Vad Kostar El I Stockholm?

Vad Kostar El I Stockholm
Elpris idag Elpris per dag för Sveriges 4 elområden är idag, 2022-12-27: SE1 Luleå: 75,91 öre/kWh. SE2 Sundsvall: 75,91 öre/kWh. SE3 Stockholm: 87,29 öre/kWh.
Visa hela svaret

Vad kostar elen idag Stockholm?

Under de senaste 30 dagarna har spotpriset för elen varierat mellan 86,89 och 483,78 öre/kWh. Elen var billigast 2022-12-18 för elområde SE1 och dyrast 2022-12-14 för elområde SE1 under den aktuella perioden.
Visa hela svaret

Vad är timpriset på el idag?

Timpris på nordiska elbörsen – Se hur timpriset på den nordiska elbörsen, Nord Pool Spot, ser ut just nu och i morgon. Morgondagens timpriser publiceras ungefär kl 14.15 varje dag. Du kan även se historik från och med 2009. Spotpriset på Nord Pool Spot omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.
Visa hela svaret

Är det billigare att tvätta på natten?

Vad Kostar El I Stockholm Spotpriset på el går upp och ner under dygnets timmar. Lär dig mer om timprisavtal, för vem det passar och vad du som elkonsument kan göra för att sänka din elkostnad. Elpriset är oftast lägre de tider på dygnet när färre personer konsumerar el. Efterfrågan är normalt sett lägre på natten när vi sover, och därmed är också elpriset oftast lägre då.

 • Behovet ökar på morgonen när vi går upp och sköter våra morgonbestyr, och även när vi kommer hem på eftermiddagen och lagar mat, tvättar och städar.
 • I regel är elen som dyrast på morgonen mellan klockan 7 och 9 samt på kvällen mellan 17 och 19.
 • Vid klockan 22 på kvällen inleds prissänkningen och från 05.30 på morgonen höjs priset sedan successivt.

Mellan klockan 02 och 04 är elen som billigast. Men – för att kunna dra nytta av de billigaste timmarna behöver du ha ett timprisavtal, Du som har ett rörligt avtal faktureras istället ett snittpris av elpriset per månad och påverkas inte av vad elen kostar under dygnets olika timmar.
Visa hela svaret

Var ligger elpriset på idag?

Dagens timpriser Se elpris timme för timme (26 december 2022) när elpriset är som lägst respektive högst i SE3 – Stockholm. Lägsta timpris är 18,26 öre/kWh (kl.05:00 – 06:00) och högsta timpris är 59,46 öre/kWh (kl.10:00 – 11:00) vilket är en prisskillnad på 41,20 öre/kWh. OBS!
Visa hela svaret

Hur mycket kostar 1 kWh idag?

Elpris för 1 kWh – Vad kostar 1 kWh i Sverige? Den totala kostnaden för el består av ett flertal olika kostnader, det kan därmed vara komplicerat att beräkna det totala elpriset per kWh. I denna artikel går vi igenom alla kostnader och visar hur det är möjligt att beräkna elpriset för 1 kWh.

Vi har även sammanställt den senaste statistiken över totala elpriser per kWh för hushållskunder i Sverige. Som elkonsument är man tvungen att teckna ett elnätsavtal med det företag som äger elnätet i området. Beroende på konsuments elbehov kan denna välja ett säkringsabonnemang (mellan cirka 16 – 60 A) eller ett effektabonnemang.

De flesta lägenhetsinnehavare har ett säkringsabonnemang på 16 A. Kostnaden för detta abonnemang varierar mellan nätägarna, däremot faktureras i regel en fast avgift respektive en rörlig avgift beroende på elanvändning. Den fasta avgiften för ett 16 A abonnemang kan uppgå till cirka 1 450 kr per år exkl.

 • Moms och den rörliga avgiften kan uppgå till cirka 0,28 kr/kWh. exkl. moms.
 • De flesta konsumenter av el måste även betala en energiskatt som under 2022 är 0,45 kr/kWh inkl. moms.
 • Hushållskunder som bor i någon kommun i Norrbotten, Västerbotten eller Jämtland betalar en reducerad energiskatt ( 0,33 kr/kWh inkl.

moms). Tabell nedan visar den senaste statistiken från Statistika centralbyrån som avser viktade genomsnittliga priser för hushållskunder i Sverige under januari – juni 2022.

Årlig elanvändning Elhandel Elnät Energiskatt Moms Total elpris
< 1000 kWh 137,50 246,14 36,0 104,91 524,55
1000 – 2500 kWh 114,85 108,23 36,0 64,77 323,84
2500 – 5000 kWh 104,43 88,10 36,0 57,13 285,66
5000 – 15000 kWh 93,53 54,80 36,0 46,08 230,42
> 15000 kWh 87,40 39,91 36,0 40,83 204,13

Tänk på att det under 2022 har varit stora prisskillnader i spotpris mellan Sveriges fyra elområden. Elhandelskostnaden har därmed varit högre för hushållskunder i Södra Sverige (SE3 och SE4) respektive lägre för hushållskunder i Norra Sverige (SE1 och SE2). Den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån som avser perioden januari – juni 2022 visar att en normal elkostnad för en hushållskund som bor i lägenhet är cirka 2,86 kr per kWh för en större lägenhet (2500 – 5000 kWh/år) och 3,24 kr per kWh för en mindre lägenhet (1000 – 2500 kWh/år). Enligt den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån som avser perioden januari – juni 2022 är en normal elkostnad för hushållskunder som bor i villa 2,04 kr per kWh (> 15 000 kWh/år). Om villan värms upp med fjärrvärme eller värmepump är en mer rimlig årlig elanvändning 5000 – 15000 kWh/år. För den elanvändningen var det genomsnittliga priset 2,30 kr/kWh. Följ beräkningsexempel nedan för att se hur det är möjligt att beräkna kostnaden för 1 kWh inklusive nätavgifter och energiskatt för en lägenhet som använder 300 kWh per månad. Förutsättningar (priser exkl. moms):

Marknadspriset på Nord Pool antas vara 0,405 kr /kWh, det vill säga samma som genomsnittet under 2019 i elområde SE3. Lägenhetsinnehavaren har ett elavtal med rörligt elpris hos med påslaget 3,6 öre/kWh och en årsavgift på 470,4 kr. Lägenhetsinnehavaren har ett 16 A abonnemang hos nätägaren Vattenfall (prisområde söder, enkeltariff E4). Priset är 0,272 kr/kWh och årsavgiften är 1 462 kr. Energiskatt på el är 0,353 kr/kWh (2020).

