Hur Många Procent Skatt Betalar Man I Göteborg?

Hur Många Procent Skatt Betalar Man I Göteborg
Regionskatt – Förutom kommunalskatt betalar du även regionskatt till Västra Götalandsregionen för år 2022 med 11,48 procent. Det innebär att 11 kronor och 48 öre av varje intjänad hundralapp går till Västra Götalandsregionen.
Visa hela svaret

Vad går skatten till Göteborg?

Din nettolön i Göteborg – I Göteborg får du behålla 27 973 kr av 37 000 kr i lön efter skatt, din arbetsgivare betalar även en arbetsgivaravgift på 11 625 kr. Av din lön går 42% till staten i form av skatter och avgifter. Utöver detta brukar många arbetsgivare även sätta undan några procent av lönen till tjänstepension, samt eventuella försäkringar.
Visa hela svaret

Hur mycket skatt betalar man i Västra Götaland?

Västra Götalands län omfattar 23 800 kvadratkilometer landyta och har 1 744 859 invånare. Värdet för skattesats är nära genomsnittet med 32,85 procent (2023). Byt län Visa alla nyckeltal för detta län Byt nyckeltal Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till länet och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund. Länets webbplats
Visa hela svaret

Vilka kommuner har skattetabell 35?

Genomsnittlig total kommunal skattesats 2019-2022 –

Skatt 2019 2020 2021 2022
Total kommunal skattesats 32,19 32,28 32,27 32,24

Lägst skatt får invånarna i Österåkers kommun (28,98), Solna kommun (29,20) samt Täby kommun (29,63). – Högst skatt får invånarna i Dorotea kommun (35,15 %), Bräcke kommun (35,09 %) och Vindelns kommun (34,95 %).
Visa hela svaret

Vilken kommun har högst skatt i Sverige?

Senast uppdaterad: 2022-12-16 Publicerad: 2022-12-16 I kommunalskatten ingår både skatt till kommunen och skatt till landstinget. Under 1960- och 1970-talen ökade kommunalskatten kraftigt.2023 uppgår medelskattesatsen i landet till 32,23 procent, en sänkning med 0,01 procentenheter jämfört med 2022.

 1. Den genomsnittliga kommunalskattesatsen, exklusive begravningsavgift, uppgår 2023 till 32,23 procent.
 2. Detta är mer än en fördubbling jämfört med 1960 då kommunalskatten i genomsnitt låg på 14,63 procent.
 3. Framförallt gjordes höjningarna under 1960- och 1970-talen, men tendensen med stigande skattesatser har hållit i sig även under senare år.

I genomsnitt är kommunalskatten idag 1,9 procentenheter högre än den var år 2000. Förutom skatt till kommunen och landstinget inbegrep kommunalskatten tidigare även en skatt till kyrkan. I och med att kyrkan i princip helt skildes från staten år 2000 ingår dock sedan dess inte längre någon kyrkoskatt i kommunalskatten.

 • I stället betalas en avgift av dem som tillhör Svenska kyrkan.
 • Begravningsavgiften är dock fortfarande obligatorisk.
 • Tidigare varierande den från församling till församling, men från och med år 2017 är den enhetlig för hela landet med undantag för Stockholm och Tranås.
 • Notera att begravningsavgiften inte inkluderas i medelskattesatsen i diagrammet ovan, men finns med i diagrammet som redovisar kommunalskattens komponenter.

Kommunalskatten varierar ganska kraftigt från kommun till kommun. Högst är den i Dorotea där den 2023 uppgår till 35,15 procent. Lägst är den i Österåker: 28,98 procent. Läs mer i vår regionala statistik eller se karta nedan. En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.
Visa hela svaret

När betalar man 20 procent i skatt?

När ska man betala statlig inkomstskatt och hur hög är den? Inkomstår 2022 För inkomståret 2022 finns det endast en skiktgräns och den är 540 700 kronor. På inkomster över denna gräns betalar du statlig inkomstskatt med 20 procent. Skiktgränsen gäller den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort.

För att underlätta beräkningen av hur stora inkomster du kan ha innan den statliga inkomstskatten tas ut, kan du utgå från den så kallade brytpunkten. Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt före grundavdraget. Det finns två brytpunkter. En för dig som inte har fyllt 65 år vid årets ingång och en för dig som är 65 år vid årets ingång.

