Vad Kostar P Stav Stockholm?

Vad Kostar P Stav Stockholm
Vad kostar p-stav? – För dig som är under 21 är de flesta preventivmedel gratis. I vissa regioner är preventivmedel också billigare för dig som är under 25. Att få p-stav ingår i högkostnadsskyddet, men kan kosta olika mycket beroende på var du bor. Om du betalar själv brukar den kosta runt 1 000 kronor. Fördelar med p-stav

Effektivt skydd mot graviditet. Långverkande – du kan ha p-staven i upp till tre år. Du behöver inte komma ihåg ditt preventivmedel och kan vara spontan när du har sex Kan göra att din mens minskar eller uteblir. Innehåller bara hormonet gestagen. Den passar därför dig som är känslig för hormonet östrogen, som finns i t.ex. p-piller. Effektiv även om du skulle kräkas eller få diarré.

Nackdelar med p-stav

Skyddar inte mot könssjukdomar. Kan göra att din mens blir oregelbunden. Biverkningar kan vara bröstspänningar, humörförändringar, viktuppgång, huvudvärk eller minskad sexlust. Om du har akne kan p-staven göra att den blir värre.

: P-stav – så funkar den
Visa hela svaret

Är Pstav gratis?

Hur fort skyddar en p-stav? – P-staven kan sättas in när som helst, oavsett om du har mens eller inte. Du är skyddad mot graviditet redan från första dagen om du sätter in den under mensens första fem dagar. Det tar sju dagar innan du är skyddad mot graviditet om du sätter in p-staven när du inte har mens.

 • Det är viktigt att du skyddar dig på något annat sätt om du har slidsamlag under den tiden och inte vill riskera en graviditet.
 • P-stav ingår i,
 • Besök på mottagningen ingår i,
 • Ostnaden kan skilja sig beroende på var du bor.
 • Unga får preventivmedel gratis De flesta preventivmedel är gratis för dig som är under 21.

Det gäller i hela landet. I en del regioner är det billigare med preventivmedel ända tills du fyller 26 år. Kolla vad som gäller där du bor. En liten dos av hormonet gestagen frigörs från staven under hela tiden den sitter under huden. Det gör att kroppen får ett jämnt upptag av hormonet.

Ett jämt upptag av hormonet ger ett mycket effektivt skydd mot oönskad graviditet. Ta ut eller byta p-stav Staven kan sitta i tre år, men kan tas ut tidigare om du vill. Boka en tid för att ta ut staven. Det är viktigt att börja använda något annat direkt om du inte vill bli gravid. P-stav passar dig som vill ha ett långtidsverkande preventivmedel.

En p-stav passar också dig som inte vill eller kan använda preventivmedel som innehåller östrogen. Det kan vara på grund av ärftlighet för blodpropp, att du har migrän med aura eller att du har högt blodtryck. P-stav passar dig som vet att du inte vill bli gravid den närmaste tiden, eftersom du har skydd i tre år från det att din p-stav satts in.
Visa hela svaret

Hur länge är p-stav gratis?

En p – stav sätts in under huden på överarmens insida av en barnmorska eller gynekolog. P – stav ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. De flesta preventivmedel är gratis för dig som är under 21 år. Fördelarna med p – stav är att du har ett säkert skydd mot graviditet i upp till tre år.
Visa hela svaret

Vad är bäst p-stav eller spiral?

Gestagena metoder – Till de gestagena metoderna hör hormonspiral, minipiller, mellanpiller och implantat (p-stav) samt p-spruta. Den preventiva effekten varierar mellan olika gestagena metoder. De långverkande metoderna som hormonspiral och p-stav har högst effektivitet.

 • Verkningsmekanismen är framför allt en påverkan på livmoderhalssekret och livmoderslemhinna.
 • Ju högre gestagendos desto större sannolikhet är det att även ägglossningen hämmas.
 • Någon ökad trombosrisk föreligger inte.
 • Alla östrogenfria metoder kan påbörjas när som helst efter förlossning oavsett amning eller ej.

De vanligaste gestagena biverkningarna är humörsvängningar, bröstsvullnad, viktökning och akne. Blödningsmönstret påverkas ofta, amenorré är inte ovanligt. Kontraindikationer

Pågående leversjukdom.Aktuell eller tidigare bröstcancer.

