Vad Kostar Det Att Parkera I Göteborg?

Vad Kostar Det Att Parkera I Göteborg
Olika biljettaxor inom olika områden – Taxor för avgiftsbelagd parkering Beslutad den 28 november 2018, gäller från den 1 december 2018, LTF-beteckning 1480 2018:01876.

Taxa Platskod Avgift (inklusive moms)
A 808 20 kr/30 min, max P-tid 30 minuter, 8-22 (8-22), övrig tid 2 kr/tim
1 801 30 kr/tim 8-22 (8-22), övrig tid 2 kr/tim
2 802 30 kr/tim 8-18 (8-18), övrig tid 2 kr/tim
3 803 20 kr/tim 8-22 (8-22), övrig tid 2 kr/tim
4 804 20 kr/tim 8-18 (8-18), övrig tid 2 kr/tim
5 805 15 kr/tim 8-18 (8-18), övrig tid 2 kr/tim
6 806 10 kr/tim 8-18 (8-18), övrig tid 2 kr/tim
7 807 5 kr/tim 8-18 (8-18), övrig tid 2 kr/tim
8 6 kr/tim, alla veckodagar 8 – 22. Maxtaxa 30 kr/dag
12 812 30 kr/tim 8-22 (8-22), max P-tid 2 timmar 8-22 (8-22), övrig tid 2 kr/tim
22 822 30 kr/tim 8-18 (8-18), max P-tid 2 timmar 8-18 (8-18), övrig tid 2 kr/tim
24 824 30 kr/tim 8-18 (8-18), max P-tid 4 timmar 8-18 (8-18), övrig tid 2 kr/tim
62 862 10 kr/tim 8-18 (8-18), max P-tid 2 timmar 8-18 (8-18), övrig tid 2 kr/tim

Tidsangivelsen framför parentesen gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Tidsangivelsen inom parentesen gäller vardag före söndag och helgdag.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att parkera i stan?

Motorcykelparkering – Taxakod 14

 • Vardag utom vardag före sön– och helgdag: 2,50 kronor per timme, mellan klockan 07.00 och 19.00.
 • Vardag före sön– och helgdag: 2,50 kronor per timme, mellan klockan 11.00 och 17.00.
 • Övrig tid: Ingen avgift.

Gäller på platser reserverade för tvåhjulig motorcykel utan sidvagn och tvåhjulig moped klass I utan sidvagn.
Visa hela svaret

Vad kostar det att parkera vid Stora Teatern Göteborg?

Stora Teatern På Stora Teaterns södra sida finns 97 parkeringsplatser med en taxa på 30 kronor/timme mellan klockan 08.00-18.00 på vardagar och mellan klockan 08.00-18.00 på lördagar. Övrig tid 2 kronor/timme. Max-tid 4 timmar på vardagar.
Visa hela svaret

Kan man parkera i gamla stan?

Parkeringsförbud dygnet runt och trafikförbud under vissa tider – Trafiken i stadsdelen är starkt begränsad. Parkeringsförbud råder dygnet runt i hela området och gatorna är också klassade som gågator. Det betyder att bilar måste anpassa hastigheten till de gående som alltid har företräde.
Visa hela svaret

Kan man betala med Easypark överallt?

Det går bra. Använd den områdeskod som används för Betala P, samma områdeskod gäller också för Easypark -, Parkster- och Flowbird appen.
Visa hela svaret

Är det säkert att parkera i Nordstan?

Otryggheten i Nordstan påverkar näringslivet NYHET 8 november 2017 Varje år lägger handeln ner 11 miljarder kronor på väktare och säkerhet. Ändå är det fler som känner sig mer otrygga idag än vad de gjorde för två år sedan. Tryggheten i Göteborg och i förorterna har länge varit ett omdiskutera ämne.

Det största problemet upplevs vara säkerheten runt centrala området Brunnsparken, Nordstan och Kanaltorget. Den upplevda otryggheten leder till försiktighet hos gemeneman som inte längre rör sig lika fritt som förut. Det leder i sin tur till negativa effekter på handeln. – Mycket har hänt den senaste tiden genom investeringar av näringslivet, polisens insatser och en engagerad kommun.

Parkeringshuset i Nordstan har genomgått upprustningar som är så pass stora vilket gett goda resultat. Jag är övertygad om att det är ett steg i rätt riktning, säger Li Jansson, branschef Säkerhetsföretagen. Vad utmärker Göteborg från andra städer i Sverige? Göteborgsföretaget Cubsec har mycket god erfarenhet av hur man som privat aktör kan vara en nyckel i arbetet för att skapa ett tryggare samhälle.

 1. Företaget har runt om i landet jobbat tillsammans med kommuner och näringsliv med säkerhet som utgångspunkt.
 2. Det finns en stor potential för oss att produktutveckla för att kunna arbeta mer effektivt i frågan, säger Andreas Gyllestrand, VD Cubsec.
 3. Det är viktigt att sätta sig ned mellan polisen, Stadens säkerhetsföretag och Socialtjänsten för att öka samarbetet.

