Göteborg Ligger I Vilket Landskap?

Göteborg Ligger I Vilket Landskap
Utbredning och placering – Satellitbild av Göteborg, färglagd i efterhand baserat på information från den ursprungliga satellitbilden. De lila områdena är kala områden såsom berghällar, asfalt och byggnader. Göteborg ligger vid Sveriges västkust, belägen på båda sidorna om Göta älvs mynning i Kattegatt, varifrån bebyggelsen sprider sig längs dalarna inåt landet. Stadens geografiska centrum är beläget i terrängen 700 meter nordväst om Brunnsbotorget på Hisingen, 57°44’N, 11°58’Ö och dess största längd är 47 kilometer, räknat mellan kommungränsen NO Mollsjön i Vättlefjäll till Yttre Tistlarna,

 1. Göteborg norr och nordväst om Göta älv ligger på Hisingen, vilken är Sveriges fjärde största ö.
 2. Större delen av Hisingen ligger i landskapet Bohuslän medan övriga Göteborg, inklusive en mindre del av Hisingen, ligger i Västergötland,
 3. Utanför Göteborg i Kattegatt ligger skärgården med ett stort antal småöar, där den södra delen ingår i Göteborgs kommun medan den norra skärgården utgör Öckerö kommun,

Göteborgs utbredning kan definieras på flera sätt; en definition anger att större delen av Göteborgs kommun ingår i tätorten Göteborg. Tätorten enligt SCB:s definition omfattar även centralorterna i Mölndals kommun och Partille kommun, Inom Göteborgs kommun finns flera småorter och tätorter som inte ingår i tätorten Göteborg, framför allt i de nordöstra delarna av kommunen och på Hisingen.

 1. I västra Göteborg omfattar tätorten hela området från centrala Göteborg ut till kusten och längs hela kusten ner till Skintebo i Askim,
 2. Närmast söderut ligger Billdal som före 2018 var en egen tätort, men nu ingår i Göteborg.
 3. Gränsen för tätorten i öster följer längs Delsjöområdets naturreservat in i Partille kommun.

I de nordöstra delarna av Göteborgs kommun går tätorten upp till Bergsjön och Angered. De yttersta områdena är Gunnilse by, Rannebergen och Lövgärdet. Närmaste tätort i öster är Angereds kyrkby och i norr Surte, Större delen av Hisingens befolkning bor i Göteborgs tätort.

Längs Göta älv sträcker sig tätorten förbi Ingebäck i Hisings Kärra, omfattar sedan 2015 den tidigare tätorten Mysterna någon kilometer norrut. På centrala Hisingen går tätorten upp till Tuve och Volvos Tuvefabrik, Närmaste tätorter är Säve tre kilometer norrut och Nolvik två kilometer västerut. På västra Hisingen inkluderas Volvos Torslandafabrik inklusive bilprovningsbanan och några hus runt den, strax norr om den ligger den tidigare tätorten Kvisljungeby, som sedan 2015 ingår i tätorten Torslanda som även inkluderar Lilleby.

Söderut från centrala Göteborg fortsätter tätorten ner och omfattar hela det sammanhängande tätortsområdet runt centrala Mölndal. I söder ingår Balltorp och Rävekärr. Närmaste tätort söderut är Kållered, I östra Mölndal sträcker sig tätorten fram till Kikås söder om Stensjön och fram till Helenedal vid Rådasjön.

 • I Helenedal ligger några hus i Härryda kommun,
 • Närmaste tätort i öster är Mölnlycke,
 • I församlingshänseende innebär det att nästan hela Fässbergs och Stensjöns församlingar ingår i Göteborgs tätort, men inte Kållereds församling,
 • I Partille kommun ingår centralorten Partille och Sävedalen,
 • Söder om Partille centrum når tätorten fram till Furulund, närmaste tätort söderut är Öjersjö,

Österut når tätorten fram till Uddared och Brodalen. Närmaste tätorter österut är Jonsered och Kåhög,
Visa hela svaret

Är Göteborg i Bohuslän?

