Var Mönstrar Man I Stockholm?

Var Mönstrar Man I Stockholm
Plikt- och prövningsverkets enhet i Stockholm ligger i närheten av Värtahamnen.

 • Besöksadress: Tegeluddsvägen 29A.
 • Öppettider: Måndag-torsdag klockan 08.00-16.30, fredag klockan 08.00-16.00.
 • Övernattningsadress: Tegeluddsvägen 29A. Incheckning kl 19:00-22:00. Telefon 010-190 27 75 (endast för dig som övernattar).

Visa hela svaret

Vart ligger mönstring?

Var du ska mönstra beror på var i landet du bor. Du mönstrar i Stockholm, Malmö eller Göteborg. Vi försöker så långt det är möjligt att styra din mönstring till det prövningskontor som ligger närmast din bostadsort, men av olika skäl kan vi inte garantera att det alltid blir så.
Visa hela svaret

Hur många procent klarar mönstringen?

Bäst lämpad får göra grundutbildningen – De som efter mönstringen väljs ut att genomföra grundutbildning med värnplikt är de som bedöms ha bäst förutsättningar för respektive befattning. Både fysiska och psykiska förutsättningar påverkar bedömningen. Av de 19 000 som kallas att mönstra är det drygt 6 000 som kommer att skrivas in till grundutbildning med värnplikt.
Visa hela svaret

Hur många blir kallade till mönstring 2022?

Dela Nu får alla ungdomar födda 2003 som svarat på mönstringsunderlaget besked om de kommer att kallas till mönstring eller inte. Det är ungefär 16 000 ungdomar som kommer att kallas till mönstring av de cirka 100 000 som svarade på mönstringsunderlaget.

 • Plikt- och prövningsverket har ett informationsuppdrag inskrivet i myndighetsinstruktionen som innebär att vi ska informera Sveriges unga om vad lagen om totalförsvarsplikt innebär.
 • Vår kommunikation är insiktsbaserad och vi anpassar oss hela tiden efter ungdomarnas behov och vardag.
 • Sedan tidigare finns en chatbot i Messenger där ungdomarna kan få svar på sina frågor om mönstringen samt en lins i Snapchat där man kan uppleva mönstringen.

– Totalförsvarsplikten är oftast något helt nytt för 18-åringarna. De kanske inte heller känner någon som har mönstrat och vet inte vad som händer under dagen de ska mönstra. Det är en skyldighet att mönstra om man blir kallad och därför är det viktigt att alla är väl förberedda och vet vad som gäller, säger Marinette Nyh Radebo, kommunikationschef på Plikt- och prövningsverket.

 • Mönstringsunderlaget skickades i januari till drygt 104 000 ungdomar födda 2003, och över 96 procent av dem har svarat på frågorna.
 • Av de ungdomar som lämnade godkända svar till mönstringsunderlaget har 16 000 valts ut för att mönstra.
 • Själva kallelsen med datum och tid skickas ut till den som ska mönstra ungefär två månader innan mönstringsdagen.

De som efter mönstringen väljs ut att genomföra grundutbildning med värnplikt är de som bedöms ha bäst förutsättningar för respektive befattning. Både fysiska och psykiska förutsättningar samt inställning till att göra grundutbildningen påverkar bedömningen.

 1. Utbildningen är mellan sex och femton månader lång och genomförs på något av Försvarsmaktens förband runtom i Sverige.
 2. Av de 16 000 som kallas att mönstra är det cirka 5 500 som kommer att genomföra grundutbildning med värnplikt.
 3. Första utbildningsstart för ungdomarna födda 2003 är sommaren 2022.
 4. Den som inte kallas till mönstring, men som är intresserad av att göra grundutbildning med värnplikt, kan precis som tidigare göra en egen ansökan.

Bifogat finns statistik över antalet som ska mönstra nedbrutet på län och kommun.
Visa hela svaret

Får män ha mobilen när män gör lumpen?

Grundutbildningen på Ledningsregementet – Hur lång är utbildningen? Under totalförsvarsplikten är utbildningen mellan fyra och elva månader beroende på vilken inriktning du ska utbildas inom. Vad har man för arbetstider under utbildningen? Under en grundutbildning inleds en vanlig morgon runt klockan 07.30 med visitation av logementen (sovsalarna).

