Hur Många Bor I Göteborg 2020?

Hur Många Bor I Göteborg 2020
Sveriges näst största stad – Göteborg är Sveriges näst största stad med 580 000 invånare. Fram till år 2030 förväntas folkmängden i staden stiga till 660 000 personer. Under de senaste tio åren har staden haft en stadig tillväxt med en befolkningsökning på drygt 70 000 personer.27 procent av göteborgarna är utrikesfödda.

De internationella influenserna märks också tydligt på stadens och regionens näringsliv. Flera stora företag i Göteborg ägs av internationella aktörer och här finns flera lokala företag som är världsledande inom sina branscher. Staden har en inflyttning från hela världen och mångfalden hos invånarna är större än någonsin.

På sidan statistik Göteborg hittar du mer detaljerad information om Göteborgs folkmängd.
Visa hela svaret

Hur många bor i Storgöteborg?

För andra betydelser, se Göteborg (olika betydelser), Storgöteborgs kommuner från och med år 1970 till och med 2004-12-31. Storgöteborg eller Stor-Göteborg är en av SCB definierad storstadsregion som inkluderar och omger Göteborg, Regionen är belägen i Västsverige, Huvuddelen tillhör Västra Götalands län, med undantaget Kungsbacka kommun vilken tillhör Hallands län,

Till utsträckningen är Storgöteborg identiskt med Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgsregionen är det näst största storstadsområdet i Sverige, efter huvudstadsregionen Storstockholm, Storgöteborg som region används ofta för statistiska beräkningar. Den 30 juni 2016 var Storgöteborgs invånarantal 988 355, varav Göteborgs kommun hade 551 449 invånare (ca 56 % av Storgöteborgs folkmängd).

Den 28 mars 2017 passerade befolkningstalet i Storgöteborg en miljon.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vilka Bostadsköer Finns I Stockholm?

Hur många bor det i centrala Göteborg?

Centrum (stadsdelsnämndsområde)

Centrum Hela Göteborg
Folkmängd 59 913 541 145
Andel födda i utlandet 17,6 % 24,0 %
Medelinkomst 285 400 kr 269 400 kr
Arbetslöshet 3,7 % 6,6 %

Visa hela svaret

Hur många män bor i Göteborg?

Göteborg är en förhållandevis ung stad, grundad på tidigt 1600-tal, och var länge bara Sveriges tredje stad. Efter erövringen av Skåne och Blekinge ansågs Karlskrona som rikets viktigaste sjöfartsstad. Men med Svenska Ostindiska kompaniet och annan sjöfart utanför Östersjöområdet växte staden fort under senare delen av 1700-talet.

  • Göteborg är numera sedan länge Sveriges näst största stad, endast Stockholm är större.
  • Staden är förvisso avsevärt mindre än Köpenhamn, men i förhållande till våra finska och norska grannarnas huvudstäder Helsingfors och Oslo är Göteborg inte långt efter.
  • Oslo, Helsingfors och Göteborg är alla städer av samma magnitud.

Årsskiftet 2006/2007 hade Göteborg 133 876 invånare med utländsk bakgrund, som själva eller vars föräldrar var födda utomlands. Fyra år tidigare var motsvarande siffra 121 458. Under den tredje veckan i november 2008 passerade Göteborgs invånarantal 500 000.

  1. Ökningen beror bland annat på att befolkningen ökade med 3 400 personer under det tredje kvartalet, mer än under hela 2007,
  2. Den 30 december 2008 hade Göteborg 500 154 invånare, av dem är 252 537 kvinnor och 247 617 män.
  3. Av göteborgarna är 105 000 födda utomlands, och de kommer främst från Iran, Irak och Finland.

Man räknar med att staden kommer att fortsätta växa med 4 500-5 000 personer per år. Från 2008 till 2009 ökade invånarantalet i Storgöteborg med 11 300 personer, och beräknas passera 1 miljon invånare 2017.
Visa hela svaret

You might be interested:  När Kommer Snön Till Göteborg?

Hur många bor i Göteborg 2022?

Sveriges näst största stad – Göteborg är Sveriges näst största stad med 580 000 invånare. Fram till år 2030 förväntas folkmängden i staden stiga till 660 000 personer. Under de senaste tio åren har staden haft en stadig tillväxt med en befolkningsökning på drygt 70 000 personer.27 procent av göteborgarna är utrikesfödda.

  1. De internationella influenserna märks också tydligt på stadens och regionens näringsliv.
  2. Flera stora företag i Göteborg ägs av internationella aktörer och här finns flera lokala företag som är världsledande inom sina branscher.
  3. Staden har en inflyttning från hela världen och mångfalden hos invånarna är större än någonsin.

På sidan statistik Göteborg hittar du mer detaljerad information om Göteborgs folkmängd.
Visa hela svaret

Är Oslo större än Göteborg?

Jämförelsen med samma typ av statistik för Oslo visar att Oslo är nästen 50 % större än Göteborg, och att Oslo har större del i pendelkommuner. Detta till kontrast från teorin om att Göteborg har särskilt många invånare i glesa delen av storstadsregionen.
Visa hela svaret

Vad är medelinkomsten i Göteborg?

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 587 549 invånare. Värdet för medianinkomst är det 53:e högsta i landet med 309 161 kronor. Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2020 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.
Visa hela svaret

Är Malmö eller Göteborg störst?

Det är allt från orter med som minst 200 invånare, till storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö. Största statistiska tätorterna 2020.

You might be interested:  Hur Gick Det För Luleå Hockey Idag?
Tätort Befolkning
Göteborg 607 882
Malmö 325 069
Uppsala 166 698
Upplands Väsby och Sollentuna 149 701

Visa hela svaret

Är Göteborg eller Stockholm störst?

Sveriges 10 största städer 2022 –

StockholmGöteborgMalmöUppsalaLinköpingÖrebroVästeråsHelsingborgNorrköpingJönköping

Sveriges 10 största städer finner vi Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Örebro, Västerås, Helsingborg, Norrköping och Jönköping.

Stockholm har 980 260 invånare och anses därför vara Sveriges allra största stad.Göteborg har 589 383 invånare och anses därpå vara Sveriges näst största stad.Malmö har 353 145 invånare och anses vara Sveriges tredje största stad.Uppsala har 238 569 invånare och är Sveriges fjärde största stad.Linköping har 165 557 invånare och är Sveriges femte största stad.Örebro har 156 994 invånare och anses därefter vara den sjätte största staden i Sverige.Västerås har 157 300 invånare och anses därpå vara Sveriges sjunde största stad.Helsingborg har 150 210 invånare och anses därefter vara den åttonde största staden i Sverige.Norrköping har 144 610 invånare och anses därpå vara den nionde största staden i Sverige.Jönköping har 143 901 invånare och anses därför vara den tionde största staden i Sverige.

Visa hela svaret