Gestagena metoder indelas i

Lågdosgestagen: hormonspiral och minipiller.Mellandosgestagen: mellanpiller och implantat (p-stav).Högdosgestagen: p-spruta.

Visa hela svaret

Hur länge ska man blöda efter p-stav?

Blödningar orsakade av preventivmedel – Alla preventivmedel som innehåller hormoner kan ge upphov till mellanblödning – p-piller och minipiller ger inte sällan småblödningar när du börjar ta preventivmedlet. Även hormonspiral, p-stav och liknande kan ha blödning som en biverkning.

Mellanblödning som orsakas av ett nytt preventivmedel brukar klinga av inom 3 månader. Det kan också uppträda senare, om du har glömt bort att ta ett piller. Om du har mellanblödningar trots att du har använt samma preventivmedel i minst 3 månader och inte missat att ta någon tablett, bör det utredas.

Om du är du osäker på om dina blödningar beror på preventivmedlet, kan du rådfråga den barnmorska eller läkare som har skrivit ut receptet. Du är också välkommen att kontakta Min Doktor, så hjälper vi dig.
Visa hela svaret

Kan Pstav påverka sexlusten?

Passar p-stav mig? – P-stav passar dig som vill ha ett effektivt skydd mot graviditet, som du inte behöver tänka på eller komma ihåg varje dag. Eftersom du har din p-stav i upp till tre år kan du vara helt spontan med när och hur du har sex, utan att behöva oroa dig för oönskad graviditet.När du använder p-stav brukar din mens förändras.

 • Vissa får oregelbunden mens, medan andra får mindre mens, eller ingen mens alls så länge staven sitter kvar.
 • Det kan kännas bekvämt att slippa få mens, men det kan också kännas besvärligt om mensen blir oregelbunden.
 • Om du har riklig mens kan det vara positivt att blödningarna minskar.
 • P-staven innehåller bara ett hormon, gestagen.

Den kan därför vara ett bra alternativ om preventivmedel med östrogen inte passar dig. Eftersom staven sitter på plats under huden gör den att en låg dos hormon utsöndras i jämnt i kroppen. Trots det kan p-stav kan ge hormonella biverkningar. Oftast är problemen värst i början, innan din kropp har vant sig vid hormonet.
Visa hela svaret

Varför kliar min p-stav?

4. Eventuella biverkningar – Liksom alla läkemedel kan Nexplanon ge biverkning ar men alla användare behöver inte få dem. Menstruella blödningar kan bli mer oregelbundna när man använder Nexplanon. Det kan vara bara lite blod som inte ens kräver någon binda, eller en blödning som liknar en sparsam mensblödning och man behöver mensskydd.

Det kan också hända att du inte får några blödningar alls. De oregelbundna blödningarna betyder inte att graviditetsskyddet med Nexplanon har minskat. I allmänhet behöver du inte göra något alls, men om blödningarna blir kraftiga eller långdragna ska du kontakta din läkare/barnmorska. Allvarliga biverkning ar finns beskrivna i styckena “Cancer” och “Trombos” i avsnitt 2.

Läs igenom det avsnittet för ytterligare information och kontakta vid behov din läkare/barnmorska. Följande biverkning ar har rapporterats:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)
acne, huvudvärk, viktökning, ömma eller smärtande bröst, oregelbundna blödningar, infektion i slidan håravfall, yrsel, nedstämdhet, känslomässig labilitet, nervositet, minskad sexuell lust, ökad aptit, magsmärtor, illamående, gaser, smärtsamma menstruationer, viktnedgång, influensaliknande symtom, smärta, extrem trötthet, värmevallningar, smärta vid stället för implantat et, reaktion vid stället för implantat et, äggstockscystor klåda, klåda i underlivet, hudutslag, överdriven hårväxt, migrän, ångest, sömnlöshet, sömnighet, diarré, kräkningar, förstoppning, urinvägsinfektion, obehag i slidan (t.ex. flytningar), bröstförstoring, vätskande bröst, ont i ryggen, feber, vätskeansamling, svårigheter eller smärta när man urinerar, allergisk reaktion, inflammation och smärta i svalget, snuva, ledvärk, muskelvärk, skelettsmärta

Förutom dessa biverkning ar har man ibland observerat en ökning i blodtryck et. Fet hud har också observerats. Du ska kontakta läkare omdelelbart om du upplever några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, som (i) svullnad av ansikte, tunga eller svalg; (ii) svårigheter att svälja; eller (iii) nässelutslag och andningsvårigheter.

