Vad Kostar Det Att Hyra Lokal I Göteborg?

Vad Kostar Det Att Hyra Lokal I Göteborg
När du vill hyra lokal i Göteborg kan pris för AA-läge ligga på omkring 2 000 kronor per kvadratmeter och år, 1 800 kronor för A-läge, 1 300 kronor för B-läge och 1 000 kronor för C-läge.
Visa hela svaret

Hur hyr man en lokal?

Hyresavtal kan vara både skriftliga och muntliga och man kan ganska fritt avtala om vad som ska gälla. Både hyresvärden och hyresgästen kan säga upp avtalet eller begära att villkoren för uthyrningen ska ändras. Du som hyr lokal har inte omedelbar rätt till förlängning av avtalet.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar en lokal i Stockholm?

Pris och hyresnivåer för kontorshotell och företagshotell i Stockholm – Intresset för kontorshotell, eller företagshotell som det också kallas, har ökat snabbt de senaste åren. Det första många undrar när de söker efter kontorsplats på kontorshotell är vad det kostar, och vad som ingår i priset.

Vi har utgått från vår egen samlade data och tagit fram de genomsnittliga priserna för kontorsplatser på kontorshotell i Stockholm. Priserna visas som de ofta gör inom den här branschen, i kronor per kvadratmeter och månad. Letar ni helt enkelt efter det billigaste kontoret att hyra? Spana in Stockholms billigaste kontorshotell Priserna i tabellen nedan är ungefärliga genomsnittspriser.

På vår marknadsplats kan du se aktuella priser för varje enskilt kontorshotell i Stockholm, Vi uppdaterar ständigt priserna för kontorshotell i Stockholm och strävar efter att hålla all information aktuell och färsk. Vad kostar kontorshotell i Stockholm?

Område Genomsnittligt pris kontorshotell (SEK/kvm/mån)
City 2120 SEK
Övriga innerstaden 1715 SEK
Utanför tullarna 820 SEK

Tabell över priser för kontorshotell i Stockholm.
Visa hela svaret

Vad är rimlig lokalhyra?

Hur bedömer man om hyran för en lokal är skälig?

Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hyreslagstiftningen återfinns i (JB), ett kapitel som ibland kallas hyreslagen.

Den lagregel som finns är att hyran ska vara “skälig” (). Detta innebär att hyran för lokalen ska vara marknadsmässig och i nivå med hyresläget för andra jämförliga lokaler på orten. Lokaler är jämförbara när de är av samma lokaltyp. Exempel på olika lokaltyper är butiker, kontor, restauranger, hotell och industrilokaler.

Detta innebär alltså att hyran för en restaurang inte kan jämföras med en industrilokal då dessa typer inte kan anses vara liknande. Vidare måste lokalernas läge, storlek, utformning och standard i grova drag vara likvärdiga. Att en lokal brister i något avseende jämfört med andra lokaler kan emellertid i vissa fall uppvägas av att den är bättre i något annat avseende (se s.45 f.).

För att kunna besvara frågan om din lokalhyra är “rätt” och “skälig” måste alltså en bedömning enligt ovanstående göras. Du bör jämföra med liknande lokaler i närområdet för att få en ungefärlig uppskattning av om hyran kan tänkas vara för hög eller om den är rimlig sett till marknaden.
Visa hela svaret

Har hyresvärd rätt att gå in i lokal?

Enligt 26 § i hyreslagen (12 kap. jordabalken) har hyresvärden rätt att utan uppskov få tillträde till lokalen för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan skjutas upp utan skada. Exempel på detta är arbete eller tillsyn som är nödvändigt för att avhjälpa problem som medför skada för fastighetens bestånd men även skada som tilltar i omfång om arbetet skjuts upp t.ex.

 1. Brådskande besiktningar, reparationer eller arbeten som måste göras för att stoppa ett vattenläckage eller liknande.
 2. Begreppet “utan uppskov” innebär i princip att hyresvärden har rätt till omedelbart tillträde.
 3. Observera att hyresvärden däremot inte har rätt att själv bereda sig tillträde annat än i verkliga nödlägen.

Således är utgångspunkten att en hyresvärd inte har rätt att inneha dubblettnyckel till lokalen. Däremot kan parterna avtala om en sådan rätt. Vid mindre brådskande arbeten har hyresvärden rätt att få tillträde till lokalen om denne säger till minst en månad i förväg och tillträdet inte innebär väsentligt men eller hinder i hyresrätten för hyresgästen.

