Hur Boka Covid Test Stockholm?

Hur Boka Covid Test Stockholm
Välj region:

 • Logga in.
 • Hitta vård.
 • Sökpå 1177.se.

Visa hela svaret

Hur får man hem Covid test?

Förnamn Efternamn E-post Datum när du beställde hemtest Datum då hemtestet levererades (om det har levererats) Beställningsnummer Du hittar beställningssnumret när du loggat in på 1177.se under ” Egen provhantering “, välj aktuell beställning och klicka på “Beställningsdetaljer”. Vad gäller ditt ärende? Fråga eller synpunkt (max 2000 tecken)
Visa hela svaret

Hur boka Covid vaccin utan BankID?

Telefonbokning för vaccination mot covid-19 Innehållet gäller Stockholms län Hit kan du ringa om du behöver hjälp med att boka en tid för vaccination mot covid-19. Telefonbokningen är tillgänglig på tio olika språk. Du som har en synnedsättning som gör att du behöver ledsagare kan också boka tid via telefon.

Telefonbokningen

Språk Nummer Öppettider
Arabiska 08–428 429 01 vardagar 08.00-19.00
Somaliska 08–428 429 02 vardagar 08.00-12.00
Finska 08–428 429 03 vardagar 08.00-12.00
Tigrinja 08–428 429 04 vardagar 08.00-12.00
Persiska 08–428 429 08 vardagar 08.00-12.00
Polska 08–428 429 09 vardagar 08.00-12.00
Ryska 08–428 429 11 vardagar 08.00-12.00
Spanska 08–428 429 12 vardagar 08.00-12.00
Engelska 08–428 429 20 alla dagar 08.00-19.00
Svenska 08–428 429 30 alla dagar 08.00-19.00

Observera att du inte kan ringa 1177 eller något av numren ovan för att boka tid för vaccination mot säsongsinfluensa. Hitta en vaccinatör och
Visa hela svaret

Hur mycket kostar provtagning på vårdcentral?

Undersökningar som ingår i Region Stockholms screeningverksamhet – Screeningundersökningar, då du får en särskild kallelse från regionen, är kostnadsfria. Det gäller:

Mammografiscreening Gynekologisk screening Bukaortascreening Tarmcancerscreening

Om undersökningen görs utan medicinsk indikation eller utanför regionens screeningverksamhet är den däremot inte subventionerad. Du betalar då hela kostnaden själv. Priset avgörs av den enskilde vårdgivaren. Provtagning är avgiftsbefriad inom Region Stockholm.

 1. Exempel: vårdgivaren hänvisar till att du behöver ta blodprov.
 2. Du betalar inte en patientavgift för den provtagningen.
 3. För provtagningar som inte beställts av en vårdgivare betalar du däremot hela kostnaden själv.
 4. Besöksavgiften får högst vara 250 kr.
 5. Analyskostnad tillkommer.
 6. Provtagningar är undantagna från moms.

Malin Erlingsson, Region Stockholm ChristiAnne Huntsman, patientavgiftsansvarig, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm Bengt Mosesson, patientavgiftsansvarig, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, Stockholms län : Avgifter för intyg, vaccination, hälsoundersökning och provtagning
Visa hela svaret

Vad kostar det att testa sig för Corona?

Tänk på att äldre test för covid-19 eller test som du tar själv inte är giltiga. Test måste utföras av behörig hälso- och sjukvårdspersonal eller annan kvalificerad testpersonal. Personalen måste fysiskt utföra provet på dig. Testresultatet är bara giltigt i några få dagar – undersök hur länge ett negativt test är giltigt på just ditt resmål.
Visa hela svaret

Kan man beställa blodprov själv?

Blodkollen

Medicheck och Blodkollen har ett samarbete för att göra det enkelt för dig som kund.På Blodkollen kan du beställa dina blodprover utifrån din egen frågeställning eller din läkarens rekommendation.Fördelar när du testar och analyserar ditt blod:

Underlätta för vården och genomföra rätt insatser snabbare Undvika feldiagnoser Upptäckt av avvikelser i ett tidigt skede kan undvika långvariga sjukdomar Fysisk självinsikt, få svar på hur din kropp mår på insidan Du kan se mätvärden och grafer över tid och följa din testdata på ett enkelt och roligt sätt

Hos Blodkollen kan du själv när det passar dig, beställa behovsanpassade eller färdigpaketerade blodanalyser. Du får snabbt en detaljerad återkoppling ifrån läkare, dietister och träningsexperter. En av Blodkollens visioner är att öka tillgängligheten och möjligheten till detaljerade genomgående hälsokontroller för den enskilde individen, som inte endast är grundade på symtom som redan existerar.

Vi vill skapa möjligheten för människor i samhället att själva besluta om hur, var och när kroppens insida skall genomlysas i syfte att i största möjliga mån proaktivt skapa ett ökat välmående samt därutöver även skapa förutsättningar för ett bättre resultat av tränings- och kostinvesteringar. Vi har därför utvecklat ett verktyg med denna målsättning, Blodkollen.

: Blodkollen
Visa hela svaret

Vem får beställa blodprov?

Vem får utföra uppgiften? – Det finns inga särskilda regler för vem som får beställa blodprov. Det är ofta verksamhetschefen eller den arbetsledande chefen som fördelar arbetsuppgiften. För många arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården finns det inga särskilda regler om vem som får utföra dem.

 1. Det betyder att hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens kan utföra arbetsuppgiften.
 2. Vårdgivaren ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksamheten så att den lever upp till kravet på god vård enligt allmänna regler i hälso- och sjukvården och tandvården.
 3. De allmänna reglerna ger en ram för hur arbetsuppgifter kan fördelas.

De mest grundläggande reglerna rör vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar.
Visa hela svaret

Vad innebär provtagning på vårdcentralen?

Behandling & hjälpmedel Det finns många anledningar till att du kan behöva bli undersökt eller lämna ett prov. Här kan du läsa om bland annat kroppsundersökningar, olika typer av röntgenundersökningar och mätningar. En del kan du göra själv och andra gör en läkare eller annan vårdpersonal.

Kroppsundersökningar och funktionstest Här kan du läsa om olika undersökningar och tester som du kan få göra när du söker vård. Du kan till exempel läsa om hur det går till när ögonen, tänderna, könsorganen och hörseln undersöks. Du kan också läsa om hur lungorna, hjärtat och blodcirkulationen kan testas.

Titthålsundersökningar – skopier Vid en skopi överförs bilder på ett organ och dess vävnad till en skärm. Då kan läkaren eller sjuksköterska till exempel undersöka organet. Det finns olika typer av skopier, beroende på vilket organ som ska undersökas eller behandlas.

 • Så fungerar kroppen Här kan du läsa om hur kroppen fungerar.
 • Du kan till exempel läsa om olika delar av kroppen, såsom muskler, leder, celler, könsorgan och urinvägar.
 • Du kan också läsa om klimakteriet, om mens och om hur kroppen åldras.
 • Sunda vanor Här finns tips på vad du kan göra för att leva hälsosamt och minska risken att bli sjuk.

Du kan bland annat läsa om hur du bäst tvättar händerna och hur du bedömer din vikt.
Visa hela svaret