Kostnaden per år för elhandeln blir: (0,405 + 0,036 kr/kWh x 3 600 kWh) + 470,4 kr = 2 058 kr exkl. moms. Kostnaden per år för nätavgifter blir: (0,272 kr/kWh x 3 600 kWh) + 1 462 kr = 2 441,2 kr exkl. moms. Kostnaden per år för energiskatten blir: 0,353 kr/kWh x 3 600 kWh = 1 270,8 kr exkl.

moms. Total elkostnad Totala elkostnaden per år blir därmed 5 570 kr exkl. moms, vilket innebär 6 962,5 kr inkl. moms. Observera att det även är moms på energiskatten. Total elkostnad per kWh Den totala elkostnaden per kWh beräknas därmed fram genom 6 962,5 kr / 3 600 kWh vilket innebär 1,93 kr/kWh inkl.

moms. Kommentar Tänk på det totala elpriset blir något högre för de flesta elkonsumenter på grund av spotprisets variation under dygnet. De flesta privatkunder använder mer el på dagen då spotpriset är betydligt högre jämfört mot under natten. Med antaganden från beräkningsexempel ovan med årsförbrukningen 3 600 kWh utgör energiskatten 22 % av den total elkostnaden exkl.

Moms. Med moms inräknat utgör skatter 38 % av den totala elkostnaden. Enligt Statistiska centralbyrån betalade hushållskunder betalat mellan 2,04 kr – 5,25 per kWh inkl. moms och samtliga avgifter under perioden januari – juni 2022. Det högsta intervallet avser en årlig elanvändning under 1 000 kWh/år och det lägsta intervallet en årlig elanvändning över 15 000 kWh/år.

En högre elanvändning innebär ett lägre elpris per kWh på grund av de fasta avgifterna från både elnätsägaren och elhandelsbolaget. Historiskt sett har prisskillnaderna mellan Sveriges elområden endast varit några ören per kWh sett över hela året, däremot har prisskillnaden blivit allt större sedan 2020.

 • Under 2021 var exempelvis det genomsnittliga spotpriset i SE4 (Malmö) cirka 82 öre/kWh jämfört mot cirka 43 öre/kWh i SE1 och SE2 (Luleå och Umeå).
 • Din elhandelskostnad påverkas därmed i dagsläget även av vart du bor i Sverige.
 • Enligt Statistiska centralbyrån betalade hushållskunder som använder 2 500 – 5 000 kWh/år i genomsnitt 2,86 kr/kWh.

Hushållskunder som använder mer än 15 000 kWh/år betalar i genomsnitt 2,04 kr/kWh. Dessa priser avser perioden januari – juni 2022 och inkluderar elhandelskostnaden, elnätsavgifter, energiskatt och moms. Enligt Statistiska centralbyråns senaste statistik som avser januari – juni 2022 var den genomsnittliga elkostnaden 3,24 kr/kWh för hushållskunder som använder 1 000 – 2 500 kWh/år.

För hushållskunder i större lägenheter som använder 2 500 – 5 000 kWh/år var den genomsnittliga elkostnaden 2,86 kr/kWh. Dessa elpriser per kWh avser den totala elkostnaden och inkluderar därmed elhandel, elnät, energiskatt och moms. Enligt Statistiska centralbyråns senaste statistik som avser januari – juni 2022 var det genomsnittliga elpriset 2,04 kr/kWh för villaägare som använder mer än 15 000 kWh/år.

För villaägare som använder 5 000 – 15 000 kWh/år var det genomsnittliga elpriset 2,30 kr/kWh. Dessa elpriser inkluderar elnätsavgifter, elhandelskostnaden, energiskatt och moms. Om du har ett elavtal med rörligt pris behöver du beräkna ditt elpris per kWh med ett antagande om inköpspriset på Nord Pool.

Du kan exempelvis använda ett genomsnittligt spotpris för ett antal år tillbaka i tiden, alternativt använda inköpspriset som står specificerat på tidigare elhandelsfakturor. Förutom marknadspriset behöver du veta ditt elbolags påslag på marknadspriset samt fasta månadsavgift. Om du har ett elavtal med fast elpris kan du kontrollera ditt elpris direkt på fakturan.

Kom ihåg att även inkludera din månadsavgift om du vill beräkna ditt totala elhandelspris per kWh. Förutom elhandelskostnaden tillkommer elnätsavgiften som i regel består av en rörlig och fast kostnad. Dessa kostnadsuppgifter kan du kontrollera på din elnätsfaktura.
Visa hela svaret

Hur mycket har elpriset gått upp 2022?

Rörligt pris och börspriser på el – Det rörliga elpriset för en konsument baseras normalt på ett månadsmedelvärde av spotpriset (börspriset) under hela månaden och fastställs därför först när månaden är slut. För konsumenter med rörligt avtal så tillkommer det ovanpå nedan nämnda månadsmedelpriser också elhandlarens påslag och moms på 25 procent.
Visa hela svaret

När är elen dyrast i Stockholm?

Elen är som dyrast på morgonen och sen eftermiddag-kväll. Mellan 07-09 på morgonen och 17-20 på kvällen får du betala som allra mest för din el.
Visa hela svaret

Var ser jag elpriset timme för timme?

Så byter du till timpris – Timpris/timmätning sköts av det nätbolag som äger elnätet i det område där du bor, men väljer du Fortum så kan du välja timpris när du så sköter vi bytet åt dig och tar kontakt med din nätägare utan att du behöver tänka på något. Bytet kan dröja upp till tre månader beroende på vilket nätbolag du har, men går vanligtvis betydligt snabbare. Vad Kostar El I Stockholm När du har rörligt elpris med timpris/timmätning kan du enkelt få följa på el just nu. Så att du enkelt kan planera din elanvändning till dygnets billigaste timmar. Ställ dessutom in prisbevakning så att du kan få notiser när morgondagens priser understiger/överstiger angivet värde. Vad Kostar El I Stockholm Följ och ta reda på vilka prylar i hemmet som drar mest el. Med hjälp av detta kan du enklare dra slutsatser kring vad du behöver energieffektivisera. Vare sig det är ditt duschande, din matlagning eller uppvärmningen. Varför inte ladda ner Mitt Fortum och testa dig fram.

 • När passar timpris bra? Om du har en lite högre förbrukning och har möjlighet att flytta/styra din förbrukning till timmar med lågt pris (t.ex.
 • Via elbil, smart värmepump, smarta vitvaror, din elkonsumtion osv.) så finns det absolut besparingspotential.
 • Har du dessutom solceller är det en utmärkt kombination.

