Hur Många Gånger Har Sundsvall Brunnit?

Hur Många Gånger Har Sundsvall Brunnit
Sundsvalls har drabbats av tre stora stadsbränder, åren 1721, 1803 och 1888. Däremellan har det varit flera stora bränder, där hela stadsdelar har brunnit upp, men inga fler så förödande som just dessa stadsbränder. Här kan du läsa mer om några av dem, men mest om branden 1888 som hittills är mest dokumenterad. Släckning av brand, okänt var och när. Fotograf: Okänd Bildkälla: Sundsvalls museum
Visa hela svaret

Varför brann Sundsvall ner?

Sundsvallsbranden – Wikipedia Sundsvall efter branden 1888. Sundsvallsbranden, 1888, är den största branden i Sveriges historia, och den tredje i historia. Vad som orsakade branden är inte helt säkert men de flesta uppgifter tyder på att en gnista från Selånger var orsaken.

 1. Vädret den 25 juni 1888 var varmt, torrt och blåsigt så det fanns alla förutsättningar för att få ett snabbt förlopp på branden.
 2. Fartyget åkte längs upp mot stadens tidigare centrum i,
 3. En gnista från fartyget blåste från fartyget upp på land och den starka blåsten i kombination med torrt gräs och byggnader av trä fick förödande konsekvenser.

Den första byggnaden elden fick fäste i var ett brygghus mitt emot dagens, Staden var i ruiner inom 9 timmar och 9 000 människor blev hemlösa. Fem personer omkom. Skadorna på egendomar efter branden värderades till nästan 30 miljoner kronor. Staden byggdes upp i stenmaterial på förslag av en agent för ett försäkringsbolag och är idag det som utgör Sundsvalls centrum,,
Visa hela svaret

Vad hände 25 6 1888?

Digitalt föredrag: Sundsvallsbranden 1888 2021-04-23 By Hur Många Gånger Har Sundsvall Brunnit Tisdag 18 maj kl.15.00-15.30. Den 25 juni 1888 inträffade den största stadsbranden i Sveriges historia och Sundsvalls tredje stadsbrand. Vädret var varmt, torrt och blåsigt, vilket gav förutsättningar för ett snabbt förlopp på branden. Staden var i ruiner inom nio timmar och 9 000 människor blev hemlösa.

Anmälan: Föredraget sänds via Zoom och live på museets Facebooksida.Välkommen!

: Digitalt föredrag: Sundsvallsbranden 1888
Visa hela svaret

Hur många gånger har Umeå brunnit ner?

Umeå efter stadsbranden 1888. Stadsbranden i Umeå, den 25 juni 1888 – samma dag som Sundsvallsbranden – ödelade nästan hela den lilla trästaden Umeå, Samma dag brann även stora delar av Lilla Edet, Bränder var ingen ovanlighet förr i tiden. Umeå hade brunnit flera gånger förut, bland annat 1714 när staden brändes ned av ryssarna och vid en eldstorm 1848.

 • Så sent som sommaren 1887 hade Luleå närmast utplånats av en stadsbrand – och på julaftonen samma år brann Umeå stads kyrka ned till grunden.
 • Sommaren 1888 var extremt torr.
 • Hushållningssällskapets meteorologiska station i Yttertavle hade vid midsommar inte uppmätt en enda millimeter regn.
 • Rökförbud var infört på allmän plats i Umeå för att minska brandrisken.

Tidningen Westerbotten skrev i numret före midsommaraftonen att ” Wäderleken är torr, warm och blåsig. Regn vore synnerligen välkommet, men förhoppningarna derom synes allt fortfarande blifwa gäckade”, Midsommardagen övergick den nordvästliga vinden till stormstyrka,
Visa hela svaret

Har Sundsvall brunnit?

Sundsvalls har drabbats av tre stora stadsbränder, åren 1721, 1803 och 1888. Däremellan har det varit flera stora bränder, där hela stadsdelar har brunnit upp, men inga fler så förödande som just dessa stadsbränder. Här kan du läsa mer om några av dem, men mest om branden 1888 som hittills är mest dokumenterad. Släckning av brand, okänt var och när. Fotograf: Okänd Bildkälla: Sundsvalls museum
Visa hela svaret

När brann Sundsvall upp?

1407 (11 april) Stockholm Måndagen den 11 april 1407 (även 9 april fk) var det oväder i Stockholm och ett blixtnedslag startade en eldsvåda som orsakade stora skador på staden där husen stod tätt och var byggda i trä. Elden förstörde även rådstugan där brev och böcker brann upp.

Det uppges att så många som 1 600 stycken ska ha omkommit när de flydde undan elden samt drunknat när för många tog skydd på båtar som sjönk. Fler sägs ha drunknat än blivit dödade av elden.1456 (5 april) Linköping Måndagen den 5 april 1456 startade en häftig vådeld i Linköping som la halva staden i aska.1458 – Stockholm 1458 gick det en stor brand över hela Stockholm där endast slottet och bykyrkan, Sankt Nicolai kyrka (Storkyrkan) och Gråmunkeklostret klarade sig.1473 (5 juni) Strängnäs En stor vådeld uppkom i Strängnäs lördagen 5 juni 1473 som la hela staden i aska.

Domkyrkan miste sitt tak, torn och andra prydnader. Det enda som klarade sig från förödelsen var biskopens bostad.1495 (hösten) Stockholm År 1495 drabbades Stockholm av en stor brand där mycket gick upp i rök på Södermalm samt även Gråmunkegränd och områdena runt där. 1543 (25 mars) Uppsala Söndagen den 25 mars 1543 startade en stor stadsbrand i Uppsala där östra sidan av staden förstördes inklusive de två kyrkorna Sankt Per och Vårfrukyrkan.65 gårdar brann upp vid Svartbäcken och väster om ån brann allt intill kvarnen.