 1. Denna del av bestämmelsen tar främst sikte på sådana reparations-, moderniserings- och upprustningsarbeten som är av mindre omfattning och som inte är akuta.
 2. Denna typ av intrång får hyresgästen tåla, men i vissa fall kan hyresnedsättning aktualiseras.
 3. Arbeten som är mindre brådskande får dock aldrig genomföras under hyresgästens sista månad i lokalen utan hyresgästens samtycke.

Vid mindre brådskande arbeten har hyresvärden rätt att få tillträde till lokalen om denne säger till minst en månad i förväg och tillträdet inte innebär väsentligt men eller hinder i hyresrätten för hyresgästen. Om hyresvärden vill utföra mindre brådskande arbete som vållar hyresgästen väsentligt hinder eller men, har hyresgästen rätt att inom en vecka från det att denne fått ­meddelande om hyresvärdens behov av att ut­föra arbetena säga upp avtalet till upphörande.

 1. Enligt ett rättsfall från Svea Hovrätt har hyresgästen även rätt att neka hyresvärden tillträde för att utföra sådana omfattande arbeten fram till den tidpunkt till vilken hyresgästen hade kunnat säga upp sig plus en vecka.
 2. Detta gäller oavsett om hyresgästen faktiskt har sagt upp avtalet eller inte.

Vilken omfattning ett arbete får ha utan att det vållar hinder eller men i nyttjanderätten är svårt att besvara generellt. Det blir omständigheterna i det enskilda fallet som blir avgörande. Typiskt sett kan man dock säga att stam­byte brukar omfattas av nämnda kategori.
Visa hela svaret

Vad ska man tänka på när man hyr lokal?

Man brukar ta hänsyn till lokalens läge, skick, storlek, modernitetsgrad och andra faciliteter. Sådana kan vara AC, parkeringsplatser, stora skyltfönster, sophämtning, ytskiktsunderhåll med mera. Vid villkorsändring av ett kontrakt måste de begärda nya villkoren vara skäliga och det omfattar även hyran.
Visa hela svaret

Hur mycket får man höja hyran på en lokal?

Hyresgästen måste begära att regeln används – Hyresnämnden tillämpar inte trappningsregeln självmant, utan hyresgästen måste begära att hyresnämnden ska tillämpa den vid en prövning av hyran. Vad som räknas som en väsentlig/stor hyreshöjning bedöms från fall till fall och är beroende av det allmänna läget på hyresmarknaden.

Normalt ska det handla om en höjning på cirka tio procent eller mer. Även frågan om på hur många år en hyreshöjning delas upp bedöms från fall till fall. Också här spelar det allmänna läget på hyresmarknaden in. I normalfallet bör anpassningstiden inte vara längre än några år. Endast i undantagsfall kan det vara motiverat med en så lång tid som tio år.

Men, hyran kan höjas ytterligare under tiden som trappningen pågår om det till exempel handlar om löpande hyresjusteringar som bestämts i årliga kollektiva förhandlingar.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vem Är Mannen Som Sprängde I Göteborg?

Vad kostar en festlokal?

Passar 40-100 gäster. Lokalhyra lördag 16900:-. Då ingår möbler, porslin, ljudanläggning etc. Egen mat och egen dryck!
Visa hela svaret

Vad kostar det att hyra en nattklubb?

Vad kostar det att hyra en nattklubb? – Priset för att hyra en nattklubb kan variera mycket kraftigt och därför är det svårt att säga exakt hur mycket du kommer få betala. Det finns nattklubbar som har en lägre dygnshyra på 4000-6000 kronor, men det finns också riktigt dyra nattklubbar med dygnshyra på 14.000 kronor och mer.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att hyra en liten lokal?

Vad kostar det att hyra lokal? Sök lokal här När man ska hyra en lokal är en uppenbar fråga att ställa sig “vad kostar det att hyra lokal?”. Denna fråga är viktig att ställa sig både för att på förhand kunna räkna ut hur hög månadshyra man har råd med, samt för att minimera risken att betala ett överpris genom en noggrann undersökning av liknande lokaler i området.

