När Kan Man Ta Dos 2 Stockholm?

Drop-in-vaccination mot covid-19 i Stockholms län Innehållet gäller Stockholms län De flesta kan vaccinera sig mot covid-19 på en drop-in-mottagning utan att boka tid. Det gäller till exempel dig som inte haft några allergiska problem vid tidigare doser och dig som inte har svenskt personnummer.

Det är möjligt att vaccinera sig med samtliga doser på en drop-in-mottagning. När du tar din nya påfyllnadsdos måste det ha gått minst fyra månader sedan din förra dos. Ta med dig din legitimation till vaccinationen. Om det inte är din första dos rekommenderas du även att ta med ditt vaccinationskort. De flesta, även du som tillhör en riskgrupp, kan vaccinera dig på en drop-in-mottagning.

Men om någon av följande punkter stämmer in på dig, bör du istället :

Om du har haft kraftig allergisk reaktion som krävt akutvård eller inläggning på sjukhus Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel

Du som är gravid i graviditetsvecka 12 eller tidigare och har en underliggande sjukdom och önskar vaccinera dig ska du först tala med din mödravårdsläkare för bedömning. Covid-19 vaccinatörer med drop-in Observera att en del covid-19-vaccinatörer endast erbjuder drop-in för vissa åldersgrupper eller endast vissa tider, till exempel om de har tider över som inte blivit bokade.
Visa hela svaret

När ska dos 2 tas?

Vacciner godkända inom EU – En person som har påbörjat vaccination utomlands och fått en dos av Comirnaty, Spikeva x eller Vaxzevria erbjuds dos två med mRNA-vaccin som är rekommenderat för åldersgruppen eller med Nuvaxovid, Dosen dokumenteras som dos 2.
Visa hela svaret

Hur lång tid mellan dos 2 och 3 Covid vaccin?

Intervallet mellan dos 2 och dos 3 för covid-19-vaccination ändrat Innehållet gäller Kalmar län För dig som är aktuell för att ta en påfyllnadsdos av covid-19-vaccin är det nu möjligt att boka en tid om 5 månader har gått sedan dos 2. Du som är 65 år eller äldre (född 1956 eller tidigare) rekommenderas sedan en tid tillbaka en påfyllnadsdos av covid-19-vaccin.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Är Det Att Bo I Örnsköldsvik?

Hur lång tid ska det vara mellan vaccinationer?

Påfyllnadsdoser ger förstärkt skydd – Alla i Sverige som är 18 år och äldre rekommenderas en primärvaccination med minst två doser vaccin mot covid-19. Skyddet efter dos 2 avtar successivt ju längre tiden går och snabbare hos äldre än hos yngre. Därför rekommenderas alla som är 18 år och äldre en påfyllnadsdos (dos 3) tidigast fyra månader efter primärvaccinationen.
Visa hela svaret

Är det någon skillnad på dos 1 och 2?

Vaccinerna som används i Sverige – De vacciner som används i Sverige ska ges med lite olika tidsintervaller mellan doserna. Du behöver inte börja om eller ta någon extra dos om det går längre tid mellan doserna än vad som rekommenderas. Det gäller för samtliga vacciner.
Visa hela svaret

Hur ser jag när jag tog dos 2?

När informationen om din vaccination visas i covidbeviset står det antingen: ‘ Dos 1 av 2 ‘ eller. ‘ Dos 2 av 2 ‘ eller.
Visa hela svaret

Hur lång tid mellan två olika vaccinationer?

Hur vacciner kan kombineras – Alla typer av inaktiverade vacciner kan ges i kombination med andra inaktiverade och levande försvagade vacciner samtidigt och oavsett intervall mellan doserna. Detta gäller även per orala levande försvagade vacciner. Då flera vaccinationer ges vid samma tillfälle ska olika injektionsställen användas.

Tabell över indelning av vacciner; levande respektive inaktiverade samt administrationsväg.

Injektion Peroralt/nasalt
Inaktiverade vacciner mot: Levande försvagade vacciner mot: Inaktiverade vacciner mot: Levande försvagade vacciner mot:
difteri, stelkramp, kikhosta tuberkulos (BCG) kolera (po) tyfoidfeber (po, från 5 år)
Hemophilus influenzae typ b (Hib) gula febern rotavirus (po)
pneumokocker mässling, påssjuka, röda hund (MPR) influensa (Fluenz tetra, nasalt)
influensa vattkoppor
hepatit A bältros (Zostavax)
hepatit B
TBE
tyfoidfeber (im)
meningokocker
japansk encefalit
bältros (Shingrix)*
rabies
humant papillomvirus (HPV)

Shingrix finns ännu inte tillgängligt för receptförskrivning eller rekvisition i Sverige. Obs! Egna kombinationer av vacciner i samma spruta får inte göras.

Tabell över kombination av vacciner.