När man sätter in eller tar ut Nexplanon kan man få ett blåmärke (rejält i vissa fall), smärta, svullnad eller klåda och i sällsynta fall en infektion, Man kan få ett ärr eller en böld vid insättningsstället. På grund av insättning av implantat et kan du känna dig svag. Man kan också få en känsla av domningar (eller känslobortfall).

Utstötning eller förflyttning av implantat et kan uppkomma, framför allt om det inte har satts in på ett korrekt sätt. I sällsynta fall har implantat hittats i blodkärl, inklusive kärl i lungan, som kan förknippas med andnöd och/eller hosta med eller utan blödning.

 1. Det kan hända att man behöver ta ut implantat et kirurgiskt.
 2. Det har förekommit rapporter på blodpropp i en ven (så kallad “ventrombos”) eller i en artär (så kallad “arteriell trombos”) hos kvinnor som använder etonogestrelimplantat.
 3. En blodpropp i en ven kan blockera venen och detta kan ske i venerna i benen (djup ventrombos ), lungorna ( lungemboli ) eller andra organ.

En blodpropp i en artär kan blockera artär en och orsaka en hjärtattack eller en stroke i hjärnan. Rapportering av biverkningar Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.
Visa hela svaret

Har någon blivit gravid med p-stav?

P-stav

 1. Du är här:

P-stav är ett skydd mot graviditet som sätts in under huden på överarmen av en barnmorska eller läkare. Den ger ett mycket säkert skydd mot graviditet under tre år. Vad Kostar P Stav Stockholm P-staven är av mjuk plast och ungefär lika stor som en tändsticka. P-stav innehåller hormonet gestagen. Det påverkar sekretet i livmoderhalsen så att det blir segt och tjockt, vilket gör det svårt för spermier att tränga in i livmodern. Hormonet påverkar även slemhinnan inne i livmodern och gör att den blir tunn och därför inte kan ta emot ett befruktat ägg.

 • Ger ett långvarigt skydd vilket är bra om du vet att du inte vill bli gravid den närmaste tiden.
 • Ger ett mycket effektivt skydd mot graviditet.
 • Du behöver inte tänka på tabletter varje dag.
 • Skyddar mot graviditet även om du skulle kräkas eller få diarré.
 • Mensblödningarna minskar eller försvinner helt.
 • Du kan få mindre mensvärk.
 • Ger skydd mot äggstockscancer, livmodercancer och tjocktarmscancer.

För att börja med p-stav ska du boka tid på en ungdomsmottagning eller en barnmorskemottagning. Oftast är det en barnmorska du träffar, men det kan även vara en läkare. Vid besöket kommer du bland annat att få svara på frågor om din hälsa och din mens. Ibland får du även väga och mäta dig.

 • Skyddar inte mot könssjukdomar.
 • Kan framför allt i början ge besvär som oregelbundna blödningar, mensvärk, huvudvärk, finnar och humörsvängningar.

Bestämmer du dig för att använda p-stav skriver den du träffar ett recept åt dig. Ni bokar också in en ny tid då du ska få p-staven insatt. Receptet skickas elektroniskt direkt till ett apotek. Du kan sen gå till vilket apotek som helst för att hämta ut din p-stav.

 • På apoteket behöver du visa din legitimation.
 • Du tar sen med p-staven till mottagningen där du ska få den insatt.
 • P-staven sätts in under huden på överarmen av en barnmorska eller läkare.
 • Innan den sätts in får du lokalbedövning.
 • När p-staven är på plats syns den oftast inte, men du kan känna den om du rör vid området på armen.

P-staven sitter kvar tills en barnmorska eller läkare tar bort den. Staven kan sättas in när som helst, oavsett om du har mens eller inte. När p-staven är på plats ger den hela tiden ifrån sig en liten dos av hormonet gestagen som går direkt ut i kroppen.

