Hur Många Somalier Bor I Göteborg?

Hur Många Somalier Bor I Göteborg
Sommarserie: Världens stad Publicerat tisdag 2 augusti 2016 kl 14.02 För 25 sen bodde knappt några somalier alls i Göteborg. Idag är gruppen från det krigs- och terrorhärjade landet på Afrikas horn en av stadens största invandrargrupper. Enligt Adan Mohamed, ordförande i Somalia och Sverige Vänskapsförening, finns idag kanske 12 000 somalier i och kring Göteborg.

 1. Det har på senare tid kommit väldigt många ensamkommande, förklarar Adan.
 2. Själv kom han i spåren av det somaliska inbördeskrigets inledning.
 3. Det var 1994 jag kom till Göteborg.
 4. Då var det få somalier här.
 5. Jag hade tänkt att åka tillbaka men kriget drog ut på tiden.
 6. Idag när det är möjligt att återvända till Mogadishu skulle jag vilja men jag får inte med mig barnen.

De känner sig hemma här i Göteborg, där de bott nästan hela sina liv, säger Mohamed. Han arbetar som studiehandledare för andra somalier i Göteborg, Det är viktigt att sådana som jag, somalier som varit i Sverige länge, anställs för att hjälpa och vägleda nyanlända landsmän.

Adan säger att det finns stora problem i den somaliska gruppen, bland annat hög arbetslöshet och dåliga skolresultat. –Många föräldrar engagerar sig inte tillräckligt i kontakten med skolan. I Somalia var det läraren som hade ett större ansvar, här i Sverige är det annorlunda och det krävs dialog mellan familjer och skola, säger Adan.

Att informera om svenska förhållanden är en huvuduppgift för Vänskapsföreningen som Adan är ordförande för. –Det skulle behöva satsas mycket mer från Göteborgs stads sida, t ex på skolan i Bergsjön. Fler behöriga lärare och fler anställda från de etniska grupperna, säger Adan.
Visa hela svaret

Var bor det flest somalier i Sverige?

Stadsdelen Biskopsgården i Göteborg har en hög andel invånare från Somalia. Stadsdelen Rinkeby i Stockholms kommun har en hög andel invånare från Somalia. År 2011 var den största gruppen utrikes födda i Rinkeby somalier.
Visa hela svaret

Hur många invandrare bor i Göteborg?

Förklaring För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år.

 1. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister.
 2. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
 3. Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
 4. Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen.

Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.