Given vacc­ination mot Tuberkulos* (BCG) DTP-polio Hib+Hep B Pneumo­kocker MPR Vatt­koppor Gula febern
Tuber­kulos* (BCG) X Ja Ja Samma dag eller vänta minst fyra veckor Samma dag eller vänta minst fyra veckor Samma dag eller vänta minst fyra veckor
MPR Samma dag eller vänta minst fyra veckor Ja Ja X Samma dag eller vänta minst fyra veckor Samma dag eller vänta minst fyra veckor
Vatt­koppor Samma dag eller vänta minst fyra veckor Ja Ja Samma dag eller vänta minst fyra veckor X Samma dag eller vänta minst fyra veckor
Bältros (Zostavax) Samma dag eller vänta minst fyra veckor Ja Ja Samma dag eller vänta minst fyra veckor X Samma dag eller vänta minst fyra veckor
Gula febern Samma dag eller vänta minst fyra veckor Ja Ja Samma dag eller vänta minst fyra veckor Samma dag eller vänta minst fyra veckor X
DTP-polio-Hib +hepatit B Ja X Ja Ja Ja Ja
Pneumo- kocker Ja Ja X Ja Ja Ja
Hepatit A Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Hepatit B Ja Ja Ja Ja Ja Ja
TBE Ja Ja Ja Ja Ja Ja
HPV Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Influensa Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Rotavirus Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Meningo­kock­er Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Tyfoid­feber intra­muskulärt Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Tyfoid­feber per oralt Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Japansk encefalit Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Rabies Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Kolera Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Se text nedan om tuberkulinprövning och MPR.
Visa hela svaret

Kan man ta 2 vaccin samtidigt?

Det går utmärkt att ta flera vacciner samtidigt – Inte alla känner till att det går mycket bra att ta många olika vaccin på en och samma gång, med några få undantag. Hur kan detta komma sig kanske du undrar? Vårt immunsystem träffar varje dag på milliontals olika typer av bakterier, virus och parasiter och kroppen är väl rustad för att klara av just detta.

Vacciner kan vara levande, avdödade eller bestå av en mindre del av en bakterie eller ett virus som startar upp mekanismer i kroppens immunförsvar, precis som när vi möter bakterier och virus ‘i det vilda’. Det går mycket bra att ta flera olika vaccin på en och samma gång med några få undantag. Det finns ingen strikt övre gräns för hur många vaccin av icke levande karaktär som du kan ta samtidigt utan här sker en bedömning av ditt enskilda fall av våra erfarna sjuksköterskor och läkare.

Kroppen generellt tål alltså att få i sig verkligt många olika vaccin på en och samma gång.

Vaccin som inte innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare kan ges när som helst tillsammans med andra vaccin, med några få undantag. Vaccin som innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare kan också ges när som helst i förhållande till icke-levande vaccin. Vaccin som innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare kan ges antingen samtidigt med ett annat levande vaccin alternativt med minst fyra veckors intervall emellan, med några få undantag. Detta gäller ej ej levande vaccin som intas via munnen eller näsan, för där kan man helt fritt välja intervall.

Visa hela svaret

Hur många månader mellan dos 2 3?

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ändra tidsintervallet mellan andra och tredje dosen av vaccin mot covid-19 till fem månader. Rekommendationen gäller personer som är 65 år eller äldre. Region Östergötland kommer att skicka ut brev till alla som berörs av de nya rekommendationerna.

Det rekommenderade tidsintervallet mellan dos 2 och dos 3 av vaccin mot covid-19 för personer över 65 år var tidigare 6 månader. Rekommendationen ändras nu till 5 månader för den gruppen. Syftet med det justerade tidsintervallet är att fler personer snabbt ska få ett förstärkt skydd mot sjukdomen i ett läge där smittspridningen väntas att öka de närmaste månaderna.

För personal inom särskilt boende (SÄBO), hemtjänst och hemsjukvård gäller fortfarande 6 månader mellan dos 2 och dos 3. De personalgrupperna vaccinerades tidigt, och för de allra flesta har det redan hunnit gå sex månader sedan förra dosen. För personer som bor på särskilt boende har hemtjänst eller hemsjukvård och är under 65 år gäller tidsintervallet 6 månader som tidigare.

Region Östergötland följer den nya rekommendationen om dosintervall. Brev med information om hur man bokar tid och hur vaccinationen går till kommer att skickas ut till alla som är över 65 år och fick dos 2 för minst 5 månader sedan. Det rör sig för närvarande om totalt 30 000 personer. – När du fått brevet är du som berörs av rekommendationerna välkommen att boka tid eller komma på någon av våra drop in.

Om du inte hittar en tid direkt, titta igen nästa dag då nya tider läggs ut löpande, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare i Region Östergötland. Textansvarig: nyhetsredaktionen
Visa hela svaret

Måste man ta samma vaccin dos 2?

När det gäller vaccination mot covid-19 har man sett att kombination av olika vacciner ger likartat skydd som om man tagit alla doser av samma vaccin. Tre doser oavsett vaccin ger bättre skydd över tid mot allvarlig infektion än två doser.
Visa hela svaret