Hur Gammal Är Kalmar Stad?

Hur Gammal Är Kalmar Stad
Det är osäkert exakt när och vem som grundade Kalmar, men staden blev under medeltiden ett skyltfönster för Sverige samt en tummelplats för toppmöten och krig. Den praktfulla staden beskrivs som en mindre upplaga av städer som Lübeck eller Brügge. – Kalmars historia utmärker sig från de första notiserna om Kalmarsund under vikingatiden till 1600-talet då den svenska regimen bestämde att staden skulle rivas och flyttas till Kvarnholmen.

I avsnitt 83 av podden Historia Nu samtalar programledare Urban Lindstedt med Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, som är aktuell med boken Kalmar – Den begravda staden på Historiska Media. I skrifter omnämns Kalmar som en borg på 1100-talet och framträder som stad runt år 1200.

Kalmars äldsta stadssigill som härrör från mitten av 1200-talet är Nordens äldsta bevarade. I mitten av 1300-talet var borgen i Kalmar rikets starkaste fästning. Vilket var nödvändigt då staden utsattes för otaliga anfall och belägringar. Nya arkeologiska utgrävningar i Kalmar visar att staden är äldre än vad man tidigare trott.

Bilden av den gamla nordiska metropolen har förändrats i grunden. Kalmar växte fram i mitten på 1100-talet eller kanske ännu tidigare. Medeltida svenska städer var små med några hundra invånare. Förutom Kalmar med sina 3000 invånare, Stockholm och Visby med runt 6000 invånare vardera. Men Kalmar var ett skyltfönster och det var hit man kom när man skulle till Sverige.

En prålig stad som skulle ta andan av besökarna – ett mikrokosmos är av statustänkande. Stadens strategiska läge i Östersjön gjorde Kalmar en viktig mötesplats för den nordiska politiken under medeltiden. Det var ingen slump att Kalmarunionen hette Kalmarunionen.

Den formaliserades vid unionsmötet år 1397 i staden. Men Kalmar var också en handelsstad som dominerades av rika handelsmän med tysk härkomst. Att Kalmar var en viktig handelsplats blir tydligt med att staden, vid sidan om Visby, Viborg och Stockholm, fick en ringmur år 1300. Kalmarkriget 1611 blev början på slutet på stadens storhetstid.

Staden förstördes och efter en eldsvåda 1647 flyttades Kalmar till Kvarnholmen. Med freden i Roskilde 1658 förlorade Kalmar sin gynnade position som gränsstad till Danmark. Bara stagnation återstod. Musik: Dance of the long night av Dorian Kelly, Storyblocks Audio Bild: Kalmar slott, fotograf Urban Lindstedt
Visa hela svaret

Vilket är var Kalmar huvudstad?

Nya arkeologiska utgrävningar har förändrat bilden av Kalmars historia – och vår uppfattning av hur en medeltida svensk stad såg ut – Texten fokuserar mycket på de arkeologiska utgrävningar som har tvingat oss att omvärdera Kalmars uppkomst och stadens betydelse under medeltid och renässans.

Dessutom omvärderas de skriftliga källorna, till exempel notiser om Hansans borgerskap, sjöröveriet på Östersjön och de många internationella toppmöten för vilka Kalmar stod värd. Under 1400-talet fungerade Kalmar inofficiellt som Skandinaviens huvudstad. Stadsbilden omformades till att bli monumental och praktfull – det var meningen att besökare skulle imponeras över ståten.

Storhetstiden fortsatte på 1500-talet och kulminerade under de år då hertig Erik (senare Erik XIV) och kung Johan III höll hov i staden. Stadens fall blev hastigt och tumultartat. År 1611 drabbades Kalmar av en katastrof. Svenska och danska arméer möttes både utanför och mitt i staden för att utkämpa de våldsammaste striderna under Kalmarkriget.

 1. Hela bebyggelsen eldhärjades.
 2. Därefter utsattes Kalmar för de svenska myndigheternas radikala planer på ombyggnad.
 3. Först revs stora delar av centrum för att göra plats för en idealstad, sedan revs hela bebyggelsen och flyttades till Kvarnholmen.
 4. Denna process beskrivs i boken som en spännande historia med flera potentiella slut, allt beroende på hur stormaktstidens regimer resonerade.

Det gamla Kalmar gick inte under för att staden saknade livskraft, utan för att myndigheterna experimenterade med idéer som stadsborna hade minimalt inflytande över. Kalmars historia är ett samarbete med Kalmar slott. Boken är en medryckande läsning som bjuder på ögonvittnesskildringar samt mer djuplodande exempel från utgrävningsarbetet.
Visa hela svaret

Hur många bor i Kalmar stad 2022?

Kalmar
Tätort · Centralort · Residensstad
Folkmängd
– tätort 41 852 (2020)
– kommun 71 947 ( 2022 )

Visa hela svaret

När flyttades Kalmar?

Staden flyttades – År 1640 bestämdes det därför att stadskärnan skulle flyttas, från sitt dåvarande läge vid Kalmar Slott och Slottsfjärden till sitt nuvarande läge på Kvarnholmen. Kalmarborna var först ovilliga, men efter en brand 1647 blev beslutet verklighet.
Visa hela svaret

Hur gammal är Kalmar slott?

Besöksmål Kalmar slott är öppet för besök. Mer information hittar du här: Kalmar slott Slott och herresäte Kyrka och kloster Statligt byggnadsminne (SBM) Museum och teater Besöksmål En gång i tiden kallades Kalmar slott “Rikets nyckel”, tack vare sitt strategiska läge vid Kalmarsund och den dåvarande gränsen mot Danmark.

 1. Genom århundraden har svenska kungar byggt om och byggt på slottet, som i dag är Nordens bäst bevarade renässansslott.
 2. Under lång tid var Kalmar slott en betydelsefull försvarsanläggning vid den danska gränsen.
 3. På 1100-talet uppfördes här ett enkelt försvarstorn, som ersattes av en borg på 1200-talet.

