Hur Söker Man Lägenhet I Stockholm?

Hur Söker Man Lägenhet I Stockholm
Stockholms stad förmedlar lediga hyresrätter via det kommunala bolaget Bostadsförmedlingen. För dig som är student, äldre eller har särskilda behov finns särskilda bostäder. Som bostadssökande söker du själv aktivt bland de annonserade bostäderna på Bostadsförmedlingens webbplats.

 1. Vem som blir erbjuden bostaden baseras på kötid.
 2. Bostadsförmedlingen samarbetar med både privata och kommunala fastighetsägare.
 3. Bostadsförmedlingens webbplats På uppdrag av Stockholms stad handlägger Bostadsförmedlingen ansökningar gällande förtur till bostad inom staden och förmedlar lägenheter till beviljade förturer.

Förtur till bostad inom Stockholms stad, Bostadsförmedlingens webbplats
Visa hela svaret

Är det lätt att få lägenhet i Stockholm?

Kötiden varierar mellan olika områden – Det behövs längre kötid för att få en bostad i innerstaden eller i närförort, jämfört med bostäder längre ut från centrala Stockholm. För att få en bostad i innerstaden fick du i genomsnitt vänta i knappt 18 år 2021.

Bland de kommuner där det går snabbare att få bostad finns exempelvis Upplands Väsby, Nynäshamn, Sigtuna, Södertälje, Österåker och Salem. I dessa kommuner var den genomsnittliga kötiden kortare än 6 år under 2021. Tänk på att genomsnittlig kötid betyder att det både kan gå fortare och ta längre tid. Det kan också vara stora skillnader i kötid mellan bostäder i samma område.

Det beror bland annat på skillnader i hyra, standard och antal rum.
Visa hela svaret

Hur ställer man sig i bostadskö Stockholm?

För att registrera dig hos oss behöver du ha fyllt 18 år och ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer. BankID och Mobilt BankID Logga in med BankID och Mobilt BankID. Freja eID+ Logga in med Freja eID+.
Visa hela svaret

Hur får man snabbt en lägenhet?

Bostadssnabben – bostäder utan kötid Under namnet Bostadssnabben annonserar vi bostäder som av olika skäl behöver snabb hantering för att bli uthyrda i tid. Om du anmäler intresse för en bostad i Bostadssnabben är det inte kötid som gäller utan bostaden hyrs ut till den som först anmäler intresse och som uppfyller godkännandevillkoren.
Visa hela svaret

Hur gör man för att få en lägenhet?

Sök bostad hos privata hyresvärdar – Det går att ha tur och få en lägenhet via en privat hyresvärd. Privata hyresvärdar har ofta en egen webbsida där du kan ställa dig i bostadskö och göra intresseanmälningar. Ju snabbare du gör det desto bättre. Ofta samlar du en poäng per dag från det att du registrerade dig i bostadskön. Här har vi samlat en lång lista över hyresvärdar runt om i Sverige. iStock
Visa hela svaret

Vad krävs för att köpa lägenhet i Stockholm?

För att köpa en etta i centrala Stockholm med 85 procents belåning krävs i dag omkring 500.000 kronor i kontantinsats och minst 46.000 kr i månadslön. Månadskostanden för boendet blir då 13.200 kronor om du har en ränta på 2 procent och amortering på 3 procent.
Visa hela svaret

Hur mycket pengar behöver man för att köpa lägenhet i Stockholm?

När du funderar på att skaffa ett nytt boende är det en bra idé att börja spara pengar. För att köpa en bostad behöver du kunna betala en kontantinsats på minst 15 % av köpeskillingen. För en bostad som kostar 1 000 000 kronor innebär det att du behöver ha sparat ihop 150 000 kronor.
Visa hela svaret

Måste man bo i Stockholm för att stå i bostadskön?

Snabbfakta om Bostadsförmedlingen och bostadskön Bostadsförmedlingen är ett bolag inom Stockholms stad Vi jobbar på uppdrag av Stockholms stads kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också Bostadsförmedlingens styrelse, som består av politiskt nominerade personer.