När passar timpris mindre bra? Om du i princip bara har hushållsel (ingen uppvärmning, ingen elbil osv.) och har “normala” rutiner (inget skiftjobb osv.) är elförbrukningen oftast relativt låg och relativt svår att flytta i någon större utsträckning.

När du blivit kund hos Fortum och har ett aktivt, rörligt elavtal kan du lägga om från månadspris till timpris på två sätt:I appen – och lägg om till timpris med några klick.I telefon – så hjälper vi dig lägga om till timpris.

Timmätning sköts av det nätbolag som äger elnätet i det område där du bor, men väljer du Fortum så sköter vi bytet åt dig och tar kontakt med din nätägare utan att du behöver tänka på något. Bytet kan dröja upp till tre månader beroende på vilket nätbolag du har, men går vanligtvis betydligt snabbare.

 • An man byta tillbaka om man ångrar sig? Svaret på den frågan är faktiskt “Nja”.
 • En nätägare har skyldighet att lägga om din mätare på timmätning om du efterfrågar det, däremot har nätägaren ingen skyldighet att lägga tillbaka dig på månadsmätning om du skulle ångra dig.
 • Det innebär att det helt enkelt skiljer sig mellan nätägare hur lätt det är att byta tillbaka.

Vill du vara på den säkra sidan är det bra att kontakta sin nätägare och fråga innan du går över till timmätning, om du vet med dig att du eventuellt vill byta tillbaka i framtiden. Vad är skillnaden på spotpris och timpris? Timpriset baseras på spotpriset.

Spotpriset är det riktpris som sätts på elbörsen Nord Pool och som i sin tur ligger till grund för det rörliga elpriset och därmed timpriset. Är elen billigare på natten? Elpriset påverkas av hur många som använder elen och i regel så innebär det att elen är billigare på natten, då de flesta ligger och sover och inte använder el i samma utsträckning.

Med det sagt kan timpriset under natten fortfarande variera. Vad Kostar El I Stockholm För dig med elbil
Visa hela svaret

Är det billigare att tvätta på helgen?

Billigast el på kvällar och helger Det finns avvikelser, men generellt är priset högst på morgonen, när många gör frukost och gör sig i ordning för dagen, och runt middagstid, då alla kommer hem och ska laga mat, titta på tv och kanske sätta i gång en tvättmaskin.
Visa hela svaret

När på dygnet är elen billigast 2022?

Med höga elpriser ser många hushåll av naturliga skäl över sin elanvändning. Och visst stämmer det att vissa tider på dygnet kostar mer – och det påverkar dig med timpris i störst utsträckning. Egentligen är svaret på frågan väldigt logiskt, eftersom elpriserna baseras på utbud och efterfrågan.

Mellan klockan 7 och 9 på morgonen är nästan alla familjer uppe och gör frukost, brygger kaffe, duschar och torkar håret. Elnätet är ansträngt, efterfrågan är hög och priserna stiger. Mitt dagen dagen sjunker elpriserna igen, eftersom många lämnar hemmet. Klockan 17 till 19 kommer en ny pris-topp när vi återförenas i hemmet efter skola och jobb.

Ugnen sätts på, någon tar ett bad efter träningen, kläderna tvättas och hemelektroniken går varm. Resultatet blir en ökad efterfrågan på el, och därmed högre priser. Allra billigast är elen på natten mellan klockan 2 och 4. Innebär detta att man kan spara en massa pengar om man tvättar, diskar och duschar när andra sover? I princip ja, men bara om du har ett rörligt elavtal med timpris,

Då beräknas nämligen hushållets elkostnad varje timme utifrån det aktuella marknadspriset. Detta passar dig som gillar att hålla koll på prisskillnaderna, flytta din elanvändning till billigare timmar och kanske i förlängningen automatisera delar av hemmet med smarta lösningar. Har du däremot begränsat med tid och intresse, kan resultatet snarare bli det motsatta – att du får betala ännu mer vid ett timprisavtal.

Om du har ett vanligt månadsavtal räknas din kostnad istället som ett genomsnitt av månadens elpriser och multipliceras med hur mycket el hushållet förbrukat under perioden. Du kan naturligtvis dra ner på elanvändningen, men det spelar alltså ingen roll när på dygnet du gör det.
Visa hela svaret

När kommer elpriset gå ner?

Prisprognos 2022-12-09, SE4 Elmarknaden har bedömt att elpriset kommer att ligga på 5 kr/kWh under Q1 2023. Det är så klart fullt möjligt men vår bedömningen är att vi troligtvis hamnar lägre är 4 kr/kWh för jan, feb och mar 2023.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att köra en diskmaskin?

Använd produktkalkylen eller räkna själv – så mycket kostar vitvarorna per år – APPLiA Vad Kostar El I Stockholm Vitvarorna i våra hem är något vi skulle ha svårt att klara oss utan. Inte många vill leva utan till exempel kyl/frys, diskmaskin och tvättmaskin. Just nu är det stort fokus på energikonsumtion, tips och råd kring hur vi kan spara såväl el som pengar, men hur mycket det kostar oss att använda de tre nämnda vitvarorna står sällan skrivet, varför APPLiA här tar reda på det.

Det vanliga förfarandet är att vi byter våra vitvaror antingen när de går sönder – ofta efter lång och trogen tjänst – eller när vi renoverar våra hem. I och med att elpriset senaste tiden ökat dramatiskt, och dessutom sannolikt kommer hålla sig på en hög nivå inom en överskådlig framtid, kan det dock vara klokt att byta ut en eller flera vitvaror i sitt hem nu i höst.

De flesta känner till att det är smart att välja en produkt med energimärkning A, men få vet hur många kronor som kan sparas årligen om en produkt med klass F byts ut till en motsvarande med klass A. Produktkalkyl från Energimyndigheten I somras lanserade Energimyndigheten, ett verktyg för att jämföra produkter och på så vis kunna göra mer medvetna och informerade val.

Bland de produkter som går att jämföra finns diskmaskiner, tvättmaskiner och kombinerade tvättmaskiner och torktumlare, kylskåp och frysar samt vinkylar. Det går att göra sökningar på varumärkes- eller produktnamn eller genom att scanna qr-koden på etiketten. Det finns även en beräkningsmodell för att se om en billig modell verkligen är billigare genom att analysera produktdata och räkna fram driftskostnaden.