 • Läs mer om hyror per kvadratmeter för lokaler här! Det bästa sättet att göra rätt val är att vara väl förberedd och bestämma på förhand vilka behov och förutsättningar ens verksamhet har.
 • Lokalen ska vara väl anpassad till att passa ens behov och marknadsföringsstrategi samt erbjuda en god miljö för verksamhetens medarbetare att arbeta i.

Har du en butik kan ett behov till exempel vara att lokalisera sig nära sin primära kundkrets, medan huvudfokus för ett kontor kan vara närhet till god kommunikation. Analyserar du dina behov på förhand kan du även undvika att hamna i en lokal vars storlek inte är optimerad för din verksamhet.

 • Görs inte detta kan du hamna i en sits där du antingen betalar för stora outnyttjade ytor, eller där du snart märker att lokalen inte är tillräckligt stor, i vilket fallet du kan tvingas säga upp avtalet och flytta till en större lokal en kort tid efter inflyttning.
 • Uppsägning av hyresavtalet kan även leda till extra utgifter då kontrakten vanligen skrivs på längre tid.

Det går inte att ge ett generellt svar på frågan “vad kostar det att hyra lokal?” då priserna skiljer sig markant beroende på flera faktorer såsom område, storlek och skick. Däremot kan man, genom att vara väl förberedd, öka sina chanser att finna en lokal som passar såväl ens behov som budget.
Visa hela svaret

Vad kostar det att hyra lokal i Mall of Scandinavia?

Objektsnummer: 61007 Öppettider: Måndag – söndag 10.00 – 20.00 Lokal i Mall of Scandinavia till t.ex. salladscafé. Tillfälle att etablera er på ett mycket bra läge i framgångsrika Mall of Scandinavia! Yteffektiv lokal där det idag bedrivs verksamhet i forma av salladsbar, juice, smoothie och wraps med 14 platser, det går enkelt att utöka antalet platser.

Bra skyltläge vid en av knutpunkterna i gallerian, stort flöde av potentiella kunder hela dagarna. I området runt köpcentrumet växer en stor företagspark fram och inom något år kommer 30 000 arbetande att finnas i området. Utöver alla arbetsplatser kommer miljontals besökare till Gallerian och Friends Arena.

Lokalen är på ca 40 kvm och hyran är ca 43 000:-/månad + moms, alla centrumavgifter inkluderade. Endast väl genomarbetade koncept, höga krav från hyresvärden. Mejla er konceptbeskrivning med intresseanmälan till ansvarig Företagsmäklare Kristoffer Nordin.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar en kontorsplats?

Vad kostar ett kontorshotell? – Kostnaden varierar lika mycket som på hotellrum, vilket betyder att priset sätts beroende på efterfrågan, läge och standard på rummen. I ytterförorterna så kan du komma ned till 1500 kronor per person i ett kontorsrum i en lägre standard medan du kan betala upp till 10 000 kronor per person i centrala delarna av en stad. Här är en översikt:

Innerstaden (Central Business District) 4000-10 000 kronor per person och månad Innanför tullarna (Malmarna utanför CBD) 3000-6000 kronor per person och månad Närförorter 2000-5000 kronor per person och månad Ytterförorter 1500-3000 kronor per person och månad

Källa: Workaround.io och Hyra Kontor i Stockholm Det som kan vara bra att tänka på vad gäller kontorshotellets pris är vad du faktiskt får för pengarna. Visst går det att komma undan billigt, men då får du som tidigare nämnt räkna med en del kompromisser vad gäller standard och läge, exempelvis korta bemanningstider, små kontorsytor, dålig ventilation och adresser på bakgator.

Om du driver ett företag och vill stärka ditt varumärke kan det vara värt att betala lite mer för ett centralt läge med en attraktiv adress, stora ytor och modern utrustning. På så sätt kan du dels öka förtroendet för din verksamhet, både hos kunderna och potentiella samarbetspartners, men också locka till dig riktigt bra anställda.

Kontorshotell som är lite dyrare brukar även erbjuda fler förmåner än billigare alternativ, exempelvis nätverksträffar, frukostar och föreläsningar. Många lokaler har även gym och andra faciliteter som medlemmarna får tillgång till. Något annat som varierar är standarden på tekniken i huset. Vad Kostar Det Att Hyra Lokal I Göteborg
Visa hela svaret

Vad är en rimlig månadshyra?