Utrikesfödda kvinnor och män 2021-12-31
Kommun/Region Antal utrikesfödda Befolkning Andel utrikesfödda (%)
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Ale 2 793 2 870 15 737 16 411 17,7 17,5
Alingsås 2 585 2 452 21 101 20 752 12,3 11,8
Bengtsfors 883 917 4 589 4 820 19,2 19,0
Bollebygd 523 502 4 760 4 874 11,0 10,3
Borås 13 821 13 667 56 834 57 257 24,3 23,9
Dals-Ed 342 384 2 271 2 485 15,1 15,5
Essunga 283 271 2 829 2 869 10,0 9,4
Falköping 2 488 2 586 16 513 16 757 15,1 15,4
Färgelanda 382 392 3 169 3 407 12,1 11,5
Grästorp 240 207 2 841 2 889 8,4 7,2
Gullspång 463 445 2 552 2 654 18,1 16,8
Göteborg 80 763 85 296 292 356 295 193 27,6 28,9
Götene 768 780 6 493 6 770 11,8 11,5
Herrljunga 567 593 4 650 4 851 12,2 12,2
Hjo 411 399 4 615 4 618 8,9 8,6
Härryda 2 474 2 445 19 328 19 678 12,8 12,4
Karlsborg 321 304 3 409 3 556 9,4 8,5
Kungälv 2 718 2 649 24 134 24 137 11,3 11,0
Lerum 2 367 2 489 21 581 21 818 11,0 11,4
Lidköping 2 250 2 221 20 116 20 344 11,2 10,9
Lilla Edet 1 272 1 358 6 969 7 540 18,3 18,0
Lysekil 977 982 7 085 7 181 13,8 13,7
Mariestad 1 477 1 507 12 239 12 484 12,1 12,1
Mark 2 424 2 330 17 406 17 795 13,9 13,1
Mellerud 814 884 4 431 4 837 18,4 18,3
Munkedal 645 649 5 100 5 488 12,6 11,8
Mölndal 6 684 6 462 34 836 35 107 19,2 18,4
Orust 684 694 7 554 7 791 9,1 8,9
Partille 3 900 4 070 19 538 19 991 20,0 20,4
Skara 1 509 1 588 9 294 9 438 16,2 16,8
Skövde 4 753 4 503 28 133 28 883 16,9 15,6
Sotenäs 454 485 4 458 4 667 10,2 10,4
Stenungsund 1 628 1 578 13 703 13 853 11,9 11,4
Strömstad 1 768 1 855 6 515 6 762 27,1 27,4
Svenljunga 884 836 5 276 5 588 16,8 15,0
Tanum 831 762 6 341 6 624 13,1 11,5
Tibro 890 945 5 537 5 744 16,1 16,5
Tidaholm 717 710 6 329 6 496 11,3 10,9
Tjörn 771 741 8 019 8 293 9,6 8,9
Tranemo 1 007 1 016 5 738 6 199 17,5 16,4
Trollhättan 6 558 6 613 29 274 29 880 22,4 22,1
Töreboda 636 668 4 450 4 757 14,3 14,0
Uddevalla 4 920 5 177 28 492 28 630 17,3 18,1
Ulricehamn 1 627 1 749 12 185 12 713 13,4 13,8
Vara 917 976 7 848 8 314 11,7 11,7
Vårgårda 809 902 5 956 6 224 13,6 14,5
Vänersborg 3 057 3 156 19 704 19 932 15,5 15,8
Åmål 973 995 6 101 6 217 15,9 16,0
Öckerö 476 437 6 446 6 456 7,4 6,8
Västra Götalands län 171 504 176 497 864 835 880 024 19,8 20,1
Riket 1 038 105 1 052 398 5 191 619 5 260 707 20,0 20,0
Källa: Statistiska centralbyrån
You might be interested:  Var I Stockholm Är Sd Störst?

Visa hela svaret

Hur många procent somalier bor i Sverige?

De som bor i Sverige men är födda i Somalia, eller har somaliska föräldrar, är cirka 110 000 personer. Det är drygt en procent av Sveriges befolkning.
Visa hela svaret

Hur många somalier har kommit till Sverige?

den 24 maj Interpellation 2004/05:665 av Alice Åström (v) till statsrådet Barbro Holmberg om somaliska flyktingar och situationen i Somalia Somalia är ett krigssargat och laglöst land. Man saknar en centralregering sedan 14 år tillbaka. En exilregering befinner sig i Kenya, men den består av f.d.

 • Krigsherrar helt utan demokratisk tradition.
 • Flertalet av dessa är ledare för olika klaner som lett det blodiga inbördeskriget.
 • Det har också förekommit konflikter i denna exilregering, konflikter som även gått till handgripligheter.
 • Situationen i Somalia karakteriseras av fortsatt laglöshet och ett ständigt pågående inbördeskrig.

Krig pågår just nu i flera regioner med hundratals dödsoffer. Människor är på flykt. I andra delar är läget spänt med risk för nya krigsutbrott. Situationen i Somalia har lett till att FN i UNHCR Position on the Return of Rejected Asylum-seekers to Somalia rekommenderar att inget land skickar tillbaka flyktingar till Somalia @ framför allt inte till de södra delarna av landet varifrån majoriteten av flyktingströmmen kommer.

I Sverige finns ca 2 700 somaliska flyktingar. De flesta av dem har fått avslag på sin asylsökning, medan en mindre grupp har fått tillfälliga uppehållstillstånd, på grund av humanitära skäl. I dag får man inte dessa uppehållstillstånd förlängda. Oron hos de asylsökande är i dag mycket stor. I Somalia råder ett klansystem.