 1. Dessa ska då vara städade, rekryterna ska ha förberett sig inför dagen och därefter påbörjas dagens utbildning.
 2. Dagarna slutar i regel mellan klockan 16.30–22.30 beroende på vilken utbildning som ska genomföras.
 3. An jag fortsätta att bo hemma? Under utbildningen är du relativt bunden till förbandet där du genomför din utbildning på och du kommer ofta att vara iväg på övningar eller vara i fält som inte möjliggör att du bor hemma.

På lediga kvällar eller liknande får du om du har möjlighet åka hem förutsatt att du är tillbaka på förbandet den tid som angetts dagen efter. Måste jag bära vapen? Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige och skydda vår demokrati om vi blir angripna av främmande makt, därför bär alla soldater vapen.

 1. Hur ofta får man åka hem? Normalt är du ledig varje helg om inte övningar är inplanerade.
 2. Första helgen är det oftast inplanerad tjänst.
 3. Detaljerat schema kommer du att få i samband med utbildningsstarten.
 4. Om jag åker egen bil till Ledningsregementet, var kan jag parkera? Utanför vår huvudentré på Garnisonsgatan 15 (tidigare Garagevägen) finns en stor besöksparkering som är gratis.

Den kallas för Soldatparkeringen. Vad händer om jag vill avbryta den militära grundutbildningen? Alla som genomför militär grundutbildning från och med 1 januari 2018 omfattas av lagen om totalförsvarsplikt. Man har därmed en skyldighet att fullfölja utbildningen.

Men det kan finnas skäl för att avbryta. Försvarsmakten utreder i sådana fall vilka förutsättningar som finns att fullfölja utbildningen. Beslut om avbrott kan fattas av Försvarsmakten eller Rekryteringsmyndigheten. Har vi som gör utbildningen någon möjlighet att påverka upplägget? Under din tid för grundutbildning kommer du kunna påverka grundutbildningen genom förtroendevalda rekryter.

Dessa individer utnämns av er som grupp och representerar er i olika frågor på förbandet. Får jag ha min mobil med mig? Mobiltelefon kan du ha med dig till utbildningen men på vissa övningar är det olämpligt att bära mobil av säkerhetsskäl. Du kommer ha möjlighet att använda din mobil under lediga raster/kvällar/tider.

 1. Vid övning men även under utbildningen kommer det alltid att finnas ett befäl som har telefon så att du kan bli kontaktad av anhörig eller tvärtom.
 2. Hur kommer vi att bo? Under grundutbildningen sover du i något som kallas logement, det är en typ av sovsal.
 3. Logementet delar du med andra rekryter, men du har din egen säng och ditt egna skåp.
You might be interested:  Helsingborg Helsingör Hur Lång Tid?

Även toalett och badrum är gemensamma. Duscharna är utrustade med duschdraperier. Finns det separata duschar för tjejer och killar? Det finns separata duschmöjligheter för tjejer och killar. Får min familj komma och hälsa på under utbildningen? Det kommer att anordnas anhörigdagar då du kan bjuda in nära och kära för att hälsa på dig på förbandet.

Under anhörighetsdagarna ges du möjlighet att visa hur du bor och vad du utbildas i. Utöver anhörigdagarna är det enbart om besöket är av särskild anledning som familj kan närvara. Jag äter specialkost, hur fungerar det under utbildningen? Det finns begränsad tillgång till specialkost under grundutbildningen.

Detta gäller framförallt när du är ute i fält, alltså ute i skogen. I vår matsal finns det en mängd olika alternativ att välja mellan. Hör av dig till [email protected] om du har några specifika kostfrågor. Vi svarar så snabbt vi kan. Vad händer om jag blir sjuk/skadad under utbildningen? Om du skadas eller blir sjuk under utbildningstiden, får du fri sjukvård under den tiden som utbildningen pågår.

