Hur Får Man Kårleg Uppsala?

Hur Får Man Kårleg Uppsala
Uppsala universitet har flera studentkårer och studentnationer. Du kan välja att bli medlem i en eller flera kårer och nationer. Kårerna och nationerna erbjuder allt från studiehjälp till studiepaus. Ett medlemskap kan ge dig inträde till nationerna eller möjlighet att söka stipendier.

Du skriver in dig på kår och nation via webbportalen uppsalastudent.com, När du skriver in dig får du ett medlemskap för en termin. Vid Uppsala universitet används Studentkortet (STUK) som medlemskort för studentnationer och kårer. Det kan även kallas “nationskort” eller “kårleg”. Du som är registrerad student eller doktorand innevarande termin vid Uppsala universitet får automatiskt Studentkortet när du är medlem i en kår eller nation.

Studentkortet ger dig även tillgång till studentrabatter och fungerar som studentlegitimation när du exempelvis köper bussbiljetter med studentrabatt.
Visa hela svaret

Vad krävs för att få kårleg?

Vad ska jag uppvisa för att få köpa gästkort? – Du måste ha med ID och giltigt bevis på att du är student på universitet eller högskola. Som bevis fungerar t.ex kårleg/Mecenatkort/Studentkort/registreringsintyg som visar vilket lärosäte du studerar vid.

 1. Frågor gällande giltiga kort/intyg kan skickas till vår e-post [email protected],
 2. Det går att köpa gästkort åt andra personer om du har med kopia på deras ID och student-ID/registreringsintyg.
 3. Om ett student-ID saknar giltighetstid eller har en giltighetstid på över ett år, måste studier innevarande termin styrkas på annat sätt.

Studenter vid folkhögskola eller KY/YH-utbildningar är ej berättigade till gästkort.
Visa hela svaret

Hur kommer man in på nationer i Uppsala?

Gästkort för studenter vid andra universitet – Den som är student någon annanstans än i Uppsala, men vill ha tillträde till nationerna måste lösa ett tillfälligt “medlemskap”, kallat gästkort. Gästkortet utfärdas av Kuratorskonventet och säljs i entrén till Uppsala studentkår.

Förste kurator: Även 1Q, nationernas främsta företrädare med övergripande ansvar. Kan liknas vi en ordförande. Andre kurator: Även 2Q, förvaltar nationernas ekonomi och i vissa fall fastigheter. Kan liknas vid kassör eller ekonomiskt ansvarig. Tredje kurator: Även 3Q, sköter nationernas köks- och restaurangverksamheter. Posten innefattar omfattande personalansvar. Klubbverkare: Person som jobbar i nationernas fest- och restaurangverksamheter, på ideell eller avlönad basis. Kuratorskonventet: Även KK, nationernas gemensamma samarbetsorgan. Underkonvent: Samarbetsorgan för nationsgemensamma angelägenheter, exempelvis idrotts- eller körverksamhet. Inspektor: Vanligen professor eller lektor, vid Uppsala universitet eller SLU, som tjänar som kontakt mellan nationerna och universitetet. Landskap: Även nationssammankomst. Nationernas högst beslutande organ. Att likna vid ett årsmöte. Hålls fyra till sju gånger per år, varierande mellan nation. Gasque: En finare traditionell sittning, vanligen i finare klädsel. Underhållning, tal och sång förekommer. Sexa: En enklare middag. Skattmästare: Äldre medlem med särskilt ansvar över nationernas ekonomiska och fastighetsorienterade förvaltning. Spex: Ett slags amatörteater med sång och musik. Inte sällan ges de på rim.

You might be interested:  Vad Kostar Parkering I Helsingborg?

, Östra Ågatan 13, 018-13 09 81, Trädgårdsgatan 9, 018-66 61 41, S:t Larsgatan 7, 018-13 20 06, Svartmangatan 3, 018-69 49 80, Västra Ågatan 14, 018-65 70 70, S:t Larsgatan 5, 018-13 18 54, Drottninggatan 11, 018-14 63 33, S:t Olofsgatan 16, 018-15 40 60, S:t Larsgatan 11, 018-15 21 51, Ingmar Bergmansgatan 2, 018-13 44 45, Västra Ågatan 18, 018-13 63 60, S:t Larsgatan 13, 018-10 53 39, Trädgårdsgatan 15, 018-13 43 11 Förutom nationer finns, föreningar och politiska partier, som arbetar för att göra din tid som student så bra som möjligt.
Visa hela svaret

Kan man gå på nation om man inte är student?

Studentlund – Studentlund är ett medlemskap som består av de så kallade “tre benen”:

Nationerna Akademiska föreningen Studentkårerna.

