När Får 65 Åringar Vaccin Stockholm?

När Får 65 Åringar Vaccin Stockholm
Sedan den 1 september 2022 rekommenderas de som är 65 år och äldre samt personer i riskgrupp från 18 års ålder ytterligare en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19.
Visa hela svaret

När kan 65+ få Pfizer?

Ålder, kön och medicinska skäl kan påverka – Olika antal doser behövs beroende på risk och ålder. Yngre personer har lägre risk än äldre att drabbas av allvarlig covid-19. Yngre har också ett immunförsvar som svarar bättre på vaccinationen och bibehåller därmed skyddet längre.

Därför krävs inte lika många doser vaccin för yngre för att bibehålla ett bra skydd mot allvarlig covid-19. Däremot kan det innebära att personer som närmar sig 65-årsåldern kan överväga om höstdosen är ett alternativ för dem. Att risken ökar med åldern är samstämmigt över hela världen. Tidigt under pandemin framkom att män har en högre risk än kvinnor i samma ålder att insjukna i allvarlig covid-19.

Denna skillnad ses framför allt i högre åldrar. Varför denna skillnad förekommer är ännu inte klarlagt men anses inte kunna förklaras av andra faktorer än kön. Medicinska riskfaktorer finns även för personer under 65 år. Personer som är 18–64 år och som har exempelvis fetma, diabetes, nedsatt njurfunktion eller högt blodtryck rekommenderas också höstdosen, oavsett hur många doser som tagits tidigare.

  1. Det är viktigt att tänka efter om du tillhör en sådan grupp och söka vård för utredning om du misstänker att du har något av dessa tillstånd.
  2. Diagrammet (se diagram 1) visar att risken för allvarlig covid-19, det vill säga covid-19 som kräver sjukhusvård, varierar med åldern.
  3. Uträkningen utgår från åldersgruppen 50–54 år (som referensgrupp, där relativ risk = 1) eftersom det är den åldersgrupp där flest fall registrerades under 2021.

Övriga åldersgrupper har därefter jämförts med denna grupp. Siffrorna under diagrammet (den relativa andelen) visar hur många gånger högre eller lägre risken för sjukhusvård är. Till exempel: För en person som är 65–69 år, är risken för sjukhusvård ungefär tre gånger så stor jämfört med en person som är 50–54 år.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Många Studenter I Uppsala?

När får 60 åringar vaccin dos 3?

Sedan den 1 september 2022 rekommenderas de som är 65 år och äldre samt personer i riskgrupp från 18 års ålder ytterligare en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19.
Visa hela svaret

Kan man ta dos 3 tidigare än 5 månader?

Viktigt med påfyllnadsdos – Fem månader är en månads kortare tidsintervall än i den tidigare rekommendationen, för alla som är 18–64 år. För personer som är 65 år och äldre rekommenderas fem månaders tidsintervall sedan tidigare. – Syftet med det kortare tidsintervallet är att fler ska kunna vaccineras tidigare.

Regionerna ska inte behöva stå med outnyttjad kapacitet, säger Anders Tegnell, avdelningschef och statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer 50 år och äldre samt personer i riskgrupper i åldern 18–49 år prioriteras först, när dosintervallet nu kortas. Samtidigt som en påfyllnadsdos erbjuds är det av stor vikt att arbetet med att erbjuda dos 1 och 2 fortsätter i regionerna.

Majoriteten av de sjukhusvårdade i Sverige i dagsläget är ovaccinerade. Uppföljningen av vaccinationsprogrammet i Sverige visar att vaccinerna skyddar väl mot allvarlig sjukdom, också mot omikronvarianten, i åtminstone upp till sex månader efter den andra dosen.

  1. Med en tidigarelagd påfyllnadsdos kan också risken att smittas och att föra smittan vidare minskas.
  2. Det epidemiologiska läget, liksom regionernas vaccinationskapacitet, kommer att följas de närmaste veckorna för att utvärdera om dosintervallet behöver och kan kortas ytterligare.
  3. Detta utan att det leder till undanträngningseffekter för de grupper i samhället som har störst behov av vaccinet.

Påfyllnadsdos rekommenderas till alla som är 18 år och äldre. Regionerna meddelar när det är dags. Kategori: Nyhet : Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 tidigast efter fem månader — Folkhälsomyndigheten
Visa hela svaret

När startar vaccineringen?

Vaccinering mot covid-19 inleds den 27 december På regeringen.se använder vi kakor för att löpande förbättra webbplatsen. Du väljer själv om du accepterar kakor. Ja, jag accepterar kakor. I och med att EU-kommissionen har godkänt Pfizer/BioNTechs vaccin kan vaccinet kan börja transporteras till Sverige, och den 27 december kan vaccineringen inledas på äldreboenden.

You might be interested:  När Släpps Nya Passtider Stockholm?