Sitt nuvarande utseende fick slottet under 1500-talet, då Gustav Vasa, Erik XIV och Johan III byggde om den gamla medeltidsborgen. Rutsalen i Kalmar slott. Foto: Maddoc photography AB/Marcus Funke I början av 1800-talet var slottet rejält nedgånget och man övervägde att flytta iväg delar av inredningen. Fredrik Wilhelm Scholander satte stopp för planerna och inledde istället ett restaureringsarbete, som fortsattes av hans elev Helgo Zettervall.

R 1891 var restaureringen färdig och slottet blev en stor turistattraktion.1941 var även den gamla vallgraven återställd. Under 2000-talet har Statens fastighetsverk gjort flera stora restaureringsåtgärder, bland annat på fasaden på innergården som nu ståtar i sin forna prakt. En ny årsring lades till slottets historia då den nya köksutbyggnaden byggdes 2013–14.

Arkitekt var Erik Vikerståhl. Efter omfattande restaureringar är Kalmar slott återigen ett magnifikt renässanspalats, som kan upplevas på många olika sätt. Foto: Maddoc photography AB/Marcus Funke
Visa hela svaret

Har Kalmar varit danskt?

Ett kanonskott från Kalmar slott! 2020.07.03 Spår efter belägringen 1611 I början av maj 1611 belägrade danska trupper Kalmar och i slutet av månaden intogs staden. Kalmar slott kapitulerade efter drygt två månader och svenskarnas hövitsman Christian Somme lämnade över slottet till danskarna. Hur Gammal Är Kalmar Stad Kalmar slott sett från öster. Arkeologerna har de senaste åren dokumenterat spåren efter belägringen sommaren 1611 i Kalmarsundsparken i bildens vänstra fortsättning. Foto Magnus Stibéus, Arkeologerna CC-BY.
Visa hela svaret

När blev Kalmar svenskt?

Kalmar slott Kalmar slott är beläget på en liten halvö strax söder om staden Kalmar i Småland. Man vet inte exakt när den första borgen byggdes men man tror att det var runt slutet av 1100-talet då ett försvarstorn byggdes och under medeltiden utvecklades borgen till landets starkaste fäste. I slutet av 1200-talet, under Magnus Ladulås ca 1240-1290 tid byggdes borgen ut med fem stora torn. Hur Gammal Är Kalmar Stad Kalmar slott enligt Hur Gammal Är Kalmar Stad

 • 1300-talet Kung Magnus Eriksson 1316-1374 och hans drottning Blanka av Namur Död 1363 vistades ofta på Kalmar slott och 1337 gjorde han en betydlig ombyggnad av slottet då bottenvåningarna till flyglarna uppfördes och ytterligare en ringmur med småtorn samt ett portvärn anlades.
 • 1359 blev Bo Jonsson Grip Död 1386 herre på slottet och i egenskap av marsk blev han landets krigsherre närmast kungen.

Den 17 juni 1397 blev krönt till kung över Sverige, Norge och Danmark och Kalmarunionen bildades. Kalmarunionen var omdiskuterad men innebar att samma regent skulle styra över de tre länderna och ha samma utrikespolitik. Blev någon dömd till fredlös i ett land var han även fredlös i de andra länderna. För övrigt skulle varje land styras efter sin egen lag. Hur Gammal Är Kalmar Stad Hur Gammal Är Kalmar Stad 1400-talet Under 1400-talet var Kalmar slott platsen där flera unionsmöten hölls. Sverige var inte nöjd med unionen och under senare hälften av 1400-talet förekom flera unionsstrider mellan Sverige och Danmark och slottet kom omväxlande att vara i svenska och danska händer.1500-talet Den 27 maj 1523 återerövrade Kalmar inklusive slottet och 1545 började han bygga ut fästningen med vallar och kanontorn.

 1. Ungens tyske byggmästare Jakob Richter Död 1571 började bygga en ny kungsvåning och när Gustav Vasa dog 1560 var kungstrappan, som är slottets huvudtrappa, klar liksom inredningen i drottningens sovrum.
 2. Trappstegen i kungstrappan är gamla gravstenar som Gustav Vasa lät hämta från en närliggande kyrkogård.

Jakob Richter var byggmästare på slottet från 1550-talets början till sin död 1571. Därefter övertog byggmästarjobbet (från juni 1572) och från februari 1575 dennes bror och därpå Peter Dionysius (från 1601). Dessa var ledare av både byggnads- och befästningsarbetena. Hur Gammal Är Kalmar Stad Hur Gammal Är Kalmar Stad 1562 lät beställa ett par kalkstensportaler av den belgiske stenhuggaren Roland Mackle som arbetade på Öland. Erik företog även dyrbara inredningsarbeten, som t.ex. “Kung Eriks gemak”. När ansvarade för slottet förstärkte han fästningsverken och fortsatte att försköna slottet i modern stil och smak.

Från Erik och Johans tid härstammar mycket av den målade och skulpterade dekorationerna.1579-1581 uppfördes en brunnsbyggnad på den inre borggården och slottskyrka byggdes 1589-1592.1600-talet När Kalmar slott ockuperades av danskarna 1611-1613 under plundrades och förstördes stora delar av inredningen, liksom tornen, och de lusthus som Johan III byggt på vallarna revs.1642 brann en av slottets salar som låg ovanför slottsköket.

You might be interested:  När Får Man Besked Om Förskoleplats Stockholm?