Produktkalkylen är utvecklad inom EU-projektet Label 2020 och använder uppgifter från produktdatabasen, EPREL. I produktkalkylen kan du själv skriva in el- och vattenkostnad samt användningsmönster och förväntad livslängd för produkten. Därefter beräknas den totala kostnaden.

Årskostnad för en kyl/frys Jämför du i produktkalkylen en A-klassad kyl/frys med en F-klassad och skriver in elpriset 404 öre/kWh samt livslängden 10 år får du kostnaden 4 202 kr för A och 11 554 kr för F, vilket innebär att årskostnaden alltså är 420 kr respektive 1 155 kr.Vill du i stället räkna själv multiplicerar du helt enkelt produktens årliga energiförbrukning med elpriset, vilket ger 104 x 4,04 = 420 kr respektive 286 x 4,04 = 1 155 kr.Byter du ut din F-klassade kyl/frys mot en A-klassad sparar du alltså ungefär 735 kr om året med nuvarande elpris. Årskostnad för en diskmaskin

För att ta reda på kostnad för diskmaskin fyller du i kalkylen i pris för el samt pris för vatten och därefter anger hur ofta du använder maskinen. En A-klassad diskmaskin kostar enligt produktkalkylen cirka 11 500 kr i drift om livslängd anges till 14 år och 8 213 kr om livslängd är 10 år.

Det motsvarar en årskostnad på 821 kr om året om maskinen används en gång om dagen. Vill du själv räkna ut kostnaden får du titta på energianvändningen (anges i kWh för 100 diskomgångar) samt vattenförbrukningen (anges i liter per diskomgång). En A-klassad diskmaskin förbrukar 54 kWh per 100 diskomgångar och 8,4 liter vatten per diskomgång.

Att diska en gång kostar således 0.54 x 4.04 = 2.18 kr i elförbrukning plus 0.0084 x 8.90 = 7,5 öre i vattenförbrukning – totalt 2.26 kr. Diskar du en gång om dagen kostar det alltså 824 kr om året. Jämför nu detta med vad det kostar att diska med en 12 år gammal diskmaskin, som idag är E-klassad, förbrukar den 0.90 kWh och 12 liter vatten per diskomgång.

Diskar du med den en gång om dagen blir årskostnaden 1 369 kr. Att byta från en E-klassad diskmaskin till en A-klassad kan alltså spara cirka 545 kr årligen med nuvarande elpris. Årlig kostnad för en tvättmaskin I produktkalkylen finns även en kalkyl för tvättmaskiner där förväntat livslängd, pris för el och vatten fylls i.

En A-klassad tvättmaskin förbrukar 47 kWh för 100 tvättar (alltså 0.47 kWh för en tvätt) och vattenförbrukningen är 47 liter för en tvätt. En tvätt kostar därmed 0.47 x 4.04 = 1.90 kr i elförbrukning plus 0.047 x 8.90 = 42 öre i vattenförbrukning – totalt 2.32 kr.

 • Rskostnaden blir då 847 kronor.
 • Med en 20 år gammal tvättmaskin blir kostnaden högre.
 • Förbrukningen per tvätt är 0.95 kWh plus 59 liter vatten, vilket innebär en kostnad på totalt 4.36 kr per tvätt.
 • Att tvätta en gång om dagen kostar alltså 1 591 kr om året.
 • Att byta ut sin 20 år gamla tvättmaskin mot en A-klassad innebär alltså en besparing på ungefär 744 kr om året, med nuvarande elpris.

Skulle priset öka, vilket experter varnar för, ökar därmed även besparingen. Avslutningsvis bör nämnas att det finns skillnader i såväl el- som vattenförbrukning mellan olika vitvaror i samma energiklass. I räkneexemplen ovan har en slumpvis utvald produkt i varje kategori och energiklass använts.
Visa hela svaret

Hur många watt drar en tv i timmen?

Exakt hur mycket energi din hemelektronik drar beror såklart på hur mycket du använder den, och räknas ut genom att multiplicera effekten i watt med antalet timmar apparaten används. En tv med en effekt på 50w som står på i tre timmar förbrukar 50 x 3 = 150 wattimmar (Wh) eller 0,15 kilowattimmar (kWh).
Visa hela svaret

När är det billigast att köra diskmaskinen?

Tvätt energisnålt – Men det finns också andra sätt att tvätta hållbart och billigare. Elvita har flera energisnåla tvättmaskiner som har särskilda program som förbrukar mindre energi. Den sortens program använder mindre mängd vatten och en längre bearbetning av kläderna.

Om du har möjligheten att använda ett energisnålt program och köra tvätten på sen kväll eller under natten har du bra förutsättningar för att spara på både miljö och plånboken. Enligt Energimyndigheten går det att spara hela 88 procent i energikostnad och 70 procent vatten genom att använda energisnåla tvättprogram.

Tvätta mer energisnålt – läs mer om Elvitas tvättmaskiner här. Vad Kostar El I Stockholm Elvitas tvättmaskin CTC7107V som är en kombinerad maskin med tvätt och tork kombi. Den har en kapacitet på 10 kilo.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar 1 kWh idag?

Elpris för 1 kWh – Vad kostar 1 kWh i Sverige? Den totala kostnaden för el består av ett flertal olika kostnader, det kan därmed vara komplicerat att beräkna det totala elpriset per kWh. I denna artikel går vi igenom alla kostnader och visar hur det är möjligt att beräkna elpriset för 1 kWh.

 1. Vi har även sammanställt den senaste statistiken över totala elpriser per kWh för hushållskunder i Sverige.
 2. Som elkonsument är man tvungen att teckna ett elnätsavtal med det företag som äger elnätet i området.
 3. Beroende på konsuments elbehov kan denna välja ett säkringsabonnemang (mellan cirka 16 – 60 A) eller ett effektabonnemang.

De flesta lägenhetsinnehavare har ett säkringsabonnemang på 16 A. Kostnaden för detta abonnemang varierar mellan nätägarna, däremot faktureras i regel en fast avgift respektive en rörlig avgift beroende på elanvändning. Den fasta avgiften för ett 16 A abonnemang kan uppgå till cirka 1 450 kr per år exkl.

moms och den rörliga avgiften kan uppgå till cirka 0,28 kr/kWh. exkl. moms. De flesta konsumenter av el måste även betala en energiskatt som under 2022 är 0,45 kr/kWh inkl. moms. Hushållskunder som bor i någon kommun i Norrbotten, Västerbotten eller Jämtland betalar en reducerad energiskatt ( 0,33 kr/kWh inkl.

moms). Tabell nedan visar den senaste statistiken från Statistika centralbyrån som avser viktade genomsnittliga priser för hushållskunder i Sverige under januari – juni 2022.