Vi förmedlar cirka 19 000 bostäder varje år Varje dag får alltså ett 50-tal bostadssökande ett nytt boende genom oss. Under 2021 förmedlade vi 18 954 bostäder. Vi förmedlar bostäder i hela stockholmsregionen Vi förmedlar bostäder inte bara i Stockholms kommun, utan i de flesta kommuner i Stockholmsområdet.

Vi förmedlar bostäder från både kommunala och privata fastighetsägare Stockholms kommunala bostadsbolag lämnar alla sina lediga lägenheter till Bostadsförmedlingen, men vi strävar efter att så många som möjligt av de privata fastighetsägarna också vill göra det.

Under 2021 var cirka hälften av de förmedlade bostäderna från privata fastighetsägare. Vi bygger inga hus och äger inga bostäder Vi påverkar heller inte hur många bostäder som byggs eller var de byggs. Vi förmedlar särskilda bostäder för ungdomar, studenter och seniorer För senior- och ungdomsbostäder finns ålderskrav, och för studentbostäder finns särskilda krav på studieförhållanden.

Alla bostäder förmedlas utifrån kötid. Att få en bostad genom oss tar i genomsnitt drygt 9 år För vissa attraktiva lägenheter krävs en kötid på 20 år eller mer, men varje år förmedlar vi också hundratals bostäder med kötider mellan 0 och 2 år. Den genomsnittliga kötiden 2021 var 9,2 år.13 procent av dem som står i bostadskön söker bostad aktivt Drygt 700 000 personer står i bostadskön, men alla söker inte bostad aktivt.

 1. De flesta av dem som står i kön har redan någon form av ordnat boende, såsom eget förstahandskontrakt, egen bostadsrätt eller egen villa.
 2. För att få en bostad genom oss måste man aktivt söka och anmäla intresse för bostäder Bostadsförmedlingen skickar alltså inte ut några lägenhetserbjudanden, och man köar heller inte för en viss bostadstyp eller för ett visst område.

För att bli godkänd som hyresgäst behöver man uppfylla hyresvärdens villkor Vi hjälper fastighetsägare och bostadssökande att hitta varandra, men det är inte vi, utan hyresvärden som formulerar villkoren för att bli godkänd som hyresgäst. Man behöver inte bo i Stockholm för att stå i bostadskön Den så kallade rikskön infördes 1997.

 1. Sedan dess kan alla oavsett bostadsort ställa sig i bostadskön, förutsatt att man fyllt 18 år och har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.
 2. Ötiden i bostadskön är personlig och kan inte överlåtas Det går inte att överlåta sin kötid eller söka bostad åt någon annan.
 3. Det går heller inte att ställa sitt nyfödda barn i bostadskön.

Den som har starka medicinska eller sociala skäl kan ansöka om att gå före i kön Varje år får Bostadsförmedlingen in drygt 1 000 ansökningar om förtur till bostad, men det är bara en mindre andel som uppfyller kraven för att beviljas förtur. : Snabbfakta om Bostadsförmedlingen och bostadskön
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kostar El I Stockholm?

Hur står man i kö för lägenhet?

Hur gör man för att ställa sig i bostadskö? – Oavsett var eller hur man bor så kan man ställa sig i bostadskö. En del tror att det inte går att stå i bostadskö om man till exempel redan äger en bostadsrätt eller har ett hyreskontrakt, men det stämmer inte.

 • Till exempel kan en ägare av en bostadsrätt i Lund ställa sig i bostadskö för ett förstahandskontrakt i Stockholm.
 • Det finns bostadsköer till fler typer av bostadsalternativ så som lägenheter, studentboenden och seniorboenden.
 • Bostadsköer finns över hela Sverige, men vissa kan vara svåra att hitta och alla köer har olika system.

När man väl har hittat de köer som man vill gå med i så krävs registreringar via olika hemsidor. Till exempel finns det i Stockholms län ungefär 30 stycken olika bostadsköer och i Västra Götaland hittar man runt 25 stycken. Verkar det krångligt? Om man väljer att sköta registreringen på egen hand så kan det vara både jobbigt och tidskrävande.