Högst hyror i storstäder – Riksgenomsnitt för månadshyran i en lägenhet på 70 kvm är 7 222 kronor. Högst är hyresläget i storstadsregionerna. Men genomsnittshyran i en kommun påverkas också av hur gamla hyreshusen är. Kommuner som inte byggt så mycket nytt på senare år har låga genomsnittshyror.
Visa hela svaret

Hur mycket brukar man betala i hyra?

Vad är en lagom hyra? Enligt många experter är det rekommenderat att högst spendera 30 procent av din månadsinkomst på bostadsrelaterade utgifter, inklusive hyra och driftkostnader. Närmare bestämt bör din hyra inte överstiga 30 procent av din månadsinkomst och helst ligga en bra bit under.

Detta innebär att om du tjänar 25 000 kronor i månaden att du inte ska betala mer än 7500 kronor i bostadsrelaterade utgifter. En vidareutveckling av denna rekommendation är budgeteringsmodellen 50/30/20 – där du spenderar 50 procent av inkomsten på bostadsrelaterade utgifter, livsmedel, transport och andra grundläggande utgifter.30 procent kan du spendera på nöje och underhållning.

Resterande 20 procent används för att betala lån och pensionsspara. Naturligtvis är det din budget och ekonomiska situation som avgör hur mycket du ska spendera på hyran. Om du behöver kvalificerad rådgivning för hur du ska spendera kan en finansiell rådgivare vara till god hjälp.
Visa hela svaret

Vad är en rimlig hyra för en tvåa?

Skälig hyra för hyresrätt | Hallå konsument – Konsumentverket Denna artikel är även tillgänglig med: Du ska inte behöva betala för hög hyra när du hyr en lägenhet. Hyran måste vara skälig, vilket betyder att den inte får vara betydligt högre än hyran för likvärdiga lägenheter i samma område som också hyrs ut i första hand.

Hyran måste vara skälig och inte avvika för mycket mot liknande lägenheter i samma område som också hyrs ut i första hand. Det är okej att hyran avviker med ca 4–5 % jämfört med en likvärdig lägenhet. Om du anser att du har för hög hyra är det bra att i första hand informera hyresvärden om det. Skulle ni inte vara överens om hyran kan du vända dig till Hyresnämnden för att få en prövning av frågan.

You might be interested:  Hur Får Man Förstahandskontrakt I Stockholm?

Likvärdig innebär att den ska ha ungefär samma storlek, antal rum, planlösning och vara ungefär lika renoverad. Lägenheterna ska också ha ungefär samma avstånd till ortens centrum. Även boendemiljön i området ska vara liknande för att lägenheten ska ses som likvärdig.

Det är okej att hyran avviker med ca 4–5 % jämfört med en likvärdig lägenhet. Hyran är alltså i de flesta fall fortfarande skälig så länge hyran för en likvärdig lägenhet inte överstiger 5 %. Om du anser att du har för hög hyra är det bra att i första hand informera hyresvärden om det. Skulle ni inte vara överens om hyran kan du vända dig till Hyresnämnden för att få en prövning av frågan.

Hyresnämnden gör då en bedömning av vad som är en skälig hyra för just din lägenhet. Det är lägenhetens bruksvärde som styr hyran. Med bruksvärde menas bland annat:

StorlekPlanlösningLäge inom husetReparationsstandardLjudisolering

Källa: Granskad: 25 februari 2022 : Skälig hyra för hyresrätt | Hallå konsument – Konsumentverket
Visa hela svaret

Hur mycket lägger ni på hyra?

Fråga Hur stor del av inkomsten är okej att lägga på sitt boende? 2014-02-17 Hur ska man tänka när man köper hus och ska låna? Hur stor del av inkomsten är okej att lägga på sitt boende och hur stor marginal bör man ha ifall räntorna går upp? Tack, Catrin.

 1. Hej Catrin! I första hand tycker jag att du ska utgå ifrån vad du själv är beredd att lägga på boendet.
 2. En del vill bo litet och billigt för att kunna resa mycket, andra prioriterar boendet framför allt annat.
 3. Utgå ifrån hur mycket du lägger på boendet i dag.
 4. Vill du lägga mer eller mindre? Om du vill lägga mer: vilka utgifter kan och vill du prioritera bort så att du får råd med dyrare boende? Eller vill du hellre satsa på att jobba mer eller försöka tjäna mer? På kort sikt brukar det vara lättare att kapa utgifter än att öka inkomster.