Årlig elanvändning Elhandel Elnät Energiskatt Moms Total elpris
< 1000 kWh 137,50 246,14 36,0 104,91 524,55
1000 – 2500 kWh 114,85 108,23 36,0 64,77 323,84
2500 – 5000 kWh 104,43 88,10 36,0 57,13 285,66
5000 – 15000 kWh 93,53 54,80 36,0 46,08 230,42
> 15000 kWh 87,40 39,91 36,0 40,83 204,13

Tänk på att det under 2022 har varit stora prisskillnader i spotpris mellan Sveriges fyra elområden. Elhandelskostnaden har därmed varit högre för hushållskunder i Södra Sverige (SE3 och SE4) respektive lägre för hushållskunder i Norra Sverige (SE1 och SE2). Den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån som avser perioden januari – juni 2022 visar att en normal elkostnad för en hushållskund som bor i lägenhet är cirka 2,86 kr per kWh för en större lägenhet (2500 – 5000 kWh/år) och 3,24 kr per kWh för en mindre lägenhet (1000 – 2500 kWh/år). Enligt den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån som avser perioden januari – juni 2022 är en normal elkostnad för hushållskunder som bor i villa 2,04 kr per kWh (> 15 000 kWh/år). Om villan värms upp med fjärrvärme eller värmepump är en mer rimlig årlig elanvändning 5000 – 15000 kWh/år. För den elanvändningen var det genomsnittliga priset 2,30 kr/kWh. Följ beräkningsexempel nedan för att se hur det är möjligt att beräkna kostnaden för 1 kWh inklusive nätavgifter och energiskatt för en lägenhet som använder 300 kWh per månad. Förutsättningar (priser exkl. moms):

Marknadspriset på Nord Pool antas vara 0,405 kr /kWh, det vill säga samma som genomsnittet under 2019 i elområde SE3. Lägenhetsinnehavaren har ett elavtal med rörligt elpris hos med påslaget 3,6 öre/kWh och en årsavgift på 470,4 kr. Lägenhetsinnehavaren har ett 16 A abonnemang hos nätägaren Vattenfall (prisområde söder, enkeltariff E4). Priset är 0,272 kr/kWh och årsavgiften är 1 462 kr. Energiskatt på el är 0,353 kr/kWh (2020).

Kostnaden per år för elhandeln blir: (0,405 + 0,036 kr/kWh x 3 600 kWh) + 470,4 kr = 2 058 kr exkl. moms. Kostnaden per år för nätavgifter blir: (0,272 kr/kWh x 3 600 kWh) + 1 462 kr = 2 441,2 kr exkl. moms. Kostnaden per år för energiskatten blir: 0,353 kr/kWh x 3 600 kWh = 1 270,8 kr exkl.

moms. Total elkostnad Totala elkostnaden per år blir därmed 5 570 kr exkl. moms, vilket innebär 6 962,5 kr inkl. moms. Observera att det även är moms på energiskatten. Total elkostnad per kWh Den totala elkostnaden per kWh beräknas därmed fram genom 6 962,5 kr / 3 600 kWh vilket innebär 1,93 kr/kWh inkl.

moms. Kommentar Tänk på det totala elpriset blir något högre för de flesta elkonsumenter på grund av spotprisets variation under dygnet. De flesta privatkunder använder mer el på dagen då spotpriset är betydligt högre jämfört mot under natten. Med antaganden från beräkningsexempel ovan med årsförbrukningen 3 600 kWh utgör energiskatten 22 % av den total elkostnaden exkl.

Moms. Med moms inräknat utgör skatter 38 % av den totala elkostnaden. Enligt Statistiska centralbyrån betalade hushållskunder betalat mellan 2,04 kr – 5,25 per kWh inkl. moms och samtliga avgifter under perioden januari – juni 2022. Det högsta intervallet avser en årlig elanvändning under 1 000 kWh/år och det lägsta intervallet en årlig elanvändning över 15 000 kWh/år.

En högre elanvändning innebär ett lägre elpris per kWh på grund av de fasta avgifterna från både elnätsägaren och elhandelsbolaget. Historiskt sett har prisskillnaderna mellan Sveriges elområden endast varit några ören per kWh sett över hela året, däremot har prisskillnaden blivit allt större sedan 2020.

Under 2021 var exempelvis det genomsnittliga spotpriset i SE4 (Malmö) cirka 82 öre/kWh jämfört mot cirka 43 öre/kWh i SE1 och SE2 (Luleå och Umeå). Din elhandelskostnad påverkas därmed i dagsläget även av vart du bor i Sverige. Enligt Statistiska centralbyrån betalade hushållskunder som använder 2 500 – 5 000 kWh/år i genomsnitt 2,86 kr/kWh.

Hushållskunder som använder mer än 15 000 kWh/år betalar i genomsnitt 2,04 kr/kWh. Dessa priser avser perioden januari – juni 2022 och inkluderar elhandelskostnaden, elnätsavgifter, energiskatt och moms. Enligt Statistiska centralbyråns senaste statistik som avser januari – juni 2022 var den genomsnittliga elkostnaden 3,24 kr/kWh för hushållskunder som använder 1 000 – 2 500 kWh/år.

 1. För hushållskunder i större lägenheter som använder 2 500 – 5 000 kWh/år var den genomsnittliga elkostnaden 2,86 kr/kWh.
 2. Dessa elpriser per kWh avser den totala elkostnaden och inkluderar därmed elhandel, elnät, energiskatt och moms.
 3. Enligt Statistiska centralbyråns senaste statistik som avser januari – juni 2022 var det genomsnittliga elpriset 2,04 kr/kWh för villaägare som använder mer än 15 000 kWh/år.

För villaägare som använder 5 000 – 15 000 kWh/år var det genomsnittliga elpriset 2,30 kr/kWh. Dessa elpriser inkluderar elnätsavgifter, elhandelskostnaden, energiskatt och moms. Om du har ett elavtal med rörligt pris behöver du beräkna ditt elpris per kWh med ett antagande om inköpspriset på Nord Pool.

Du kan exempelvis använda ett genomsnittligt spotpris för ett antal år tillbaka i tiden, alternativt använda inköpspriset som står specificerat på tidigare elhandelsfakturor. Förutom marknadspriset behöver du veta ditt elbolags påslag på marknadspriset samt fasta månadsavgift. Om du har ett elavtal med fast elpris kan du kontrollera ditt elpris direkt på fakturan.

