Vad Är Linköping Känt För?

Vad Är Linköping Känt För
Högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, ett miljökluster i framkant och en av Sveriges snabbast växande kommuner – Linköping är staden där idéer blir verklighet. Med 160 000 invånare är Linköping Sveriges femte största stad. Linköping är också fullt av kontraster.
Visa hela svaret

Varför ska män bo i Linköping?

Tio anledningar att välja Linköping En av landets bästa platser att bo på För att välja en stad krävs det inte bara goda förutsättningar i näringslivet och på arbetsmarknaden – du ska även trivas med att bo och leva här. Linköping är av tidningen Fokus utnämnt till landets näst bästa plats att bo på bland Sveriges större städer.

Här är det alltid nära till både natur och kultur, och det finns gott om fritidsaktiviteter för alla. Vad sägs om att åka vattenskidor mitt inne i city? En historisk rundvandring? Eller kanske en båttur på Göta Kanal? Visste du förresten att besöksnäringen är en av Linköpings snabbast växande branscher? Linköpings vackra läge mitt på den bördiga Östgötaslätten, med sin rikedom av öppna landskap, skogar och sjöar, låter våra livsmedelsproducenter ta vara på allt det goda naturen har att erbjuda.

Staden kan också erbjuda ett spännande kök för alla smaker – med ett dignande utbud av trendiga, miljösmarta caféer och restauranger. Själva boendet då? Här kan du bo precis som du vill – lägenhet i city, radhus i ytterområden eller villa på landet med bara tjugo minuter till stan.
Visa hela svaret

Vad kallas Linköping i folkmun?

Linköping brukar i folkmun benämnas ‘flygstaden’ eftersom staden är starkt förknippad med SAAB:s utveckling och tillverkning av flygplan för militärt bruk.
Visa hela svaret

Vad betyder namnet Linköping?

Ortnamnet Linköping Linköping (Liunga kaupinga ca 1120) innehåller genitiv pluralis av ‘ljung’ och fornsvenska køpinger ‘handelsplats’.
Visa hela svaret

Är Linköping en liten stad?

Med 160 000 invånare är Linköping Sveriges femte största stad.
Visa hela svaret

Vad heter ån som rinner genom Linköping?

Stångåns betydelse för staden Linköping är svår att överskatta. Som transportled och kraftkälla har ån utnyttjats hårt och den är idag ett tämjt vattendrag med ett flertal dammar och kraftstationer.
Visa hela svaret

Hur många studenter finns det i Linköping?

Om LiU Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU, ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

 • Universitetet har 35 900 studenter och 4 300 medarbetare vid fyra campus som tillsammans söker svar på samtidens komplexa frågor.
 • Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.
 • LiU blev universitet 1975 och förnyelse är vår enda tradition.

: Om LiU
Visa hela svaret

Vad byggs i Linköping?

Alla planerade byggprojekt i Linköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 305 st.

ca 10 ha markyta. ca 5000 st lägenheter. Omvandla området från dagens industri/handelsområde till en innerstadsmiljö med ca 1400 nya bostäder i flerbostadshus samt grundskola och förskola. Övre Vasastaden blir en ny del av innerstaden. Linköpings innerstadsgräns flyttas ut och staden får ett nytt ansikte mot norr.

 1. Området kommer att etappindelas och innehåller just nu 2000 bostäder.
 2. 700 nya bostäder i Ljungsbro
 3. Utbyggnad av Mjärdevi, kontorslokaler, bostäder, hotell och service.

En kombination av korridorerna Steninge och norr om Malmslätt. Ny gemensam station för Ostlänken och Södra Stambanan byggs i området mellan Stångån och Bergsvägen. Anslutning till Södra Stambanan västerut vid Vikingstad/Sjögestad. Omvandla området från dagens industri/handelsområde till en innerstadsmiljö med ca 1400 nya bostäder i flerbostadshus samt grundskola och förskola.

Övre Vasastaden blir en ny del av innerstaden. Linköpings innerstadsgräns flyttas ut och staden får ett nytt ansikte mot norr. Industrigatan planeras att bygga om även inom etapp 2. Även andra lokalgator i området planeras att byggas om och bättre gång- och cykelvägar planeras det för i området. Parkområdet ska rustas upp.

Projektet startar i Linköping där Ostlänken slutar vid Bergsvägen och slutar vid förgreningen mot Göteborg/Malmö vid Jönköping. Även nya stationer i Tranås och Jönköping ingår. Vintertjänster, besiktning, spårriktning, slipersbyten, rälsbyte, förutbestämt underhåll, felavhjälpning, skadehantering, nedbindning/demontering av strömavtagare.