De stora och mäktiga klanerna har all makt. Små och obetydliga klaner har utplånats eller är på flykt. Migrationsverket och Utlänningsnämnden har i flera fall hänvisat till att klanerna ska ge beskydd till de avvisade flyktingarna. Man hänvisar i många fall till att huvudklaner med maktposition ska beskydda mindre, maktlösa klaner.

 • I många fall har den asylsökande inte ens hört talas om den klan man hänvisar till.
 • Är det verkligen rimligt att man hänvisar till beskydd av klaner ledda av krigsherrar och stridande parter i konflikten? Är det möjligt att hävda att flyktingar kan få skydd av huvudklaner när man i landet praktiskt taget utplånat de mindre klanerna eller drivit dem på flykten? Migrationsverket använder sig vidare av språkanalyser för att fastställa från vilken del av landet de somaliska flyktingarna kommer.

Att fastställa en människas ursprung och grupptillhörighet förefaller mig vara en extremt otillförlitlig metod. Man kan förställa och förvränga sin dialekt i hopp om att bli återsänd till en del av landet där det är relativt trygg, men det kan vidare finnas många olika anledningar till att man har en blandad dialekt, till exempel att en av föräldrarna har kommit från en annan region.

Utifrån dessa och en rad andra frågor finns det anledning att ifrågasätta såväl språkexperters kompetens som språktestens giltighet. Migrationsverket har nu också börjat planera för ett återvändandeprojekt för de somaliska flyktingarna. Detta har ökat på oron hos de somaliska flyktingarna i Sverige. Man får avslag på sina ansökningar och de tillfälliga uppehållstillstånden förlängs inte därför att planeringen av ett återvändandeprojekt är under planering.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till migrationsminister Barbro Holmberg:

Avser statsrådet att lösa frågan när det gäller mottagande part i Somalia, exempelvis förekomsten av regering, innan asylsökande somalier avvisas till Somalia?Avser statsrådet att lösa frågan om tillfredsställande garantier för de asylsökandes säkerhet innan asylsökande somalier avvisas till Somalia?Avser statsrådet att, i stället för att hänvisa till klaner som antingen är okända för de asylsökande eller utgör stridande part i en konflikt, lösa frågan om lämplig, säker, tillförlitlig och ansvarsfull motpart i ett återvändandeprojekt, innan asylsökande avvisas till Somalia?Avser statsrådet inför avvisningar av asylsökande Somalier att beakta vad som sägs i UNHCR:s rekommendationer i Position on the Return of Rejected Asylum-seekers to Somalia ?

Interpellationen är besvarad
Visa hela svaret

Hur mycket får en invandrare i bidrag per månad?

Hur mycket får jag i bostadsersättning? – Du får bostadsersättning om du betalar mer 1 800 kronor i månaden för din bostad. Du kan få högst 3 900 kronor per månad. Exempel: Din bostad kostar 4 000 kronor i månaden. Du får 2 200 kronor i månaden i bostadsersättning( 4 000 – 1 800 = 2 200)
Visa hela svaret

Hur länge lever somalier?

Statistik – Somalias demografi Somalias ålderspyramid år 2020 Befolkning12 094 640 (2021 est.)Befolkningsförändring2,35 % (2021 est.)38,25 födslar/1 000 invånare (2021 est.)11,82 dödsfall/1 000 invånare (2021 est.)Förväntad levnadslängd55,32 år (2021 est.)5,41 barn/kvinna (2021 est.)88,03 dödsfall/1 000 levande födslar (2021 est.)Migrationsnetto-2,98 migranter/1 000 invånare (2021 est.)Åldersfördelning0–14 år42,38 % (2020 est.)15–64 år55,35 % (2020 est.)KönsfördelningEtnicitetSpråkKälla: (2022) Somalia demografi beskriver befolkningssammansättningen i förbundsrepubliken Somalia i,
Visa hela svaret

Vilka är de största invandrargrupperna i Sverige?