 • Det ska det inte behöva vara.
 • Dibz är en tjänst som utvecklades för att det ska vara enkelt och smidigt att stå med och samla poäng i de svenska bostadsköerna.
 • På dibz.se finns över 100 svenska bostadsköer samlade på samma ställe.
 • För att använda tjänsten behöver man vara minst 16 år gammal.
 • Allt man behöver göra är att registrera sig och sedan välja vilka områden som är intressanta, sedan sköter dibz registreringen för alla köer man vill att gå med i.

De flesta bostadsköer är gratis att stå med i medan andra kostar pengar, till exempel kostar det 200 kr per år att gå med i Bostadsförmedlingen, En del bostadsköer kräver att man loggar in till exempel var tredje eller var sjätte månad för att behålla sin plats i kön.
Visa hela svaret

Hur ställer man sig i kö för bostad?

Vem kan registrera sig? – Alla som har fyllt 18 år och har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer kan registrera sig. Det spelar ingen roll var du bor eller om du redan har en bostad. Din kötid börjar räknas direkt efter att du registrerat dig. Därefter kan du börja söka och anmäla intresse för bostäder. Registrera dig här
Visa hela svaret

Måste man ha fast jobb för att få lägenhet?

B. Inkomst – Sökande, och eventuell partner, ska ha sådan inkomst av eget arbete, CSN-lån/bidrag för studier, pension, aktivitetsersättning, underhållsstöd/underhållsbidrag, sjukersättning, föräldrapenning, A-kassa eller försörjningsstöd från Kungälvs kommun, som är tillräcklig för att kunna betala hyra.
Visa hela svaret

Kan man ha fest i lägenhet?

Du som hyresgäst har rätt att använda din lägenhet på ett normalt sätt. Du får alltså både ha fest ibland, och spela musik. Men det finns inga tydliga regler för hur ofta man får ha fest eller hur sent man får spela musik.
Visa hela svaret

Är det lätt att få lägenhet?

23 januari 2020 kl 16:47 Nyheter Antalet lediga lägenheter i landet ökar. I höstas stod nästan 9 000 hyresrätter tomma i väntan på ny hyresgäst. Skillnaden mellan stad och land är kraftig – och svårast av alla har Filipstads kommunala bostadsbolag. Närmare 9 000 lägenheter i Sverige står tomma i väntan på ny hyresgäst. De flesta finns på orter där befolkningen minskar. Samtidigt som det råder bostadsbrist i nästan hela landet finns totalt 8 900 tomma lägenheter som är lediga för uthyrning direkt, enligt Statistiska Centralbyrån, SCB.

 • Det är en 40-procentig ökning jämfört med förra mätningen, för två år sedan.
 • De allra flesta tomma lägenheterna finns i kommuner med mindre än 75 000 invånare – oftast betydligt mindre än så (se tabell nedan).
 • Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket, säger att att en delförklaring kan vara befolkningsutvecklingen.

– Totalt sett är det väldigt få lediga lägenheter, men vi har ett tudelat land. De starkaste orterna växer samtidigt som många kommuner har en befolkningsminskning. Det senaste året har invånarantalet minskat i närmare 100 kommuner och det kan bidra till att antalet lediga lägenheter ökar.

 1. Det är en förklaring som stämmer in på Filipstad i nordöstra Värmland.
 2. Just nu har Filipstadsbostäder 95 tomma lägenheter, enligt förvaltaren Björn Carlén.
 3. De flesta finns i Lesjöfors, en gammal bruksort med cirka 700 invånare ett par mil norr om Filipstad.
 4. En typisk utflyttningsort, som under några år fylldes på av asylsökande.

– Det har funnits tomma lägenheter där tidigare, men det stora tappet kom nu i höstas när Migrationsverket drog sig ur Lesjöfors helt. Det finns inga arbetstillfällen i kommunen, så de som kan arbeta flyttar ut och ingen flyttar in. Det är en ond spiral, säger Björn Carlén.

 1. Nu planerar Filipstadsbostäder för rivningar på flera orter.
 2. Att låta hyreshus stå tomma kostar alltför mycket.
 3. Visst känns det tragiskt att behöva riva när man vet vilken bostadsbrist det är i andra delar av Sverige, säger Björn Carlén.
 4. Den förra mätningen av tomma lägenheter 2017 var ett bottennapp och trots ökningen nu är det bara 0,6 procent av landets hyresrätter som är lediga.