Precis som du själv är inne på behöver du ta höjd för högre räntor, eventuella krav på ökad amortering samt oförutsedda utgifter (byte av tvättmaskin, att värmesystemet lägger av mitt i vintern, att huset behöver målas om tidigare än du tänkt) Räkna med att klara räntor som ligger minst 3 procentenheter högre än dagens räntor, helst mer.

Se också till att ha en sparbuffert för oförutsedda utgifter, kolla hur mycket månadsinkomsten minskar om du skulle bli arbetslös och täck upp med en inkomstförsäkring om du har dåligt skydd. Rent generellt kan man säga att ju dyrare hus man köper, ju större och ju högre driftskostnader man har desto mindre utrymme finns över till annat.

I genomsnitt lägger ett svenskt hushåll runt 26 procent av inkomsten efter skatt på boendet. En gammal tumregel är att man med normal inkomst kan sträva efter att lägga ungefär 30 procent av inkomsten efter skatt på boendet. Då finns det luft i ekonomin och utrymme att göra mycket annat än att bo.
Visa hela svaret

Vad är sedvanligt underhåll lokal?

Sedvanligt underhåll är sådant underhåll som beror på normalt slitage och måste utföras kontinuerligt under en byggnads livstid. Exempel på sedvanligt underhåll är målning, tapetsering, spisbyte med mera inne i lägenheten.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att hyra en liten lokal?

Vad kostar det att hyra lokal? Sök lokal här När man ska hyra en lokal är en uppenbar fråga att ställa sig “vad kostar det att hyra lokal?”. Denna fråga är viktig att ställa sig både för att på förhand kunna räkna ut hur hög månadshyra man har råd med, samt för att minimera risken att betala ett överpris genom en noggrann undersökning av liknande lokaler i området.

 1. Läs mer om hyror per kvadratmeter för lokaler här! Det bästa sättet att göra rätt val är att vara väl förberedd och bestämma på förhand vilka behov och förutsättningar ens verksamhet har.
 2. Lokalen ska vara väl anpassad till att passa ens behov och marknadsföringsstrategi samt erbjuda en god miljö för verksamhetens medarbetare att arbeta i.

Har du en butik kan ett behov till exempel vara att lokalisera sig nära sin primära kundkrets, medan huvudfokus för ett kontor kan vara närhet till god kommunikation. Analyserar du dina behov på förhand kan du även undvika att hamna i en lokal vars storlek inte är optimerad för din verksamhet.

Görs inte detta kan du hamna i en sits där du antingen betalar för stora outnyttjade ytor, eller där du snart märker att lokalen inte är tillräckligt stor, i vilket fallet du kan tvingas säga upp avtalet och flytta till en större lokal en kort tid efter inflyttning. Uppsägning av hyresavtalet kan även leda till extra utgifter då kontrakten vanligen skrivs på längre tid.

Det går inte att ge ett generellt svar på frågan “vad kostar det att hyra lokal?” då priserna skiljer sig markant beroende på flera faktorer såsom område, storlek och skick. Däremot kan man, genom att vara väl förberedd, öka sina chanser att finna en lokal som passar såväl ens behov som budget.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att betala hyra?

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag redogör nedan för några av de tillämpliga reglerna avseende hyra och avslutar med en sammanfattning utifrån din situation. Regler om andrahandsuthyrning Det finns olika regler beroende på vad för typ av bostad som hyrs ut.

Regler om att hyra ut en hyresrätt finns i den så kallade hyreslagen i 12 kap. jordabalken (JB), Är det istället exempelvis ett hus eller en bostadshus som hyrs ut så gäller hyreslagen i kombination med lagen om uthyrning av egen bostad, även kallad privatuthyrningslagen. Vid andrahandsuthyrning (s.k.

total sublokation) har hyresgästen självständig tillgång till bostaden. Bor däremot bostadsinnehavaren kvar och andrahandshyresgästen endast har tillgång till en del av lägenheten, eller hela tillsammans med bostadsinnehavaren, så är andrahandshyresgästen att anse som inneboende (s.k.

