Vilken Vårdcentral Är Jag Listad På Göteborg?

Vilken Vårdcentral Är Jag Listad På Göteborg
I e-tjänsterna på 1177.se under menyvalet vårdmottagningar kan du se vilken vårdcentral du är listad på och göra ett nytt vårdval. Om du har problem när du försöker välja vårdcentral via webben, mejla till [email protected], vid tekniska problem kontakta supporten för e-tjänsterna på 1177.se.
Visa hela svaret

Hur vet man vilken vårdcentral man tillhör?

Du kan gå till vilken vårdcentral du vill när du behöver vård. Om du vill få mer kontinuitet i din vård och träffa samma läkare varje gång kan du också välja en vårdcentral där du listar dig. För att få veta vilken vårdcentral du är listad på kan du logga in på ‘Mina sidor’ här på Vården.se.
Visa hela svaret

Måste man gå till sin egen vårdcentral?

Välja vårdmottagning Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Du kan välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig. När du är sjuk eller har något besvär kan du söka vård på en vårdcentral.

 1. Filmen handlar om dina möjligheter att välja öppenvård i hela landet.
 2. Det kan finnas olika skäl till att välja en viss vårdcentral eller läkarmottagning.
 3. Du kan till exempel vilja gå till en som ligger nära hemmet eller jobbet.
 4. Den kan också ha personal som talar eller ger information på ett språk som du förstår.

Öppenvård som du kan välja Du kan själv välja vilken mottagning du vill vända dig till för att få öppenvård. Till öppenvård räknas bland annat följande verksamheter:

vårdcentral barnavårdscentral barnmorskemottagning ungdomsmottagning mottagning för specialiserad öppenvård, till exempel en hudmottagning.

När du behöver specialiserad öppenvård kan du ibland behöva, Det avgörs av remissreglerna i regionen där du är folkbokförd och där du vill söka vård. Läs mer i kapitlet Information från regionerna. Du kan kontakta många mottagningar genom att, Du kan till exempel förnya recept och boka, omboka eller avboka tider.

Det är vanligt att mottagningar också erbjuder, Då ser och pratar du med exempelvis en läkare eller barnmorska genom din dator, telefon eller surfplatta. Vissa regioner har också egna appar eller digitala plattformar för att du ska kunna kontakta vården. Du kan till exempel boka videomöte eller få råd av en sjuksköterska via en chatt.

När du är sjuk eller har något besvär kan du alltid söka, Där kan du få behandling för många olika typer av besvär och sjukdomar. Du som behöver specialiserad vård ska bli hänvisad till rätt typ av mottagning. Du kan välja vilken vårdcentral du vill, oavsett om den ligger i regionen där du är folkbokförd eller någon annanstans.

Det gäller alla vårdcentraler som drivs av en region och privata vårdcentraler som har avtal med regionen. Att lista sig på en vårdcentral Du kan också välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig på en vårdcentral. I vissa regioner listas du automatiskt på din närmaste vårdcentral om du inte aktivt väljer något annat.

Du kan välja att lista dig på en vårdcentral var som helst i Sverige. Även om du är listad på en vårdcentral har du möjlighet att söka vård på en annan vårdcentral.
Visa hela svaret

Kan jag lista sig på flera vårdcentraler?

Kan jag vara listad på flera vårdcentraler samtidigt? – Nej, du kan bara vara listad på en vårdcentral i taget. Det betyder att om du listar dig på en ny vårdcentral så kommer du inte längre vara listad på din gamla vårdcentral.
Visa hela svaret

Finns det någon bra vårdcentral i Göteborg?

Närhälsan på Styrsö toppar och Lövgärdets vårdcentral är bland de tio bästa i hela Västra Götaland. Det visar en ny nationell patientenkät. – Det finns över 200 vårdcentraler i Västra Götaland varav drygt hälften drivs i regionens, Närhälsans regi, övriga är privatägda.

Två av Närhälsans vårdcentraler i Göteborgs kommun kvalar in bland de tio bästa, visar en nationell patientundersökning som innehåller närmare 16 000 svar från primärvårdspatienter i Västra Götaland: Styrsö som toppar hela listan och Lövgärdets vårdcentral som hamnar på en åttonde plats. Samtidigt visar undersökning att en övervägande majoritet av patienterna i primärvården är nöjda med sin vårdcentral och den vård eller behandling de får.