Skyddet gäller från det att du lämnar hemmet för att rycka in till dess att du avslutat hemresan efter utryckning. Om skadan inte har läkt innan du rycker ut betalar Försäkringskassan kostnader för läkarvård och mediciner i tre år efter utbildningen. Därefter ersätts kostnader av Kammarkollegiet. Om du fortfarande är sjukskriven efter utryckningen, får du också sjuklön från arbetsgivaren eller sjukpenning från Försäkringskassan.

Du kan också få ersättning för sveda och värk, bestående men samt vissa merkostnader till följd av skadan.
Visa hela svaret

Hur svårt är IQ testet på mönstringen?

I-prov 2000 – Dagens I-prov (I-prov 2000) bygger i sin tur vidare på samma teorier som I-prov 94, men har därutöver blivit adaptivt. Det vill säga att testet anpassar (lätt, medel eller svår) sig efter hur testpersonen presterar på varje del. Detta innebär att provet kommer bli svårare eller lättare beroende på din prestation.

Trots detta var det 7% som inte klarar lägsta nivån vid mönstring (2008 var det 14% som ej blev inskrivna på grund av resultatet på I-provet). Just att provet är adaptivt gör det unikt i Sverige som verktyg. Provet mäter den generella begåvningen (G), samtidigt som provet även mäter generell visualiseringsförmåga (Gv) och generell kristalliserad intelligens (Gc).

Gv visar individens generella spatiala förmåga (alltså hur ett objekt ser ut om man vrider på det) och Gc visar den verbala (ordförståelse). För att kunna jämföra individer med varandra modifierades provet något 2002. Var Mönstrar Man I Stockholm Carlstedt & Annell (2010) I-prov 2000 innehåller, precis som I-prov 94, tio (10) deltest; tre (3) verbala, fyra (4) spatiala, två (2) problemlösningstest samt ett (1) teknisk förståelse. Den mönstrande har 80 minuter på sig att slutföra provet. Det genomsnittliga resultatet 2014 var 5,7 för såväl kvinnor som män,

 • För att kunna ansöka till officersprogrammet krävs ett resultat på minst sex (6),
 • Under 2016 genomförde Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) en förstudie för att framtidssäkra begåvningstestet.
 • Studien kom fram till att I-provet är stabilt över olika grupper och har därmed god reliabilitet såväl som validitet.

Däremot verkar det pågå ett fortsatt arbete för att modifiera provet i framtiden. Var Mönstrar Man I Stockholm En ytterligare anledning till att provet inte förändrats under nästan 20 år är att provet har två (2) parallella versioner av två (2) deltest. Beroende på när personen som ska testas är född kommer en särskild version visas. Detta tillsammans med att testet är dynamiskt gör att det inte går att förutse vilka frågor en individ kommer få.

Det vill säga, om du skriver provet fler gånger och får samma frågor beror det på att du presterar likadant som sist du genomförde testet. Således är provet mindre sårbart för eventuella “läckor” likt ordinarie skolprov. Den inledande delen av testet, ett så kallat vägledningstest, avgör vilken svårighetsgrad på Synonymer 1 som du kommer få.

Därefter anpassar sig testets svårighetsgrad för varje steg du tar framåt. Anledningen till att det finns språkliga tester med är att studier visat att de är generellt god mätare av G. Och G i sin tur anses vara en god indikator för hur en individ kommer prestera under exempelvis en utbildningssituation. Precis som de fysiska testerna anges I-provet utifrån en 9-gradig skala. Innan 2001 ändrades underlaget för normen var tredje år. Men då mönstringsunderlaget, alltså antalet som mönstrade, förändrades drastiskt under början på 2000-talet fastslogs att mönstringspopulationen från 2001 skulle bli en fastslagen norm.

Som tidigare nämnts var det genomsnittliga resultatet år 2014 5,7. Bland de tillgängliga statistik dokument som finns på Rekryteringsmyndighetens webbplats visar att medelvärdet under början på 2000-talet var kring fem (5) på begåvningstestet. Det militära högskoleprovet (MHS-prov) är förvisso även det på en niogradig skala.

Däremot är det inte överförbart på I-provet eller vice versa, baserat på att normen är en annan jämfört med mönstringsunderlaget för I-provet. Ett generellt råd för att prestera bättre på exempelvis de verbala delarna under det civila högskoleprovet är att läsa mycket böcker och dagstidningar.

