Hur Hög Är Kommunalskatten I Stockholm?

Hur Hög Är Kommunalskatten I Stockholm
Kommunalskatten – Stockholms stad Invånare i Stockholms stad ska betala kommunalskatt. Kommunfullmäktige beslutar om hur mycket. Den totala kommunala skattesatsen för 2022 i Stockholms stad är 29,82 kronor per intjänad hundralapp när kommunalskatten och regionskatten räknas samman. Regionskatten beslutas av regionfullmäktige.

Kommunalskatt: 17,74 kronor Regionskatt: 12,08 kronor Totalt: 29,82 kronor

Skattesatsen anges i kronor per intjänad hundralapp.
Visa hela svaret

Hur många procent skatt betalar man i Stockholm kommun?

Stockholms stad ligger i Stockholms län och har 978 770 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Stockholms stad till 29,82 procent, vilket var den sjätte lägsta i Sverige. Byt kommun Visa alla nyckeltal för denna kommun Byt nyckeltal Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund. Kommunens webbplats
Visa hela svaret

Vilken kommun har högst skatt i Stockholm?

Genomsnittlig total kommunal skattesats 2019-2022 –

Skatt 2019 2020 2021 2022
Total kommunal skattesats 32,19 32,28 32,27 32,24

Lägst skatt får invånarna i Österåkers kommun (28,98), Solna kommun (29,20) samt Täby kommun (29,63). – Högst skatt får invånarna i Dorotea kommun (35,15 %), Bräcke kommun (35,09 %) och Vindelns kommun (34,95 %).
Visa hela svaret

Vilken kommun har högst skatt?

Senast uppdaterad: 2022-12-16 Publicerad: 2022-12-16 I kommunalskatten ingår både skatt till kommunen och skatt till landstinget. Under 1960- och 1970-talen ökade kommunalskatten kraftigt.2023 uppgår medelskattesatsen i landet till 32,23 procent, en sänkning med 0,01 procentenheter jämfört med 2022.

 • Den genomsnittliga kommunalskattesatsen, exklusive begravningsavgift, uppgår 2023 till 32,23 procent.
 • Detta är mer än en fördubbling jämfört med 1960 då kommunalskatten i genomsnitt låg på 14,63 procent.
 • Framförallt gjordes höjningarna under 1960- och 1970-talen, men tendensen med stigande skattesatser har hållit i sig även under senare år.

I genomsnitt är kommunalskatten idag 1,9 procentenheter högre än den var år 2000. Förutom skatt till kommunen och landstinget inbegrep kommunalskatten tidigare även en skatt till kyrkan. I och med att kyrkan i princip helt skildes från staten år 2000 ingår dock sedan dess inte längre någon kyrkoskatt i kommunalskatten.

I stället betalas en avgift av dem som tillhör Svenska kyrkan. Begravningsavgiften är dock fortfarande obligatorisk. Tidigare varierande den från församling till församling, men från och med år 2017 är den enhetlig för hela landet med undantag för Stockholm och Tranås. Notera att begravningsavgiften inte inkluderas i medelskattesatsen i diagrammet ovan, men finns med i diagrammet som redovisar kommunalskattens komponenter.

Kommunalskatten varierar ganska kraftigt från kommun till kommun. Högst är den i Dorotea där den 2023 uppgår till 35,15 procent. Lägst är den i Österåker: 28,98 procent. Läs mer i vår regionala statistik eller se karta nedan. En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.
Visa hela svaret

Hur hög är kommunalskatten i din kommun?

Medelskatten 2022 nästan oförändrad mot 2021 – I år, 2022, är den genomsnittliga skattesatsen i landet 32,24 procent. Det är nästan identiskt med 2021 – men med en sänkning på 0.03%. Med det sagt kan olika kommuner ha både sänkt och höjt skatten inför 2022.
Visa hela svaret

Vilken Skattetabell har Stockholm 2022?

Kommunalskatten – Stockholms stad Invånare i Stockholms stad ska betala kommunalskatt. Kommunfullmäktige beslutar om hur mycket. Den totala kommunala skattesatsen för 2022 i Stockholms stad är 29,82 kronor per intjänad hundralapp när kommunalskatten och regionskatten räknas samman. Regionskatten beslutas av regionfullmäktige.

Kommunalskatt: 17,74 kronor Regionskatt: 12,08 kronor Totalt: 29,82 kronor

Skattesatsen anges i kronor per intjänad hundralapp.
Visa hela svaret

När börjar man betala 50 procent i skatt?