Det gör att kroppen får ett jämnt upptag av hormon. I början är det vanligt med oregelbundna blödningar men det brukar rätta till sig inom 3-6 månader. För många brukar blödningarna minska eller försvinna helt under den tid du har p-stav. Kroppen kan behöva lite tid att vänja sig vid preventivmedel som innehåller hormoner.

Det gör att du i början kan få besvär som senare försvinner, till exempel spända bröst, småblödningar och lite illamående. En del får ont i huvudet, finnar, minskad sexlust eller känner sig nedstämda. Prata med den som skrivit ut preventivmedlet till dig om besvären inte har gått över inom tre till sex månader.

Då kan du få prova ett annat preventivmedel. Det är viktigt att du trivs och mår bra med det skydd du använder. P-staven ger ett mycket effektivt skydd i tre år. Efter den tiden måste den bytas ut. Du kan få p-staven uttagen när du vill. Boka en tid på en ungdomsmottagning eller en barnmorskemottagning. Det är olika hur snabbt mensen kommer igång efter att du har fått p-staven uttagen.

En del får regelbunden mens direkt. För andra kan det ta några månader. Det vanligaste är att mensen kommer tillbaka efter en till två månader. Du kan bli gravid direkt när p-staven tas ut om du inte använder något annat skydd. Det gäller även om mensen inte har kommit tillbaka.
Visa hela svaret

Vill inte ha mens?

Blöda mindre – Det finns behandlingar för den som vill blöda mindre. Till exempel kan man sätta in en hormonspiral, vilket ger en kraftigt minskad blödning, eller använda p-piller. Det kan göras på två sätt: antingen väljer man piller som innehåller endast hormonet gestagen, som gör att blödningen uteblir.

Eller så kan man “äta ihop kartorna” av vanliga p-piller, det vill säga hoppa över uppe-hållet mellan kartorna, vilket också gör att blödningen uteblir. Det finns i dag studier som visar att det är säkert att använda p-piller så. Därutöver finns receptfria medel som förbättrar blodets koagulationsförmåga, vilket ger mindre blödning från det såriga området under den utstötta slemhinnan.

För dem som inte är hjälpta av detta, alternativt inte vill använda p-piller, är dock utbudet av behandlingar glest. Och, om man zoomar ut perspektivet: hur ska man egentligen se på de här frågorna? Är det verkligen rätt att medicinera, och därmed sjukdomsklassa, ett så normalt tillstånd som mens? – Man får hålla flera tankar i huvudet samtidigt här.

 • En aspekt handlar om att normalisera frågor om mens och ta reda på hur kvinnor påverkas av den.
 • Om man påverkas negativt i sitt professionella eller sociala liv ska man få slippa det om man vill.
 • En annan aspekt handlar om att sätta fokus på det avvikande.
 • Där handlar det om att ta reda på mer om sjukliga tillstånd som till exempel endometrios och PCOS, säger Lena Marions.

I dag får mellan 10 och 15 procent sjukdomen endometrios, som uppstår när celler från livmoderslemhinnan hamnar på fel platser i kroppen, till exempel bakom livmodern, på äggledarna, på tarmarna eller vid ärr från operationer i buken. Den felplacerade slemhinnan bildar en mycket smärtsam inflammationshärd, framför allt vid mens.
Visa hela svaret

Vilka preventivmedel går man inte upp i vikt av?

Kvinnliga uthållighetsidrottare äter för lite kolhydrater Många unga kvinnor vill inte börja äta p-piller av rädsla för viktuppgång eller slutar i tron att viktökningen beror på deras p-piller. Men en avhandling från Sahlgrenska akademin visar att kombinerade p-piller inte leder till viktökning.

I en långtidsstudie har Ingela Lindh i sin avhandling studerat 1 749 stycken 19-åriga kvinnor födda 1962, 1972 och 1982 som sedan vart femte år upp till 44 år fått svara på frågor om bland annat preventivmedel, graviditeter, längd/vikt och rökvanor. – Kvinnor som använt p-piller och följts från tonåren till 34-årsåldern ökade inte mer i vikt än sina medsystrar som aldrig hade använt p-piller, säger den legitimerade barnmorskan och forskaren Ingela Lindh vid Sahlgrenska akademin.