Du som inte har fyllt 65 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 554 900 kronor (540 700 + 14 200) innan den statliga inkomstskatten börjar tas ut. Du som har fyllt 65 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 618 700 kronor (540 700 + 78 000).

Innan den statliga inkomstskatten tas ut. Att du som har fyllt 65 år vid årets ingång har högre brytpunkter beror på att grundavdraget är högre. Inkomstår 2021 För inkomståret 2021 finns en skiktgräns. Skiktgränsen är 523 200 kronor. På inkomster över denna gräns betalar du statlig inkomstskatt med 20 procent.

Skiktgränsen gäller den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort. För att underlätta beräkningen av hur stora inkomster du kan ha innan den statliga inkomstskatten tas ut, kan du utgå från den så kallade brytpunkten.

 • Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt före grundavdraget.
 • Det finns det två brytpunkter.
 • En för dig som inte har fyllt 65 år vid årets ingång och en för dig som fyllt 65 år vid årets ingång.
 • Du som inte har fyllt 65 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 537 200 kronor (523 200 + 14 000) innan den statliga inkomstskatten börjar tas ut.

Du som har fyllt 65 år vid årets ingång kan ha en total årsinkomst på 596 800 kronor (523 200 + 73 600). innan den statliga inkomstskatten tas ut. Att du som har fyllt 65 år vid årets ingång har högre brytpunkter beror på att grundavdraget är högre. : När ska man betala statlig inkomstskatt och hur hög är den?
Visa hela svaret

Hur många procent skatt är tabell 33?

Eller att skatten är 32% om man har skattetabell 32 och att den är 33 % om man har skattetabell 33 och så vidare.
Visa hela svaret

Varför betalar jag bara 20 skatt?

Ingen skatt om du tjänar under 20 431 kronor – Om du tjänar mindre än ett visst belopp per år, till exempel för att du studerar, behöver du inte betala någon skatt alls. Hur mycket du får tjäna varierar från år till år. År 2022 behöver du inte betala någon skatt om du tjänar under 20 431 kronor.

Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag (SKV 434)

You might be interested:  Hur Många Studenter I Uppsala?

Visa hela svaret

Hur mycket är en hög lön?

Så vad är statlig inkomstskatt? – För att förstå vad statlig inkomstskatt behöver man först förstå vad kommunal inkomstskatt innebär? Om man enbart ser till beskattningen av inkomst från arbete så görs den sedan 2021 i främst två olika steg. Steg 1, vilket är den kommunala inkomstskatten som för närvarade (2021) ligger på 32,27 % i genomsnitt i riket.

Den kommunala inkomstskatten bestäms av politikerna i respektive kommun och varierar år 2021 mellan 29,08 % i Österåker kommun till högst 35,15 % i Dorotea kommun. Man betalar kommunal inkomstskatt på arbetsinkomster upp till drygt en halv miljon kronor om året eller motsvarande ca 43 600 kronor i månaden före skatt.

När man når upp till inkomster över denna gräns så kommer man upp på steg 2 som är den statliga inkomstskatten. Den innebär att utöver den kommunala inkomstskatten så betalar man även den statliga inkomstskatten som är ytterligare 20 %. Det innebär att den totala skatten som man betalar på inkomster över ca 550 000kr då blir ca 52%, alltså 32 % + 20 % = 52 %. 1Höginkomsttagare har inga problem att får tag på sedlar
Visa hela svaret

Hur mycket skatt betalar man om man tjänar 25000?

Tjänar du över 20 431 kronor i år? – Jobbar du mycket och tjänar över 20 431 kronor under året? Då beräknas skatt på hela beloppet. När du tjänar mer än 20 431 kronor betalar du minst 1300 kronor i skatt. Hur mycket du betalar exakt beror på var i Sverige du bor.

 • Alla kommuner i Sverige har olika skatt, här kan du se skattetabellen för alla Sveriges kommuner,
 • Det är förmånligt för dig att tjäna över 20 431 trots att du börjar betala skatt.
 • Anledningen är att det då görs avsättning till din pension.
 • Tjänar du till exempel 20 000 kronor kommer du att få betala cirka 2000 kronor i skatt, men samtidigt görs det en avsättning för din allmänna pension (inkomst- och premiepension) på 3400 kronor.

