Vad Kostar Busskort I Malmö?

Vad Kostar Busskort I Malmö
Skånetrafiken tar fram ny biljett för att underlätta resandet under pandemin Pressmeddelande – 30 Oktober 2020 12:53 Idag tog kollektivtrafiknämnden beslut om att Skånetrafiken ska utveckla en ny biljett för de pendlare som behöver ett mer flexibelt alternativ när hemarbete blivit allt vanligare.

Biljetten ska vara lanserad senast 31 januari 2021. Biljetten som har arbetsnamnet “10/30” innehåller tio stycken 24-timmarsbiljetter som kan användas inom 30 dagar. Jämfört med att köpa enstaka 24-timmarsbiljetter blir priset mycket förmånligt. På så sätt ska den som bara behöver resa några dagar i veckan få ett biljettalternativ som känns både prisvärt och flexibelt.

Men för den som reser varje dag är fortfarande 30-dagarsbiljetten det bästa alternativet. – Det är positivt att vi har kommit överens om att införa nya biljetter för de skånska pendlarna som har påverkats mycket av pandemin. Många har inget annat alternativ än att resa med kollektivtrafiken och då ska vi göra allt vi kan för att underlätta för dem, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

 • Biljetten ska utvärderas under första halvåret 2021 för att eventuella förbättringar ska kunna göras.
 • För att bestämma namnet på biljetten är planen att ta hjälp av Skånetrafikens kunder genom en enkät.
 • Våra kunders behov har ändrats snabbt och därför måste vi också agera snabbt.
 • Den här biljetten uppfyller kundernas förändrade resmönster på ett bättre sätt än vad 7-dagarsbiljetten gör, säger Pernilla Lyberg, chef Försäljning och Marknad på Skånetrafiken.

När den nya biljetten införs tas 7-dagarsbiljetten bort eftersom den riktar sig till samma målgrupp. Under 2021 ska sedan ännu en ny biljettyp tas fram. Biljetten har arbetsnamnet “10 enkla” och innehåller tio enkelbiljetter att använda inom 90 dagar till ett rabatterat pris.

Eftersom biljetten kräver en hel del tekniskt utveckling ska den vara införd senast hösten 2021. För frågor eller mer information, kontakta: Pernilla Lyberg, chef Försäljning och Marknad på Skånetrafiken, nås genom Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03. Carina Zachau (M), ordförande kollektivtrafiknämnden, nås via politisk sekreterare Helena Nanne, på 072-199 83 85. Fakta:

Den nya biljetten med arbetsnamnet “10/30” kan enbart köpas i Skånetrafikens app och ska införas senast 31 januari 2021. Biljetten kan köpas för resor inom Skåne och med alla rabatter samt för alla zoner. Biljetten kommer inte att gå att låna ut. Priset är 419 kronor för en liten zon, 639 kronor för en mellanzon och 899 kronor för hela Skåne. Priset per dag för “10/30” blir 42 kronor för en liten zon, 64 kronor för en mellanzon och 90 kronor för hela Skåne. Att istället köpa en 24-timmarsbiljett istället kostar 54 kronor för en liten zon, 102 kronor för mellanzon och 210 kronor för hela Skåne.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna.

Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne.

Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad. : Skånetrafiken tar fram ny biljett för att underlätta resandet under pandemin
Visa hela svaret

Vad kostar ett månadskort i Malmö?

Skånetrafikens nya biljetter – allt du behöver veta 1. Vad innebär det nya systemet? Grunden är att dagens zonstruktur (nära 200 stycken) ersätts av tre cirkelzoner: Lång (hela Skåne), medel (18 kilometers diameter) och kort (åtta kilometers diameter).

Zonerna är personliga och bestäms av den enskilda resenären själv. I dag fastställs biljettpriserna utifrån antalet zoner som resenären korsar, vilket kan innebära stora skillnader beroende på var i Skåne resan genomförs. I framtiden ska biljettpriserna i högre utsträckning bygga på avståndet på resan.