I studien framkom även att kombinerade p-piller är det mest använda preventivmedlet upp till 29-årsåldern och därefter var kondomen den vanligaste preventivmetoden. Vid 32-årsåldern och framåt var spiralen populärast. -Orsakerna till att kvinnorna slutade med p-piller var flera, till exempel rädsla för biverkningar, viktuppgång och humörsvängningar, vilket successivt ökade med tiden och var vanligare i den yngsta gruppen av kvinnorna, säger Ingela Lindh.

Trots kvinnors oro för viktuppgång fann forskarna i studien inget samband mellan p-pilleranvändning och viktökning. De enda faktorerna som påverkade viktutvecklingen var ökande ålder och rökvanor. Rökvanorna bland 19–åringarna födda 1962 minskade från i genomsnitt 42 procent till 29 procent bland 19-åringarna födda 1982.

Samtidigt ökade medelkroppsvikten med 3.2 kilo hos dessa två grupper. I den yngsta gruppen var kroppsvikten högre bland kvinnor från låga socioekonomiska områden. Genom att följa samma kvinnor från 19 till 44 år har forskarna kunnat få fram att de ökade i vikt med genomsnitt 10,6 kilo, en ökning med i genomsnitt 0.45 kg/år.

Ingela Lindh hoppas att forskarnas nya kunskaper kan öka användningen av kombinerade p-piller och därmed minska risken för ofrivilliga graviditeter -Att p-piller inte påverkar kroppsvikten är viktigt att informera om, eftersom det finns en stor rädsla för viktuppgång, framför allt bland unga tjejer, som i sig kan bidra till att de inte vill äta p-piller.

Samtidigt som vi ger råd om olika preventivmedel, bör vi även uppmärksamma unga kvinnor på livsstilsfrågor, som kost och motion, för att kunna bryta trenden av en ökad kroppsvikt hos tonåringar. FAKTA P-PILLER Kombinerade p-piller innehåller syntetiska former av kvinnliga könshormoner, exempelvis syntetiskt östrogen och progesteronliknande hormon.

Uppskattningsvis använder cirka 80-90 miljoner kvinnor p-piller i världen och cirka 400 000 av dem är svenska kvinnor. Det vanligaste preventivmedlet bland unga kvinnor i Sverige är kombinerade p-piller. Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för obstetrik och gynekolog.

Avhandlingen försvaras den fredagen den 27 maj kl 9.00 i kvinnoklinikens aula Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra.

Avhandlingens titel: Factors influencing women´s choice of contraception Kontaktinformation För mer information kontakta: Ingela Lindh, leg. barnmorska och forskare på avdelningen för obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin, telefon 0761-361760, e-post:

Handledare: Agneta Ellström, med dr, Primärvårdsområdeschef, telefon:073-6601442, e-post: Handledare: Ian Milsom, professor, avdelningen för obstetrik och gynekologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, telefon:070-5371602, e-post: Vad Kostar P Stav Stockholm Otillräcklig kunskap om idrottsnutrition gör att många idrottare inte får i sig tillräckligt med energi. En färsk studie bland kvinnliga uthållighetsidrottare med symptom. : Kvinnliga uthållighetsidrottare äter för lite kolhydrater
Visa hela svaret

Får man mens av Pstav?

Biverkningar – Alla preventivmedel som innehåller hormoner påverkar kroppen på ett eller annat sätt. När du använder p-stav är det vanligt med oregelbunden eller helt utebliven mens. En del kan även få ett eller flera av dessa besvär:

 • Akne
 • Viktökning.
 • Nedstämdhet.
 • Minskad sexlust.

De flesta som får biverkningar av p-stav blir av med dem inom tre till fyra månader. Du kan alltid byta till ett annat preventivmedel om besvären inte försvinner och du mår dåligt av biverkningarna.
Visa hela svaret

Kan man må dåligt av p-stav?