Salen restaurerades aldrig och går nu under namnet “förbrända salen”. Hur Gammal Är Kalmar Stad Hur Gammal Är Kalmar Stad Efter Kalmarkriget förlorade slottet sin betydelse som försvarsanläggning och på 1640-talet föreslogs det att man skulle rasera slottet och uppföra ett nytt på ett annat ställe. Planerna övergavs som tur var och istället började man 1644 uppföra ett bålverk framför sjöporten och tio år senare (1654) begärde stadsplaneraren Johan Wärnschiöldh Död 1674 om ytterligare förstärkningar.1673 gav order om att slottsbefästningen åt landsidan skulle förstärkas. Hur Gammal Är Kalmar Stad Hur Gammal Är Kalmar Stad 1700-talet 1724 års fästningskommission ville bibehålla det kungliga slottet och under 1730- och 1740-talen byggdes den så kallade slottsravelinen (försvarsanläggning) medan själva slottet fick förfalla.1766 års sekreta utskott ville återställa slottet till sin forna glans men det blev inget av med det.1777 uppgavs följande: “styckegluggarna i vallhuvuden förfallna, tornöverbyggnaden upprutten och nedblåst, skottvåningarnas bjälklag förstörda och murarna delvis ramlade, kanonbäddarna på strykvärnen förfallna och bröstvärnen störtade.

 • Efter denna tid upphörde slottet att längre vara fästning”,
 • Bestämde istället att slottet skulle bli ett kronobränneri, vilket det också blev år 1780.
 • Man tog slottsköket som bränneri och salen ovanför köket blev sädesmagasin för bränneriet och valven i Kuretornets väggar bröts upp för att göra plats åt bränneriets vattenledning.

Tiden för bränneriet blev inte långvarig, redan sju år senare (1787) lades det ner. En annan del av slottet användes som fängelse.1800-talet 1810 framfördes ett förslag att man skulle riva slottet och använda stenarna till byggnadsmaterial på annat håll.

 1. 1884 beviljade riksdagen 80,000 kronor för att reparera slottet utvändigt, då bland annat tornen fick nya kåpor.
 2. 1900-nutid Kalmar slott ägs av staten och är öppet för allmänheten.
 3. Inspelningsplats för: » (1980) » (1954)

Inskrivet 2007-05-06 | Uppdaterat 2021-04-09 : Kalmar slott
Visa hela svaret

Vad kommer namnet Kalmar ifrån?

Kalmar är bildat från kalm, stenröse, och den i svenska ortnamn vanliga ändelsen –arn, grusig ö. Kalmar har börjat som en handelsplats vid en hamn belägen vid en mycket gammal handelsväg i Kalmarsund innanför Öland.
Visa hela svaret

Vem kröntes på mötet i Kalmar?

Länkar om Kalmarunionen – I P3 Historia leder Cecilia Düringer lyssnarna genom världshistoriens vindlande berättelser. I det här avsnittet berättas om Margareta, den danska prinsessan som erövrade – och enade – tre nordiska riken. En skicklig strateg och förhandlingskonstnär, och en av de mäktigaste kvinnor som levt i Norden.

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Erik av Pommern. Han blev kung över hela Norden och försökte skapa en stormakt runt Östersjön. Men hans storslagna drömmar förverkligades aldrig. År 1439 störtades Erik av Pommern från tronen och blev i stället sjörövare på Gotland. Avsnitt (53 min) i radioprogrammet P3 Historia som här handlar om Kristian II, unionskungen som döpte Stockholm i blod.

Men bakom tyrannstämpeln döljer sig en envis och karismatisk renässansfurste som gjorde allt för sitt rike – och för kärleken. Genomgång (15:41 min) där SO-läraren John Holm berättar om bakgrunden till Gustavs uppror och om hur han blir kung i Sverige.

 • Artikel i tidningen Populär historia där Dick Harrison berättar om ödesåret 1520.
 • Ett av de mer symbolladdade åren i svensk historia är 1520.
 • De flesta kommer osökt att tänka på Stockholms blodbad i november.
 • Men året rymmer mycket mer dramatik än de ökända massavrättningarna på Stortorget.
 • Händelseutvecklingen tog fart redan på nyåret.

Artikel i tidningen Populär Historia där David Lindén berättar om kyrkomannen Hemming Gadh – en av den svenska senmedeltidens viktigaste maktspelare. Med okonventionella medel tog han sig fram – och upp – både hos påven i Rom och som Stureättens rådgivare i de politiska striderna mot de danska unionskungarna.

 • Avsnitt (58 min) i SVT:s programserie Hermans historia (1998) där författaren Herman Lindqvist berättar om spännande historiska personligheter och händelser.
 • Här om drottning Margareta (1353-1412) – starkast i Norden, dotter till Valdemar Atterdag.
 • Hon hyllades som “Sveriges husbonde och fru” och gjorde sig till härskarinna över alla Nordens länder och kunde sedan styra över Europas största rike.

Biografiskt lexikon för Finland har många omfattande artiklar om historiska kändisar med anknytning till Sverige och Finland. Här kan du läsa om Erik av Pommern. Erik blev som barn adopterad av drottning Margareta och uppfostrades till hennes arvinge. Krönt till kung av Sverige och Danmark på ett allnordiskt möte i Kalmar 1397 regerade han tillsammans med Margareta fram till hennes död 1412, och därefter ensam.

I Sverige utbröt uppror på 1430-talet, som understöddes av de tyska hansestäderna. Erik försökte flera gånger få tillbaka den svenska tronen, men 1439 uppsade de svenska stormännen honom tro och lydnad för sista gången. I Danmark avsattes Erik samma år och drog sig tillbaka till Gotland. År 1448 överlämnade han Gotland åt Danmark och återvände till Pommern.

Artikel i tidningen Militär Historia där du kan läsa om slaget vid Brännkyrka 1518. Visst var Gustav Vasa med i det blodiga slaget vid Brännkyrka år 1518 mellan Kristian II:s och Sten Sture den yngres trupper. Men hans roll var blygsammare än historieskrivarna velat göra gällande.

 1. Genomgång (14:58 min) där historialäraren Max Gullberg ger en kort sammanfattning av den svenska medeltidens huvuddrag.
 2. Biografiskt lexikon för Finland (BLF) har många omfattande artiklar om historiska kändisar med anknytning till Sverige och Finland.
 3. Här kan du läsa om Sten Sture den äldre (ca 1440–1503)
.

