt land om man kommit hit som flykting.

Enligt SCB :s arbetskraftsundersökningar uppgick arbetslösheten bland utrikes födda till 19,5 procent år 2021. Bland inrikes födda var motsvarande siffra 5,4 procent. Gruppen utrikes födda är dock diversifierad och beroende på hur man delar in den ser bilden väldigt olika ut. Till exempel är arbetslösheten relativt låg för personer födda i Europa, Sydamerika och Nordamerika.

Detta är världsdelar varifrån flyktinginvandringen varit mycket låg under de senaste decennierna. Den senaste stora flyktingvågen från Europa kom under kriget på Balkan i början av 1990-talet och flyktningarna från Sydamerika kom i huvudsak under 1970-talet.

Däremot är arbetslösheten väsentligt högre bland personer födda i Afrika och Asien – två världsdelar varifrån flyktinginvandringen varit väsentligt mer omfattande under senare år. Den relativt korta vistelsetiden i Sverige är en del av förklaringen bakom den högre arbetslösheten i dessa grupper. I genomsnitt har det tagit åtta år innan hälften av de som asylinvandrat under 2000-talet kommit i arbete ( läs mer här ).

En annan faktor som spelar in är att utbildningsnivån generellt sett är lägre i gruppen utrikes födda. Precis som för inrikes födda är risken för arbetslöshet högre om man endast har en förgymnasial utbildning,
Visa hela svaret

Hur många får socialbidrag i Malmö?

3,1 procent av befolkningen fick ekonomiskt bistånd i Malmö i mars Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Malmö kommun låg i stort sett stilla i mars, och är nu 3,1 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen. Totalt fick 11 046 personer i Malmö kommun ekonomiskt bistånd stöd under mars, vilket alltså motsvarar 3,1 procent av den vuxna befolkningen. Hur Många Flyktingar Tar Malmö Emot Grafen bygger på kommunernas egenrapporterade uppgifter. Kraftiga avvikelser kan bero på felrapportering.När uppgifter saknas från en kommun, har den skattats baserat på tidigare data, för underlag till länssiffran samma månad. Ladda ner den här grafen som I riket som helhet var andelen mottagare av ekonomiskt bistånd i den vuxna befolkningen i stort sett oförändrad, på 1,3 procent. Hur Många Flyktingar Tar Malmö Emot Ladda ner den här grafen som Bland kommunerna i Skåne ökade andelen mottagare av ekonomiskt bistånd förra månaden i tolv, och minskade i tre (Hässleholm, Svalöv och Åstorp). Malmö har högst andel biståndstagare i länet, Vellinge har lägst.

Kommun Andel Förändring (1 mån)
1,3 % +0,1
1,0 % 0,0
1,1 % 0,0
0,8 % +0,1
1,7 % +0,1
2,2 % +0,1
1,6 % −0,1
0,6 % 0,0
0,8 % 0,0
0,7 % 0,0
1,1 % +0,1
1,5 % 0,0
0,5 % 0,0
1,6 % 0,0
0,5 % 0,0
1,3 % 0,0
3,1 % +0,1
Osby 1,8 %
2,4 % +0,1
Simrishamn
0,8 % +0,1
0,7 % 0,0
0,5 % 0,0
0,7 % −0,1
0,8 % +0,1
0,9 % +0,1
1,0 % +0,2
0,2 % 0,0
0,7 % 0,0
0,9 % +0,1
1,7 % −0,1
1,1 % 0,0
1,7 % 0,0

Av biståndstagarna i Malmö kommun var förra månaden 5 696 kvinnor och 5 350 män. Hur Många Flyktingar Tar Malmö Emot Ladda ner den här grafen som Alla siffror i den här artikeln kommer från Socialstyrelsens statistikdatabas. Den månatliga biståndsstatistiken från Socialstyrelsen är preliminär, och justeras ibland i efterhand, exempelvis för att enstaka kommuner rapporterat in bistånd under fel månad.

Värden saknas ibland på grund av statistiksekretess, när antalet mottagare är mycket litet. Saknade värden kan också bero på att en kommun inte rapporterat in antalet mottagare. I sådana fall baseras värdena för länet och riket på en uppskattning, baserad på tidigare månaders data för den saknade kommunen.