Detta medlemskap är inte bara det enda i sitt slag, utan en av de starkast bidragande faktorerna till att nya studenter fortsätter att vallfärda till Lund varje termin. Studentlund ger dig möjlighet att utveckla dig själv, samtidigt som du får värdefull kunskap och erfarenheter även utanför föreläsningssalarna.

Om du blir medlem i Studentlund, så blir du även medlem i en nation, din kår samt Akademiska föreningen. Du måste inte vara medlem i Studentlund, men med ett medlemskap får du ut så mycket som möjligt av studentlivet! Teknologkåren, doktorandkåren och Smålands nation ingår inte i Studentlundssamarbetet.

För att bli medlem i någon av dessa organisationer kan du vända dig direkt till dem. Du kan också välja att ha dubbla medlemskap och vara medlem i både Studentlund och till exempel Teknologkåren eller Smålands nation. Studentlunds webbplats
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att gå med i en nation?

Hur gr jag fr att bli medlem i Norrlands nation? Fr att bli medlem krvs att du r antagen till program eller kurser vid Uppsala universitet, SLU Ultuna eller annan hgskoleutbildning i Uppsala. A tt bli medlem i Norrlands nation sker i tre enkla steg: 1.

 • Du registrerar dig som medlem och betalar via adressen www.uppsalastudent.com, eller 2.
 • Du kommer till nationen under kansliets ppettider.
 • Du tar med dig giltig legitimation, antagningsbesked eller registreringsintyg och 330 kr.
 • Vrt kansli r kontantfritt, s betala via kort. och 3.
 • Du kommer frbi vrt kansli.

Du fr d hmta ut ett tillflligt nationskort i vntan p att ditt ordinarie, digitala kort uppdateras i STUK-appen. Du fr chansen att beska vr Pub, Orvars Krog dr giltigt ID och nationskort krvs. Reccegasken anordnas i brjan av varje termin, som r en sittning fr reccar – dvs.
Visa hela svaret

Vem får gå på nation?

Så funkar en nation En studentnation eller bara nation är en studentförening vid ett universitet eller högskola. Ofta är själva begreppet nation kopplat till en byggnad där olika verksamheter pågår. Nationerna i Sverige är politiskt och religiöst obundna och finns till för stadens studenter.

 • Företeelser som ofta förekommer på nationerna är restauranger, caféer, bibliotek, pubar, klubbar och föreningar.
 • Vissa nationer satsar extra mycket på klubbar och discon medan andra nöjer sig med ett par större tillställningar per termin.
 • Inriktningarna och aktiviteterna kan vara olika – det är bara att börja upptäcka vad du gillar bäst.
You might be interested:  När Gick Växjö Upp I Elitserien?

För att få tillgång till nationens verksamhet måste man kunna visa upp ett kårleg som man införskaffar i början av sin studietid genom att betala studentkårsavgiften. Här väljer man även vilken nation man vill tillhöra. Medlemskap i en nation brukar medföra vissa förmåner som gratis inträde eller billigare fika.

Självklart har man tillträde till alla andra nationer också. Det är lätt att engagera sig i en nation. Det kan vara alltifrån att stå i köket och servera fika som att plocka glas på puben eller satsa på att bli kurator. Det senare kräver en hel del tidigare engagemang på nationen och är ingenting man blir efter en termin.

Man kan även gå med i en nationsknuten förening. Det brukar finnas sportföreningar, dam – och herrföreningar och en redaktion som gör nationstidningen. Har man tur får man ett KK-leg för sin insats för nationen, vilket innebär gratis inträde för dig och en vän på alla nationers samtliga arrangemang.

Se nationslivet som ett smörgåsbord under din studietid. Här finns möjligheter att lära känna folk, testa något nytt eller bara ta del av dans, mat och fest. Köp billigt lördagsfika, dansa på någon av nationernas alla klubbar eller engagera dig i en fotoförening. Passa på att ta för dig ordentligt av nationernas möjligheter.

FAKTAVem gör vad på nationen? Inspektor – En äldre person som övervakar nationenUrsprungligen en professor som på uppdrag av universitetet såg till att studenterna skötte sig. Numera har inspektor främst en ceremoniell roll, men sitter oftast med i nationens styrelse.Kuratorer – Den dagliga verksamheten på nationen leds av så kallade kuratorer.

Namnet kommer från latinets curator som betyder ombesörjare. Förste kurator, det vill säga 1q, är högsta hönset och sedan förekommer oftast en 2q som tar hand om den ekonomiska biten. Nationer kan ha fler än två kuratorer.Klubbverkare – Tar oftast hand om det praktiska såsom inhandlande av mat och dryck, ordnande av cafè och restaurang samt anställer personal inför större fester.

