Hur Många Bibliotek Finns Det I Stockholm?

Hur Många Bibliotek Finns Det I Stockholm
Stockholms stadsbibliotek – Stockholms stad Stadens bibliotek är öppna mötesplatser dit alla är välkomna. Här finns böcker, tidningar, filmer och talböcker. Biblioteken bjuder också in till olika evenemang året runt. Biblioteken arrangerar författarträffar, språkkaféer, hjälp med läxläsning och andra programaktiviteter för alla åldrar.
Visa hela svaret

Vilket är Sveriges största bibliotek?

Om biblioteket – På Stadsbiblioteket finns skönlitteratur och facklitteratur inom olika ämnesområden, barn- och ungdomslitteratur samt Ljudbiblioteket med tal- och ljudböcker. Asplunds bibliotek är Sveriges största folkbibliotek och det är även välkänt internationellt.
Visa hela svaret

Hur många bibliotek finns det i Sverige?

Folkbibliotek – Folkbiblioteken är Sveriges mest spridda kulturinstitution, med 62 miljoner fysiska besök på nästan 1100 filialer enligt Kungliga bibliotekets statistik för 2019. Utöver fysiska och digitala böcker erbjuder folkbiblioteken idag ett stort antal andra medier och tjänster, och en bred programverksamhet.

De är också ofta en viktig mötesplats i lokalsamhället. I många kommuner finns även mobila bibliotek (83 bokbussar och ett hundratal bokbilar/lådcyklar enligt Kungliga bibliotekets statistik för 2019) som kommer nära användarna i exempelvis glesbygd. Huvudman för folkbiblioteken är oftast kommunen, men idag drivs också ett litet antal folkbibliotek av företag, föreningar eller stiftelser.

Oavsett driftsform lyder folkbiblioteken alltid under bibliotekslagen. Folkbibliotek ska enligt lagen finnas i alla kommuner, vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. De ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur, och ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.
Visa hela svaret

Har alla kommuner bibliotek?

Definitioner, tillgänglighet och delaktighet Enligt 2 § i nuvarande bibliotekslag ska varje kommun ha folk- bibliotek. Bestämmelsen är central och det finns inte någon anledning att förändra kravet.
Visa hela svaret

Vem äger bibliotek?

Allmänt finansierade bibliotek – Se även: Ett allmänt bibliotek är ett bibliotek, finansierat av statliga eller kommunala skattemedel, dit allmänheten äger tillträde och där oftast kan genomföras utan kostnad för låntagaren.
Visa hela svaret

Får man äta på ett bibliotek?

Publicerad: 28 oktober 2020 Nej, i biblioteket får du inte äta mat, sallad eller mackor, men däremot är det okej att ta en kaffe på entréplan. Frukt och vatten är okej överallt. Överallt på biblioteket är det tillåtet med vatten och frukt. På varje plan har vi en vattenautomat.
Visa hela svaret

Var ligger världens största bibliotek?

British Library
British Library
Annat namn BL
Land Storbritannien
Typ Nationalbibliotek
Grundat 1 juli 1973
Plats Euston Road, London
Koordinater 51°31′46″N 0°7′37″V / 51.52944°N 0.12694°V
Bestånd 150 miljoner poster 14 miljoner böcker
Besökare 1 579 270 (2015)
Chef Roly Keating
Webbplats www.bl.uk

British Library ( BL ) är Storbritanniens nationalbibliotek och världens största bibliotek i fråga om totala antalet poster. Biblioteket är ett av världens största vetenskapliga bibliotek, och innehåller över 150 miljoner poster på alla kända språk och format: böcker, tidskrifter, tidningar, ljud- och musikupptagningar, patent, databaser, kartor, frimärken, grafik, teckningar och mycket mer.

 • Bibliotekets samlingar omfattar omkring 14 miljoner böcker (endast USA:s kongressbibliotek har en större boksamling), tillsammans med betydande innehav av manuskript och historiska föremål från så långt tillbaka som 300 år före Kristus.
 • British Library får ett exemplar av alla böcker som producerats i Storbritannien och Irland ( pliktleverans ), inklusive alla utländska böcker som distribueras i landet.

Företaget köper också många objekt som endast publiceras utanför Storbritannien och Irland. British Librarys samlingar utökas med omkring tre miljoner poster varje år. Biblioteket är ett icke-offentligt organ som sponsras av Department for Culture, Media and Sport.
Visa hela svaret

Vilket land har flest bibliotek?