– Det är glädjande är att alla värden blivit bättre och vi är tacksamma för att fler patienter valt att besvara enkäten än tidigare år. Det här ger vårdcentralerna ett bra underlag i sitt utvecklingsarbete, säger Marie Gustafsson som är primärvårdschef, koncernkontoret, Västra Götalandsregionen till VGRFokus.

Undersökningen visar bland annat att 85 procent av de som svarat på enkäten upplever att de mötts av medkänsla och omsorg i kontakt med vården. Dessutom säger 90 procent att de blivit bemött med respekt och värdighet oavsett bakgrund, såsom kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning med mera. I enkäten framkommer även övergripande förbättringsområden för Närhälsan.

– Det område där VGR har de största förbättringspotentialerna utifrån enkätsvaret är kontinuitet och koordinering. Exempelvis hur vården samordnas kring patienten. Detta är något som vårdcentralerna arbetar med att stärka, säger Marie Gustafsson. [email protected] 073-708 53 84 Topp tio vårdcentraler: Närhälsan Styrsö vårdcentral – 95,5 poäng Tranehälsan – 93,1 Wästerläkarna – 93 Närhälsan Horred vårdcentral – 91,5 Brämhults Vårdcentral – 91,4 Närhälsan Bäckefors vårdcentral – 90,9 Sotenäs Vårdcentral i Hunnebostrand – 90,8 Närhälsan Lövgärdet vårdcentral – 90,6 Rävlanda Vårdcentral – 90,2 Närhälsan Tranemo vårdcentral – 90 Den nationella patientenkäten översätter patienternas svar till en särskild poängskala där 100 är maxpoäng.

Och när det gäller helhetsintrycket, patientens upplevelse av vården sett till helhetsaspekten, upplevd effektivitet och utfall, omhändertagande och trygghet så får Västra Götaland som helhet 80 poäng, högsta siffran sen mätningarna började i sin nuvarande form 2015. Källa: VGRFokus Vårdval Vårdcentral.

innebär att invånarna i Västra Götaland kan välja vilken vårdcentral man vill bland de godkända vårdcentralerna såväl Närhälsans som privatdrivna i Västra Götalandsregionen som ingår i vårdvalet. Invånare kan även välja vårdcentral i ett annat landsting. NÖJDA. Ny undersökning visar att övervägande majoritet av patienterna i primärvården är nöjda med sin vårdcentral och den vård eller behandling de får. Foto: Mostphotos (genrebild)
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Många Sm Guld Har Örebro?

Måste man ha leg på vårdcentralen?

Var noggrann med identitetskontroller –

Generellt gäller att alla personer som söker vård ska legitimera sig med godkänd identitetshandling. Det ska till exempel framgå i kallelsen om sådan finns. Identitetskontroll ska ske varje gång en person blir föremål för en medicinsk åtgärd. Undantag från kravet på legitimering är om en person vill HIV-testa sig. Personen har rätt att vara anonym. Rutiner för detta ska finnas och tillämpas. Genomförd identitetskontroll ska alltid dokumenteras. Godkända identitetshandlingar finns på Skatteverkets webbsida.

Visa hela svaret

Hur mycket kostar ett besök på vårdcentralen?

Högkostnadsskyddsbelopp för vårdavgifter 2022 och 2023 – Högkostnadsskyddet för öppen vård uppgår till 1 200 kronor 2022. Det är den högsta avgift för vårdavgifter som får tas ut under en tolvmånadersperiod. Det gäller inom den öppna hälso- och sjukvården, för avgifter för vissa förbrukningsartiklar och avgifter för sådan tandvård som avses i paragraf 8a i tandvårdslagen.

Region ÖstergötlandRegion Jönköpings länRegion Blekinge Region DalarnaRegion Jämtland HärjedalenRegion Gotland

Högkostnadsskyddet för sluten vård kommer 2023 att höjas med 10 kronor till 120 kronor per vårddag.
Visa hela svaret

Hur byter man vårdcentral Göteborg?

