Vilken Vårdcentral Är Bäst I Uppsala?

Vilken Vårdcentral Är Bäst I Uppsala
Öregrunds Vårdcentral är återigen Region Uppsalas bästa vårdcentral enligt Sveriges kommuner och regioners, SKR, årliga mätning Nationell patientenkät primärvård. På andra och tredje plats placerar sig Ultuna vårdcentral och Knivsta läkargrupp, som också drivs inom vårdföretaget Praktikertjänst.

 • SKR undersöker varje år hur patienter upplever sina besök i primärvården och i 2019 års undersökning deltog 1 159 vårdcentraler i samtliga 21 regioner.
 • Undersökningen är indelad i sju dimensioner – delaktighet/involvering, emotionellt stöd, helhetsintryck, information/kunskap, kontinuitet/koordinering, respekt/bemötande och tillgänglighet.

– Att vi återigen toppar listan i Region Uppsala är oerhört roligt och något vi såklart är väldigt stolta över. Resultaten är ett tydligt kvitto på att patienterna är nöjda med mottagningen samtidigt som vi kan använda undersökningen till att förbättra verksamheten ytterligare, säger Anna-Karin Bodén, sjuksköterska och verksamhetschef på Öregrunds vårdcentral.

På riksnivå placerar sig Öregrunds vårdcentral som Sveriges sjunde bästa vårdcentral medan Ultuna vårdcentral och Knivsta läkargrupp landar på plats 15 respektive 28. Alla tre mottagningar överträffar kraftigt både riks- och regionsnittet i samtliga undersökta kategorier och framförallt inom delaktighet/involvering och tillgänglighet.

– Många patienter uppskattar den tillgänglighet som vårt tidsbokningssystem erbjuder och att man ofta får träffa samma läkare och sjuksköterska varje gång, säger Carola Johansson, distriktsläkare och medicinskt ansvarig på Öregrunds vårdcentral. Rankingen baseras på resultaten i Nationell patientenkät för primärvård 2019 och är beräknad som ett oviktat genomsnitt av samtliga sju kategorier som ingår i undersökningen.
Visa hela svaret

Vilken vårdcentral Uppsala?

Du som är folkbokförd i Uppsala län tillhör automatiskt den vårdcentral eller barnavårdscentral, BVC, som ligger närmast adressen där du bor. Du kan själv välja att besöka eller lista dig på en annan vårdcentral, barnavårdscentral eller läkare. Valet är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja själv.
Visa hela svaret

Hur byter man vårdcentral Uppsala?

Områdesansvar för folkbokförda och listade patienter – Invånarna behöver inte välja någon vårdcentral eller husläkare för att bli listad vid en mottagning. Invånare som inte gör något eget val, nyinflyttade eller nyfödda blir automatiskt listade på närliggande vårdcentral.
Visa hela svaret

Hur bra är din vårdcentral?

Vinnarmotiveringen – “Årets vinnare är en vårdcentral med toppresultat i Nationella patientenkäten där helhetsintryck och patientens upplevelse av respekt och bemötande och kontinuitet och koordinering sticker ut som särskilt positiva. Dessutom har 99 procent av de listade patienterna en namngiven fast läkarkontakt.
Visa hela svaret

You might be interested:  När Slutar Grundskolan 2021 Göteborg?

Kan man välja vårdcentral själv?

Välja vårdmottagning Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Du kan välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig. När du är sjuk eller har något besvär kan du söka vård på en vårdcentral.

Filmen handlar om dina möjligheter att välja öppenvård i hela landet. Det kan finnas olika skäl till att välja en viss vårdcentral eller läkarmottagning. Du kan till exempel vilja gå till en som ligger nära hemmet eller jobbet. Den kan också ha personal som talar eller ger information på ett språk som du förstår.

Öppenvård som du kan välja Du kan själv välja vilken mottagning du vill vända dig till för att få öppenvård. Till öppenvård räknas bland annat följande verksamheter:

vårdcentral barnavårdscentral barnmorskemottagning ungdomsmottagning mottagning för specialiserad öppenvård, till exempel en hudmottagning.

När du behöver specialiserad öppenvård kan du ibland behöva, Det avgörs av remissreglerna i regionen där du är folkbokförd och där du vill söka vård. Läs mer i kapitlet Information från regionerna. Du kan kontakta många mottagningar genom att, Du kan till exempel förnya recept och boka, omboka eller avboka tider.

Det är vanligt att mottagningar också erbjuder, Då ser och pratar du med exempelvis en läkare eller barnmorska genom din dator, telefon eller surfplatta. Vissa regioner har också egna appar eller digitala plattformar för att du ska kunna kontakta vården. Du kan till exempel boka videomöte eller få råd av en sjuksköterska via en chatt.

När du är sjuk eller har något besvär kan du alltid söka, Där kan du få behandling för många olika typer av besvär och sjukdomar. Du som behöver specialiserad vård ska bli hänvisad till rätt typ av mottagning. Du kan välja vilken vårdcentral du vill, oavsett om den ligger i regionen där du är folkbokförd eller någon annanstans.

Det gäller alla vårdcentraler som drivs av en region och privata vårdcentraler som har avtal med regionen. Att lista sig på en vårdcentral Du kan också välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig på en vårdcentral. I vissa regioner listas du automatiskt på din närmaste vårdcentral om du inte aktivt väljer något annat.

Du kan välja att lista dig på en vårdcentral var som helst i Sverige. Även om du är listad på en vårdcentral har du möjlighet att söka vård på en annan vårdcentral.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Köpa Bussbiljett I Stockholm?

När ska man kontakta vårdcentral?