Partiell sublokation). Hur mycket får man ta i hyra? Vid uthyrning av en hyresrätt får förstahandshyresgästen ta ut en hyra som motsvarar den som förstahandshyresgästen betalar till hyresvärden, samt ett påslag om max 15% om lägenheten är möblerad. Förstahandshyresgästen får också ta betalt för andra kostnader som inte ingår i hyran, exempelvis internet och tv ( 12 kap.19-22 §§ JB ).

Är det istället ett hus eller en bostadsrätt som hyrs ut ska hyran bestämmas till ett belopp som inte med mer än 5% överstiger kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden. Kapitalkostnaden ska beräknas som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde och är alltså inte kopplad till bostadsinnehavarens faktiska räntekostnader.

 • Driftskostnaderna ska däremot beräknas efter de faktiska kostnaderna ( 4 § privatuthyrningslagen ).
 • Om endast en del av en bostad hyrs ut, exempelvis ett rum, ska storleken på hyran motsvara hur stor den uthyrda delen är i förhållande till hela bostadens storlek ( 12 kap.55 § JB ).
 • Förenklat kan man alltså säga att om ett rum i en trea hyrs ut, ska hyran motsvara ungefär en tredjedel av bostadsinnehavarens kostnader.
You might be interested:  Hur Många Timmar Tar Det Från Göteborg Till Stockholm?

Är man till exempel två personer som delar bostaden lika är det skäligt att inneboende betalar hälften av kostnaderna. Annat som kan vara bra att tänka på som sambos När man blir sambo finns det flera olika saker som är bra att känna till. Ett exempel på detta är sambolagens regler om likadelning av samboegendom.

 1. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som införskaffats för att användas gemensamt ( 3 och 5-6 §§ sambolagen ).
 2. Samboegendom ska som utgångspunkt delas lika mellan samborna vid en separation.
 3. Annan egendom som exempelvis båt, bil eller bostad som någon av samborna hade innan samboförhållandet inleddes omfattas inte av sambolagens regler och behålls som regel av den som äger den.

Vill sambor inte att sambolagens regler ska gälla så kan man genom ett samboavtal avtala bort dessa ( 9 § sambolagen ). Ett annat exempel är att sambor inte ärver varandra. Går den ena sambon bort har alltså den andra inte automatiskt rätt att ärva eller behålla bostaden eller liknande.

Vill sambor ärva varandra behöver de därför skriva ett testamente, Avslutande sammanfattning Formellt sett är du att anse som inneboende i din sambos hus. Situationen rör två olika rättsförhållanden, ett som du har med din andrahandshyresgäst för din lägenhet och ett som du har i egenskap av inneboende i din sambos hus, och det ena påverkar inte det andra.

Med andra ord, att du gör en vinst på din lägenhetsuthyrning inverkar inte på hur mycket du ska betala i hyra. Exakt hur stor summa som är rimligt att du betalar i hyra kan jag tyvärr inte svara på, men eftersom du och din sambo delar lika på boendet och har lika stor tillgång till utrymmen och faciliteter så kan man säga att det är skäligt att ni också delar lika på kostnaderna.

Om din sambo hade huset innan ert samboförhållande inleddes och det inte införskaffades just med avsikt att ni skulle bo där tillsammans, så är huset inte att anse som samboegendom. Skulle ni exempelvis separera och huset då ska säljas så har du alltså som utgångspunkt inte rätt till del av husets värde.

Detta kan vara bra att ha i åtanke vid beräkning av hyran. Eftersom ni är sambor är det också bra att känna till några av de regler som kan påverka er om ni skulle separera eller någon av er går bort. Läs gärna mer om vad som kan vara bra att tänka på när man blir sambo hos Familjens Jurist,
Visa hela svaret

Vad kostar lagerlokal per kvm?

Hiss – Vi erbjuder, tillsammans med våra samarbetspartners att utföra leverans och montaget av en hiss för din hall. Pris: Varierar beroende på förutsättningar, standard och omfattning. Ett riktpris brukar vara ca 160 000:- för 1 våning och 210 000:- för 2 våningar.
Visa hela svaret

Hur mycket betalar du i hyra?

Minst halva inkomsten krävs 16 februari 2017 kl 14:18 Uppdaterad 16 februari 2017 kl 14:33 Norrbotten Unga i Norrbotten måste lägga minst halva sin inkomst för att bo i en nybyggd etta. Många får därför svårt att inleda sin bostadskarriär. Det visar Hem & Hyras undersökning. Vad Kostar Det Att Hyra Lokal I Göteborg Hyresgäster i Sverige betalar 28 procent av sin lön i hyra. Men för nyproducerade lägenheter får medelinkomsttagaren betala betydligt större andel av lönen. Bostadsbristen har fått fart på byggandet. I Umeå har Bostaden nyligen färdigställt 335 lägenheter.