Något förenklat kan man säga att de allra flesta betalar en marginalskatt på 30-35 %. De som tjänar över 504 000 får en marginalskatt på ca 50 % och de som tjänar över 703 000 kronor får i sin tur en marginalskatt på ungefär 55 %.
Visa hela svaret

Hur mycket skatt betalar man i Danderyd?

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har 32 803 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Danderyds kommun till 30,43 procent, vilket var den tolfte lägsta i Sverige. Byt kommun Visa alla nyckeltal för denna kommun Byt nyckeltal Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund. Kommunens webbplats
Visa hela svaret

You might be interested:  Var Finns Skyddsrum I Linköping?

Vem har betalat mest skatt i Sverige?

Svenskarna som är rikast jämfört med svenskarna som betalar mest skatt Senaste tiden har det skrivits i alla stora medier om våra rikaste svenskar, som äger mer en 1 miljard. Vi tyckte det var kul att jämföra den listan med vilka som betalar mest skatt i Sverige.

 1. Det tragikomiska är att endast några få på förmögenhetslistan syns i skattelistan.
 2. Artikeln är lite off-topic men vi tyckte det var intressanta fakta.
 3. Högst upp på förmögenhetslistan är IKEAS grundare Ingvar Kamprad med hela 550 miljarder kronor på banken.
 4. Tvåa på listan är Stefan Persson som jobbar på H&M och äger 215 miljarder.

Nykomlingen på listan är grundaren av spelet Minecraft, Markus ‘Notch’ Persson, som har en förmögenhet om 16 miljarder kronor. Ingvar Kamprad är med råge Sveriges rikaste person, men hans finns inte ens med i topp 20 när det kommer till att betala skatt.

Betalar Ingvar någon skatt i Sverige? Som du kan se skiljer sig förmögenhetslistan och skattelistan rejält. Bland svenskarna som tjänar mest hittar vi endast ett fåtal i skattelistan. Kan du hitta dem? De rikaste i förmögenhetslistan finns inte ens med i skattelistan. Det är först när vi räknar ned till 13:e plats som vi hittar Lottie Tham som kommer tvåa i skattelistan.

Även Markus ‘Notch’ Persson betalar sin skatt och hamnar på fjärde plats i skattelistan. Som vi ser är det inte de rika i Sverige som betalar för sig, utan det är alla vi andra. (I vänstra kolumnen står siffran för förmögenhet i miljarder. I den högra kolumnen är siffran skatt i miljoner).

Rikaste Svenskarna Svenskarna som betalar mest skatt
(miljarder)
Ingvar Kamprad, 550 ( IKEA) Barbara Bergström, 207
Stefan Persson, 215 (HM) Lottie Tham 168, (HM)
Hans Rausing, 89 (Tetra Laval) Fredrik Lundberg, 123, (Lundbergs)
Antonia Johnson, 59 (Axel Johnson) Markus Persson, 88, (Mojang)
Ane Uggla, 58 (AP Möller Maersk) Lars-Göran Blank, 71, (Jula)
Melker Schörling, 39 (Securitas) Gustaf Douglas, 69, (Latour)
Frederik Paulsen, 35 (Ferring) Sven Anders Gösta Nordgrén, 62
Jörn Rausing, 30 (Tetra Laval) Carl Douglas, 60, (Latour)
Finn Rausing, 30 (Tetra Laval) Henric Lundgren, 53
Kirsten Rausing, 30 (Tetra Laval) Lars Staffan Johansson, 53
Bertil Hult, 30 (EF) Janis Teodors Dzedins, 51
Fredrik Lundberg, 24 (Lundbergs) Hans Eric Jean Gösta Nicou, 50
Lottie Tham, 23 (HM) Eric Douglas, 48, (Latour)
Torbjörn Törnqvist, 20 (Gunvor Group) Karl-Johan Persson, 47, (HM)
Markus Persson, 16 (Mojang) Jan Axel Bengtsson, 43, (HM)
Roger Akelius, 12 (Akelius Fastigheter) Dan Stern, 41
Gustaf Douglas, 12 (Latour) Martin Larsson, 39
Dan Sten Olsson, 12 (Stenagruppen) Stefan Persson, 39, (HM)
Carl Bennet, 10 (Carl Bennet AB) Bo Larsson, 38
Niklas Zennström, 10 (Skype) Peter Thelin, 38 (Brummer & Partners)

Svenskarna som är rikast jämfört med svenskarna som betalar mest skatt
Visa hela svaret

Hur mycket betalar man i skatt i Solna?