Göteborgs och Bohus län
Avskaffat län
Göteborgs och Bohus läns vapen.
Land Sverige
Länskod 14
Landskap Bohuslän, Västergötland, Halland
Residensstad Göteborg
Inrättat 1680
– Avskaffat 31 december 1997
Landsting Göteborgs och Bohus läns landsting
Länsbokstav O
Uppgick i Västra Götalands län

Gamla länsindelningen i Västergötland, Bohuslän och Dalsland. Göteborgs och Bohus län var ett län i västra Sverige, omfattande landskapet Bohuslän, de västra delarna av landskapet Västergötland samt från 1967 Valbo-Ryrs socken i Dalsland och från 1971 Lindome socken i norra Halland, vilket sedan 1998 ingår i Västra Götalands län,
Visa hela svaret

Är Västra Götaland ett landskap?

Västergötland Landskap

Vapen för Västergötland tolkat efter dess blasonering,
Västergötlands läge i Sverige.
Land Sverige
Landsdel Götaland
Län Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län, Örebro län
Stift Skara stift, Göteborgs stift, Strängnäs stift
Största sjö Vänern
Högsta punkt Galtåsen, 361,5 m ö.h.
Yta 16 676 km²
Folkmängd 1 390 802 (2021-12-31)
Befolkningstäthet 83,4 invånare/ km²
Hertiginna Kronprinsessan Victoria
Hertig Prins Daniel
Landskapssång Jag hälsar dig Västgöta rike
Landskapsblomma Ljung
Landskapsdjur Fler symboler. Trana

Västergötland är ett landskap i Götaland i sydvästra Sverige, Det gränsar i sydväst till Halland, i väster till Kattegatt och Bohuslän, i norr till Dalsland, Vänern och Värmland, i öster till Närke och Vättern, samt i sydost till Småland,
Visa hela svaret

Är Göteborg en region?

Kommunalförbundets kommuner. Göteborgsregionen, GR, är ett kommunalförbund i Västsverige, bildat 1949, Omfattar kommunerna i Storgöteborg, dvs. Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, totalt omfattandes 1 067 995 invånare (2022).

 • Göteborgsregionens uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
 • Den interkommunala samverkan avser bland annat regionplanering, miljö, trafik, arbetsmarknad, välfärd och socialtjänst, kompetensutveckling, validering samt utbildning och forskning.

“Nya” GR bildades 1995 genom en sammanslagning av “gamla” GR och GFF, Göteborgs Förorters Förbund. GR var planeringsorgan för Göteborgsregionen inom sektorerna regional utveckling, trafik, miljö och utbildning. Organisationsformen var kommunalförbund och detta bildades 1974.

 1. GFF var ett samarbets- och serviceorgan för förortskommunerna för idé- och kompetensutveckling, upphandling, läromedel med mera.
 2. GFF var en ideell förening som bildades redan 1949 för att främja samarbetet mellan regionens kommuner.
 3. Man gjorde gemensamma inköp, startade GF-konsult för mark- och byggprojekt och en gemensam AV-central för regionens skolor.

Kommunalförbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige. De sammanträder en gång per år (i juni) för att godkänna årsredovisning och budget. Förbundsfullmäktige består av 105 ordinarie ledamöter samt lika många ersättare. Fullmäktige utser förbundsstyrelsen som består av 22 ordinarie ledamöter och 11 ersättare (totalt 33 ledamöter).

 1. Styrelsen sammanträder cirka sex gånger per år.
 2. Presidiet består av ordföranden och tre vice ordförande.
 3. Styrelseordförande är Axel Josefson (M),
 4. Göteborgsregionen är organiserade i tre verksamheter; Arbetsmarknad- och social välfärd, Miljö och samhällsbyggnad samt Utbildning.
 5. GR ansvarar till exempel för samordnad antagning till regionens gymnasieskolor och läromedelsinköp till alla skolor i regionen.
You might be interested:  Vilka Utbildningar Finns I Sundsvall?

Ansvaret för antagningen till gymnasieutbildningarna innebär att kommunerna överfört myndighetsutövning till GR. GR är ett kommunalförbund tillika ett regionalt kommunförbund, GR är grundaren och ägaren till Internationella skolan i Göteborgsregionen (ISGR).
Visa hela svaret

Vilket landskap ligger Hisingen i?