 1. Lulebo 160 lägenheter, Skebo 74 lägenheter och Kirunabostäder 11 lägenheter.
 2. Men det är svårt att hålla nere byggkostnader och hyrorna är högre än vad många har råd med.
 3. Jag tycker att 25 procent av inkomsten är ett bra riktmått för hur mycket man max ska behöva lägga på hyra, säger Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder.

Statistiska centralbyråns rapport i december om boendekostnader visar att hushåll som hyr lägger störst andel av sin inkomst på boendet jämfört med bostadsrätts- och villaägare.28 procent av inkomsten jämfört med 20 och 15 procent. – Det är inte alls rättvist, anser Linder.

Varför ska en hyresgäst betala mest? I norra Sverige måste unga lägga minst halva sin inkomst om de vill bo i en nybyggd etta. I Umeå kan inte ens två unga dela på en nybyggd etta. Är det inte ett misslyckande att väldigt många unga i Umeå inte har en möjlighet att flytta till en egen bostad? – Jag tycker att det kommunala bostadsbolaget Bostaden tidigare varit duktiga på att bygga billigt.

Men sedan har byggkostnaderna stigit kraftigt, säger Umeås kommunalråd Hans Lindberg (S). Politiska styrmedel är inte det som främst behövs menar Hans Lindberg. Byggbranschen måste agera: – Byggkostnaderna måste pressas och det kan aktörerna göra. En sak som utan tvekan är viktig är att industrialisera byggandet, säger han.

 1. Tiden på byggplatsen är den dyraste delen.
 2. Ommer färdigbyggda delar som bara monteras, minskar den tiden kraftigt.
 3. Och kostnaderna sjunker rejält.
 4. Det är ett stort bekymmer för hela bostadsmarknaden.
 5. Och de unga drabbas hårt.
 6. Läs också Tydliga klyftor Hem & Hyra har jämfört medelinkomster i Umeå, Skellefteå, Luleå och Kiruna med nyproduktionshyror.

Undersökningen visar att unga inte ens skulle ha råd, även om de öronmärker halva inkomsten till hyra. Samma gäller för äldre personer. I Umeå är klyftorna tydligast mellan inkomst och hyra för en ny etta. – Dessutom stiger även hyrorna i gamla hus i takt med att de renoveras, säger Marie Linder.

Investeringsstödet som infördes 2016 är bra, tycker hon, men förordar fortsatt debatt för att pressa kostnaderna ytterligare. – Ju mer pengar hyresgäster lägger på boendet, desto mindre har de kvar att spendera, vilket drabbar hela samhällsekonomin, säger Marie Linder. Bor hemma 20-åriga Julia Burström har lagt alla tankar på ett eget boende på is.

Det finns helt enkelt ingen ekonomisk möjlighet att skaffa det första egna boendet. Det innebär att hon bor kvar i föräldrahemmet på Hertsön i Luleå. – Det är ju inte så att vi inte kommer överens. Och jag är ganska hemkär. så det fungerar ju, säger Julia Burström. Vad Kostar Det Att Hyra Lokal I Göteborg Men med en låg inkomst och för tillfället utan fast jobb är det svårt, för att inte säga omöjligt att över huvud taget tänka tanken. Men tankarna på att inleda bostadskarriären finns: – Ja, det är klart. En etta eller tvåa vore bra att börja med, säger Julia Burström.

Sedan om det blir familjebildning är ju en större lägenhet aktuell. Eller kanske ett hus. Det återstår ju att se och oavsett vilket tror jag att det är lättast att skaffa det första boendet tillsammans med någon annan. Julias framtid är inte spikad. Hon är bra på språk och funderar på att läsa till lärare, med språkinriktning.

Beroende på var det går att läsa, kommer också boendet att formas. – Det beror ju på var jag kan plugga. Får jag möjligheten att läsa i Luleå, kan jag bor kvar hemma, säger hon. För som synes i grafiken här ovan, är inte ens två löner en garanti för att unga ska ha råd att hyra en liten nybyggd lägenhet.
Visa hela svaret