För tio år sedan fanns 25 000 lägenheter lediga för uthyrning, 1,7% av lägenhetsbeståndet. I en del kommuner som har försökt bygga bort sin bostadsbristen har det gått trögt med uthyrningen på grund av den höga hyresnivån. Det har bland annat drabbat Vingåkershem i Södermanland.

 1. Vi bor i en priskänslig kommun där vi försöker bygga bostäder med god standard men med lågt pris eftersom även Vingåker har bostadsbrist.
 2. Vi kan se att det är större omflyttningsprocent i nyproduktion, bland annat äldre som blir ensamma och inte har möjlighet att bo kvar, men även yngre som tycker det blir en dyr hyra i längden.

Så ja, vi ser ett problem här, skriver Charlotte Larsson, fastighetsförvaltare på Vingåkershem. I SCB:s statistik kan man dock inte utläsa att nyare lägenheter oftare skulle vara lediga än gamla. Det kan bero på att de senaste årens nyproduktion utgör en för liten andel för att den ska märkas.
Visa hela svaret

Varför får jag ingen lägenhet?

1 oktober 2008 kl 10:15 Uppdaterad 30 januari 2020 kl 13:37 Tips & Råd Inga lediga lägenheter, ingen bostadsförmedling, inga kontakter? Det bästa är att ringa eller mejla värdarna.​ Tyvärr finns ingen magisk metod som garanterat ger dig en hyresbostad. Men det lönar sig ofta att vara enträgen. Att hitta lägenhet har blivit allt svårare. Bostadsbristen sprider sig till fler och fler orter. Nästan hälften av landets kommuner uppger att de har bostadsbrist och ännu fler saknar bostäder i centralorten.

 1. Samtidigt finns bara ett begränsat antal kommunala bostadsförmedlingar i landet.
 2. Hur gör man då för att hitta lägenhet? Hem & Hyra lät Skop fråga 1 000 medlemmar i Hyresgästföreningen hur de hade gjort.
 3. 👍 Följ Hem & Hyra på Facebook så missar du inget 31 procent hade fått sin bostad genom en bostadsförmedling.

Nästan lika många hade själv ringt till hyresvärden och frågat. Det kan låta enklare än det är. Först ska man hitta de olika fastighetsägarna och sedan anmäla sig i deras olika köer, ringa och tjata eller bevaka när de lägger ut lediga lägenheter på internet.
Visa hela svaret

You might be interested:  Att Göra I Örebro När Det Regnar?

Vem har rätt till lägenhet?

Bostäder som skaffas gemensamt – När ett par har skaffat en lägenhet för att använda som gemensam bostad är det den som bäst behöver lägenheten som har rätt att få den efter en separation. Det gäller oavsett vem av samborna som står som hyresgäst på hyresavtalet. Hyresvärden måste godta den hyresgäst som tilldelas lägenheten i bodelningen.
Visa hela svaret

Hur mycket får man låna om man tjänar 30 000?

Hur mycket får jag låna? – 2022-11-08 Exakt hur mycket du får låna baserat på din nuvarande inkomst avgörs av en mängd olika faktorer. Allt ifrån boendeform och kreditvärdighet till eventuella betalningsanmärkningar kan påverka huruvida du får låna pengar samt hur mycket. Med det sagt så kan din inkomst vara en fingervisning på ungefär hur mycket pengar du kan få låna.

För brukar maxbeloppet vara 1 – 2 gånger årsinkomst vilket för dem flesta överstiger beloppsgränsen på 600 000 kronor som alla långivare för privatlån idag har.För är maxbeloppet idag 70 000 kr, huruvida du får låna så pass mycket eller ej avgörs av din inkomst.För är maxbeloppet 5x till 6x gånger den samlade årsinkomsten i hushållet.

Som det går att se så beräknas maxbeloppet lite olika beroende på låneformen. Det är dock framför allt på bolån som det finns en övre gräns där man helt enkelt inte får låna mer än 5x till 6x gånger den samlade årsinkomsten. För snabblån och privatlån finns inte samma form av gräns, utan här har istället långivarna ett maxbelopp de erbjuder till sina kunder.

