När Får Jag Vaccinera Mig Örebro?

När Får Jag Vaccinera Mig Örebro
Du som ska vaccinera dig mot covid-19 kan komma på drop-in på någon av våra vaccinationsmottagningar. Drop-in vaccination sker i mån av tid, så vill du vara garanterad en dos kan du istället boka tid.
Visa hela svaret

När börjar vaccinering mot säsongsinfluensan 2022?

Publicerat 07 november 2022 Den allmänna vaccinationen mot säsongsinfluensa startar den 8 november. Under de fyra första veckorna kommer personer i riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal att prioriteras. Det finns en ökad risk för att influensaepidemin blir intensiv, och vaccination är därför viktig.

För många kan vaccination mot säsongsinfluensa i samband med påfyllnadsdos mot covid-19 vara aktuellt. Allmän influensavaccination av riskgrupper påbörjas i hela landet den 8 november. Vaccination rekommenderas främst till riskgrupperna, det vill säga de som riskerar att bli allvarligt sjuka: gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar såsom kronisk hjärt- eller lungsjukdom.

Fram till och med den 4 december prioriteras vaccination av dessa grupper, samt vårdpersonal som arbetar nära dem. För personer i riskgrupper är vaccinationen mot influensa kostnadsfri. Om det är aktuellt med en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 kan den ges samtidigt som influensavaccinet i de flesta situationer.

 1. ̶ Det är viktigt att personer i riskgrupper får skydd mot både säsongsinfluensa och covid-19 eftersom båda virusen kan orsaka svåra infektioner.
 2. Vaccination är det bästa sättet att få skydd mot allvarlig sjukdom och död för personer som tillhör en riskgrupp, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Samtliga personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO) erbjuds precis som förra året ett förstärkt influensavaccin, för att få ett bättre skydd mot svår sjukdom. Det förstärkta vaccinet kan ge något ökade biverkningar, exempelvis ont i armen, feber eller muskelvärk.
Visa hela svaret

När kan man boka tid för influensavaccin Örebro?

Influensavaccinering 2022-2023 – Tisdagen den 8 november startade årets influensavaccinering. Influensavaccinet ges på länets vårdcentraler, privata vaccinationsmottagningar och på vissa av covid-vaccinationsmottagningar. Tisdagen den 29 november startade vaccination för övriga.

 1. Med start 8 november prioriteras personer över 65 år, gravida och medicinska riskgrupper, samt hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 2. Från och med den 8 november vaccineras även vård-/omsorgspersonal.
 3. Från och med den 29 november erbjuds vaccination till de som inte ingår i ovanstående grupper.

Visa hela svaret

Hur bokar jag om min Vaccinationstid?

Välj den vaccinationscentral eller vårdcentral i listan nedan där du har din bokade tid. Tänk på att du måste ha din bokningskod till hands för att kunna avboka.
Visa hela svaret

Hur bokar man vaccination Örebro?

Vaccination mot kikhosta för gravida från vecka 16 – Nu rekommenderas du som är gravid att vaccinera dig mot från och med graviditetsvecka 16. Hur bokar/avbokar jag en tid? Du bokar en tid digitalt genom att klicka på önskad mottagning i nästa avsnitt.

Ska du avboka/omboka din tid väljer du den mottagning där bokningen är gjord i listan nedan. Klicka sedan på Hantera bokning där du fyller i ditt mobilnummer och din bokningskod. Systemet kräver ingen e-legitimation. Du måste dock ha ett giltigt personnummer eller samordningsnummer för att kunna boka tid digitalt.

Har du inte detta kan du ringa vår telefonbokning. Observera att du inte kan använda dig av webbläsaren Internet Explorer för att boka/avboka tid. Du kan också ringa för att boka tid på telefon 019-602 80 00. Telefonbokningen är öppen måndag-fredag 07.30 – 16.15.
Visa hela svaret

Vem får vaccinera dos 4?

Skyddet avtar snabbare hos äldre – Risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19 är större i vissa grupper. Risken ökar med åldern och skyddet från vaccinationen sjunker snabbare hos äldre än yngre. Från och med 1 september erbjuds grupperna nedan höstdosen oavsett hur många doser de har fått tidigare:

Personer som är 65 år och äldre, samt de som bor på SÄBO för äldre. har hemsjukvård eller hemtjänst. Personer från 18 år i riskgrupp.