Till ekonomiskt bistånd räknas både försörjningsstöd (“socialbidrag”), och annat ekonomiskt stöd som socialtjänsten i en kommun kan ge, för exmpelvis sjukvård, flyttar och begravningar. Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data.
Visa hela svaret

Kan Ryssland angripa Sverige?

Intresset för Arktis – En stor del av Sveriges yta befinner sig geografiskt sett i Arktis. I och med klimatförändringarna har Arktis blivit ett högintressant militärt område. När isarna smälter öppnas ett nytt hav upp som är fem gånger så stort som Medelhavet.

Det innebär att nya farleder och mer naturtillgångar blir tillgängliga, vilket i sin tur leder till ökande konkurrens mellan stormakterna. Nästan 50 procent av den arktiska landmassan ligger på ryskt territorium. Det betyder att Ryssland har en mycket lång kust mot Norra ishavet. Isen där har fungerat som en naturlig skyddsbarriär för Ryssland, men när den nu smälter upplever Ryssland det som ett hot.

I Murmansk befinner sig den ryska norra marinen och vid en eventuell konflikt med Nato i Arktis kommer Ryssland sannolikt vilja försvara sig, och även förhindra att amerikanska förstärkningar når fram till området. I en sådan eventuell konflikt är det oundvikligt att även Sverige kommer att påverkas. Video: Intresset för Arktis. Längd 01:35. Arktiska rådet är ett internationellt forum för samarbete mellan regeringarna i de åtta arktiska länderna: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Ryssland, Kanada, USA, samt sex organisationer för ursprungsfolk.

 1. Rådets arbete syftar till att skydda den arktiska miljön, hållbar utveckling och förbättring av de arktiska invånarnas ekonomiska, sociala och kulturella välstånd.
 2. Sverige arbetar med att skapa olika typer av samarbetsavtal, både bi- och multilaterala, som ska främja fred, stabilitet och säkerhet i området.

För rent militära frågor deltar Försvarsmakten i Arctic Security Forces Roundtable (ASFR), ett forum som grundades 2010 av Norge och USA, och som arbetar med att främja regional förståelse och samarbete mellan de militära styrkor som är verksamma i och runt den arktiska regionen.