 • Oavsett om du tjänar 300 000 kr eller 600 000 kr per år så är inte din inkomst det enda som avgör hur mycket pengar du får låna.
 • Fortsätt läsa här nedan för att få reda på hur mycket just du kan låna utifrån din inkomst samt övriga andra ekonomiska förutsättningar.
 • Hur mycket du får låna beror på din inkomst, eventuella skulder och kreditvärdighet.

Kreditgivarna nedan är en mix av långivare som endast kräver 10 000 kr i månadslön medans andra kräver 30 000 kr i månadslön. Hur mycket du får låna får du reda på först när du ansöker då detta är upp till varje enskild kreditgivare. Valet av låneform spelar stor roll för hur mycket pengar du kan tänkas få låna utifrån din inkomst.

 • Detta kommer vi försöka illustrera med ett antal olika exempel som visar på hur mycket man får låna då man har en viss inkomst och har valt en specifik typ av lån.
 • Hur mycket din lön låter dig låna är baserat på antagandet att bankerna låter dig låna 5x gånger din årsinkomst.
 • Det här gäller främst då du vill låna till köp av bostad och är inte applicerbart på exempelvis snabblån och privatlån.

Alla exempel nedan är baserade på inkomst innan skatteavdrag.

Månadslön Årslön låter dig låna
30 000 kr 360 000 kr 1 800 000 kr
35 000 kr 420 000 kr 2 100 000 kr
40 000 kr 480 000 kr 2 400 000 kr
45 000 kr 540 000 kr 2 700 000 kr
50 000 kr 600 000 kr 3 000 000 kr

Det största lånet du kan få som ett privatlån är, Då detta är ett väldigt stort lån så behöver du en mycket stark ekonomi för att bli godkänd för ett sådant lån. Om vi ska ge ett exempel på vad detta lånet kommer kosta i månaden så kan vi använda oss av Konsumenternas lånekalkyl.

Vi utgår enligt följande: Lånebeloppet är 600 000 kr med en nominell ränta om 6% och löptiden är 15 år. Detta lånet kommer att kosta er 6 333 kr i månaden. Exemplet ovan är ett scenario där ni får den bästa räntan, om vi tar samma lån och lika lång avbetalningstid fast med en annan ränta så kommer månadskostnaden ändras med hundratals kronor, även om räntan bara ändras med en procentenhet.

Nedan kan ni se en fullständig tabell med vad ett lån om 600 000 kr kommer att kosta:

Lånebelopp Ränta Löptid Månadskostnad
600 000 kr 6% 15 år 6 333 kr
600 000 kr 7% 15 år 6 833 kr
600 000 kr 8% 15 år 7 333 kr

Om du har en månadslön på mellan 30 000 – 50 000 kr, inte är skuldsatt och inte har så bör du kunna ansöka om vilket snabblån som helst på marknaden. Vill du ansöka om ett privatlån så kan du i regel ansöka om ett belopp som är en till två gånger så stort som din årslön.

Har du exempelvis då en månadslön om 30 000 kronor så kommer du kunna ansöka om ett privatlån mellan 360 000 kr – 720 000 kr. Att teckna ett privatlån på 720 000 kr är idag dock inte möjligt, de långivare som erbjuder störst privatlån har ett maxbelopp om 600 000 kronor. Det går egentligen säga att för alla löner på 20 000 och uppåt kan man ansöka om de flesta snabblånen och privatlånen i Sverige idag.

För bolån är det dock, som vi varit inne på, helt annat. Här finns det dels regler för hur mycket av bostadens värde man får låna till (i dagsläget 85%) och det ställs krav på bland annat handpenning. En riktigt hög lön spelar främst roll för dig som skall teckna ett stort bolån för köp av ny bostad.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar ett lån på 1 miljon?

Fyll i bostadens värde och dra i reglaget för att välja lånebelopp

Bindningstid Din räntesats Hjälp Kostnad för lånet Hjälp
1 år 3.92% 7 488 kr
2 år 4.16% 7 824 kr
3 år 4.13% 7 782 kr
4 år 4.05% 7 670 kr

Visa hela svaret

Hur mycket pengar måste man ha för att köpa lägenhet?