 1. Detsamma kan sägas gälla här.
 2. Genom ett uttökat ordförråd hjälper du dig själv att prestera bättre på de verbala delarna.
 3. Det finns gott om roliga tester på internet där du kan testa att vrida och vända på objekt.
 4. Däremot råder jag ingen till att betala pengar för att köpa test eller litteratur för att prestera bättre.
You might be interested:  Mellan Vilka Tider Kan Man Besöka Örebro Slott?

Det kommer vara att kasta pengar i sjön. Det bästa rådet inför provet är att vara utvilad och inte stressa igenom testet. Utsatt tid gäller, se till att använda den för att svara rätt istället för att riskera att slarva på grund av högt tempo.
Visa hela svaret

Får män ha mobilen på mönstringen?

Fysiskt arbetsprov (cykeltest) – To view this video please enable JavaScript Det fysiska arbetsprovet genomför du på en testcykel (ergometercykel). Belastningen ökar gradvis tills du uppnått de krav som gäller eller tills du inte orkar längre. Syftet med det fysiska arbetsprovet är att få en uppfattning om din kondition.

 1. Under hela testet följer vi puls, belastning, trampfrekvens och tid på en dataskärm.
 2. Givetvis övervakar vi även på traditionellt sätt så att ingen som cyklar mår dåligt.
 3. I så fall avbryter vi cyklingen omedelbart.
 4. Den psykologiska prövningen består av ett teoretiskt test (inskrivningsprovet) samt en psykologintervju.

Psykologen använder resultatet av testet och intervjun för att bedöma dina psykologiska kapaciteter, din allmänna psykiska resursstyrka och hur lämplig du är för ansvarsfulla befattningar. Under mönstringen får du lunch. Lunchen äter du i våra lokaler.

Vår personal berättar när du kan gå och äta och när du senast ska vara tillbaka igen. I slutet av mönstringen får du träffa en inskrivningshandläggare. Tillsammans går ni igenom dina testresultat. Inför samtalet kan du förbereda dig genom att läsa på om olika befattningar och fundera över vilken som skulle passa dig.

Du har möjlighet att lämna önskemål om utbildning eller befattning, men exakt vilken du skrivs in till bestäms av Plikt- och prövningsverket. Vi tittar på dina resultat från mönstringen och ser vilken befattning inom Försvarsmakten du är mest lämpad för.

 1. Innan du åker hem får du ett preliminärt besked om du ska genomföra grundutbildning med värnplikt, var du ska gå utbildningen, vad du ska utbildas till och när du i så fall ska rycka in.
 2. Senast fyra månader efter mönstringen får du ditt slutgiltiga besked.
 3. Beslutet får du på “Min sida”.
 4. Om du måste övernatta när du ska mönstra gör du det i första hand i våra lokaler.

Reser du långt kan du få övernatta i våra lokaler dagen innan du ska mönstra, hör av dig till vårt kontaktcenter så hjälper de dig. På prövningskontoren finns sovsalar med sängar, sängkläder och kuddar. Ta med dig hygienartiklar och sovkläder. Det är tillåtet att använda mobilen i till exempel våra sovsalar när mönstringen är klar för dagen.
Visa hela svaret

Är det skatt på lumpen?

Du betalar ingen skatt på ersättningen du får under grundutbildningen. Som anställd betalar du skatt som vanligt.
Visa hela svaret

Hur mycket får män i lön i lumpen?

Värnplikt – Alla som genomför grundutbildning omfattas värnplikten som är en del av lagen om totalförsvarsplikt. Mer om grundutbildning med värnplikt