Du får mer i pensionsavsättning än du betalar i skatt ända upp till årliga inkomster på cirka 180 000 kronor. Hur Många Procent Skatt Betalar Man I Göteborg Ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv är det alltså mycket bättre att försöka tjäna mer än 20 135 kronor. Men se till att göra en skattejämkning så att det inte dras för mycket skatt.
Visa hela svaret

Vilka länder har låg skatt?

Lägst skatt finns i före detta kommunistländer i Östeuropa samt i Irland. De anglosaxiska länderna hamnar relativt högt – möjligtvis något förvånande.
Visa hela svaret

Hur mycket av skatten går till regionen?

Av de drygt 2 150 miljarder som vi betalar i skatt går ungefär 700 miljarder kronor till kommuner na, drygt 370 miljarder kronor till regionerna och drygt 1 000 miljarder kronor till staten. Kommunernas enskilt största kostnad är kopp lade till skola och omsorg, medan regionernas största kostnader går till sjukvården.
Visa hela svaret

Vad går skatten till i Sverige?

Skatten går till att betala för till exempel utbildning, sjukvård och infrastruktur: I skolan får du utbildning av lärare utan att betala pengar.
Visa hela svaret

Vilka onödiga saker går skattepengarna till?

Bli medlem aug 27, 2018 | Nyheter Sverige har bland de högsta skatterna i hela världen. Det finns många exempel på hur våra skattepengar används på rätt sätt till rätt saker. Men tyvärr finns det alldeles för många exempel på när våra skattepengar används på fel sätt till fel saker.

 • Allt från politiker som berikar sig själva till en offentlig sektor som fortfarande är ineffektiv.
 • Slöseriombudsmannen får då och då frågan hur mycket makthavarna egentligen slösar med våra skattepengar.
 • Det är nästintill omöjligt att svara på.
 • Hittills är det nog ingen som ens har försökt.
 • Det närmaste man kommer är väl när Martin Borgs under sin tid som Slöseriombudsman gav ut en bok med 365 exempel på slöseri med skattepengar.

Men nu gör vi ett försök att summera det slöseri som Slöseriombudsmannen uppmärksammat på Facebook under 2018. Det är inte en uttömmande lista, för ärligt talat lyckas Slöseriombudsmannen bara skrapa på ytan av hur våra skattepengar används. Men hittills uppgår det slöseri som Slöseriombudsmannen uppmärksammat till 28 723 573 902 kronor under det första halvåret 2018.

 • Någon kanske skulle säga lite mer, någon annan lite mindre.
 • Nedan kan du läsa själv och bilda dig en egen uppfattning.
 • Men för sakens skull avrundar vi nedåt och säger 25 miljarder.
 • Det är knappast växelpengar ens i statsbudgeten och skulle man slå ut det per skattebetalare och år skulle det bli lite drygt 7 000 kronor.

Någon tycker säkert att 7 000 kronor är svinn man får räkna med, men de allra flesta tycker nog att pengarna hade gjort större nytta i vård, skola, omsorg eller varför inte i deras egna plånböcker istället. Här är hela listan och hur vi har räknat: Malmös kommunala bostadsbolag fyllde 70 år och firade med att ge alla hyresgäster presentkort på 500 kr på Coop,

 • Bara portot kostade 1,2 miljoner och presentkorten 10 miljoner.
 • Men eftersom gåvor räknas som inkomst fick socialsekreterarna mycket att göra när alla hyresgäster med hyresbidrag eller socialbidrag skulle ha sänkt bidrag.
 • Lyxhotell och sprit på skattebetalarnas bekostnad i Malmö till en kostnad på över 163 000 kronor.

Sjöfartsverket har kastat 50 miljoner i sjön, bara 3 procent har gått till forskning. Vi gör en generös tolkning och antar att bara 10 procent slösats bort. Konsultfakturor för 57 miljoner saknar underlag i bygget av Nya Karolinska. Allmänna arvsfonden delar varje år ut 750 miljoner kronor som annars hade gått till statskassan.