Vårdcentral

 1. Du är här:

En vårdcentral är en mottagning som du kan kontakta för allt som handlar om hälsa och sjukdomar. Mottagningen kan kallas olika saker på olika ställen i landet, till exempel hälsocentral, husläkarmottagning eller distriktsläkarmottagning. Vilken Vårdcentral Är Bäst I Uppsala På vårdcentralen finns alltid hjälp att få av en läkare eller sjuksköterska. Du kan nästan alltid söka vård på en vårdcentral när du är sjuk eller har något besvär. Där kan du bli undersökt och oftast få behandling. Men du ska ringa 112 eller åka till en akutmottagning på ett sjukhus om du är allvarligt skadad eller livshotande sjuk.
Visa hela svaret

Vem bestämmer över vårdcentralerna?

Landstingen styr primärvården genom att besluta om vilka tjänster som ska ingå i primärvården och om vilka krav och villkor som ska ställas på leverantörer av primärvård, samt hur dessa ska ersättas.
Visa hela svaret

Varför kan det vara bra att du själv kan välja vårdcentral?

Att välja vårdcentral innebär att du aktivt väljer vilken vårdcentral du vill tillhöra. Det kallas listning. Att vara listad innebär att du betalar en lägre patientavgift när du besöker din vårdcentral eller Närhälsan Online. Välj vårdcentral Valet av vårdcentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja vårdcentral.
Visa hela svaret

Kan man byta vårdcentral under pågående sjukskrivning?

Mer om oss – Vår vårdcentral ligger i centrala Göteborg. Perfekt för dig som bor eller arbetar i Lorensberg, Gårda, Avenyn, Johanneberg och Vasastan. Vi är ca 17 st medarbetar mottagningen. Vi strävar efter en god och säker vård. Vi arbetar hårt för att ge bra bemötande,ömsesidig respekt mellan vårdgivare och vårdtagare.
Visa hela svaret

Hur gör man för att träffa läkare?

Vårdcentralen – när du behöver träffa vårdpersonal Innehållet gäller Stockholms län Vårdcentralen, som ibland kallas husläkarmottagningen, tar emot både vuxna och barn. Om du snabbt behöver få vård brukar det gå att ordna så att du får träffa en läkare eller sjuksköterska samma dag.

Här berättar vi vad du kan få hjälp med, hur du väljer mottagning och hur du gör för att lista dig hos en vårdcentral. Vårdcentralen är ditt förstahandsval när du behöver träffa vårdpersonal. Här arbetar framför allt läkare som är specialister i allmänmedicin och specialistutbildade sjuksköterskor, som till exempel distriktssjuksköterskor.

Du kan även träffa kuratorer, psykologer och andra yrkesgrupper. På vårdcentralen behandlas barn och vuxna för sjukdomar och besvär som till exempel

 • Infektioner som feber, ont i halsen
 • Psykisk ohälsa, till exempel ångest, sömnsvårigheter, depression
 • Kroniska sjukdomar, till exempel diabetes, högt blodtryck, astma/KOL
 • Allergier
 • Yrsel
 • Smärta
 • Sårskador
You might be interested:  Hur Är Det Att Bo I Piteå?

De kan också

 • lägga om sår
 • ta bort stygn efter kirurgiska ingrepp
 • mäta blodtryck
 • ge råd och stöd till dig som vill förändra din livsstil, till exempel när det gäller rökning, kost och fysisk aktivitet eller alkohol.
 • behandla dig som behöver
 • göra hembesök

Ring alltid före ditt besök om du har luftvägssymtom. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand. Alla vårdcentraler har ansvar för psykisk hälsa Alla vårdcentraler har ett ansvar för psykisk hälsa och gör en första bedömning när du eller ditt barn söker för psykiska besvär.

 1. Vissa mottagningar har fler specialistkompetenser och arbetar i team för att ge stöd och behandling.
 2. Om ytterligare stöd behövs hänvisar vårdcentralen dig eller ditt barn till rätt mottagning.
 3. Här kan du läsa mer om hur barn och ungdomar med psykisk ohälsa Är du orolig för dig själv eller en närstående eller är anhörig till någon som är sjuk eller som avlidit? Då kan din vårdcentral erbjuda krisstödsamtal.

Du kan boka ett besök på vårdcentralen eller ring dem och be om stöd. En del vårdcentraler erbjuder också chatt och videosamtal. Alla har tillgång till kurator eller psykolog. Du kan också boka ett krisstödssamtal via appen, Det kan du göra även om du inte är listad på en vårdcentral som är ansluten där.
Visa hela svaret

Vad kostar ett läkarbesök i Uppsala?

Ett besök på akutmottagningen på Akademiska kostar 500 kronor. För barn och unga under 20 år, äldre över 85 år samt militär under utbildning gäller avgiftsfri hälso- och sjukvård inom Region Uppsala och de behöver därför inte betala någon avgift.

Aktuella avgifter för patienter i Uppsala län

För dig som behöver ett intyg av en läkare debiteras detta enligt den så kallade Gula taxan. Läs mer om de olika priserna här:

Gula taxan

Visa hela svaret

Hur många vårdcentraler finns det i Uppsala?

På Vården.se kan du jämföra 721 vårdcentraler i Uppsala.
Visa hela svaret

Vad kostar ambulans Uppsala?

Från och med den första januari gäller landstingets nya prislista i Uppsala. Det innebär bland annat att ambulanssjukvården kostar 150 kronor. Landstingsfullmäktige tog beslut om den nya prislistan i november i år och snart börjar den att gälla för hela Region Uppsala.
Visa hela svaret