Bild 1. Bilden visar vilka doser som är aktuella för olika grupper. De gröna dropparna motsvarar höstdosen som rekommenderades från den 1 september 2022.
Visa hela svaret

Kan man ta säsongsinfluensa och Covid vaccin samtidigt?

Vaccination mot covid -19 och säsongsinfluensa Allmänt gäller att man kan vaccinera sig mot covid -19 och standarddos säsongsinfluensa samtidigt, men vaccinerna ska inte ges i samma arm.
Visa hela svaret

Var kan man vaccinera sig i Örebro?

Du som ska vaccinera dig mot covid-19 kan komma på drop-in på någon av våra vaccinationsmottagningar. Drop-in vaccination sker i mån av tid, så vill du vara garanterad en dos kan du istället boka tid.
Visa hela svaret

Hur får man tid för vaccination?

Behöver jag boka tid? Det varierar mellan regionerna om du behöver boka tid och hur du gör. Välj region högst upp på den här sidan för att se vad som gäller för dig. Här kan du läsa frågor och svar om att boka vaccination mot covid-19.
Visa hela svaret

Kan inte boka vaccin alltid öppet?

Det kan bero på att du inte hade öppnat din elektroniska kallelse i appen Alltid öppet. Efter 48 timmar går olästa e-kallelser till utskrift och skickas med post. Det gör vi för säkerhets skull, för att ingen ska missa sin bokning på grund av problem med telefonen eller appen.
Visa hela svaret

Får 16 åring ta dos 3?

Barn och unga – om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten I Sverige erbjuds alla som är 18 år eller äldre vaccination mot covid-19. I Sverige är vaccinationen mot covid-19 frivillig och gratis till de som rekommenderas vaccinet av Folkhälsomyndigheten.

 • Vissa barn under 18 år rekommenderas också vaccination.
 • Läs mer om detta på sidan.
 • Från den 1 november 2022 avslutas den allmänna rekommendationen om vaccination mot covid-19 till alla barn och unga mellan 12 och 17 år.
 • Detta görs på grund av den låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och unga.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till barn och unga endast i enskilda fall och i samråd med ansvarig läkare. Svenska Barnläkarföreningen har definierat i vilka situationer detta kan vara aktuellt. Barnets behandlande läkare gör en individuell bedömning om vaccinationen behövs.
Visa hela svaret

Hur många månader mellan dos 4 och 5?

Vacciner godkända inom EU – En person som har påbörjat vaccination utomlands och fått en dos av Comirnaty, Spikeva x eller Vaxzevria erbjuds dos två med mRNA-vaccin som är rekommenderat för åldersgruppen eller med Nuvaxovid, Dosen dokumenteras som dos 2.
Visa hela svaret

Hur lång tid mellan dos 2 och 3?

Intervallet mellan dos 2 och dos 3 för covid-19-vaccination ändrat Innehållet gäller Kalmar län För dig som är aktuell för att ta en påfyllnadsdos av covid-19-vaccin är det nu möjligt att boka en tid om 5 månader har gått sedan dos 2. Du som är 65 år eller äldre (född 1956 eller tidigare) rekommenderas sedan en tid tillbaka en påfyllnadsdos av covid-19-vaccin.
Visa hela svaret

Måste man ta tredje Covidvaccin?

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten

 • Fram till 1 mars 2023 gäller nuvarande rekommendationer för primärvaccination och påfyllnadsdoser. Läs mer om nuvarande rekommendationer på webbsidan: Från och med 1 mars 2023 kommer nya rekommendationer för påfyllnadsdoser för riskgrupper och äldre. Det som gäller då är att personer från 80 år och äldre och personer boende på SÄBO, särskilda boenden för äldre, rekommenderas två påfyllnadsdoser per år. Personer från 65 år och personer i riskgrupp från 18 år rekommenderas en påfyllnadsdos per år. Doserna fördelas på detta sätt under året:
  • Våren 2023, från 1 mars:
   • Med start den första mars rekommenderas alla personer som är 80 år och äldre, samt personer boende på SÄBO, särskilda boenden för äldre, att vaccinera sig med en ytterligare påfyllnadsdos.
   • Det finns då även en möjlighet för vaccination med en påfyllnadsdos för personer mellan 65 och 79 år och personer från 18 år i riskgrupp.
  • Hösten 2023:

   Inför höst- och vintersäsongen 2023 rekommenderas alla från 65 år samt alla i riskgrupp från 18 år en påfyllandsdos.