Natur – Hisingen är till ytan Sveriges femte största ö – efter Gotland, Öland, Södertörn och Orust – och den näst mest befolkade, Den är omgärdad av Göta älv i söder och öster, Nordre älv i norr samt Kattegatt i väster. Ön tillhör Göteborgs kommun och Västra Götalands län,

Cirka 75 % av ön räknas till Bohuslän : socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo, Den återstående fjärdedelen räknas till Västergötland : socknarna Lundby och Tuve, Med sina 199 kvadratkilometer utgör Hisingen ungefär hälften av Göteborgs yta och har cirka en fjärdedel av antalet invånare (2008),

Hisingen har en skiftande natur med kustlandskap, jordbrukslandskap och skog. Hisingsparken är Göteborgs största parkområde och här ligger bland annat S A Hedlunds park med den anlagda Slätta Damm, På Ramberget ligger Keillers park, Berget, som är 87 meter högt, är ett välkänt landmärke och utsikten från toppen kan räknas till Göteborgs främsta.

Det finns möjlighet att köra bil ända upp till toppen vår, sommar och höst. I oktober 2008 fyllde Keillers Park 100 år. Rya skog är ett litet urskogsparti mittemellan Ryaverken och raffinaderierna väster om Älvsborgsbron, I Björlanda och Lilleby ligger Bronsålderssundet med boplatser som är över 5 000 år gamla.

Stora områden av Hisingen har lerjord av moräntyp, som folkligt har kommit att kallas för “Hisingslera”. Det rör sig alltså inte om någon specifik lertyp, utan uttrycket syftar på att den finns nästan överallt på ön. Jorden är ofta mycket bördig, vilket bönder utnyttjat i alla tider.
Visa hela svaret

Är Göteborg västkusten?

Städer – De största orterna på Västkusten är:

Göteborg – den näst största staden i Sverige. Malmö – den tredje största staden i Sverige. Halmstad – Stora stränder (Tylösand) och ett rikt nöjesliv. Varberg – Kurortsstaden Falkenberg – Golf och laxfiske kombinerat med stränder Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän.22 mil kust att upptäcka. Strömstad – Populär sommardestination, norrmännens favorit. Smögen – Seglarnas favoritställe. Tanumshede – Centralort. Grebbestad – Lugnare fiskesamhälle som lever upp på sommaren. Fjällbacka – Vacker belägen by vid en klippvägg. Populärt resmål med bra nöjesliv. Marstrand – Västkustens hektiska stad. Match race och societetshuset.

Visa hela svaret

Är Bohuslän Västra Götaland?

Folktandvården Västra Götaland Archives Västra Götaland består av 49 kommuner i Bohuslän, Dalsland och Västergötland. Här finns den lilla orten och den stora staden, hav och sjö, skog och jordbrukslandskap. Folktandvården Västra Götaland Folktandvården Västra Götaland är Sveriges största tandvårdsorganisation.

 1. Vi är drygt 3 100 medarbetare som arbetar för att invånarna i Västra Götaland ska vara friska i munnen hela livet.
 2. Vår kompetens och vår storlek är helt unik.
 3. Vi har 153 allmäntandvårds- och specialisttandvårdskliniker och kan utföra alla typer av tandvård.
 4. Vi finns till för alla, från den yngsta till den äldsta och från den som är frisk till den som är svårt sjuk.

Folktandvården Västra Götaland erbjuder en stimulerande miljö som kännetecknas av engagemang, samarbete och glädje. Hos oss får du ett meningsfullt arbete med kompetenta kollegor, gott ledarskap och bra utvecklingsmöjligheter. Tillsammans bidrar vi till bättre hälsa och god livskvalitet för invånarna i Västra Götaland. Tel: 010-441 70 00 : Folktandvården Västra Götaland Archives
Visa hela svaret

Vad heter ån i Göteborg?

Vattenresurser och värdefulla vattenmiljöer – I Göteborg finns mer än 70 sjöar och ett antal större och mindre vattendrag. Flera sjösystem ligger i mer höglänta områden som Delsjöområdet och Vättlefjäll. Göta älv, Sveriges största vattendrag, förser oss göteborgare med dricksvatten.

 1. Vattendrag som Kvillebäcken, Säveån, Lärjeån, Mölndalsån och Krogabäcken har hela eller delar av sina avrinningsområden i Göteborg.
 2. På senhösten kan man ha tur att få se när vissa fiskar från havet vandrar upp i vattendragen för att leka.
 3. Lyssna efter plaskljud och titta noga – det rör sig både under och över vattenytan! I flera av våra vattendrag finns sällsynta arter som vi behöver vara särskilt rädda om.