Hej, jag har tagit ut min p-stav för en månad sen ungefär o har börjat få ångestattacker och börjar tänka mer inom mig, som leder till att jag bara kan brista ihop så jag får svårt o andas av bara mina tankar, undrar om detta är vanligt pga av hormonerna? Kommer de sluta eller borde jag söka hjälp? Hej, tack för ditt brev.

 1. P-stav innehåller hormoner, och efter uttag så kan det bli en obalans i hormonerna precis som du funderar över, det kan ju vara “grunden” i din ökade ångest, en ökad sårbar och känslighet.
 2. Det är ju så också att tankar, känslor, kropp och beteende, hänger ihop och påverkar varandra.
 3. Att du nu varit mera “känslig och sårbar”,i en period av hormonförändringen då du tagit ut din p-stav.

Detta har inneburit förändringar i kroppen, kanske känslor av nedstämdhet, ökat stresspåslag och ökad “stressberedskap” (kroppens inbyggda stress/ångestsystem som ska scanna av och reagerar vid “möjliga” faror/obehag, för att få oss att agera och skydda oss) samt att detta gett mera negativa tankar (ångesttankar), i en ond cirkel.

 • En möjlig förklaring.
 • Det är väl mycket bra att du kontaktar mottagningen där du satt in/tagit ut din hormonspiral, och diskuterar detta med dem.
 • Att “ta kontroll” över din ångest/oro och dina negativa tankar kan du också behöva göra.
 • Denna sida handlar om information och olika strategier vad man kan göra vid psykisk ohälsa hos barn och unga vuxna.

VAD ÄR och VAD GÖRA, För att just öka förståelse och ge kunskaper, läs mera på webbsidan och du kan även läsa andras frågor/svar. Dels kan man göra en del på egen hand, “självhjälp” och man kan även träna olika övningar och träningsdokument tillsammans med förälder, elevhälsa eller någon annan.

Du kan prova BETEENDEANALYS ett sätt att se hur saker hänger ihop och påverkar, samt hur vi fastnar i problembeteenden som ställer till problem på längre sikt. Se instruktionsfilm och information på startsidan www.snorkel.se. Man får ökade kunskaper om hur det kan hänga ihop, vad som påverkar, vad man kan förändra etc.

Hur ser det ut med din livsbalans, balans i livet gällande vad som TAR energi, kraft, lust och glädje och vad som GER energi, kraft, lust och glädje. För mycket “skit” och för lite “godis” ökar risk för nedstämdhet. Du kan läsa om LIVSBALANS på webbsidan och prova dokument och formulär.

 1. Ofta hjälper det inte att “bara prata om” man behöver aktivt “resa sig upp” och GÖRA sake, ändra i sitt beteende.
 2. Tankar känslor och beteende hänger ihop och påverkar varandra.
 3. Tänker jag att jag inte kommer att klara av en viss sak så blir jag orolig och spänd, och kanske ledsen, då ökar sannolikheten att jag faktiskt inte klarar av, om jag kunde tro på mig själv, tänka “det här fixar jag” vara lugn och avslappnad, så ökar sannolikheten att det går bra.

Om jag går förbi några som skrattar, jag tänker “de skrattar åt mig” då blir jag ledsen, orolig och kanske rädd, och går en lång omväg. Om jag istället tänker “undrar vad de har roligt år, måste kolla, blir intresserad och går fram istället för därifrån, så kanske jag ser att de kollar på något kul som jag också kan skratta åt.

 1. Tankar påverkar och styr oss väldigt mycket, det är vårat “självprat” och som att ha någon som går bredvid hela tiden och kommenterar det vi gör och det som händer.
 2. Tankar är ingen sanning, men om vi TROR på tankarna, om vi FÖLJER dem, så får det konsekvenser för oss.
 3. Tror på att vi kommer att misslyckas, inte kan, är för svårt, inte är ok, inte är gillade etc.

Ofta tror vi och följer de negativa tankarna, men inte de positiva, att vi kan, klarar, kommer att fixa, är bra på detta, är fina, trevliga, älskade etc. De tankarna tvivlar vi på hela tiden. På denna webbsida, som handlar om psykisk ohälsa hos unga, finns en mängd information och verktyg, strategier för att hantera psykisk ohälsa.

