Hur Åker Man Tunnelbana I Stockholm?

Hur Åker Man Tunnelbana I Stockholm
SL-biljetter för att åka tunnelbana – Alla SL:s biljetter gäller för tunnelbanan. Du köper SL-biljetten innan du stiger på tåget och scannar biljetten i spärren på tunnelbanestationen. SL har inga konduktörer på tunnelbanetågen men däremot genomför de löpande biljettkontroller.
Visa hela svaret

Hur vet man vilken tunnelbana man ska ta?

Plattformen längst ner är för blå linje och de två högre upp är för röd och grön. Plattformarna för röd och grön linje ligger på samma ställe, med den ena rakt under den andra, medan blåa linjens plattform ligger längre bort. Det finns en förbindelsegång mellan den blå och de röda/gröna.
Visa hela svaret

Var kan man kolla på tunnelbanan?

Tunnelbanan | Shows | discovery+
Visa hela svaret

Var ska jag sitta i tunnelbanan?

Hitta din plats på tåget I ett tidigare inlägg berättade vi om, hur man enklast får sittplats på regionaltåget. Nu är det dags att optimera tunnelbaneresandet. Så med risk för att bli lite stockholmscentrerad kommer här ett tunnelbanetips. Nyckeln till att slippa slösa tid på att vandra på långa perronger för att komma till utgången är att planera var på tåget man sitter.

 • Det optimala är att vara vid den dörren som är närmast den uppgången man ska till.
 • När man trafikerar en station frekvent är det lätt att lära sig var i tåget det är lämpligast att sitta.
 • Ommer man till exempel söderifrån och ska byta till fjärrtåg på centralstationen bör man hålla sig långt bak i tåget.

Men hur göra när det är dags att besöka en helt okänd tunnelbanestation, långt utanför den egna, trygga sfären? Det är här sajten kommer väl till pass. Där kan du se vid vilken dörr du bör sikta på för att hamna rätt när du kommer fram. Oavsett vart i tunnelbanenätet du ska. Hur Åker Man Tunnelbana I Stockholm Annons: : Hitta din plats på tåget
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Många Nattklubbar Finns Det I Stockholm?

Får man inte åka tunnelbana berusad?

Straffbestämmelser – 29 § Till böter eller fängelse i högst ett år skall den dömas som

 1. utan tillstånd driver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag,
 2. av uppsåt eller grov oaktsamhet i sin verksamhet anlitar någon att utföra arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten eller använder materiel som inte uppfyller säkerhetskraven enligt 12 eller 13 § eller inte uppfyller kravet enligt 14 § på säkerhetsordning,
 3. av uppsåt eller oaktsamhet bryter mot villkor som meddelats med stöd av 7 §,
 4. av uppsåt eller oaktsamhet i verksamheten använder materiel som inte har godkänts enligt 17 eller 18 §,

Den som har underlåtit att följa ett föreläggande vid vite eller som överträtt ett vitesförbud skall inte dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Lag (2004:518).30 § Den som för ett maskindrivet spårfordon på tunnelbana efter att ha intagit alkohol i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Till samma straff döms också den som för ett maskindrivet spårfordon på tunnelbana efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller dock inte om narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination. Till samma straff döms också den som för ett maskindrivet spårfordon på tunnelbana och då är så påverkad av alkohol att det kan antas att han eller hon inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt. Detsamma gäller om föraren är lika påverkad av något annat medel. Är ett brott som avses i första, andra eller tredje stycket att anse som grovt, ska föraren dömas till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om

 1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,
 2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, eller
 3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.
You might be interested:  Vad Kostar En Biljett Till Gröna Lund?

Den som utan att föra ett fordon som avses i första stycket vid tunnelbana fullgör tjänst, i vilken ingår uppgifter av väsentlig betydelse för säkerheten och då är så påverkad av alkohol eller något annat medel att det kan antas att han eller hon inte kan utföra dessa uppgifter på ett betryggande sätt döms till böter eller fängelse i högst två år. I fråga om den som för spårvagn finns bestämmelser i lagen ( 1951:649 ) om straff för vissa trafikbrott. Lag (2019:349).32 § Har upphävts genom lag (2004:518).33 a § Har upphävts genom lag (2004:518).
Visa hela svaret

Hur åker man tunnelbana i Paris?