Sverige får 9 750 doser i en första leverans, som kommer att fördelas till landets alla regioner. – I takt med att leveranserna utökas kommer fler och fler att vaccineras. Regeringens och Sveriges Kommuner och Regioners gemensamma mål är att alla över 18 år samt alla under 18 år och som är i riskgrupp ska ha erbjudits vaccin under första halvåret 2021, säger socialminister Lena Hallengren.

– Regionerna är förberedda för att kunna påbörja vaccineringen mot covid-19 snabbt och patientsäkert. Sverige ska ta sitt ansvar för att vaccinera med hög täckningsgrad och vi har ett ambitiöst och gemensamt mål, säger Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

  1. Under nästa vecka (28 december–3 januari) väntas en första större leverans om cirka 80 000 doser.
  2. Därefter väntas leveranser från Pfizer/BioNTech i ungefär samma storleksklass komma varje vecka under januari.
  3. I början av januari väntas även Modernas vaccin godkännas för användning.
  4. Det är viktigt att vaccination mot covid-19 sker efter behov.

Även när vaccinationerna inleds i ökad omfattning kommer personer som bor på äldreboenden och personer med hemtjänst, samt personal som arbetar nära dessa grupper, att vaccineras först. : Vaccinering mot covid-19 inleds den 27 december
Visa hela svaret

Hur bokar man vaccin på Alltid öppet?

Vaccination mot covid-19 – Alla som är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19. Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig mot covid-19. Från och med den 1 september rekommenderas ytterligare en dos vaccin mot covid-19 för vissa grupper av personer som är 18 år eller äldre.
Visa hela svaret

Kan man få Omikron efter tredje dosen?

Vaccinskydd mot omikron 07/02 2022 – Skyddet efter två doser med covid-19 vaccin mot symtomatisk infektion orsakad av omikron- eller delta-varianten avtar över tid. Skyddet avtar snabbare för omikron än för delta. Skyddet mot såväl delta som omikron återställs drygt en vecka efter en första påfyllnadsdos (3:e dosen) och avtar inte lika snabbt som efter bara två doser, enligt data från brittiska UKHSA.

Vaccination med två doser ger fortsatt skydd från att bli så allvarligt sjuk att man behöver vårdas på sjukhus. Två studier från februari 2022, varav en svensk, fann att allvarlighetsgraden vid smitta med omikron inte minskade lika mycket bland ovaccinerade som den gjorde bland vaccinerade. Att drabbas av allvarlig sjukdom vid smitta med omikron är alltså betydligt vanligare bland ovaccinerade än vaccinerade.

You might be interested:  Hur Mycket Kostar En Biljett På Gröna Lund?

Enligt data från UKHSA från den 14 januari 2022, gav en första påfyllnadsdos (dos 3) ytterligare skydd, med upp till 92 procent lägre risk för sjukhusinläggning vid smitta med omikron, jämfört med ovaccinerade. Skyddet efter 10 veckor var 83 procent. Liknande siffror ses från bland annat Sverige, våra nordiska grannländer och USA.

SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England – Technical briefing 34 (assets.publishing.service.gov.uk) SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England – Technical briefing: Update on hospitalisation and vaccine effectiveness for Omicron VOC-21NOV-01 (B.1.1.529) (assets.publishing.service.gov.uk) Risk of severe COVID-19 from the Delta and Omicron variants in relation to vaccination status, sex, age and comorbidities – surveillance results from southern Sweden (medrxiv.org) SARS-CoV-2 Infection and Hospitalization Among Adults Aged ≥18 Years, by Vaccination Status, Before and During SARS-CoV-2 B.1.1.529 (Omicron) Variant Predominance — Los Angeles County, California, November 7, 2021–January 8, 2022 (cdc.gov) Reduced risk of hospitalisation among reported COVID-19 cases infected with the SARS-CoV-2 Omicron BA.1 variant compared with the Delta variant, Norway, December 2021 to January 2022 (eurosurveillance.org) Reduced Risk of Hospitalisation Associated With Infection With SARS-CoV-2 Omicron Relative to Delta: A Danish Cohort Study (papers.ssrn.com) COVID-19 Incidence and Death Rates Among Unvaccinated and Fully Vaccinated Adults with and Without Booster Doses During Periods of Delta and Omicron Variant Emergence — 25 U.S. Jurisdictions, April 4–December 25, 2021 (cdc.gov)

Visa hela svaret

När får man andra dosen av Pfizer?

Vaccination av personer 30 år och yngre som fått en dos av Spikevax – Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer 30 år och yngre som har fått den första vaccindosen med Spikevax erbjuds andra dosen med Comirnaty eller Nuvaxovid. Rekommenderat intervall mellan doserna är 4–7 veckor.
Visa hela svaret

Hur lång tid mellan vaccinationer Pfizer?

Tiden mellan två doser vaccin kan i allmänhet utan risk förlängas men det bör inte gå kortare tid. Folkhälsomyndighetens rekommendation: Comirnaty ( Pfizer /BioNTech): 3-7 veckor.
Visa hela svaret