Eftersom elden startat på flera ställen samtidigt tror man det var mordbrand.1564 – Uddevalla Uddevallas första stora brand skedde 1564 under det nordiska sjuårskriget då svenskarna plundrade och brände ner staden till grunden.1566 (juli) I juli månad 1566 härjade danska krigshären i Västergötland och de satte bland annat Lidköping, Falköping (15 juli), Bogesund (13 juli), Skara domkyrka (23 juli), Höjentorps slott, Orreholm, Vintorp och Torpa med flera i brand.1570 – Växjö Under det nordiska sjuårskriget 1570 brände danskarna ner Växjö.

När staden byggdes upp igen användes sten och tegel i stället för trä. 1572 (24 april) Uppsala Torsdagen den 24 april 1572 härjade en brand i Uppsala som förutom hela staden även drabbade domkyrkan och slottet. Man trodde att ryssarna lejt mordbrännare eftersom även Enköping brann dagen därpå.1610 (19 april) Visby I samband med storm och oväder startade en större brand i Visby måndagen den 19 april 1610.

Branden pågick i sex timmar och la en mängd publika och privata hus i aska. Bland annat förstördes Österports höga spira (den byggdes aldrig upp igen) samt allt trävirke i muren från Norderport till Silverhättan brann upp och dessutom skadades ett sjuttiotal hus samt flera stall.1665 (1 juli) Nyköping Onsdagen den 1 juli 1665 brann stora delar av Nyköpings träbebyggelse samt stadens två kyrkor och alla broar samt det gamla slottet ned inom loppet av sex timmar.

När de byggde nytt efter branden rätades gatorna ut till ett rutnät.1668 (3 september) Västerås Måndagen den 3 september 1668 startade en vådeld som på tolv timmar brände större delen av Västerås tillsammans med hospitalskyrkan samt rådstugan. En ansenlig mängd köpmansgods från marknaden förstördes även det i branden.1669 (2 januari + 12 maj) Göteborg Natten till den 2 januari 1669 startade i Göteborg en häftig vådeld på södra sidan av staden som spred sig och eldhärjade flera kvarter och ett sextiotal hus brann ner till grunden. 1670 (8 april) Hudiksvall Tisdagen den 8 april 1670 förstördes hela Hudiksvalls stad av en vådeld. Stadens hus var byggda i trä och det enda som klarade sig var kyrkan samt en bod som stod på pålar ute i vattnet. Vid återuppbyggnaden av staden gjordes gatorna raka och med större utrymme mellan husen.1686 (8-9 juni) Stockholm Lördagen den 8 juni 1686 började en stor eldsvåda på Norrmalm i Stockholm.

Elden fortsatte att sprida sig från Ladugårdslandets gamla bro i nordöstra delen av staden (nu Östermalm) till Hamngatan, hela Regeringsgatan, Hötorget till Adolf Fredriks kyrkogård. Olika uppgifter finns om hur många gårdar som brann som gick upp i rök, vissa uppger cirka 650 och andra källor anger 1 800 hus samt tre väderkvarnar.

Hur/om någon omkom är ovisst.1697 (7 maj) Stockholm Tisdagen den 7 maj 1697 startade en vådeld på det drygt 430-åriga gamla slottet i Stockholm som Birger Jarl grundat i mitten av tolvhundratalet. Slottet undergick för tillfället en om- och tillbyggnad efter ritningar av Nicodemus Tessin d.y.

 • Och vid brandens start låg Karl XI:s lik på lit de parade på slottet.
 • Den döde kungens kropp räddades ut i sista minut.
 • Elden, som startade straxt efter middagen gjorde stor skada på både det gamla samt nya delarna och endast några av de kungliga rummen kunde räddas.
 • Även slottskyrkan förstördes.
 • Elden spred sig även till Skeppsholmen där Repslagarbana (en byggnad där man tillverkade rep till flottans fartyg) och flera andra byggnader brann ned.

Många fattiga som under den dåvarande hungersnöden var inkvarterade där flydde lågorna och blev därefter bostadslösa.1700 (30 januari) Linköping På natten lördagen den 30 januari 1700 startade en vådeld i Linköping efter att en häst sparkat till en lykta som en dräng ställt på golvet i ett stall.

Branden la större delen av staden i aska då hela 136 gårdar och 19 ladugårdar brann ned. S:t Lars kyrka fick stora skador och tog sex år att reparera. Gymnasiet och skolhuset gick upp i rök. Vissa stenbyggnader samt slottet och domkyrkan klarade sig dock. Drängen dömdes för sin vårdslöshet till att mista livet vilket senare ändrade sig till kåkstrykning av bödeln två gånger och därefter livstids straffarbete på Carlstens fästning,

Drängen dog innan han kom iväg till fästningen och dödsorsaken är okänd.1702 (16 maj) Uppsala Den 16 maj startade en vådeld i Uppsala som la nästan hela delen på östra sidan om ån och nära halva delen på västra sidan i aska. Även kyrkor, slottet, akademihuset, privata hus samt hospitalet lades i aska på de fjorton timmarna som elden härjade.1714 (5 april) Härnösand Torsdagen den 5 april 1714 brann trivialskolan och nästan hela Härnösand stad upp efter att några pojkar tänt på skolan med hjälp av fnöske för att slippa gå i skolan.

Branden spred sig därefter och härjade sedan i två dagar och förstörde 25 gårdar innan man fick bukt på den. Pojkarna dömdes till att brännas levande men domen verkställdes aldrig.1714 (13 april) Västerås Fredagen den 13 april 1713 brann nästan hela Västerås upp, inklusive gymnasiet, hospitalet. Kyrkan, slottet och några privata bostadshus var det enda som klarade sig från elden.1714 (18 september) Umeå Tisdagen den 18 september brändes hela Umeå ned av ryssarna som satte eld på staden.1723 (1 maj) Stockholm Lördagen den 1 maj 1723 bröt en vådeld ut i Maria församling på Södermalm i Stockholm.