 1. Annat som kan vara till hjälp, då du fastnar i dina negativa tankar, när de kommer, är att ifrågasätta dem lite, inte ta dem för annat än tankar, inte någon sanning.
 2. Det är en skillnad att tänka; -Jag ger upp! eller -Jag ska pröva ett annat sätt -Jag kan inte göra bättre eller -jag kan alltid bli bättre -jag kommer aldrig att klara det eller -jag ska lära mig hur man gör -Det här är för svårt eller -Det här kanske tar lite längre tid Man kan också träna på att föreställa sig sina tankar som kommer och går, som en kassörska som sitter vid löpandebandet på affären.

Hon tar upp en vara, tittar på den, scannar av den och låter den försvinna på bandet, och tar en ny vara. Hon fastnar inte vid en vara, börjar titta noga, fundera var den kommer ifrån, vad den ska användas till, om den är bra eller dålig. Träna på samma sätt med dina tankar “där kom en tanke att den gör mig orolig, där kom en tanke att.o.s.v släpp den sedan.

Medveten närvaro, (mindfulness) att styra sitt medvetande och sitt fokus, är en annan strategi. Träna på att vara här och nu istället för att fastna i tankar på saker som redan hänt, som vi inte kan göra ogjorda, eller oro iför framtiden som vi inte vet något om- som ger dig ökad ångest. Träna på att leva i nuet.

Styr fokus och uppmärksamhet på bra saker, saker du kan och klarar, saker du blir glad och mår bra av. Gå ut och var medveten om det som händer omkring dig, vad ser du vad hör du mm Det finns en hel del övningar och information på Snorkelwebbsidan och i våra appar.

 1. Skills snorkel reglera känsla (använd kod x330 gör sedan eget enkelt lösenord, och Snorkelövning med många övningar i avslappning, andning, medveten närvaro (mindfulness) mm.
 2. Ladda ner dem och öva.
 3. Skriv igen i frågelådan om du vill, berätta mera om hur just dina “ångestattacker” och negativa tankar ser ut, prova våra övningar för att hantera ångest samt kontakta mottagningen där du tog ut din p-stav.

Kram från Snorkel
Visa hela svaret

Hur påverkar p-stav kroppen?

P-staven har ett högre graviditetsskydd jämfört med andra preventivmetoder som baseras på hormoner. Det är en liten, böjlig plaststav som innehåller en kapsel med gulkroppshormon, som konstant frisätts i hela kroppen. Hormonet hämmar ägglossningen och gör livmoderhalssekretet tjockare, vilket gör spermierna mindre rörliga.

Du bör prata med en barnmorska eller gynekolog när du ska bestämma om p-stav är rätt för dig. Om du bestämmer dig för att skaffa en, kommer en barnmorska eller gynekolog att sätta in den åt dig. Du får lokalbedövning så att det inte gör ont och implantatet sätts in under huden på insidan av överarmen.

När det är klart finns det inte mycket du behöver göra eller komma ihåg. Implantatet utsöndrar hormoner i upp till tre år, så det är ett bra val för alla kvinnor som vill ha ett pålitligt,långtidsverkande preventivmedel. Om du bestämmer dig för att återfå fertiliteten tas implantatet bort med ett nytt litet ingrepp och effekten försvinner mycket snabbt.
Visa hela svaret

Hur ont gör det att ta ut en p stav?

Lokalbedövning vid insättning och uttag av p-stav Innehållet gäller Halland Om du ska sätta in, ta bort eller byta p-stav så är det viktigt att du sätter på lokalbedövning på din hud innan besöket. Här finns instruktioner hur du lokalbedövar, antingen med kräm eller med plåster. Så använder du bedövningskräm Vad Kostar P Stav Stockholm P-staven sätts direkt under huden på insidan av den arm som du inte skriver med. Det är viktigt att du utför dessa stegen nedan för att få tillräcklig smärtlindring.

Om du ska sätta in eller byta p-stav, töm en hel tub bedövningskräm över området där p-staven ska sättas in, det vill säga 8-10 cm från armbågen snett in mot kroppen (se bilden ovan). Om du ska ta ut p-staven applicera kräm över den nedre änden av p-staven. Linda plastfilm runt armen över krämen så att den flyter ut över ett större område. Bedövningskräm bör sättas 2 timmar innan besöket för att få bästa effekt.