 • 600-800 studentbostäder Västra Valla – Del av Intellektet 1
 • drygt 110 000 kvadratmeter mark Västra Valla – Del av Intellektet 1
 • I denna etapp kommer det troligen att ingå: 150-200 lägenheter, skola, idrottshall och centrumbebyggelse.
You might be interested:  När Börjar Höstterminen 2021 Västerås?

Cirka 5000 m2 BTA (bruttoarea) bostäder, 16500 m2 BTA kontor, 2500 m2 BTA centrum samt 4000 m2 BTA parkering (under mark).4-8 våningar. Ett större kvarter i väster avsätts för skoländamål i syfte att ge plats åt en grundskola för 350 elever. Skolan ska också ha inslag av lokaler centrumändamål mot omgivande gator.

 • Högstadieskola med plats för 900 elever i årskurs sju till nio.
 • Dessutom byggs en grundsärskola med plats för 75 elever i samma årskurser.
 • Det finns också plats för ett par idrottshallar, varav en fullstor med läktare för 300 personer.
 • Småhus och flerbostadshus, samt kontor, förskola, vård och omsorg mm Del av Stora Sjögestad 20:15 Etapp 2 Den automatiserade anläggningen kommer att sortera ut plast, metaller, papper och ej utsorterat organiskt material från det avfall som Tekniska verken tar hand om.

Syftet är att öka materialåtervinningen. En större badanläggning med en yta på cirka 5500 kvm. Runt badanläggningen finns en park med en bäck dragen längs badanläggningens södra sida mot den nya simhallen. Bäckens utformning gör det möjligt för parken att hantera stora vattenhöjningar vid skyfall och större regnmängder

 1. Ca 300 bostäder intill Åleryds sjukhem.
 2. 250-300 st nya bostäder samt skapa attraktiva och trygga mötesplatser Laken 5 och 3
 3. Nybyggnad av ca 300 lägenheter.

ca 350 nya bostäder fördelat på rad-, par-, och kedjehus, friliggande villor och flerbostadshus. Förslaget innehåller även en ny förskola för 100 barn samt ett fåtal nya verksamhetslokaler. Stadsbyggnadsidén är en “modern trädgårdsstad” i östra delen och “hus i natur” i västra delen.

I dessa etapper kommer det att ingå ca 500-550 lägenheter mm I denna fastighet byggs det 200 lägenheter. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark Ca 50 lägenheter Utbyggnad med 2 flyglar som ska innehålla matsal, storkök, undervisningssalar, personalarbetsplatser, elevcafé och studieplatser.

Ny stadsdel innehållande 400-600 bostäder i flerfamiljshus och småhus, skola och förskola. Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden. Projektet är uppdelat i 2 etapper. – Etapp 1 består hus A och Hus B.132 lgh och 7 st lokaler. – Etapp 2 består av hus C.40 lgh, Vårdcentral samt Folktandvård.

 • 50-350 st bostäder.
 • 150- 200 st lägenheter

Vikingstad ligger drygt en mil sydväst om Linköping och är en av kommunens prioriterade utvecklingsorter. I Vikingstads östra delar byggs idag en ny skola och bostäder som beräknas vara klara för inflyttning under våren 2021. Det är snart dags för första delen av etapp 2 att gå ut på markanvisning och Linköpings kommun letar efter byggherrar som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla Vikingstad.

 1. Förtätning med bostäder i flerfamiljshus, förskola och verksamheter såsom kontor och handel samt natur
 2. cirka 160 bostäder.
 3. Ca 250 lägenheter i alla etapper.

Fyra sammanhängande hus på 4–6 våningar, placerade i en hästskoform. Mellan husen planeras en upphöjd innergård ovanpå ett garage. Förfrågningsunderlag nr 2 avser den östra etappen mellan Gumpekullavägen och Gudmundsgatan. Vägsträckan är ca 1.6 km och delen omfattar två cirkulationsplatser, två GC-portar samt två rörbroar.

 • 120 bostäder, radhus och kedjehus
 • Utbyggnad av radhus och mindre flerbostadshus.
 • Ca 200 bostäder totalt.
 • 200 st studentlägenheter

Tilldelningsområde 5 innefattar bostäder.7840 kvm Bta. I denna etapp kommer det byggas: 900 lägenheter samt lokaler Tilldelningsområde 3 innefattar bostäder samt lokaler för centrumändamål.9000 kvm Bta 300 kvm lokaler. I denna etapp kommer det byggas: 900 lägenheter samt lokaler Ny stadsdel innehållande 400-600 bostäder i flerfamiljshus och småhus, skola och förskola.

Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden. Detta kommer att delas upp i områden och etapper. Tilldelningsområde 1 innefattar bostäder samt lokaler för centrumändamål.10000 bta.700 kvm lokaler I denna etapp kommer det byggas: 900 lägenheter samt lokaler Avser ombyggnation av Kommunhuset Drottninggatan/Djurgårdsgatan och avser cirka 8600 kvm.