5 maj 2020 • 2 min Sverige är det land i Norden där flest folkbibliotek har stängt. Det visar en nypublicerad rapport där det också konstateras att flest bibliotek i förhållande till invånare finns på Åland. Hur Många Bibliotek Finns Det I Stockholm Hur Många Bibliotek Finns Det I Stockholm Biblioteket i Trångsund stänger i mitten av maj. Foto: Annika Clemens Trångsunds bibliotek i Huddinge kommun stänger i mitten av maj. Kommunens kultur- och fritidsnämnd måste spara 2,3 miljoner kronor och Trångsundsborna hänvisas till biblioteket i Skogås.

Antalet folkbibliotek har minskat i alla de nordiska länderna sedan 2015. Den största minskningen syns i Sverige där 36 folkbibliotek försvann mellan 2015 och 2018. Sverige har dock fortfarande flest folkbibliotek av de nordiska länderna.2018 var siffran 1 109. Men i förhållande till befolkningen toppar Åland, följt av Norge och Finland.

I Danmark finns minst antal folkbibliotek, endast 0,07 per tusen invånare. Det kan jämföras med Ålands, 0,54.
Visa hela svaret

Hur många bibliotek finns det i Paris?

Bibliothèque nationale de France
Typ Statligt bolag
Huvudkontor Paris, Frankrike
Huvudman Frankrikes kulturministerium
Övrigt
Webbplats www.bnf.fr

Bibliothèque nationale de France (BnF) i Paris är ett av världens största bibliotek och Frankrikes nationalbibliotek, Det har sitt ursprung i den bibliotekssamling som Karl V grundade cirka 1365. Dagens bibliotek har sitt centralbibliotek i 13:e arrondissementet och filialer på ytterligare fem platser runt staden.
Visa hela svaret

Finns det förbjudna böcker i Sverige?

Läs en förbjuden bok! Visst vill du läsa en förbjuden bok? Genom tiderna har böcker censurerats, förbjudits eller plockat s bort från bokhandelns eller bibliotekens hyllor, Ofta för att vuxna tycker de innehåller för mycket våld, sex och droger, eller är demoraliserande på något annat sätt, I Sverige censureras eller förbjuds böcker inte, det skulle vara ett brott mot yttrandefriheten. Boktips på bannlysta, förbjudna böcker i världen: Harry Potter, av JK Rowling har bannlyst från en del bibliotek, De anses skapa farligt intresse för de t ockulta enligt fundamentalistiska kristna grupper i USA.

 1. Ortodox a kyrkor i Grekland och Bulgarien har bränt böckerna på ett bokbål av ungefär samma anledning, de uppmanar till djävulsdyrkan,
 2. Frankenstein av Mary Shelley, en klassiker från 1818 har upprört känslor, eftersom do ktor Frankensteins vetenskap anses vara ett hån mot Gud.
 3. Människan ska inte skapa sin egen avbild.

The hate you give, av Angie Thomas från 2017, är en blivande klassiker enligt mig och superaktuell med Black L ives M atter – rörelsen s intåg, Den handlar om strukturell rasism och rädsla, hur vi ser på varandra i ett polariserat samhälle. Den har förbjudits på skolor i USA eft e rsom den anses innehålla ett vulgärt språk.

 • Boken har också kritiserats av amerikansk polis som tycker de n lär kids att misstro ordningsmakten.
 • Boken finns också som film,
 • Hungerspelen, av Susanne Collins, blev film 2014 och förbjöds då att visa s på många biografer i Thailand,
 • Demonstranter i landet använde fingertecken från filmen som en prote s t m ot militärregimen i landet.

Protesterna har blossat upp i år igen. Unga kvinnor är en klassiker av Louisa May Alcott, Boken ansågs vara politiskt radikal när den kom 1868 och bojkottades. Den v ar helt enkelt för feministisk. På senare år har den kritiserat av feminister för att en ung kvinna gifter sig med en mycket äldre man.

Min vän Charlotte, av E, B White från 1952, har plockats bort från skolbib liotek för att ” tala nde grisar är hädiska och onaturl i ga “. En skola i E n gland försökte plocka bort den för att ledningen var rädda att muslimska el e ver skulle ta ila vid, De frågade dock inga muslimska elever om de hade något problem med boken.

You might be interested:  Vilka Får Vaccinera Sig Uppsala?