Kom ihåg att även inkludera din månadsavgift om du vill beräkna ditt totala elhandelspris per kWh. Förutom elhandelskostnaden tillkommer elnätsavgiften som i regel består av en rörlig och fast kostnad. Dessa kostnadsuppgifter kan du kontrollera på din elnätsfaktura.
Visa hela svaret

Vad kostar kWh el idag?

Vad kostar 1 kWh? Beräkna elpris per kWh Det totala elpriset en konsument behöver betala inklusive alla avgifter består av ett flertal kostnader. Det kan därmed vara komplicerat att beräkna det totala elpriset per kilowattimme. I denna artikel går vi igenom alla kostnader och visar hur man kan beräkna priset för el under 2022. Det totala elpriset per kWh består av följande tre delar:

1. Elhandelskostnaden som ersätter kraftproducenterna för deras elproduktion samt ett påslag från elhandelsleverantören. 2. Elnätsavgiften som ersätter nätägaren för att underhålla den svenska elnätet och transportera elen hem till din elmätare. 3. Energiskatten,

När man talar om ” ” syftar dock de flesta på vad det kostar att köpa in el på den nordiska elbörsen Nord Pool, eftersom man som konsument inte kan påverka energiskatten eller elnätsavgiften. Den fysiska handeln av el sker på elbörsen Nord Pool där priset bestäms utifrån utbud och efterfrågan.

Elhandelsleverantörer köper in elen och säljer den vidare till sina kunder i form av, De flesta elhandelsleverantörer erbjuder sina kunder flera olika typer av elavtal som exempelvis rörligt elpris, fast elpris, mix-avtal och förvaltat avtal. De flesta kunder har ett rörligt pris som följer prisvariationerna på Nord Pool dagligen.

Under de senaste fyra åren har på Nord Pool varit följande i Sveriges fyra elområde (exkl. moms):

SE1 SE2 SE3 SE4
2021 (öre/kWh) 43,2 43,3 67,2 81,9
2020 (öre/kWh) 15,0 15,0 22,1 27,0
2019 (öre/kWh) 40,1 40,1 40,5 42,1
2018 (öre/kWh) 45,5 45,5 45,8 47,7

Tänk på att de flesta hushållskunder får ett högre inköpspris än genomsnittet på Nord Pool. Bakgrunden är att de flesta använder mer el under dygnets dyrare timmar. Förutom kostnaden för att köpa in el från Nord Pool tar de flesta elbolag betalt för ett påslag på cirka 4 – 8 öre/kWh exkl.

moms som täcker kostnaderna för bland annat elcertifikat, avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät samt eventuell ursprungsmärkning. Förutom påslaget tillkommer i regel en fast månadsavgift på cirka 30 – 40 kr exkl. moms. Det svenska elnätet ägs av ett flertal olika aktörer (nätägare) genom ett reglerat monopol.

Du är därmed tvungen att teckna ett elnätsavtal med det företag som äger elnätet där just du bor. Elnätsavgiften för säkringsabonnemang är ofta uppdelat på ett rörligt pris per kWh samt en fast avgift utifrån säkringsstorlek. Den vanligaste säkringsstorleken för lägenheter är 16 A.

Hos nätägaren Vattenfall (område söder, Enkeltariff E4) är exempelvis den fasta avgiften 1 840 kr per år inkl. moms och den rörliga avgiften 34 öre/kWh inkl. moms för säkringsstorleken 16 A. är 36,0 öre/kWh exkl. moms under 2022 för de flesta konsumenter. Det finns däremot ett flertal kommuner i Norrland som har reducerad energiskatt.

Även företag inom bland annat tillverkningsindustrin och serverhallar betalar en reducerad energiskatt. Statistiska centralbyrån sammanställer genomsnittliga elkostnader per halvår för hushållskunder. Tabell nedar visar genomsnittet för januari – juni 2022 i enheten öre/kWh.

Årlig konsumtion Elhandel Elnät Energiskatt Moms Totalt elpris
< 1000 kWh 137,50 246,14 36,00 104,91 524,55
1000 – 2500 kWh 114,85 108,23 36,00 64,77 323,84
2500 – 5000 kWh 104,43 88,10 36,00 57,13 285,66
5000 – 15000 kWh 93,53 54,80 36,00 46,08 230,42
> 15000 kWh 87,40 39,91 36,00 40,83 204,13

Tabell ovan visar att den genomsnittliga kostnaden för el är 3,24 kr per kWh för en mindre lägenhet respektive 2,86 kr per kWh för en större lägenhet. Dessa priser förutsätter att en mindre lägenhet använder 1 000 – 2 500 kWh per år och en större lägenhet 2 500 – 5 000 kWh per år.

Om du bor i en liten lägenhet och använder lite el (under 1 000 kWh per år) kommer de fasta avgifterna hos elhandelsbolaget och elnätsbolaget utgöra en stor andel av din totala elkostnad. Det är därmed extra viktigt att välja ett elhandelsbolag med en låg fast månadsavgift. Man kan också ifrågasätta syftet med ett fast elpris då prisvariationerna på Nord Pool kommer ha en låg påverkan på det totala elpriset per kWh.

Tabell ovan visar att kostnaden för el är 2,30 kr per kWh för hushållskunder med en årlig elanvändning på 5 000 – 15 000 kWh, vilken är en vanlig elanvändning för villor (småhus). För hushållskunder som använder mer än 15 000 kWh per år var den genomsnittliga kostnaden 2,04 kr per kWh.

Elförbrukningen är 250 kWh per månad, Vi förutsätter att marknadspriset på Nord Pool var 0,432 kr per kWh den senaste månaden (samma som genomsnittet för perioden januari 2019 – december 2021 i elområde SE3). Vi förutsätter att lägenhetsinnehavaren har ett rörligt elavtal hos som innebär ett påslag på 3,6 öre/kWh och en fast avgift på 39,2 kr, Vi förutsätter att Vattenfall är nätägare (område söder, Enkeltariff E4) vilket innebär ett rörligt pris på 27,2 öre/kWh och en fast avgift på 122,67 kr per månad, Energiskatten är 0,36 kr/kWh,

Det totala elpriset blir därmed: + + = 156,2 + 190,67 + 90 = 436,87 kr kr exkl. moms. Med moms inräknat blir den totala kostnaden 546,1 kr vilket innebär ett elpris på 2,18 kr per kWh, Jämförelsevis blir elpriset 1,36 kr per kWh med samma förutsättningar och en månadsförbrukning på 1 500 kWh.