I Lärjeån finns flodpärlmusslor och i Säveån finns en säregen laxsort som inte finns i något annat vattendrag. Den mycket ovanliga vattenväxten knölnate finns på några få platser i kommunen. Öppna vattenmiljöer i städer har många positiva effekter för människors hälsa och miljön.

 • Vatten som avleds trögt och långsamt renas bättre än det vatten som avleds ytligt och snabbt.
 • För att rusta staden inför eventuella översvämningar är det positivt med översvämningsbar mark i anslutning till diken och vattendrag.
 • I dessa områden finns ofta också artrika ekosystem.
 • Ett exempel är Delsjöbäcken som ringlar ner till Sankt Sigfrids plan.

Vid höga flöden finns det utrymme för bäcken att breda ut sig bland omgivande träd och växtlighet. Ett annat exempel är Gullbergsån. Här finns plats för växtlighet, fågelliv och lite lugn och ro mitt i staden. Vissa år växer det till och med skogssvamp på gräsytorna längs ån.
Visa hela svaret

Vilket är Västra Götaland?

Västra Götalands län
Län
Land Sverige
Landskap Bohuslän, Dalsland, Västergötland, Värmland (del av), Halland (del av)
Region Västra Götalandsregionen

Visa hela svaret

Vad betyder Bohus?

Bohus fästning i Kungälv med tornet Fars Hatt som var fyrkantigt fram till år 1566

Erikskrönikan som nedtecknades en bit in på 1300-talet står att läsa om tillkomsten av den norska borgen Bohus. Uppförandet påbörjades år 1308 på order av landets konung Håkon Hålägg och var en väl

terränganpassad ringmursborg, byggd till försvar av Norges södra gräns och belägen där Nordre älv flyter västerut från Göta älv och därmed förvandlar Hisingen till en ö. Borgen lär i sina allra tidigaste delar ha varit timrad, men redan 1330 lät Magnus Eriksson – unionskungen över Norge och Sverige – uppföra en ny borg av sten.

Mycket av byggnadsmaterialet hämtades nog från Ragnhildsholmen vid Kungahälla, föregångaren till Bohus vilken tros ha blivit övergiven senast år 1319. Tillbaka Namnet Namnet Bohus lär kunna härledas från det fornnordiska ordet bagi som betyder hinder, alltså holmen där fästet byggdes. Ursprungligen har det hetat Elfabagi, ganska snart Bagaholm, senare Bagahus samt slutligen Bahus eller Bohus.

Men svenskarna lär på spe begagnat namnen Bagahus eller Baggehus, syftande på det mot norrmännen använda gyckelordet baggar – (bagge – fårtestikelpung – svenskarnas öknamn på norrmännen.). Bohus på 1500-talet Anläggandet föregicks av en serie invecklade politiska turer, där den svenske hertigen Erik Magnusson – sonson till Birger Jarl och son till Magnus Ladulås – spelade huvudrollen, gift som han var med Håkons dotter Ingeborg. I en medeltida rimkrönika sägs att borgen ursprungligen “war af trä och ey af steen”. En gång seglade vikingaskeppen förbi klippan där Bohus fästning idag tronar Bohus dominerande läget uppe på en 40 meter hög klippö gav en fantastisk överblick över både Göta och Nordre älv, och älvvattnen fungerade naturligtvis ypperligt som naturliga vallgravar för fästningen, Bohus på 1890-talet – till vänster Nordre älv och till höger Göta älv. På Mareberget cirka tre km uppströms Gautelfr finns ännu resterna kvar efter en fornborg varifrån man fordom hade överblick över mer än en mil av den viktiga vattenleden. Tillbaka “Freden i Kongahälla” 1101

You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Färjan Trelleborg Rostock?
Trakten kring Göta och Nordre älvs delning var redan tidigt av stor betydelse för de tre nordiska rikena, med Danmark i söder, det blivande Sverige i nordost och Norge i väster. Mötet om sommaren 1101 är första gången som en gränsdragning mellan Norge och Sverige omnämns, liksom ett möte där de tre ländernas kungar samtidigt möttes för att förhandla. Kungarna var Inge Stenkilsson d.ä. från Sverige, Erik Ejegod från Danmark och Magnus Barfot från Norge. Mötet har omskrivits som att ha ägt rum i älven, möjligen utanför Kungahälla och i så fall nästan en halvmil nedströms Nordre älv, inne på norskt territorium. Som en bekräftelse på fred och överenskommen gränsdragning gifte Inge Stenkilsson bort sin dotter Margareta till Magnus Barfot, och från denna tilldragelse kommer hennes tillnamn Fredkulla. Intressant är att Inge och Magnus stridit med varandra så sent som under våren samma år, i Fuxerna vid Lilla Edet. Minnessten i Kungälv

200 år senare och 2 år därtill beslutade norske och svenske kungen vid ett möte på Tjurholmen i Göta älv att man skulle behålla de tidigare dragna gränserna mellan de båda länderna, troligen samma gränser som de från 1101. Tillbaka År 1103 Man kan fundera över varför denna gränsdragning kom att ske just 1101.