Invandring efter födelseland – Den största invandrargruppen har under stora delar av 2000-talet varit återinvandrade personer födda i Sverige. Under perioden 2014–2018 var Syrien det vanligaste födelselandet bland invandrarna. Tabell
Visa hela svaret

Hur många somalier bor i Malmö?

Malmö har ungefär 300 000 invånare av vilka 31 procent är födda utomlands. År 2011 fanns 1551 somaliafödda individer i Malmö av vilka 77 procent var bosatta i tre stadsdelar. Hälften av somalierna i Malmö har kommit till Sverige efter 2005.
Visa hela svaret

Vilket land har flest somalier?

Kenya – Kenya är värdland för det största antalet somalier med 313 000 i april 2017. De flesta bor i Dadaab-flyktingkomplexet beläget i distriktet Garissa nära gränsen till Somalia. Vissa av komplexets inbyggare har bott där i mer än 20 år och vissa har aldrig satt sin fot i Somalia.
Visa hela svaret

Hur många barn skaffar somalier?

Inga stora skillnader i medelåldern för föderskor – Fertiliteten kan också granskas utgående från föderskornas medelålder. Denna siffra berättar den genomsnittliga åldern för föderskorna ett visst år. Då samtliga föderskor granskas var skillnaden i medelålder under åren 2007–2011 liten: medelvärdet för kvinnor med finsk bakgrund var 30,1 år och för dem med utländsk bakgrund 30,0 år.

På årsnivå har skillnaden varit 0–0,3 år, dvs. skillnaden kan beräknas i månader. Medelåldern för föderskor som kommer från exempelbakgrundsländerna skiljer sig bara något från de finländska kvinnornas. Siffrorna för bakgrundsländerna Thailand, Ryssland och Somalia har beräknats som ett medelvärde för åren 2007–2011.

You might be interested:  När Töms Brevlådorna I Lund?

Den lägsta medelåldern, 29,4 år, hade kvinnor med somalisk bakgrund. Medelåldern för föderskor med rysk bakgrund var 30,2 år, vilket var närmast medelåldern för kvinnor med finsk bakgrund, 30,1 år. Medelåldern för föderskor med thailändsk bakgrund var ännu högre, 30,9 år.

 1. Medelåldern för förstföderskor var däremot 28,2 år för kvinnor med finsk bakgrund och 28,0 år för kvinnor med utländsk bakgrund (medelvärde 2007–2011).
 2. Skillnaden i förstföderskornas medelålder mellan dessa grupper är också mycket liten.
 3. Medelåldern för förstföderskor med somalisk bakgrund var 24,3 år, för dem med rysk bakgrund 27,9 år och för dem med thailändsk bakgrund 30,0 år.

Skillnaden mellan kvinnor med somalisk bakgrund och finsk bakgrund var alltså under denna tid nästan fyra år.
Visa hela svaret

Hur många somalier bor i Rinkeby?

Demografi – Folkmängden uppgår till 16 154 år 2017 och andelen invånare som är utrikes födda är cirka 61,1 procent respektive cirka 91,3 procent med utländsk bakgrund, De två vanligaste födelsekontinenterna för personer med utländsk bakgrund år 2017 var Afrika (46,3 procent) följt av Asien (35,2 procent). År 2011 var den största gruppen utrikes födda i Rinkeby somalier,
Visa hela svaret

Hur många procent av somalierna jobbar?

Bara drygt en femtedel av somalierna i Sverige är sysselsatta – 28 procent av männen och 18 procent av kvinnorna har jobb.
Visa hela svaret

Hur många somalier bor i Finland?

Statistik för åren 1990–2021.