Projektet kommer genomföras som en så kallad samverkansentreprenad i två faser, fas 1 – projektering och kalkyl, fas 2 – projektering och produktion.150 lägenheter. Ny stadsdel innehållande 400-600 bostäder i flerfamiljshus och småhus, skola och förskola.

 • Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden.
 • Beridaren 6, 9 & 13 Ca 150 bostäder Ny stadsdel innehållande 400-600 bostäder i flerfamiljshus och småhus, skola och förskola.
 • Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden.
 • Ny stadsdel innehållande 400-600 bostäder i flerfamiljshus och småhus, skola och förskola.
You might be interested:  Hur Många Personer Bor I Göteborg?

Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden. I denna etapp planeras det för ca 150 lägenheter. Ca 500 lägenheter, hyres & bostadsrätter, 4-5 vån, 10 kvarter Storgatan och Drottninggatan möts, entrépunkt till centrala Linköping Elden 9, 10, 13 och Egypten 18.

 1. Mötesfri 2+1 väg sträckan Rösten-Sandtorpet samt omstigningsplats och möjlig nysträckning förbi Grebo.
 2. Totalt ca 8 km.
 3. Ny bro för vilda djur över väg 35 i höjd med Björntorp, söder om Grebovallen ingår.
 4. Del av Korridor B.
 5. Avser sträckan Vikingstad-Mjölby-Nässjö-Grevaryd.
 6. Ommer att delas upp i 2 etapper.100 st lägenheter i varje.

Kommer att delas upp i 2 etapper.100 st lägenheter i varje. Fyra byggnader i fem till sju våningar med cirka 120 nya lägenheter och enstaka inslag av lokaler för affärsverksamhet i bottenvåningen. Idrottsföreningen 1 och Valla 1:6 Smedstad1:18 för bland annat bostäder, förskola, utbildningslokal, lokaler för centrumverksamhet och kyrka.

Tilldelningsområde 4 innefattar bostäder.4300 kvm Bta. I denna etapp kommer det byggas: 900 lägenheter samt lokaler 100 lägenheter Tilldelningsområde 2 innefattar bostäder samt lokaler för centrumändamål.7200 kvm Bta 400 kvm lokaler. I denna etapp kommer det byggas: 900 lägenheter samt lokaler En byggnad med 90 vårdplatser och 152 förskoleplatser.

Linköping Då och Nu

Byggnaden ska även inrymma en för området gemensamt kök och matsal. Nybyggnad av handel, kontor och bostäder Förfrågningsunderlag nr 1 avser den västra etappen mellan Flemmagatan och Gumpekullavägen. Vägsträckan är ca 1.9 km och delen omfattar passage vid Tornbydammen med två rörbroar, förändring av dammens utbredning och in/utlopp.

 1. Ca 100 hyresrätter
 2. Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter
 3. Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter

Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter i tre etapper. I den här etappen planeras ombyggnad av ca 80-100 lägenheter och påbyggnad med ca 25-30 lägenheter. Projektet avser ombyggnad av totalt 238 lägenheter och en påbyggnad med ca 70 lägenheter i tre etapper.

 • Rivning av motell och nybyggnad av ca 100 st bostadsrätter. Kallerstad 1:30 och 1:29
 • I området planeras för sammanlagt ca 300 st bostäder.
 • I området planeras för sammanlagt ca 300 st bostäder.
 • I området planeras för sammanlagt ca 300 st bostäder.
 • 10 radhus

Tilldelningsområdet utgörs av fastigheten Identiteten 2. • Tilldelningsområdet omfattar en uppskattad byggrätt om ca 3 000 m² BTA. • Inom tilldelningsområdet möjliggör detaljplanen bostäder och centrumverksamhet. • Minst en lokal för centrumändamål (minst 30 m² LOA) ska finnas i bottenvåning mot Kunskapslänken/Paradisgatan.

Observera att det inte finns någon övre gräns för hur stor del av byggrätten som kan nyttjas för centrumändamål. Se även avsnitt 5.1 Utvärderingskriterier för mer information om lokaler för verksamheter och handel. Observera att lokaler för centrumverksamhet inte ska förväxlas med bostadskomplement. • Huskropp mot Kunskapslänken ska byggas samman med den byggnad som nu uppförs inom den angränsande fastigheten Identiteten 8.

Den byggaktör som får marktilldelning för tilldelningsområde 9A behöver i sin projektering samråda med byggherren/fastighetsägaren för Identiteten 8 samt med kommunen kring detaljutformning av den del av byggnaden som möter byggnad inom Identiteten 8.

• Byggaktör för Identiteten 8 lämnar vid färdigställandet (beräknat till Q2 2023) fasadytan mot planerad byggnad inom tilldelningsområde 9A med inplastad eller på annat sätt väderskyddad öppen isolering på prefabbetongvägg med förutsättning att hela ytan motbyggs. Väderskyddet behöver den byggaktör som får marktilldelning för tilldelningsområde 9A ta bort innan byggnaderna byggs samman.