Hälften av de sökande får bidrag och pengar har bland annat gått till islamister, politiska organisationer, golfklubbar och välfärdsentreprenörer som inte levererar. Alla projekt är inte dåliga, men vi räknar med att 10 procent slösats bort. Försvarets inköp av nya helikoptrar drog ut så långt på tiden att man tvingades köpa in Black Hawk-helikoptrar från USA för 4,7 miljarder medan man väntade på de helikoptrar man beställt istället.

När de nya helikoptrarna väl levererades visade det sig att det kostar över 240 000 kronor i timmen att flyga med dem. Helikopter 14 var heller inte gratis att köpa in, men här räknar vi bara de helikoptrar som fick köpas in medan man väntade på leveransen som slöseri.

Kostnaden för Linköpings nya simhall skenade och när notan väntades landa på över en miljard drog kommunpolitikerna i handbromsen, Nu ritas simhallen om och ska “bara” få kosta 760 miljoner. En ny simhall kanske behövs, men många kommuner klarar sig på några hundra miljoner. Man kan få en bra simhall för halva priset.

Arbetsförmedlingen kostar 20 miljarder om året om man räknar bort bidrag och andra utbetalningar. Men bara var fjärde arbetssökande uppger sig ha haft hjälp av Arbetsförmedlingen för att hitta ett nytt jobb och en (1) procent av befolkningen uppger att de har förtroende för myndigheten.

 1. Delar av verksamheten kan nog behövas, vi räknar en fjärdedel av budgeten som slöseri.
 2. Regeringen betalade 12 miljoner till OECD för att Sida-chefen skulle få ett nytt toppjobb utomlands.
 3. Sedan sköt Sida till fem miljoner till.
 4. I Eskilstuna byggde kommunen en rullstolsramp vid en hällristning från 1000-talet.
You might be interested:  Vilken Vecka Är Påsklov 2022 Stockholm?

Tanken var säkert god, men rampen blev för stor och förstörde kulturmiljön. Nu rivs den. Kostnad: 4,3 miljoner. En förening i Lund hyrde ett hus av kommunen under tio års tid. Kommunen betalade hyran. Men föreningen vanvårdade huset så illa att kommunen skulle vräka föreningen.

Fast sedan ändrade sig politikerna och sålde huset billigt till föreningen istället. Exakt vad det kostat skattebetalarna vet ingen, men huset såldes för 150 000 mindre än det värderades till 2012. Det räknar vi som slöseri. Det kommunala bolaget Got Events har flera gånger fått böta för felaktiga upphandlingar i samband med ridsports-EM i Göteborg.

Totalt landade notan för skattebetalarna på 55 miljoner kronor. Kalmar plöjer ner en kvarts miljard i Guldfågeln Arena, Kalmar FF:s hemmaplan, och tar över hela ägandet. Dessutom får laget hyra arenan för 30 000 per match men behålla biljettintäkterna själva.

 1. Eftersom det finns få köpare av fotbollsarenor i Kalmar räknar vi allt som slöseri.
 2. Mångkulturellt Centrum i Fittja har återkommande svartmålat polisen och hyllat kriminella,
 3. Bara i år får de 10 miljoner från skattebetalarna för sitt arbete.
 4. I Örnsköldsvik vill kommunpolitikerna bygga ett kulturhus för 300 miljoner.

Men det verkar inte som de har allmänheten med sig för de har gett tjänstemän i uppdrag att använda skattebetalarnas pengar för att opinionsbilda för bygget. Kultur är viktigt och i Sverige har vi bestämt att vi ska ha tuffa byggkrav. Vi räknar därför inte själva bygget som slöseri.

 1. EU har byggt ett museum för en halv miljard som ska lyfta EU:s roll i Europas historia.
 2. Men det visar snarare upp det som är dåligt med EU.
 3. Bara driftskostnaden ligger på 70 miljoner om året.
 4. Det är varken bra för EU eller för skattebetalarna.
 5. Landskrona byggde en fågelbur för 200 000 kronor i ett grönområde.

Den som ville ha tillgång till buren kunde bara kontakta det moderata kommunalrådet som bodde i närheten och själv använde buren till sina fåglar. Men enligt lokaltidningarna verkar det inte ha blivit så många flygningar i buren. Politikerna i Bromölla ville sätta kommunen på kartan och betalade en PR-byrå i Stockholm 765 000 för att sno en hashtag från Zlatan,

 1. På ett halvår användes den av 16 personer på Instagram och en facebookgrupp startades som nu har 500 medlemmar.
 2. Den som använde hashtaggen mest var kommunalrådet Jenny Önnevik (S).
 3. Luleås kommunalråd Niklas Nordström (S) fyllde 50 och tänkte fira med mottagning,
 4. Allmänheten var inte inbjuden men fick ändå vara med på ett hörn, för notan skickade Nordström till skattebetalarna.