Sten Sture valdes till riksföreståndare efter Karl Knutssons död 1470. Det skedde med stöd av de mäktiga Axelssönerna (Tott), och under de första åren samarbetade Sten Sture med dem. I början av 1480-talet växte dock motsättningarna, och stormannaoppositionen mot honom blev starkare.

 1. Ryssland anföll Karelen och Sten Sture blev hårt kritiserad för sitt bristande engagemang för försvaret och avsattes.
 2. I uppgörelsen med kung Hans 1497 erhöll Sten ett omfattande länskomplex.
 3. Efter några år växte dock oppositionen mot kungen, och herr Sten återkom till makten 1501.
 4. Biografiskt lexikon för Finland (BLF) har många omfattande artiklar om historiska kändisar med anknytning till Sverige och Finland.

Här kan du läsa omSten Sture den yngre (1492/1493–1520). Sten Sture blev riksföreståndare 1512 trots hårda motsättningar i riksrådet. Konflikterna skärptes när Gustav Trolle blev ärkebiskop. Den oppositionella rådsaristokratin närmade sig kung Kristian II som ingrep med vapenmakt.

I slaget vid Bogesund sårades Sten Sture och dog senare på väg till Stockholm, som försvarades av hans hustru. Äldre forskning har sett Sten Sture som en ädel riddare, men bilden av honom har senare nyanserats. Han var snarare en hårdför och hänsynslös realpolitiker. Han stödde sig i sin maktutövning på det lägre frälset, allmogen, Stockholms borgerskap och vissa riksråd.

Biografiskt lexikon för Finland (BLF) har många omfattande artiklar om historiska kändisar med anknytning till Sverige och Finland. Här kan du läsa om unionsdrottningen Margareta I (1353–1412)
. När Margareta föddes var hennes möjligheter att nå tronen små.

 • Hon blev tidigt en bricka i det politiska spelet och giftes bort med den svenske kungens son Håkan Magnusson, som var kung i Norge.
 • Efter Håkans död var hon sonen Olofs förmyndare och regerade i hans namn.
 • Olof dog plötsligt, och Margareta efterträdde honom i Danmark och Norge.
 • Ett uppror i Sverige ledde till att hon också fick makten där.

Hennes skapelse, Kalmarunionen, befästes genom kröningen av Erik av Pommern 1397. Margareta innehade dock även fortsättningsvis den politiska makten och regerade enväldigt till sin död 1412. Biografiskt lexikon för Finland (BLF) har många omfattande artiklar om historiska kändisar med anknytning till Sverige och Finland.

Här kan du läsa om Kristian II (1481–1559)
. När Kristian övertog den danska tronen 1513 tvingade det danska riksrådet honom till eftergifter. Han besegrade svenskarna militärt, och Stockholm kapitulerade 1520. Utrensningar bland anhängarna av ätten Sture följdes av ett svenskt uppror 1521. I Danmark försökte Kristian genomföra reformer och minska stormännens inflytande.

Detta ledde till motstånd och han avsattes 1523. År 1530 gjorde Kristian ett försök att återfå sin danska tron, men försöket misslyckades. Kristian var en mångsidigt begåvad härskare med målet att bryta den tyska handelsdominansen i Östersjön. Han underskattade dock oppositionens inflytande i Danmark och Lübecks betydelse för det svenska upproret.
Visa hela svaret

Vem bor i Kalmar Slott?

Kalmar slott
Byggnad
Kalmar slott
Land Sverige
Län Kalmar län
Kommun Kalmar kommun
Läge
Stil Renässans
Material tegel, kalksten
Grundad 1100-tal
Ägare Statens fastighetsverk
Öppet för allmänheten ja
Nås enklast via Kungsgatan
Geonames 3213326
Webbplats : Kalmar slott

Kalmar slott är beläget på Slottsholmen vid Slottsfjärden, där det medeltida Kalmars hamn låg. Det har spelat en avgörande roll i Sveriges historia alltsedan slottet började uppföras vid 1100-talets slut. Under Knut Erikssons tid, byggdes en kastal, ett runt befästningstorn.

 • Magnus Ladulås lät på 1280-talet bygga en försvarsborg runt kastalen, som då blivit slottets kärntorn,
 • Almar slott ansågs tillsammans med Tre kronor, Viborgs slott och Älvsborgs fästning vara ett av Sveriges fyra viktigaste fästen, som höll upp landet.
 • Landshövdingen i Kalmar län innehar även titeln som Ståthållare på Kalmar slott och ingår därmed i de Icke tjänstgörande hovstaterna vid Kungliga hovet,

Detta beror på att Kalmar slott ursprungligen var landshövdingens residens, men då borgen förföll under 1600-talet så flyttade man helt enkelt in i staden.
Visa hela svaret

Vem äger Kalmar Slott?

Destination Kalmar AB ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Kalmar som besöksmål. Bolaget ska även samordna och utveckla evenemangsutbudet i Kalmar, driva turistbyrå- och gästhamnsverksamhet samt i samverkan med Statens fastighetsverk ansvara för verksamheten på Kalmar Slott. Hur Gammal Är Kalmar Stad
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kostar El I Stockholm?

Vad har man för dialekt i Kalmar?

Kalmaritiska är ett lokalt uttryck som syftar på den särskilda och lokalt förankrade dialekt som talas i tätorten Kalmar och dess allra närmaste omnejd ( Kalmarit = person från Kalmar, Kalmarbo). Dialekten skiljer sig från närliggande orters småländska ( Nybro, Emmaboda, Oskarshamn, Högsby, Torsås och så vidare) och öländska,
Visa hela svaret

Vad hände är 1397?

Kalmarunionen – Wikipedia Kalmarunionen Personalunion

1397–1523

Kalmarunionen 1397. (Den nordiska bosättningen på Grönland bestod vid denna tid endast av några bosättningar vid sydspetsen.) – Monarki Bildades 1397 – bildades genom Unionsmötet i Kalmar – bildades ur Danmark, Norge & Sverige Upphörde 1523 – upphörde genom Befrielsekriget – uppgick i Danmark-Norge och Sverige Idag del av Kalmarunionen var en skandinavisk mellan kungarikena, och som bildades och varade till,

Unionen innefattade därmed områden som,,,, och, och omfattade det största politiska samlade området i historia. Efter att Sverige lämnade unionen fram till, med betydande ändringar i formerna för denna år 1536. Unionen grundades vid ett möte i 1397, där aristokratin från de tre länderna samlades för att kröna till kung över de tre länderna (med som inledande ).