Olika uppgifter finns hur branden startade, en uppger att det var en fiskare som kokade tjära till sina nät som orsakat branden, en annan att det var Christian Hanssons kvarn som utlöst “Katarinabranden” som den kom att kallas. Den starka blåsten förde i alla fall med sig elden hela vägen till Katarina kyrka som antändes så kraftfullt att efter elden härjat klart stod bara murarna kvar.

 1. Elden spred sig vidare till Glasbruksgatan till Stadsgården och vidare över sjön till Skeppsholmen.
 2. Flera människor ska ha omkommit och många skadades.
 3. I branden förstördes 4 träbodar, 31 stenbodar och magasin, 48 stenhus, 374 större gårdar, 74 mindre gårdar samt 4 väderkvarnar.
 4. Värdet för allt ska i dåtida pengar ha uppgått till 1 587 800 daler silvermynt.1746 (14 januari) Göteborg Klockan 01 på natten mot den 14 januari 1746 började det brinna hos gördelmakaren Kristian Oberländer som bodde på Sillgatan (nu Postgatan) i Göteborg.
You might be interested:  Vad Kan Man Göra I Malmö Med Barn?

Elden spred sig och la 196 hus i aska inklusive Tyska kyrkan och kommendanthuset medan man lyckades rädda rådhuset.1751 (8 + 10 juni) Stockholm Klockan tolv på dagen tisdagen den 8 juni 1751 startade en vådeld i S:t Klara församling i Stockholm. Elden ska ha startat hos den tyske färgaren Engviller i dennes färgeri på Långbrogatan (då även kallad Munklägersgatan, men idag kallad Gamla Brogatan) där en gesäll varit lite oförsiktig.

 • Nästan hela Drottninggatan inklusive gränderna intill lades i aska.
 • Vid Stora Vattugränd (idag Vattugatan) var elden så häftig att flera personer fick springa ut i Klara sjö för att rädda sig, och där de sedan blev stående ett bra tag och där de ofta fick doppa även huvudet i vattnet på grund av hettan.

Blåste gjorde att elden fortsatte ner till Röda Bodarne (nu Rödbodtorget) där Klara kyrka eldhärjades inklusive 194 större och mindre hus. Elden fortsatte till Skinnarviken i Maria församling där 64 hus brann ned vid Besvärsgatan samt dess gränder. Flera personer dödades samt skadades.

Två dagar senare, på morgonen den 10 juni, blossade elden åter upp, nu på Ladugårdslandet där 52 hus blev till aska och inte förrän på eftermiddagen den 12 var allt släkt. Man misstänkte att den sistnämnda branden var anlagd och en belöning på 2 000 silverdaler utlovades till den som kunde få fatt i gärningsmannen.1788 (9 februari) Ulricehamn Lördagen den 9 februari 1788 startade en brand i Ulricehamn som utplånade de centrala delarna av staden.

Branden ska ha startat när en tolvåring i rådman Södermans hus gått till köket på natten och där tänt ett ljus. Staden bestod av trähus vilket gjorde det lätt för elden att sprida sig och många byggnader förstördes såsom rådhuset, posten, apoteket, gästgiveriet och skolan.1799 (29 mars) Växjö På kvällen den 29 mars startade en brand i kommerseråd Christian Wesslos hus i Växjö.

Elden spred sig och nästa dag var drygt 650 personer utan bostad och 2/3 av staden förstördes av branden. Inga föll offer för branden.1806 (29 juli) Uddevalla Uddevallas tredje stora brand startade den 29 juli 1806 vid nuvarande Kungsgatan. Branden spred sig snabbt och hela staden blev i stort sett förstörd.1821 (24 februari) Vimmerby Klockan tre på natten till den 24 februari 1821 utbröt en kraftig vådeld i Vimmerby i apotekaren Berzelius hus som ligger vid torget.

Hela apoteket brann ned samt 100 tunnor med säd och matvaror blev lågornas rov men alla boende klarade sig. På grund av stormen som härjade spred sig elden till de övriga husen runt torget, vilka räknades till de förnämsta delen i staden. Eldsvådan höll på i tolv timmar.1822 (30 maj) Simrishamn Natten mot den 30 maj 1822 uppkom en eldsvåda i Simrishamn av okänd anledning.

Branden startade på Fiskaregatan där 21 hus blir till rykande aska. De flesta som bodde på Fiskaregatan var fiskare och de var, när branden startade, ute på havet för att fånga sill och möttes av sina nedbrunna hem när de vid soluppgången kom hem.1822 (12 juni) Norrköping Halv sex på morgonen den 12 juni utbröt en brand hos bagare Malmqvist som bodde i östra delen av staden.

Elden spred sig hastigt i stormen och snart hade över en tredjedel av staden brunnit ned. På kvällen låg 358 gårdar i aska och 3 259 människor var hemlösa. Även landskyrkan, stadskyrkan, prästgården, en friskola, Kronans spannmålsmagasin och en del av järnvägen samt stadens skolhus skadades. 1825 (24-25 november) Stockholm Torsdagen den 24 november 1825 uppstod en vådeld på Kungliga dramaten i Stockholm mitt under en pågående föreställning. Publiken lyckades ta sig ut såsom även skådespelarna men en vaktmästare samt två pigor som gått upp i logerna för att försöka rädda några föremål miste livet.

Elden spred sig snabbt och efter endast några minuter slog det ut lågor från taket och all interiör förstördes, endast västra flygeln klarade sig någorlunda. Ruinen såldes senare för 1 700 riksdaler banko och huset, som uppförts på 1630-talet av Jakob De la Gardie och som kallats både ‘Makalös’ och ‘De la Gardieska palatset’ revs efter branden.1827 (14 juli) Borås För andra gången på fem år eldhärjades Borås av en stor eldsvåda som förstörde 139 hus.