Efter att Slöseriombudsmannen uppmärksammat det ställde Nordström in kalaset. Det kostade säkert pengar ändå, men förhoppningsvis lärde sig Nordström en viktig läxa om varsamhet med skattebetalarnas pengar. I Sverige delar 29 myndigheter, 290 kommuner och 21 landsting varje år ut över 10 miljarder till föreningslivet,

En hel del är säkert motiverat, men med bättre samordning skulle skattebetalarna kunna spara pengar och föreningarna tvingas lägga mindre tid på att söka bidrag och mer på verksamheten. Vi räknar tio procent som slöseri. Politikerna i Stockholm köper stenografitjänster för en miljon kronor för att allt de säger ska nedtecknas till eftervärlden.

Men Stadshusarkivet säger att ingen vill läsa vad de säger på mötena. Himlabadet i Sundsvall kostade med sina 424 miljoner mer än dubbelt så mycket som politikerna hade budgeterat. Men det blev inte så himla bra. Efter bara några år fick alla dörrar i badhuset bytas ut för 300 000 kronor.

 1. De gamla tålde nämligen inte vatten.
 2. De nya dörrarna och kostnaden utöver budget kan man kalla slöseri.
 3. Politikerna i Skellefteå ville ha ett nytt kulturhus för 300 miljoner.
 4. Sen kom de på att någon kunde bygga hotell i byggnaden, men det var ingen som ville.
 5. Så nu ska de bygga lyxhotellet själva och hyra ut det till underpris.

Kostnaden för skattebetalarna ser ut att landa på över en miljard. Ett kulturhus kanske behövs, men knappast ett nytt lyxhotell. Vi räknar 700 miljoner som slöseri. Bräcke har världens längsta skidtunnel under ett berg, Notan för skattebetalarna riskerar att landa norr om 70 miljoner.

 • Det kommunala bostadsbolaget Signalisten i Solna betalade 117 504 kronor för att 35 särskilt inbjudna gäster skulle bevittna det första spadtaget till ett nytt bygge.
 • De senaste fem åren har en tredjedel av de statliga myndigheterna gjort om sin grafiska profil,
 • Ostnaden för skattebetalarna är minst 35 miljoner kronor.

Göteborg har 236 kommunala kommunikatörer, Lite för ofta verkar det som att de försöker påverka göteborgarna för en halv miljon av deras egna pengar varje dag, eller 150 miljoner om året. Kommunerna sponsrar de allsvenska klubbarna med över 200 miljoner om året.

 • Migrationsverket och Socialstyrelsen fick dra tillbaka broschyren om barnäktenskap illa kvickt.
 • Projektet kostade skattebetalarna 1,2 miljoner kronor.
 • Motala vill gärna ha ett vattenland och har tidigare sagt att etableringen av ett sådant kommer kosta skattebetalarna 60 miljoner.
 • När de sålde mark till företaget bakom projektet hemligstämplades värderingen snabbt, men jämfört med marknadspriset för villatomter fick man 135 miljoner i rabatt,

Göteborgs Energis biogasprojekt kostade skattebetalarna nästan två miljarder innan man till slut valde att lägga ner projektet. Det enda man kan säga säkert är att skattebetalarna knappast kommer att få tillbaka pengarna de satsade i projektet. Vi räknar med att skattebetalarna förlorar halva investeringen.

Örebros konserthus renoverades för 110 miljoner för lite drygt ett år sedan. Men det blev inte så bra och nu måste man åtgärda felen för 25-30 miljoner. Regeringen har mångdubblat det statliga stödet till solel, trots att varken branschen eller regeringens expertmyndigheter vill ha det. Stödet uppgår till över en miljard om året.

Klimatpolitik måste få kosta, men solel släpper ut mer koldioxid än elen i uttaget hemma. I Lessebo vill Centerpartiet att kommunen ska spela musik på skolornas toaletter till en kostnad på 100 000 kronor. Regeringen beställde en jobbtjänst av Arbetsförmedlingen för att få fler nyanlända i jobb.