Från mötet finns det så kallade unionsbrevet bevarat. Det finns olika uppfattningar bland historiker om hur brevet ska tolkas. Vissa menar att det inte utgjorde något juridiskt bindande fördrag. Oavsett detta så regerades de tre rikena av samma monark. Erik efterträddes av,

Vid dennes plötsliga bortgång i januari 1448 saknades dock en given efterträdare och Danmark och Sverige valde varsin regent. Det dröjde till 1457 innan de tre rikena åter styrdes av samme kung,, Detta blev dock kortvarigt och efterträdare som och styrde över Sverige endast under kortare perioder. I Sverige var unionen hela tiden ett politiskt alternativ ända fram till valet av till kung 1523.

Historikern karakteriserar unionen som en “” även om Kalmarunionen saknade lagstiftningsmakt på federal nivå. Unionen var Europas största land till ytan. Historikern beskriver unionen som:

En stor, permanent (önskade man åtminstone) som syftade till att med gemensamma ansträngningar skapa en militär motvikt mot gemensamma fiender.

Historikern såg unionen som en politisk och ekonomisk nödvändighet för att dämma upp den tyska expansionen mot norr under 1300-talet. När tidigare utrikespolitiska hot,, och nordtyska, bortföll på 1500-talet försvagades också unionstanken.
Visa hela svaret

Hur länge var Sverige med i Kalmarunionen?

Sverige-portalen

Sverige under Kalmarunionens tid behandlar Sveriges historia mellan åren 1389 och 1524, då Sverige tillsammans med Danmark och Norge ingick i Kalmarunionen, De nordiska länderna förenades i praktiken 1389 och formellt 1397 i Kalmarunionen, Unionen blev en motvikt mot den nordtyska Hansan,
Visa hela svaret

Vad byggs i Kalmar?

Alla planerade byggprojekt i Kalmar län Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 341 st. Planer finns för nybyggnad av ca 850 lägenheter. Marken kan vara färdig för byggnation 2022-2023. Tidiga planer för nytt bostadsområde med ca 470 bostäder.

Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV luftledning. Ledningen blir ca 90 km. Byggentreprenad: * Överbyggnation av 2 st rötslamlager och invändig reparation med polyurea. * Invändig reparation av ytskikt av 2 st blandslamlager med polyurea. Maskin- och Elentreprenad * Omrörare och instrumentering i slamlager.

* Rörsystem med ventiler, manluckor, gasdomer. Avser nybyggnad av bostäder i den inre hamnen i Oskarshamn under den närmaste femårsperioden. Avser Brädholmen, men ca 250 bostäder samt lokaler för publika verksamheter. Omfatttar hotellprojekt med 200 dubbelrum, konferenslokaler med plats för 400 personer, spa, restaurang m m.

 1. Mellanlagring av kärnavfall.
 2. Bilfinger Noell GMBH kommer att sköta själva inkapslingsprocessen.
 3. Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålningsbehandling, hus 12 och 38 Plan 1; nybyggnation ca 1400 m2 Plan 2; nybyggnation ca 1400 m2 ombyggnation ca 310 m2 Plan 3; nybyggnation ca 1200 m2, ombyggnation ca 250 m2 Plan 4; nybyggnation ca 1200 m2 Plan 5; nybyggnation ca 450 m2 Plan 6 nybyggnation ca 60 m2 Tidiga planer.

Avser nybyggnad av bostadsområde med ca 150 till 250 lägenheter. Utbyggnad till mötesfri väg, ny trafikplats med omstigningshållplats i korsningen med Torsåsvägen (länsväg 504). Planer finns för nybyggnation av högstadieskola på Lundgatan i Vimmerby. Det finns en tanke på att antingen bygga en ny centralstation i området, eller en hållplats.

Byggstart tidigast om 10-20 år. Nybyggnad av 10 rad/kedjehus Horn 1:619. Vindpark om 26 verk, 2,5 – 4 MW, 180 – 220 meter höga. Delvis ny sträckning av E22, delar av befintlig väg byggs om till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, ny trafikplats och viltstängsel. Ca 4 km lång sträcka.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Standardhöjning av växel Kalmar S. Ca 32 km.2+1 väg på delen Algutsrum–Idehultet med ny sträckning öster om Algutsrum, övrigt i befintlig sträckning (alltså två körfält, 80km/h).

 • Utökning med delen Trafikplats Färjestaden–Algutsrum, inklusive åtgärder för att höja hastigheten till 100km/h.
 • Ny kollektivtrafikanläggning i Algutsrum, samt förbättrade hållplatslägen och andra kollektivtrafikåtgärder.
 • Ett sammanhängande gång- och cykelnät med bättre säkerhet för oskyddade trafikanter, samt vägportar i Algutsrum.

Utbyggnad till mötesfri 2+1 väg. En ny sträckning av väg 37/47 mellan Århult och trafikplats Oskarshamn södra för att avlasta trafikplats Oskarshamn Centrum på E22. Mittseparering, trimning och effektivisering. Avser sanering av Nötefjärden. Mycket tidiga planer.

Planer finns för utveckling av ett nytt handelsområde i Rasslebygd, Emmaboda. Fastigheten ligger mellan väg 28 och Emmaboda bad- och träningscenter. Vägnätets totala längd för området är ca 1236 km varav grusväg ca 76 km. Planer finns för uppförande av 25 vindkraftverk med en totalhöjd om max 270 meter vid Ebbegärde, Kalmar kommun.