Paris tunnelbana – Karavan reseguider Likt andra storstäder har även Paris en tunnelbana, som kallas Metro. Här kommer några tips på hur du enklast använder Paris tunnelbanelinjer. Paris tunnelbana har 16 linjer och 300 stationer. Tunnelbanan heter Metro, och märks ut med bokstaven M.

Tunnelbanan är öppen från cirka halv sex på morgonen till halv ett på natten från söndag till torsdag. Fredag till lördag kör tunnelbanan en timme längre. Det finns flera olika typer av biljetter att köpa. En enkelbiljett kostar runt en euro och 90 cent. Köper du ett större antal än tio biljetter blir det billigare.

Det finns även endagspass, pass för flera dagar, veckokort, månadskort och årskort. Du kan köpa biljetter på bemannade stationer hos kassör eller i biljettautomater på tunnelbanestationen. För exakta priser och tidtabell är det bäst att kolla på Paris transportmyndighets, RATP, hemsida: : Paris tunnelbana – Karavan reseguider
Visa hela svaret

Hur länge kan man åka på en SL biljett?

Du får resa med en enkelbiljett tills du är framme vid din slutdestination även när resan tar längre tid än 75 minuter, så länge du inte gör något byte när 75 minuter har gått som kräver att du läser in biljetten igen.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar en SL kort?

SL-årskort med nettolöneavdrag – Priset för ett årskort hos SL är 10 210 kronor inklusive plastkort men istället för att betala hela summan på en gång så betalar du månadsvis i tolv månader via nettolöneavdrag. Månadskostnaden blir därmed 851 kronor, det vill säga 10 210/12 –ca 851 kr.

Priset blir lägre per månad om du jämför med att köpa månadskort direkt hos SL som kostar 970 kronor. Möjligheten att köpa SL-årskort via nettolöneavdrag gäller för dig som är anställd i Nacka kommun och som har en tillsvidareanställning eller har en månadsavlönad tidsbegränsad anställning på minst 13 månader vid beställningstillfället.

Från den månad man har fyllt 65 år kan man beställa subventionerade årskort till reducerat pris. Priset för ett årskort är då 6 850 kronor vilket innebär en månadskostnad på 571 kronor per månad. SL-kortet gäller i ett år. Det är inte möjligt att göra uppehåll under det år som kortet gäller.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vilket Län Ligger Skövde I?

Kan man köpa SL biljett med kort?

Så fungerar det – Blippa ditt betalkort genom att föra den till den gröna läsaren vid spärren på bussen, betalstolpen eller de olika plattformarna. Tjänsten fungerar för alla kontaktlösa Visa/Mastercard/American Express (och alla enheter/devicer som stödjer NFC), från alla kortutgivare i världen.

 • Undantag är kort som enskilda banker valt att undanta.
 • Bankkort Mastercard ung fungerar inte).
 • Tänk på att blippa med samma betalkort eller digitala kort under hela resan.
 • Annars blir du debiterad för två biljetter fast du bara gjort en resa.
 • Ostnaden för biljetten dras från kortkontot tidigast dagen efter din resa.

Mer information om att resa med betalkort hittar du på sl.se,
Visa hela svaret

Kan man åka tunnelbana med betalkort?

Så fungerar det – Blippa ditt betalkort genom att föra den till den gröna läsaren vid spärren på bussen, betalstolpen eller de olika plattformarna. Tjänsten fungerar för alla kontaktlösa Visa/Mastercard/American Express (och alla enheter/devicer som stödjer NFC), från alla kortutgivare i världen.

 • Undantag är kort som enskilda banker valt att undanta.
 • Bankkort Mastercard ung fungerar inte).
 • Tänk på att blippa med samma betalkort eller digitala kort under hela resan.
 • Annars blir du debiterad för två biljetter fast du bara gjort en resa.
 • Ostnaden för biljetten dras från kortkontot tidigast dagen efter din resa.

Mer information om att resa med betalkort hittar du på sl.se,
Visa hela svaret