  Vilka rekommendationer som kommer att gälla för övriga åldersgrupper från den 1 mars är ännu inte beslutade.

 • Risken för allvarlig sjukdom i covid-19 stiger med ökande ålder. Den som är 60–70 år har mer än dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med någon som är 50–60 år. Enligt svenska data är det främst efter 65 år som risken börjar öka påtagligt. Därför rekommenderas vaccination med höstdosen från 65 års ålder i Sverige.
  • Rekommendationerna skiljer sig något mellan olika länder i världen och inom Europa, men bedömningen är samstämmig om att det är av stort värde för äldre personer att få och behålla ett starkt skydd mot covid-19 genom upprepad vaccination.
  • Även för yngre personer med risk att få en allvarlig covid-19-sjukdom, är vaccination enligt gällande rekommendationer det bästa sättet att få och behålla ett starkt skydd mot covid-19.
  • Läs mer:
 • Det finns flera godkända vaccin anpassade till olika omikronvarianter. Vaccinen börjar levereras till Sverige under september och oktober månad för vidare transport ut till regionerna. De anpassade vaccinerna kommer successivt in i den pågående vaccinationsinsatsen mot covid-19. De variantanpassade vaccinen är enbart godkända för påfyllnadsdos. Alla vaccin som finns tillgängliga från september bedöms ge ett jämförbart gott skydd mot allvarlig sjukdom av covid-19. Det gäller alla variantanpassade vaccin liksom de vaccin som hittills har använts.
 • Vuxna 18–64 år rekommenderas vaccination med tre doser, enligt nuvarande rekommendation. Vaccin kommer även finnas tillgängligt för de mellan 18 och 64 år som av personliga skäl vill ta ytterligare en påfyllnadsdos, dos 4, inför kommande höst/vintersäsong. Regionerna kommer att tillhandahålla vaccin för alla vuxna som vill ha en fjärde dos, och erbjuda vaccin till dos 1–3 för den som ännu inte tagit dessa doser. Risken för allvarlig sjukdom bedöms vara låg för friska personer under 65 år som har vaccinerats med tre doser, och därför rekommenderas inte en fjärde dos till denna grupp. Risken för allvarlig sjukdom stiger med åldern men varierar också hos personer under 65 år. Läs mer:
 • Personer som är 65 år och äldre, samt personer i riskgrupp från 18 år, rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos från och med 1 september. Detta gäller oavsett antal tidigare givna doser, enligt olika rekommenderade scheman. Höstdosen behövs för att upprätthålla skyddet hos personer med hög risk för allvarlig sjukdom i covid-19. Äldre personer och personer med immunbrist får inte lika långvarigt skydd av vaccinationerna som yngre personer med ett gott immunförsvar. Rekommendationen gäller alla som har ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom, exempelvis:
  • personer som är 65 år och äldre
  • gravida
  • personer med nedsatt immunförsvar
  • personer med hjärt- och lungsjukdomar
  • personer med Downs syndrom
  • andra riskgrupper.

  Läs mer:

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vissa grupper ska erbjudas en andra påfyllnadsdos (dos 4) av vaccin mot covid-19. Det gäller de som riskerar att ha ett svagare skydd av dos 1 och 2 och första påfyllnadsdosen (dos 3) än andra personer, och som dessutom har en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 på grund av sin ålder. Dos 4 erbjuds till personer som bor på SÄBO, har hemtjänst eller hemsjukvård samt alla som är 65 år och äldre. Patientgrupper med ett måttligt eller kraftigt nedsatt immunförsvar inklusive vuxna med Downs syndrom rekommenderas också en andra påfyllnadsdos. Smittspridningen av covid-19 pågår fortfarande i Sverige och risken att drabbas av allvarlig sjukdom ökar med stigande ålder. Vaccinationen mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död, men effekten avtar efter en tid, särskilt hos äldre och personer med nedsatt förmåga att utveckla ett skydd efter vaccinationen. Läs mer:
 • Påfyllnadsdoser är en del av vaccinationen mot covid-19. För vaccination mot covid-19, precis som för många andra vaccinationer, behövs påfyllnadsdosen för ett bibehållet skydd. Smittspridningen av covid-19 pågår fortfarande, och virusvarianten omikron är mer smittsam än tidigare varianter. För att skydda dig själv mot covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du tar din påfyllnadsdos så fort du har möjlighet. Du kan ta den första påfyllnadsdosen (dos 3) tidigast tre månader efter att du fick dos två av primärvaccinationen. Vissa grupper erbjuds en andra påfyllnadsdos (dos 4) tidigast fyra månader efter den första påfyllnadsdosen.
 • 12–17-åringar kommer i dagsläget inte att få en påfyllnadsdos. Yngre personer svarar bättre på vaccination än äldre, och vaccinationsskyddet bedöms hålla länge mot allvarlig sjukdom för denna grupp, enligt nuvarande data. Det gör att den yngre åldersgruppen ännu inte rekommenderas en påfyllnadsdos. Folkhälsomyndigheten rekommenderar påfyllnadsdoser till grupper av befolkningen där den medicinska nyttan av vaccinationen är stor. Det vill säga, där vaccinationen gör skillnad för risken att drabbas av allvarlig sjukdom i covid-19. EU-kommissionen tar dessa fakta i beaktande och har ändrat förordningen om covidbevisen så att kravet på en påfyllnadsdos vid resor inte ska gälla barn under 18 år. För mer information, gå till e-Hälsomyndighetens frågor och svar. Se frågan “Behöver jag en påfyllnadsdos för att kunna resa?”
 • Covid-19 är fortfarande en farlig sjukdom och rekommendationen om vaccination mot covid-19 gäller fortsatt, oavsett om sjukdomen klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig eller ej. Om du inte är vaccinerad mot covid-19 riskerar du att bli väldigt sjuk eller långvarigt sjuk om du smittas. Tack vare att så många har vaccinerat sig har vi en hög immunitet i befolkningen. En hög immunitet innebär att vi har utvecklat ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död vilket bidrar till att vi nu slipper restriktioner. Men det är viktigt att vi fortsätter vaccinera oss och behåller en hög immunitet som skydd mot nya virusvarianter. Läs mer om klassificering enligt smittskyddslagen:
 • Det är din region som ansvarar för att utföra vaccinationerna mot covid-19. På 1177 Vårdguiden finns svar på de vanligaste frågorna om vaccinationerna, till exempel: Hur gör jag för att boka tid? Var sker vaccinationen? Om du har behov kan du vaccinera dig i en annan region eller på en annan plats än där du är folkbokförd. Det kan till exempel vara om du arbetar eller studerar på annan ort eller bor någon annanstans under en period. Läs mer på,
 • Tre doser vaccin mot covid-19 ger ett starkt skydd mot allvarlig sjukdom och död hos vuxna. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla personer som är 18–64 år vaccinerar sig med tre doser vaccin mot covid-19.
 • Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret av den som vaccinerar dig. Den information som ska registreras är personnummer eller samordningsnummer, datum för vaccination, vilket vaccin som använts, vårdgivare som ansvarat för vaccinationen och dosnummer för vaccin mot covid-19. Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Du har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Du behöver vara frisk när du vaccinerar dig mot covid-19 för att inte riskera att du smittar andra, t.ex. den som vaccinerar dig eller personer du möter på vägen till vaccinationen. Men man brukar också vilja undvika att vaccinera någon som har feber eftersom det kan vara svårt att bedöma eventuella biverkningar av vaccinet. Det kan också vara bra att låta immunförsvaret arbeta med en sak i taget. Vi vet heller ännu inte om covid-19-vaccinets effekt kan påverkas av att man är sjuk när man vaccinerar sig.
 • Influensavaccin kan ges vid samma tillfälle som vaccin mot covid-19. För förstärkta influensavaccin rekommenderas dock sju dagar mellan dessa och Nuvaxovid. När det gäller andra vacciner (till exempel HPV eller TBE) kan de flesta ges till vuxna samtidigt som vaccin mot covid-19, efter bedömning av vaccinatören.