Vindparken är belägen drygt två mil nordväst om Kalmar och cirka fem kilometer öster om Bäckebo. Planer finns för uppförande av ca 100 lägenheter i flerbostadshus. I söder planeras ett 5-våningshus och centrumverksamhet i bottenplan., i övrigt avses att möjliggöra en varierad bebyggelse i upp till tre våningar för bostäder och/eller kontor.100-130 lägenheter.100-150 lgh.

Syftet med detaljplaneringen är att skapa attraktiva boendemiljöer och besöksmiljöer längs med hamnen. Vi vill också återskapa silons rumsliga form och tillåta en hög exploatering i området vid silon. Avser nybyggnad av räddningsstation i Nybro. Avser om- och tillbyggnad av Oskarshamns sjukhus. I första hand handlar det om en fördubbling av kapaciteten av MR-kameror vid sjukhuset.

Kamerorna kommer att placeras i en tillbyggnad till hus 1 vid sjukhuset. Samtidigt byggs hus 1 om så att det blir nya lokaler för aortascreeningen och mammografiscreening i det utrymme där den nuvarande MR-kameran finns. I samband med bygget kommer restaurangen och kafeterian också att få nya lokaler i anslutning till huvudentrén.

Projektet är framflyttat på obestämd tid. Det finns inget behov av förskola förrän området byggs ut med nya bostadsområden. Planer finns för nybyggnation av bostäder i olika former. Byggnaderna i den nya stadsdelen ska vara miljöcertifierade. Nybyggnad av kontor, daglig verksamhet och avlastningsverksamhet.

Avser nybyggnad av 110 byggrätter/villatomter i Borgholm. Exploateringen kan komma ske i etapper med start 2023. Nybyggnad av flerbostadshus som kommer innehålla äldreboende med 48 platser samt verksamhetslokaler och 12 lägenheter. Planer finns för nybyggnation av lokaler för Mönsterås hälsocentral.

 • Planer finns för nybyggnad av F-9 skola i Oskarshamn.
 • Den nya skolan behöver ha plats för mellan 900-975 elever.
 • På området ska det även finnas plats för en fullstor idrottshall.
 • Byggplats ej fastställd.
 • Planer finns för nybyggnation av vindkraftspark på gränsen mellan Vimmerby och Västerviks kommuner.
 • Rivning av 10-tal byggnader.

Däckverkstad, verkstad, förrådsbyggnader med mera. Man har ännu ej fastställt vad som kommer byggas på tomten. Planer finns för uppförande av 16 vindkraftverk med totalhöjd på 270 m i Hultsfred kommun, 3 mil sydväst om Hultsfred och ca 6 km söder om Virserum.

 1. Nybyggnad av 91 stycken hyresrätter i 5-8 våningar.
 2. Byggs i sammanhängande vinklad huskropp.
 3. Avser nybyggnad av ca 70 bostäder i Snurrom, Kalmar.
 4. Eolus undersöker möjligheten att etablera vindkraft inom ett område benämnt “Grindtorpet” i Nybro kommun.
 5. Området är beläget ca 12 km norr om Alsterbro i Kalmar län.

Projektområdet är cirka 5,5 km2 stort och bedöms kunna rymma upp till 15 vindkraftverk med en höjd om maximalt 300 meter. Planer finns för eventuellt framtida vindkraftspark i ett område ca 3 km öster om Ryningsnäs. Antal verk är ännu okänt. Nya Utgrunden ligger mellan Bergkvara och Degerhamn och det planeras att byggas mellan 13 och 17 stycken vindkraftverk.

 • Denna etapp planeras innehålla omvandling av E22 till stadsgata med centrumfunktioner i ny bebyggelse utmed gatan samt flerbostadshus och radhus intill.
 • I denna etapp är det främst villatomter som planeras, i anslutning till den stadsmässiga gatan.

Det är ännu inte fastlagt vad detaljplaner för etapp 4 mfl ska innehålla, men det bedöms handla om en blandning av flerbostadshus, villor och radhus. Uppskattad byggstart och kostnad.

 1. Avser nybyggnation av 3 – 5 hus med 137 lägenheter.
 2. Tidigt skede.
 3. Planer finns på större ombyggnation samt viss nybyggnation.
 4. Nybyggnation av bostäder och lokaler för handel i flervåningshus i 4-6 våning med underjordsgarage.
 5. Tidigt skede, planer på flerbostadshus.
 6. 5 gamla vindkreftverk skall bytas ut mot 1 ny.
 7. Planer finns för byggnation av centrumverksamheter.

Avser nybyggnad av 18 stycken bostäder i parhusform. Parhusen byggs i två plan om 115 kvm. Ombyggnad av skola till 35 lägenheter. Nybyggnation av 24 lägenheter. Avser byggrätt för flerbostadshus med livsmedelsbutik och eventuell annan verksamhet i bottenplan och eventuellt kontor eller annat ovanpå.

Området som markanvisningen kommer att rymmas inom är på del av fastigheten Kläckeberga 10:1, med ett läge söder om den kommande bad- och friskvårdsanläggningen samt på del av fastigheten Krafslösa 5:1 intill Norra vägen och entrén in till Snurrom. Planer finns för nybyggnad av ett nytt kvarter i Oskarshamn – Gråsparven.

You might be interested:  Vad Kostar Boendeparkering I Stockholm?

Husen kommer att byggas i 3-4 våningsplan. Planer finns för nybyggnad av industriområde i Färjestaden. Detaljplan fi nns. Ett sammanhängande gång- och cykelnät med bättre säkerhet för oskyddade trafikanter samt gång- och cykelportar i Glömminge. Kollektivtrafikåtgärder med bland annat förbättrade hållplatslägen, två körfält i befintlig sträckning.

 • Mittseparering.6 km lång sträcka.
 • Planer finns för nybyggnad av ett industriområde då det idag råder brist på ny verksamhetsmark.
 • Mittseparering, trimning och effektivisering.9 km lång sträcka.
 • Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med fyra våningar med källare med ett gruppboende i bottenvåningen.

Uppskattad byggstart och kostnad. Avser nybyggnad av bostäder. Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke.10 km lång sträcka.