Solna stad ligger i Stockholms län och har 84 187 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Solna stad till 29,45 procent, vilket var den näst lägsta i Sverige. Byt kommun Visa alla nyckeltal för denna kommun Byt nyckeltal Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund. Kommunens webbplats
Visa hela svaret

Hur mycket är skatten 2022?

Genomsnittlig kommunal skattesats – Den genomsnittliga kommunala skattesatsen för 2022 är 32,24 procent. Du som är begränsat skattskyldig och som valt att bli beskattad enligt inkomstskattelagen i stället för enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister med flera (A-SINK) betalar den genomsnittliga kommunalskatten.

Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)

Visa hela svaret

Har skatten sänks 2022?

Jobbskatteavdraget förstärks för personer som har fyllt 65 år – Skatten sänks för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta. Ungefär 400 000 personer får sänkt skatt på sina arbetsinkomster. I genomsnitt uppgår skattesänkningen till drygt 1 900 kronor per år, men den kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år.

Syftet med förslaget är att kompensera för de förstärkningar som tidigare har gjorts inom ramen för det ordinarie jobbskatteavdraget och att säkerställa att jobbskatteavdraget även fortsatt utgör en relevant drivkraft för äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden. Skattesänkningen föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Förslaget ingår i budgeten. Effekter av jobbskatteavdraget för äldre.pdf
Visa hela svaret

Vilka kommuner sänker skatten 2022?

Andra kommuner där den kommunala skattesatsen sänks är Hammarö, Orust, Tranås, Trosa, Uppvidinge och Timrå. I fem kommuner stiger skatten efter nyår. De är Vara, Tibro, Ljusnarsberg, Hjo och Solna. Vara genomför den största höjningen, där stiger skatten med 60 öre till 33,85 kronor.
Visa hela svaret

Hur mycket efter skatt Stockholm?

Lön År Månad Varannan månad Vecka Dag Timme Marginal skattesats 33.6% Genomsnittlig skattesats 29.4% Sammanfattning Om du tjänar 480 000 kr om året och är bosatt i Stockholm, Sverige, blir du beskattad 141 132 kr, Det betyder att din nettolön blir 338 868 kr om året, eller 28 239 kr i månaden.

Den genomsnittliga skattesatsen är 29.4% och din marginalskatt blir 33.6%, Marginalskatten betyder att varje extra krona du tjänar beskattas med denna skattesats. En löneökning med 100 kr, beskattas med 33.56 kr, och din nettolön blir då 66.44 kr, Bonus Exempel En 1 000 kr bonus betyder en ökning av nettolönen med 1 000 kr,

En 5 000 kr bonus betyder en ökning av nettolönen med 3 322 kr, VIKTIGT* Kvarhållning är beräknade och baseradet på Stockholm tabeller i Sverige, inkomstskatt. For enkelhetens skull har vissa variabler (som civilstånd och andra) antagits. Detta dokument representerar inte juridisk auktoritet och ska endast användas för uppskattning.
Visa hela svaret

You might be interested:  När Ska Man Köpa Lägenhet Stockholm?

Hur räknar man kommunalskatt?

Juridiskt – Kommunalskatten är kommunalskattesatsen multiplicerad med den beskattningsbara inkomsten, som i sin tur är den fastställda förvärvsinkomsten (inkomst av tjänst och näringsverksamhet) minus grundavdraget. Sedan dras jobbskatteavdraget av, men det påverkar inte kommunernas intäkter utan minskar bara de statliga skatteintäkterna. Bestämmelserna finns i inkomstskattelagen,
Visa hela svaret

Hur många procent skatt är tabell 34?

Personalskatter – så funkar det – Varför dras det för lite skatt på min lön? Varför dras det inte 32% i skatt när jag har skattetabell 32? Ja, sådana här frågor stöter vi lönekonsulter ofta på. Att skatteavdraget på lönen görs med en procentsats som är densamma som ens skattetabell, eller att all skatt dras med 30% är två vanligt förekommande missuppfattningar bland både arbetsgivare och arbetstagare.

Här förklarar vi hur skatteavdragen på inkomster går till. Tabellskatt har nog de allra flesta hört talas om. I Sverige har vi skattetabeller från 29 upp till 40 – vilken som gäller för dig beror på var du bor. Här på Skatteverkets sida kan du se vilken tabell som gäller för dig. I grunden innebär skattetabellens siffra detsamma som vilken procentuell skatt som gäller, men i praktiken blir det inte alltid så.