Dessutom minskas antalet biljettyper, också det till tre stycken: Enkel, dygn och 30 dagar. Samtliga biljetter ger fritt resande, oberoende av riktning, i den personliga zonen. Inom kort zon föreslås priset för en enkelbiljett vara 25 kronor. Inom mellanzonen föreslås taxan för en enkelbiljett till 50 kronor.

För lång zon föreslås priset vara 100 kronor. För månadsbiljetterna föreslås priset till 500 kronor för kort zon i storstad (Malmö, Lund och Helsingborg), medan det i småstad ska kosta 400 kronor. För ett månadskort i mellanzonen blir kostnaden 830 kronor. För lång zon, det vill säga hela Skåne, blir månadskostnaden 1200 kronor.

En stor skillnad är att biljettköpen framöver i första hand görs via resenärens mobiltelefon.2. Hur påverkar det priserna? Prisförändringarna påverkar i första hand enkelbiljetterna, som generellt sett blir dyrare. Ökade intäkter krävs för att Region Skånes budget ska balanseras under 2017.

Framför allt väntas det nya systemet få effekt i östra och norra Skåne där zonerna enligt dagens indelning är större. Exempelvis kommer priset på en resa mellan Lönsboda och Osby att öka kraftigt, eftersom resan i stället prisbestäms utifrån avståndet mellan orterna. Region Skåne föreslår dock att dessa delar av Skåne kompenseras genom att den korta zonen gäller för 18 kilometers diameter.

På så sätt ska prisökningen begränsas en aning. Prisförändringen är lägre för periodkorten. Dessutom tillämpas flera raka rabatter i förslaget: Studenter får exempelvis 25 procents rabatt på samtliga biljetter. Pendlare som reser tillsammans kan också köpa den nya “Tillsammansbiljetten” som ger 25 procents rabatt.3.

 1. När börjar systemet att gälla? Region Skåne vill se att prismodellen införs så snart som möjligt, men senast i mars 2017.4.
 2. Men vänta – vad händer med Jojo-korten? Jojo-korten blir kvar åtminstone till december 2019.
 3. De två biljettsystemen kommer att användas parallellt under de kommande åren.
 4. Region Skånes förslag innebär dock att priserna för enkelbiljetter och periodkort även förändras på Jojo-kortens biljetter.

Prisförändringarna ska träda i kraft den 11 december i år. För enkelbiljetterna stiger priserna med mellan tre och sju kronor, beroende på hur många zoner som korsas. För periodkorten ökar priserna med mellan en och 71 kronor, beroende på hur många zoner kortet gäller.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar ett månadskort för buss?

365-dagarsbiljett lågtrafik

You might be interested:  När Öppnar Gröna Lund I År?
Pris vuxen Rabatterad biljett
Liten zon/stadszon 5643 3950,10
Mellanzon 6992 4894,40
Stor zon 8579 6005,30
Län 10384 7268,80

Visa hela svaret

Vad kostar 30 dagars biljett Malmö?

Nu införs flexbiljetten till Danmark Pressmeddelande – 30 Juni 2021 09:30 Den 1 juli blir det lättare för den som pendlar till Danmark att resa under coronapandemin. Då börjar flexbiljetten att säljas för resor till och från Danmark. Från och med den 1 juli går det att köpa biljetten flex 10/30 dagar, även kallad flexbiljetten, för resor till och från Danmark.

Precis som tidigare finns biljetten i Skånetrafikens app. – Det känns bra att de som pendlar över Öresund snart kan köpa flexbiljetten. Varje insats vi kan göra för att förenkla för den här gruppen och bidra till ett enklare resande mellan Sverige och Danmark är viktig, säger Pernilla Lyberg, chef försäljning och marknad på Skånetrafiken.

Under maj månad stod flexbiljetten för cirka 8 procent av försäljningen av pendlarbiljetter. Detta trots att många fortfarande arbetar hemifrån. När man köper en flexbiljett får man ett paket med tio biljetter som var och en är giltiga i 24 timmar. Varje biljett aktiveras sen en och en när man ska resa.