Verkställer tillsammans med kuratelet och styrelsen landskapets beslut.Landskap – Nationens högsta beslutande organ, oftast med två ordinarie sammanträden per termin. Leds av 1q och förrättar val av ämbetsmän och fattar beslut rörande nationens verksamhet.

 • Alla medlemmar är välkomna och har en röst vardera.Seniorskollegie – Senior kan man bli om man varit medlem i nationen minst sex terminer.
 • Seniorer väljs på Landskapet.Övriga funktionärer – Klubbvärd, Cafèvärdinna, Fanbärare, Sånganförare, Arkivarie m. fl.
 • Var kommer nationerna ifrån? Varför det heter just nation är kopplat till det område som nationen betraktar som sin hembygd, det vill säga det område där nationens medlemmar i huvudsak kommer ifrån, exempelvis Norrlands nation, Göteborgs nation och Södermanland Närkes nation.
You might be interested:  När Börjar Gymnasiet 2021 Uppsala?

Den sistnämnda är den enda nationen som fortfarande har kvar kravet på en viss härstamning för att få bli medlem.Uppsalas och Lunds nationer bildades på 1600-talet och sägs ha sin härstamning från de högmedeltida universiteten ibland annat Paris. Studenterna delade in sig i olika grupper beroende på varifrån man kom och kallade tidigt grupperna för nationes.Vid Uppsala universitet finns 14 studentnationer.

 • Innan 1800-talets sammanslagningar fanns det betydligt fler, såsom Adelsnationen, Växsjö nation och Finska nationen.
 • Under samma tid skaffade man sig även egna nationshus där man kunde träffas och ha verksamhet.
 • Varje nation har sin egen historia och tillblivelseår.
 • Storleken och ekonomin varierar också kraftigt med Norrlands som den största och Gotlands och Göteborgs som två av de minsta.Utöver de klassiska 13 studentnationerna i Uppsala finns en alternativ nation, nämligen Skånelandens.

Där är det gratis att bli medlem och den har varken hus eller verksamhet. Ansluter man sig till den är man ändå med i det obligatoriska nationsmedlemskap, men får inte ta del av någon nations verksamhet. : Så funkar en nation
Visa hela svaret

Vilken kår tillhör jag?

En studentkår är en sammanslutning av studenter som studerar ett visst ämne eller ämnesområde. – Vid Lunds universitet finns 9 studentkårer, därav 7 är medlemsanslutna parter i Studentlund. De Studentlundsanslutna kårerna är LundaEkonomerna, Juridiska Föreningen, Lunds Naturvetarkår, Lunds Samhällsvetarkår, Corpus Medicum, Humanistiska och teologiska studentkåren & Studentkåren vid den Konstnärliga Fakulteten i Malmö.

 1. De kårer som står utanför Studentlundssamarbetet är Lunds Doktorandkår och Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola.
 2. Det är ofta lätt att utläsa vilken kår man tillhör genom kårens namn: naturvetare är med i Naturvetarkåren, samhällsvetare i Samhällsvetarkåren, humanister i Humanistiska och teologiska studentkåren.

Kårernas viktigaste uppgift är utbildningsbevakningen. Kårerna väljer studeranderepresentanter i styrelser och arbetsgrupper på alla nivåer på universitetet; från programråd till universitetsstyrelsen. Studeranderepresentanterna och kursombuden ser till att utbildningen och studiemiljön håller hög kvalitet och kommer med förslag på förbättringar och förändringar.
Visa hela svaret

Hur många HP är 100 poäng?

Studietakten beräknas olika på högskola, yrkeshögskola, komvux och folkhögskola. Hur många poäng måste jag läsa för att det ska räknas som heltid?

Studier på Varje vecka läser du minst
100 % 1,5 högskolepoäng
75 % 1,125 högskolepoäng
50 % 0,75 högskolepoäng

Visa hela svaret

Hur mycket är 20 poäng per vecka?

Läser du minst 20 poäng per vecka blir det heltid = 100 procent. Läser du 15-19 poäng per vecka blir det deltid = 75 procent. Läser du 10-14 poäng per vecka blir det halvtid = 50 procent.
Visa hela svaret

Hur lång tid är 10 HP?

Vad betyder högskolepoäng? – Högskolepoängen (hp) är ett sätt att mäta hur lång och omfattande en kurs och utbildning är. En hel termin med heltidsstudier är 30 högskolepoäng. Terminen är också uppdelad i två perioder och kurserna kan vara 7,5, 15 eller 30 högskolepoäng.

1,5 högskolepoäng = 1 veckas heltidsstudier (40 timmar).30 högskolepoäng = 20 veckors heltidsstudier, som är en termin.

Visa hela svaret