Varför inte det då? Jo, de allra flesta som jobbar har nämligen rätt till grundavdrag och jobbskatteavdrag, vilket gör att den slutliga skatten i procent räknad många gånger blir lägre än vad skattetabellen anger från början. Skattetabellerna är uppbyggda i inkomstintervall med fasta skatteavdrag för respektive intervall.

Systemet är även räknat så att jobbskatteavdragen och grundavdragen är större vid lägre inkomster, och minskar i takt med att inkomsten stiger. För många blir alltså det verkliga skatteavdraget i procent räknat lägre än om skatten hade dragits med samma procentsats som numret på skattetabellen, och för en del innebär det tvärtom att skatten blir högre.

Vi tar ett exempel: En person som är 29 år, bosatt i Stockholm och som inte är med i Svenska kyrkan har skattetabell 30. Med en lön på 34 100 kronor i månaden blir skatteavdraget 7929 kronor enligt tabellen. Om avdraget istället har gjort i procent skulle skatten hamna på 9 000 kronor.
Visa hela svaret

Hur mycket skatt betalar man om man tjänar 45000?

Lön År Månad Varannan månad Vecka Dag Timme Marginal skattesats 50.0% Genomsnittlig skattesats 30.8% Sammanfattning Om du tjänar 540 000 kr om året och är bosatt i Stockholm, Sverige, blir du beskattad 166 196 kr, Det betyder att din nettolön blir 373 805 kr om året, eller 31 150 kr i månaden.

Den genomsnittliga skattesatsen är 30.8% och din marginalskatt blir 50.0%, Marginalskatten betyder att varje extra krona du tjänar beskattas med denna skattesats. En löneökning med 100 kr, beskattas med 49.98 kr, och din nettolön blir då 50.02 kr, Bonus Exempel En 1 000 kr bonus betyder en ökning av nettolönen med 1 000 kr,

En 5 000 kr bonus betyder en ökning av nettolönen med 2 501 kr, VIKTIGT* Kvarhållning är beräknade och baseradet på Stockholm tabeller i Sverige, inkomstskatt. For enkelhetens skull har vissa variabler (som civilstånd och andra) antagits. Detta dokument representerar inte juridisk auktoritet och ska endast användas för uppskattning.
Visa hela svaret

Vad anses vara en hög lön?

Så vad är statlig inkomstskatt? – För att förstå vad statlig inkomstskatt behöver man först förstå vad kommunal inkomstskatt innebär? Om man enbart ser till beskattningen av inkomst från arbete så görs den sedan 2021 i främst två olika steg. Steg 1, vilket är den kommunala inkomstskatten som för närvarade (2021) ligger på 32,27 % i genomsnitt i riket.

 1. Den kommunala inkomstskatten bestäms av politikerna i respektive kommun och varierar år 2021 mellan 29,08 % i Österåker kommun till högst 35,15 % i Dorotea kommun.
 2. Man betalar kommunal inkomstskatt på arbetsinkomster upp till drygt en halv miljon kronor om året eller motsvarande ca 43 600 kronor i månaden före skatt.

När man når upp till inkomster över denna gräns så kommer man upp på steg 2 som är den statliga inkomstskatten. Den innebär att utöver den kommunala inkomstskatten så betalar man även den statliga inkomstskatten som är ytterligare 20 %. Det innebär att den totala skatten som man betalar på inkomster över ca 550 000kr då blir ca 52%, alltså 32 % + 20 % = 52 %. 1Höginkomsttagare har inga problem att får tag på sedlar
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Funkar Hemtest Corona Stockholm?

Hur mycket skatt betalar en pensionär 2022?

Din ålder spelar roll för hur stor pensionen blir – Din ålder spelar roll för hur stor skatten på pensionen blir. För pensioner som du tar ut före det år du fyller 66 år är skatten högre än när du blir äldre. Skälet är att grundavdragen är olika. År 2023 är det personer som är födda 1956 och tidigare som omfattas av den lägre skatten.

Inkomst Skatt
Pension, yngre än 67 år 7.700 kronor
Pension från 67 år 5.400 kronor
Lön,yngre än 66 år 5.400 kronor
Lön från 66 år 2.700 kronor

Visa hela svaret

Hur mycket betalar man i skatt i procent?

Senast uppdaterad: 2022-02-11 Publicerad: 2022-02-11 Genomsnittsskatten visar hur stor andel av inkomsten som man betalar i skatt. Om årsinkomsten är 100 000 kronor och inkomstskatten 20 000 kronor, blir genomsnittsskatten 20 procent. Begreppet ska inte förväxlas med marginalskatt som visar hur mycket skatt man betalar på en inkomstökning.