För mer information: Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden Region Skåne, nås via politisk sekreterare Helena Nanne, 072-199 83 85.Pernilla Lyberg, chef försäljning och marknad på Skånetrafiken, nås via Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03. Fakta flex 10/30 dagar till Danmark

Biljetten lanseras den 1 juli och fungerar på samma sätt som biljetten gör inom Skåne. Flexbiljetten innehåller tio individuella biljetter som var och är giltig i 24 timmar efter att man har aktiverat den. Man kan aktivera sina tio biljetter inom 30 dagar från köpet. Flex 10/30 till Danmark finns i två varianter. En med tillägg för att resa med Metro och en utan tillägg för Metro. Tillägget kostar 50 kronor. Har man kvar oaktiverade biljetter efter att de 30 dagarna har passerat blir de automatiskt förbrukade och går inte att resa med. Biljetten köps i Skånetrafikens app. Mer information finns på,

Prisexempel Alla exempel är för en vuxen och utan tillägg för Metro.

Malmö-Köpenhamn 1760 kr (30-dagarsbiljett 2345 kr, 24-timmarsbiljett 240 kr). Lund-Köpenhamn 2020 kronor (30-dagarsbiljett 2685 kr, 24-timmarsbiljett 300 kr). Hela Skåne-Köpenhamn 2440 kronor (30-dagarsbiljett 3245 kr, 24-timmarsbiljett 430 kr). Helsingborg-Helsingör 820 kronor (30-dagarsbiljett 1095 kr, 24-timmarsbiljett 130 kr).

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna.

Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne.

Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad. : Nu införs flexbiljetten till Danmark
Visa hela svaret

Vad kostar ett månadskort på Skanetrafiken?

Priser och rabatter Priset för din biljett bestäms utifrån vilka zoner du reser inom, om du är vuxen, barn eller student och giltighetstiden. Enklast hittar du priset för din biljett genom att söka din resa här på hemsidan eller i appen. Vi har också flera rabatter, bland annat för barn/ungdomar och studenter och om ni är flera personer som reser tillsammans.

Priset på din biljett baseras på hur lång din resa är – den zon du reser inom. En zon är det geografiska område du kan resa inom med din biljett. Alla hållplatser där du går av och på eller gör byten ska ingå i den zon du väljer. Storleken på zonen och hur den placeras justeras automatiskt när du skriver in vart du vill resa. Vill du ändra placeringen på zonen kan du justera den genom att ange hållplatserna där du vill stiga på, av, eller göra byten. Priset för en resa kan skilja beroende på vilken resväg du väljer. I appen visas zonen du köpt på en karta så att du enkelt kan se var din biljett är giltig under hela resan. Du kan också se din zon här på hemsidan när du köper biljett, eller i våra biljettautomater. Det finns tre olika zonstorlekar inom Skåne: liten, mellan och stor. Stor zon är hela Skåne. Liten zon är 8 kilometer i diameter och den mellanstora zonen är 35 kilometer. I norra och östra Skåne är den lilla zonen 18 kilometer.

Giltligstiden för biljetten varierar utifrån hur stor zon du åker inom. Liten zon: 1 timmeMellan zon: 1, 5 timmeStor zon (hela Skåne): 3 timmar

Stadszonerna är våra tio skånska städer och gäller för stadstrafiken. Där finns två olika priser: ett för de större städerna Malmö, Lund och Helsingborg och ett för de mindre städerna. När du köpt biljett för att resa in i en stad så ingår inte alltid alla hållplatser inom staden på din biljett, utan det avgörs av vilken hållplats du köpt din resa till.

 1. Ingår inte hela stadszonen på din biljett kan du köpa till stadszonstillägg.
 2. Tänk på att våra biljetter inte gäller för resor till Ven med Ventrafiken.
 3. Undantaget är 30-dagarsbiljett där zonen täcker både hamnen på Ven och hamnen i Landskrona.Har du en biljett med en zon som täcker Ven så kan du resa med våra bussar på Ven.