År Födda i Somalia Somaliska medborgare Somalisk- talande
1990 51 44 0
1991 1 389 1 505 1 538
1992 1 693 1 882 1 913
1993 2 551 2 883 2 912
1994 2 988 3 538 3 566
1995 3 229 4 044 4 057
1996 3 451 4 555 4 558
1997 3 838 5 238 5 266
1998 4 138 5 371 5 910
1999 4 189 4 410 6 251
2000 4 149 4 190 6 454
2001 4 348 4 355 6 920
2002 4 554 4 537 7 332
2003 4 700 4 642 7 777
2004 4 771 4 689 8 096
2005 5 060 4 704 8 593
2006 5 261 4 623 8 990
2007 5 802 4 852 9 810
2008 6 352 4 919 10 647
2009 7 110 5 570 11 681
2010 8 073 6 593 12 985
2011 8 767 7 421 14 045
2012 9 079 7 468 14 769
2013 9 618 7 465 15 789
2014 10 054 7 381 16 721
2015 10 570 7 261 17 871
2016 11 102 7 018 19 059
2017 11 437 6 677 20 007
2018 11 797 6 448 20 944
2019 12 110 6 444 21 920
2020 12 387 6 460 22 794
2021 12 712 6 581 23 656

Antalet somaliska modersmålstalare bosatta i Republiken Finland, 1990-2015. Somalier är en av de största etniska minoriteterna i Finland och den överlägset största gruppen av människor av utomeuropeiskt ursprung. Under 2009 bodde 5570 somaliska medborgare i Finland, men lika många kan ha fått finländskt medborgarskap.
Visa hela svaret

Hur många somalier är självförsörjande i Sverige?

Bara var femte somalier har jobb i Sverige Siffrorna framgår av en rapport till Framtidskommissionen med underrubriken Har Sverige något att lära? -Den viktigaste slutsatsen är att vi kan lära av andra länder att bli bättre, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Det finns flera förklaringar till varför somalier i USA, Storbritannien och Kanada har högre sysselsättningsgrad än i Sverige. De länderna har mindre andel nyanlända.80 procent av de drygt 37.000 somalier som finns i Sverige har kommit efter 2000. Andelen högutbildade är större i de länderna.70 procent av somalierna i Sverige har bara förgymnasial eller okänd utbildning.

Fler enkla jobb Andra faktorer är språket, flera somalier kan redan engelska när de kommer till de länderna. Tillgången till “enkla jobb” är större och trösklarna till arbetsmarknaden är lägre. Det är också något enklare att starta företag i till exempel USA.

 1. I rapporten föreslås att kommuner och arbetsförmedlingen ger en större roll åt somaliska serviceorganisationer i arbetet med att hjälpa somaliska invandrare.
 2. Ommuner föreslås också att inrätta lokala “basarer” med många små affärslokaler nära invandrartäta bostadsområden.
 3. Jättebra förslag” Men Erik Ullenhag vill vara försiktig med att låta somaliska föreningar ta över för mycket.

-Som komplement tror jag att det är jättebra. Men jag är mer tveksam till att helt överlåta integrationen till etniska grupper. Det kan stjälpa mer än hjälpa. Awes Ahmed Osman, själv somalisk flykting och nu samhällsvägledare för somalier i Hallstahammar och Nyköping, tycker att rapportens idéer är bra.

Det är ett jättebra förslag att låta somaliska organisationer sköta informationen om hur det svenska samhället fungerar. * Enligt officiella siffror finns det 37.800 somalier i Sverige.21 procent av dem (16-64 år) har arbete. * I USA finns det 82.500 somalier.54 procent av dem har arbete. * I Kanada finns det 37.800 somalier.46 procent av dem har arbete.

* Andelen somalier som är företagare är i Sverige 0,5 procent. I USA är siffran 5,1 procent och i Kanada 5,3 procent. * Bland förklaringarna nämns att andelen nyanlända är mycket större i Sverige. Tillgången till enkla jobb är större i USA och Kanada. Trösklarna till arbetsmarknaden är lägre och utbildningsnivån bland somalierna där är högre.
Visa hela svaret

Får invandrare gratis körkort i Sverige?