Närmare 2 000 blev hemlösa och en person dog.1827 (4 september) Åbo Klockan nio på kvällen den 4 september 1827 utbröt en brand i Åbo. Branden var så häftig att man efter en timme ansåg att allt släckning ansågs omöjlig. Nästa morgon låg sju åttondelar av staden i aska och 11 000 personer var hemlösa. 1835 (28 juli) Stockholm Klockan halv nio på morgonen den 28 juli 1835 slog blixten ned i tornet på Riddarholmskyrkan i Stockholm. Man såg rök från två olika platser i tornet men inga lågor. När branden väl satte fart varade den i tre dagar men man hade svårt att komma åt att släcka.

De gamla klocktornet med de fem klockor som skänkts av drottning Kristina förstördes och två person dog.1835 (5 november) Söderhamn Klockan två på morgonen den 5 november utbröt en vådeld i Söderhamn. Branden startade i änkan Högbergs gård och på nio timmar brann 48 gårdar, stadens apotek, sju magasin och tre broar ned till grunden.

En person blev innebränd och cirka 300 personer och 60 hushåll blev hemlösa.1843 (5 november) Växjö Klockan halv nio på tisdagskvällen den 31 oktober 1843 startade en brand i fru Areschoughts ladugård i Växjö. Byggnaden låg i den tätast bebyggda delen av staden och genom stormen spred sig elden hastigt i alla riktningar.

Efter arton timmar låg 88 av stadens 150 gårdar i aska.1857 (27 augusti) Stockholm Natten till den 27 augusti 1857 utbröt en våldsam brand i en bagarstuga i Hökens gränd (nu Hökens gata) på nordöstra Södermalm i Stockholm. Branden spred sig till intilliggande hus och förstörde 25 hus däribland den nyligen uppförda Södra Teatern.

Efter branden anlades Mosebacke torg där de nedbrunna husen legat.1863 (5 november) Varberg Den 5 november 1863 startade en brand i en foderlada på Västra Vallgatan i Varberg. Elden spred sig snabbt i den hårda vinden och när det var över hade 16 av stadens 32 kvarter gått förlorat och cirka 1 200 personer, där de flesta redan var fattiga, var nu hemlösa.

 • Rådhuset stod kvar med endast yttermurarna.1865 (2 juli) Karlstad Söndagen den 2 juli 1865, strax före lunch, startar en brand i Karlstad som kommer ödelägga nästan hela staden.
 • Yrkan, rådhuset, telegrafen, folkskolan, gästgivargården, teatern, boktryckeriet, fattighuset samt landshövdingeresidenset med landskansliet och kontoret för lantmäteriet blev lågorna rov.

Lasarettet samt länsfängelset klarade sig medan cirka 5 000 personer blev hemlösa men alla klarade sig dock med livet i behåll. 1869 (10 juli) Gävle Gävles stora stadsbrand startade vid middagstid i en snickarverkstad där de höll på med limkokning. Troligen antändes hyvelspån som spred sig i den dåvarande kraftiga blåsten. Elden spred sig så snabbt att människorna knappt hann ta med sig de allra nödvändigaste.

Större delen av den norra delen av staden brann ned till grunden. Bland annat gick följande upp i rök: lokomotivstallet, tio godsvagnar, ett skeppsvarv, flera magasin där en innehöll 2 000 tunnor råg, tullhuset, alla husen längs Drottninggatan (stadens förnämsta), rådhuset, stadshuset, bägge apoteken, kvarnen, banken, posthuset med flera gator.

Cirka 700 gårdar gick förlorade och 8 000 människor blev hemlösa, dock inga dödsfall. Efter branden inträffade många våldsdåd samt stölder.1873 (12 november) Stockholm Klockan halv två på morgonen onsdagen den 12 november 1873 startade en brand på vinden i Palinska huset (idag Gustav Horns palats) i Stockholm.

 1. Flera av hyresgästerna som sprang igenom den eldhärjade trappan fick brännskador.
 2. Andra som inte kunde springa nerför trappan kastade sig ut genom fönstren från femte våningen, vilket sex personer valde att göra.
 3. En av dem var en hotelluppassare som dog straxt efter och en var en dansös vid kungliga teatern som fick båda armarna och ryggen avbruten samt revben och huvud illa skadat.

Andra klättrade ut på taket och räddade sig över till angränsande hustak. 1876 (22 juli) Söderhamn Den 22 juli 1876 startade den största branden i Söderhamns historia då nästan hela staden lades i ruiner och 1/3 av stadens invånare blev utan hem. Två skolor, lasarettet och rådhuset brann ned.1888 (25 juni) Sundsvall Stadsbranden i Sundsvall som inträffade måndagen den 25 juni 1888 är den största i Sveriges historia. Stöd historiesajten! Källor Mer historia Inlagd 2020-10-18 | Uppdaterad 2020-10-18
Visa hela svaret

När brann Umeå upp?

Måndagen den 25 juni 1888, blev en dag som Umeåborna knappast kunde glömma, även om de önskade att det gick. En brand som började i ett bryggeri vid Renmarksbäcken spred sig och eldhärjade hela den östra delen av staden, varven på Teg och husen på Ön.

 1. Omkring 2 300 av de 3 000 Umeåborna blev hemlösa.
 2. Det berättas att branden tog fart vid 13-tiden i Bryggeriaktiebolagets huvudbyggnad intill Renmarksbäcken, som låg i västra delen av staden.
 3. Det ska ha varit en mycket blåsig dag och vinden förde branden snabbt österut över alla de olycksaliga hustaken.

Umeå var en trästad och husen hade trätak, mest av spån, som vid tillfället var fnöstorrt efter en torr vår. Branden inskränkte sig dessvärre inte endast till det som då var Umeå. Genom gnistor från staden antändes även Scharinska och Glasska skeppsvarven på Teg och därifrån spred sig elden efter bägge stränderna av älven och vidare till skogen på Öns by, vilken nästan i sin helhet eldhärjades.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kostar El I Stockholm?

Var i Sundsvall brinner det?