När du reser till Danmark får du zoner både på svensk och dansk sida. Priset avgör hur lång sträcka du reser i respektive land. Vid resa över länsgränsen till våra grannlän så kombineras priset för delen av din resa inom Skåne med delen du gör i ett eller flera grannlän.
Visa hela svaret

Vad kostar en 30 dagars biljett?

Låna ut 30-dagarsbiljetten i appen –

 • Du måste vara inloggad på Mitt konto.
 • Du kan låna ut biljetten 15 gånger till totalt fem olika mobilnummer.
 • Du kan låna ut den en gång per dygn.
 • Den kortaste utlåningstiden är fyra timmar och den längsta resten av biljettens giltighetstid.
 • 10 enkla är 10 enkelbiljetter som du kan använda inom 90 dagar från köpet. Du får 5 procent rabatt jämfört med om du hade köpt biljetterna en och en. Du köper 10 enkla via Skånetrafikens app eller till ett reskort på något av våra försäljningsställen.
 • Flex 10/30-dagarsbiljetten är 10 stycken 24-timmarsbiljett att använda inom 30 dagar från köpet. Med flex 10/30 får du 10 valfria resdagar att använda inom 30 dagar när du ska resa inom Skåne. Vilka dagar du vill resa bestämmer du själv. Sedan 1 juli går biljetten även att köpa för resor till och från Danmark. När du köper biljetten i appen får du tio 24-timmarsbiljetter som du själv väljer att aktivera när du vill inom 30 dagar från köptillfället.
  Visa hela svaret

  You might be interested:  När Kommer 5G Till Malmö?

  Hur mycket kostar 1 års busskort?

  Reser du regelbundet och över en längre tid kan du prenumerera på en biljett. Prenumerera i 12 månader, betala för 10. Du kan ladda reskassa och köpa period- och enkelbiljetter ombord på flera av våra bussar.
  Visa hela svaret

  Vilket busskort ska jag ha?

  Med periodbiljett kan du resa hur mycket du vill inom en månad, tre månader eller ett år. Periodbiljetter gäller på både tåg, buss, spårvagn och båt. Här hittar du priser och rätt biljett för din resa.
  Visa hela svaret

  Hur många kan man åka på månadskort Skånetrafiken?

  Du kan låna ut en 30-dagarsbiljett 15 gånger till totalt fem olika nummer under biljettens giltighetstid. Du kan som mest låna ut den en gång per dygn. Den kortaste utlåningstiden är fyra timmar och den längsta resten av biljettens giltighetstid.
  Visa hela svaret

  Vad kostar busskort Skåne?

  Skånetrafiken tar fram ny biljett för att underlätta resandet under pandemin Pressmeddelande – 30 Oktober 2020 12:53 Idag tog kollektivtrafiknämnden beslut om att Skånetrafiken ska utveckla en ny biljett för de pendlare som behöver ett mer flexibelt alternativ när hemarbete blivit allt vanligare.

  Biljetten ska vara lanserad senast 31 januari 2021. Biljetten som har arbetsnamnet “10/30” innehåller tio stycken 24-timmarsbiljetter som kan användas inom 30 dagar. Jämfört med att köpa enstaka 24-timmarsbiljetter blir priset mycket förmånligt. På så sätt ska den som bara behöver resa några dagar i veckan få ett biljettalternativ som känns både prisvärt och flexibelt.

  Men för den som reser varje dag är fortfarande 30-dagarsbiljetten det bästa alternativet. – Det är positivt att vi har kommit överens om att införa nya biljetter för de skånska pendlarna som har påverkats mycket av pandemin. Många har inget annat alternativ än att resa med kollektivtrafiken och då ska vi göra allt vi kan för att underlätta för dem, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

  Biljetten ska utvärderas under första halvåret 2021 för att eventuella förbättringar ska kunna göras. För att bestämma namnet på biljetten är planen att ta hjälp av Skånetrafikens kunder genom en enkät. – Våra kunders behov har ändrats snabbt och därför måste vi också agera snabbt. Den här biljetten uppfyller kundernas förändrade resmönster på ett bättre sätt än vad 7-dagarsbiljetten gör, säger Pernilla Lyberg, chef Försäljning och Marknad på Skånetrafiken.