Hur Många Somalier Bor I Göteborg De främlingsfientliga alternativa mediebloggarna Samhällsnytt, Fria tider och Nya Tider har orsakat ett drev mot Studieförbundet Vuxenskolan. De tre nyhetsförmedlarna spred myten om “gratis körkortsutbildning” för invandrare. Artiklarna gör lögn till sanning då det framställs som om att invandrare får körkort utan att betala och att skattebetalarna står för notan. Hur Många Somalier Bor I Göteborg Skärmdump från Samhällsnytts Facebooksida 200205. P4 Gotland rapporterade 27 januari 2020 om ett integrationsprojekt initierat av en integrationshandläggare på Region Gotland och genomfördes av volontärer hos Röda Korset och Studieförbundet Vuxenskolan. Hur Många Somalier Bor I Göteborg Skärmdump från Samhällsnytts kommentarsfält 200205. Det som inte framkommer i de alternativa mediebloggarnas artiklar är att det är privatpersoner som ställer upp frivilligt, helt utan ersättning. Vad Samhällsnytt, Fria tider och Nya Tider påstår är att skattebetalarna bekostar invandrares körkort. Hur Många Somalier Bor I Göteborg Skärmdump från Samhällsnytts kommentarsfält 200205. Deras “sanning” har orsakat drev, privatpersoner kontaktar Studieförbundet Vuxenskolan med arga mail och telefonsamtal. På Samhällsnytts olika plattformar är debatten såväl het som orimlig. Publicerade “skandal-artiklar” är utformade så att läsare ska få uppfattningen att integrationsprojektet innebär att svenska skattekronor betalar invandrares körkort. Hur Många Somalier Bor I Göteborg Skärmdump från Samhällsnytts kommentarsfält 200205. Region Gotland har 4 februari 2020 gått ut med en dementi till följd av de felaktiga uppgifterna som florerat i alternativ nyhetsmedia och sociala medier. Det här projektet ger inte bort gratis körkort.

You might be interested:  När Får 18 Åringar Vaccin Stockholm?

Det är personer som får hjälp med att förstå språket i körkortsteorin. Det är personer som får hjälp med övningskörning. Volontärerna som hjälper till är frivilliga, utan ersättning. Främlingsfientlig alternativmedia skriver sina nyhetsrapporteringar i ett syfte, nämligen att förstärka känslan av “vi och dom”, där “vi” anses få stå tillbaka för “dom andra” som får allt.

Det spelar ingen roll för dem om vad de förmedlar är sant eller ej. P4 Gotlands nyhetsrapportering från 27 januari 2020
Visa hela svaret

Vem betalar hyran för nyanlända?

Bosättningslagen – Enligt bosättningslagen från 1 mars 2016 är alla kommuner i Sverige skyldiga att ta emot och ordna bostad åt nyanlända som anvisas till kommunen av Migrationsverket. Stockholms stad har valt att tillhandahålla tillfälliga bostäder med korttidskontrakt och utan besittningsrätt, så kallade genomgångsbostäder.

 • Som hyresgäst betalar den nyanlände själv sin hyra.
 • Målet är att personerna själva ska hitta en egen mer varaktig bostad.
 • Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på arbetsmarknadsläget i kommunen, befolkningsstorleken, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Stockholms stad ska ta emot och tillhandahålla bostad åt 664 nyanlända under 2022. Alla har fått uppehållstillstånd i Sverige av asylskäl och anvisats till Stockholm av Migrationsverket. Personerna anvisas till staden löpande under året. Under 2020-2021 anvisades 1 451 nyanlända till staden.
Visa hela svaret

Hur mycket pengar får ukrainska flyktingar?

Ekonomi, ersättningar för mottagande av flyktingar från Ukraina Migrationsverket har i slutet av augusti betatalat ut tillfälligt stöd till kommunerna med anledning av kriget i Ukraina uppgående till totalt 500 mnkr. SKR:s bedömning är att bidraget klassificeras som ett generellt statsbidrag och intäktsförs med en jämn fördelning från och med juni 2022 till och med december 2023.