Jag är Jazz, är en amerikansk bilderbok från 2015, skriven av Jessica Herthel. Den är en av de mest bannlysta böckerna i USA under år 2020 enligt en amerikansk nationell biblioteksförening, Boken har väckt mycket debatt, och krav har kommit att den på att plockas bort från skolor, bibli ot ek och andra offentliga verksamheter i USA, eftersom huvudpersonen identifierar sig som flicka men ha r en pojkes kropp, är alltså transsexuell.
Visa hela svaret

Vad händer om man inte betalar bibliotek?

Försvunna eller skadade böcker – Du måste ersätta lån som har blivit förstörda eller förlorade, exakt ersättningsbelopp beror på typ av media. Har du frågor som handlar om en försvunnen bok eller ett krav, kontakta ditt bibliotek i första hand. Du kan också skicka mejl till: [email protected] Om du har över 99 kronor i skuld till biblioteket spärras ditt bibliotekskort.
Visa hela svaret

Hur får bibliotek pengar?

Beräkning av ersättningen – Biblioteken ( folkbibliotek och skolbibliotek ) bidrar med statistik om sin utlåning men det är staten som betalar pengarna till fonden. För år 2020 hade SVFF att fördela 177,3 miljoner kronor. Biblioteksersättning utgår till arvtagarna efter en upphovspersons död lika länge som upphovsrätten gäller, alltså i 70 år.
Visa hela svaret

Får man sitta och jobba på bibliotek?

Läsesalar – På många bibliotek finns det läsesalar. Det är stora rum med små bord där du kan sitta och läsa, studera eller till och med arbeta. I läsesalarna ska det vara tyst så att alla som sitter där kan koncentrera sig på det de ska göra. Om du oftast sitter hemma och arbetar kan det bli lite ensamt.
Visa hela svaret

Var ligger världens äldsta bibliotek?

Bränna böcker är barbariskt, bränna gevär är förståndigt. Långt bortom allfarvägen ligger Timbuktu, en sandig småstad med knappt 35 000 innevånare, 800 km öster om Bamako, huvudstad i Mali. Strax norr om floden Niger utgör Timbuktu en knutpunkt för karavaner, handelsmän, poeter, arkitekter och skriftlärda.

 • Ett av världens äldsta bibliotek ligger här i Timbuktu, liksom utslängt i Saharas öken.
 • Staden sägs ha anlagts av nomadiserande tuaregfolk på 1000-talet.
 • Staden blev på tidigt 1200-tal muslimskt centrum med ett av världens första universitet med 20 000 studenter.
 • Biblioteket, delvis inrymt i Sankoremoskén, lär vara från 1400-talet.24 privata bibliotek finns dessutom i och runt Timbuktu med uppåt 700 000 manuskript.

Intendenten på det moderna biblioteket Ahmed Baba-Institutet i Timbuktu, byggt 1970, berättar hur de franska kolonisatörerna såg på afrikanerna: svarta okunniga vildar. Sanningen var tvärtom, franska soldater kom med kanoner och giljotin, vilda erövrare var de.

 1. Vårt universitet, fortsätter han, fanns här långt innan Paris fick sitt Sorbonne.
 2. Jag frågar om hettan varit till nackdel för böckerna.
 3. Tvärtom, säger han, manuskriptens fiender är främst termiter, möss, fukt.
 4. De flesta är skrivna på kamelskinn, språket arabiska, kalligrafiskt vackert.
 5. Det finns också en mängd böcker med gamla grekiska texter.

Många tror att Afrika bara har muntliga berättelser, men här finns dokument om astronomi, medicin, historia, filosofi, geografi, religion, konst, matematik, musik. Ävenså recept på örtmedicin från 1200-talet. Sydafrikas förre president Thabo Mbeki besökte Timbuktus bibliotek för några år sedan, han sa: böckerna är en dokumentation av kontinentens mest imponerande kulturskatter, detta är en del av Afrikas kulturella pånyttfödelse.

 1. Sydafrika var med och bekostade stora delar av det nya biblioteket.
 2. Här finns en rymlig underjordisk luftkonditionerad sal och ett flertal rum med modern teknik för att bevara och analysera Malis litterära skatter.
 3. Jag träffar nomader, de blå tuaregerna är inte blå, många av männen bär indigofärgade djupblå tygskynken som genom ljuset återkastar det intensiva blå.

Jag blir bjuden på te. Här är det kvinnan som syns, mannen håller sig i bakgrunden. Hon och barnen ärver allt i händelse av skilsmässa. Mannen är beslöjad, bara hans ögon syns, så icke kvinnan, hennes ansikte är bart. Kvinnan lyfts fram, det är hon som dansar, berättar och skriver lyrik.