  När den nya biljetten införs tas 7-dagarsbiljetten bort eftersom den riktar sig till samma målgrupp. Under 2021 ska sedan ännu en ny biljettyp tas fram. Biljetten har arbetsnamnet “10 enkla” och innehåller tio enkelbiljetter att använda inom 90 dagar till ett rabatterat pris.

  Eftersom biljetten kräver en hel del tekniskt utveckling ska den vara införd senast hösten 2021. För frågor eller mer information, kontakta: Pernilla Lyberg, chef Försäljning och Marknad på Skånetrafiken, nås genom Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03. Carina Zachau (M), ordförande kollektivtrafiknämnden, nås via politisk sekreterare Helena Nanne, på 072-199 83 85. Fakta:

  Den nya biljetten med arbetsnamnet “10/30” kan enbart köpas i Skånetrafikens app och ska införas senast 31 januari 2021. Biljetten kan köpas för resor inom Skåne och med alla rabatter samt för alla zoner. Biljetten kommer inte att gå att låna ut. Priset är 419 kronor för en liten zon, 639 kronor för en mellanzon och 899 kronor för hela Skåne. Priset per dag för “10/30” blir 42 kronor för en liten zon, 64 kronor för en mellanzon och 90 kronor för hela Skåne. Att istället köpa en 24-timmarsbiljett istället kostar 54 kronor för en liten zon, 102 kronor för mellanzon och 210 kronor för hela Skåne.

  Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna.

  • Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap.
  • Det ger hela Skåne kraft.
  • Eller skjuts om man så vill.
  • Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne.

  Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad. : Skånetrafiken tar fram ny biljett för att underlätta resandet under pandemin
  Visa hela svaret

  Hur kan man köpa busskort?

  Du kan köpa biljetter och ladda reskort på olika sätt: via vår webbshop, i vår app eller hos något av våra försäljningsställen. Här får du information om de olika alternativen. Du kan köpa biljetter och ladda reskort på olika sätt: via vår webbshop, i vår app eller hos något av våra försäljningsställen.
  Visa hela svaret

  Hur många gånger kan man använda ett busskort per dag?

  Borttappat eller glömt Elevkort? – Alla som reser med Sörmlandstrafikens bussar, även elever, ska ha en giltig biljett när de kliver på bussen. Elevkortets fyra resor per dag räknas självklart som giltig biljett. De som saknar biljett får köpa en biljett ombord på bussen genom exempelvis betal/kreditkort.

  Undantaget gäller bara elever upp till 12 år.Grundskoleelever åk 6-9 samt gymnasieelever som saknar giltig biljett får köpa en biljett via Appen, ombord på bussen, hos försäljningsombud eller hos Sörmlandstrafiken.Sörmlandstrafikens grundregler gäller resor till skolan då eleven kan få ett nytt kort alternativt enkelresekort av skolan under skoldagen.Det kostar 100 kr att hämta ut ett nytt kort på skolexpeditionen. Möjligheten att köpa ersättningskort för borttappat kort gäller 1 gång per termin.

  Visa hela svaret

  Hur mycket kostar busskort vuxen?

  30-dagarsbiljett är ett billigt sätt att resa för dig som pendlar och reser ofta. Du får resa i 30 dagar, ofta kan det räcka att du reser 8-11 dagar för att det ska löna sig. Priset du betalar för din resa är beroende av hur många zoner du reser genom och vart du köper din biljett.

  Om du söker din resa i Reseplaneraren får du upp vad biljetten kostar. Du hittar även prisinformation för varje ålderskategori här nedan samt hur du köper och betalar en 30-dagarsbiljett. Tillsvidare kan du endast köpa 30-dagarsbiljett i appen, på X-tågen, på kundcenter eller i webbshopen. Med reservation för eventuella prisförändringar.