Byggaktör för Identiteten 8 lämnar vid färdigställandet fasad och takplåtar samt eventuella andra anslutande detaljer med förutsättningen att den anslutande byggnaden inom tilldelningsområde 9A kommer att ha minst samma djup och höjd som byggnaden inom Identiteten 8.

You might be interested:  När Är Augustifesten I Norrköping?

Ansvar för att dessa anslutande detaljer byggs samman på ett fackmässigt sätt åligger den byggaktör som får marktilldelning för tilldelningsområde 9A. Exempelvis, om den tillkommande byggnaden inom tilldelningsområde 9A blir lägre och/eller grundare än byggnad inom Identiteten 8 behöver fasad, takplåtar och andra lämnade detaljer färdigställas.

Detta behöver den byggaktör som får marktilldelning inom tilldelningsområde 9A samordna med byggaktör för Identiteten 8. Projektering och utförande bekostas av den byggaktör som får marktilldelning för tilldelningsområde 9A. • Fastigheten Identiteten 2 belastas av ett markreservat (g på plankartan) vilket innebär att ytan ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.

 1. Området ska utformas som en portik med lägst 3,0 meter fri höjd som ska möjliggöra passage mellan Kunskapslänken och den gemensamma kvartersmarken inom kvarteret Identiteten.
 2. Den byggaktör som får marktilldelning för tilldelningsområde 9A ansvarar för att hela portiken färdigställs (inkluderar F-6 skola Ny stadsdel innehållande 400-600 bostäder i flerfamiljshus och småhus, skola och förskola.

Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden.50 hyresrätter + 50 bostadsrätter. Ny stadsdel innehållande 400-600 bostäder i flerfamiljshus och småhus, skola och förskola. Området ligger söder om Söderleden och öster om Haningeleden. Ny stadsdel innehållande 800 bostäder i flerfamiljshus och småhus, skola och förskola.

 1. Ca 50 lägenheter
 2. Bron över järnvägen vid Linghem behöver bytas ut, ersätts med tunnel under järnvägen i samma läge.
 3. Upprustning, trygghetsskapande åtgärder, ny lekmiljö, nya träd.
 4. Tillbyggnad av två våningar samt ett indraget våningsplan på fastigheten.

4 tomter med 30-60 lägenheter i varje. I denna etapp planeras det sammanlagt för ca 500 lägenheter.300 lägenheter har redan anvisats till olika byggherrar. Ca 500 lägenheter, hyres & bostadsrätter, 4-5 vån, 11 kvarter : Alla planerade byggprojekt i Linköping
Visa hela svaret

Är Linköping ett bra universitet?

02 september 2021 Det går snabbt uppåt för Linköpings universitet på de globala rankningarna. I en ny rankning hamnar LiU på plats 283 bland världens universitet – ett lyft med över hundra platser jämfört med ifjol. Anna Nilsen Den aktuella rankningen är genomförd av brittiska Times Higher Education och räknas som en av de mest betydelsefulla globala rankningarna. Granskningen gäller såväl forskning som undervisning, och LiU går framåt över hela fältet. Några parametrar sticker särskilt ut, som att LiU-forskare är flitiga med att publicera sig i vetenskapliga tidskrifter och även ofta citeras av forskarkollegor världen över.

Likaså ligger LiU högt när det gäller samarbeten med näringslivet. Det är andra gången på kort tid som LiU tar ett stort kliv uppåt på rankningslistorna. I början av juni hände detsamma på QS World University Rankings, en annan av de tre dominerande rankningslistorna i världen. – Fantastiskt roligt att vi än en gång får glädja oss över att LiU tar ett stort steg på rankningen av universiteten världen över.

Det finns självklart olika uppfattningar om värdet av rankningslistor och de säger inte allt, men de är här för att stanna och har internationellt väldigt stor betydelse, inte minst bland presumtiva studenter och unga forskare. På kort tid har två av de tyngsta rankningarna oberoende av varandra visat att det som vi åstadkommer inom forskning och utbildning håller hög kvalitet och att det uppmärksammas i världen, kommenterar rektor Jan-Ingvar Jönsson.

 • Listan domineras av amerikanska universitet, som tar åtta av de tio topplatserna.
 • Men allra högst hamnar brittiska Oxford University, följt av amerikanska California Institute of Technology, Harvard University och Stanford University.
 • Bland svenska lärosäten ligger Karolinska Institutet högst på plats 39.

Totalt finns över 20.000 lärosäten i världen. Det är dock enbart de främsta universiteten som bedöms i Times Higher-rankningen. I år har 1661 lärosäten i 99 länder analyserats. (Texten har uppdaterats 2021-09-03)
Visa hela svaret