 • Planer finns för nybyggnad av nytt häkte i Kalmar.
 • Korsningsåtgärder vid Stora rör, sammanhängande gång- och cykelnät med bättre säkerhet för oskyddade trafikanter, två körfält i befintlig sträckning.
 • Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke, 9 km lång sträcka.

Planer finns för nybyggnation av cirka 200 bostadsrätter på en fastighet mellan Norra vägen och Kungsgårdsvägen i Kalmar. Projektet etappindelas i 4 etapper med cirka 50 lägenheter i varje. Planer finns för nybyggnation av cirka 200 bostadsrätter på en fastighet mellan Norra vägen och Kungsgårdsvägen i Kalmar.

Projektet etappindelas i 4 etapper med cirka 50 lägenheter i varje. Planer finns för nybyggnation av cirka 200 bostadsrätter på en fastighet mellan Norra vägen och Kungsgårdsvägen i Kalmar. Projektet etappindelas i 4 etapper med cirka 50 lägenheter i varje. Tävlingstomten utgörs av fastigheten Mullskopan 3 om 6036 kvadratmeter.

Fastigheten är planlagd för bostadsändamål. Det ska påpekas att det skett en planändring som medger en högre bygghöjd om 20 meter.

 1. Nybyggnad av kapselfabrik för montering av kopparkapsalar.
 2. Avser nybyggnad av 56 lägenheter + 7 lägenheter i radhus
 3. Planer finns för nybyggnation av kriminalvårdsanstalt. Anstalten kommer ha en kapacitet om ca 350 platser-
 4. Ekhyddan-Nybro-Hemsjö stationsåtgärder.

Detaljplanen syftar till att kunna möjliggöra en ny logistik och företagspark samt ny industrimark. Planområdet är lokaliserat väster om den södra infarten till Oskarshamns stad. Planområdet avgränsas i norr av järnvägen, i öster av nuvarande industri- och verksamhetsområde vid Kvastmossen.

Detaljplaneområdet är cirka 178 hektar. Planer finns för nybyggnation av arena för issporter intill den gamla ishallen i Västervik. Den nya arenan kommer ha plats för 3000 åskådare och byggs ihop med den gamla ishallen genom en gång mellan dem. Planer finns på nybyggnad av vindkraftpark. Nybyggnad av 3 flerbostadshus i 3 plan med totalt 65 lägenheter.

Nybyggnad av 4 st. flerbostadshus samt komplementbyggnader. Certifieras med Miljöbyggnad silver. Planer finns för nybyggnad av vvindpark i Mönsterås kommun. Projektområdet bedöms maximalt kunna rymma åtta vindkraftverk med en totalhöjd om max 270 meter.

 • Planer finns för nybyggnad av radhus, hyreslägenheter och bostadsrätter i hus om två till fyra våningar.
 • Avser nybyggnad av 20 st lägenheter och 17 st radhuslägenheter.
 • Tidigt skede, planer på flerbostadshus.
 • Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnad av bostäder i en blandad bebyggelse på tomten där bland annat Friskis och Svettis har sin anläggning i Nybro.

Nybyggnad av flerbostadshus.1 hus med 28 lägenheter samt 1 hus med 15 lägenheter. Tidigt skede, planer på flerbostadshus. Exploateringsområdet, om ca 1,3 hektar vid brofästet, är ett nytt verksamhetsområde med en detaljplan som medger hotell, kontor, konferens mm.

 1. Tidiga planer.
 2. Västerviks Bostads AB utreder möjligheten för unika bostäder för elöverkänsliga i kommunen.
 3. Nybyggnad av 36 bostäder i Kv Nyponrosen.
 4. På taket ska det finnas solceller som hjälper till med elförsörjningen och hela kvarteret ska genomsyras av ett hållbarhetstänk.
 5. Alla lägenheter har en egen terrass.

Vissa lägenheter har två terasser i olika väderstreck. På gården finns ett gårdshus med gemensamma funktioner, matberså, odlingslådor och lekberså för barnen. Här finns ett gårdshus som rymmer både festlokal och övernattningslägenhet. Det finns även tillgång till cykelpump och en gemensam tvättstuga på entréplan i bostadshuset.

 1. Området omfattar ca 6 hektar exploaterbar mark, med en total högsta tillåtna byggnadsarea på 8 000 kvadratmeter och en begränsning till max två våningar.
 2. Detaljplanens tydliga ambition – som kan göra området både speciellt, originellt och extra naturanpassat – är att det endast får uppföras “skogshus” eller “kreativhus”.

: Alla planerade byggprojekt i Kalmar län
Visa hela svaret

Hur många SM guld har Kalmar?

Kalmar FF
Hemort Kalmar, Sverige
Grundad 15 juni 1910 (112 år sedan)
Hemmaarena Guldfågeln Arena
Kapacitet 12 182
Ordförande Anders Henriksson
Sportchef Jörgen Petersson
Tränare vakant
Ass. tränare Stefan Larsson
Klubbdirektör Markus Rosenlund
Hemmaställ Bortaställ

/td> Meriter Svenska mästare 1 ( 2008 ) Svenska cupen 3 ( 1981, 1987, 2007 ) Supercupen 1 (2009) Allsvenska säsonger 35 ( 2022 ) Placering i allsvenskans maratontabell 13 Säsonger i Sveriges näst högsta division 48 ( 2003 ) Övrigt Supportrar Kalmar FF Supporterunion Webbplats kalmarff.se Nuvarande säsong

Kalmar Fotbollförening, Kalmar FF, KFF, är en svensk fotbollsförening som bildades i Kalmar den 15 juni 1910, Föreningen har som sin största framgång hittills ett vunnet SM-guld – säsongen 2008, Man har också vunnit Svenska cupen tre gånger samt efter spel i högsta serien tilldelats stora silvret två gånger, lilla silvret två gånger och brons fyra gånger.