1. Hur gör jag för att byta vårdcentral? I e-tjänsterna på 1177.se under menyvalet vårdmottagningar kan du se vilken vårdcentral du är listad på och göra ett nytt vårdval. Om du har problem när du försöker välja vårdcentral via webben, mejla till [email protected], vid tekniska problem kontakta supporten för e-tjänsterna på 1177.se,2.

 • An jag gå in på vårdcentralen och göra mitt val där? Ja.3.
 • Från och med när gäller mitt val? Ditt val gäller dagen efter det att vårdcentralen registrerat ditt val.4.
 • Vad händer om jag inte väljer? Då blir du automatiskt tilldelad den vårdcentral som ligger närmast din folkbokföringsadress.5.
 • Vilka vårdcentraler kan jag välja mellan? Läs mer om Vårdval Vårdcentral och se en lista över valbara vårdcentraler,6.

Hur vet jag vilken vårdcentral jag ska välja? Ring och prata med den vårdcentral du är intresserad av för att höra vad de kan erbjuda.7. Ska alla invånare välja? Alla invånare över 16 år kan välja vårdcentral. För barn och ungdomar under 16 år väljer vårdnadshavaren.8.

Vi har delad vårdnad, vem väljer åt barnet? Föräldrarna får komma överens om vilket som blir det bästa för barnet. Det är alltid möjligt att gå till vilken vårdcentral man vill. För barn är det alltid kostnadsfritt oavsett vilken vårdcentral han eller hon går till.9. Kan jag välja en särskild läkare på vårdcentralen? Det går inte att lista sig på en läkare, men om det finns önskemål att få en fast läkarkontakt så kan de flesta vårdcentralerna erbjuda detta.

Personer med tex kroniska sjukdomar som har regelbunden kontakt med vårdcentralen har rätt till en fast läkare. Hör gärna med vårdcentralen vad de kan erbjuda.11. Vad gäller för äldre som bor på sjukhem/äldreboende? De väljer också vårdcentral antingen själva eller via god man.

 1. Personalen på äldreboendet kan i regel hjälpa till.12.
 2. An jag ändra mig och välja om? Ja, du kan byta när du vill, men högst två gånger under en 12-månadersperiod.
 3. Ontakta den vårdcentral du vill välja eller gå in på webben.
 4. Ditt nya val börjar nästa dag.
 5. Men det finns ett önskemål från Västra Götalandsregionen att det ska bli en kontinuitet mellan patient och vårdgivare.13.

Kan jag välja en vårdcentral där jag arbetar? Ja, du kan välja vilken vårdcentral som helst i hela Västra Götaland. Det behöver inte vara den som ligger närmast.14. Hur gör jag för att skaffa e-legitimation? Gå in på www.e-legitimation.se och läs mer om hur du skaffar e-legitimation.15.

An vårdcentralen neka mitt val? Nej, vårdcentralen kan inte neka ditt val.16. Kan jag bli nekad vård om jag går till en annan vårdcentral än den jag har valt? Nej. Har du akuta problem tar vårdcentralen emot oavsett om du är listad där eller inte.Det sker efter en medicinsk bedömning/prioritering.17.

Följer min journal med om jag byter till en annan vårdcentral? Din journal följer inte med automatiskt. Journal får aldrig flyttas utan ditt medgivande. Prata med personalen på din nya vårdcentral om du vill att din journal ska beställas/överföras.18. Vad händer med mig när min vårdcentral stänger? Du kommer att bli informerad om att den ska stänga och du kan då välja en annan vårdcentral.
Visa hela svaret

Kan man komma akut till vårdcentral?

Öppettider och kontakt – En vårdcentral har öppet på dagtid under vardagarna. Du kan söka direkt om det är bråttom, till exempel om du har ett sår som blöder. Annars är det oftast bäst att ringa först. Hos många vårdcentraler kan du boka tid genom att,

 1. På vissa vårdcentraler kan du komma mellan vissa klockslag utan att ha bokat en tid.
 2. Det brukar också gå att få rådgivning på telefon eller genom att logga in och kontakta mottagningen.
 3. Ibland kan vårdcentralen ordna med hembesök.
 4. En del vårdcentraler har en jouröppen mottagning för att ta emot akuta besvär även på kvällar, helger och ibland nätter.
You might be interested:  Varför Regnar Det Alltid I Borås?