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Hör räddningsledaren Tommy Lindgren berätta om hur släckningsarbetet går till. Foto: Hans Lindblom/SVT Uppdaterad 9 oktober 2022 Publicerad 9 oktober 2022 En brand uppstod på söndagsmorgonen i ett flerfamiljshus i Sundsbruk norr om Sundsvall.

 1. Enligt polisen finns det inga uppgifter om att någon ska ha skadats men allmänheten varnades för kraftig rökutveckling.
 2. Larmet kom tidigt på söndagsmorgonen och räddningstjänsten kom snabbt på plats och började bekämpa den omfattande lägenhetsbranden som ska ha spridit sig till balkongen och senare upp till vinden.

Fyra trapphus evakuerades och de boende har blivit hänvisade till en närliggande lokal. Flera enheter ryckte ut och polisen spärrade av för att underlätta släckningsarbetet. Räddningsledaren uppmanade alla som berördes av röken att stanna inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.
Visa hela svaret

Vad hände i Sverige 1872?

Stormen ställde till med förödelse. Stormfloden mellan den 12:e och den 14:e november 1872 var den värsta som någonsin drabbat Östersjön – på många håll stod vattnet mer än tre meter över den normala nivån. Flera hundra miste livet, tusentals blev hemlösa, och Langeland upplevde en malariaepidemi.
Visa hela svaret

Vad hände i Sverige 1814?

Fälttåget mot Norge
Del av Napoleonkrigen
Den konstituerande församlingen i Eidsvoll, 1814.
Ägde rum 26 juli–14 augusti 1814
Plats Norge
Utfall Svensk seger

Norge bildar union med Sverige

/td> Stridande Sverige Norge Befälhavare och ledare Kronprins Karl Johan Hans Henric von Essen Eberhard von Vegesack Carl Henric Posse Johan August Sandels Gustaf Boije Carl Mörner Elof Rosenblad Carl Pontus Gahn Gustaf Fredrik Mörner Kristian Fredrik av Norge Andreas Samuel Krebs Diderich Hegermann Nils Christian Frederik Hals Styrka 42 000 man 32 000 man Förluster Ungefär lika stora som de norska förlusterna 400 döda och sårade 300 tillfångatagna

table>

Visa v • r Fälttåget mot Norge

Fälttåget mot Norge var ett kort krig som utkämpades på grund av Norges krav på självständighet i strid mot den union som Danmark och Sverige enats om i freden i Kiel 1814. Fredsavtalet, konventionen i Moss, undertecknades den 14 augusti 1814 och var i praktiken ett eldupphöravtal mellan den svenska kungen och det norska Stortinget,
Visa hela svaret

Vad hände 6 sept 1901?

6 september – USA:s president William McKinley blir föremål för ett attentat och avlider åtta dagar senare.7 september – Boxarupproret i Kina slut genom undertecknandet av Pekingprotokollet.12 september – Malmö nya museum invigs av stadsfullmäktiges nye ordförande Carl Heslow.
Visa hela svaret

Har Stockholm brunnit?

Gamla Stan i Stockholm har brunnit många gånger, några av dessa har i stort sätt bränt ner hela staden medan andra ‘bara’ förstört vissa delar. Den kanske värsta branden inträffade år 1419 för då arkiven i Rådhuset förstördes, där försvann större delen av Stockholms äldsta historia.
Visa hela svaret

Var startar flest bränder?

Flest bränder startar i köket – bara 15 procent av hushållen har en brandsläckare i köket Trots att tre av fyra känner till att de flesta bränderna startar i köket är det bara 15 procent i Sverige som har en brandsläckare i köket. Det visar en undersökning från ICA Försäkring som är framtagen av Novus.

En brandsläckare i köket kan släcka mindre bränder och bidrar till att skapa ett tryggare kök. Enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är köket den vanligaste startplatsen för bränder – och spisen är en vanlig brandorsak. Många känner till att köksbränder är vanligast, men kunskapen om exakta brandorsaken är sämre.

Enligt undersökningen som genomförts av Novus på uppdrag av ICA Försäkring svarar fler än hälften (53 %) att de flesta bränderna orsakas av levande ljus. – De flesta använder spisen dagligen, men tänker inte på att det är den största brandrisken i hemmen.

 • Bränder startar ofta för att man gör ett misstag som hör ihop med att vi glömmer, stressar eller helt enkelt tänker på något annat.
 • Mat och matlagning ska vara enkelt, säkert och roligt.
 • Ett grundläggande råd är därför att inte lämna kastrull eller stekpanna på en varm spisplatta när du lämnar köket, säger Lovisa Seward, skadechef på ICA Försäkring.

Få har placerat en brandsläckare i köket, men 68 procent har en släckare någonstans i hemmet. Undersökningen visar skillnader i ålder och regionalt över hur många som har brandsläckare. Bland unga är andelen hushåll med släckare lägre och nästan hälften saknar brandsläckare.

Generellt är brandsäkerhet i storstäderna sämre. Nästan hälften av bostäderna i storstäderna i Sverige saknar brandsläckare. Köket är en samlingsplats i hemmet som används till mycket. Smartphones och surfplattor kan användas i köket för att hitta matinspiration och recept. Det behöver inte innebära något brandrisk att använda smartphones i köket, men det är viktigt att vara uppmärksam samtidigt som spisen är påslagen.

Undersökningen visar att fler än hälften (58 %) ofta eller ibland använder sin smartphone samtidigt som de lagar mat. Bland den yngre målgruppen (18-29 år) använder 82 procent smartphonen vid matlagning. Allmänna rekommendationer för ett tryggare kök:

Kontrollera att plattor inte lämnas påslagna och att barn eller husdjur inte kommit åt reglagen. Koppla en spisvakt till spisen som känner av rök eller värme och larmar eller bryter elen till spisen. Lägg på ett lock om det brinner i en kastrull och försök aldrig släcka en brand i en kastrull eller stekpanna med vatten. Rengör regelbundet spis, ugn och spisfläkt. Stanna hemma när diskmaskinen i köket eller andra maskiner i hemmet är igång. Placera brandsläckare på synlig plats och se till att den är lättillgänglig när du använder spisen. Ha minst en brandvarnare per våningsplan och tänk på att ha en nära köket.

