När Får Jag Dos 3 Stockholm?

När Får Jag Dos 3 Stockholm
Drop-in-vaccination mot covid-19 i Stockholms län Innehållet gäller Stockholms län De flesta kan vaccinera sig mot covid-19 på en drop-in-mottagning utan att boka tid. Det gäller till exempel dig som inte haft några allergiska problem vid tidigare doser och dig som inte har svenskt personnummer.

 • Det är möjligt att vaccinera sig med samtliga doser på en drop-in-mottagning.
 • När du tar din nya påfyllnadsdos måste det ha gått minst fyra månader sedan din förra dos.
 • Ta med dig din legitimation till vaccinationen.
 • Om det inte är din första dos rekommenderas du även att ta med ditt vaccinationskort.
 • De flesta, även du som tillhör en riskgrupp, kan vaccinera dig på en drop-in-mottagning.

Men om någon av följande punkter stämmer in på dig, bör du istället :

Om du har haft kraftig allergisk reaktion som krävt akutvård eller inläggning på sjukhus Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel

Du som är gravid i graviditetsvecka 12 eller tidigare och har en underliggande sjukdom och önskar vaccinera dig ska du först tala med din mödravårdsläkare för bedömning. Covid-19 vaccinatörer med drop-in Observera att en del covid-19-vaccinatörer endast erbjuder drop-in för vissa åldersgrupper eller endast vissa tider, till exempel om de har tider över som inte blivit bokade.
Visa hela svaret

När får jag min 3e dos?

Påfyllnadsdoser ger förstärkt skydd – Alla i Sverige som är 18 år och äldre rekommenderas en primärvaccination med minst två doser vaccin mot covid-19. Skyddet efter dos 2 avtar successivt ju längre tiden går och snabbare hos äldre än hos yngre. Därför rekommenderas alla som är 18 år och äldre en påfyllnadsdos (dos 3) tidigast fyra månader efter primärvaccinationen.
Visa hela svaret

När får man ta dos 3 Södermanland?

Har du inte tagit din grundvaccination än? – Du som inte tagit din grundvaccination är också välkommen att boka tid:

Du som är över 18 år rekommenderas tre doser (dos 3 tidigast 4 månader efter dos 2).

Visa hela svaret

Hur får jag min tredje dos?

Det varierar mellan regionerna om du behöver boka tid och hur du gör. Välj region högst upp på den här sidan för att se vad som gäller för dig. Här kan du läsa frågor och svar om att boka vaccination mot covid-19.
Visa hela svaret

You might be interested:  När Släpps Tider För Vaccinering Stockholm?

Varför får jag inte sms om Dos 3?

Har fått sms om nästa dos men hittar inget personligt erbjudande? Innehållet gäller Stockholms län Jag har fått sms om att jag kan boka min nästa dos, men när jag loggar in i appen hittar jag inget erbjudande. Varför? Det kan bero på flera saker:

På vissa mobiltelefoner kan du behöva skrolla nedåt för att se rubriken “Personliga erbjudanden” där erbjudandet ligger. Om du redan var inloggad i appen när du fick sms:et, prova att logga ut och logga in igen. Du kan även testa att starta om mobiltelefonen.

Ibland är det viss fördröjning mellan sms-utskicket och aktiveringen i appen, så om det inte fungerar direkt kan du avvakta en stund och försöka igen. Hittar du fortfarande inget erbjudande efter ett par timmar, kontakta Alltid öppet-supporten via supportfunktionen inuti appen.
Visa hela svaret

När får man Vaccinpass efter dos 3?

Om du har vaccinerat dig med en tredje dos vaccin mot covid-19 så syns detta i ditt vaccinationsbevis. Vaccinationsbevis visar att du är vaccinerad och underlättar vid resor till andra länder i Europa. Folkhälsomyndigheten gick den 28 september ut med information om en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Beslutet omfattar personer i särskilt boende för äldre (SÄBO), personer med hemsjukvård och hemtjänst samt alla som är 80 år och äldre.

 • I vaccinationsbeviset syns antalet doser som du har blivit vaccinerad med, samt datum för din senaste vaccination.
 • Om du har fått en dos vaccin så står det “Dose 1 of 2/Dos 1 av 2” Om du har fått två doser vaccin så står det “Dose 2 of 2/Dos 2 av 2” Om du har fått tre doser vaccin så står det “Dose 3 of 3/Dos 3 av 3” Observera att du bör vänta sju dagar efter din vaccination med att hämta ditt vaccinationsbevis, för att vaccinationen ska hinna rapporteras till Nationella vaccinationsregistret, varifrån E‑hälsomyndigheten hämtar uppgifter till vaccinationsbeviset.

Under rubriken Datum för senaste vaccination (på engelska: Date of vaccination, indicating the latest dose received) står datumet för din senaste vaccination. Till exempel: om din senaste vaccination är dos 2, står datumet för dos 2 där. Här hittar du mer information om hur du läser ditt vaccinationsbevis: Så läser du ditt vaccinationsbevis Här hittar du fler frågor och svar om covidbevis: Frågor och svar om covidbevis Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om vilka grupper som ska få en påfyllnadsdos: Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till alla som är 80 år och äldre Senast uppdaterad: 26 oktober 2021
Visa hela svaret

You might be interested:  Vem Ansvarar För Snöröjning I Stockholm?

Hur många månader mellan dos 3 och 4?