Du behöver oftast ringa först och boka tid. På en del håll i landet finns jourverksamheten på särskilda jourmottagningar, närakuter eller på sjukhusets akutmottagning. Du söker till den jouröppna mottagningen om du har besvär som inte kan vänta. Gäller det livshotande tillstånd ska du i stället åka till en akutmottagning på ett sjukhus eller ringa 112.
Visa hela svaret

Kan jag byta läkare på vårdcentralen?

Hur byter man vårdcentral via 1177.se? -, Vid inloggning krävs ett bankID eller Freja eID Plus. Det går även bra med Telias e-legitimation med kort. För att byta vårdcentral finns valet Välj/ändra vårdval. Välj först kommun, sedan kan du välja mellan vårdcentralerna i den kommun du valt.
Visa hela svaret

När man ringer vårdcentralen?

Innehåll – När du ringer 1177 – Visa innehåll som: När du ringer 1177 1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.
Visa hela svaret

Kan en läkare se vad en annan läkare skrivit ut?

När du ber om råd om din läkemedelsanvändning – Om apotekspersonal vill se dina recept och uttag för att ge dig råd utan att lämna ut något, behöver apotekspersonalen ditt samtycke. Behandlingsorsaken på ett recept visas aldrig vid rådgivning. Om du har dolt ett recept och receptets uttag, eller uttag gjorda på pappersrecept, för hälso- och sjukvårdspersonal, visas det inte heller för apotekspersonal vid rådgivning.
Visa hela svaret

Kan läkare göra fel?

Andra felkällor – Listan över möjliga felkällor som kan förorsaka att läkaren gör fel, är mycket lång. Här nämns endast några viktiga förklaringar. Man kan grovt indela felkällorna i fel som uppstår hos läkaren, hos patienten eller i själva undersökningssituationen. Många förhållanden kan påverka läkaren. Precis som för alla andra, så är läkaren inte alltid helt på topp.

Mot slutet av en arbetsdag eller efter ett slitigt nattpass är man inte lika uppmärksam. Läkaren kan ha förutfattade meningar. Det kan vara en patient som läkaren känner sen tidigare, och där läkaren till exempel har den uppfattningen att patienten är “nervös” och kopplar symtomen till detta. Förväntningar. Läkaren vet till exempel att en bestämd sjukdom är sällsynt och bortser då från denna möjlighet. Förhastade slutsatser. Läkaren registrerar inte vad han eller hon faktiskt observerar, utan gör en egen tolkning av det. Och sådana tolkningar kan variera från läkare till läkare.

Även du som patient kan medverka till att fel uppstår.

Du kan vara påverkad av sjukdom eller läkemedel och är inte i stånd att ge bra upplysningar. Du kommer ihåg dåligt eller glömmer och ger oprecisa eller bristfälliga upplysningar.

Det kan också vara felkällor knutna till själva undersökningen eller behandlingen.

Det kan vara förhållanden i konsultationsrummet eller i omgivningarna som stör undersökningen. Det kan vara fel på diagnostisk utrustning eller apparatur som används. Behandlingen kan vara felaktig. Även om valet av behandling är forskningsbaserat, så är det inte därmed givet att behandlingen nödvändigtvis är rätt för dig. Läs mera om det här.

Visa hela svaret

Hur många vårdcentraler finns det i Göteborg?

I Göteborgs kommun konkurrerar 64 vårdcentraler om invånarnas sjukdomar och i jakten på god vård tvingas patienterna hoppa runt bland vårdcentralerna. Mellan augusti 2018 och 2020 tappade hälften av vårdcentralerna i Göteborg patienter, både i absoluta tal och i procentandel.
Visa hela svaret

Kan alla vårdcentraler läsa min journal?

Du ska samtycka till att information hämtas – Vårdpersonalen som du träffar hos en ny vårdgivare får läsa dina uppgifter i en sammanhållen journal om uppgifterna inte är spärrade och du ger ditt samtycke. Det kan finnas undantag från kravet på samtycke om det är en allvarlig situation och du snabbt behöver få vård.
Visa hela svaret

Hur många patienter per dag vårdcentral?