När du ska köpa bostad får du som mest låna 85 procent av bostadens pris. De resterande 15 procenten måste du själv betala i form av en kontantinsats.
Visa hela svaret

Är det svårt att hyra lägenhet i Stockholm?

Det kan vara svårt med att hitta lägenhet varhelst man vill bo i Sverige, men i stora städer kan det vara ännu svårare. Stockholm är Sveriges största stad och det kan vara svårt att hitta en lägenhet. Det kan handla om att priset är för högt eller att lägenheten inte är i ett område man hade önskat bo i.
Visa hela svaret

När är det bäst att köpa lägenhet i Stockholm?

Bästa tiden att köpa ny bostad – När är det läge? En bostadsinvestering är för många av oss den största investeringen vi gör. Därför vill man få bästa möjliga pris på sin drömbostad, så att man i framtiden kan göra en vinst på den. Det är mycket att ta hänsyn till när det kommer till bostadsmarknaden.

Ollar man långsiktigt på marknaden är det allra bäst att köpa under högsäsonger som vår och höst, samt medan räntorna är höga. Höga räntor ger lägre bostadspriser. Räntor är ett helt kapitel i sig, vilket vi inte kommer fördjupa oss i denna artikel. Utan vi koncentrerar oss istället på vilken tid på året som lämpar sig bäst för dig som köpare inför bostadsköpet.

Vilken årstid som är bäst lämpad att investera under beror på vilken typ av bostad du är intresserad av. Hus påverkas exempelvis mycket mer av årstiderna än lägenheter. I regel kan man säga att de bästa fynden kan göras under vintern, medan det är svårare att fynda på våren.
Visa hela svaret

Hur mycket kontantinsats på 3 miljoner?

Bolånetaket – Därför måste du ha en kontantinsats – Anledningen till att du behöver ha en kontantinsats idag när du ska köpa ett hus eller lägenhet beror på det så kallade bolånetaket. Bolånetaket infördes i Sverige år 2010 på grund av att omvärlden uttryckte oro kring att svenska hushåll hade så stora skulder.

Bostadspriserna rusade uppåt, räntorna sjönk som en sten och via omvärldens tryck på svenska politiker satte Finansinspektionen fart vilket utmynnade i ett bolånetak. Bolånetaket Reglerna idag säger att max 85 procent av värdet på det objekt du vill köpa får finansieras med bolån, Resten av köpet, 15 procent, måste du lägga själv.

Det är detta som kallas kontantinsats. Kontantinsatsen kan komma från egna sparade pengar, föräldrar, en rik släkting, en lottovinst eller genom ett lån. Ja du hörde rätt. Det går faktiskt att låna till kontantinsatsen men det är den absolut sista utvägen så det tar vi sist i denna guide.

Räkneexempel: Låt säga att du vill köpa en bostad för en miljon kronor (1 000 000 kronor). Bolånetakets regler säger att du får ta ett bolån på max 85 procent av värdet. Det vill säga 850 000 kronor (1 000 000 x 0,85 = 850 000). Kravet om en kontantinsats på 15 procent innebär att du måste slanta upp 150 000 kronor själv (1 000 000 x 0,15 = 150 000).

Du kan lägga mer i kontantinsats om du vill Bolånetakets regler ställer krav på en minsta kontantinsats, alltså 15 procent, men det finns inget som säger att du inte kan lägga mer än så om du vill och kan. Du kan lägga 20, 25, 30 procentja precis hur mycket du vill.
Visa hela svaret

Är det svårt att hyra lägenhet i Stockholm?

Det kan vara svårt med att hitta lägenhet varhelst man vill bo i Sverige, men i stora städer kan det vara ännu svårare. Stockholm är Sveriges största stad och det kan vara svårt att hitta en lägenhet. Det kan handla om att priset är för högt eller att lägenheten inte är i ett område man hade önskat bo i.
Visa hela svaret

Är det lätt att få lägenhet?

23 januari 2020 kl 16:47 Nyheter Antalet lediga lägenheter i landet ökar. I höstas stod nästan 9 000 hyresrätter tomma i väntan på ny hyresgäst. Skillnaden mellan stad och land är kraftig – och svårast av alla har Filipstads kommunala bostadsbolag. Närmare 9 000 lägenheter i Sverige står tomma i väntan på ny hyresgäst. De flesta finns på orter där befolkningen minskar. Samtidigt som det råder bostadsbrist i nästan hela landet finns totalt 8 900 tomma lägenheter som är lediga för uthyrning direkt, enligt Statistiska Centralbyrån, SCB.