Vaccination av personer 30 år och yngre som fått en dos av Spikevax – Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer 30 år och yngre som har fått den första vaccindosen med Spikevax erbjuds andra dosen med Comirnaty eller Nuvaxovid. Rekommenderat intervall mellan doserna är 4–7 veckor.
Visa hela svaret

Måste jag ta dos 3 för att resa?

Ska du resa utomlands i vår, och har bara tagit två doser av vaccin mot covid-19? Då kan det vara dags att boka tid för en påfyllnadsdos (dos tre) för att kunna resa. Efter vaccinationen är det också bra om du hämtar ett nytt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se Om du har fått en påfyllnadsdos behöver du ladda ned ett nytt vaccinationsbevis för att få ett uppdaterat bevis. I samband med den nationella vaccinationsveckan lyfter E-hälsomyndigheten fram resor som ett bra skäl till att vaccinera sig. När du har vaccinerat dig mot covid-19 med två doser är din vaccination bara giltig i 270 dagar, enligt ett EU-beslut.

Skälet är att vaccinets verkan minskar med tiden och att det därför krävs en påfyllnadsdos. Det betyder också att när du tagit din påfyllnadsdos så behöver du förnya ditt vaccinationsbevis – om du vill kunna använda det vid resor. Har du inte vaccinerat dig alls eller bara tagit en dos, så är det hög tid att boka vaccination.

Håll utkik på 1177.se efter var och när du kan vaccinera dig. Regionerna har god kapacitet att vaccinera.
Visa hela svaret

Vad händer om man inte kommer på sin bokade Vaccinationstid?

Alla måste betala – Avgiften på 400 kronor måste alla betala, även du som är målsman för barn och ungdomar under 18 år, du som är äldre än 85 år samt om du har frikort. Som uteblivet besök räknas också om du kommer för sent till mottagningen och mer än halva besökstiden hunnit gå och/eller om en operation inte kunnat genomföras på grund av att du inte förberett dig på rätt sätt.
Visa hela svaret

Kan inte boka dos 2 Stockholm?

Har du inte svenskt personnummer? – Du kan inte boka tid via telefon. Gå istället till en eller kontakta en Webbredaktionen på 1177.se, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm Maja Tibblin, Projektledare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm : Telefonbokning för vaccination mot covid-19
Visa hela svaret

You might be interested:  Var Kan Man Växla In Mynt Stockholm?

Hur lång tid efter dos 2 får man Vaccinpass?

Om du är vaccinerad mot covid-19 kan du ladda ner ett vaccinationsbevis med hjälp av din e-legitimation. Om du är vaccinerad men saknar e-legitimation kan du besöka ett apotek som kan hjälpa dig. Du kan också beställa ditt vaccinationsbevis genom att skriva ut, fylla i och posta en blankett till E-hälsomyndigheten.

 • Vaccinationsbevis uppdateras inte automatiskt.
 • Det gäller oavsett om du har sparat det i din digitala brevlåda eller på annat sätt.
 • Du kan när som helst se dina giltiga vaccinationsbevis eller hämta ut ett nytt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se,
 • Vaccinationsbeviset uppdateras inte automatiskt med nya doser.

Har du hämtat ut ett vaccinationsbevis när du tagit en dos, behöver du hämta ut ytterligare ett när du har tagit andra dosen eller påfyllnadsdoser. Här är de olika stegen innan du får ditt digitala bevis i din mobil, dator eller surfplatta:

Vaccinera dig. Inom sju dagar rapporteras vaccinationen in till Nationella vaccinationsregistret. Logga in med e-legitimation på www.covidbevis.se, Hämta, skriv ut eller spara ditt vaccinationsbevis. När du har hämtat beviset skickas det även automatiskt till din digitala brevlåda, om du har en. Om du inte har en digital brevlåda kan du läsa här om hur du gör för att skaffa en. Redo att användas. Kom ihåg att undersöka vilka regler som gäller för ditt resmål.

Visa hela svaret

Varför 6 månader mellan dos 2 och 3?

Vaccination av personer som haft sjukdomen covid-19 –

Hur länge en person är immun efter en genomgången infektion av covid-19 är fortfarande oklart. Därför rekommenderas även de som varit sjuka i covid-19 att vaccinera sig med två doser och sedan (för vuxna) en efterföljande påfyllnadsdos. Om en person som tidigare haft covid-19 får uttalade biverkningar efter vaccination med dos 1, kan man efter en individuell bedömning av läkare, överväga att iaktta ett längre intervall till den andra dosen. Den andra dosen rekommenderas inom 6 månader. Med uttalande biverkningar i detta sammanhang menas kraftig allmänpåverkan och feber i mer än ett dygn. Om en person insjuknar i covid-19 efter dos 1 skall efterföljande dos (dos 2 respektive påfyllnadsdosen) ges vid planerad tidpunkt om personen då helt tillfrisknat från covid-19. Viss immunitet uppstår vid en infektion varför dosen inte behöver ges direkt efter sjukdomstillfället. Dosen bör inte skjutas på mer än några månader. Om en person insjuknar i covid-19 efter dos 2 eller mellan påfyllnadsdoser kan efterföljande dos skjutas på till upp till tre månader efter sjukdomstillfället. Viss immunitet uppstår vid en infektion varför dosen inte behöver ges direkt efter sjukdomstillfället.

Visa hela svaret