TEMA ALLMÄNMEDICIN. Hur kan Lennart Ransnäs ta emot i snitt 37 patienter per dag på sin husläkarmottagning när läkarna på exempelvis Kirsebergs vårdscentral i Malmö knappt klarar av sju per dag? Den bristande tillgängligheten i den svenska primärvården är en fråga som väcker engagemang och starka känslor.

 1. Och svaret är inte så enkelt att kvantitet står i motsats till kvalitet.
 2. En vanlig svensk distriktsläkare brister ut i frustration i ett inlägg på SFAM:s debattsida på internet den 31 mars: “.man blir mörkrädd när man läser hans dagsprogram, man beklagar patienterna som tvingas nöja sig med denna nivå, och tycker synd om skattebetalarna som tvingas punga ut med skattemedel för detta lappri.” Läkaren har just läst Dagens Medicins reportage om en dag på den privata husläkarmottagning Backaplan i Göteborg (nr 14/04), där läkaren Lennart Ransnäs i expressfart avverkar 43 patienter och anklagar sina kollegor på vårdcentralerna för ineffektivitet.

Under några veckor i april hettade det till ordentligt i debatten om primärvårdens tillgänglighet och effektivitet. Bland inläggen fanns också självkritiska röster: “.ett av svensk primärvårds stora problem är bristande tillgänglighet, ett fenomen som har flera orsaker men ett kan vara bristande incitament till att arbeta mera.

 • Vad får en allmänläkare som tar en extra patient? Svar: Två extra patienter (nästa gång) i landstingets värld.
 • OK, Ransnäsmodellen är inte bra, men handen på hjärtat vad har du gjort för att förbättra läget?” Svenska allmänläkare har den sämsta tillgängligheten i Europa, konstaterade en stor europeisk studie, Nivel-studien, som gjordes i mitten av 1990-talet.
You might be interested:  När Är Studenten 2022 Uddevalla?

Studien grundade sig på en enkätundersökning till allmänläkare i 16 olika länder, 200 i varje land. Undersökningen speglade arbetets innehåll, arbetstider, antal patientbesök, med mera. Resultaten visade bland annat att: – Svenska allmänläkare hade minst antal mottagningsbesök, 16 per dag.

 1. Tyska allmänläkare hade flest med 50 besök per dag.
 2. Skillnaderna kunde kopplas till anställningsform och ersättningssystem.
 3. Möjligheten att få komma till en allmänläkare påföljande dag var sämst i Sverige och Norge och bäst i Nederländerna och på Irland och Island.
 4. I Sverige, Finland, Portugal och Spanien var nästan alla allmänläkare offentligt anställda.

I Norge och på Island var cirka hälften offentligt anställda. I övriga tio europeiska länder var nästan alla allmänläkare privata. – Sverige hade sämst allmänläkartäthet per invånare. Belgien, Frankrike och Italien bäst. – Sverige och Finland hade kortast arbetsvecka för allmänläkarna, cirka 40 timmar per vecka.

Irländska allmänläkare arbetade längst, 64 timmar per vecka. Sedan undersökningen gjordes har det hänt mycket i svensk primärvård. Strax efteråt infördes husläkarsystemet för att sedan avskaffas och ersättas med olika modeller av familjeläkarsystem i varje landsting. Sedan kom socialminister Lars Engqvist med sin nationella plan för hälso- och sjukvården, med speciella satsningar på primärvården och det uttalade målet att det senast 2008 ska finnas en läkare per 1 500 invånare.

Men problemet med bristande tillgänglighet har knappast minskat i primärvården, snarare tvärtom. – Tillgängligheten är något av en ödesfråga för hela den svenska sjukvården. Om vi inte klarar en bättre tillgänglighet, med en snabb första bedömning i primärvården, kommer tilltron till den svenska modellen att urholkas, säger Johan Calltorp, som är sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen och dessutom ordförande i styrelsen för Fammi, det nationella familjemedicinska institutet.