En förklaring kan vara att det var kyrkan som ville ha ordning på de nordiska ländernas gränser för att kunna administrera den nya ordensprovinsen Dacia som bildades år 1103 – det största biskopsdömet i hela den kristna världen, bestående av Danmark, Sverige, Norge, Island, Orkneyöarna, Färöarna och Grönland med biskop Ascer i i Lund som förste ärkebiskop.

“Freden i Kongahella” kom att bestå under många år, och denna norsk-svenska gräns består i stort sett än idag i form av gräns mellan Bohuslän och Västergötland, vilket stenen i Kungälv minner om. Tillbaka Magnus Eriksson och drottning Blanka

Drottning Blanka Bohus var främst en militär stödjepunkt för den norska kungamaktens bepansrade rytteri, mycket på grund av sitt läge vid älven. Med sina naturliga vallgravar var borgen förmodligen Nordens starkaste fäste. På 1330-talet blev Bohus också regeringssäte och uppehållsort för den svensk-norske unionskungen Magnus Eriksson och hans hustru Blanche av Namur, sagans * drottning Blanka. * Saga – muntlig berättelse, ofta beskrivande en släkts historia

Blankas sigill Tillbaka Norges starkaste fäste Omkring år 1450 ansågs Bohus vara Norges mest motståndskraftiga borg med ringmurar på 3 meters tjocklek som var upp till 13,5 meter höga. Innanför ringmuren fanns fyra byggnadslängor som låg omkring en stor, nästan rektangulär borggård.

Ingången låg i norr, inte där man går in idag. Det medeltida Bohus yta var dryga 3.700 m². I hörnen och mitt på de två långsidorna låg fyrkantiga torn, varav det på västsidan var ett framskjutet porttorn med vindbrygga. Byggnaderna på ringmurens insida innehöll allt från kök och smedja till kapell och festlokaler.

Under hela senmedeltiden var Bohus platsen för riksrådsmöten, förhandlingar och fester, men borgen var även det administrativa centrat för Bohus län. Dagens runda torn var fram till 1678 års belägring fyrkantigt, men skadades svårt varpå det runda tornet uppfördes efter ritningar av Erik Dahlberg, Bilden hänger idag som tavla på Tekniska kontoret i Kungälv, tryckt på väv! Tillbaka Ture Jönsson Tre Rosor

I Kongahälla kom den svenske Ture Jönsson Tre Rosor som var en av anstiftarna för Västgötaupproret mot Gustav Vasa år 1529 att sluta sina dagar. För att klara livhanken efter upproret hade han fått fly till Danmark där han anslutit sig till Kristian II, Han kom därför att deltaga på den danska sidan då Kristian II höll Bohus 1532. Ture var inte särskilt populär någonstans, inte heller av Kristian, och i Kongahälla drabbades han av en våldsam död,

Tillbaka Nordiska sjuårskriget Det stora Nordiska sjuårskriget 1563 -70 medförde att Bohus anfölls sex gånger i följd utan att kunna intas av svenskarna. Här rustade samtidigt Danmark för att erövra det svenska Elfsborg vid Göta älvs mynning. Hövitsman år 1564 var Jens Holgersen Ulfstand till Skabersø som detta år slog läger på Nääs ängar (som sedan dör under ett av svenskarnas anfall mot Bohus den 21 sep 1566).

Efter att vintern 1564 ha dundrat på Bohus med mörsare och vanliga kanoner utan något nämnvärt resultat lät kung Erik XIV skicka efter en ofantligt stor kanon som gick under namnet Skjegge, stor nog för att “en skomakare i all beqvämlighet kunde sitta i mynningen och sula skor”. Kanonen kom dock aldrig att få visa vad den dög till, när man skulle transportera Skjegge över den frusna älven brast isen och kanonen hamnade på bottnen.