 • Baserat på den senaste statistiken från SCB som avser januari – juni 2022 betalar hushållskunder ett elpris mellan 2,04 – 5,25 kr/kWh inkl.
 • Moms, nätavgifter och energiskatt.
 • Av denna kostnad utgör energiskatten 0,45 kr inkl. moms.
 • Den relativt stora differensen mellan 2,04 – 5,25 kr beror på den individuella elanvändningen.

Elkonsumenter som använder mycket el får ett lägre elpris per kWh på grund av de fasta avgifterna. Tänk även på att det under 2021 och 2022 har varit historiskt stora prisskillnader mellan Sveriges fyra elområden. Under 2021 var exempelvis inköpspriset på Nord Pool (exkl.

Moms) cirka 0,43 kr/kWh i SE1 och SE2, cirka 0,67 kr/kWh i SE3 samt cirka 0,82 kr/kWh i SE4. Ditt elpris påverkas därmed i dagsläget även av vart du bor i Sverige.1 kWh kostade i genomsnitt cirka 2,04 – 5,25 kr inkl. moms, nätavgifter och energiskatt för hushållskunder under perioden januari – juni 2022 enligt Statistiska centralbyrån.

Det breda intervallet mellan 2,04 – 5,25 kr/kWh beror framför allt på hushållskundernas elanvändning. En högre elanvändning bidrar till ett lägre pris per kWh på grund av de fasta avgifterna från både elnätsbolagen och elhandelsbolagen. Elnätsavgiften är enkel att beräkna då dina prisuppgifter står specificerade på din elnätsfaktura.

Normalt består elnätsavgiften av en fast månadsavgift och en rörlig kostnad per kWh. Förutom elnätsavgiften tillkommer din elhandelskostnad. Om du har ett fast elpris är det enkelt att ta prisuppgiften direkt från elhandelsfakturan, om du däremot har ett elavtal med rörligt elpris behöver du uppskatta ett genomsnittligt marknadspris och lägga på elhandlarens påslag på inköpspriset.

Kom ihåg att förutom elnätkostnaden och elhandelskostnaden tillkommer en energiskatt på 45 öre/kWh inkl. moms (2022). En normal elkostnad för elkonsumenter som bor i en mindre lägenhet (1000 – 2500 kWh/år) är 3,24 kr per kWh inkl. moms, nätavgifter och energiskatt.

För större lägenheter (2500 – 5000 kWh/år) är genomsnittet 2,86 kr per kWh. Denna statistik från Statistiska centralbyrån avser perioden januari – juni 2022. En normal elkostnad för hushållskunder som bor i villa (småhus) och som använder 5 000 – 15 000 kWh/år är cirka 2,30 kr per kWh inkl. moms, nätavgifter och energiskatt.

För hushållskunder med en årlig elanvändning över 15 000 kWh är den genomsnittliga kostnaden 2,04 kr per kWh. Denna statistik från Statistiska centralbyrån avser perioden januari – juni 2022. Elpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool varierar varje timme och innevarande dygns elpriser fastställs dagen innan omkring kl.13:00.

SE1 (Luleå): 43,2 öre/kWh. SE2 (Sundsvall): 43,3 öre/kWh. SE3 (Stockholm): 67,0 öre/kWh. SE4 (Malmö): 81,7 öre/kWh.

: Vad kostar 1 kWh? Beräkna elpris per kWh
Visa hela svaret

Hur mycket kostar 1 kilowatt?

Elkostnaden per kWh under 2021 – 2021 var elkostnaden i genomsnitt 175 öre per kilowattimme för hushåll där förbrukningen översteg 15.000 kWh/år. Siffrorna inkluderar elnätsavgifter, elpris och skatter. Under 2020 hade många villor en totalkostnad för el som var ca 1,4 kr per kilowattimme (kWh).
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att ha ugnen på i en timme?

1. Byt ut era lampor mot lågenergilampor eller lysrör, och släck lampor när ni inte är i rummet.2. Använd datorns energispar-läge och stäng av datorn när ni inte använder den.3. Standby-läge – en miljöbov, Stäng av på riktigt! 4. Tvätta vid lägre temperaturer och låt tvätten hängtorka.5.

 • Spara vatten vid dusch/bad.6.
 • Spara vatten vid diskning.7.
 • Byt ut dina vitvaror och spara pengar.8.
 • Lägg locket på din energiförburkning när du lagar mat.9.
 • Fråga din el-leverantör om miljövänlig Grön el.10.
 • Vädra rätt under kalla årstiden.11.
 • Säg “Nej Tack till Reklam”, minska papperkonsumtionen.1.
 • Byt ut era lampor mot lågenergilampor eller lysrör, och släck lampor när ni inte är i rummet.

Belysningen i tvättstugor, matkällare, cykelutrymmen, barnvagnsrum och på vindarna ska släckas efter användandet.2. Använd datorns energispar-läge och stäng av datorn när ni inte använder den. Att lämna datorn på över natten slösar el som skulle räcka till att skriva ut 800 A4-sidor med en laserskrivare.

 1. På ett år motsvarar det 1,9 ton i koldioxiodutsläpp (fakta hämtat från Aftonbladet.se).3.
 2. Standby-läge – en miljöbov, Stäng av på riktigt! Många har idag såväl TV, DVD, Surround system, digitalbox, video eller TV-spel i sitt vardagsrum.
 3. Trots att inte apparaterna används förbrukar stand-by läget runt 0,65 kWh per dygn motsvarande 237 kWh på ett helt år.

I sin livstid drar faktiskt dina apparater mer ström när dom inte används än under den tid dom används. De flesta apparater är mer av än på, därför drar dom mer el över tiden i standby-läge. En video förbrukar t.ex.19 gånger mer energi i standby-läge än under sin livstid när den används.4.

Tvätta vid lägre temperaturer och låt tvätten hängtorka. Det är en ansenlig mängd tvätt som passerar tvättmaskin och torktumlare under ett år, runt 175 kilo per person. En tvättmaskin förbrukar cirka 1,4 kWh för 4 kilo tvätt i 60 grader, samma mängd tvätt i 40 grader förbrukar endast 0,6 kWh. Om man undviker att tvätta vid 60 grader skulle enorma mängder energi sparas.