Han anser att samhället då får svårt att möta den utmaning som den medicintekniska utvecklingen ställer sjukvården som helhet inför. Men det finns också försvarare av det svenska systemet: – Att svenska allmänläkare har färre besök än kollegor i många andra länder har varit känt sedan länge. Men också att de tar ett större ansvar, och driver sina utredningar längre, innan de remitterar vidare.

Ransnäs utspel är en kvasidebatt, säger Christina Nerbrand, allmänläkare och chef för primärvårdens forsknings- och utvecklingsenhet i Region Skåne. Hon var en av forskarna som deltog i sammanställningen av Nivel-studien i mitten av 1990-talet. De system som har incitament för många patientbesök, skapar en indirekt selektering av patienter, anser Christina Nerbrand.

 • Det blir ett system som passar patienter med ett enda problem, som snabbt vill komma till läkare.
 • Däremot passar det inte patienter som har flera åkommor och en sammansatt sjukdomsbild, säger hon.
 • Även Christina Nerbrand medger dock att bristande tillgänglighet är ett problem inom svensk primärvård.

Ett problem som enligt henne inte bara är en resursfråga, utan som handlar om att inte rätt person gör rätt sak, vid rätt tidpunkt. – Patienterna vill ha kontakt med sin allmänläkare eller vårdcentral på morgonen. Därför borde det vara förbjudet att lägga möten på förmiddagen.

 1. Då ska man vara tillgänglig för befolkningen, säger Christina Nerbrand.
 2. Meta Wiborgh, tidigare ordförande i Svensk förening för allmänmedicin, numera verksamhetschef på Bergnäsets vårdcentral i Luleå, konstaterar att svenska allmänläkare har färre, men längre patientbesök.
 3. Hon tycker att det borde ändras till fler men kortare.

– Vi sitter fast i en kultur och är duktiga med stora utredningar. Jag tror vi borde bli lite mer som i Danmark och Norge. Men i dag finns inga incitament för en sådan förändring. Det krävs ett nationellt system med kapitering och viss prestationsdel, som vi skissat på i Protos-förslaget, säger Meta Wiborgh.

Men har ni inget eget ansvar att förändra situationen och förbättra tillgängligheten? – Visst har vi ett eget ansvar, men så fort vi tar ett eget ansvar blir vi bara nedtryckta med mer arbete, säger Meta Wiborgh. På Meta Wiborghs vårdcentral i Bergnäset i Luleå har man sedan i januari i år infört att alla läkare har sex akuttider på förmiddagen, förutom sin telefontid och inplanerade återbesök.

I Skåne är Christina Nerbrand en varm anhängare av att primärvården ska få friare händer att besluta om sina öppettider, schema, anställningsfrågor, allt för att öka arbetsglädjen och därmed produktiviteten. – Problemet vi har i offentlig vård är att själva beslutsprocessen ofta tar död på alla goda idéer, säger hon.

 • Johan Calltorp tror på möjligheten att kombinera det bästa från den modell som finns i Danmark och Storbritannien, där alla i befolkningen är listade på en allmänläkare, och det teamarbete som är bärande i den svenska vårdcentralsmodellen.
 • Allmänmedicinens uppdrag bör preciseras.
 • Tillgängligheten bör vara den viktigaste punkten i detta uppdrag.

Om vi lyckas med det tror jag att diskussionen om antalet besök försvinner av sig själv, säger han. FOTNOT. Den 17 maj meddelade Högsta domstolen att den inte beviljar prövningstillstånd i tvisten mellan Lennart Ransnäs privata husläkarmottagning Backaplan och Västra Götalandregionen.
Visa hela svaret

Kan jag byta läkare på vårdcentralen?

Hur byter man vårdcentral via 1177.se? -, Vid inloggning krävs ett bankID eller Freja eID Plus. Det går även bra med Telias e-legitimation med kort. För att byta vårdcentral finns valet Välj/ändra vårdval. Välj först kommun, sedan kan du välja mellan vårdcentralerna i den kommun du valt.
Visa hela svaret

Hur stämmer man en vårdcentral?

Lämna synpunkter eller klagomål Kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller behandling. Du kan också kontakta patientnämnden i din region. Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men först ska du ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.
Visa hela svaret