Ska vi vara oroliga för krig? Den allvarliga säkerhetspolitiska situationen vi har befunnit oss i en längre tid har nu dessvärre förvärrats ytterligare. Just nu ser vi inga oroväckande rörelser längs våra gränser, men ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan heller inte uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. De samlade åtgärderna från EU och Nato mot det ryska agerandet kommer att leda till motreaktioner och vi behöver vara beredda på olika händelseutvecklingar. Hur ser Försvarsmakten på hotet från Ryssland? Myndigheten följer utvecklingen mycket noga och bevakar Sveriges territorium och närliggande områden dygnet runt. Försvarsmakten har en tydlig bild av läget och vad som sker i närområdet. Vi har också en god bild över de olika nationernas kapacitet i östersjöområdet. Vad innebär ett aktivt försvar? I dag måste Försvarsmakten kunna förstå, förutse, avhålla och möta – samtidigt. Det är det som kallas ett aktivt försvar. Det aktiva försvaret bygger på att Försvarsmakten konstant har en lägesuppdatering. Försvarsmakten analyserar vad som sker, är aktiva, proaktiva och vidtar åtgärder. Ytterst vill Försvarsmakten att det aktiva försvaret är krigsavhållande. Om det inte lyckas, görs beredskapsanpassningar utifrån de förutsättningar som finns. Försvarsmakten är redo att agera om det behövs. Hur kommer Sverige påverkas av krisen i Ukraina? Det är svårt att säga just nu, eftersom osäkerheten i händelseutvecklingen är stor. På kort sikt kan det för gemene man betyda högre priser på vissa varor. På längre sikt är utvecklingen inte bra för mindre länder eftersom den ytterst handlar om staters rätt till självbestämmande. Vad ska man som boende i Sverige göra nu? Vi förstår att det finns en oro och vi kan heller inte skönmåla situationen. Svenska folket bör vara förberedda på olika händelseutvecklingar. Det kan vara bra att kolla var närmaste skyddsrum ligger och se över förberedelserna hemma. En annan viktig sak är att vara källkritisk i det här läget. Att inte sprida information som du inte vet är sann, eller som du inte vet vem som ligger bakom och vem som tjänar på att den sprids. Varför förstärks närvaron på Gotland? Försvarsmakten omfördelar militära resurser och förstärker sin närvaro på flera olika platser i Sverige, bland annat på Gotland. Försvarsmakten kommer inte att kunna ge detaljerad information kring vilka åtgärder det rör sig om, då informationen omfattas av sekretess. Myndigheten vill samtidigt vara tydlig med att omfördelningen av Försvarsmaktens resurser inte handlar om en höjd beredskap eller en ökad hotbild mot Sverige. Om det inte är ett ökat hot, varför genomförs då en förstärkning av Gotland? Förstärkningen syftar främst till att förbättra våra möjligheter till att inhämta information och att kunna agera snabbt om utvecklingen skulle gå i annan riktning. Säkerhetsläget i Sveriges närområde har försämras de senaste åren. Försvarsmaktens bedömning är att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är fortsatt låg. Samtidigt har både Ryssland och väst ökat den militära aktiviteten i närområdet. Kommer det att tillföras mer militära resurser till Gotland? Vi tillämpar ett aktivt försvar och använder våra förmågor och resurser där de behövs. Försvarsmakten gör kontinuerliga bedömningar och vidtar de åtgärder som behövs utifrån aktuell lägesbild. De förflyttningar som görs sker inom Försvarsmaktens ordinarie verksamhet och mandat. Vad har Sverige för intressen i och relation till Arktis? Arktis har i och med klimatförändringarna under senare år börjat bli alltmer intressant. De smältande isarna gör att helt nya handelsvägar öppnar sig, och det är många aktörer som vill dra nytta av detta. Detta medför även att Arktis nu är ett högintressant militärt område. En stor del av Sveriges yta är en del av det område som kallas Arktis. Sverige är med i Arktiska rådet vars ambition och syfte är att verka för en fredlig utveckling i området, och för att begränsa militariseringen av Arktis. Naturligtvis är även klimat- och miljöfrågorna viktiga. Hur ser Sveriges militära förmåga ut, med inriktning på Arktis? Försvarsmakten har enheter som är tränade i att verka i det hårda arktiska klimatet och området, med extrema väderförhållanden, långa avstånd och svag infrastruktur. Just nu är det arméns jägarbataljon i Arvidsjaur som är specialiserade på denna miljö, men 2030 kommer det att finnas ytterligare två norrlandsjägarbataljoner och Norrlands jägarregemente, K 4, återinrättas för att stärka den arktiska förmågan. Vilka motståndare finns det i Arktis? Området är av geostrategiskt intresse för både Nato och Ryssland, och för Sverige och Finland. Ryssland har 50 procent av den arktiska landmassan och vill kunna försvara sig. Den ryska norra marinen är förlagd till Murmansk, till exempel. Vid en konflikt med Nato kommer Ryssland att vilja försvara sig, och samtidigt förhindra att amerikanska förstärkningar kommer fram till området. Hur skulle Sverige påverkas vid en väpnad konflikt i Arktis? Vid en väpnad konflikt i Arktis skulle Sverige sannolikt påverkas eftersom vi är geostrategiskt sammanlänkade. Vi måste utgå från att Sverige skulle påverkas och ha beredskap för det. Hur arbetar Sverige i Arktiska rådet? Sverige arbetar med att bygga upp ett nätverk av olika bi- och multilaterala avtal som syftar till att stärka stabiliteten i området. För militära frågor i Arktis deltar Försvarsmakten i Arctic Security Forces Roundtable (ASFR), ett forum som grundades 2010 av Norge och USA. Detta forum arbetar för regional förståelse och samarbete mellan de militära styrkor som är verksamma i Arktis.

Här får du som vuxen tips på hur du kan möta den oro som barn och unga kan känna om omvärlden just nu. Även öppen information kan vara olämplig att dela. Så bjud inte på för mycket. Vi vill gärna ha synpunkter på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer. Namn Ange ditt namn E-post Ange din e-postadress Meddelande Fyll i ditt meddelande Fax Tack för visat intresse! Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare.

Du kan även skicka ditt meddelande till [email protected], Vi vill gärna ha synpunkter på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer. Via RSS-flöden kan du som önskar enkelt ta del av nyheter från Försvarsmakten. RSS-flöden kan läsas på olika sätt. Antingen via en programvara, en så kallad RSS-läsare, eller via en webbaserad RSS-tjänst.