Här en kort tuaregdikt översatt från franska av Britt Karin Larsen. Jag reser, men jag kommer ren tillbaka saltet som kamelen bär sätter inga fläckar bakom mig vänder sandstormen och utan att de andra vet det sover jag hos dig var natt Angående de pågående oroligheterna i Mali, vill jag påminna om det fredsmonument som sattes upp 1996 strax utanför staden, kallad “Flamme de la Paix”.

Kriget var slut mellan tuaregrebeller och Malis armé. Inför en jättestor folksamling brändes över tretusen gevär, samt att en stor del mängd vapen göts in i betongen vid foten av statyn. Bränna böcker är barbariskt, bränna gevär är förståndigt.
Visa hela svaret

Hur köper biblioteken in böcker?

Av 290 kommunerna i Sverige har 276 avtal med Adlibris om att biblioteksböckerna ska köpas via dem. (Detta gäller november 2019). I praktiken betyder detta att boken måste finnas med på Adlibris bibliotekssajt för att den ska nå låntagaren.
Visa hela svaret

Måste skolor ha bibliotek?

Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Det är rektors ansvar att skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.
Visa hela svaret

Får man filma i ett bibliotek?

Fotografering och filminspelning på biblioteket | Helsingfors universitets bibliotek | Helsingfors universitet Fotografering och filminspelning på biblioteket Helsingfors universitets bibliotek är en offentlig plats. Det är tillåtet att fotografera och filma på offentliga platser.

 • Fotografering och filminspelning för privat bruk är tillåtet på offentliga platser som biblioteket.
 • Man får fritt fotografera och filma bibliotekets byggnader och lokaler som är öppna för allmänheten för privat bruk, förutsatt att man inte stör bibliotekets verksamhet.
 • För att fotografera eller filma personer behövs alltid deras tillstånd.
 • I alla lokaler som är öppna för allmänheten måste man när man fotograferar eller filmar se till att det inte stör kundernas arbetsro eller personalens arbete, och också ta ljudnivån i beaktande.

Bilder från biblioteket Helsingfors universitet har en bildbank öppen för media. I bildbanken hittar du även bilder på Kajsahuset och campusbiblioteken. Media kan använda bilderna i bildbanken kostnadsfritt i samband med artiklar om Helsingfors universitets forskning, undervisning eller annan verksamhet.

 1. Nyhets- och aktualitetsmedier och andra medier är välkomna att fotografera och filma i Helsingfors universitets biblioteks lokaler.
 2. Eftersom det ofta ordnas fotograferingar och filminspelningar på biblioteket ombeds du informera bibliotekets kommunikatörer på förhand:
 3. eller i brådskande fall:

För pro­duk­tions­bo­lag

 • Det är också möjligt att hyra Helsingfors universitets lokaler som bakgrund till filminspelningar.
 • Kontakta bibliotekets kommunikationsteam på förhand för att komma överens om tidtabell och andra arrangemang om du är intresserad av att ordna en inspelning för en film, tv, en reklam eller någon annan kommersiell filminspelning.
 • Bibliotekets kommunikationsteam:

: Fotografering och filminspelning på biblioteket | Helsingfors universitets bibliotek | Helsingfors universitet
Visa hela svaret

Vem finansierar bibliotek?

Kommuner och regioner lägger omkring 5 miljarder kronor på bibliotekens verksamhet, där den största delen går till folkbiblioteksverksamheten. De offentliga biblioteken har i uppdrag att verka för läsfrämjande, kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Visa hela svaret

Hur länge kan man låna en bok?

Den vanliga lånetiden för böcker är 4 veckor. Ibland kan det hända att det är många som vill låna samma bok, då är lånetiden 14 dagar. Du får ett kvitto där det står vad du lånat och när det ska lämnas tillbaka. Har lånetiden gått ut skickar vi dig en påminnelse via SMS eller e-post.
Visa hela svaret

Vilket bibliotek har flest böcker?

Åsele, Bjurholm och Emmaboda är flitigast i Sverige när det kommer till att låna böcker på bibliotek. Det visar en genomgång av utlåningsstatistiken från nyhetsbyrån Siren.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Finns Att Göra I Falun?

Hur många böcker ges ut per är i Sverige?