 1. Den skulle kosta 20 miljoner, men har hittills kostat 90.
 2. Men den har inte gett så många jobb.
 3. Först struntade man i att informera arbetsgivarna om att tjänsten fanns eftersom det inte ingick i uppdraget.
 4. Sedan s toppade man tjänsten eftersom man kom på att den kunde bryta mot lagen då asylsökandes personuppgifter riskerade att hamna på avvägar.
You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Färjan Trelleborg Rostock?

Innan den hjälper asylsökande i arbete är det att betrakta som rent slöseri. Politikerna i Sundsvall flyttade tre miljoner från särskolan för att bygga om en hockeyarena, Men politikerna försäkrar att pengarna inte försvinner från särskolan, det kommer mer nästa år.

Rektorn för Göteborgs Universitet fyllde 60 år och firade rejält på skattebetalarnas bekostnad, Notan för de 25 inbjudna gästerna landade på 23 398 kronor. En personalsocial aktivitet kallade hon kalaset, som hennes familj, ledningsstaben och några höga chefer var inbjudna till. EU-kommissionen vill bjuda alla 18-åringar på gratis tågresor för 7,4 miljarder kronor.

Den enda svenska politiker som verkar tycka att det är ett bra förslag är Cecilia Wikström (L) som sagt att det skulle “bidra till att öka förståelsen för mångfald och bidra till integration”. Det halvtomma cykelgaraget på Odenplan i Stockholm kostade skattebetalarna 47 miljoner kronor.

För en hundring i månaden kan man hyra en plats, men inte ens häften av de 330 platserna är uthyrda. Det svenska biståndet till Palestina går bland annat till organisationer som hyllar terrorister och är öppet antisemitiska, Andra länder har därför fryst sitt bistånd. Även om långt ifrån hela det svenska biståndet till palestinierna på 800 miljoner är slöseri kan man lugnt säga att Sverige borde ställa lika höga krav som andra på länder som tar emot bistånd.

Vi räknar en procent som rent slöseri. Polismyndigheten verkar vara mer intresserad av att putsa på bilden av den egna verksamheten med PR-konsulter och kommunikatörer än av att anställa fler poliser. Polisens 194 kommunikatörer kostar 115 miljoner om året och till det köpte myndigheten PR-tjänster av Prime för 16 miljoner 2016-17.

Regionstyrelsens ordförande på Gotland åkte till filmfestivalen i Cannes för att “synas på en internationell arena”. Hur mycket det kostade framgår inte, men notan skickade hon till skattebetalarna. Förra året skrev Sollefteå och Kramfors ett avtal med Nextjet om att täcka eventuella förluster om bolaget trafikerade deras gemensamma flygplats.

I våras kursade Nextjet, men Sollefteå och Kramfors måste ändå betala drygt 10 miljoner till Nextjet på grund av allt för få resenärer. Tidaholm anordnade en “gratis” föreläsning med Özz Nûjen, men fick några kritiska kommentarer på Facebook och ställde in,

 • Fast gaget på 45 000 kronor fick de ändå betala.
 • Det nya sjukhuset i Malmö beräknas bli 75 procent dyrare än Nya Karolinska per kvm och 40 procent dyrare per vårdplats.
 • Med tanke på hur mycket man kunnat läsa om NKS de senaste åren kan man ju tycka att fler borde granska bygget i Malmö för 12,3 miljarder.

Det behövs kanske ett nytt sjukhus, men borde man inte kunna klara sig på samma kostnad som NKS per vårdplats? Då är drygt fyra miljarder rent slöseri. När SVT köpte in rättigheterna till hockey-VM för ett par år sedan råkade de betala för mycket och tvingades sälja hälften vidare till MTG med en förlust på 100 miljoner.

I Borlänge köper kommunen Folkets hus för 32 miljoner. Tanken är att man sedan ska bygga ett kulturhus för 300 miljoner som ska locka en halv miljon besökare till staden. Det kanske behövs ett nytt kulturhus, men vi räknar de 32 miljonerna som slöseri. Svenska miljöbilar har gått på export med bidrag på 121 miljoner kronor,

Enligt Trafiktanalys är det ett växande problem och fler subventionerade bilar lär försvinna från Sverige i framtiden. Linköping har lagt 1,3 miljoner på employer branding – att framstå som en mer attraktiv arbetsgivare, Men det enda konkreta de fått för pengarna är priset “årets employer branding-kommun” av företaget de köpt tjänsterna av.