Där ligger den än idag, vid Lödöse, eller Gammelös som man skrev. Det berättades att denna vinter var så hård att över tusen svenskar frös ihjäl. Tillbaka Några år efter Sjuårskriget blev Bohus kraftigt utbyggt med stora bastioner i stjärnform runt den medeltida borgkärnan.

Bastionerna var enorma jordvallar, klädda med flera meter tjocka yttermurar av gråsten till skydd mot kanoneld. l innerhörnen murades underjordiska bombsäkra rum, s k flankeringskassematter, för att kunna skjuta bestrykande eld längs yttermurarna. Samtidigt byggdes den inre borgen om till ett praktfullt renässansslott.

Även senare, under 1640- och 1650-talen, ägde stora ombyggnadsarbeten rum, då vid fästningens entré och borggårdens sydsida. Fästningen under sin storhetstid sedd från nordväst, den norska sidan I början av 1600-talet hade staden Kungahälla blivit bränd och skövlad vid flera tillfällen, sista gången av svenskarna under Jesper Kruus år 1612. På danske kungens order (Norge var då ett lydrike under Danmark) flyttades den till fästningsholmen, alldeles nedanför Bohus yttermurar. Bohus fästning med kyrka och staden Kungahälla vid foten av klippan “Ny-Kungelf” fick emellertid ett minst lika utsatt läge som tidigare och brändes snart ner igen. Staden låg på fästningsholmen endast ett femtiotal år och flyttades mot mitten och slutet av seklet över till fastlandet i norr, där den gamla stadskärnan fortfarande är belägen.

You might be interested:  I Vilket Län Ligger Kalmar?
År 1658 Bohus blir svenskt

Genom freden i RoskiIde år 1658 övergår Bohus med underlydande län till Sverige. Den danske besättningen marscherar söderut, efter att ha länsat förråden och bränt slottets arkiv. En fänika (vid denna tid ca 150 man) lär ha ägnat hela tre dagar åt att elda upp dessa främst norska dokument. Ur Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna – sent 1600-tal Tillbaka Bohus – fästningen som aldrig intagits i strid Den norske ståthållaren Ulrich Fredrik Gyldenlöwe belägrade fästningen år 1676, dock utan någon större framgång. Två år senare återkom han med 10.000 – 15.000 man för att inta Bohus och Göteborg. En bild föreställande det fruktansvärda bombardemanget I belägringens slutskede återstod endast ca 400 vapenföra, vilka under två sommarmånader 1678 utsattes för ett bombardemang utan dess like, dygnet runt. Dagböcker talar om 20-30 000 kanonkulor, flera tusen bomber, hundratals glödande kulor, granater och stenbumlingar som slungades in över fästningen. Det var inte manna som regnade från himlen. Minnesplatta över belägringen 1678 Tillbaka Bland större byggnadsarbeten under 1600-talets två sista decennier kan nämnas uppförandet av det stora kanontornet Fars hatt, vilket idag är det som skänker ruinen dess karaktäristiska silhuett. På 1700-talet fortsatte reparationerna men endast på de mest förfallna murarna. Bohus fästning sedd från den svenska sidan – dagens Jordfallsbro Tillbaka Bohus som fängelse

De flesta gamla fästningar har också använts som statsfängelse och Bohus är inget undantag. Under medeltiden var det främst politiska motståndare som “sattes i tornet”. Där var det sannerligen ingen sinekur att sitta! Fängelsehålan, belägen längst ner i tornet, var sex meter djup räknat från den enda ingången dit – en lucka i fångrummets golv. Hålan hade inga fönster och var följdaktligen alltid helt utan något ljus. Vid de stora utbyggnadsarbetena i början av 1600-talet användes sannolikt straffångar till tyngre arbeten tillsammans med soldater och dagsverksskyldiga bönder, medan byggnadsarbetena utfördes av hantverkare.

Den stora brunnen mitt på borggården byggdes av livstidsfångar och tog närmare femton år att bygga, vilket skedde under 1600-talets första del. Med eld och vatten sprängde man sig ner till hela 22 m djup i den hårda bohusgraniten. Under 1700-talet arbetade många polska och ryska krigsfångar på Bohus under stora umbäranden, vid mitten av seklet upptog fångrullan sjuttiotvå män och fem kvinnor. En idyllisk bild av det idag 700 år gamla Bohus, tecknad på 1800-talet av Gustaf Brusewitz

Visa hela svaret

Vilka städer finns i Bohuslän?