Nationalbibliografin i siffror 2020: Skönlitteraturen ökar – och pandemin syns i bokutgivningen Pressmeddelande – 23 April 2021 08:50 Förra året registrerades 11 875 nya tryckta böcker på Kungliga biblioteket (KB). Det är något färre än under 2019, men i stort sett ingen dramatisk minskning.

 1. Dessutom flödar redan böcker om coronapandemin in till biblioteket.
 2. Detta, och mer statistik om svensk utgivning, går att utforska i rapporten Nationalbibliografin i siffror 2020.
 3. B är Sveriges nationalbibliotek och samlar in alla böcker som trycks och sprids i landet.
 4. I rapporten Nationalbibliografin i siffror presenteras statistik för de tryckta böcker som registrerades under föregående år.

Med hjälp av siffrorna går det att få syn på trender i bokutgivningen som helhet. Det ser ljust ut för alla som gillar fysiska läsupplevelser. Utgivningen av tryckta böcker är fortfarande stabil, enligt årets rapport. – Antalet nya böcker har legat runt 12 000 per år sedan 2014, men förra året hamnar antalet strax under.

Nedgången är inte dramatisk, utan det rör sig endast om en procent färre böcker än under 2019, säger Ylva Sommerland, bibliotekarie och ansvarig för Nationalbibliografin i siffror. Skönlitteraturen ökar Andelen facklitteratur är fortfarande något större i utgivningen, men skönlitteraturen fortsätter att öka.

Förra året registrerades totalt 5746 skönlitterära böcker, vilket är den högsta siffran sedan mätningarna startade. Om man enbart räknar skönlitteratur för vuxna är antalet 2577. Skönlitteratur för vuxna med svenska som originalspråk, såväl som översatt skönlitteratur för vuxna, ökade under 2020.

I årets rapport går det även att se vilka böcker ur 2020 års utgivning som finns på flest svenska bibliotek. Tio-i-topp-listan domineras till stor del av romaner. Men på både plats ett och två finns fackböcker, Herrarna satte oss hit av Elin Anna Labba och Familjen av Johanna Bäckström Lerneby. På tredje plats hamnar Lydia Sandgrens Samlade verk.

Tema: Pandemin och andra kriser Nationalbibliografin i siffror tar alltid ett särskilt grepp om ett aktuellt tema, för att se hur det avspeglas i bokutgivningen. Den här gången handlar det om kriser och katastrofer i allmänhet och coronapandemin i synnerhet.

Trots att det bara är drygt ett år sedan viruset klassades som en pandemi har det redan gjort avtryck. I 2020 års utgivning finns över 50 titlar som på ett eller annat sätt tar upp ämnet. – Det är ovanligt att en aktuell händelse syns så tydligt i bokutgivningen samma år som den pågår. Samtidigt påverkar coronaviruset alla människor i hela världen.

Lockdown och restriktioner har också skapat utrymme för skrivande. De böcker som hittills kommit ut i ämnet är framför allt dagböcker och antologier, men här finns även exempel på poesi och romaner, säger Ylva Sommerland. Läs rapporten! Ladda ner rapporten och fördjupa dig i siffror, diagram och visualiseringar av statistiken: Vill du veta mer om arbetet med den svenska nationalbibliografin eller ta del av äldre rapporter?,

Tidigare år har KB bland annat gjort närstudier av klimatberättelser, egenutgivning och översättningstrender. Kontaktinformation Ylva Sommerland, bibliotekarie och ansvarig för rapporten070-007 32 90 Kungliga biblioteket Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder.

Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning. KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Som nationalbibliotek utvecklar och främjar vi samverkan i den svenska bibliotekssektorn. : Nationalbibliografin i siffror 2020: Skönlitteraturen ökar – och pandemin syns i bokutgivningen
Visa hela svaret

Kan man plugga på Stadsbiblioteket?

Studieplatser finns på flera av våra bibliotek. En del av studieplatserna är separata studierum, med plats för en person, och på vissa bibliotek behöver du boka tid i förväg. Vissa av studieplatserna finns i studierum med plats för flera personer. Kontakta biblioteket för mer information om vilka studieplatser som finns och hur du bokar dem.
Visa hela svaret

Vilket bibliotek har flest e böcker?