 • Oavsett vart du ska resa vilar ett stort ansvar på dig som enskild resenär. Varje resenär bör hålla sig välinformerad om vilka inresebestämmelser som gäller på resmålet. Reglerna kan se olika ut och det är landet som du reser till som bestämmer vilka regler som gäller där. Läs mer om Utrikesdepartementets reseinformation: Ambassaderna har även Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst som bygger på ett samarbete mellan EU-länderna för att underlätta resor inom EU. EU-länderna har enats om en enhetlig utformning av det digitala vaccinationsintyget där varje land kallar e-tjänsten vid olika namn. I Sverige heter det Covidbevis och i EU används namnet covidintyg (EU Digital COVID Certificate). Covidbevis kan användas från och med 1 juli 2021 i Sverige och i EU. Även i fortsättningen är det emellertid varje enskilt medlemsland som bestämmer kraven för inresor.
  1. Läs mer om
  2. Hämta ditt vaccinationsbevis hos E-hälsomyndigheten på
  3. Läs mer om
 • Du kan träna som vanligt efter att du har vaccinerat dig mot covid-19, om du känner dig helt frisk och mår bra. Det är aldrig bra att träna med en infektion i kroppen. Det innebär att om du har symtom på en begynnande infektion, t.ex. huvudvärk eller ont i kroppen, eller om du känner av biverkningar efter vaccinationen, ska du avstå från träningen. Det gäller både barn och vuxna. Läs mer:
 • Det är vanligt att få milda biverkningar efter vaccinationen mot covid-19. Exempel på biverkningar är trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Allt detta är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar, och du kan ta den andra dosen och påfyllnadsdosen när det är dags. Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga, men om du får hög feber och känner dig sjuk i mer än ett dygn eller får andra ovanligare och mer allvarliga symptom efter att du vaccinerat dig, bör du kontakta din vårdcentral innan du tar nästa dos. Det gäller även om du har eller har haft andra allvarliga nytillkomna besvär som till exempel bröstsmärta eller andningsbesvär. Du kan då efter läkarbedömning till exempel rekommenderas ett annat vaccin för nästa dos. Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Information om hur du rapporterar misstänkta biverkningar finns på,
 • Ja, det finns inget hinder för vaccination mot covid-19 om du har haft en blodpropp, tar blodförtunnande medicin eller en medicin för att förebygga blodproppar. Du kan du vaccineras med de godkända vacciner mot covid-19 som används i Sverige.
 • Comirnaty och Spikevax är så kallade mRNA-vacciner, och har därmed flera likheter. En kombination av Comirnaty och Spikevax ger ett lika bra immunsvar som när båda doserna ges med samma vaccin. Det finns ännu endast begränsad erfarenhet av en kombination av ett mRNA-vaccin och ett proteinvaccin. Men de studier som finns visar god effekt och säkerhet vid en kombination av dessa vacciner mot covid-19. Folkhälsomyndigheten anser att mRNA-vaccin och Nuvaxovid, som är ett proteinvaccin, kan kombineras. Läs mer:
 • De vacciner mot covid-19 som vi använder i Sverige ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död orsakat av de nya virusvarianterna. Det är viktigt att ta tre doser för att få ett så bra skydd som möjligt. Det kommer sannolikt att utvecklas nya virusvarianter under lång tid framöver, därför är det viktigt att ta de doser som rekommenderas när skyddet från tidigare doser börjar avta.
 • Nej, friska barn och unga löper inte någon stor risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Eftersom vaccinerna skyddar mot just allvarlig sjukdom har Folkhälsomyndigheten beslutat om att avsluta den allmänna vaccinationen mot covid-19 för barn och unga under 18 år. Från 1 november 2022 är det endast vissa grupper av barn och unga som kan vaccinera sig mot covid-19. Det gäller de barn och unga som sedan tidigare löper en ökad risk att bli väldigt sjuka av luftvägsvirus eller har ett mycket nedsatt immunförsvar på grund av någon sjukdom eller behandling. Om du tillhör en av dessa grupper så kan du prata med din läkare och komma överens om hur du ska göra med vaccinationen mot covid-19.
 • I nuläget är det inte möjligt att vaccinera mot covid-19 under 18 års ålder efter den 1 november 2022 då den allmänna rekommendationen för barn och unga avslutas. Särskilda grupper av barn och unga kan fortfarande vaccineras mot covid-19 i samråd med ansvarig läkare.
 • Efter den 1 november 2022 har vi i Sverige inte allmän vaccination mot covid-19 till barn som är under 18 år. Därför kompletteras inte en vaccination som är påbörjad utomlands, om barnet är under 18 år.
  • Efter 18 års ålder gäller de rekommendationer som gäller för vuxna från 18 år.
  • De barn som har en sjukdom, ett tillstånd eller en diagnos som gör att de kan bli extra sjuka i luftvägsinfektioner eller som har ett påtagligt nedsatt immunförsvar kan erbjudas en vaccination mot covid-19 i samråd med sin doktor.

: Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten
Visa hela svaret

Måste man ta dos 3 för att resa?

Ska du resa utomlands i vår, och har bara tagit två doser av vaccin mot covid-19? Då kan det vara dags att boka tid för en påfyllnadsdos (dos tre) för att kunna resa. Efter vaccinationen är det också bra om du hämtar ett nytt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se Om du har fått en påfyllnadsdos behöver du ladda ned ett nytt vaccinationsbevis för att få ett uppdaterat bevis. I samband med den nationella vaccinationsveckan lyfter E-hälsomyndigheten fram resor som ett bra skäl till att vaccinera sig. När du har vaccinerat dig mot covid-19 med två doser är din vaccination bara giltig i 270 dagar, enligt ett EU-beslut.

Skälet är att vaccinets verkan minskar med tiden och att det därför krävs en påfyllnadsdos. Det betyder också att när du tagit din påfyllnadsdos så behöver du förnya ditt vaccinationsbevis – om du vill kunna använda det vid resor. Har du inte vaccinerat dig alls eller bara tagit en dos, så är det hög tid att boka vaccination.

Håll utkik på 1177.se efter var och när du kan vaccinera dig. Regionerna har god kapacitet att vaccinera.
Visa hela svaret

När kan man boka tid för DOS 5?

Nu öppnar bokningen av dos 5 för dig som är 65-plus Innehållet gäller Stockholms län Höstens stora vaccinationsinsats mot covid-19 inleds med att du som är född 1957 eller tidigare får erbjudande om att boka ny påfyllnadsdos. Från och med idag och resten av veckan får nästan 200 000 invånare som är födda 1957 eller tidigare ett sms med erbjudande om tidsbokning av ny påfyllnadsdos (dos 5).

 • Förutsättningen är att det gått fyra månader sedan den senaste dosen och att man har registrerat sig i appen Alltid öppet.65-plussarna kan också boka sin vaccination via telefonbokningen.
 • Drop-in-vaccination är möjlig från och med 1 september.
 • Om du har missat en dos eller ännu inte påbörjat din vaccination kan du boka din vaccination via appen Alltid öppet, telefonbokningen eller gå till en drop-in-mottagning när som helst.

: Nu öppnar bokningen av dos 5 för dig som är 65-plus
Visa hela svaret

När kommer biverkningar av Pfizer?

Vilka biverkningar kan man få av covid-19-vaccin? – Vanligast är lokala biverkningar runt området där du har fått sprutan, som till exempel ömhet, svullnad och rodnad. Du kan även få muskelvärk, feber, huvudvärk och allmän sjukdomskänsla. Dessa är naturliga reaktioner från kroppens immunförsvar.

Information om både vanliga och mer sällsynta biverkningar kan man läsa om i de olika vaccinernas bipacksedlar hos Läkemedelsverket,

Visa hela svaret

Hur länge skyddar dos 4?

Ökad skyddseffekt – Personerna i undersökningen delades in i fyra ­grupper, baserat på i vilken turordning de erbjudits vacci­nation. Gruppindelningen var personer på särskilt boende för äldre (SÄBO), personer med hemtjänst, övriga personer 80 år och äldre samt personer i åldrarna 65-79 år.

Resultatet visar att skyddseffekten mot att behöva vård på intensivvårdsavdelning eller att avlida inom 30 dagar efter bekräftad covid-19, fortfarande var 80 procent eller högre i samtliga analyserade grupper 60 dagar efter den tredje dosen. Efter den fjärde vaccindosen ökade skyddseffekten till mer än 90 procent.

– Även om smittsprid­ningen av covid-19 minskade under perioden som undersökningen pågick, så är det tydligt att vaccination och att ta de erbjudna påfyllnadsdoserna minskar risken för allvar­lig sjukdom och död. Det är viktigt att hålla vaccina­tionsskyddet på en hög nivå i grupper som har ökad risk för allvarlig sjukdom, inte minst inför en even­tuell ökad smittspridning av SARS-CoV2 i samhället, säger Lisa Brouwers.
Visa hela svaret

Hur lång tid är man immun mot Corona?