I vår bransch jobbar många med trygghetsväktare som är ute där det finns potentiella brottslingar och brottsoffer. Därmed blir vår personal en viktig roll i arbetet. – Vi påbörjade en större insats 2015 i och med att det kom många ensamkommande barn till Sverige och vi upplevde att ungdomsgängen blev allt fler i Nordstan.

Då var vi ensamma i det arbetet, men idag är det ett samarbete mellan oss, kommunen och näringslivet, säger Anders Börjesson, chef lokalpolisområde Göteborg. Jonas Ransgård (M) föreslår en gemensam upphandling av väktare då staten har dragit in på antal poliser, vilket både kommunen och handeln får kompensera för.

Han menar även att en ökning av kameror kommer att minska otryggheten. – Samverkan kommer att ge resultat, men det handlar om att vara uthållig, menar Ann-Sofie Hermansson (S). Jag tror att rätt väg fram är satsningar på en levande kvällsekonomi där fler rör sig i staden under kvällen.

 • Detta ska inte ske enbart genom shopping utan med olika insatser.
 • Det har tidigare funnits både biljard och filmvisning i Nordstan.
 • Genom liknande aktiviteter kan vi få igång en levande kvällsekonomi.
 • Enligt Svensk Handel tar det ungefär två år innan insatserna dras igång av polisen.
 • Ombinationen av en trögstartad men uthållig politikerkår och en snabbfotad men icke så uthållig polismyndighet är inte alltid så bra.

När alla funktioner landat i vad som ska göra har ofta polisen agerat och gått vidare. Polisen ser vad som sker och vad som måste göras och har möjligheten att agera snabbt. Viktigt är att även övriga beslutsfattare och involverade aktörer höjer tempot och vågar fatta beslut när problemen uppstår.

 • Inte år senare.
 • Bilden av handeln förstörs av brottsligheten, främst via skrivningar i media.
 • Det resulterar i en ännu större upplevd otrygghet och folk vågar inte gå in i Nordstan.
 • Det blir en pedagogisk fråga där det gäller att väcka den utan att skrämma undan folk.
 • Handeln lägger 11 miljarder om året på väktare och säkerhet.

Men samtidigt är det noga att det är polisen som har huvudansvaret, säger Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel. : Otryggheten i Nordstan påverkar näringslivet
Visa hela svaret

Hur får man parkera i villaområde?

Regler för gatuparkering – På en gata eller allmän väg får du inom tättbebyggt område parkera högst 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Det gäller både på platser där det inte finns några vägmärken och där det är utmärkt med ett “P” utan någon skylt under som säger något annat – till exempel “2 tim”. Servicetid anges med dag och klockslag. Och skylten gäller alltid. Foto: Asbjörn Hanssen.
Visa hela svaret

Hur länge får man parkera gratis på Frölunda torg?

Vill du stanna längre går det självklart bra! Med APCOA Park&Go slipper du stressa och kan stanna hur länge du vill. En kamera läser av registreringsskylten vid in- och utfart och administrerar parkeringstiden. Stannar du längre än 3 fria timmar? När du lämnar parkeringen betalar du endast för den tid du stått utöver dina 3 fria timmar per dygn.

 1. Välj mellan 4 olika betalningsalternativ: Betala på plats Betala din parkering när du är färdig med ditt besök i någon av våra Parkeringsautomater som finns utplacerade vid varje parkeringsfält.
 2. Betala online Betala din parkering online på betala.apcoa.se Betalar du din parkering på hemsidan inom 72 timmar slipper du en fakturaavgift.

Automatisk betalning Skapa ett konto och registrera ditt bankkort på mobilparkering.com/se, När kontot är registrerat debiteras parkeringen automatiskt och bekräftas med kvitto per mail. Faktura Efter 72 timmar från parkeringstillfället skickar APCOA hem en faktura.

Observera att det tillkommer en fakturaavgift om 59 kr. Vid förfallen faktura utgår kontrollavgift vid ny parkering. Taxa 30 kr per timme efter dina 3 första fria timmar (max 300 kr per dygn) Nattaxa 7 kr per timme (Parkeringsfält A och C 22.30 – 06.00, Parkeringsfält B 21.00 – 06.00) Vid frågor kontakta Parkeringsbolaget APCOA www.apcoa.se på 08-556 306 70 eller [email protected] Laddplats för elfordon Laddplats för elfordon finns på parkeringsfält B och parkeringsfält C.

Instruktion Göteborgs Energi (parkeringsfält B) Elbilsladdarna är anslutna till appen “ladda elbilen”. Ladda ner appen för att betala, se placeringen samt tillgängligheten av laddstationerna. Följande anslutningar finns tillgängliga på snabbladdningsstationen: DC laddning CHAdeMO anslutning upp till 50kW DC laddning CCS anslutning upp till 50kW AC laddning Typ 2 anslutning upp till 22kW Instruktion ChargeNode (parkeringsfält C) Instruktioner finns vid parkeringsfält C Support: [email protected] eller 010-02 10 55
Visa hela svaret