1 mar 2021 • 4 min I Danmark, Norge och Nederländerna har lånen av e-böcker ökat under pandemin. Även i Sverige har siffran stigit – men inte mer än tidigare år. Och i Stockholm har utlåningen till och med gått ner. Hur Många Bibliotek Finns Det I Stockholm Utlåningen av e-böcker ökade inte mer i Sverige under pandemin än under tidigare år. När Nederländernas bibliotek och skolor stängdes i mars 2020 marknadsfördes det digitala utbudet. Ett lånekort för det digitala biblioteket kostar omkring 42 euro för vuxna, men Online bibliotheek, som är en del av nationalbiblioteket Koninklijke Biblio­theek, släppte en app som fick heta Hemmabiblioteket med 100 e-böcker och 25 ljudböcker som var gratis för alla.57 procent av dem som använde appen hade inte lånekort sedan tidigare. Hur Många Bibliotek Finns Det I Stockholm Eric Daamen leder en grupp på Koninklijke Bibliotheek i Nederländerna som arbetar med att marknadsföra e-böcker. – Vi tycker att det är viktigt att människor kan fortsätta att läsa även när biblioteken är stängda. Men ökningen ligger också i linje med bibliotekens sociala mål som är att få fler att läsa böcker, säger Eric Daamen som leder den grupp på Koninklijke Bibliotheek som arbetar med att marknadsföra e-böcker.

Danmark har sedan tidigare en stor utlåning av e-böcker genom eReolen, som är ett sam­arbete mellan de kommunala folkbiblioteken och drivs från biblioteket i Århus. Främst har ljudböckerna gjort tjänsten populär, innan pandemin var 60 procent av utlåningen ljudböcker, och under 2020 ökade antalet låntagare kraftigt.

Många av dessa är skolungdomar som loggar in via sina skolkonton – skolor och förskolor stängdes i mars och öppnades successivt i april. – Pandemin och de stängda biblioteken har mycket tydligt satt fart på utlåningen på eReolen, säger Susanne Iversen som är projektledare på eRoelen och avdelningschef på Århus bibliotek.

– I månadsskiftet april/maj ökade utlåningen med 75 procent i förhållande till samma månadsskifte året innan. För att detta skulle vara möjligt har några bibliotek höjt antalet böcker som varje låntagare kan låna per månad. Som exempel ändrade man i Århus från tre e-böcker och tre ljudböcker per månad till sex av vardera.

Däremot har man inte gjort någon extra marknadsföring nationellt utan fortsatt med sin löpande marknads­föring med bland annat en sommar­kampanj och en julkampanj. Biblioteken har i stället lokalt marknadsfört det digitala utbudet. Även i Norge har man slagit rekord.

När biblioteken stängdes under våren 2020 avsatte regeringen 20 miljoner kronor till inköp av e-böcker till de offentliga biblio­teken. Medlen delades ut till landets fylken, regioner, baserat på folkmängd. Fylkena fick själva bedöma hur de ville fördela pengarna mellan e-böcker och ljudböcker och om de ville prioritera barn- eller vuxenlitteratur.

Medlen skulle dock enbart användas för inköp av norska e-böcker eftersom stödet var riktat till norsk kultur. Biblioteken har två olika system att välja mellan, men nio av elva fylken använder tjänsten BookBites. – Vi har tidigare haft 500 000 till 600 000 lån om året på BookBites, men under 2020 blev det en miljon, säger Svein Arne Tinnesand, ansvarig för biblioteks­utveckling på Nasjonalbiblioteket.

Sommerles, som är en årlig kampanj för digital läsning startade den 1 juni. I samband med det fick digitala böcker för barn stor uppmärksamhet i medierna. Barnböcker är annars en liten del av utlåningen även om vissa kommuner utgör undantag, som Malvik i Trøndelag där hälften av de utlånade titlarna är barnböcker.

Där finns också en tydlig favorit: 10 procent av all barnlitteratur i appen Bookbites (både e-böcker och ljudböcker) är Jørn Lier Horsts Detektivbyrå nr 2, Vi är själva förvånade över nedgången Petter Södrin, Stockholms stadsbibliotek Axiell Media hanterar det svenska utlåningssystemet Elib. Enligt företaget ökade antalet lån av e-böcker i Sverige under 2020 som helhet med 12 procent jämfört med 2019. – Denna ökning är svår att direkt härleda till corona eftersom det ju finns en underliggande trend att efterfrågan på digitala böcker ökar, säger vd Eva Houltzén.

 • Det vi däremot kan se kopplat till corona är att antalet unika lånekort som genomförde lån i våra system perioden mars–maj, ökade med 15 procent jämfört med motsvarande månader 2019.
 • Enligt Kungliga biblioteket, KB, uppgick utlåningen 2019 till 2,4 miljoner e-böcker.
 • Heltäckande data av användningen under pandemin kommer i maj i den officiella biblioteksstatistiken för 2020.
You might be interested:  Vilka Utbildningar Finns I Sundsvall?