Bidraget redovisas utifrån RKR R2 Intäkter. Eftersom det i beslutet inte finns några villkor kopplat till bidraget (inget återbetalningskrav) är SKR:s bedömning att det i externredovisningen klassificeras som ett generellt bidrag. I beslutet anges en restriktion om att bidraget får användas under 2022 och 2023.

Det anges dock inte hur mycket som avser respektive period. SKR:s bedömning är att bidraget intäktsredovisas med en jämn fördelning från och med juni 2022 till och med december 2023. I vårändringsbudgeten beslutades det om stöd till kommunerna med anledning av kriget i Ukraina om 500 miljoner kronor.
Visa hela svaret

Är det säkert att åka till Somalia?

Totalt 18 träffar. –

Ny ambassadör till Sverige Somalias nye ambassadör Mohamed Hassan Abdi, överlämnade torsdagen den 3 februari 2022 sina kreditivbrev till H.M. Konungen. Överlämnandet skedde via ett särskilt arrangemang ordnat av Utrikesdepartementets protokollenhet. Kreditivbrev är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att kreditivbreven nu är överlämnade till Sveriges statschef kan ambassadören fullt ut representera sitt land i Sverige. Ny ambassadör i Somalia Regeringen har idag utsett Per Lindgärde till ambassadör i Mogadishu. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Somalia Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Somalia samt en länk till rapporten i sin helhet. Ny ambassadör i Somalia Regeringen har utsett Staffan Tillander till ambassadör i Mogadishu. Somalia – avrådan Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Somalia, med undantag från staden Hargeysa i Somaliland, där Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor. UD uppmanar svenskar som befinner sig i områden där UD avråder från alla resor att lämna landet. Avrådan gäller tills vidare. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Somalia 2018-2022 Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i de nya internationella överenskommelser som det internationella samfundet enades om under 2015, Agenda 2030, Addis Abeba Action Agenda och klimatavtalet från Paris. Ny ambassadör i Somalia Regeringen har utsett ministerrådet Andreas von Uexküll till ambassadör i Mogadishu. Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta), Prop.2016/17:177 Regeringen föreslår att riksdagen medger att regeringen under högst tre månader 2017 ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 135 personer till förfogande för deltagande i EU:s marina operation (Atalanta), under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. Operationen kommer särskilt att skydda FN:s världslivsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar, som har central betydelse för Somalias befolkning. Nya ambassadörer från Bulgarien, Saudiarabien, Somalia och Finland Fyra ambassadörer överlämnade torsdagen den 12 januari 2017 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.

Visa hela svaret

Vad äter man i Somalia?

Kött och kyckling dominerar – Det som utmärker det somaliska köket är kryddorna. Somalier arbetar ofta med många olika smaker – och många olika ingredienser i en och samma rätt. Kött och kyckling dominerar men det är också vanligt med potatis och sötpotatis i grytorna. Sugo suqaar är en somalisk gryta som kan ätas med pasta. Foto: Khadijas Kitchen Sugo suqaar. Foto: Khadijas Kitchen
Visa hela svaret

Hur många barn dör i Somalia?

Med begreppet levande födda menar man barn som visar livstecken vid födseln. Mer än 90 procent av barn som dör innan de fyller 18 år dör innan de fyller fem år. Barn i åldergruppen 0-5 år är extremt sårbara. Antalet barn som växer upp och blir äldre än fem år berättar mycket om hur väl samhället fungerar som en helhet (socialt, ekonomiskt, hälsomässigt och miljömässigt).
Visa hela svaret

Vilket land har flest somalier?

Kenya – Kenya är värdland för det största antalet somalier med 313 000 i april 2017. De flesta bor i Dadaab-flyktingkomplexet beläget i distriktet Garissa nära gränsen till Somalia. Vissa av komplexets inbyggare har bott där i mer än 20 år och vissa har aldrig satt sin fot i Somalia.
Visa hela svaret