Namn Ange ditt namn E-post Ange din e-postadress Meddelande Fyll i ditt meddelande Fax Tack för visat intresse! Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till [email protected], På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.
Visa hela svaret

Kan Sverige hamna i krig 2022?

Är det krig i Sverige? – Nej, det är inte krig i Sverige. Försvarsmakten och dom svenska politikerna tror inte att det kommer att bli krig i Sverige just nu, även om det är omöjligt att säga säkert vad som kommer att hända, Sverige är inte med i NATO men vi har ansökt om att bli det.
Visa hela svaret

Hur många har kommit till Sverige från Ukraina?

“Troligt att Sverige underskattat antalet ukrainska flyktingar” Publicerad: 06 april, 2022 Migrationsverket uppskattar att 76 000 ukrainska flyktingar kan komma till Sverige. Troligare är att den verkliga siffran kommer ligga närmare 300 000, skriver bland andra Olle Hammar, forskare vid Institutet för framtidsstudier, i,

 • I en ny policy brief från Delegationen för migrationsstudier, Delmi, presenterar vi uppskattningar av antalet personer som kan komma att fly från Ukraina och vilka EU-länder de önskar fly till.
 • Det EU-land som flest, fler än var tredje, ukrainare vill till är Tyskland, följt av Polen.
 • Sverige är det nionde populäraste EU-landet bland ukrainare.

Av de som svarat att de vill flytta permanent till ett EU-land har 2,5 procent svarat att de vill till Sverige. Under antagandet att 12 miljoner människor flyr från Ukraina till EU innebär detta att cirka 300 000 personer kommer till Sverige. Detta innebär att även Migrationsverkets uppskattningar av hur många som kommer att söka skydd i Sverige (76 000 personer enligt deras huvudscenario, och 212 000 personer enligt deras högre scenario) kan vara väsentligt underskattade.

Ostnaderna för mottagandet kan därför komma att bli betydligt större än vad regeringens uppskattningar hittills antyder. Ytterligare resurser kommer därför att krävas, på både kort och lång sikt, för att hjälpa kommuner och regioner att ta emot de ukrainare som väljer att fly till Sverige”, skriver Mikael Elinder, docent i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Oscar Erixson, doktor i nationalekonomi och forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet och Olle Hammar, doktor i nationalekonomi och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning samt Institutet för framtidsstudier.

Relaterat material : “Troligt att Sverige underskattat antalet ukrainska flyktingar”
Visa hela svaret

Hur många har det kommit från Ukraina?

Många flyktingar i mars – Antalet personer som ansökte om uppehållstillstånd hos Migrationsverket för asyl eller enligt massflyktsdirektivet ökade kraftigt i mars 2022 då antalet ansökningar var drygt 29 000. Ungefär 27 000 var ukrainska flyktingar som sökte enligt massflyktsdirektivet.
Visa hela svaret

Hur många personer har kommit från Ukraina?

Anhöriginvandring vanligast bland ukrainare – Av de 12 900 personer i Sverige, den 31 december 2021, som var födda i Ukraina var 11 000 personer medborgare i Ukraina vid det tillfälle då de ansökte om uppehållstillstånd. Av dessa 11 000 personer hade en liten del invandrat till Sverige som flykting eller anhörig till flykting.900 personer, eller 8 procent.

 1. Vanligast var de som hade fått uppehållstillstånd som anhörig till någon som inte var flykting, 5 500 personer, eller 50 procent.
 2. Näst vanligast var de som invandrat med uppehållstillstånd för arbete, 22 procent.
 3. Betydligt fler män än kvinnor hade uppehållstillstånd för arbete, 74 procent är män och 26 procent är kvinnor.195 personer, eller 2 procent, hade uppehållstillstånd för studier.

Drygt 2 000 personer eller 19 procent har andra invandringsskäl eller förlängningar.
Visa hela svaret

Hur många har flytt från Ukraina?

Sedan den ryska invasionen av Ukraina tidigt på morgonen den 24 februari 2022 uppskattas att: 6,5 miljoner människor är på flykt i Ukraina – de är internflyktingar. (Källa: OCHA) 7,8 miljoner människor har flytt över gränsen – de är flyktingar.
Visa hela svaret