De svenska folkbiblioteken tvingas ibland stänga eller begränsa e-boksutlåningen när budgeten för dessa överskrids, men i år har 25 procent av Sveriges kommuner ökat sin budget för e-böcker. – Folkbiblioteken har varit mer generösa med utlån. Många bibliotek har gått från en bok i veckan till tre eller fem böcker.

Det finns också bibliotek som släppt antalet fritt, säger Cecilia Ranemo som ansvarar för statistiken på KB. KB har följt folkbibliotekens verksamhet under pandemin och bland annat tittat på vad som lyfts fram på hemsidorna. Man har uppfattat att det är bibliotekens vanliga digitala utbud som lyfts fram.

Vanligast är att berätta om de digitala filmtjänsterna Cineasterna och Viddla, som noterades i 52 procent av kommunerna. PressReader exponerades hos knappt 45 procent. Biblio, bibliotekens app för e-böcker och ljudböcker, har lyfts fram av närmare 38 procent.

 • Men det finns stora variationer.
 • Trots en generell ökning har e-boksutlåningen (ej ljudböcker och appen Biblix) på Stockholms stadsbibliotek minskat med 3,5 procent, från cirka 460 000 lån 2019 till cirka 444 000 lån 2020.
 • Vi är själva förvånade över nedgången, men kan inte svara på huruvida detta är representativt för bibliotek generellt.

Vi kommer behöva göra en egen analys, säger Petter Södrin, biträdande enhetschef för Digitala biblioteket och medier. Ewa Thorslund utredde tillsammans med Jesper Klein förutsättningar för en nationell digital biblioteksplattform i en delrapport till den nationella biblioteksstrategin: – Jag tror att den största anledningen till varför Sverige inte har sett någon ökning av e-bokslån är att vi istället har slagit rekord i antalet streamingtjänster.
Visa hela svaret

Finns det förbjudna böcker i Sverige?

Läs en förbjuden bok! Visst vill du läsa en förbjuden bok? Genom tiderna har böcker censurerats, förbjudits eller plockat s bort från bokhandelns eller bibliotekens hyllor, Ofta för att vuxna tycker de innehåller för mycket våld, sex och droger, eller är demoraliserande på något annat sätt, I Sverige censureras eller förbjuds böcker inte, det skulle vara ett brott mot yttrandefriheten. Boktips på bannlysta, förbjudna böcker i världen: Harry Potter, av JK Rowling har bannlyst från en del bibliotek, De anses skapa farligt intresse för de t ockulta enligt fundamentalistiska kristna grupper i USA.

 • Ortodox a kyrkor i Grekland och Bulgarien har bränt böckerna på ett bokbål av ungefär samma anledning, de uppmanar till djävulsdyrkan,
 • Frankenstein av Mary Shelley, en klassiker från 1818 har upprört känslor, eftersom do ktor Frankensteins vetenskap anses vara ett hån mot Gud.
 • Människan ska inte skapa sin egen avbild.

The hate you give, av Angie Thomas från 2017, är en blivande klassiker enligt mig och superaktuell med Black L ives M atter – rörelsen s intåg, Den handlar om strukturell rasism och rädsla, hur vi ser på varandra i ett polariserat samhälle. Den har förbjudits på skolor i USA eft e rsom den anses innehålla ett vulgärt språk.

 • Boken har också kritiserats av amerikansk polis som tycker de n lär kids att misstro ordningsmakten.
 • Boken finns också som film,
 • Hungerspelen, av Susanne Collins, blev film 2014 och förbjöds då att visa s på många biografer i Thailand,
 • Demonstranter i landet använde fingertecken från filmen som en prote s t m ot militärregimen i landet.

Protesterna har blossat upp i år igen. Unga kvinnor är en klassiker av Louisa May Alcott, Boken ansågs vara politiskt radikal när den kom 1868 och bojkottades. Den v ar helt enkelt för feministisk. På senare år har den kritiserat av feminister för att en ung kvinna gifter sig med en mycket äldre man.

Min vän Charlotte, av E, B White från 1952, har plockats bort från skolbib liotek för att ” tala nde grisar är hädiska och onaturl i ga “. En skola i E n gland försökte plocka bort den för att ledningen var rädda att muslimska el e ver skulle ta ila vid, De frågade dock inga muslimska elever om de hade något problem med boken.