  Moms ingår i priset med 6%. Vuxen Studerande 7-19 år Förmånstagare Köpa och betala biljett Våra biljettsamarbeten Återköp av 30-dagarsbiljett
  Visa hela svaret

  Kan man åka tåg på busskort?

  SJ:s fjärrtåg samt Tågab – Du kan resa med Dalatrafiks periodkort på tåg inom Dalarnas län. Kortet gäller för de zoner som ditt periodkort gäller i. Kortet måste vara innan du stiger ombord. Du ska kunna visa upp ett kvitto att ditt kort är aktiverat.

  Kopia på kvitto kan skrivas ut på bussen eller hos våra försäljningsombud. Våra enkel- och appbiljetter gäller inte. När du reser med Dalatrafiks biljett gäller våra åldersgränser.

  You might be interested:  Hur Får Man Förstahandskontrakt I Stockholm?

  : Samarbete med tågoperatörer ger möjlighet att resa tåg med våra periodkort
  Visa hela svaret

  Vad kostar ett månadskort Skåne?

  Skånetrafiken tar fram ny biljett för att underlätta resandet under pandemin Pressmeddelande – 30 Oktober 2020 12:53 Idag tog kollektivtrafiknämnden beslut om att Skånetrafiken ska utveckla en ny biljett för de pendlare som behöver ett mer flexibelt alternativ när hemarbete blivit allt vanligare.

  Biljetten ska vara lanserad senast 31 januari 2021. Biljetten som har arbetsnamnet “10/30” innehåller tio stycken 24-timmarsbiljetter som kan användas inom 30 dagar. Jämfört med att köpa enstaka 24-timmarsbiljetter blir priset mycket förmånligt. På så sätt ska den som bara behöver resa några dagar i veckan få ett biljettalternativ som känns både prisvärt och flexibelt.

  Men för den som reser varje dag är fortfarande 30-dagarsbiljetten det bästa alternativet. – Det är positivt att vi har kommit överens om att införa nya biljetter för de skånska pendlarna som har påverkats mycket av pandemin. Många har inget annat alternativ än att resa med kollektivtrafiken och då ska vi göra allt vi kan för att underlätta för dem, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

  1. Biljetten ska utvärderas under första halvåret 2021 för att eventuella förbättringar ska kunna göras.
  2. För att bestämma namnet på biljetten är planen att ta hjälp av Skånetrafikens kunder genom en enkät.
  3. Våra kunders behov har ändrats snabbt och därför måste vi också agera snabbt.
  4. Den här biljetten uppfyller kundernas förändrade resmönster på ett bättre sätt än vad 7-dagarsbiljetten gör, säger Pernilla Lyberg, chef Försäljning och Marknad på Skånetrafiken.

  När den nya biljetten införs tas 7-dagarsbiljetten bort eftersom den riktar sig till samma målgrupp. Under 2021 ska sedan ännu en ny biljettyp tas fram. Biljetten har arbetsnamnet “10 enkla” och innehåller tio enkelbiljetter att använda inom 90 dagar till ett rabatterat pris.

  Eftersom biljetten kräver en hel del tekniskt utveckling ska den vara införd senast hösten 2021. För frågor eller mer information, kontakta: Pernilla Lyberg, chef Försäljning och Marknad på Skånetrafiken, nås genom Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03. Carina Zachau (M), ordförande kollektivtrafiknämnden, nås via politisk sekreterare Helena Nanne, på 072-199 83 85. Fakta:

  Den nya biljetten med arbetsnamnet “10/30” kan enbart köpas i Skånetrafikens app och ska införas senast 31 januari 2021. Biljetten kan köpas för resor inom Skåne och med alla rabatter samt för alla zoner. Biljetten kommer inte att gå att låna ut. Priset är 419 kronor för en liten zon, 639 kronor för en mellanzon och 899 kronor för hela Skåne. Priset per dag för “10/30” blir 42 kronor för en liten zon, 64 kronor för en mellanzon och 90 kronor för hela Skåne. Att istället köpa en 24-timmarsbiljett istället kostar 54 kronor för en liten zon, 102 kronor för mellanzon och 210 kronor för hela Skåne.

  Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna.

  Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne.

  Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad. : Skånetrafiken tar fram ny biljett för att underlätta resandet under pandemin
  Visa hela svaret

  Vad kostar en MFF biljett?

  Du kan köpa barnbiljett för åldrarna 6–12 år på Familjeläktaren. Vi har också familjebiljetter för två vuxna och två barn för 400 kronor för kategori 1–matcher (jämförpris 590 kr) och 550 kronor till kategori 2-matcher (jämförpris 790 kr.) Biljettpriset är satt så att du ska spara pengar även om du väljer att gå en vuxen med tre barn.

  1. Familjeläktaren omfattar i normala fall sektion 40, 41 och halva delen av 42, men kan anpassas i storlek från match till match.
  2. Biljetter till familjeläktaren kan köpas i biljettluckorna.
  3. På Malmö FF:s hemmamatcher räknas man som ungdom till och med året man fyller 20 år.
  4. Som ungdom går man billigare på match om man väljer ståplats eller sittplats på kortsidorna.

  För bokning av gruppbiljetter till fotbollsföreningar, kontakta [email protected] senast tre arbetsdagar innan match. Man köper minst 15 biljetter och max 50 biljetter till priset 80 kronor per biljett. Max 4 vuxna per 15 biljetter. Gäller matcher i kategori 1 och 2.

  Föreningsbiljetter gäller endast för fotbollsföreningar med spelare under 18 år och alltid i mån av plats. Sjungande sittplats är sektioner avsedda för supportrar med sittplatsbiljett som vill stå upp och sjunga under matchens gång. Sektionen skapades efter ett supporterinitiativ som föddes redan på Malmö Stadion.

  Du som köper biljett till sektionerna 07 och halva 08 på den västra läktaren samt sektionerna 28, 30 och halva sektionerna 27 och 29 på den östra läktaren ska vara medveten om att dessa sektioner är vigda för dem som vill vara med och skapa stämning.

  På Eleda Stadion erbjuder vi samma möjligheter för våra fotbollssupportrar med funktionshinder som för övrig publik. I anslutning till våra hundra rullstolsplatser finns det anpassade toaletter och dessutom specialanpassade kiosker med disken i rätt höjd för dig som sitter i rullstol. Funktionshindrade med rullstol Rullstolsplatserna på Eleda Stadion är belägna på den norra läktaren, ovanför ståplats.

  Biljetter till rullstolsplats säljs till samma pris som till ståplats. Du kan även köpa årskort till rullstolsplats. Särskilda angöringsplatser för transport finns precis utanför entréerna och det finns även avsatt ett antal parkeringsplatser på parkeringen vid Kulan samt längs Eric Perssons väg.

  • Med stenbeläggning runt hela Eleda Stadion, och med betonggolv inuti är det lätt att ta sig fram.
  • Och med hjälp av de hissar som finns vid VIP-entrén blir transporten till din plats enkel.
  • Även andra verksamheter på Eleda Stadion är anpassade till särskilda behov.
  • Samtliga konferenslokaler, mediacenter och Restaurang 1910 är utrustade med hörslinga.

  Även på konferensplanet finns handikappanpassade toaletter. Funktionshindrade utan behov av rullstol Funktionshindrade som inte behöver rullstol har platser på sektion 21 där en ledsagare ingår. Biljetterna till sektion 21 köps i biljettluckan eller via mail till [email protected].
  Visa hela svaret

  Var kan man köpa busskort i Malmö?

  Så köper du biljett Det finns flera sätt att köpa biljetter när du ska resa med oss. Du kan köpa biljett i vår app, i våra biljettautomater, på vår hemsida, hos våra kundcenter och ombud samt med betalkort ombord på våra bussar.

   Appen är det enklaste sättet att resa med oss. I appen hittar du information om din resa, och här köper du biljett och betalar med Swish, betalkort eller månadsfaktura.
   Visa hela svaret