Vilka städer finns i Bohuslän? – Det finns fem städer i Bohuslän: Kungälv, Lysekil, Marstrand, Strömstad och Uddevalla. Även en liten del av Göteborg ligger inom Bohuläns landskapsgräns.
Visa hela svaret

På vilken ö ligger Göteborg?

Kårholmen och Sjumansholmen – De två öarna Kårholmen och Sjumansholmen är fritidsöar med begränsat antal turer med skärgårdsbåtarna. Kårholmen är en privat ö bebyggd med sommarstugor, Sjumansholmen består delvis av sommarstugor och delvis naturreservat. Göteborg Ligger I Vilket Landskap Förö är en liten ö som främst gästas av de som har sommarhus på ön, av vilken anledning skärgårdstrafiken inte är lika tät som till andra öar. Stora Förö binds ihop med Lilla Förö av ett näs, och där möter du en obebyggd och genuin skärgårdsnatur. Göteborg Ligger I Vilket Landskap Styrsö är de södra öarnas centralort med cirka 1400 bofasta invånare. Ön visar upp ett landskap med alla bohuslänska variationer. Du tar dig lätt runt till fots på öns smala vägar, genom idyllisk bebyggelse, och om du behöver en paus finns det kaféer och restauranger på ön. Göteborg Ligger I Vilket Landskap Vargö är ett naturreservat längst ut i havsbandet. Vandra längs havet och njut av verklig västkustkänsla och skåda skärgårdens fågelliv. Ön har flera fina badplatser, bland annat vid Bälvik, en riktig skärgårdspärla. Göteborg Ligger I Vilket Landskap Vinga ligger i den yttre skärgården och är Göteborgs västligaste punkt. Ön har haft en viktig funktion för sjöfarten sedan medeltiden, men är kanske mest känd för att det var här Evert Taube växte upp. Kollektivtrafiken går inte till Vinga, men det går att åka båtturer till ön från Hönö i den norra delen av skärgården. Göteborg Ligger I Vilket Landskap Med sina fina sandstränder och vackra naturreservat är Vrångö en favorit bland många göteborgare och besökare, även om den ligger längst söder ut av skärgårdsöarna. Här kan du också promenera längs fina slingor, ät färska skaldjur eller bo över precis vid kajkanten. Göteborg Ligger I Vilket Landskap Göteborg Ligger I Vilket Landskap Öckerö i den norra delen av Göteborgs skärgård.
Visa hela svaret

På vilken kust ligger Göteborg?

Sveriges västkust eller i folkmun västkusten syftar på Sveriges kust mot Skagerrak och Kattegatt. Detta motsvarar kustområdena i Bohuslän, Västergötland och Halland, samt kusten i nordvästra Skåne norr om Kullahalvön.
Visa hela svaret

Vilka landskap ligger på västkusten?

Västkusten från norr till söder – Västkusten är ett så etablerat namn att man inte längre tänker på vad det faktiskt betyder. Till området som vetter mot Västerhavet, det vill säga Skagerrak och Kategatt, räknas landskapen Bohuslän, Västergötland, Halland och norra Skåne.
Visa hela svaret

Vad räknas som Bohuslän?

Kommuner från 1971 – Kommuner, räknat från norr till söder, är Strömstad, Tanum, Munkedal (delvis), Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, Lilla Edet (delvis), Stenungsund, Tjörn, Kungälv, Göteborg (delvis) och Öckerö,
Visa hela svaret

Vilken del ligger Göteborg i?

Göteborg
Tätort · Centralort · Residensstad · Stiftsstad
Landskap Bohuslän Västergötland Halland
Län Västra Götalands län Hallands län
Kommuner Göteborgs kommun, Mölndals kommun, Kungsbacka kommun, Partille kommun

Visa hela svaret

Vilken stad ligger i Bohuslän?

270 628 inv. Bohuslän är ett landskap i Götaland i Sverige. Det är Sveriges västligaste landskap.
Visa hela svaret

Vad finns det för städer i Bohuslän?

Vilka städer finns i Bohuslän? – Det finns fem städer i Bohuslän: Kungälv, Lysekil, Marstrand, Strömstad och Uddevalla. Även en liten del av Göteborg ligger inom Bohuläns landskapsgräns.
Visa hela svaret