Dagens moderna tvättmedel kan tvätta lika rent vid lägre temperaturer, och tvättar ofta lika rent utan förtvätt. Se till att alltid tvätta med full maskin, den mesta energin går till uppvärmning av vattnet som sedan åker direkt ut i avloppet dessutom förbrukas lika mycket vatten och el även om tvättmaskinen endast är halvfull.

Att torktumla tvätten drar tre gånger så mycket energi som att tvätta den, dessutom slits kläderna fortare i en torktummlare. Låt hellre tvätten hängtorka.5. Spara vatten vid dusch/bad Ett normalhushåll förbrukar i medeltal 200 kubikmeter vatten årligen. Vattenförbrukningen varierar starkt i olika familjer, vissa förbrukar dubbelt så mycket som andra, men snittförbrukningen räknas till 210 liter per dygn, varav 70 liter (33%) utgör varmvatten.

Det finns en hel del att göra för att minska sin vattenförbrukning. Att duscha i 5 minuter istället för att bada, sänker kostnaden för varmvatten till hälften; från 6 kWh till 3 kWh. Men kom ihåg att om du står i duschen i 15 minuter istället för 5 minuter så ökar förbrukningen till 9 kWh.

 1. Läckande toalettstolar och kranar betyder stora vattenförluster och onödiga kostnader.6.
 2. Spara vatten vid diskning Att diska för hand i diskho eller diskbalja samt skölja i sköljbalja, är ett energisnålt sätt att diska.
 3. Att däremot diska och skölja under rinnande vatten är en dödssynd i energispartider.

Fem minuter skölj eller disk under rinnande vatten förbrukar hela 3,0 kWh – tre gånger så mycket som att diska i diskhon! Du som för bekvämlighets skull väljer diskmaskin, bör koppla upp den till kallvattenanslutningen. En kallvattenansluten diskmaskin drar 20-40 procent mindre energi eftersom varmvatten endast används under själva diskmomentet och vid sköljning.

En diskmaskin med kallvattenanslutning förbrukar runt 1,4 kWh per disk, medan en varmvattenansluten maskin drar uppåt 2,1 kWh för varje disk. Och kom ihåg: en halvfull maskin drar lika mycket ström som en full. Se därför till att diskmaskinen är välfylld innan du kör igång, och välj program med 55 grader, det räcker oftast.

Använd gärna miljömärkt diskmedel.7. Byt ut dina vitvaror och spara pengar Din kyl, frys och sval förbrukar cirka 1000 kWh per år, förutsatt att du har någotsånär moderna vitvaror. Om du har kyl och frys äldre än 10 år, är det inte ovanligt att energiförbrukningen är det dubbla! En modern kombinerad kyl/sval drar ungefär 0,5-1,0 kWh per dygn.

En kombinerad kyl/frys drar cirka 1,0-1,7 kWh per dygn, och en frys runt 1,0-2,0 kWh under 24 timmar. För att hålla nere energiförbrukningen är också viktigt att hålla rätt temperatur i kyl och frys. Varje onödig kallgrad i frysen drar runt 1 kWh mer i veckan, en 5 procentig ökning av energiåtgången. Rekommenderade temperaturer i kyl är 4-6 plusgrader och i frys minus 18 grader.

Lite tips: – Låt frysvaror tina i kylen så får du gratis kyla i kylskåpet. Ställ däremot inte varma varor i kylskåpet då det krävs mycket energi att kyla ner dessa. – Frysen är den stora energislukaren. Se till att den är ordentligt avfrostad och håll kondensorn (det svarta rör- paketet på baksidan) fri från damm.

En dammig kondensor kan innebära upp till 30% högre elförbrukning! – Köp energisnåla vitvaror. Idag är alla vitvaror energiklassade, där A-klass innebär lägsta förbrukning. – Köp inte större kyl eller frys än nödvändigt. Ett hushåll med fyra personer har sällan nytta av större volym än 350 liter.8. Lägg locket på din energiförburkning när du lagar mat! Att laga mat innebär helt naturligt en hel del energiåtgång.

-Spisen En spisplatta förbrukar på full effekt runt 1,5 kWh/tim och en större stekplatta runt 2,0 kWh. Så kom ihåg att lägga locket på kastrullen – du kan spara 30-50% energi som annars skulle gå förlorad! Se till att kastrullerna har jämn botten och samma storlek som plattan (hellre för liten platta än för stor platta på spisen).

Stäng av plattan och utnyttja eftervärmen att laga färdigt maten. -Ugn Att laga mat i ugn är betydligt energisnålare än att ha flera spis- plattor på samtidigt. En ugn med temperatur på 200 grader förbrukar cirka 0,6 kWh varje timme medan en platta på full effekt drar mellan 1,5-2,0 kWh. -Köksfläkten Köksfläkten är i sig en blygsam energiförbrukare i jämförelse med spisen, bara motsvarande en 60 watts glödlampa.

Däremot drar den ut stora mängder uppvärmd luft som måste ersättas. Vid en utetemperatur runt nollstrecket motsvarar det en energiförbrukning på 2-3 kWh per timme. Så låt inte fläkten stå på för fullt i onödan.9. Fråga din el-leverantör om miljövänlig Grön el Dom flesta större el-leverantörerna har idag ett miljövänligt alternativ som t.ex.

Vindkraft, vattenkraft, biobränsle mm, som inte orsakar koldioxid-utsläpp. Fråga din elleverantör och begär grön el! Att gå över till el som produceras av förnyelsebara källor, exempelvis vindkraft etc., sparar varje hushålls utsläpp av koldioxid med en tredjedel.10. Vädra rätt under kalla årstiden. Om du vill vädra så gör det med tvärdrag under kort tid istället för att ha fönstret på glänt under lång tid.

Den kalla årstiden rasar annars kylan över elementtermostaten som öppnar fullt och vi eldar för kråkorna. Se över fönstrens tätningslister, att slippa fönsterdrag förbättrar även din inomhusmiljö. Tätningslist kan hämtas hos fastighetsskötaren, på gaveln till Rå 14.

 • Har du persienner så fäll gärna ner dessa nattetid under den kalla årstiden så isolerar du ute kylan bättre.
 • Var även noga med att stänga våra entrédörrar.
 • Ibland står dom helt öppna och all värme rasar ut, dessutom ökar inbrottsrisken när dom står öppna.11.
 • Säg “Nej Tack till Reklam”, minska papperskonsumtionen Ett enkelt sätt att minska papperskonsumtionen är att tacka nej till all reklam vi får varje vecka, som ändå åker rakt ned i soporna.

Det blir åtskilliga kilon som kommer i vår postlåda varje år.
Visa hela svaret