Vad Tjänar En Barnmorska I Stockholm?

Vad Tjänar En Barnmorska I Stockholm
Regionerna påverkar hur mycket en Barnmorska tjänar – Hur mycket en Barnmorska tjänar beror också på region, både för fast anställda Barnmorskor och Bemanningsbarnmorskor. Sammantaget för privat och offentlig sektor är lönen för en Barnmorska med fast anställning högst i Stockholm, där medellönen är 45 800 kr/månaden.
Visa hela svaret

Hur mycket tjänar en barnmorska 2022?

Barnmorskors lön –

Genomsnittlig ingångslön (median) för nyexaminerade: 34 600 kronor per månad. Genomsnittlig medianlön efter 10 år: 40 800 kr per månad. Genomsnittlig medianlön efter 20 år: 43 500 kr per månad.

Visa hela svaret

Hur mycket tjänar man som sjuksköterska i Stockholm?

Så mycket tjänar sjuksköterskor i olika regioner 2021 – Stockholm är den region där sjuksköterskorna har den högsta genomsnittliga månadslönen (42 700 kronor). Regionen är tätt följd av Sydsverige (41 500 kronor). I regionen ingår Blekinge och Skåne län. I några av länen har de manliga sjuksköterskorna högst medellön, i andra är det kvinnorna som har högst medellön.

Region Kvinnor Män Totalt
Riket 38 600 39 300 38 700
Stockholm 39 300 40 300 39 500
Östra Mellansverige 42 500 44 400 42 700
Småland med öarna 42 600 43 800 42 800
Sydsverige 36 400 36 800 36 500
Västsverige 37 000 37 300 37 000
Norra Mellansverige 36 300 35 600 36 200
Mellersta Norrland 36 700 37 000 36 700
Övre Norrland 41 600 40 500 41 500
Riket 43 000 45 000 43 200
Stockholm 36 700 37 600 36 800
Östra Mellansverige 37 400 38 100 37 500
Småland med öarna 35 000 36 400 35 200
Sydsverige 36 400 37 300 36 500
Västsverige 34 900 35 900 35 000
Norra Mellansverige 35 800 37 000 35 900
Mellersta Norrland 35 800 35 600 35 800
Övre Norrland 36 600 37 000 36 700

Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för grundutbildade sjuksköterskor i olika regioner.
Visa hela svaret

Var tjänar män mest som undersköterska?

Lönestatistik inom olika yrken –

Lön Sjuksköterskor

Enligt SCB är den genomsnittliga lönen för en grundutbildad sjuksköterska 38 700 kronor före skatt. Män har något högre genomsnittlig lön inom yrket på 39 300 kronor per månad och kvinnor tjänar i genomsnitt 38 600 kronor per månad. Lönen skiljer sig mycket mellan privat och offentlig sektor där en grundutbildad sjuksköterska i genomsnitt tjänar 10 300 kronor mer i månaden i den privata sektorn.

  • Ingångslönen, eller förstagångslönen, ligger mellan 25 500 – 28 000 kronor per månad enligt Vårdförbundet.
  • Lönen varierar och lönesättningen är individuell.
  • Inom gruppen sjuksköterskor finns det flera olika roller.
  • Den grupp som har högst medellön är intensivvårdssjuksköterskorna som i genomsnitt tjänar 43 800 kronor i månaden.

Därefter följer operationssjuksköterskor, dessa tjänar i genomsnitt 42 200 kronor per månad enligt SCBs data för 2020. Lägst betalda är röntgensjuksköterska 36 400 i månaden. Inom landet tjänar man tjänar mest som sjuksköterska är i Stockholmsregionen där genomsnittet tjänar 37 847 kronor.

Lön Undersköterskor

Genomsnittslönen för en undersköterska är 27 479 kronor i månaden före skatt. Högst lön inom yrket har man, när regioner jämförs, i Stockholm. Där är genomsnittslönen för en undersköterska 28 453 kronor per månad och lägst är medellönen för undersköterskor i Örebro län, 26 504 kronor varje månad. Detta enligt Kommunalarbetaren – Lön: Undersköterska 2022-03-16.

Lönestatistik för Förskolelärare

Sveriges förskollärare tjänar har i genomsnitt en lön före skatt som motsvarar 36 200 kronor per månad. Det finns inte något lönegap mellan könen enligt SCB. Som förskollärare tjänar man mest i Stockholm, 36 961 kronor i månaden och minst i Norrbotten där den genomsnittliga lönen är 32 198 kronor i månaden.

Lön i Sverige för Grundskolelärare

Grundskollärare tjänar i genomsnitt 36 200 kronor per månad. Inom den offentliga sektorn har man inom yrket 500 kronor mindre före skatt jämfört med den privata sektorn. Kvinnor tjänar 900 kronor mer i månaden än vad män gör. Högst lön i Sverige har grundskolelärare i Stockholm och lägst i Norrbotten, det uppgav Lärarförbundet,
Visa hela svaret

Vad tjänar en manlig barnmorska?

Barnmorska har 43300 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 43300 kronor i yrket. Någon aktuell lönestatistik för män saknas. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.
Visa hela svaret

Hur många timmar jobbar en barnmorska?

HALLAND Vad Tjänar En Barnmorska I Stockholm Flest barn föds på sommaren samtidigt som alla vill ha semester. Därför har man kommit överens om en ny arbetstidsmodell som innebär kortare arbetstid under resten av året i utbyte mot längre arbetsdagar sommartid. Arkivbild: Getty Images. Vårdförbundet och Region Halland har kommit överens om en ny arbetstidsmodell där barnmorskorna jobbar mindre under höst, vinter och vår mot att de jobbar mer på sommaren. Vad Tjänar En Barnmorska I Stockholm Vad Tjänar En Barnmorska I Stockholm Läs också: Nytänkare ändrar arbetstid efter säsong Nu har Region Halland skrivit ett avtal med Vårdförbundet även för barnmorskorna. Sedan står operation/anestesi på tur att få ett liknande avtal, skriver Hallandsposten. Barnmorskorna får 34 timmars arbetsvecka höst, vinter och vår och 38,25 timmar under sommaren.

Alla har fått vara med och arbeta fram den nya arbetstidsmodellen. ? Vi är jätteglada för detta. Det är brist på barnmorskor i hela landet och vi hoppas att vi nu ska få lättare att både behålla och rekrytera. Vi har länge varit lite för få och har också många pensionsavgångar framför oss, säger Maud Ankardal, verksamhetschef för kvinnokliniken, till Hallandsposten.

För att kunna korta arbetstiderna räknar man med att behöva anställa ytterligare fyra-fem barnmorskor i Halmstad och Varberg.
Visa hela svaret