Så använder du bedövningsplåster Sätt de två plåstren över området som bilden ovan visar, det vill säga 8-10 cm snett in från armbågen. Det är viktigt att du utför dessa stegen nedan för att få tillräcklig smärtlindring.

Om du ska sätta in eller byta p-stav behövs två plåster. Sätt de två plåstren över området som bilden visar, 8-10 cm snett in från armbågen. De två plåstren ska klistras ihop, så att en flärp sticker uppåt. Hela området ska täckas av de två plåstren. Om du ska ta bort p-staven behövs ett plåster. Sätt plåstret över den nedre delen av p-staven. Bedövningsplåster bör sättas på 2 timmar innan besöket för att få bästa effekt.

Hör gärna av dig till din ungdomsmottagning, kvinnohälsovård eller gynmottagning om du har frågor. Glöm inte att hämta ut P-staven (Nexplanon) som du fått på recept på apoteket och ta med den till mottagningen. Bedövningskräm eller bedövningsplåster köper du receptfritt på apoteket.
Visa hela svaret

Hur länge ska man ha på plåster efter p stav?

Plåstret ser ut som ett blankt plåster. Det sätts på huden och utsöndrar hormoner, både gestagen och östrogen, som kommer ut i blodet genom huden. Hormonerna hämmar ägglossningen och gör livmoderhalssekretet tjockare, så att spermierna blir mindre rörliga.

Du tar bara av baksidan på plåstret och sätter det direkt på huden – på den nedre delen av magen, skinkan, överarmen eller till och med på ryggen. Plåstret ska sitta kvar i en vecka och sedan byts det ut mot ett nytt. Efter tre veckor tar du en veckas paus och under den vecka som du inte har något plåster bör din mens sätta igång.

Sedan fortsätter du med rutinen. Om plåstret lossnar eller ramlar av ska du läsa bipacksedeln som följde med, eller rådfråga barnmorska eller gynekolog.
Visa hela svaret

Hur länge ska man ha kvar plåstret efter p stav?

Lokalbedövning vid insättning och uttag av p-stav Innehållet gäller Halland Om du ska sätta in, ta bort eller byta p-stav så är det viktigt att du sätter på lokalbedövning på din hud innan besöket. Här finns instruktioner hur du lokalbedövar, antingen med kräm eller med plåster. Så använder du bedövningskräm Vad Kostar P Stav Stockholm P-staven sätts direkt under huden på insidan av den arm som du inte skriver med. Det är viktigt att du utför dessa stegen nedan för att få tillräcklig smärtlindring.

Om du ska sätta in eller byta p-stav, töm en hel tub bedövningskräm över området där p-staven ska sättas in, det vill säga 8-10 cm från armbågen snett in mot kroppen (se bilden ovan). Om du ska ta ut p-staven applicera kräm över den nedre änden av p-staven. Linda plastfilm runt armen över krämen så att den flyter ut över ett större område. Bedövningskräm bör sättas 2 timmar innan besöket för att få bästa effekt.

Så använder du bedövningsplåster Sätt de två plåstren över området som bilden ovan visar, det vill säga 8-10 cm snett in från armbågen. Det är viktigt att du utför dessa stegen nedan för att få tillräcklig smärtlindring.

Om du ska sätta in eller byta p-stav behövs två plåster. Sätt de två plåstren över området som bilden visar, 8-10 cm snett in från armbågen. De två plåstren ska klistras ihop, så att en flärp sticker uppåt. Hela området ska täckas av de två plåstren. Om du ska ta bort p-staven behövs ett plåster. Sätt plåstret över den nedre delen av p-staven. Bedövningsplåster bör sättas på 2 timmar innan besöket för att få bästa effekt.

Hör gärna av dig till din ungdomsmottagning, kvinnohälsovård eller gynmottagning om du har frågor. Glöm inte att hämta ut P-staven (Nexplanon) som du fått på recept på apoteket och ta med den till mottagningen. Bedövningskräm eller bedövningsplåster köper du receptfritt på apoteket.
Visa hela svaret