 • Totalt har KFF gjort 35 allsvenska säsonger sedan debuten i Allsvenskan 1949.
 • Föreningen ligger på 13:e plats i den allsvenska maratontabellen, är en av 14 svenska fotbollsföreningar som blivit både svenska mästare och svenska cupmästare och en av 14 föreningar som alltid hållit sig på en av de tre översta serienivåerna,

Mellan 1919 och 2010 spelades föreningens hemmamatcher på Fredriksskans IP, Föreningens nuvarande hemmaarena, Guldfågeln Arena, stod klar till den allsvenska hemmapremiären i april 2011.
Visa hela svaret

Är Kalmar fint?

Är du nyfiken på vad det finns att göra i Kalmar? En mycket trevlig stad i Småland med lång historia och en charmig gammal stadsdel med välbevarade hus och mysiga gator. Kalmar är en av Sveriges största städer och har varit en betydande stad sedan åtminstone 1200-talet då kontakten med Hansan var starka under medeltiden.
Visa hela svaret

När Stockholm blev huvudstad?

Stockholm
Huvudstad · Residensstad · Stiftsstad
Överst, från vänster: Helgeandsholmen, Gamla stan, Riddarholmen, Skeppsbroraden, Stadshuset med Evert Taube, Hötorgsskraporna, Globen och Stockholms slott
Vapen
Slogan: The Capital of Scandinavia
Smeknamn: Eken, Mälardrottningen, Nordens Venedig, Fjollträsk
Land Sverige
Landskap Södermanland, Uppland
Län Stockholms län
Koordinater 59°19′46″N 18°4′7″Ö / 59.32944°N 18.06861°Ö
Högsta punkt Högdalstoppen (Hökarängstoppen)
– höjdläge 102 m ö.h.
Area
– tätort 381,63 km² (2015-12-31)
– kommun 187,16 km² (2015-01-01)
– storstadsområde 6 524,12 km² (2015-01-01)
Folkmängd
– tätort 1 515 017 (2015-12-31)
– kommun 983 312 (2022-09-30)
– storstadsområde 2 434 398 (2022-09-30) Storstockholm
Befolkningstäthet
– tätort 3 970 invånare/ km²
– kommun 5 254 inv./ km²
– storstadsområde 373 inv./ km²
Grundad 1252 av Birger jarl
Tidszon CET ( UTC+1 )
– sommartid CEST ( UTC+2 )
Riktnummer 08
Geonames 2673730
Stockholms läge på kartan över södra Sverige.
Wikimedia Commons : Stockholm
Portal:Stockholm

Stockholm är Sveriges huvudstad samt landets kulturella, politiska, mediala och ekonomiska centrum. Staden ligger vid Mälarens utlopp i Östersjön, på gränsen mellan landskapen Södermanland och Uppland, Staden är världens femte nordligaste huvudstad bland självständiga stater,

 1. Stockholm är Sveriges största tätort med ett invånarantal som år 2015 uppmättes till 1 515 017 invånare.
 2. Stockholm började etableras 1187, enligt Visbyfranciskanernas bok, till följd av att Svearikets dåvarande huvudort, Sigtuna, härjades av balter samma år.
 3. Traditionellt brukar Birger jarl (cirka 1210–1266) räknas som stadens grundare 1252, i enlighet med skyddsbrevet för Fogdö kloster och Erikskrönikan,

Närliggande norrut fanns en liten by, Väsby, vid motsvarande dagens Hötorget, Ortens ur försvars- och handelssynpunkt strategiska placering vid sjön Mälarens utlopp i Östersjön, avgränsande landskapen Uppland och Södermanland, avgjorde Stockholms tillkomst och ökande betydelse.

Bebyggelsen ökade under 1200-talet på Stadsholmen, Helgeandsholmen och Kidaskär, sedermera Gråbrödraholmen, i dag känd som Riddarholmen, Handel med och inflyttning av tyska handelsmän bidrog till utvecklingen och förbindelser med kyrkan och Hansaförbundet, Den växande köpstaden fick snart en egen kyrka, Sankt Nicolai kyrka, i dag känd som Storkyrkan, samt egen församling utbruten ur Solna församling cirka 1260.

Slott, franciskankloster, klarissakloster och dominikankonvent uppfördes, gynnade av bland annat Birger jarl och kung Magnus Ladulås (cirka 1240–1290), samt även stegvis stadsmurar, Alltsedan staden fick stadsprivilegier 1436 är Stockholm rikets största och viktigaste.

 • Statusen som Sveriges förvaltningscentrum och officiell huvudstad befästes formellt genom 1634 års regeringsform, då kungahus, regering, riksdag och centralförvaltning samlades till staden.
 • I den östligaste delen av Stockholm börjar det vidsträckta område med över 30 000 öar som kallas Stockholms skärgård, en av världens mest örika, sammanhängande skärgårdar,

År 1998 utnämndes Stockholms kommun till Europas kulturhuvudstad. År 2010 var staden Europas miljöhuvudstad, Stockholm används främst i betydelsen bebyggelsen inom Stockholms kommun (Stockholms stad). Namnet används även för tätorten och ett ännu större område kallat Storstockholm,
Visa hela svaret

Är Växjö större än Kalmar?

Kalmar Uppdaterat onsdag 19 december 2012 kl 12.03 Publicerat onsdag 19 december 2012 kl 05.48 Växjö har rusat ifrån Kalmar i befolkning de senaste drygt 40 åren. Medan Växjö har haft en befolkningstillväxt på 49 procent sedan 1968 har Kalmar bara vuxit med 22 procent.
Visa hela svaret

Vad är Nordens huvudstad?

10 februari 1997 KALMAR. Kalmarunionen (när Sverige, Norge och Danmark var en union med gemensamt styre) firar 600 år i år och till minne av detta kallas Kalmar under 1997 för “Nordens huvudstad”. En rad festligheter hålls under året och i slutet av maj deltar SHSTF-avdelningen i den speciella Kvinnor i Norden-veckan, bland annat på seminarier och utställningar. Hur Gammal Är Kalmar Stad Hur Gammal Är Kalmar Stad
Visa hela svaret