Källa: DinSäkerhet.se Kort om undersökningen Totalt 1057 intervjuer (deltagarfrekvens 61 procent) som genomfördes via webbenkät 7/1 – 17/1 2016 av Novus. Slumpmässigt riksrepresentativt urval ur Novus Sverigepanel. Målgruppen är allmänheten 18-79 år. För mer information ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52 : Flest bränder startar i köket – bara 15 procent av hushållen har en brandsläckare i köket
Visa hela svaret

Hur många gånger har Borås brunnit ner?

Fyra ödesdigra bränder – Vad bör mer nämnas om denna stad, där den 142 kilometer långa Viskan stilla flyter fram? Jo, att fyra gånger har stadsbränder ödelagt Borås: 1681, 1727, 1822 och 1827. Därför finns ingen riktigt gammal bebyggelse kvar, och därför är vissa gator breddade, av brandskyddsskäl. I dag sköts brandförsvaret av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Visa hela svaret

Kan havet brinna?

Kan vatten brinna? Kemiskt sett kan en normal förbränning definieras som en process där ett ämne förenas med syre (O2). När väte (H2) förbränns, bildas således H2O, och vatten blir därför en restprodukt efter förbränning av väte. Man kan alltså säga att vatten inte kan brinna, eftersom vätet redan har brunnit och är oxiderat.

Det är inte bara väte som oxideras. Syre reagerar väldigt lätt med andra ämnen, och nästan allt organiskt material på jorden har under tidernas lopp reagerat med syre. De flesta metaller finns uteslutande i oxiderade föreningar, och jord, sten och klippor består av syrehaltiga mineraler. Dessa ämnen kan inte brinna, eftersom de redan förenats med syre och på så sätt kan betraktas som ett slags aska.

Å andra sidan kan man använda vatten till att släcka eld. Det beror dels på att vatten inte är brännbart och dels på att det har en god förmåga att absorbera värme. Det krävs mycket mer energi att värma upp vatten, och den processen stjäl värmen från vätet.
Visa hela svaret

Kan det brinna i havet?

Gasläcka i Mexikanska Gulfen: havet brinner “Eye of fire” kallas den brand som brutit ut i havet mitt i Mexikanska Gulfen efter att en gasledning brustit. Elden tog sex timmar att släcka. En gasläcka från en undervattensledning ska ha antänt elden som fångats på video och blev viral.

 1. Bilderna från helikoptrarna som cirkulerar ovanför den så kallade “Eye of fire” får onekligen tankarna att dras till scener ur en apokalyptisk katastrof.
 2. Branden på havsytan väster om Mexikos Yucatan-halvö har släckts, det Mexikanska statliga oljebolaget Pemex.
 3. Företaget skyller på en gasläcka från en av sina undervattensledningar.

Branden som rasade bara 150 meter från en Pemex-oljeplattform tidigt på fredagen hoppade ur vattnet likt lava ur en vulkan, och satte bokstavligt talat eld på havet självt. Elden döptes till “Eye of fire” på sociala medier på grund av dess runda form.

 1. Enligt Pemex skadades ingen, oljeriggen evakuerades inte, men den brustna ledningens valv stängdes av.
 2. Enligt företaget ska de själva undersöka orsaken bakom gasläckan och den påföljande branden, mer än så har de inte kommenterat.
 3. Chris Robbins, chef för vetenskapliga initiativ vid den ideella miljöorganisationen Ocean Conservancy, att Pemex ” borde undersöka om någon annan infrastruktur komprometterades.

Forskare bör få utforska området för att bedöma eventuella skador på marint liv “. ” Videon är ganska alarmerande: det ser ut som om helvetets portar öppnar sig “, säger Robbins. ” Det verkar som att den har släckts ganska snabbt, men jag tror att det väcker frågor.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar skogsbränder?

Så mycket kan skogsbränderna kosta Svensk Försäkring, försäkringsbolagens branschorganisation, gör bedömningen att ersättningen som bolagen kommer att betala ut efter sommarens alla skogsbränder beräknas ligga på cirka 800 miljoner kronor. – Som jag uppfattar det är de här skogsbränderna i dagsläget ungefär dubbelt så stora som skogsbranden i Västmanland.
Visa hela svaret

Hur mycket brann det i Australien?

Status i Australien – Minst trettiotre personer dog och mer än 3 000 hem blev förstörda. De har även orsakat allvarlig skada på Australiens natur, 17 miljoner hektar har brandhärjats och mer än 1,25 miljarder infödda djur har dött eller kommer troligen att dö på grund av svält eller andra följdeffekter av bränderna.
Visa hela svaret

Hur länge brann det i Australien?

De katastrofala skogsbränderna i Australien 2020 – Greenpeace Sweden Hur Många Gånger Har Sundsvall Brunnit Kängurus flyr från skogsbränder i Snowy Valley i utkanten av Cooma, januari 2020. Apokalyptiska scener från Australien visar den enorma förödelsen som bränderna orsakat. Idag den, 8 januari 2020, vet vi att 23 människor dött och att 29 saknas. Fler än 1 500 hem har förstörts och man uppskattar att 1 miljard djur har dött till följd av bränderna.

Victoria (den södra delstaten där Melbourne ligger) har också drabbats mycket hårt – vi har bland annat nåtts bilder av människor som inväntar räddning på stränder som är totalt omringade av bränder.Det är också ett stort antal bränder i Queensland (norr om North South Wales där Brisbane och Cairns ligger) samt i västra och södra Australien. Vilka skador har bränderna orsakat?