Hur långa är utbildningsdagarna? Utbildningen upplevs av många som ganska intensiv. Det är mycket som ska hinnas med på kort tid. Tid för vila och återhämtning inplaneras alltid, men utbildning kan ske på dygnets alla timmar. Vad innebär det att jag får dagersättning? Det innebär att du får 146 kronor för varje dag du tjänstgör. Det motsvarar ungefär 4 380 kronor varje månad. Hur bor jag under grundutbildningen? Under en militär grundutbildning sover du i ett logement (en sovsal) tillsammans med andra rekryter. Även badrum och toalett är gemensamma utrymmen. Dusch med duschdraperi är standard. Det finns även tillgång till ett sällskapsrum där det bland annat finns en TV. Standarden på boendet kan variera mellan olika förband. Under längre övningar bor du vanligtvis i tält. Hur ofta får jag åka hem? Normalt är du ledig varje helg om inte övningar är inplanerade. Första helgen är det oftast inplanerad tjänst. Detaljerat schema kommer du få i samband med utbildningsstarten. Måste jag använda mina egna glasögon under grundutbildningen? Ja, du använder dina egna glasögon eller linser. Vid skjut- och stridsutbildning använder alla skyddsglasögon. Du kommer att få särskilda insatser till skyddsglasögonen och till skyddsmasken.

Vi vill gärna ha synpunkter på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer. Namn Ange ditt namn E-post Ange din e-postadress Meddelande Fyll i ditt meddelande Fax Tack för visat intresse! Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till [email protected],

 • Vi vill gärna ha synpunkter på vår webbplats.
 • Fyll i formuläret med dina kommentarer.
 • Via RSS-flöden kan du som önskar enkelt ta del av nyheter från Försvarsmakten.
 • RSS-flöden kan läsas på olika sätt.
 • Antingen via en programvara, en så kallad RSS-läsare, eller via en webbaserad RSS-tjänst.
 • Namn Ange ditt namn E-post Ange din e-postadress Meddelande Fyll i ditt meddelande Fax Tack för visat intresse! Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare.

Du kan även skicka ditt meddelande till [email protected], På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs mer
Visa hela svaret

Är män tvungen att mönstra?

Samma år som du fyller 18 kommer du att få hem ett brev från Plikt- och prövningsverket med information om mönstringsunderlag och mönstring, Du fyller i mönstringsunderlagen på webben och svarar på frågor om dig själv och din hälsa. Efter några månader får du besked om du kommer att kallas till mönstring för att göra tester.

Hur lång är utbildningen? Grundutbildningen är mellan 6-15 månader beroende på vilken inriktning du blir antagen till. Kommer alla som fyller 18 år att kallas för att göra grundutbildning? Nej, alla kommer inte att kallas. Det året du fyller 18 år kommer du att behöva fylla i mönstringsunderlaget som är ett webbaserat frågeformulär. Om du inte blir kallad men uppfyller antagningskraven kan du göra en egen ansökan om att få göra grundutbildningen. Kommer jag behöva avbryta mina gymnasiestudier? Nej, om du studerar på gymnasiet och blir uttagen till för att göra grundutbildning kommer den att starta efter det att du är klar med din gymnasieutbildning. Hur bedöms vilka som är lämpliga? Lämplighet, värderas både i mönstringsunderlaget och vid själva mönstringen. Intresse och motivation är en viktig del av lämpligheten. För dig som söker frivilligt är det samma tester som för dem som kallats till mönstring. Hur många utbildas varje år? Behovet varierar från år till år. Hur gör jag om jag inte blir kallad men ändå vill göra grundutbildning? Kan jag fortsätta i Försvarsmakten efter grundutbildningen? Ja, det kan du. Om du blivit godkänd på utbildningen kan du söka anställning som soldat eller sjöman eller engagemang i Hemvärnet. På sidan Lediga jobb hittar du samtliga lediga tjänster, militära som civila. Du kan också söka till en officersutbildning, Vad händer om jag vill avbryta utbildningen? Alla som genomför grundutbildning i Försvarsmakten omfattas av lagen om totalförsvarsplikt. Du har därmed en skyldighet att fullfölja utbildningen. Det kan finnas skäl för att avbryta grundutbildningen. Beslut om avbrott kan fattas av Försvarsmakten eller Plikt- och prövningsverket. Vad händer om jag struntar i att dyka upp till mönstringen eller grundutbildningen? Den som fått en kallelse till mönstring eller grundutbildning är skyldig att inställa sig och genomföra utbildningen enligt lagen om totalförsvarsplikt. Om du inte kommer till mönstringen utan att ha giltiga skäl kan du åtalas och dömas till böter eller fängelse. Vad är “lumpen” för något? “Lumpen” är gammal slang för grundutbildning i Försvarsmakten. Det är inte ett ord som används i Försvarsmakten. Vi kallar det helt enkelt för grundutbildning eller GU. Läs mer om grundutbildningen,

You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det Att Flyga Till Luleå?

