När Kan Jag Ta Dos 3 Stockholm?

När Kan Jag Ta Dos 3 Stockholm
Drop-in-vaccination mot covid-19 i Stockholms län Innehållet gäller Stockholms län De flesta kan vaccinera sig mot covid-19 på en drop-in-mottagning utan att boka tid. Det gäller till exempel dig som inte haft några allergiska problem vid tidigare doser och dig som inte har svenskt personnummer.

 1. Det är möjligt att vaccinera sig med samtliga doser på en drop-in-mottagning.
 2. När du tar din nya påfyllnadsdos måste det ha gått minst fyra månader sedan din förra dos.
 3. Ta med dig din legitimation till vaccinationen.
 4. Om det inte är din första dos rekommenderas du även att ta med ditt vaccinationskort.
 5. De flesta, även du som tillhör en riskgrupp, kan vaccinera dig på en drop-in-mottagning.

Men om någon av följande punkter stämmer in på dig, bör du istället :

Om du har haft kraftig allergisk reaktion som krävt akutvård eller inläggning på sjukhus Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel

Du som är gravid i graviditetsvecka 12 eller tidigare och har en underliggande sjukdom och önskar vaccinera dig ska du först tala med din mödravårdsläkare för bedömning. Covid-19 vaccinatörer med drop-in Observera att en del covid-19-vaccinatörer endast erbjuder drop-in för vissa åldersgrupper eller endast vissa tider, till exempel om de har tider över som inte blivit bokade.
Visa hela svaret

När öppnar Stockholm för DOS 3?

Det här gäller vid vaccination mot covid-19 i höst 1 september inleds vaccination mot covid-19 med ytterligare påfyllnadsdos till riskgrupper samt personer som är 65 år eller äldre. För att öka tillgängligheten upprättas en temporär mottagning för vaccination i Kungsträdgården.

 • Det är aldrig för sent att börja vaccinera sig och även fortsättningsvis kommer vaccination erbjudas till alla som ännu inte tagit rekommenderat antal doser.
 • Från och med 1 september rekommenderar Folkhälsomyndigheten en ytterligare påfyllnadsdos för personer som är 65 år eller äldre, samt för dem som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.
You might be interested:  Hur Lång Måste Man Vara För Att Åka Gröna Lund?

Med start 17 augusti öppnas bokningen för 65+ och erbjudande om påfyllnadsdos skickas ut via sms till de som använder appen Alltid öppet. Utskicket görs enligt en ordning som beror på hur lång tid som gått sedan föregående dos. För riskgrupper öppnar bokningen av en ny påfyllnadsdos den 24 augusti.

 1. Drop-in-vaccination är möjlig för dessa grupper från och med 1 september.
 2. Invånare mellan 18 och 64 år erbjuds en fjärde dos.
 3. Bokningen för denna grupp planeras öppna 29 augusti och drop-in-vaccination är möjlig från och med 12 september.
 4. Region Stockholm har ett stort utbud av vaccinatörer och förstärker nu detta med en temporär mottagning i Kungsträdgården.

Vaccination bokas via appen Alltid öppet eller telefonbokningen som är öppen alla dagar 08.00-19.00 och nås via nummer 08-428 429 30. Telefonbokningen finns tillgänglig på tio olika språk. Samlingssida för regionens information om coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.
Visa hela svaret

Kan jag ta dos 3 innan 5 månader?

Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 tidigast efter fem månader — Folkhälsomyndigheten Publicerat 12 januari 2022 Folkhälsomyndigheten rekommenderar att påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 ges från fem mnader efter den tidigare dosen. Syftet är att fler ska kunna vaccineras tidigare.
Visa hela svaret

Hur lång tid mellan olika vaccin?

Hur vacciner kan kombineras – Alla typer av inaktiverade vacciner kan ges i kombination med andra inaktiverade och levande försvagade vacciner samtidigt och oavsett intervall mellan doserna. Detta gäller även per orala levande försvagade vacciner. Då flera vaccinationer ges vid samma tillfälle ska olika injektionsställen användas.

Tabell över indelning av vacciner; levande respektive inaktiverade samt administrationsväg.

Injektion Peroralt/nasalt
Inaktiverade vacciner mot: Levande försvagade vacciner mot: Inaktiverade vacciner mot: Levande försvagade vacciner mot:
difteri, stelkramp, kikhosta tuberkulos (BCG) kolera (po) tyfoidfeber (po, från 5 år)
Hemophilus influenzae typ b (Hib) gula febern rotavirus (po)
pneumokocker mässling, påssjuka, röda hund (MPR) influensa (Fluenz tetra, nasalt)
influensa vattkoppor
hepatit A bältros (Zostavax)
hepatit B
TBE
tyfoidfeber (im)
meningokocker
japansk encefalit
bältros (Shingrix)*
rabies
humant papillomvirus (HPV)
You might be interested:  När Öppnade Ikea I Linköping?

Shingrix finns ännu inte tillgängligt för receptförskrivning eller rekvisition i Sverige. Obs! Egna kombinationer av vacciner i samma spruta får inte göras.

Tabell över kombination av vacciner.

Given vacc­ination mot Tuberkulos* (BCG) DTP-polio Hib+Hep B Pneumo­kocker MPR Vatt­koppor Gula febern
Tuber­kulos* (BCG) X Ja Ja Samma dag eller vänta minst fyra veckor Samma dag eller vänta minst fyra veckor Samma dag eller vänta minst fyra veckor
MPR Samma dag eller vänta minst fyra veckor Ja Ja X Samma dag eller vänta minst fyra veckor Samma dag eller vänta minst fyra veckor
Vatt­koppor Samma dag eller vänta minst fyra veckor Ja Ja Samma dag eller vänta minst fyra veckor X Samma dag eller vänta minst fyra veckor
Bältros (Zostavax) Samma dag eller vänta minst fyra veckor Ja Ja Samma dag eller vänta minst fyra veckor X Samma dag eller vänta minst fyra veckor
Gula febern Samma dag eller vänta minst fyra veckor Ja Ja Samma dag eller vänta minst fyra veckor Samma dag eller vänta minst fyra veckor X
DTP-polio-Hib +hepatit B Ja X Ja Ja Ja Ja
Pneumo- kocker Ja Ja X Ja Ja Ja
Hepatit A Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Hepatit B Ja Ja Ja Ja Ja Ja
TBE Ja Ja Ja Ja Ja Ja
HPV Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Influensa Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Rotavirus Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Meningo­kock­er Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Tyfoid­feber intra­muskulärt Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Tyfoid­feber per oralt Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Japansk encefalit Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Rabies Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Kolera Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Se text nedan om tuberkulinprövning och MPR.
Visa hela svaret

Hur många veckor mellan dos 1 och 2?

Novavax vaccin Nuvaxovid – Nuvaxovid är ett proteinbaserat vaccin som är godkänt för personer från 18 år. Nuvaxovid ges med 3–7 veckors intervall mellan dos 1 och dos 2. Intervallet till påfyllnadsdos och mellan påfyllnadsdoser är minst fyra månader. Folkhälsomyndigheten rekommenderar Novaxuvid endast till personer som är äldre än 30 år.
Visa hela svaret