Antalet döda ökar (23 stycken är senaste siffran) och dussintals saknas fortfarande. Enbart i North South Wales har fler än 1 500 hem förstörts. Man uppskattar att 6,3 miljoner hektar mark har brunnit hittills, en yta motsvarande nästan halva England. Ekologer från University of Sydney uppskattar att så mycket som en miljard djur har dött i bränderna, bland annat den ikoniska koalan som har svårt att fly från dem.

 • Luftföroreningarna i Sydney och Brisbane har nått de mest skadliga nivåerna i världen och inneburit svåra andningsproblem för barn, äldre och de med astma.
 • Delar av Nya Zeeland, som ligger tusentals mil ifrån bränderna, har också nåtts av luftföroreningarna.
 • Landets snötäckta glaciärer har färgats gula av damm och partiklar från skogsbränderna i Australien.

Vad orsakar bränderna? Har det inte alltid varit skogsbränder i Australien? Svår och lång torka och rekordhöga temperaturer är orsaken. I sydöstra Australien, som drabbats hårdast av bränderna, råder den värsta torkan någonsin.2019 hade flera av de drabbade områdena de torraste perioderna någonsin mellan januari och april.

 • Temperaturerna ökar, slog rekord i mitten av december och fortsätter uppåt i 2020.
 • Många av de drabbade områdena har temperaturer runt 45 grader.
 • En förort i Sydney var den varmaste platsen i landet i lördags med en rekordtemperatur på hela 48,9 C.
 • Australien har alltid haft årliga skogsbränder, men den här startade tidigare och varade längre på grund av klimatkrisen.

Väderförhållandena gör det också mycket svårare att kontrollera bränderna än tidigare. Hur Många Gånger Har Sundsvall Brunnit Katastrofläge i Lake Tabourie i New South Wales där invånarna bara kan se på när eldslågorna hotar deras hem. Vad gör Australiens regering i pågående krissituation? Militären har satts in för att hjälpa till med att evakuera och bekämpa bränderna i en skala som inte setts sen andra världskriget.

Men premiärminister Scott Morrison har mötts av omfattande kritik för att sin passivitet medan Australien brinner, samt att han har förminskat klimatkrisens roll i katastrofen. Men människor i Australien har visat handling och solidaritet och erbjudit husrum, medicin och mat till de som drabbats av bränderna.

Brandmän – flera av dem oavlönade volontärer – har arbetat outtröttligt för att bekämpa bränder och räddat liv. Vad gör Australiens regering för att bekämpa klimatkrisen? Inte mycket.2019 var Australien den näst största exportören av kol i världen. Kol är en av de värsta orsakerna till klimatförändringarna – som förvärrar bränderna.

Australiens koldioxidutsläpp har ökat de senaste fyra åren och regeringen har inga seriösa planer på att vända utvecklingen. Premiärminister Morrison har istället vägrat att koppla orsakerna till de förvärrade skogsbränderna till klimatförändringarna och sagt att det inte är “trovärdigt” att göra det.

Förutom att hantera pågående katastrof, måste Australiens regering agera kraftfullt för att minska utsläppen för att begränsa effekterna som klimatkrisen har på Australien och även resten av världen. Klimatkrisen bryr sig inte om nationella gränser. Regeringar världen över har även ansvar att göra kopplingen mellan Australiens bränder och det globala klimatnödläget.
Visa hela svaret

Vart brinner det i Lilla Edet?

Hur Många Gånger Har Sundsvall Brunnit Huset har enligt räddningstjänsten brunnit ned. Foto: Mikael Berglund BRAND Uppdaterat fredag 2 december kl 06.40 Publicerat torsdag 1 december kl 20.53

Det var på torsdagskvällen som räddningstjänsten ryckte ut med flera fordon till Västerlanda i Lilla Edet. Branden som ska ha startat på altanen men spred sig snabbt och huset gick inte att rädda. Ingen person ska ha kommit till skada, men flera husdjur dog i branden.

Har du frågor eller förslag gällande våra digitala tjänster? Kontakta gärna Sveriges Radios forum för teknisk support där vi besvarar dina frågor vardagar kl.9-17.
Visa hela svaret

Var brann det på Hisingen?

Diskoteksbranden i Göteborg, även kallad Backabranden, var en brand som inträffade natten mellan torsdagen den 29 och fredagen den 30 oktober 1998.63 personer omkom och 214 skadades. Branden uppstod i en lokal vid Backaplan på Hisingen i Göteborg, där ett diskotek hade arrangerats.

 1. Cirka 398 ungdomar i åldern 12–25 år befann sig i lokalen, som var godkänd för 150 personer enligt gällande regelverk.
 2. Fyra ungdomar fälldes i tingsrätten år 2000 för att ha anlagt branden.
 3. Som anledning till att de hade gjort det uppgav de att en av dem hade nekats gratis inträde till festen och därför ville hämnas.

Branden anlades i möbler som belamrade festlokalens nödutrymningsväg. Klockan 23:42, ungefär 10–20 minuter efter att branden anlagts, kom det första larmet in. Drygt sju minuter senare var den första styrkan från räddningstjänsten framme på brandplatsen.

 • Styrkan inledde livräddande åtgärder och ett 60-tal personer kunde räddas från byggnaden.
 • Ett tiotal ambulanser gick i skytteltrafik mellan brandplatsen och närliggande sjukhus, medan bussar och bilar stod för transporten av lindrigt skadade.
 • Några minuter efter klockan två på natten förklarades branden vara släckt.

Kort efter detta transporterades de sista skadade från olycksplatsen. Polisens utredningsarbete inleddes klockan tre samma natt och skulle senare beskrivas som den svenska polisens största brottsofferinsats genom tiderna. Nästan 2 000 förhör genomfördes och som mest arbetade mer än 100 poliser med ärendet.

 • På morgonen den 30 oktober förklarades Göteborg som en stad i sorg.
 • På kvällen hölls en minnesgudstjänst i Göteborgs domkyrka där statsminister Göran Persson närvarade.
 • Drygt 100 krisjourer upprättades de kommande två dygnen; ett arbete som fortsatte i varierande omfattning under de närmaste två åren.