Jag är Jazz, är en amerikansk bilderbok från 2015, skriven av Jessica Herthel. Den är en av de mest bannlysta böckerna i USA under år 2020 enligt en amerikansk nationell biblioteksförening, Boken har väckt mycket debatt, och krav har kommit att den på att plockas bort från skolor, bibli ot ek och andra offentliga verksamheter i USA, eftersom huvudpersonen identifierar sig som flicka men ha r en pojkes kropp, är alltså transsexuell.
Visa hela svaret

Vilket land har flest bibliotek?

5 maj 2020 • 2 min Sverige är det land i Norden där flest folkbibliotek har stängt. Det visar en nypublicerad rapport där det också konstateras att flest bibliotek i förhållande till invånare finns på Åland. Hur Många Bibliotek Finns Det I Stockholm Hur Många Bibliotek Finns Det I Stockholm Biblioteket i Trångsund stänger i mitten av maj. Foto: Annika Clemens Trångsunds bibliotek i Huddinge kommun stänger i mitten av maj. Kommunens kultur- och fritidsnämnd måste spara 2,3 miljoner kronor och Trångsundsborna hänvisas till biblioteket i Skogås.

 • Antalet folkbibliotek har minskat i alla de nordiska länderna sedan 2015.
 • Den största minskningen syns i Sverige där 36 folkbibliotek försvann mellan 2015 och 2018.
 • Sverige har dock fortfarande flest folkbibliotek av de nordiska länderna.2018 var siffran 1 109.
 • Men i förhållande till befolkningen toppar Åland, följt av Norge och Finland.

I Danmark finns minst antal folkbibliotek, endast 0,07 per tusen invånare. Det kan jämföras med Ålands, 0,54.
Visa hela svaret

Vad hände med biblioteket i Alexandria?

Det stora biblioteket i Alexandria Det berömda biblioteket i Alexandria skall ha byggts upp i början av 200-talet f. Kr. av greken Demetrius av Phaleron, sedan denne flytt från en dödsdom i Athen och tagits till nåder vid det egyptiska hovet. Demetrius tycks ha varit rätt person för ett sådant uppdrag, han hade studerat i Athen och var en flitig skribent (ett av hans verk skall ha haft den spännande titeln Om strålning i rymden ).

Demetrius vetenskapsintresse i kombination med det rika ptolemeiska Egypten blev en lyckad kombination, och bibliotekets bestånd växte snabbt: speciella sändebud reste runt i Medelhavsområdet och köpte manuskript, och fartyg som stannade till i Alexandrias hamn genomsöktes efter bokrullar som beslagtogs (man återlämnade en kopia till ägaren).

Enligt vissa (något osäkra) källor skall 700 000 volymer ha funnits under första århundradet e. Kr. Förmodligen fanns en mycket betydande del av den grekiska litteraturen på så sätt samlad på ett ställe, och det blev möjligt att systematiskt undersöka tidigare forskningsresultat, samt att arbeta vidare och jämföra dem med samtidens tankegångar.

Angående forskning i Alexandria, se även,) Biblioteket var ett rent forskningsbibliotek. Man samlade, översatte och kommenterade litteratur från många olika kulturer: grekisk, babylonisk, egyptisk och judisk, och man organiserade konferenser och föredrag. Dock fanns en filial till det stora biblioteket, vilket till skillnad från huvudbiblioteket var till för allmänhetens läslusta.

Enligt en envis uppgift förstördes Alexandrias bibliotek år 47 f. Kr., då Caesar för att slå ned ett uppror satte eld på den egyptiska flottan: de brinnande skeppen flöt in i hamnen och elden spred sig till byggnader där, och på något sätt även till biblioteket.

 • Detta verkar vid närmre studier inte stämma, en teori är att det var en filial som brann ned vid detta tillfälle, men troligare är att det var ett antal magasinerade manuskript som gick förlorade, kanske lagrade för export, kanske för att föras till Rom för att visas upp i Caesars,
 • Alexandrias bokskatt brann dock senare, under det arabiska väldet.

Enligt vissa källor skall kalifen Omar ha beordrat förstörelsen av manuskripten, eftersom han ansåg att om deras innehåll var i överensstämmelse med Koranen behövde de inte bevaras, då fanns ju en bättre text, och om de inte var i överensstämmelse med Koranen borde de inte bevaras.
Visa hela svaret