Det är en 40-procentig ökning jämfört med förra mätningen, för två år sedan. De allra flesta tomma lägenheterna finns i kommuner med mindre än 75 000 invånare – oftast betydligt mindre än så (se tabell nedan). Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket, säger att att en delförklaring kan vara befolkningsutvecklingen.

– Totalt sett är det väldigt få lediga lägenheter, men vi har ett tudelat land. De starkaste orterna växer samtidigt som många kommuner har en befolkningsminskning. Det senaste året har invånarantalet minskat i närmare 100 kommuner och det kan bidra till att antalet lediga lägenheter ökar.

Det är en förklaring som stämmer in på Filipstad i nordöstra Värmland. Just nu har Filipstadsbostäder 95 tomma lägenheter, enligt förvaltaren Björn Carlén. De flesta finns i Lesjöfors, en gammal bruksort med cirka 700 invånare ett par mil norr om Filipstad. En typisk utflyttningsort, som under några år fylldes på av asylsökande.

– Det har funnits tomma lägenheter där tidigare, men det stora tappet kom nu i höstas när Migrationsverket drog sig ur Lesjöfors helt. Det finns inga arbetstillfällen i kommunen, så de som kan arbeta flyttar ut och ingen flyttar in. Det är en ond spiral, säger Björn Carlén.

 1. Nu planerar Filipstadsbostäder för rivningar på flera orter.
 2. Att låta hyreshus stå tomma kostar alltför mycket.
 3. Visst känns det tragiskt att behöva riva när man vet vilken bostadsbrist det är i andra delar av Sverige, säger Björn Carlén.
 4. Den förra mätningen av tomma lägenheter 2017 var ett bottennapp och trots ökningen nu är det bara 0,6 procent av landets hyresrätter som är lediga.

För tio år sedan fanns 25 000 lägenheter lediga för uthyrning, 1,7% av lägenhetsbeståndet. I en del kommuner som har försökt bygga bort sin bostadsbristen har det gått trögt med uthyrningen på grund av den höga hyresnivån. Det har bland annat drabbat Vingåkershem i Södermanland.

– Vi bor i en priskänslig kommun där vi försöker bygga bostäder med god standard men med lågt pris eftersom även Vingåker har bostadsbrist. Vi kan se att det är större omflyttningsprocent i nyproduktion, bland annat äldre som blir ensamma och inte har möjlighet att bo kvar, men även yngre som tycker det blir en dyr hyra i längden.

Så ja, vi ser ett problem här, skriver Charlotte Larsson, fastighetsförvaltare på Vingåkershem. I SCB:s statistik kan man dock inte utläsa att nyare lägenheter oftare skulle vara lediga än gamla. Det kan bero på att de senaste årens nyproduktion utgör en för liten andel för att den ska märkas.
Visa hela svaret

När är det bäst att köpa lägenhet i Stockholm?

Bästa tiden att köpa ny bostad – När är det läge? En bostadsinvestering är för många av oss den största investeringen vi gör. Därför vill man få bästa möjliga pris på sin drömbostad, så att man i framtiden kan göra en vinst på den. Det är mycket att ta hänsyn till när det kommer till bostadsmarknaden.

 1. Ollar man långsiktigt på marknaden är det allra bäst att köpa under högsäsonger som vår och höst, samt medan räntorna är höga.
 2. Höga räntor ger lägre bostadspriser.
 3. Räntor är ett helt kapitel i sig, vilket vi inte kommer fördjupa oss i denna artikel.
 4. Utan vi koncentrerar oss istället på vilken tid på året som lämpar sig bäst för dig som köpare inför bostadsköpet.

Vilken årstid som är bäst lämpad att investera under beror på vilken typ av bostad du är intresserad av. Hus påverkas exempelvis mycket mer av årstiderna än lägenheter. I regel kan man säga att de bästa fynden kan göras under vintern, medan det är svårare att fynda på våren.
Visa hela svaret