Vi reder ut begreppen kring antikroppar och immunitet Fram till nyligen rådde det väldigt stor osäkerhet kring kopplingen mellan antikroppar och immunitet, men nu har Folkhälsomyndigheten slagit fast att man ska ha immunitet efter genomgången sjukdom och att skyddet bör vara i minst ett år.
Visa hela svaret

Vilka bör inte vaccinera sig?

När bör vaccination undvikas? Ett vaccin kan vara kontraindicerat för vissa personer, vilket innebär att de inte bör få det. Eventuella kontraindikationer bör alltid diskuteras med vårdgivaren innan vaccination ges. Ett vaccin är kontraindicerat för dem som är allergiska mot något verksamt ämne eller innehållsämne i vaccinet som anges i produktinformationen.

 1. Tidigare “anafylaktiska” eller andra allvarliga allergiska reaktioner efter att man har fått ett vaccin innebär att ytterligare doser av detta vaccin är kontraindicerade.
 2. Anafylaxi är en sällsynt, snabbt insättande, extrem allergisk reaktion som kan orsaka chock, svullnad och andningssvårigheter.
 3. Den uppstår vanligen inom några minuter efter exponering för det man är allergisk emot.

Någon som får en anafylaktisk eller annan allvarlig allergisk reaktion efter att ha fått ett visst vaccin bör inte få detta vaccin igen, såvida det inte konstaterats att vaccinet definitivt inte orsakat reaktionen. Vissa immunbristsjukdomar (t.ex. medfödd immunbrist) eller medicinska behandlingar (t.ex.

Kemoterapi, transplantation av benmärg eller andra organ eller höga doser av kortison) utgör kontraindikationer för vissa vacciner, exempelvis mot mässling, påssjuka, röda hund och vattkoppor eller orala vacciner mot tyfoidfeber. I vissa fall rekommenderas att alla nödvändiga vaccinationer ges innan behandlingen påbörjas, eftersom patienten under behandlingen kan ha högre risk för att smittas.

Patienter med nedsatt immunförsvar gynnas också av att personer omkring dem (till exempel familjemedlemmar eller vårdare) är fullt vaccinerade eftersom de då också är indirekt skyddade. Vissa vacciner är kontraindicerade under graviditet, till exempel vacciner mot mässling, påssjuka och röda hund.

Största möjliga ansträngning bör göras för att se till att kvinnor får alla vacciner som vanligen rekommenderas innan de når barnafödande ålder. Kvinnor i barnafödande ålder bör tillsammans med sin vårdgivare diskutera vilka vacciner som rekommenderas före, under och efter graviditeten. För en del vacciner kan det kan finnas andra kontraindikationer som behöver diskuteras med vårdgivaren.

: När bör vaccination undvikas?
Visa hela svaret

Vad händer om jag är förkyld och vaccinerar mig?

Om jag känner mig sjuk – bör jag vaccinera mig ändå? – Nej, du bör inte vaccinera dig om du har feber och känner dig allmänpåverkad. En mindre förkylning påverkar inte vaccinationen.
Visa hela svaret

Har influensan kommit 2022?

Kommentarer till statistiken – Från och med vecka 40 2022 fram till vecka 20 2023 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2022. Veckorapport för vecka 40 2022 De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover analyseras för influensa än under föregående säsonger.

Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger. Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsdatum om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.
Visa hela svaret

När är det säsong för influensa?

Kommentar till statistiken om vaccinationstäckning – Beräkningar av vaccinationstäckningen baserar sig på befolkningen i regionen den 1 november respektive år enligt data från SCB. Insamling 1 har varje säsong gjorts efter cirka fyra veckors vaccinationskampanj: för 2018-2019 och 2020-2021 består insamling 1 av vaccinationer från vaccinationsstart 3–8 november till och med 30 november.

För 2019-2020 ingår perioden 19 nov–15 dec. För 2020-2021, 2021-2022 och 2022-2023 sträcker sig perioden från vaccinationsstart till vecka 48 respektive år. För samtliga år ingår även eventuella vaccinationer som utförts innan vaccinationsstarten. De regioner som ingår har varierat över tid och 2022-2023 har tre regioner tillkommit som inte var med 2021-2022: Region Dalarna, Region Halland och Region Skåne.