Det omdebatterade kamelcentret i Göteborg har Slöseriombudsmannen lyft tidigare. Nu har det gått i konkurs och skattebetalarna kan glömma återbetalning på skulder om 800 000 kronor. När Migrationsverket stänger boenden kastar de nya möbler som kunde skänkts till välgörenhet. Trots att Rwanda är ett av världens fattigaste länder sponsrar man nu fotbollslaget Arsenal med 350 miljoner kronor.

Det svenska biståndet på 231 miljoner gör säkert stor nytta, men hade det inte funnits bättre saker att göra för 350 miljoner än att ge dem till fotbollsmiljonärer? Svenska kommuner lägger minst 160 miljoner om året på Fairtrade, Ett 70-tal kommuner har valt att betala för att opinionsbilda för varumärket som ägs av LO och Svenska Kyrkan.

 1. För ett år sedan skyltade Stockholms stad om 300 kvarter i innerstaden.
 2. Men det blev otydligt vilka regler som gäller, därför sätter man nu tillbaka de gamla skyltarna,
 3. Över två miljoner i regeringens klimatinvesteringsprogram Klimatklivet går till klimatångestterapi i bland annat Luleå och Eskilstuna och fler projekt är på gång.

Pilotprojektet i Luleå minskade utsläppen med 100 ton enligt deltagarnas självskattning. Hade pengarna använts för att köpa utsläppsrätter istället hade skattebetalarna fått 2 000 gånger större utsläppsminskning för pengarna. EU-kommissionen ger 59 miljoner till Fairtrade för att lobba politiker om vikten av – Fairtrade,

 1. Stockholms stad fortsätter betala ut hundratusentals kronor till Järvaveckan, trots att arrangörerna inte följer reglerna och redovisar hur pengarna används.
 2. Andra aktörer, som Stockholms läns landsting, har därför stoppat utbetalningarna och hotat att kräva pengarna tillbaka.
 3. Stödet till elcyklar utökades i juni med 48 miljoner till 1,1 miljarder på tre år.

Stödet omfattar nu även utombordare till båtar. Regeringen har inte kunnat visa att åtgärden faktiskt leder till minskade utsläpp. En moderat kommunpolitiker i Eskilstuna plockade ut över 10 000 kronor i arvode samtidigt som hon var sjukskriven från sitt vanliga jobb.

 • Försäkringskassan krävde pengarna tillbaka, men politikern gav sig inte förrän förvaltningsrätten gett försäkringskassan rätt.
 • Moderaternas gruppledning i Eskilstuna har fortsatt förtroende för politikern.
 • Inför valet 2014 lovade finansminister Magdalena Andersson (S) att hon skulle spara 10 miljarder på de 20 största myndigheterna om S vann valet.

Men istället har kostnaderna ökat med 18 miljarder. Det kanske behövdes mer resurser, men vi räknar en tiondel av den besparing som Andersson utlovade som slöseri – 10 miljarder. SD:s gruppledare i Älvkarleby har tagit emot 400 000 i arvode, trots att varken han eller partiet närvarat på nästan några av de möten han fått betalt för.

Linköpings kommunala energibolag Tekniska Verken byggde en skylt för 3,6 miljoner längs med E4:an. Politikerna i Dalarna chartrade ett eget plan för 400 000 kronor för att slippa ta båt eller reguljärflyg till Almedalen. Vi är generösa och räknar in kostnaden i totalkostnaden för Almedalen. Malmö har lagt 3,7 miljoner på en ny logotyp och kan nu komma att skrota stadsvapnet från 1437.

Almedalsveckan kostade skattebetalarna 100 miljoner kronor.
Visa hela svaret

Vad går skatten till i Stockholm?

Kommunalskattesatsen sedan 1980

År Kommunal- skatt Begravnings- avgift
2019 17,74 0,065
2018 17,90 0,075
2017 17,90 0,075
2016 17,90 0,075

Visa hela svaret