Om du blir antagen till grundutbildning med värnplikt kommer din utbildningstid vara mellan 6–15 månader. Längden beror på vilken utbildning du blir antagen till. Blir du antagen till en längre är givetvis din ersättning också högre. Dessutom har du såklart möjlighet att fortsätta din karriär i Försvarsmakten efter grundutbildningen.

Du kan söka jobb som soldat eller till någon av våra officersutbildningar eller engagera dig i Hemvärnet. Efter grundutbildningen blir du krigsplacerad och kan bli inkallad till repetitionsövningar eller om Sverige befinner sig i kris eller krig. Vill du veta mer om hur du kan göra grundutbildning med värnplikt, vilka fördelar och möjligheter det ger dig? Läs mer om grundutbildningen,

Information om vilka som väljs ut och kallas hittar du på Plikt- och prövningsverkets webbplats. Vi vill gärna ha synpunkter på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer. Namn Ange ditt namn E-post Ange din e-postadress Meddelande Fyll i ditt meddelande Fax Tack för visat intresse! Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare.

Du kan även skicka ditt meddelande till [email protected], Vi vill gärna ha synpunkter på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer. Via RSS-flöden kan du som önskar enkelt ta del av nyheter från Försvarsmakten. RSS-flöden kan läsas på olika sätt. Antingen via en programvara, en så kallad RSS-läsare, eller via en webbaserad RSS-tjänst.

Namn Ange ditt namn E-post Ange din e-postadress Meddelande Fyll i ditt meddelande Fax Tack för visat intresse! Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till [email protected], På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.
Visa hela svaret

Kan män tacka nej till mönstring?

Vägledande samtal – När du är klar med prövningen träffar du en inskrivningshandläggare. Ni kommer att prata om dina resultat och vilka möjliga utbildningsplatser som är intressanta för dig. Du erbjuds en utbildningsplats som du har behörighet till och du kan välja att tacka ja eller nej.

 1. Om du tackar ja till utbildningsplatsen ansöker du per automatik om att mönstra och bli värnpliktig.
 2. Det är därför viktigt att du förstår vilka skyldigheter du har som värnpliktig och att du noga tänker igenom ditt beslut.
 3. Tackar du nej till att mönstra och bli värnpliktig återtar du bara din ansökan.

När du blir värnpliktig har du inte möjlighet att hoppa av, du är då enligt lag skyldig att fullfölja utbildningen. Du är inte heller garanterad en utbildningsplats. Plikt- och prövningsverket har i uppdrag att placera den person som är mest lämpad på respektive utbildningsplats och det kan då bli konkurens om utbildningsplatserna.
Visa hela svaret

Hur män slipper mönstra?

Jag har fått brevet – Du har fått brevet för att du fyller 18 år i år och är en av dem som kan kallas till mönstring. Plikt- och prövningsverket som skickat brevet vill få in information om dig, det kallas för mönstringsunderlag och du måste svara på ungefär 60 frågor om dig själv.
Visa hela svaret

Måste män kriga om män går lumpen?

Alla mellan 16 och 70 år som bor i Sverige ingår i Sveriges totalförsvar och måste vara med och förbereda Sverige för krig, om det behövs.
Visa hela svaret

Måste män klippa håret i lumpen?

. Som det framgår får personal, såväl värnpliktig som anställd, ha långt hår – så länge de bär det i fläta, hästsvans eller hårknut, som vid behov bärs med hårnät. Ingen i försvarsmakten behöver klippa håret när de kommer till sin värnplikt.
Visa hela svaret

Vad händer om man ljuger på mönstringen?

Dessutom är det straffbart att ljuga och vi kommer göra vissa stickprov och kräva läkarintyg, säger han och påpekar att staten bara har beställt 5 100 värnpliktiga till nästa år och att urvalet räcker som det är.
Visa hela svaret