Olika sätt att beräkna vaccinationstäckningen har använts i respektive region, vilket gör att vaccinationstäckningen per region inte är helt jämförbar. Data innefattar i de flesta regionerna inte vaccinationer utförda utanför region eller kommun, exempelvis av företagshälsovården.

 1. Eftersom vissa vaccinationer saknas, betyder det att täckningsgraden underskattas i de flesta regionerna.
 2. Statistiken från Halland är inkomplett gällande vaccination av vård- och omsorgspersonal.
 3. I Norrbotten har datakällan bytts från register till journalsystem från och med 13 dec 2021 och data över vaccination av regionens personal saknas.

Statistiken från Region Stockholm innefattar samtliga vaccinationer givna i regionens regi. Data över vaccinationer givna inom kommunal vård- och omsorg är inkompletta. I statistiken för vaccinerade under 65 år ingår både personer i riskgrupp och vårdpersonal.
Visa hela svaret

När är säsongsinfluensa?

Fakta om säsongsinfluensa Innehållet gäller Gävleborg Hög feber, hosta, ont i kroppen och huvudet. Det kan vara en vanlig förkylning men också influensa. Influensa är en sjukdom orsakad av flera olika virus. På senare år har det spridits minst två olika Influensa A och två olika Influensa B virus.

 • Symtomen vid influensa och covid-19 kan vara mycket lika.
 • Det är därför extra viktigt att alla som tillhör en riskgrupp för svår influensa vaccinerar sig mot influensa.
 • Influensa börjar vanligen akut med frossa, snabbt stigande feber (ofta upp över 40°C), allmän muskelvärk, huvudvärk och ökande besvär med hosta.

Små barn och åldringar kan få en lite annorlunda sjukdomsbild med hosta tillsammans med diarré och kanske kräkning. När du nyser och hostar rakt ut i luften smittar du. Likaså kan du smitta med händerna om du inte tvättar dem efter att du snutit dig eller om du hostat i handen.

 1. Tiden mellan smittotillfället och insjuknandet är kort, mellan ett till fem dygn.
 2. Efter några dagar brukar besvären ge med sig och de flesta har tillfrisknat efter cirka en vecka.
 3. Några personer blir allvarligt sjuka med rejäla andningsproblem när de får influensa.
 4. Det är framförallt personer som har olika hjärt- och lungbesvär, immunbristtillstånd, gravida eller de som är äldre än 65 år.

En vanlig komplikation är lunginflammation. Influensavaccinet ger drygt 50 procent skydd mot insjuknande och för de övriga som insjuknar trots vaccination så minskar risken för svår sjukdom. Fakta om vaccin mot influensa I år heter vaccinet mot säsongsinfluensan Vaxigrip Tetra® och skyddar mot bägge influensa A-virus och bägge influensa B-virus som florerar i samhället denna säsong.

Vaxigrip Tetra® är ett beprövat vaccin. Vaxigrip Tetra® ger få biverkningar. De vanligaste biverkningarna är ömhet och rodnad på stickstället samt lätt feber upp mot 38 grader. Biverkningarna går oftast över efter ett par dagar. Vaccinet innehåller inte kvicksilver, formalin, latex eller adjuvans.

Visa hela svaret

Vilka apotek vaccinerar mot influensa?

Vaccin för alla – nära dig, på Kronans Apotek Vaccin för alla – nära dig. På utvalda Kronans Apotek kan du vaccinera dig mot bland annat TBE, HPV, lunginflammation och de vanligaste sjukdomarna vid utlandsresa. När det är säsong kan du också vaccinera dig mot influensa.
Visa hela svaret

Vem får ge influensavaccin?

Ordinera läkemedel för vaccination – En specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska eller hälso- och sjukvård för barn och ungdomar får ordinera läkemedel för vaccination till barn och vuxna enligt de nationella vaccinationsprogrammen.

Det gäller också sjuksköterskor som har en annan likvärdig utbildning. Sjuksköterskor som har gått en utbildning inom området får ordinera läkemedel för vaccination till vuxna enligt vissa av de nationella vaccinationsprogrammen. Det är verksamhetschefen som ansvarar för att det görs en bedömning av utbildningarna.

: Vem får ordinera läkemedel? (särskilt reglerad). För hälso- och sjukvården och tandvården.
Visa hela svaret