Brandlokalen stod i stort sett orörd fram till år 2000. Den invigdes som minneslokal på tredje årsdagen av branden efter att ha genomgått en renovering, Föreningen Brandoffrens anhöriga, som bildades efter branden, utbildar i lokalen ungdomar om de konsekvenser en brand kan få.
Visa hela svaret

När brann Göteborg ner?

2.2. Branden – Natten till fredagen den 30 oktober 1998 var mulen och råkall med ett par plusgrader i den fuktiga luften. Tidvis duggregnade det. Den aktuella torsdagskvällen, som inföll under det att skolorna hade höstlov, hade några ungdomar anordnat ett disco i Makedoniska föreningens förhyrda lokal på Herkulesgatan, Hisingen i Göteborg.

 1. Ca 20 min.
 2. Före midnatt utbröt en brand i lokalen, 63 ungdomar miste sina liv och drygt 200 skadades, flera mycket svårt.
 3. Vid brandutbrottet fanns nära 400 1 personer i lokalen där enligt bygglovet maximalt 150 personer fick vistas samtidigt.
 4. I lokalen, som är belägen på andra våningen i en del av en större affärs-, kontors- och industribyggnad, finns två utrymningsvägar.

Den 1 Ungefärlig siffra, olika uppgifter förekommer. ena är huvudentrén och den andra, som är belägen i andra änden av den långsmala lokalen, en nödutgång. Utrymningsvägarna leder ut i två separata trapphus. Inredningen i danslokalen var mycket spartansk.

Längst fram vid kortväggen mot nödutgången fanns en låg scen av trä. Lokalen saknade brandlarm och sprinklersystem. Det är klarlagt att branden började i trapphuset till nödutgången, varför det inte var möjligt för ungdomarna att ta sig ut den vägen. Vid utrymningen genom den enda kvarvarande utgången uppstod panik och trängsel.

En del ungdomar räddade sig ut genom fönster som emellertid är belägna 220 cm ovanför golvet, något som försvårade möjligheterna att komma ut. På byggnadens utsida är det vidare sex meter från fönstren ner till marken. Många skadade, i en del fall döende, ungdomar samlades utanför lokalen dit ganska snart många anhöriga och kamrater anlände.

Var i den brinnande lokalen fanns många ungdomar, några hade tagit sig till ett kapprum som visat sig vara en återvändsgränd och andra hade fastnat i dörröppningen till själva lokalen där trängseln varit som värst. Inledningsvis efter larmning rådde osäkerhet om den exakta platsen för och omfattningen av eldsvådan och antalet räddningsstyrkor som larmades ut stod i relation till den information som fanns tillgänglig.

Genom de omfattande räddningsinsatser som ändå kom i gång kort tid efter det att branden utbrutit – räddningsinsatser som till stor del utfördes under kaotiska förhållanden – räddades många ungdomar ur lokalen till livet. Många svårt skadade överlevde tack vare att de snabbt kom under adekvat medicinsk behandling.

Sammanlagt fördes 213 2 ungdomar till sjukhus, 154 lades in för vård varav 74 på intensivvårdsavdelning.13 patienter transporterades till brännskadekliniker på olika platser i Sverige samt Bergen i Norge.60 ungdomar avled på brandplatsen, en avled efter ankomst till sjukhus och ytterligare två avled efter tre dygn.

Den rättsmedicinska undersökningen visade att så gott som samtliga avled till följd av kolmonoxidförgiftning. Många hade även höga nivåer cyanid i blodet. I fyra fall kan andra faktorer, såsom stark hetta, ha bidragit till dödens inträde. De omkomna var mellan 12 och 20 år (de flesta mellan 14 och 18 år) och representerade 19 olika nationaliteter.

Det totala antalet överlevande personer som polisen registrerat efter branden uppgår till 385.3 Samtliga är ungdomar födda mellan åren 1973 och 1986 med en 2 Uppgiften är osäker, även siffran 216 har nämnts.3 Skillnaden mellan antal som befann sig i lokalen vid brandutbrottet, antal döda och antal överlevande enligt polisen förklaras troligtvis av att till gruppen överlevande räknas även andra än de som befann sig i lokalen.

medelålder i slutet av år 1998 om 16 år. Av de överlevande var 262 svenska medborgare, många med utländskt påbrå. Bland övriga överlevande fanns 28 nationaliteter representerade. Störst är grupperna av iranska och somaliska medborgare (33 respektive 18 överlevande).
Visa hela svaret

Var brann det i Sandviken?

Villabranden på Allévägen i Sandviken Polisens tekniker som har arbetat vid brandplatsen på Allévägen i Sandviken sedan den 25 december har avslutat sitt arbete idag klockan 12:00 Polisens tekniker har arbetat intensivt med att söka efter kropparna från den saknade familjen och att finna svar på vad som kan ha orsakat branden på Allévägen i Sandviken.

 1. På torsdagen den 30 december, efter att brandplatsen hade tinats upp under nästan ett dygn, fann teknikerna fyra kroppar i brandresterna.
 2. Allt tyder på att kropparna är efter den saknade familjen.Under hela nyårshelgen har polisen i Sverige med stöd av polis i Tyskland, Schweiz och Filipinerna genomfört underrättelse till anhöriga om att fyra personer har anträffats i brandresterna.Kropparna är förda till rättsmedicinska i Uppsala för identifiering.

Identifiering av kropparna sker med hjälp av tandkort och DNA från anhöriga.Hur lång tid rättsmedicinska behöver på sig innan deras arbete är helt utfört är inte fastställt. Normalt brukar det ta någon månad.Polisens tekniker har en bild av brandförloppet och var branden startade.

Det finns ingen misstanke om att det föreligger ett brott bakom branden.Mikael Hedströmpresstalesperson i region Mitt

Publicerad 03 januari 2022 13:01 : Villabranden på Allévägen i Sandviken
Visa hela svaret