Att tolka begreppet genomsnittsskatt är relativt enkelt. Om årsinkomsten är 100 000 kronor och inkomstskatten är 20 000 kronor, uppgår genomsnittsskatten till 20 procent. Genomsnittsskatten beräknas alltså på hela inkomsten och ska inte förväxlas med marginalskatt, som istället visar hur mycket skatt vi betalar på en inkomstökning.

Som framgår av diagrammet ökar genomsnittsskatten med årsinkomsten. Ju högre inkomst, desto mer betalar vi i skatt. Man säger att inkomstskatten är progressiv. Jobbskatteavdraget och grundavdraget för äldre gör att genomsnittsskatten skiljer sig åt mellan arbetsinkomster och övriga inkomster, till exempel arbetslöshetsersättning, sjukpenning och sjuk/aktivitetsersättning.

 • Skillnaderna är störst för årsinkomster upp till cirka 390 000 kronor eftersom jobbskatteavdraget då upphör att öka.
 • Sedan börjar skillnaderna att minska, framför allt vid inkomster över 654 000 kronor.
 • Detta beror på att jobbskatteavdraget då börjar att minska.
 • Självfallet är bidragsinkomster på den nivån inte särskilt relevanta att diskutera, men det kan ändå vara värt att notera att riktigt höga arbetsinkomster till slut beskattas som om jobbskatteavdraget aldrig hade införts.

För personer som fyllt 65 år och har pension är genomsnittsskatten numera i princip identisk med yngre arbetstagare, Tidigare var genomsnittsskatten något högre för äldre eftersom pension inte ger något jobbskatteavdrag. Med start 2009 har dock skatten för äldre sänkts vid sammanlagt nio tillfällen genom att deras grundavdrag förstärkts.

Grundavdraget är den del av inkomsten som är helt befriad från inkomstskatt. Att genomsnittsskatten börjar öka mer efter årsinkomster på 555 000 beror på att man då börjar betala statlig inkomstskatt på ytterligare 20 procent. För äldre ligger denna brytpunkt högre upp i inkomstskalan vid 618 700 kronor.

Att genomsnittsskatten för äldre ändå börjar öka snabbare vid samma punkt som för yngre arbetstagare beror på att deras grundavdrag trappas ner snabbare i detta intervall. Den översta linjen i diagrammet visar genomsnittsskatten som andel av hela arbetskraftskostnaden.
Visa hela svaret

Hur mycket procent skatt ska man betala?

Många vet att man betalar kommunalskatt på cirka 30 procent, men det är lätt att glömma att man dessutom måste betala både moms och arbetsgivaravgifter. De flesta betalar mer än hälften av vad de tjänar i skatt.
Visa hela svaret

Hur mycket efter skatt Stockholm?

Lön År Månad Varannan månad Vecka Dag Timme Marginal skattesats 33.6% Genomsnittlig skattesats 29.4% Sammanfattning Om du tjänar 480 000 kr om året och är bosatt i Stockholm, Sverige, blir du beskattad 141 132 kr, Det betyder att din nettolön blir 338 868 kr om året, eller 28 239 kr i månaden.

 • Den genomsnittliga skattesatsen är 29.4% och din marginalskatt blir 33.6%,
 • Marginalskatten betyder att varje extra krona du tjänar beskattas med denna skattesats.
 • En löneökning med 100 kr, beskattas med 33.56 kr, och din nettolön blir då 66.44 kr,
 • Bonus Exempel En 1 000 kr bonus betyder en ökning av nettolönen med 1 000 kr,

En 5 000 kr bonus betyder en ökning av nettolönen med 3 322 kr, VIKTIGT* Kvarhållning är beräknade och baseradet på Stockholm tabeller i Sverige, inkomstskatt. For enkelhetens skull har vissa variabler (som civilstånd och andra) antagits. Detta dokument representerar inte juridisk auktoritet och ska endast användas för uppskattning.
Visa hela svaret

Hur mycket ska jag betala i skatt på min lön?

Ingen skatt om du tjänar under 20 431 kronor – Om du tjänar mindre än ett visst belopp per år, till exempel för att du studerar, behöver du inte betala någon skatt alls. Hur mycket du får tjäna varierar från år till år. År 2022 behöver du inte betala någon skatt om du tjänar under 20 431 kronor.

Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag (SKV 434)

Visa hela svaret